Met verbijstering en ongeloof nam het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) vorige week donderdag via de media kennis van de plannen van Open Vld-minister én burgemeester van Berlare, Karel De Gucht, om een kasteel met park in het centrum van Berlare te onteigenen na de weigering van de private eigenaar om het domein aan het gemeentebestuur te verkopen.

De titelvoerende burgemeester kreeg de steun van de volledige bestuursmeerderheid in de gemeenteraad om de onteigeningsprocedure voor het domein, met een geschatte waarde tussen 1,5 en 2 miljoen euro, op te starten.

Volgens burgemeester Karel De Gucht was de privé-eigenaar “niet bereid om de gemeente een haalbare kans te geven” en zijn de “historische waarde en de centrale ligging van het domein op zich al voldoende redenen om de onteigening aan te vragen”.
Het gemeentebestuur van Berlare wil het domein nadien inpassen in een groter toeristisch geheel en de kasteelvertrekken aanwenden als officiële ontvangstruimten voor hoge gasten.

Daar de onteigeningsprocedure nog vijf à tien jaar zou kunnen aanslepen en ook de gemeente met dit uitstel niet gediend is, gebruikt burgemeester De Gucht de onteigeningsprocedure in hoofdzaak als een bijkomend middel en/of dreigement om de eigenaar onder druk te zetten zijn/haar domein aan de gemeente te verkopen, ongeacht zijn/haar persoonlijke wensen.

Het LVSV is van mening dat het eigendomsrecht één van de drie basisbeginselen van het liberalisme is, naast het recht op leven en het recht op vrijheid, dat de bescherming van het privaat eigendom geacht wordt een kerntaak van de overheid te zijn, en dat onteigeningen daarop haaks staan, zeker wanneer dit niet gebeurt in het licht van grote infrastructuurwerken.
Het LVSV verwerpt dan ook de argumentatie van het Berlaarse gemeentebestuur en roept de betrokken Open Vld-mandatarissen op om niet over te gaan tot onteigening en om de absolute eigendomsrechten van de kasteeleigenaar te vrijwaren.

Nationaal LVSV-ondervoorzitter Vincent De Roeck besluit als volgt: “Liberalen horen traditioneel het individuele eigendomsrecht te verdedigen tegen de collectivistische invloeden van de overheid in en ook van de liberale excellenties kan een zelfde consistent beleden geloof in de rechtsorde verwacht worden.
Wij vinden het als liberale studenten bevreemdend én beangstigend dat de liberalen in de regering de verdere totalitarisering van ons land niet enkel ondergaan maar er zelf actief aan meewerken.”
Het LVSV keurt de gang van zaken in Berlare ten stelligste af en veroordeelt de beslissingen van Open Vld-burgemeester Karel De Gucht met betrekking tot het kasteeldomein volledig.

Ingezonden door Vincent De Roeck – nationaal ondervoorzitter LVSV
vincent@lvsv.be – 0497 16 72 60 – www.lvsv.be

Noot: Het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) is met zijn vijf lokale afdelingen en zijn 1,000 leden met voorsprong de grootste politieke studentenvereniging van het land. Volledig onafhankelijk van elke politieke partij of vakorganisatie, weigert zij consequent elke vorm van overheids- of andere subsidie.

7 REACTIES

 1. Mag in Belgie een gemeentebestuur onroerend goed in beslag nemen, gewoon omdat men er zin in heeft? Dat zit wel heel dicht tegen Oostblokcommunisme aan. Karel De Gucht is als liberaal door de mand gevallen. Al weet ik dat de VLD nog dieper is gezonken dan de Ollandse VVD, in het bijzonder dankzij het optreden van types als … (ben zijn naam vergeten, de Vlaamse Harry Potter zeg maar) in de rol van premier van Belgie.

 2. Het zijn nog steeds socialistische liberalen, Rob. Hier in Belgie zijn alleen socialistische socialisten, socialistische groenen, socialistische liberalen, socialistische democraten, socialistische separatisten, socialistische racisten en dan gelukking sinds kort een minder socialistische partij LDD.
  BTW, hier in Belgie liggen we niet wakker van het gekibbel rond BHV, hoe langer men daar ruzie over maakt hoe minder ander kwaad ze op dat moment kunnen doen. Het beste wat er met de regering kan gebeuren is een collectief gedwongen ontslag om hen (en vooral de burger natuurlijk) te beschermen tegen hun wanpraktijken. Een compleet incompetente zooi is het ginds in de wetstraat. Had ik niet geleerd op school dat een democratisch verkozen regering werkte om het volk te dienen, hier is het nochtans omgekeert in de zin dat de bevolking werkt om de regering te dienen, beetje wereld op zijn kop dus. En bovendien heeft belgie zo een slordige 7 parlementen en 6 regeringen (voor een landje van 10 m inwoners), vermoedelijk onder het mom van "om de bevolking goed te dienen". Binnen afzienbare tijd komt daar wellicht nog een Islamitisch parlement en een Islamitische regering bij op kosten van de burger, dank u vadertje staat.

 3. [1] Dit is in geen enkel opzicht een opzienbarend iets. Het bevestigt slechts de universele stelling die ten alle tijden geldig is: uw persoonlijk bezit/eigendom is immer onder voorbehoud. Dit is de essentie van fascisme. Het systeem waaronder wij nu leven met het schaamlap-label "democratie" ervoor.

  Zelfde als inkomstenbelasting, al uw salaris is van de staat, maar u krijgt zo’n 50% terug. Anders gaat u te veel mekkeren.

  [2] Open Vld geen socialisten claimt u? Interessante, doch onjuiste, stelling dunkt me.

 4. @ Vincent, auteur: Wat is nu de precieze motivatie van het gemeentebestuur om dat kasteel en de grond eromheen in handen te krijgen? Wat zit hier allemaal achter?

 5. [1] JJ, net zoals in andere landen (ik denk ook in Nederland) behoudt de overheid zich steeds het recht om bepaalde eigendommen af te nemen, verbeurd te verklaren of te onteigenen; van wapens over drugs tot vastgoed. Net zoals in andere landen gebeurt dat via een lange procedure voor de administratieve rechtbank (de Raad van State in België), maar doorgaans geven die de voorkeur aan de overheidswensen en niet aan die van de eigenaars in kwestie, o.a. omdat de RvS-rechters politiek benoemd zijn door de tenoren van diezelfde overheid. Van oorsprong is de mogelijkheid tot verbeurdverklaring of inbeslagname een accessoire straf in misdaadzaken waarbij bvb. de wapens die bij een overval gebruikt worden, niet teruggegeven worden aan de daders, ook niet na hun vrijlating. De mogelijkheid tot onteigening heeft dan weer te maken met de grote infrastructuurwerken die de overheid vaak organiseert, zoals de aanleg van dokken en autowegen. Omdat zulke werken vaak onmogelijk zijn als bepaalde eigenaars vasthouden aan hun eigendom en het utilitaire argument inzake stelt dat het welslagen van die werken primeert op het individuele eigendomsrecht van enkelen, kan de overheid, steeds via de rechtbank, overgaan tot onteigening.

  [5] Het gemeentebestuur vindt dat de eigenaar het landgoed "verwaarloost" en dat de vervallen staat van het geheel het uitzicht van de gemeentekern verstoort. De gemeente is bereid de boel te renoveren en in te richten als toeristische attractie, publiek park en congresfaciliteiten, maar de eigenaar van het landgoed weigert te verkopen.

Comments are closed.