RED: Naar aanleiding van een discussie op NUjij kregen we onderstaande brief ter publicatie.

Het zal duidelijk zijn dat de Vrijspreker het niet met elk onderdeel eens is.

Wat echter duidelijk blijkt, is dat ook bij SP-stemmers een ongerustheid aan het ontstaan is dat er iets niet klopt in de democratie.

Een systeem waarin een meerderheid de minderheid dwingt tot onvrijwillige handelingen is immoreel, welke mooie naam je er ook aan geeft. Een maatschappij die op die basis samenleeft, zal dan ook steeds meer degenereren Het zal nog een lange weg zijn eer voldoende mensen tot dat inzicht komen.

Maar elke aanwijzing in de goede richting is hoopgevend.


DE BRIEF:

Geachte heer Marijnissen,
Naar aanleiding van uw artikel “Wantrouwen jegens politieke elite is terecht” wil ik graag het volgende bij u neerleggen:

Ik ben boos, meneer Marijnissen, heel erg boos. Ik heb vanmorgen nogmaals de uitzending bekeken van Tegenlicht “verkoop van een oorlog”, tevens volg ik de kwesties rondom Irak en Afghanistan al geruime tijd.
Laat ik u eerst vertellen dat ik tegen oorlog ben, in welke vorm dan ook desondanks betaal ik als burger mee aan iets waar ik principieel NIET achter kan staan. Het commentaar is dan altijd: “je hebt daarvoor gekozen want het CDA heeft immers de verkiezingen gewonnen”.
Maar nee, meneer Marijnissen, IK heb daar niet voor gekozen! Als ik keus had zouden de miljoenen die nu gaan naar Irak en Afghanistan en de miljoenen die geinvesteerd zijn in terrorisme-bestrijding zijn gegaan naar de zorg en onderwijs, overigens heb ik niet gekozen voor de Christelijke schijnheiligheid van Balkenende maar ik heb gekozen voor uw partij in de hoop dat er iets positiefs zou veranderen in onze samenleving.
Soms denk ik wel eens: het belastinggeld zou verdeeld moeten worden in pakketten (net als bij de zorg) zodat iedereen voor zichzelf een keuze kan maken waar hij/zij wil dat zijn/haar belastinggeld naar toe gaat.

Ik ben moeder van een schitterend zoontje en wat moet ik hem vertellen, meneer Marijnissen? Dat dit kabinet oorlogje spelen BELANGRIJKER vind dan onderwijs voor hem? Dat zijn opa en oma geen zorg verdienen omdat er geen geld is voor zorg? Dat hij maar niet te vaak naar het ziekenhuis moet gaan omdat we dan moeten betalen? Hoe verkoop ik dit aan mijn zoontje? Ik heb geen propaganda-machine achter mij die dit begrijpbaar kan maken voor mijn kind, maar mijn kind is wel straks degene die het stokje van mij overneemt, wat voor voorbeeld geven wij af aan onze kinderen op deze manier? Dat oorlog de oplossing is? Dat wanneer je je zin niet krijgt mag vechten, als je er zelf maar wijzer van wordt? DAT signaal geeft ons kabinet af.

We zijn naar Irak gegaan op basis van leugens, we betalen ons klem (ik zet dit maar in eigen bewoordingen) omdat deze regering zo nodig een wit voetje moeten halen bij grote oom Amerika. Hetzelfde geldt voor onze aanwezigheid in Afghanistan. Mevrouw Clinton heeft zelfs gezegd dat zij Iran van de kaart wil vegen als Iran zou besluiten om Israel aan te vallen (is daar dan sowieso sprake van, vraag ik mij ten eerste af) en wat gaat onze minister president dan doen? Weer troepen sturen? Weer miljoenen uitgeven? Weer een wit voetje halen bij een land die zo’n beetje betrokken is bij elke oorlog die deze wereld kent en heeft gekend? Weer leuke posities verwerven a la Jaap de Hoop Scheffer? Voor wie verkopen we dan onze ziel? Voor Balkenende zelf die een hoge positie kan verwerven binnen de EU? Balkenende verdient (met alle respect voor de putjesscheppers) niet eens een positie als putjesschepper.

Binnen eigen land is er ook ontzettend veel aan de hand, ons land wordt momenteel verdeeld (we moeten bang zijn voor Moslims) en dagelijks worden we erop gewezen dat er terroristische akties dreigen, wordt ons angst ingepraat. Miljoenen geven we hier aan uit om DAT te bestrijden terwijl onze minister president met zijn Christelijke normen en waarden op hetzelfde moment geen onderzoek naar Irak wil zodat de waarheid in de doofpot kan blijven, diezelfde minister die niet uit Afghanistan wil terugtrekken want we zitten daar “voor de opbouw van het land Afghanistan” (yeah right, toevallig heb ik gisteren nog een gesprek gehad met een moeder wiens zoon net terug is uit Afghanistan en zij vertelt toch echt een heel ander verhaal) wat ook gebaseerd is op een hoop leugens? Overigens, door de houding van onze minister: vragen we dan niet een beetje om terroristische akties?

De miljoenen welke zijn uitgegeven (correct me if I’m wrong) aan terrorisme-bestrijding zie ik als volgt: met de aanslag van 9/11 nog vers in ons achterhoofd was daar “ineens” een Mohammed B. die filmmaker Theo van Gogh het leven benam. Een uitstekende gelegenheid voor de politiek om ons burgers te laten geloven dat er sprake was van terroristische dreigingen en de miljoenen die verantwoord moesten worden voor de bestrijding daarvan die nu NIET konden gaan naar zorg en onderwijs. Bovendien was het ook nog eens een prima verhaal voor onze hulp aan de Amerikanen. Sinds de moord op Theo van Gogh is ons land verscheurd in twee kampen, wordt er wantrouwig gekeken richting de Moslim-gemeenschap.
Volkert van der G. die WERKELIJK een terroristische aanslag pleegde door een politicus te vermoorden kwam er vanaf met 20 jaar. Van Mohammed B. werd verteld dat hij terrorist was en hij kreeg levenslang. Beiden zijn moordenaars en dienen er voor gestraft te worden, maar de terroristische dreiging die er “ineens” bleek te zijn was mij iets te toevallig en kwam de politiek iets te goed uit, desondanks een goed excuus om er miljoenen (zo niet miljarden) uit te geven aan terrorisme-bestrijding.De burgers betalen toch wel belastinggeld, nietwaar? Alles wordt immers doorberekend aan de burger, alle fouten die dit kabinet al op zijn naam heeft staan.

Meneer Marijnissen, ik ben boos, heel erg boos. Als alleenstaande moeder rijzen voor mij de kosten de pan uit, de energie-prijzen zijn schrikbarend hoog, de kosten voor de zorg zijn schrikbarend hoog en NU is er zelfs sprake van het idee om de BTW te verhogen van 19% naar 20%. 1% verhoging, meneer Marijnissen, maar ik kan nu al nauwelijks rondkomen en moet mijn zoontje nu al vaak genoeg “nee” verkopen.Vele moeders zouden graag thuis willen werken maar het is er niet of ALS het er dan al is dan zijn de verdiensten zo laag dat zij er nog steeds niet van kunnen rondkomen. Thuiswerken zou dus gestimuleerd moeten worden, dat scheelt tevens hoge kosten voor kinderopvang en bovendien is het een prima alternatief om de file te bestrijden.

De burgers van Nederland worden aan alle kanten uitgekleed, voor de heren in Den Haag (even generaliserend gesteld) is het allemaal geen probleem, zij zijn in staat om de lasten te kunnen dragen. Maar een overgroot deel van Nederland is niet in staat om deze lasten te kunnen dragen, en zij zien het geld verdwijnen in gebieden waar we helemaal niet horen te zijn. Dat is niet te verteren, meneer Marijnissen, en ik kan hier talloze voorbeelden opnoemen wat mij en vele burgers met mij dwars zitten maar ik denk dat u zelf ook prima weet wat er leeft onder de bevolking.

Ik las uw artikel, overigens een goed artikel, maar ik kreeg wel de volgende gedachte:
Het staat allemaal leuk zo zwart op wit, maar wat gaat U doen aan de wandaden van dit kabinet? Welke gerichte akties gaat U ondernemen tegen deze wandaden? De heren in Den Haag houden allemaal het handje boven elkaars hoofd, van democratie is allang geen sprake meer!
CORRECTIE: 1 x in de vier jaar als we mogen kiezen is er democratie, daarna mogen we vier jaar weer de leugens pikken en zien we de beloftes als sneeuw voor de zon verdwijnen. Ik zie graag iemand die nu eens ECHT opstaat en aktie onderneemt. Geen handjes meer boven het hoofd, geen zakken vullen meer, geen waarheden meer in de doofpot stoppen!
WIE STAAT ER OP, meneer Marijnissen? Uw artikel geeft hoop, maar meer niet. En eerlijk: ik heb voor u gekozen bij de verkiezingen en daarom spreek ik ook u aan: wat gaat U doen aan deze wandaden?

Wantrouwen jegens politieke elite is terecht…maar wie staat er op en gaat er werkelijk iets aan doen?

Met vriendelijke groet,
Ingezonden door Natjer

28 REACTIES

 1. "Soms denk ik wel eens: het belastinggeld zou verdeeld moeten worden in pakketten (net als bij de zorg) zodat iedereen voor zichzelf een keuze kan maken waar hij/zij wil dat zijn/haar belastinggeld naar toe gaat."

  Je kan natuurlijk ook gewoon géén belasting betalen, dan kan je pas écht een keuze maken waar je geld naartoe gaat. Grappig dat pas als iemand het niet eens is met de uitgaven, men libertarische trekjes krijgt, maar als het in het eigen voordeel is, men zo collectivistisch als de pest is! En juist dát zorgt voor alle ellende die we in Nederland zien. Vrijheid van meningsuiting, tenzij mensen iets zeggen dat ik niet leuk vind. Ziekelijk.

 2. anarchisme is de oplossing, dan wordt de politieke elite pas democratisch

 3. [1] Inderdaad, bang zijn iets te verliezen dat je nu hebt, is een veel voorkomende menselijke trek.
  Zelfs mijn moeder was het wel eens met mijn libertarische opvattingen, maar "dan moest de AOW wel blijven"!

  Het is echter ook een zwak punt van de libertariers zelf dat ze kennelijk niet goed kunnen overbrengen dat mensen er in een vrije samenleving op VOORUIT zullen gaan.
  Het zou fijn zijn als we daar eens een aantal artikelen aan konden wijden.
  Ideeen?

 4. [2] Ik denk dat de stap naar anarchisme te groot is.
  Bovendien denkt bijna iedereen dat anarchisten bommengooiers zijn.

  Practischer is nu te streven naar de Minimum Staat en dan "play it from there".

 5. Klinkt lekker leuk, dat geld van de ‘oorlog’ aan zorg besteden, maar dat is net zoiets zeggen als klagen dat je partner een stapel DVD’s gekocht heeft terwijl je eigenlijk een nieuwe auto had willen hebben. Dat is ongeveer het verschil in bedrag.

  Wat gaat U doen meneer Marijnissen?

  Nou, het geld van ‘de oorlog’ besteden aan andere collectieve zaken, waar we geen donder mee opschieten.

  Of zoals de redactie stelt, dat ook bij SP-stemmers een ongerustheid aan het ontstaan is dat er iets niet klopt in de democratie, durf ik niet te beweren. Als dat al zo is, is dat eerder dat de meerderheid gevoelsmatig geen geld meer aan hen wil besteden. Iets wat niet klopt, maar er gaat niet genoeg geld heen om de kostenstijgingen voor hen te compenseren. De oorzaken van die kostenstijging (bureaucratie en de economische situatie) worden niet weggenomen door SP-benaderingen. En zoals zij doet klagen dat de kinderopvang niet goedkoper is omdat er niet genoeg geld bij anderen weggehaald wordt om aan haar te geven, is ook niet erg hoopvol.

  Dus, nee SP-stemmers vinden wellicht dat er iets mis is met democratie, maar dan wel dat de oplossing ligt in meer dwang-actie en niet meer vrijheid.

 6. Ik zou zeggen dat Vrijspreker het helemaal niet eens is met deze brief, met uitzondering van een puntje, namelijk de klacht dat een ander beslist over belastinggeld. Deze mevrouw wil minder geld voor zaak X en meer geld voor zaak Y en dat is de enige reden waarom ze dit argument gebruikt. De klacht is verre van generiek, de klacht is opportunistisch.

 7. "Je kan natuurlijk ook gewoon géén belasting betalen, dan kan je pas écht een keuze maken waar je geld naartoe gaat."

  – Probeer dat maar eens te doen, als ik mijn belasting niet betaal krijg ik verhogingen. Natuurlijk kan ik daarvoor kiezen, maar betaal jij de boetes dan? 😉

  "Inderdaad, bang zijn iets te verliezen dat je nu hebt, is een veel voorkomende menselijke trek."

  – Ik ben niet bang om iets te verliezen, ik kan er alleen vanuit principe-overwegingen niet achter staan dat er geld gestoken wordt in oorlogen. Als ik meer belasting zou moeten betalen omdat dan de ouderen een behandeling krijgen waar zij recht op hebben zou ik er geen problemen mee hebben. Maar achter oorlogen kan ik niet staan.

  "En zoals zij doet klagen dat de kinderopvang niet goedkoper is omdat er niet genoeg geld bij anderen weggehaald wordt om aan haar te geven, is ook niet erg hoopvol."

  Ik maak helemaal geen gebruik van kinderopvang, het gaat mij erom dat Nederland op dit moment de ene verhoging na de andere doorvoert en dat het voor sommige mensen niet meer op te brengen is. Ik wil helemaal niet "meer" hebben want ik ben zeer zeker niet materialistisch ingesteld, maar ik wil ook niet uitgekleed worden door de regering.

 8. Dit lijkt me een potentieel klantje voor de goede zaak. Ze moet nog even begrijpen dat Marijnissen niet anders is dan de rest en het gegraaide geld alleen in andere zakken stopt.
  Met haar pakketjes is ze al bijna bij markt anarchisme. Pakketgrootte=1 persoon en klaar is kees.

 9. "De klacht is verre van generiek, de klacht is opportunistisch."

  Grote woorden.

 10. Dat lampje boven Eensteen is zeer milieu belastend….willen jullie deze tekening/cartoon wel even verwijderen!!

 11. Beste Natjer,
  Ook de SP zal de belasting niet verlagen maar het gestolen geld misschien anders verdelen. Maw, je schiet er niets mee op. Tot op heden heb ik nog geen enkele partij horen verkondigen om de belastingen te verlagen, of zelfs af te schaffen en de regelgeving drastisch te verminderen. Zelfs de VVD zal met de volgende "bezuinigingen "aan komen ipv de belasting druk te verlagen. Het is gewoon een pot nat in Den Haag.

 12. Tja,

  Ik vind het niet logisch dat iemand die wél voor het afpakken van ‘geld/grondstoffen’ binnen de groep is, niet vóór oorlog is om het geld buiten de groep te pakken/af te dwingen met dreiging van geweld.
  Dan moet je ook tégen de belastingdienst zijn. (En dát ben ik toevallig wel 😉

 13. Trouwens, SP stemmers weten toch zelf ook wel dat ze worden verneukt…beter de volgende keer niet stemmen of stemmen en weten dat je wordt genaaid. Peter Verschuren van de SP in Groningen draait ook graag zijn reet in het pluche, maar denk maar niet dat meneer ook maar een klap heeft in te brengen bij de gemeente raad, want daar is hij niet meer dan een ondergeschikte hielelikker van de PvdRatten en het heertje Wallage!! Over Groenslinks nog maar te zwijgen….

 14. [11] "Tot op heden heb ik nog geen enkele partij horen verkondigen om de belastingen te verlagen"

  Dan heb je toch niet goed opgelet: het is één van de programmapunten van de PVV.

  Hoeveel daarvan terecht gaat komen moet natuurlijk nog blijken, als daar al ooit een kans op komt, maar hoopgevend is dat de PVV geen subsidie slurpt, zoals de rest van die ‘pot nat’.

  Hoewel boze tongen Wilders daar andere motieven voor toedichten.

 15. [15] de pvv is de dochterpartij van de vvd,zal altijd in de oppositie blijven net als de sp. Ze moeten de leugen extreem rechts en extreem links in stand houden wat uiteraard niet bestaat. Er bestaat alleen een overheid en een burger.

 16. En Jan maar weer lachen, in z’n vuistje. Als men een paar jaar in Haagse sferen verkeert is de hypocrisie al helemaal in je systeem gaan zitten. Is ongeneselijk.

 17. "Soms denk ik wel eens: het belastinggeld zou verdeeld moeten worden in pakketten (net als bij de zorg) zodat iedereen voor zichzelf een keuze kan maken waar hij/zij wil dat zijn/haar belastinggeld naar toe gaat. "

  Waarom stem jij in godsnaam op de SP?
  Deze vrijheid zal bij het socialisme nooit nagestreefd worden.

 18. Tja, een meerderheid die zijn "wil" oplegt aan een minderheid, of een minderheid, die zijn "wil" oplegt aan een meerderheid.
  Allebei zeer verdacht…

 19. Anarchisme werkt alleen in kleine community’s, niet in grote landen. Dan is de oplossing een republiek. Oftewel een beperkte democratie, waarin de individu ook rechten heeft t.o.v. de massa.

 20. Bep, na het één en ander te hebben meegemaakt met de belastingdienst heb ik er maar 1 mening over: de belastingdienst is niets meer dan een legale maffia.

  Ik hoop dat dit je vraag beantwoord. 😉

 21. Frankel, ik stemde op de SP omdat ik niet mijn stem wilde weggeven aan de grootste, bovendien trokken de partijen die overbleven me niet. SP was op dat moment voor mij de beste keus. En daar schaam ik me niet voor. ;p

 22. [22] "SP was op dat moment voor mij de beste keus"

  Sorry, maar dan had je toch echt niet goed opgelet. En kennelijk nog steeds niet. Wat je hier schrijft en wat de SP voorstaat ligt mijlenver uit elkaar.

 23. [22]Maar Briefschrijfster, hoe kan je nou stemmen op een collectivistische partij als de SP, als je er al (terecht) achter bent, dat de belastingdienst een maffiaclub is ?
  De belastingdienst spekt immers alle politieke partijen (behalve groep Wilders, omdat die geen vereniging is, maar een stichting en die daarom geen subsidie krijgt).
  Dan kun je toch veel beter helemaal niet stemmen ?
  Hoe meer mensen NIET stemmen, hoe smaller de legitieme basis is van het huidige politieke systeem.

 24. [24] "Hoe meer mensen NIET stemmen, hoe smaller de legitieme basis is van het huidige politieke systeem."
  Klopt. Maar ook: hoe meer je de linkse lutsers de vrije hand geeft en dus toelaat dat je geknecht wordt.

  Het is leuk dat je het systeem niet erkent, maar voorlopig woon en leef je er dus wel in. Niet (tegen-)stemmen is dus alleen een optie als je je aan dat systeem kunt onttrekken.

  Waarbij stemmen op de SP dan wel weer aangeeft dat je een aanhanger van de praktijken van Mao, Lenin en Pol Pot bent, dus niet zo handig. Maar dat is een kwestie van je vooraf een beetje informeren.

 25. [25]
  "Waarbij stemmen op de SP dan wel weer aangeeft dat je een aanhanger van de praktijken van Mao, Lenin en Pol Pot bent, dus niet zo handig."

  Ik vraag me af of dat bij een club als de PVV niet ook het geval is, gezien het feit dat persoonlijke vrijheid bij deze club (ook) in slechte handen is.

  Uiteindelijk is het de keuze tussen niet stemmen uit principe dan wel stemmen op ‘het minst kwade’. In het laatste geval is elke keuze wat mij betreft een verkeerde keuze. Het feit dat hele hordes mensen ‘strategisch stemmen’ in de veronderstelling dat anderen dat ook doen, met als inzet letterlijk de mate waarin mensen economisch- en persoonlijke vrijheid hebben, is wat dat betreft tekenend.

  Kortom: you’re screwed either way. Ik ben het daarom ook niet met Rothbard eens dat stemmen met de voeten geen optie is.

 26. "Ik ben het daarom ook niet met Rothbard eens dat stemmen met de voeten geen optie is."
  Dat zeg ik dus: Ofwel je stemt op de "minst kwade", ofwel je onttrekt je aan het systeem. Niet stemmen en wel blijven is dodelijker dan beide opties.

Comments are closed.