Het bedrog van politici en Gore Al wordt door 31.000+ betrokkenen gesignaleerd.

Natuurlijk maakt niet het “aantal” mensen uit wie er gelijk heeft.

Dat wordt uitsluitend door de “feiten” aangetoond.

Dat neemt niet weg dat als 31.000+ mensen het eens zijn over het niet bestaan van de menselijke oorzaken van Global Warming, het wel nuttig is om er eens kennis van te nemen.

Wij hebben nu niet de gelegenheid het artikel op WorldNet Daily te vertalen, maar we vinden het zo belangrijk en zo goed gedocumenteerd, dat we hier de link verstrekken waardoor u het zelf gemakkelijk beschikbaar krijgt (in het Engels):

31,000 scientists reject ‘global warming’ agenda
‘Mr. Gore’s movie has claims no informed expert endorses’

worldnetdaily.com/index.php…

Het artikel eindigt met:
“The list of scientists includes 9,021 Ph.D.s, 6,961 at the master’s level, 2,240 medical doctors and 12,850 carrying a bachelor of science or equivalent academic degree.
The Petition Project’s website includes both a list of scientists by name as well as a list of scientists by state.

106 REACTIES

 1. 31.000 wetenschappers die denken dat de klimaathoax een wetenschappelijk dispuut is.

  De enige relevante vragen zijn:

  -Wie heeft het bedacht?
  -Wie financiert het?
  -Welk doel dient het?

 2. Rijke Amerikanen, die een tikkeltje rijkerder willen zijn dan dat ze al zijn ??
  Zouden ook de wetenschappers zelf kunnen zijn, om meer werk te hebben ??
  Ik zou denken dat de Amerikaanse overheid daar wel een budget voor aan de kanten heeft.

 3. Toch blijkt ook uit een documentaire, laatst gezien op National Geographic, dat er alleen maar aanwijzingen zijn, dat ook de zon invloed heeft op het klimaat, en nog geen direkte bewijzen. Het gaat hierbij om de invloed van de zonnevlekken-minimum en maximum, UV-straling, en zelfs kosmische straling.

 4. [3] Ja, het is allemaal niet eenvoudig.
  Het is een complex verschijnsel.
  Maar dat de CO2 van de mensen dit regelt, is duidelijk onjuist en daarom volkomen nonsens om daar nu miljarden belastinggeld aan te besteden.

 5. De hele klimaathype werd mede gedragen door het idee dat daarmee de komende peakoil op een natuurlijk wijze bestreden kon worden. Aan CO2 productie een prijskaartje hangen zou de private sector (van de publieke sector valt immers niet daadwerkelijk structureels te verwachten) stimuleren in het ontwikkelen van alternatieven. Ondertussen konden de roverheden profiteren van de belasting en uitgifte van betreffende CO2 uitstoot rechten. Het mes leek dus aan meerdere kanten te snijden.
  Twee problemen.
  1. Het klimaatfabeltje is te onzinnig om daadwerkelijk voet aan de grond te krijgen (geplande oplossing: "wetenschappelijke" consensus creëren, dat is eerder ook gelukt met een platte wereld en een zon die om de aarde draait).
  2. Peakoil manifesteert zich eerder dan gedacht (die verdomde OPEC heeft toen in 1980 zonder andere aanleiding dan het verhogen van de eigen exportquota in één keer haar reserves verviervoudigd en wat blijkt, geheel onverwachts zijn die reserves er helemaal niet), zodat de zin van de klimaatkolder ook snel afneemt.

  De oliekrapte zal zijn eigen dynamiek gaan krijgen en het worden interessante tijden. Zoals de oude Chinezen al inzagen zijn die alleen vaak niet zo prettig voor hen die al dat interessants mogen meemaken…

 6. [5] Het stenen tijdperk is niet aan zijn einde gekomen door een gebrek aan stenen. Ook het olie tijdperk zal eindigen voordat de olie op is. Inderdaad worden het interessante tijden, maar niet omdat de olie opraakt.

 7. Bert,

  De olie raakt ook niet op.
  Alleen ontstaat er een tekort aan makkelijk winbare olie; met andere woorden, de productie stagneert en zal zelfs dalen, waar de kosten voor de resterende productie (sterk) zullen toenemen.
  En dat bij een groeiende vraag en een toenemende afhankelijkheid.

 8. [6] vervolg

  De steentijd eindigde niet bij gebrek aan stenen, net zo min als de bronstijd eindigde door een tekort aan brons of hout vervangen werd door kolen. En die waren ook nog niet aan hun eind toen olie het voortouw nam. Een alternatief voor (goedkope) olie is er echter nog niet. Het idee een prijskaartje aan CO2 uitstoot te hangen had als achterliggende gedachte dat de private sector daarmee een extra incentive had een alternatief voor (eindige) goedkope olie te vinden. Helaas…

 9. [1] Nu ook al is het niet waar, en is het maar een fabeltje. Een stuk minder auto’s en motors zou ik niet erg vinden. Al dat vervuiling in de lucht en al dat geluid. Ik weet dat het niet gemakkelijk is om dat op te geven, t’is quasi onmogelijk geworden. Ik hoop dat ze een nog ergens een beetje groen onvervuild laten, dan mogen we daar dankbaar voor zijn..

 10. [9]
  Is u ook zo’n gif-in-het-lijf-figuur?
  Die zich ernstig zorgen maakt over het ‘gif’ in zijn pure lijf, maar volledig voorbij gaat aan het feit dat dat lichaam tevens in staat is dat gif te verwijderen en/of te neutraliseren?
  Zo ook met eco-systemen.
  Bacterien zijn dol op plastics. Weet Deze Y. dat b.v.?!
  Wat is dat precies: onvervuild groen?
  Het paradijs voor de zondeval?
  Indien ja, geweldig.
  Indien nee: gepersifleerd en geseculariseerd, dus vervormd en verminkt, bijbels geloof.

 11. er zijn verschillende landen die [locaal]het weer kunnen beinvloeden,dus dat is voor veel mensen genoeg om als conclusie te trekken dat het allemaal door de mens veroorzaakt is .
  maar we vergeten toch, H.A.A.R.P. niet he ,waar diende dat ook alweer voor??
  een beetje logisch nadenkend mens weet dat met een cyclus van zoveel duizend jaar het klimaat ook veranderd,zo word het kouder waar het warm was en andersom.

 12. Alsof de GGD van onwetendheid bij decreet bepaalt of global warming wel of geen fictie is.
  De wereld is vol van specialisten die vroeg of laat een keer ongelijk hebben. Wij zijn als mensen in staat om het klimaat aan te tasten, zowel plaatselijk als wereldwijd.

 13. [4] Ik denk eerder dat het een combinatie van alles is. Niet alleen de zon en CO2, maar ook verdere luchtvervuiling zoals door condensstrepen van vliegtuigen, ontbossing etc. Alleen probeert de ene de andere de schuld te geven, en claimt zelf volledig onschuldig te zijn.
  Dus een simpele optelsom…

 14. De natuur kan zichzelf prima regelen. Mocht het (door wat dan ook) te warm worden op aarde, dan stopppen de golfstromen ermee en krijgen we een ijstijd.

 15. [6] Stenen raken niet op, omdat je ze niet kan verbranden. Olie raakt wel op, juist omdat het verbrand wordt door mensen.

  Mensen verbranden niet alleen olie, maar ook alle andere stoffen op onze aarde. De aarde kan dit niet tijdig omzetten in nieuwe voeding. Daarom richt de mensheid zichzelf te gronde.

 16. [10] Geachte Beek, ik weet wel dat het lichaam dat gif kan verwijderen, maar dat zal dan ook maar deel zijn. Nu dat was hoe dan ook niet wat ik bedoelde. Moet ik dat vervuild lucht innemen omdat mijn lichaam het kan verwijderen ?!
  Je ziet dat in parken overal zwerfvuil is en dat er meer gebouwen komen die de plaats innemen van groene plaatsen.
  Met zoveel mensen op aarde zal dat wel moeten jammer genoeg. Ik zeg dan ook maar dat ze hopelijk proberen om zoveel mogelijk groen te bewaren, meneer B.

 17. [16]
  In een gemiddelde woonwijk barst het van het groen.
  Ecologisten wensen dat echter niet als natuur te zien.
  Zwerfvuil is geen vervuiling in de zin van bedreigend. Is eerder een esthetisch/ethisch probleem.
  Is de lucht werkelijk zo vuil?
  Met al die wind en regen die dit land voortdurend schoonspoelt en blaast?

 18. [16]
  Ik weet niet wie "ze" zijn, maar wellicht is het een idee om alleen of in groepsverband op basis van vrijwillige onderhandelingen grond op te kopen bij aanbieders daarvan met het doel deze grond ‘groen’ te laten.

  Helaas zien we maar al te vaak soosjalisten die via ‘democratische’ maatregelen de eigenaar van een grondstuk dwingen om zijn bezit niet op de voor hem meest gunstige manier aan te wenden.

  [17]
  Zwerfvuil ? Misschien in de buurt waar jij woont, niet bij mij. Wel veel groen, te veel zelfs in mijn tuin.

 19. [19]
  Jij kunt niet zo goed tegen humor, wel ? Of zou er wat anders aan de hand zijn, Beek ?

 20. [20]
  Humor? O…
  Beschik over een groot gevoel voor humor, maar hier liet dit mij even in de steek.
  Waarschuw voortaan even, wil je.

 21. Beek en Andre NI, het is voor jullie misschien moeilijk voor te stellen, maar buiten jullie tuinen is er nog een hele wereld die niet precies zo functioneert als jullie tuin.

  Misschien dat deze (erg grappig geschreven) tekst jullie horizon kan verbreden: http://www.cracked.com/arti

  Zwerfvuil geen probleem? http://www.youtube.com/watc

  En zeg eens, Andre, is het ook mogelijk om alleen of in groepsverband op basis van vrijwillige onderhandelingen grond op te kopen bij aanbieders daarvan met het doel deze grond volledig te verwoesten?

 22. [22]
  Wat wil je precies zeggen met die apenkool, Jan-Joost ? Dat ik mij wat aan moet trekken van andermans tuin ?

  "volledig te verwoesten".

  Wat bedoel je daar precies mee ? En wat voor voordeel zouden de kopers van de grond daar aan hebben ?

  Is ieders beweegreden uiteindelijk niet terug te voeren tot eigenbelang, en wat dan nog, zolang mensen elkaar geen geweld aandoen ?

 23. [23] Wat ik bedoel met verwoesten? Nou, dat ik het kavel om te beginnen volledig afbrand om er vervolgens een genetisch gemodificeerd gewas op te zetten, en alleen dat gewas, oftewel een monocultuur, ondersteund uiteraard door grondwater vervuilende pesticiden en kunstmest. Als ik na een paar jaar flink gecasht heb en de top soil volledig naar de ratsmodee is (wat bijvoorbeeld het geval is bij 40% van de landbouwgrond in de wereld, schijnt) dan ga ik weer nieuwe kavels opkopen en mijn slash&burn-methode toepassen. Het voordeel voor mij als koper is dat de woekerwinsten voor mij alleen zijn, maar de economische verliezen door de ecologische verliezen – die niet in de prijs van bijvoorbeeld een kiloknaller verwerkt zijn – worden uiteindelijk door anderen gedragen.

  http://drishtikone.com/?q=b

  ‘Is ieders beweegreden uiteindelijk niet terug te voeren tot eigenbelang, en wat dan nog, zolang mensen elkaar geen geweld aandoen ?’

  Je hebt theorie en je hebt praktijk. In de praktijk doen mensen elkaar direct en indirect geweld aan.

 24. [24] Het punt is dat mensen niet door hebben dat ze indirect anderen geweld aandoen. Dat komt door de eerder genoemde Monkeysphere en het feit dat mensen niet nadenken over de gevolgen die hun gedrag kan hebben.

 25. [24]
  Wat is jouw probleem ?
  Dat iemand geld verdient ?
  Als je het over ‘ecologische verliezen’ hebt, wie is daar dan de dupe van ? Met andere woorden: wie bezit ‘de ecologie’ ? Kun je een ‘relatie tussen organismen en hun omgeving’ wel bezitten ? En hoe kwantificeer je dat ?

  De ter zake doende vraag is of iemand door het gebruik van zijn bezit een ander geweld aandoet. Zo zou je kunnen stellen, dat als iemand het grondwater onder zijn grondstuk vervuilt, en er niet voor zorgt dat dat vervuilde grondwater bij een ander binnendringt, deze persoon een ander geweld aandoet.

  Ik zou me niet zo druk maken als ik jou was. Is slecht voor het hart.

 26. [25]
  Uit het simpele feit dat organismen waaronder de mens bestaat, kun je afleiden dat organismen interacteren met hun omgeving.

  Jij lijkt er van uit te gaan, dat het collectieve belang boven het individuele belang staat. Welnu, dat mag jij; maar besef wel dat als je mij dwingt om dat ook te doen, jij mij geweld aandoet. En da’s dan weer tegen je monkey-principe. Lastig, hè ? Banaantje ?

 27. Als je de bananenschil maar niet op straat gooit en iemand er vijf minuten later z’n nek over breekt. Of is dat geen geweldsinitiëring. 🙂

  Ik hoef jou nergens toe te dwingen. De situatie dwingt je ergens toe. Dat probeer ik je te laten zien. Als je bereid bent de verbanden te zien, zul je zien hoe ver geweldsinitiëring kan reiken. De vraag is dan wel in hoeverre je je ergens verantwoordelijk voor voelt.

 28. [26] "…als iemand het grondwater onder zijn grondstuk vervuilt, en er niet voor zorgt dat dat vervuilde grondwater bij een ander binnendringt,…"

  Ik neem aan dat je bedoelt:
  "…als iemand het grondwater onder zijn grondstuk vervuilt, en niet voorkomt dat dat vervuilde grondwater bij een ander binnendringt,…"

 29. [17] Beek ik weet nu niet of je op het platteland leeft, maar geloof me, een gemiddelde wijk barst niet van het groen. En als dat zo is, dan zal het niet meer voor lang zijn.
  Maar ja dat is een beetje off-topic. Excuseer mij daarvoor :D.

  Maarja, zoals iemand het hier al vermeld heeft, ik heb ook ergens gelezen dat het smelten van de noordpool toch wel normaal is en dat het te maken heeft met de zonnevlekken, max-min temperaturen. Of we dat moeten geloven.. zou ik niet weten. T’is een feit totdat er een tegenbewijs voor is :D.

Comments are closed.