Nu er wereldwijd protesten uitbreken tegen de hoge voedselprijzen sijpelt stilaan de ongemakkelijke waarheid over biobrandstoffen door tot de media. Waar ze gisteren nog de lof zongen van biodiesel zijn ze nu plotseling wakker geschud door protesterende derdewereldconsumenten en wetenschappelijke studies die de volledige levenscyclus van het goedje in rekening brengen.

Ook de Groenen hebben het gesnapt en gaan frontaal in de aanval tegen biobrandstoffen. Peter Tom Jones, bij de laatste verkiezingen 2de kandidaat op de senaatslijst van Groen!, zei deze week tijdens een lezing dat biobrandstoffen van de eerste generatie een misdaad tegen de mensheid zijn.

In november vorig jaar lanceerde Groen! de campagne "Eten of tanken?" De bijhorende folder stelt dat we dringend iets moeten doen aan onze olieverslaving, omdat we daardoor bijdragen aan het broeikaseffect. Vervolgens staat er:

De regering tracht ons wijs te maken dat er een makkelijke oplossing is.
"Bio"brandstoffen : biodiesel als vervanger voor gewone diesel en bioethanol als vervanger voor benzine. Europa neemt daarbij het voortouw. Volgens een Europese richtlijn moet elke diesel- en benzinepomp in ons land minstens 5,75% biobrandstof bevatten tegen 2010 en 10% tegen 2020.

De regering tracht ons dus wijs te maken dat biobrandstof een makkelijke oplossing is.
Maar wie heeft dat de regering wijsgemaakt? Wie heeft de regering aangespoord om "groene" brandstoffen te promoten? Het antwoord op die vraag hoeft niet ver gezocht te worden. Het zijn de Groenen zélf, zoals ondermeer blijkt uit volgende persmededelingen:

 • 12 maart 2003: Europees Parlement wil geen belastingvermindering voor biobrandstoffen.

  In dit bericht klagen de Groenen over de vele amendementen die de Europese richtlijn voor biobrandstoffen willen afzwakken. Ze vinden dat hun collega's parlementsleden "iets meer ambitie hadden mogen hebben." Europarlementslid Bart Staes (Groen!) wijst erop dat de aarzeling om een belastingsvermindering toe te staan vooral nadelig is voor de Europese landbouwers: "Nu zullen slechts weinig landbouwers gecharmeerd zijn door de idee over te schakelen van voedingsgewassen op teelten die als grondstof dienen voor biobrandstoffen."

 • 14 oktober 2004: Bart Staes (Groen!) lanceert 'Zespuntenplan voor Groen tanken'.
  Het persbericht laat niets aan duidelijkheid te wensen over: "Met het zespuntenplan wil Bart Staes de regeringen in dit land aansporen biobrandstoffen te promoten."
 • 8 maart 2005: Belgisch beleid biobrandstoffen hopeloos achterop – Groen! vraagt promotie pure plantaardige olie en bio-LPG.

  Bart Staes dringt nogmaals aan op snellere actie: "De federale maar ook de Vlaamse regering moet dringend naar de hoogste versnelling schakelen om het beleid inzake biobrandstoffen uit te werken."

Als de Groenen vandaag zeggen dat biobrandstoffen een misdaad tegen de mensheid zijn, dan hebben zij zelf die misdaad helpen promoten. Zij hebben met hun klimaatalarmisme de landbouwlobby een argument in handen gespeeld om via een omweg de dalende landbouwsubsidies te recupereren. Politici, vooral in de VS en Europa, zagen een mooie kans om zich een groen imago aan te meten en het hek was van de dam.

Buigen de Groenen nu diep in het stof om zich te bezinnen over hun misdaden? Nee, ze geven het kind een andere naam: biobrandstoffen van de eerste generatie heten nu agrobrandstoffen. De boeren die "gecharmeerd" werden tot overschakeling op de zo bejubelde energiegewassen, zijn nu ineens vervuilers die het milieu verpesten met "veel kunstmest" en "veel pesticiden".

Maar erger nog dan deze hemeltergende hypocrisie is dat de ecologisten niets geleerd hebben uit dit fiasco. Als een kip zonder kop blijven ze Kyoto steunen en pleiten ze voor de tweede generatie biobrandstoffen (uit algen en cellulose), waarvan nu al geweten is dat de gevolgen nog rampzaliger zullen zijn. Als dit binnen een aantal jaren aan het licht komt dan verneemt u het wel in de folder "Eten of tanken? – deel II". Daarin zal ongetwijfeld te lezen staan dat de regering ons iets heeft wijsgemaakt en dat we dringend moeten overschakelen op biobrandstoffen van de derde generatie.

Door Johan Branders
Dit artikel verscheen eerder op Jobra.be

17 REACTIES

 1. Gelukkig dat de zwaksten (3e wereld negertjes e.d.) de de groene Sjaak zijn van het bio-gedoe.
  Als ‘wij’ (de witte man) waren getroffen was het natuurlijk niet erg geweest, want ‘wij’ moeten immers gestraft worden.
  How To Get In Touch With Your Inner Comrade

  Get a firm grip of your proletarian shovel and make several slow,deep and heavy digs, breathing in through your nose and out through your mouth. Dig in peace and love for the common good until you start experiencing the people’s pain, suffering, and hatred of the class enemy, its running dogs, and capitalism in general. Keep digging until the need for self-sacrifice overwhelms you. Breathe out selfishness,self-esteem, personal responsibility, and any thoughtcrimes that may have been haunting you. Allow shame, despair, guilt for your very existence, and blind faith in the Party doctrine to spread from the top of your head, all the way down to the tips of your fingers and toes,erasing every curvy line in your brain. This should take about five hours of uninterrupted self-criticism.

  Once you feel totally guilty, worthless, and fearful, imagine yourself as a powerful Commissar in charge of purges, disappearances,and composting. Look into the piercing eyes of this Commissar and ask yourself these questions:

  If you were a Commissar looking down at this worthless piece of crap with a shovel (you), what would you say to him/her/it?

  – Will you be disgusted and feel an urge to squash this human stain for the common good?
  – Will you denounce him/her/it as Enemy of the People?
  – Will you want to promote him/her/it to the rank of your assistant in charge of composting Enemies of the People?
  – Will you reward him/her/it with an extra rationing coupon?
  – Or will you see something in those eyes that will turn your feet cold with fear and you will fall on your knees and announce the advent of the New Leader, Friend of People, and Father of Nations?

  Once you know a clear answer to those questions, your self-criticism session is complete. You have discovered your Inner Comrade™

  ….

 2. Ik zag vanavond weer eens een keer het NOS (regerings) nieuws om 20.00 uur.
  Toevallig redelijk warm weer in deze periode.
  Maar ik was wel met stomheid geslagen dat deze "warme" dag/week weer een overtuigend BEWIJS is dat de aarde warmer wordt.

 3. [1] Bep: "How To Get In Touch With Your Inner Comrade": Prachtig citaat, waar komt dit vandaan ?

 4. [4] Warme dagen zijn het bewijs voor de opwarming van de aarde. Temperaturen onder ‘normaal’: bijna geheel maart en april, daar werd niet over gerept.

  Maar het weer is een mooie marker om de betrouwbaarheid van de rest van het NOS journaal in te schatten. Politiek correct biased, inderdaad.

 5. Off-topic:
  Hebben jullie ook al gezien dat er een nieuwe hype aan het ontstaan is: Neo-liberalisme overal de schuld van geven? Ik zag het laatst Mao Marijnissen doen, maar ook in de volkskrant stond een artikel erover. De theorie is best irritant, want het geldt als argument tegen marktwerking. Het klopt natuurlijk voor geen meter, maar als je in discussie bent, en iemand haalt de geef-neo-liberalisme-de-schuld argument uit de doos, zorgt dat ervoor dat jouw betere argument wel in twijfel wordt gebracht.

 6. [8] Neoliberalisme is wat in Globalisation van George Soros en Al-Qaida en de moderne tijd van John Gray marktfundamentalisme wordt genoemd.

  Dit marktfundamentalisme brengen zij in verband met Friedman (terecht) en Hayek (onterecht). Marktfundamentalisme is niets meer of minder dan (1) sociaal-democratisch economisch beleid (het reguleren, bestieren van de economie door de overheid en overheidsbedrijven) in een pro-actieve internationale context. Oftewel, protectionisme, handelsverdragen, NAFTA, EU; en (2) het idee dat democratie het beste systeem is om andere landen op te leggen (Fukuyama en de rest van de neoCon ideologie).

  Dit hefet natuurlijk niets met het (klassiek) liberalisme of het libertarisme te maken. Het neoliberalisme is een mix van gematigde tot extreme sociaal-democratie en de conservatieve sociaal constructivistische ideologie uit de (Franse!) Verlichting ten behoeve van het vestigen van een internationaal socialisme. Het neoliberalisme staat dichter bij Maorijnissen dan zijn beperkte geest ooit zou kunnen bevroeden.

 7. [9]
  Ja, maar de Volkskrant breng het neo-liberalisme alsof het neo-liberalisme een vorm van regeren is waarbij de markt teveel vrijheid krijgt, en dat het vrij maken van de markt voor problemen zorgt. De volkskrant stelt dat omdat neo-liberalisme gefaald heeft, de theorie dat marktwerking goed is niet meer klopt. Dat is een argument dat we nog vaak zullen tegenkomen, vrees ik. Ze zullen zeggen: ze hebben de markt al eens vrij gemaakt, en dat faalde, nu wil jij de markt nog vrijer maken, dan faalt dat nog harder.

 8. Ik heb toevallig dat stuk in de Volkskrant gelezen. Nu gaat het mijn te boven om met teksten als die van Arend te komen, maar wat ik wél overtuigend aan het stuk vond, is de psychologische kant van het verhaal. Ik weet niet meer precies wat er stond, maar het was zoiets van men er bij de liberalisering van de markt vanuit ging dat mensen rationeel beslissingen zouden nemen die in hun eigen belang zijn (deed em een beetje aan de Tragedy of Commons denken). Het blijkt echter dat mensen vanwege status of groepsdruk vaak beslissingen nemen die schadelijk voor henzelf en de omgeving zijn, met name omdat de lange termijn uit het oog wordt verloren. Vooral het kwalijke bonussysteem in de financiële wereld schijnt daar debet aan te zijn.

  Enfin, ik geloof niet in staatscontrole, maar ik geloof ook niet in een vrije marktwerking. Als je nu bijvoorbeeld een ongebreidelde marktwerking op de voedselcrisis zou loslaten, dan zouden er gewoon een hoop mensen doodgaan. De situatie zou daardoor op een gegeven moment stabiliseren (simpelweg omdat de vraag daalt). Dan heeft marktwerking de gewenste uitwerking gehad, maar ga je wel voorbij aan het feit dat er miljoenen mensen dood zijn. Van dat soort marktwerking ben ik persoonlijk niet zo’n fan.

 9. [10] Goed gezien. Tegenargument: alles wat het socialisme probeerde faalde. Meer geld erheen, geen verbetering. De socialistische oplossing: nog meer geld erheen. Gaat dat dan helpen?

 10. [11] "Als je nu bijvoorbeeld een ongebreidelde marktwerking op de voedselcrisis zou loslaten, dan zouden er gewoon een hoop mensen doodgaan"
  Interessant. Kun je ook uitleggen waarom? Ik ben het er namelijk niet mee eens.

 11. [11] "Als je nu bijvoorbeeld een ongebreidelde marktwerking op de voedselcrisis zou loslaten, dan zouden er gewoon een hoop mensen doodgaan."

  Leestip: "Making Globalization Work" van (nobelprijswinnaar economie) Joseph Stiglitz. Hierin staat duidelijk beschreven hoe de 3e wereld (honger-) ellende juist wordt veroorzaakt door overheidsingrijpen in de vorm van tariefmuren, exportsubsidies, landbouwsubsidies, en zgn. "ontwikkelingshulp".

 12. Het blijft leuk beleggen met de groenen.
  Juist omdat je tegen logica toch nooit opkan en fout beleid dus vroeg of laat stopgezet moet worden is wat die lieden doen steeds zo voorspelbaar dat een kapitalist er slechts van dromen kan. De winstmogelijkheden zijn er nog steeds, maar nu zonder het risico, of wat te denken van een plan dat artificiele schaarste creeert in landbouwgrond voor voedselproductie? Je kon er gewoon de donder opzeggen dat voedselprijzen explosief de hoogte zouden ingaan. Dankjewel groene waterdragers van de speculant.
  Nog zo’n leuk voorbeeldje van hoe hun wereldvreemde megalomanie een absolute buitenkans bood: het moratorium op kernenergie in zowat de hele westerse wereld deed een aantal jaren terug de uraniumprijzen instorten tot onder $20. Toen de harde realiteit duidelijk maakte dat de wereld zonder kernenergie echt in de problemen zou komen en de plannen weer werden afgevoerd en er juist een inhaalvraag naar uranium kwam explodeerden de prijzen in een mum van tijd.
  Ja, het blijft leuk beleggen wanneer onze Groene vrienden met hun -tijdelijke- marktverstorende maatregelen, gegarandeerde buitenkansen creeren voor wie WEL iets van economie begrijpt =)

 13. [13] Laat me beginnen te zeggen dat ik denk dat juist de combinatie van overheidsingrijpen en marktwerking een voedselcrisis als deze in de hand werkt, niet alleen het een of het ander. Ik denk überhaupt dat de grootste problematiek in de huidige wereld de versmelting van overheid en bedrijfsleven is. De overheid heeft an sich al iets fouts, maar als grote bedrijven infiltreren en beleid gaan beïnvloeden, krijg je een monster. Dat vind ik hier vaak een onderbelicht aspect. Het gaat altijd maar over grote vijand ‘de overheid’, terwijl de zaken naar mijn mening wat complexer dan dat liggen.

  Maar goed, nog even mijn uitspraak terughalen:

  "Als je nu bijvoorbeeld een ongebreidelde marktwerking op de voedselcrisis zou loslaten, dan zouden er gewoon een hoop mensen doodgaan"

  Ik lees nooit de krant. Toevallig las ik laatst in de Volkskrant dat artikel over het neoliberalisme en lees ik vandaag toevallig iets interessants over de voedselcrisis in het NRC. Bovenstaande uitspraak was gebaseerd op mijn versie van gezond verstand, dus het is wel fijn om het door een intelligent overkomende hoogleraar van de universiteit Wageningen (Jan Douwe van der Ploeg) wat uitgebreider uitgelegd te zien worden. Nu hoef ik niet alles zelf uit te peinzen. 🙂

  Van der Ploeg schrijft dat met het neoliberalisme nieuwe ‘voedselimperia’ zijn ontstaan, wereldwijd opererende netwerken die in toenemende mate de productie, verwerking, distributie en consumptie van voedsel controleren. Dit heeft ervoor gezorgd dat er een enorm verschil is tussen de prijs die boeren ontvangen en de prijs die consumenten betalen. Deze imperia jagen uiteraard een zo hoog mogelijke winst na. Ze kunnen ook niet anders aangezien het systeem vereist dat ze rationele beslissingen nemen die in hun eigenbelang zijn.

  Dus het kan niet anders dat er, als je deze imperia (oftewel de markt) de vrije hand geeft, vroeg of laat een voedselcrisis ontstaat. Als die voedselcrisis er eenmaal is, kun je in mijn ogen twee dingen doen: Het aanbod vergroten door productie op te voeren of infrastructuur te verbeteren, of door de vraag te verminderen. Voedselimperia zullen zich niet vol overgave op verbeteren van de infrastructuur storten aangezien dat geld kost. Productie vergroten doen ze alleen door nog meer fossiele grondstoffen te gebruiken voor kunstmest, pesticiden en brandstof, wat dus weer het probleem vergroot (stijgende prijzen).

  De ander overgebleven optie is dus zorgen dat de vraag vermindert en dat kan alleen maar als er minder mensen zijn. In mijn ogen is dat wat er gebeurt als je alles aan de markt overlaat. Misschien niet in een markt waar overheid en multinationals geen innige band met elkaar hebben, maar dat is niet de realiteit. Zou het principe van geweldsinitiëring consequent toegepast worden, dan zou er nergens honger zijn in de wereld. Overigens is de hype rond deze crisis wel grappig, maar er zijn nu net zoveel hongerende mensen als 10 jaar geleden.

  Ik ben geen econoom of landbouwdeskundige, dus hier en daar rammelt er vast wel wat aan m’n verhaal, maar toch denk ik dat het in grote lijnen klopt.

 14. [1] MENSEN ER ZITTEN HONDERDEN MILLIARDEN TONNEN STEENKOOL IN DE AARDE
  DAAR KUN JE UITSTEKENDE MOTORBRANDSTOF VAN MAKEN , OOK DIESEL , DE DUITSERS DEDEN HET IN DE TWEEDE WERELD OORLOG OOK OP GROTE SCHAAL , DAAR GA JE TOCH GEEN VOEDSEL VOOR GEBRUIKEN !!!!

Comments are closed.