Miklós Zágoni is niet alleen een natuurkundige en milieu-onderzoeker. Hij is ook een activist betreffende de opwarming van de aarde en de meest onbevangen voorstander van de Kyoto overeenkomsten van Hongarije. Dat wil zeggen: was….

Totdat hij de details van een nieuwe theorie van het broeikas effect onder de ogen kreeg; een theorie, die niet alleen veel nauwkeuriger klimaat voorspellingen geeft hier op Aarde, maar ook op Mars.

De theorie werd ontwikkeld door een andere Hongaarse wetenschapper, Ferenc Miskolczi, sinds 30 jaar een natuurkundige gespecialiseerd op de atmosfeer en eertijds onderzoeker van het NASA Langley Research Center. Na het bestudeerd te hebben, stopte Zágoni ermee de wereld opwarming een crisis te noemen en concentreerde zich erop de nieuwe theorie aan andere klimatologen kenbaar te maken.

“Uit de hand gelopen broeikas theorieën spreken de energie evenwicht vergelijkingen tegen,” stelt Miskolczi. Zijn verhaal laat zich lezen als een boek. Kijkend naar een serie differentiaal vergelijkingen voor het broeikaseffect, merkte hij, dat de uitkomst, die in 1922 door Arthur Milne waren verkregen en die heden ten dage nog steeds worden toegepast – geheel aan de grenswaarden voorbij gingen door van een “oneindig dikke” atmosfeer uit te gaan.

Dergelijke aannames zijn gebruikelijk wanneer men differentiaalvergelijkingen wil oplossen: zij vereenvoudigen de berekeningen en komen heel vaak tot een resultaat, dat heel dicht bij de werkelijkheid komt. Maar, ……..niet altijd.

Dus leidde Miskolczi een nieuwe uitkomst af, dit keer gebruik makende van de correcte grenswaarde toestand door uit te gaan van een atmosfeer, die niet oneindig is. Zijn resultaten behelsden een nieuwe voorwaarde, die werkt als een negatieve terugkoppeling op het positieve broeikaseffect. Bij lage waarden betekent het slechts een klein verschil – maar als de waarden van de broeikasgassen stijgen, gaat de negatieve terugkoppeling overheersen, waardoor de waarden naar beneden worden gedwongen.

NASA weigert echter de resultaten openbaar te maken. Miskolczi meent dat hun motivatie heel eenvoudig is: “Geld”, vertelt hij aan de Daily Tech.
Onderzoek, dat de mening van een op handen zijnde catastrofe tegen spreekt, brengt de fondsenwerving in gevaar, niet alleen voor zijn eigen atmosfeer-beheersingsproject, maar voor alle onderzoek naar klimaatveranderingen. Momenteel bedragen de fondsen voor klimaatonderzoek zo’n 5 miljard dollar per jaar.

Miskolczi nam uit protest ontslag, waarbij hij in zijn ontslagbrief stelde: “Ongelukkigerwijs werd de relatiesfeer van mijn NASA bazen zo uitgehold, dat ik het niet langer kan verdragen. Mijn idee van vrijheid van de wetenschap kan niet samengaan met de huidige NASA behandeling van nieuwe klimaatverandering-gerelateerde wetenschappelijke resultaten”.

Zijn theorie werd uiteindelijk gepubliceerd in zijn thuisland Hongarije. Zijn gevolgtrekkingen worden ondersteund door publicaties van Steven Schwartz van de Brookhaven Nationaal Laboratoria in het Journal of Geophysical Research van verleden jaar, die statistische bewijzen aanvoerde, dat de reactie van de Aarde op koolstofdioxyde grotelijks overdreven werd.

Zijn vergelijkingen geven ook antwoord op zulk stekelige problemen als “waarom uit de hand gelopen” broeikas-opwarming nooit eerder in de geschiedenis van de Aarde is voorgekomen. De nieuwe theorie voorspelt toeneming van broeikasgassen als resultaat zeer snelle temperatuurpieken gevolgd door veel langere langzamere perioden van afkoeling – precies wat de paleo-klimaat gegevens tonen.
——-
RED: De bewijzen blijven zich opstapelen. Spannend hoe lang politici dit kunnen blijven ontkennen en er ten onrechte belastinggeld aan blijven verspillen.
—————————————————————-
(Bron: Daily Tech.com, 6 March 2008, tinyurl.com/2foo2k)
Ingezonden door Henk S.

10 REACTIES

 1. Interessant verhaal. Opmerkelijk is dat dat de klimatofielen klimaatcritici uitmaken als profiteurs die geld krijgen van belanghebbenden, terwijl de klimatofielen zelf de profiteurs blijken te zijn.

  ["You seem to be some sort of robot. Please answer the question correctly to prove you are a human." Ik gaf toch echt het goede antwoord]

 2. Als het alleen om geld ging, zou ik me er niet zo druk over maken.

  Maar het einddoel van deze criminelen is veel ernstiger: depopulatie.

 3. Mag ik ook een verwijzing of referentie van het artikel van Zágoni?

  In deze discussie wordt te veel gepraat op basis van tweedehands bronnen, niet het basis werk.

  Misschien kan niet iedereen het lezen, maar voor die paar mensen die het wel kunnen maakt het veel uit. Die kunnen de inhoud dan vertalen in voor anderen begrijpbare taal.

  Alvast bedankt.

 4. Het past wel in het beeld van de warme middeleeuwse periode (ca. 1000 – 1200) en daarna een langere koelere periode die tot 1880 duurde met als dieptepunt de 17e eeuw. Ben inderdaad wel benieuwd wanneer ik zeker op de televisie wat vaker berichten verneem over onderzoek en theorie die sterke vraagtekens zet bij het IPCC-model. Voorlopig check ik regelmatig Canada Free Press (http://canadafreepress.com/) , die in goede lekentaal en mét bronverwijzingen [4] wel aandacht besteed aan tegenberichten.

 5. [4] De bron staat toch duidelijk vermeld onder het artikel?
  Gewoon op klikken en vindt nog veel meer bronnen.

 6. [6]
  Klopt, had ik over het hoofd gezien. Het achterliggende artikel bevat ook een link naar het paper.

  Mijn excuses.

 7. De milieumaffia (incluis regeringen) hebben gewoon misbruik gemaakt van een natuurlijk verschijnsel. Opwarmingen hebben zich al vaker voorgedaan en soms voor hele lange perioden. Wetenschappers die dit weten en ook hebben uitgelegd werden door ‘collega’s’ vervloekt en omdat hun banen en goede naam op het spel stonden hebben ze daarna hun mond maar gehouden.

  Het is een win-win situatie. Nu de burger geld uit de zakken kloppen en wanneer de temperaturen dalen gewoon zeggen: "zie je wel, onze aanpak helpt."

  Dat, terwijl al het geld dat nu van hard werkende burgers gestolen wordt, niet voor het milieu wordt gebruikt. Dat gaat naar projecten als 26.000 generaal pardonners, op het rechte pad brengen van straatterroristen, enz.

 8. <<RED: De bewijzen blijven zich opstapelen. Spannend hoe lang politici dit kunnen blijven ontkennen en er ten onrechte belastinggeld aan blijven verspillen.>>

  Het gaat er helemaal niet om wie gelijk heeft. War is peace. Vrijheid en zelfstandige mobiliteit is iets dat collectivistisch ingestelde regeringen klaarblijkelijk niet langer wensen te tolereren. In de jaren 80-90 was de automobilist de milieucrimineel die verantwoordelijk was voor de zure regen. Er zouden in 2000 – 2010 nauwelijks meer bomen staan in Scandinavie. Deze stelling bleek niet echt houdbaar. Dus werd de klimaat hype ontdekt. En kon de overheid in naam van de klimaathype de automobilisten nog steeds als milieucrimineel behandelen. Is straks ook deze stelling niet houdbaar dan wordt er wel iets nieuws verzonnen om de zelfstandige mobiliteit zoveel mogelijk in te perken. Genoeg kandidaten, fijnstof, bedreigde diersoorten als de roodgroengrijsgestreepte bosbreedbekkikker populatie bij de hofvijver, verkeersveiligheid, verzin maar wat. Het enige goede nieuws is dat de overheid intussen niet meer zonder de inkomsten van de belastingen op zelfstandige mobiliteit kan. En dus zich niet langer kan veroorloven de auto de nek om te draaien. Maar dit en een volgend kabinet zal het automobilistje pesten wel tot nieuwe hoogten weten te verheffen. Gewoon uit principe.

  Ten overvloede de volgende opmerking. Logica en de waarheid zijn zoals ik het zie ondergeschikt voor de overheid in deze discussie.

Comments are closed.