Red: De door overheden ingestelde aflaten om CO2 te mogen lozen, zijn niet alleen voor Al Gore goudmijnen.


Vrijdag 17 mei raakte bekend dat Electrabel, die 90% van de Belgische markt voor electriciteit in handen heeft, de CO2 emissierechten die het gratis had gekregen, wél heeft doorberekend aan grote klanten.

Hierdoor werd 1 miljard euro extra winst gemaakt op kosten van de industrie. Naar men zegt zou deze praktijk ook in andere Europese landen zijn toegepast…

Electrabel heeft een quasi monopolie op de Belgische electriciteitsmarkt, omdat het grensoverschrijdend electriciteitsnet onvoldoende capaciteit heeft om internationale concurrentie voor grootverbruikers mogelijk te maken.

Zie:
www.demorgen.be/dm/nl/996/E…

Zo zie je maar dat de hele handel op emissierechten één grote zwendel is die geen enkele bijdrage levert om energie te besparen…

Ingezonden door Ferdinand Engelbeen

3 REACTIES

 1. Niet mee eens.
  Het behoort een producent vrij tw staan de prijs te vragen die hij wil en hoe die is opgebouwd, is irrelevant. Desnoods rekent ie een schoonmaakbijdrage en is zijn kantoor stiekum vies. Het enige waar het de klant om gaat is de eindprijs. Net zoals je je vlucht (via Amsterdam of Brussel) ook niet laat afhangen van de prijs waarmee een luchtlijn adverteert maar wel van de eindprijs die je daadwerkelijk moet betalen volgens ebookers of dreizen die onderling alles vergelijkt en dan een rangschikking maakt o.b.v. all in prijs (d.w.z. incl. brandstoftoeslag en luchthavenbelasting en wat nog meer voor prijscomponenten).
  Dus waar het om gaat is het totaaltarief dat Electrabel vraagt en hoe dat opgebouwd is, doet er niet toe, zelfs niet als het bedrijf monopolist is. Wat er wel toe doet, is of de markt door overheidsingrepen verstoord wordt en of een eventueel monopolie de resultante is van overheidsingrijpen wat toetreding van andee partijen belemmert.

 2. [1] Exact!

  Het werkelijke probleem is dat Belgie weinig concurentie kent op de energiemarkt. Dat komt inderdaad door de staat, die de liberalisering van de energiemarkt daar angstig tegen houd.

  In Nederland zijn we wat dat betreft iets verder.

 3. [1] Ja en nee. Als Electrabel die lasten als ecotax op de factuur zet is het voor de eindgebruiker een (verlegde) belastingheffing, zoals er zovele zijn waarvoor ondernemers onbezoldigd belastingambtenaartje mogen spelen (BTW!).

  Ik vind je observatie een hele goede, maar dus niet indien dit als ecotax is verkocht, omdat de eindgebruiker er in dat geval van uitgaat dat dat afpersing door de staat is, niet winstneming door een bedrijf.

  Hoewel je waarschijnlijk kunt stellen dat Ecobel een staatsbedrijf is, net als de energiemaatschappijen in NL. En dan ik het gewoon meer op dezelfde grote hoop…

Comments are closed.