Nederland hoog in top 10 wapenexporteurs.
Nederland is een belangrijke spil in de internationale wapenhandel. Volgens de Nederlandse onderzoeker Frank Slijper van Campagne tegen Wapenhandel gaat het voor een groot deel om officiële, door de overheid toegestane handel in militair materieel.
Zo komen grote hoeveelheden wapens terecht in landen die mensenrechten schenden of waar burgeroorlog heerst.

Volgens cijfers van het Zweedse onderzoeksinstituut Sipri staat Nederland momenteel op de vijfde plaats, achter de Verenigde Staten, Rusland, Duitsland en Frankrijk.
“Een totaal gebrek aan democratie en stelselmatige mensenrechtenschendingen zijn geen beletsel om pantservoertuigen aan Egypte te verkopen.” Het afgelopen jaar is ook oorlogstuig uit Nederland in onder meer India, Pakistan, Indonesië en Marokko terechtgekomen.
Tot zover de media.

De overheid staat dit dus toe, terwijl ze, zoals Balkenende laatst bij zijn bezoek aan Rusland deed, altijd met een opgeheven vingertje klaarstaan om de gastheer of gastvrouw erop te wijzen dat het nu uit moet zijn met het schenden van de mensenrechten.
De Nederlandse overheid is zelfs zo bezorgd over het schenden van de mensenrechten, dat Verhagen de VN heeft gevraagd om desnoods met geweld de hulp aan Myanmar (Birma), waar een cycloon heeft huisgehouden, te realiseren.
Zou de Nederlandse overheid in het geheim wapens aan China leveren?

Want in tegenstelling tot andere Europese leiders heeft Balkenende nog niet besloten of hij wel of niet bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen in China aanwezig zal zijn.
Van iemand die zo snel met het opgeheven vingertje klaarstaat, kan toch verwacht worden dat hij als eerste zou weigeren om zelfs maar naar China te gaan.

Maar zoals gewoonlijk gelden normen en waarden niet voor de individuen die de overheid uitmaken, maar voor alle anderen.
Worden de wapenleveranties soms gefinancierd uit de pot “ontwikkelingshulp”, of is het toeval dat genoemde landen ontwikkelingshulp ontvangen, terwijl ze dus in staat blijken te zijn miljoenen (miljarden) euro’s uit te kunnen geven aan wapentuig?
En Balkenende en consorten maar blijven beweren dat de overheid een betrouwbare partner is.

15 REACTIES

 1. kijk, handel is handel.
  Als wij het niet leveren doen de buren het, vooral die in Parijs, dus van mij mag het , dwz zolang het gaat om verdedigings wapens tegen boze regimes die vrije landen willen aanvallen.
  Dus de buren van China b.v. zoals Taiwan.

 2. Het gekke is dat juist mijnen worden verboden, terwijl dat nou juist verdedigingswapens bij uitstek zijn!

 3. "Maar zoals gewoonlijk gelden normen en waarden niet voor de individuen die de overheid uitmaken, maar voor alle anderen"

  Ook de Oranjes hebben anderhalve eeuw opiumhandel bedreven in Indonesië, waar ze veel van hun macht en rijkdom aan ontleend hebben. Dat geld ging in de eigen bank (de NHM van Willem I) die later opging in ABN-AMRO. Maar daar hoor je Balkie niet over.

 4. Eigenlijk hebben we geen wapens nodig, ook geen zogenaamde verdedigingswapens. Geef ieder land een aantal A-bommen en het probleem is opgelost…of zal zich oplossen.

  Balkenende is een leugenaar, maarrrr het zijn allemaal leugentjes om bestwil…en het mag van ZIJN god, want zijn god heeft hem premier van NL gemaakt omdat god een hoger plan heeft en Balk is de enige die dat begrijpt, vandaar het liegen en draaien. Wij ondergeschikten mogen weer niet liegen, want wij maken geen deel uit van god’s hogere plan….alleen de joden dan wel weer, maar die zijn dan ook superieur aan alle varkens op aarde, tenminste dat hebben de joden vroeger even in boeken geschreven voor degene die dat niet willen weten. Wel raar dat god de joden zulke slechte ogen heeft gegeven….toch een paar kleine genetische defecten!? Slordig toch!!

 5. Kijk, we weten allemaal dat Bakellende en consorten hypocriete hufters zijn.

 6. Kennelijk is dit artikel weer een schot in de roos:
  Dit artikel zou met 17 stemmen (nu) op NUjij op de vijde plaats van de meest gewaardeerde moeten staan.
  Het is daar echter kennelijk door de redactie van NUjij verwijderd.
  Waarom?
  –De feiten leken me duidelijk, en daar zal kennelijk niemand een weerwoord of tegenbewijs voor hebben kunnen leveren.
  –ER stonden geen "onvertogen" woorden in.

  –Veel Balkenende fans die NUniet stemmen kunnen dat niet veroorzaken want de redactie beslist.
  WAAROM DAN WEL?

  –Redactie NUjij die de Vrijspreker tegenwerkt?
  –Andere verklaring?

 7. Binnen Defensie bestaat een onderdeel, DMO, dat een grote mate van zelfstandigheid heeft om -naast aanschaffing van nieuw offensief materieel- ‘oud’ materieel door te schuiven. Zo werden er F16’s en -naar ik meen- een aantal schepen aan Chili verkocht, inclusief opleiding etc. Duitsland is een aantal jaren geleden opgescheept met een paar oude vliegtuigen die ze niet kunnen onderhouden, iets waar de Duitse belastingbetaler blij mee kan zijn.

  DMO profileert zich als een ‘bedrijf’ en gaat liefst grootschalige contracten aan met commerciële bedrijven. ‘Synergie’ noemen ze dat.

  Kijk, als het leger zich nu zou beperken tot defensieve taken, dan zou dat één ding zijn. Gezien het offensieve karakter, die grotere investeringen en derhalve grotere afschrijving en verkoop van 2e hands tuig tot gevolg hebben, zou je je kunnen afvragen of de belastingbetaler niet genaaid wordt.

  http://rijksbegroting2005.m

  Als uitvloeisel van het nieuwe besturingsmodel worden de hoofddirectie Materieel en de directies Materieel en de bedrijven van de drie grote krijgsmachtdelen samengevoegd tot één Defensiematerieelorganisatie (DMO), met een leidinggevende die deel uitmaakt van de bestuursstaf. Er is bewust afgeweken van het beginsel van de scheiding tussen beleid en uitvoering, omdat de beleidscomponent hoe dan ook beperkt is en met deze integrale organisatievorm aanzienlijke doelmatigheids- en synergiewinst kan worden geboekt. Een belangrijk politiek aandachtspunt, de regie over grote materieelprojecten, zal zeer herkenbaar binnen de DMO worden belegd. De operationele commando’s, die de beschikking hebben over een exploitatiebudget, doen rechtstreeks zaken met de DMO. De chef Defensiestaf heeft, evenals bij de dienstencentra, in laatste instantie een beslissende stem bij het stellen van prioriteiten. De doelstellingen en de kerntaken van de DMO zijn:

  – beleid en regie;

  – voorzien in (de aanschaf en de introductie van) nieuw materieel;

  – instandhoudingsbeheer;

  – afstoting;

  – bijdragen aan behoeftestellingen;

  – uitvoering van de instandhouding (onderhoud en bevoorrading).

 8. Vooral gristenfundi’s meten onder het mom van naastenliefde graag met 2 maten als het in hun voordeel is.
  Vooral deze zinsnede in het artikel doet mijn wenkbrauwen fronzen;

  *De Nederlandse overheid is zelfs zo bezorgd over het schenden van de mensenrechten, dat Verhagen de VN heeft gevraagd om desnoods met geweld de hulp aan Myanmar (Birma), waar een cycloon heeft huisgehouden, te realiseren.*

  Wil deze gluiperd geweld legitimeren puur uit mensenliefde en om de zwakken in de samenleving bij te staan??
  Ik heb wel een idee naar de werkelijke reden voor een geweldadige interventie.
  Even gegoogeld naar iets wat ik eigenlijk al wist;

  Myanmar is zeer rijk aan delfstoffen en dan vooral olie, gas, goud en edelstenen. Tevens is het zeer vruchtbaar v.w.b. landbouw.

  Dan begint er bij mij een kwartje te vallen. Is dit imperialistische politiek naar het voorbeeld van Bush in Irak???
  Het militaire regime zal best verderfelijk zijn maar ze zijn natuurlijk niet gek en geloven niet direct in de oprechte bedoelingen van alle hulpverleners.
  Of zie ik ook hier weer spoken;-)???

 9. [10]
  Zullen we eerst gewone mensen in hun ellende trachten te helpen? Desnoods onder dwang?
  Kijken we daarna wel of er sprake is van delfstoffenbelangen.

 10. [11]

  Klopt Beek de mensen moeten geholpen worden maar ik begrijp de reflex van de junta daar.
  Ik keur het niet goed maar als "mensen" als Verhagen oproepen tot geweld tegen een soevereine staat dan geeft dat zeer te denken.

 11. [13]
  Het was geen reflex als reactie op het ‘desnoods met geweld’.
  Het was al een reflex toen het buitenland eenvoudig, zonder bijbedoelingen, hulp aanbood aan al die tragisch getroffenen.
  Megalomane junta’s beweren dat zij geen hulp nodig hebben; zij wensen geen inmenging in hun crepeerbeleid.

 12. [12]

  Interessante links, Johnny.
  Het geeft mijn een bevestiging dat mijn vermoedens niet helemaal op niets gebaseerd zijn.

Comments are closed.