Vorige maand linkte het blad Sprout via haar nieuwsbrief naar een artikel over de WAZ, de inmiddels afgeschafte Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen, naar aanleiding van geluiden in de Tweede Kamer dat deze maar weer moest worden heringevoerd, omdat vele ZZPers zich niet verzekerden, of onverzekerbaar bleken. Kern van het artikel was dat dit een ongewenste ontwikkeling was, en dat er allang een vangnet is waar desnoods op kan worden teruggevallen.

Dit vangnet wordt gevormd door het UWV, maar is zodanig aan regeltjes gebonden dat het in de praktijk voor velen niet beschikbaar is. Je zou dan zeggen dat dat simpel is op te lossen, door die regeltjes aan te passen, maar dat is kennelijk te simpel voor de heren regenten. De werkelijke reden voor de inmenging is ook hier dus weer niet ‘het beschermen van onverantwoordelijke zelfstandigen’, maar het meer greep op die zelfstandigen proberen te krijgen.

Op de desbetreffende site konden lezers reageren, en één van hen pleitte voor een vakbond voor zelfstandigen, als antwoord op de problematiek en om zaken voor zelfstandigen buiten staatsinmenging om geregeld te krijgen. Mijn reactie daarop was: “Alsjeblieft geen vakbonden. Vakbonden en ondernemers zijn elkaars natuurlijke vijanden.” met nog wat toelichting.

Op 29 april ontving ik daarop een email met een toelichting waarop ik heb gereageerd, aangevend dat ik voornemens was de mailwisseling (geanonimiseerd) te publiceren, omdat het treffend de noodzaak van sites als Vrijspreker en Meer Vrijheid aantoont. Helaas heeft de afzender aangegeven geen prijs te stellen op publicatie, ook niet geanonimiseerd, en dat is zijn recht, dat ik dan ook respecteer. Onderstaand antwoord (enigszins geredigeerd) moet dan ook maar als een open brief aan alle ZZPers gelezen worden.

Beste ZZPers,

Wat maakt iemand een ZZPer? Zelf ben ik ZZPer met extra nadruk ik de eerste ‘Z’. Die zelfstandigheid koester ik, ondanks de moeilijkheden die dat van staatswege oplevert. Niet alle ZZPers hechten zoveel waarde aan die ‘Z’. Deze laatste categorie is die waarop ik me richt.

Deze ‘ZZPers’ zien graag een vakbond opstaan die allerlei dingen voor ze regelt, dingen die haaks staan op die ‘Z’ van zelfstandigheid. Ze vormen exact de reden waarom ik zoveel last heb van de staat: alle inmenging van de staat is het gevolg van de wens om iemand anders iets te laten regelen om hen te helpen. Ondertussen word ik gedwongen mee te betalen aan de realisatie van wensen van anderen waar ik absoluut niet in geïnteresseerd ben.

Zoals wellicht bekend heeft de overheid al eens gekeken naar het verplicht laten aansluiten van ZZPers bij een vakbond o.i.d., onder andere omdat men vindt dat ZZPers zich niet voldoende verzekeren, geen pensioen veiligstellen, etc., etc. Oftewel: wederom vindt de staat het nodig om mij tegen mezelf te beschermen. En opt-out is een term die de staat niet kent; als collectivistisch instituut pur sang eist de staat dat de verantwoordelijken meebetalen voor de fouten van de onverantwoordelijken. Dat gaat in tegen alles waar ik voor sta: eigen vrijheid, eigen verantwoordelijkheid.

Wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten, luidt een oud gezegde. Dat geldt in socialistisch collectivistisch Nederland allang niet meer. Als ik ervoor kies om me niet te verzekeren en ik leid schade, pech, maar eigen schuld. Dan is het niet aan de staat om anderen te dwingen voor mijn schade op te draaien. Mijn keuze, mijn verantwoordelijkheid. Ook als ik anderen schade berokken zal ik dat moeten vergoeden. Een verzekering is daarvoor verstandig; heb ik die niet dan ben ik verplicht op andere wijze schadeloosstelling te verschaffen.

De gepropageerde vakbondsafdeling zal op niet al te lange termijn door de staat verplicht gesteld gaan worden voor alle ZZPers, dat is simpel te voorspellen. Net zoals hele bedrijfstakken gedwongen worden bindende CAO’s met de vakbonden af te sluiten, terwijl slechts een minderheid van alle werknemers is aangesloten bij een vakbond. Een minderheid legt dus haar wil op aan een meerderheid: anti-democratisch. Daarbij wordt de arbeidsmarkt hopeloos verziekt door inmenging van de staat en haar vakbonden. En de staat zoekt al een tijdje naar een manier om meer grip te krijgen op de ZZPer, die vrije lieden zijn haar een doorn in het oog.

Dit wordt alleen al duidelijk uit de VAR. De VAR is een gedrocht dat z.s.m. dient te worden afgeschaft. Als ik een verklaring overleg dat ik geen werknemer wens te zijn, op basis van facturatie mijn diensten aan klanten wens aan te bieden, geen sociale premies wens te betalen en in ruil daarvoor ook never aanspraak zal maken op die voorzieningen, moet de staat mij gewoon met rust laten.

Pensioenvoorzieningen regel ik zelf, door een vakbond vastgestelde minimumtarieven zijn crimineel want verstoren de markt. Als de dienst die je aanbied voor de markt te weinig waard is zal invoering van een minimumtarief tot kunstmatige prijsstellingen leiden, die de werkelijke waarde van de dienst versluiert. Als jouw dienst slecht verkoopbaar is zul je moeten innoveren zodat de waarde van je dienst groter wordt en je klant er meer voor zal willen betalen.

Zo werkt de vrije markt. Zie bv. alle zgn. NGO’s die uitsluitend op subsidie drijven, en die bij het wegvallen van subsidie onmiddellijk zouden ophouden te bestaan, omdat de vrije markt geen behoefte heeft aan hun ‘diensten’ en daar dus ook niet voor zal willen betalen. Deze NGO’s zijn dus ook allemaal pro-staat: don’t bite the hand that feeds.

Ook incasso regel ik zelf, indien nodig. Verzekeringen idem. Zwangerschap is een keuze: eigen verantwoordelijkheid, zelf oplossing voor bedenken. Wil je 13 weken (of meer) betaald zwangerschapsverlof, dan moet je geen ZZPer worden. Want ook dat is een keuze, met consequenties. Vraag je dan ook even af waar ‘ZP’ voor staat, en waarom je kiest om ‘Zonder Personeel’ je diensten aan te bieden. Dit riekt naar ‘lusten zonder lasten’.

Belastingaftrek is een doekje voor het bloeden. Belastingheffing is een criminele handeling: de staat komt gewapend jou beroven van de vruchten van jouw arbeid. Daarbij is de huidige vorm van belastingheffing nodeloos complex: flat rate van pak ‘m beet 15% en geen enkele aftrekpost meer is veel efficiënter. Dan kan bijna de hele belastingdienst worden opgedoekt en echt werk gaan doen, bijdragen aan de economie. En ondernemers zijn veel minder tijd kwijt aan hun belastingadministratie, die hen momenteel tot onbezoldigde belastingambtenaar maakt. Alle subsidies afschaffen. Daar knapt de economie en het vrije ondernemerschap van op.

Er moet absoluut geen organisatie bijkomen die bovengenoemde zaken regelt, er moeten juist zeer veel organisaties worden opgedoekt, organisaties die allemaal met ‘publiek geld’ (jouw en mijn belastinggeld dus) in stand worden gehouden. Ook die vakbond is uitsluitend overhead, waar weer geld heen moet dat niet door productie wordt gedekt. Oftewel: lastenverhoging. Die club die zich nu zo ‘behulpzaam’ naar jou toont is dezelfde club die straks de regels bepaalt waarnaar jij je zult moeten voegen. Daar bedank ik voor.

Mag ik je uitnodigen om eens kennis te nemen van werken van bv. Milton Friedman, Friedrich Hayek en Ludwig von Mises? En wat te komen lezen op vrijspreker.nl (waar ik ook publiceer) en www.meervrijheid.nl?

Deze sites staan voor individuele vrijheid, het objectivisme van Ayn Rand (aanrader: Atlas Shrugged) en het daaraan verwante libertarisme. Deze filosofie sluit naadloos aan op de belangen van de (zelfstandige) ondernemer.


Libertarische groet,
R. Hartman

Uit de reactie waarin werd aangegeven geen blijk op publicatie te stellen bleek tevens dat ook bij deze afzender de misvatting leeft dat ‘de vrije gedachte’ inhoudt dat de maatschappij uit solisten zou bestaan, uit de ‘ikke-ikke-en-de-rest-kan-stikken’ mentaliteit die nu juist zo kenmerkend is voor het nihilisme van links, zoals zo treffend bijna dagelijks door de PvdA wordt geïllustreerd (bv. Herfkens).

Het morele egoïsme blijft bij velen een onbekend fenomeen. Ik heb de man gevraagd even kennis te willen nemen van De Filosofie van de Vrijheid en het illustratieve De Twintigste Eeuwse Motorenfabriek, en verzocht nog even te willen reageren. Zo niet, Who is John Galt?

Wie kan uitleggen hoe het mogelijk is dat iemand die kiest voor het zelfstandig ondernemerschap zo socialistisch kan zijn dat hij of zij de verantwoordelijkheid voor die keuze op anderen wil afwentelen?

21 REACTIES

 1. "Wie kan uitleggen hoe het mogelijk is dat iemand die kiest voor het zelfstandig ondernemerschap zo socialistisch kan zijn dat hij of zij de verantwoordelijkheid voor die keuze op anderen wil afwentelen?"

  Niet ontregelend bedoeld, maar ik denk die personen zelf. En als ze het zelf niet weten, is dat op zich al een verklaring. Publiek/geen onderwijs en staatscomateuze afhankelijkheid for the win!

  Het is ook een sociobiologisch iets. Wij mensen zijn hardwired om in kleine sociale gemeenschappen te leven. Zoals in Afrika en bv. Afghanistan nog steeds de norm is. De Taliban is in die context al een (pazzop, raar woord alert) collectivistische interventie op het kleine gemeenschapsleven in stammen. De ontwikkeling van de (sociale) wetenschappen heeft geleid tot de notie dat een vrije samenleving met vrije individuen die vrijwillig met elkaar interacteren, leidt tot een welvarender samenleving dan het "I scratch your back, you mine" principe. In een kapitalistische samenleving, in de juiste zin van het woord, overleef en leef je simpelweg door de medemens te behagen. Hoe je dat het beste doet hangt van jezelf af, als je talent is dat je zelfstandig ondernemer wilt zijn, omdat je dan beter uit de verf komt, en je meer risico wilt nemen (en er voor beloond worden) dan in een betaalde baan bij een werkgever, dan doe je dat.

  Die ondernemer waar jij mee gemaild hebt is het schoolvoorbeeld van iemand die (in a way) rationeler handelt dan dat ‘ie denkt. Hij handelt als zelfstandig ondernemer, maar denkt als iemand die in een kleine stam leeft, want als het mis gaat met z’n zaak dan moet het collectief wel even z’n rug krabben!

  Iets wat mij zelf steeds meer opvalt als ik van die beelden op de tv/internet zie van kudde’s politici in vergadering, laat staan als je ze hoort praten, is dat het een heel primitief soort gedrag is wat deze menen vertonen. Heel low-level headed eigenlijk. Je kunt ze niet betrappen op enige creativiteit (vandaar dat ze geen zelfstandig ondernemer zijn geworden waarschijnlijk), en zijn risico-avers als de pest met de impliciete veronderstelling dat de staat en politiek er is om de wereld onzekerheidsloos en risicoloos te maken. Een Keynesiaanse chimera. Natuurlijk.

  Leuk praktijk artikel overigens Hartman, leuk om te lezen.

 2. Ik snap het wel. Stel je bent ondernemer en het gaat mis of je denkt wellicht aan het mis gaan. Op dat moment vinden sommigen het prettig als de staat voor hen ‘zorgt’. (Dat dat ‘zorgen’ vies tegenvalt vergeet men dan.) Wel delusten, niet de lasten van ondernemerschap. Net zoals veer werknemers wel de zekerheid van een loondienst willen, maar ook de financiele beloningen van hun risicodragende baas. Wel de lusten, niet de lasten.

  Bij de WAZ had ik overigens begrepen dat deze afgschaft was – onder gejuich van de ondernemersorganisaties – juist omdat deze in feite een uitkering op ruwweg bijstandniveau (met iets andere voorwaarden) verzekerde maar dan tegen hogere kosten. Vandaar dat de staat er eerst niet vanaf wilde. Het bleek dat het vaak goedkoper kon bij private organisaties.

  Maar ja, er zijn er altijjd voor wie het wel duurder is, omdat zij een hoog risico hebben en dit konden afwentelen op de rest via de WAZ. Dat kan nu niet meer. Deze klagen nu. De voorbeeld van hen die graag op kosten van een ander een paar maanden eruit willen als ze zwanger zijn is treffend.

  En dan de groep die gewoonweg zich niet verzekerd omdat ze het niet willen. Een doorn in het oog van de staat.

 3. Een factor die hierbij een grote rol speelt, is hoe het begrip "samenwerken" gebruikt wordt.
  Ook vrije mensen kunnen vrijwillig samenwerken om samen een doel te bereiken. Dat gebeurt in de maatschappij duizenden malen, en daar is geen enkel bezwaar tegen.
  Maar zodra de overheid er aan te pas komt, is het geen samenwerken maar wordt het "verplichting". Ook voor de niet geïnteresseerden die dan gedwongen worden mee te doen of betalen.
  Om deze dwang te verbloemen, blijft de overheid echter veelvuldig woorden als samenwerken, solidariteit en dergelijke gebruiken.
  Het blijkt uit allerlei gesprekken dat er veel mensen zijn die dit principiele verschil niet in de gaten hebben.

 4. Goed stuk, Hartman. Als collega ZZP-er (nee, verkeerde woordkeuze: collega slaat op collectief) kan ik dit stuk erg waarderen. Sterker nog, ik print ‘m en hang ‘m in mijn EIGEN kantoor. Tevens stuur ik ‘m door aan mensen in mijn omgeving die spelen met de gedachte om de loonslavernij af te schudden.

  Jezelf verenigen met mensen met dezelfde professie, woonplaats, schoenmaat of levensbeschouwing is niks mis mee, zolang je maar bewust blijft van je eigen verantwoordelijkheid, keuzes en integriteit. Uitschakelen van zelfstandig denken en verantwoordelijkheden overdragen aan een collectief is dodelijk.

 5. Ik begrijp ondernemers niet die zich onder de overheidsknoet willen scharen. Ik ben zelf ZZP geworden om zo veel mogelijk vrij te zijn, en daar past de overheid niet bij. Overigens zijn volgens mij met name winkeliers geneigd tot socialistisch overheidsdenken. In plaats dat ze zo veel mogelijk onder allerlei betuttelende regelgeving proberen uit te komen, werken ze daar zelfs actief aan mee… Omdat er anders oneerlijke concurrentie ontstaat… Concurrentie is in de ogen van overheidsfetisjisten natuurlijk een doodzonde, dat moet beteugeld en ingeperkt worden. En zo krijg je dus belachelijke zaken als een winkeltijdenwet, alsof iemand niet voor zichzelf zou kunnen bepalen hoe lang hij zijn zaak openstelt.

 6. Ik moet je het antwoord op jouw vraag schuldig blijven. De vrijheid die ik als zzp’er koestert ontslaat mij echter niet van de verplichting om met als iedere Nederlander bij te dragen aan voorzieningen waar ook jij en ik van profiteren of afhankelijk van zijn. Daarnaast beschouw ik het als een teken van beschaving om mede zorg te dragen voor diegenen die het minder hebben getroffen dan ik. Ik sta volledig achter dit principe, ondanks alle onvolkomenheden die het in zich heeft. Belastingheffing een criminele handeling noemen is ongetwijfeld prikkelend bedoeld, maar is natuurlijk een onzinnige stelling.

 7. [6] "De vrijheid die ik als zzp’er koestert ontslaat mij echter niet van de verplichting om met als iedere Nederlander bij te dragen aan voorzieningen waar ook jij en ik van profiteren of afhankelijk van zijn."

  Alleen het woord verplichting al duidt op onvrijwilligheid. Verder heeft niemand om die voorzieningen gevraagd, in tegendeel, ze zijn aan de bevolking verplicht opgedrongen.

  "Daarnaast beschouw ik het als een teken van beschaving om mede zorg te dragen voor diegenen die het minder hebben getroffen dan ik."

  Erg nobel, zo’n principe, maar ook dat vind ik een privé-aangelegenheid. Zulk soort principes afdwingen voor een gehele bevolking, het wordt ook wel eens afgedwongen solidariteit genoemd, is in de kern gewoon fascisme.

  "Belastingheffing een criminele handeling noemen is ongetwijfeld prikkelend bedoeld, maar is natuurlijk een onzinnige stelling."

  De maffia, die in feite exact hetzelfde doet is dus een fijne club jomgens die voor het collectief belang opkomt, en dus zeker niet crimineel. Ik vind de Hells’ Angels ook zo’n fijne club mensen, ze bieden ongevraagd bescherming, vragen daar fors geld voor, maar laten zich niets aan de overheid gelegen liggen, waardoor de overheid de behoefte voelt om die fijne club van dikbuikige motorrijders aan te pakken, immers, de overheid houdt niet van onafhankelijkheid.

  Ik besteed de belastingaangifte dan ook uit, waardoor mijn aanslag inkomstenbelasting meestal nihil, soms zelfs negatief is.

 8. "De vrijheid die ik als zzp’er koestert ontslaat mij echter niet van de verplichting om met als iedere Nederlander bij te dragen aan voorzieningen waar ook jij en ik van profiteren of afhankelijk van zijn"
  Kun je er een paar concreet benoemen?

  "Belastingheffing een criminele handeling noemen is ongetwijfeld prikkelend bedoeld, maar is natuurlijk een onzinnige stelling."
  Hoezo is dat ‘natuurlijk’? Als de maffia aan de macht komt zal zij ook haar eiegen afpersingspraktijken legaal verklaren, en die van de concurrentie crimineel. Als je met een pistool tegen je slaap van (een groot deel van) je met hard werken verdiende geld ontdaan wordt kun je dat niet anders dan een criminele handeling noemen.

  Mocht je problemen hebben met deze voorstelling van zaken dan stel ik voor dat je gewoon een tijdje je belasting niet betaalt. Praten we daarna verder…

 9. Er zijn zaken die je collectief kan regelen, zoals de aanleg van wegen e.d. Dat kun je niet alleen, je eigen weg aanleggen.
  Er zijn ook zaken die je wel zelf kunt regelen, maar waar een overheid denkt een rol in te moeten hebben, zoals volksverzekeringen e.d.
  Voor het aanleggen van wegen wil ik best bijdragen (mits vrij van corruptie, fraude en getrut over CO2), voor de onverantwoordelijkheid van anderen niet.

 10. [9] "Dat kun je niet alleen, je eigen weg aanleggen."
  Klopt, maar daarom hoeft dat nog niet per sé een overheidstaak te zijn. De voorwaarde die je stelt is namelijk niet te realiseren als er een monopolie op wegenaanleg is. De prijs is dan per definitie te hoog, de kwaliteit te laag.

 11. @R Hartman: Prima hoor, een discussie over de besteding van collectieve gelden. Maar belastingheffing pre definitie een criminele handeling? Een gedereguleerde ‘openbare orde-markt’ dan maar, onderlinge concurrentie in het justitieel apparaat, een geprivatiseerde krijgsmacht? Help me even.

 12. Het justitieel apparaat, dat is toch die organisatie die aan bermberovingen doet, mensen lastig valt over autogordels, geen inbrekers arresteert, geen fietsendiefstallen oplost, cartoonisten arresteert en het huis overhoop haalt teneinde een frisse inbreuk op privézaken te doen, kortom, is verworden tot een instrument waarmee de overheid de burger terroriseert, maar zeker niet bezig de veiligheid van die burger te waarborgen? Tsja, zo’n justitieel apparaat kan mij gestolen worden.

 13. [14]
  Tenslotte Ayn Rand over de Aard van de Regering:
  Kijk op libertarian.nl onde Personen, Ayn Rand, De Aard van de Regering. Ik krijg het linkje niet langs de spam-test…

  Maar ik zou met het Mises-document beginnen.

 14. #12: het is goedkoop om enkele zaken eruit te lichten die je niet bevallen en daardoor een waardeoordeel over het hele apparaat te geven. Wat is het alternatief volgens R. Hartman? Geen publiek justitieel apparaat?

 15. [16] Het is goedkoop om je vraag botweg te herhalen als ik de moeite neem een aantal verhelderende links voor je te zoeken, met als opener een zeer leesbaar en toegankelijk artikel, dat je direct een aantal onderbouwde antwoorden geeft. Ik neem je serieus en wens als dank geen trol. Gegroet.

 16. [16] Het justitieel apparaat is anders bijzonder duur, en presteert voor dat vele geld ver onder de maat. Dat is niet goedkoop te noemen. Enkele zaken? In dit land wordt nog niet eens 15 % van de misdrijven opgelost. Wel wordt de bonnenfabriek uitgebreid. Ik heb persoonlijk nooit iets aan de politie gehad… Weet je hoe het is om in een leeggeroofd huis thuis te komen? Dat is zeer zeker niet goedkoop. Ik geef overigens geen waardeoordeel, ik acht het gehele apparaat volledig overbodig. Als mensen veiligheid willen moeten ze toch deskundige bedrijven inhuren en zelf maatregelen nemen, of er nu politie is of niet. En nee, dat is zeker niet goedkoop. Ik ben overigens voor het afschaffen van de politiek en de overheid.

 17. Duidelijk stuk en o zo waar links heeft alleen oog voor hun eigen armoede.

 18. [18]
  ""Het justitieel apparaat is anders bijzonder duur..""
  Nachtwakerstaat zal juist dit apparaat -samen met /strafrecht& leger deels
  aan de overheid laten ,totdat de tijd rijp is om ook dit los te laten..

Comments are closed.