In mei 2008 maken we de keuze.

De minister van Censuur en Dogmatiek, Hirsch Ballin, start de zoveelste aanval op de vrijheid van meningsuiting

Het is misschien al een beetje op de achtergrond geraakt maar met de arrestatie van 2 telegraaf journalisten deed de overheid hetzelfde.

Met het plan van de overheid om internet providers te censureren en de bewaarplicht en met de dataretentie vorderen ze al goed met vrijheidbeperkende maatregelen.

Hirsch Ballin voert zijn Shania (een religieuze plichtenleer )uit. De democratie in Nederland is door geloofsfundamentalisten (denk o.a. aan het artikel over godslastering) en linkse gezagsdragers onheilspellend ondermijnd.

Het grootste goed, vrijheid van meningsuiting, is in gevaar. Een democratie die als we niet oppassen, evolueert in een theocratie, waar vrijheid elke dag opnieuw gedefinieerd wordt, kan onze toekomst zijn, als we dit niet verhinderen.

Hirsch Ballin, met in zijn kielzog Donner en Balkende, gebruiken het onvoorstelbare om de Nederlandse vrijheden in te perken. Hirsch Ballin probeert waarschijnlijk door een proefproces uit te lokken over de cartoon kwestie zo jurisprudentie te verkrijgen om de afschaffing van vrijheid te versnellen.

De komende debatten over de Gregorius cartoons in de 2 kamer kunnen van grote historische betekenis worden. Hirsch Ballin verdient niet meer het vertrouwen van de volksvertegenwoordiging omdat;
• De arrestatie van Gregorius Nekschot door tien man en drie jaar nadat de aanklacht is ingediend, is buiten proportioneel. De actie leidt tot angst, haalt de cartoonist uit de anonimiteit en maak hem kwetsbaar voor bedreigingen.
• Hirsch Ballin maar liefst 3 jaar nodig heeft gehad om de identiteit van de cartoonist te achterhalen. Dan is hij en zijn apparaat het OM incompetent.
• Hirsch Ballin het volk minacht door te geloven dat hij met dit onzin verhaal van 3 jaren geloofwaardig over komt. Hij leidt aan grootheidswaanzin die bij de machthebbers van een totalitair gezag vaker voorkomen of zijn sociale en emotionele intelligentie is zo laag dat hij uitsluitend geschikt is voor laag gekwalificeerd. En dus ongeschikt voor een ministerschap.

Als de 2e Kamer deze religieuze staatsterreur niet veroordeelt en Hirsch Ballin niet tot aftreden dwingt, verlenen ze instemming met de verdere afbraak van Nederland. Dan is achting voor het geloof het criterium. Angst gevoelens en intimidatie/censuur vormen dan de basis voor het staatsbestel.

De regering maakt de mensen angstig en murw en de media versterken en conditioneren dit. Het is bijvoorbeeld toch ondenkbaar dat een programma als Buitenhof aan een zo belangrijk thema met actualiteitswaarde geen aandacht geeft.

De Eu zal Balkende, en die op zijn beurt zijn trawanten, belonen voor hun medewerking met het omvormen van Europa in Eurabia.

Mogelijk is de enige garantie die onze geloofsfundamentalisten eisen dat ze de opbrengsten van het totalitaire Nederland onder hun eigen broeders kunnen verdelen.

Ingezonden door Want KJAM

27 REACTIES

 1. Zoals reeds elders opgemerkt is een actie als het oppakken van GN op deze wijze sinds WOII niet meer voorgekomen. De iNazi’s tonen steeds duidelijker en onbeschaamder hun ware gezicht.

  Lees ook de analyse van Syp Wynia op Elsevier, die eigenlijk onderschrijft wat ik eerder al op HVV schreef: de grefo’s faciliteren de islam om hun eigen zin door te kunnen drukken.

  Hopelijk zal blijken dat Hisch Ballin nu zijn hand toch heeft overspeeld. Hij zou ons zelfs het plezier gedaan kunnen hebben de val van dit kabinet veroorzaakt te hebben. Maar de angst voor verkiezingen zit erg diep, want men weet dat men wordt afgestraft.

  Maar de Rotterdammers hebben al laten zien dat de kiezer collectief aan Alzheimer lijdt: na de PvdA afgstraft te hebben door massaal naar Leefbaar Rotterdam van Pim over te lopen liep men 4 jaar later net zo hard terug. Pim was vermoord, LR kennelijk niet strak genoeg georganiseerd, en de wandaden van de PvdA alweer vergeten…

  Zeker met de positie van ToN in de peilingen, die alleen maar voor chaos kan zorgen (analoog aan de LPF, waarschijnlijk nog erger) kunnen de huidige criminelen straks na een korte pauze waarschijnlijk gewoon weer in de bankjes plaatsnemen. Vervolging voor zaken als hoogverraad en misdaden tegen de menselijkheid zit er namelijk niet in.

  We hebben tenslotte al eerder meegemaakt hoe types als Donner en Hirsch Ballin naar huis werden gestuurd om in een volgend kabinet gewoon weer de gelegenheid te krijgen hun misdadige activiteiten voort te zetten.

 2. [1] Volkomen juist. Een eenmalige "andere" regering wordt voor het grootste deel ook samengesteld uit de Haagse nomenclatura. Erg veel veranderen zullen (kunnen?) die ook niet.

  Voor een echte verandering is het noodzakelijk dat er een veel groter draagvlak komt van mensen die begrijpen wat persoonlijke vrijheid is. Dat het de enige morele politieke filosofie is, en dat die de grootste mogelijkheden voor iedereen en de grootste welvaart zal brengen.

  Het is niet spectaculair, maar iedereen die wil kan meewerken om die filosofie te verspreiden.
  Stapje voor stapje, met één persoon tegelijk.
  Als iedere overtuigde Vrijspreker-lezer er één lezer bij haalt, maken we weer een grote sprong vooruit!!

 3. het kabinet "gebruikt" de agressie van de fundamentalistische islam door
  de anonimiteit van een cartoonist op te heffen.
  Terroristen als straatvechters van het regeringsbeleid.

 4. Ik ben het zeer met René Hartman eens, hoewel ik zelf ook een orthodox gelovige bent.
  Luister: het zijn de ‘afgezakte’ christenen, mensen dus, die eigenlijk al niet echt gelovig meer zijn en die aardse macht beduidend belangrijker vinden dan hun gehoorzaamheid aan God ( Balkenende, Hirsch Ballin, Rouvoet en nog héél veel anderen) die u terecht medeverantwoordelijk acht voor de ellende, die nu en in de toekomst onze vrijheden bedreigt.
  Helemaal accoord!
  Iemand die zelf geen praktiserend gelovige is, wordt waarschijnlijk wat korzelig over wat ik hier nu debiteer, want ziet geen mogelijkheden om het onderscheid tussen ware of fake gelovigen uit te vogelen – en heeft daar waarschijnlijk ook geen trek in en tijd voor – en ook dat begrijp ik wel.
  Maar echt – er zijn christenen ( en ik ken er een aantal) die wél met u medestrijden voor de vrijheid van meningsuiting!
  Veel van die mensen geloven al zonder een kerkgenootschap – de laatste decennia zijn we daar namelijk doodgegooid met het politiek-correcte denken en wij wensten niet in die richting geïndoctrineerd te worden.
  Niet voor niets staat de theologische faculteit van Kampen ( eens een reformatorisch bolwerk) nu bekend als een comunistisch opleidingsinstituut en Amsterdam en Leiden waren dat al veel langer.
  Daar komen onze dominees vandaan!
  Vindt u het dan gek dat er, blijkens de krant, nu zo’n groot percentage van die ‘geestelijken’ toegeeft zelf niet eens in een God te geloven?
  Wie zonder al te veel zelf nadenken jaren en jarenlang onder zulke preken zit, wordt de burger, die Balkenende en Hirsch Ballin graag hebben.
  Dat zijn mensen de zich niet drukmaken over de inperking van de vrijheid, getoond in de schandelijke actie tegen Nekschot, maar die ’tut-tutten’ over die ‘vieze plaatjes’ die hij tekent en die eigenlijk vinden, dat de nette meneer Hirsch Ballin gelijk had met zijn aanpak daarvan.
  Die lieden blijven uiteraard CDA en CU stemmen en – omdat er daar nogal veel van zijn – is dat een echt probleem.
  Toch zijn er ook gelovigen die uw medestanders zijn – dat schreef ik laatst ook al bij hetvrijevolk.com.
  Ik beschouw mijzelf als één van hen en vind het niet erg prettig om op één hoop gegooid te worden met de mensen, om wie ik (zelf theoloog) mijn kerk heb verlaten.
  Ik zeg u dit: als – om de opmars van de islam te stuiten – eventueel alle kerken gesloten zouden moeten worden, dan zou ik persoonlijk bereid zijn dat offer daarvoor te brengen.
  Ten eerste omdat de meeste kerken de naam ‘kerk’ allang niet meer verdienen.
  Ik beschreef u hierboven waarom.
  Ten tweede omdat de echte gelovigen toch wel blijven geloven, ook zelfs zonder kerk en misschien wel beter dan met zo’n kerk.
  Ten derde omdat ( wat ik eens las) ‘vrijheid is voor de mensen, wat water is voor het land’.
  Onontbeerlijk dus!
  Laten we er samen voor gaan om die vrijheid te behoeden en bewaren.
  Mijn echtgenoot is een overtuigd atheïst en ik ben een orthodox christen, maar ook wij strjden hierin zij aan zij.
  In groter verband vind ik dat dat ook moet kunnen en dat wij elkaar meer dan hard nodig hebben.

 5. Gisteren vertelde mijn vader die in de oorlog zijn arm verbrand had en in Duitsland als steward op een zeesleper zat graag terug wilde naar huis. Hij moest hiervoor papieren halen bij één of andere vette belangrijke mof, mijn vader stapte zonder te kloppen het kantoor binnen en werd er letterlijk weer uitgeschopt. Nadat hij netjes had aangeklopt salueerde hij met Heil Hitler….waarop de mof zij; So machen wir das!
  Het OM en het volksonderdrukkende en plunderende kabinet kunnen ook beter op wandtegeltjes laten drukken en deze laten verdelen onder de burger met daarop; So machen wir das!!

  Heil Regierung!…..Sieg Heil EU! [1]

 6. Is een gelovige zonder kerk en zonder bijbel die ronduit kritiek durft te geven minder gelovig, minder dan een ‘echte’ gelovige met kerk en bijbel die het volk wil dwingen! Dwingen om zijn vrijheid af te staan en wil dwingen zijn mond te houden!? Ik maak uit uw verhaal op dat u een echte gelovige bent en door heeft dat het geloof in je zit en men dit geloof ook op de juiste en op een oprechte en warm hartelijke manier dient uit te dragen. NL wordt m.i. geregeerd door samen spannende ijskoude Judassen; een regering van zogenaamde gelovige als ongelovige mensen die beiden zeer vreemde ideeën er op na houden, maar verrekte goed met elkaar over weg kunnen.
  Het geloof in de huidige vorm heeft voor mij geen enkele betekenis meer en maakt dat ik alleen maar heel recalcitrant en afkerig wordt van alles wat met geloven heeft te maken…..Vragen de gelovigen zich helemaal niets af? Als de gelovige liegt en bedriegt omwille van zijn positie en ons de EU door de strot douwt op een héél smerige manier, wat stelt dan het geloof voor. Waarom leggen de gelovigen elkaar niet eens haarfijn onder de loep? Zou Balkenende heel misschien ook een valse vaandel drager kunnen zijn? [5]

 7. [5] Goed reactie.
  Ja, "echte gelovigen" (zoals u die noemt) zullen geen probleem hebben met de persoonlijke vrijheid.
  Ik ken goed een aantal "Christelijke libertariërs" die tot de beste voorvechters voor het libertarisme horen.
  Wat iemand gelooft, is ook een persoonlijke zaak, waar een ander niets mee te maken heeft.

  Het wordt wel discutabel als iemand "gelooft" in een boek waarin allerlei gewelddadige acties tegen ongelovigen worden voorgeschreven. Het is dan maar een stapje naar het zelf ook uitvoeren van die acties.

 8. Dit is nog maar het begin.

  In Europa zijn ze al aan het kijken of ze de irritante "wet openbaarheid bestuur" kunnen omzeilen of afschaffen.

  Veel dingen die nu boven water worden gehaald zijn daarmee gedaan. Als die deur dicht gaat blijft er nog veel meer vuiligheid onder de pet.

 9. Eigenlijk veranderd er helemaal niets, zelfs met alle bekende vuiligheid gaan de heren en dames toch gewoon lekker hun gang….wie stopt ze en who cares? [10]

 10. [1]

  *de grefo’s faciliteren de islam om hun eigen zin door te kunnen drukken*

  Ik heb dat hier enige tijd geleden ook al gemeld.
  Beide geloven zijn 2 handen op één buik en hebben gezamenlijke belangen en vijanden.
  De ernst van de situatie werd me pas goed duidelijk toen Verhagen opperde dat Fitna (voor publicatie!) verboden zou moeten worden ivm "staatsveiligheid".
  We staan op een heel belangrijk keerpunt wat de vrijheid van meningsuiting betreft.
  De sleutel voor óf dictatuur óf een seculiere samenleving is een gevecht tussen CDA/CU/moslimlobby en VVD/PVV en TON(??).
  CDA en CU hebben wat mij betreft duidelijk hun gezicht getoond. Zij gaan voor een theocratie waarin de baas en de pastoor cq imam het weer voor het zeggen hebben.
  De sleutel ligt in handen van vooral D’66, Groenlinks en de PvdA. Blijven ze steken in hun Dhimmie gedrag of stellen ze zich pal voor het vrije woord.
  Dat D’66 en Groenlinks vragen omtrent de GN affaire hebben gesteld is bemoedigend.
  Ik wens ze veel wijsheid toe.

 11. [9]
  Als compleet atheist op zoek naar meningen over de cartoons van GN, het volgende, voor mij, opmerkelijk stukje

  [Het probleem is dat het OM niet als enige denkt te kunnen dicteren wanneer gelovigen zich gekwetst moeten gaan voelen. Zoals bekend wil minister Hirsch Ballin het verbod op smadelijke godslastering verbreden – steeds vaker worden christenen neergezet als kleinzerige mensen die bij het minste of het geringste de wet erbij halen.]

  http://tinyurl.com/42wbj4

 12. [1]
  Als Rotterdammer toch even een kanttekening: 2 jaar geleden hebben Pastors, Sorensen, … nog redelijk standgehouden (17>14 zetels).

  Maar voor de rest … down met Ernst Hirsch Stalin.

 13. [14] Dat besef ik. Het ging me om het eerst afmaken van de PvdA en 4 jaar later weer glorieus op het schild hijsen.

  Dat LR het nog niet zo slecht gedaan had bleek wel uit het feit dat de PvdA na die verkiezingen toenadering zocht tot diezelfde "daar gaan wij niet mee samenwerken" LR… waar LR dus keihard "Nee" tegen zei.

 14. [1][15]
  R.Hartman, "de grefo’s faciliteren de islam om hun eigen zin door te kunnen drukken."

  Een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken:

  http://gregoriusnekschot.nl

  En hier een van de vele typische voorbeelden van islamitische (?) "humor" uit de reacties op de cartoon:

  Reactie van: BEzoeker [Bezoeker]
  KANKER HOLLANDERS JULLIE WAREN HELEMAAL IN DE TIJD VAN HITLER !!
  ALLEMAAL ZWERVERS ALLEMAAL KONTLIKKERS !!! DIE HITLER IS DE MAN !!! HIJ HEEFT HET GOED GEDAAN !! ALS IK HEM WAS ZOU AL DIE JODEN IN STUKJES HAKKE ! MET ALS BEGIN WOORD ”ALLAAAHH UEKBER”
  HELAL HELAALL 🙂 KRIJG ALLEMAAL DE KANKER KAASKOPPEN. JULLIE MOETEN VOORAL ZO DOORGAAN A TERING HOLLANDERS. 1 VOOR 1 WORDEN JULLIE GEHAKT NET ALS TEO VAN GOGH ! VARKENS. EN VOORTAAN BLIJVEN JULLIE MAAR LEKKER IN NL. STAMPOOT ETTEEEEEEE ALS JULLIE DAT OOK ETEN NOEMEN. IN TURKIJE EET DAT GEEN HOND MAAR JULLIE WEL NATUURLIJK NIKS ANDERS OM TE VRETEN ! HUP NEDERLAND HUP WE MOETEN GROEIEN !!! EEN LAND ZONDER GESCHIEDENIS WEES TROTS HONDEN. TOEN NEDERLAND AL NIET BESTOND HAD TURKIJE(OTOMAANSE RIJK) AL DIE LANDEN IN BEZIT. HOU BETER JULLIE KANKER BEKKEN WANT OM TE KUNNEN PRATEN MOET JE EEN GESCHIEDENIS ACHTER DE RUG HEBBEN ! IN PLAATS VAN DAT HEBBEN JULLIE HITLER ACHTER DE RUG ! HIJ STAAT ALTIJD KLAAR VOOR JULLIE ! OM TE DODEN !! KAKKEEE MAARRRRRR DIE VARKENSSSSSSS !! TURKIYEM(L) WIE SPOT MET MIJN LAND MAG DE KANKER KRIJGEN!!!

 15. [5] Hallo Kishon, welkom op de Vrijspreker.
  "Iemand die zelf geen praktiserend gelovige is, wordt waarschijnlijk wat korzelig over wat ik hier nu debiteer…"
  Ongetwijfeld, tenminste als hij niet verder kijkt dan zijn neus lang is.

  In mijn reactie op je uitstekende stuk op HVV gaf ik al aan geen enkel probleem met religie te hebben, zolang men zijn religieuze overtuigingen niet dwingend probeert aan andersdenkenden voor te schrijven, of dat nu geldt voor ‘heilige’ opdrachten tot gewelddadigheid of winkelsluiting op zondag (bij de Joden is dat meen ik trouwens zaterdag).

  Je betoog is helder en probeert niet een ‘gelijk’ te halen op basis van een boek, dat niet door iedereen blind voor waar wordt aangenomen. Libertarisme is denk ik het simpelst samen te vatten als ‘leven en laten leven’, en in die zin is er geen enkel probleem als iemand welke overtuiging dan ook aanhangt, zolang hij of zij naar aanleiding van die overtuiging andermans vrijheid niet gaat (proberen) inperken. En dat is waar het meestal mis gaat.

  "In groter verband vind ik dat dat ook moet kunnen en dat wij elkaar meer dan hard nodig hebben."
  Daar ben ik het volmondig mee eens, en dan wel op basis van een welgemeend gemeenschappelijk belang, niet op basis van een toevallige gemeenschappelijke vijand. Want dat gaat uiteindelijk altijd mis.

  Zoals de iNazi’s nu met de islam in bed kruipen om de ratio en de vrijheid te vermoorden zullen de iNazi’s uiteindelijk zelf door de islam worden opgeruimd, tenzij zij zich onderwerpen. Want als zij onverhoopt hun strijd zouden winnen is de gezamenlijke vijand verdwenen, en valt de bodem onder de ‘samenwerking’ uit.

 16. [16] Bedoeld deze man dat Turkije fascistisch is? Ik weet wel dat men als toerist in Turkije stront in zijn eten krijgt en dat plastic voor leer wordt verkocht (nep jassen en tassen)…vaak hoor ik verhalen over hoe aardig mensen daar zijn, maar poep in je eten doet vermoeden dat men toch aardig loopt te huichelen in Turkije. Net zo als drank schenken aan toeristen vind ik in een islamitisch land toch merkwaardig. Geld verdienen aan varkens die men veracht of is het juist de hetze en de campagnes ook van het westen, die maken dat mensen daar opeens afkerig worden van het westen omdat men een hersenspoeling heeft gehad!?

 17. [8] Balkenende is van het type dat in Overijssel wordt aangeduid met de term "fien as poppestront". Vooraan zitten in de kerk en het ondertussen zwaar achter de ellebogen hebben.

  Het zal duidelijk zijn dat deze omschrijving voor meer CDAers opgaat, Hirsch Ballin en Verhagen voorop, en niet alleen voor CDAers…

 18. [16] De cultuurverrijkers van de Balkenbende. ‘Nuff said…

  Deze was trouwens niet discriminerend 😉

 19. [20] "Deze was trouwens niet discriminerend ;)"
  Dat sloeg natuurlijk op Gregorius’ smaakvolle (beurk) tekening.

  Overigens omschrijft GN zijn werk zelf ook als smaakloos (tasteless). Maar wel to-the-point, spijker op de kop.

 20. [18]IIS,
  Ik weet het niet, maar die cartoons maken wel wat los. En zolang dat soort volk ongericht zijn vuiligheid kan spuiten, maak ik me nog geen grote zorgen.

  Volgens mij is de enige manier de lui in het gareel te houden zorgen, dat ze aan werk komen. Zo niet, uitkering intrekken en repatrieren.

  Werk of geen werk is wat de mensen van elkaar onderscheidt en niets anders.

  Een werkende moslim is vele malen beter dan een werkschuwe autochtoon.

 21. [22] "Een werkende moslim is vele malen beter dan een werkschuwe autochtoon."
  Eens. Maar wel in de particuliere sector, graag. Van mij mogen bv. de meeste, zo niet alle belastingambtenaren werkloos worden, ongeacht hun afkomst. Dan is er niemand meer om mij af te persen…

 22. Och, dan heb je ook nog een heel arsenaal aan white trash…..veel mensen wensen zich asociaal te gedragen, als men zich niet aanpast houdt men de uitkering fijn in stand, want welke werkgever heeft belang bij personeel zonder sociaal besef? [22]

 23. [24]R. Hartman,
  Juist, maar wat ambtenaren e.a. vazallen doen noem ik geen werken, maar uitvreten. De ambtenarensalarissen kunnen dus sowieso omlaag en op termijn afgeschaft.

  [25]ISS. Zodra gedreigd wordt de uitkeringen in te trekken gaan de klaplopers en uitvreters vanzelf aan het werk.

  [26]R. Hartman,
  Je kunt er inderdaad van op aan, dat de Wob zijn langste tijd gehad heeft. Daarmee wordt het enige goeie resultaat van de revolte van ’68 teruggedraaid.

Comments are closed.