,,Democracy is a form of government that substitutes election by the incompetent many for appointment by the corrupt few.” – George Bernard Shaw

Dit kabinet is op een historisch dieptepunt aangekomen ten aanzien van het electoraat. De oorzaken zoekt de premier bij het volk, omdat deze een stelletje negatievelingen zouden zijn.

Dit doet me denken aan Erich Honecker die in 1988 beweerde dat de muur nog zo’n 50 tot 100 jaar zou staan: “Die Mauer wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben, wenn die dazu vorhandenen Gründe noch nicht beseitigt sind”

We weten wat er is geschied met Honecker en zijn DDR. Hetzelfde staat te gebeuren met dit kabinet en hun ideologie. De ideologie van dat de overheid in alles capabel denkt te zijn om de problemen in de samenleving op te kunnen lossten.

Dit kabinet heeft daarom het volgende gepresteerd in de luttele tijd dat het heeft geregeerd:

1. 30.000 economische vluchtelingen zijn ‘gelegaliseerd’, zodat zij allerlei zaken kunnen ontvangen die de Nederlandse belastingbetalers kunnen ophoesten. Dit gaat in de honderden miljoenen lopen, want het gaat over gezondheidszorg, huisvesting, uitkeringen, kinderbijslag, kleding, huisinventaris en het leger van hulpinstanties volledig gefinancierd door de overheid.

2. De beperking van de vrijheid van meningsuiting, die tot gevolg heeft dat cartoonisten zonder vorm van proces worden gevangengezet. Dit is sinds 1940-45 niet meer voorgekomen en geeft duidelijk aan welke weg dit kabinet heeft ingeslagen.

3. Een politicus bij voorbaat al demoniseren door het oproepen van weerstand tegen zijn film, welke de waarheid bevat over een gruwelijke krijgerscultus en naderhand verbaasd is dat het zo’n keurige film is geworden. Dit laffe en ruggegraatloze optreden heeft zowel nationaal als internationaal veel hoon opgeleverd.

4. Het van stal halen van middeleeuwse wetten zoals de godslastering, zodat mensen gevangen kunnen worden gezet als zij goden of andere deïteiten, waarvan het bestaan nog moet worden aangetoond, beledigen of de gelovigen kwetsend bejegenen.

5. De behoorlijke lastenstijigingen die hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden, terwijl de economie juist een lastenverlichting nodig heeft om het ondernemen weer enigszinds mogelijk en ook interessant te maken. We hebben naar aanleiding van de kredietcrisis en straks kredietcontractie juist een omgekeerd beleid nodig, dat van verdere liberalisering van de economie.

6. De instelling van alweer een nieuw overbodig ministerie, ditmaal van Wonen, Wijken en Integratie (wie verzint deze terminologie eigenlijk), waarvan de minister een gesjeesde politica is en een ex-communiste. Zij perst woningbouwverenigingen af om geld beschikbaar te stellen voor wijken waar zij vindt dat deze verbeterd moeten worden. Zo men ziet heeft ze haar oude metier niet helemaal losgelaten.

7. Als laatste en meest vreselijke is de aanvaarding van het Verdrag van Lissabon te noemen. Dit behelst een nagenoeg volledige overdracht van de Nederlandse soevereiniteit aan een grote Euromoloch die niet alleen geldverspillend is, maar ook nog corrupt, nepotistisch en in toenemende mate dictatoriaal. Om op zo’n manier het Nederlandse volk te omzeilen is natuurlijk een geval van hoogverraad en dient na de val van dit kabinet te moeten worden aangerekend.

De regeringspartijen van CDA en PvdA staan volgens de peilingen op een enorm zetelverlies, ook de vorige regeringspartijen VVD en D’66 hebben moeten inboeten vanwege hun nalatigheid om te letten op de vrijheden en natuurlijke rechten van de burgerij.

In mijn ogen is dit kabinet het absoluut dieptepunt van de naoorlogse overheid en dient daarom met een evenredige minachting te worden bezien en behandeld.

Zeit für der Wende

6 REACTIES

 1. Het kan wat eenvoudiger: De huidige regeringsvorm is gebaseerd op ongeveer middeleeuwse grondslagen, onder andere qua structuur. De uitwerking is dan ook middeleeuws.
  Een overheid zou samenbindend moeten zijn, behulpzaam in het gezamenlijk zoeken naa de beste oplossinge voor problemen. De huidige overheid heeft echter een sterk polariserende uitwerking in de maatschappij, omdat zij op tegenstellingen gebaseerd is. Het zal op deze manier dan ook nimmer konstrukttief kunnen zijn. Je zou kunne zeggen: de genen laten het niet toe.

 2. Inderdaad het slechste kabinet ooit. En dit is niet een emotionele reaktie maar puur vanuit de feiten die bv boven in het artikel zijn genoemd.
  Het is gewoon om te kotsen wat deze mannen en vrouwen in het kabinet presteren. Ze kunnen wat mij betreft zo naar het internationale gerechtshof in Den Haag worden afgevoerd.

 3. Prima opsomming, Albert. Volgens Balkenende "verdient hij een beter volk": http://www.ad.nl/binnenland

  Ik stel dan ook voor, dat hij per direct het Land van Ooit nieuw leven inblaast, zijn ‘functie’ neerlegt en vervolgens als Premier in het Land van Ooit te werk wordt gesteld. Dat zal hem wellicht leren te luisteren. Mocht dat niet werken, dan stel ik voor het Lubberiaanse idee van kampementen voor de jeugd weer van stal te halen, maar dit keer voor politici en hun waterdragers.

 4. "Die Mauer wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben, wenn die dazu vorhandenen Gründe noch nicht beseitigt sind"

  Die muur stond er om de westerse vrijheden bij het oosten weg te houden. Rondkijkend in Europa zeg ik: Had die muur maar laten staan. Het westen heeft niet het oosten bevrijd, maar het oosten heeft het westen vergiftigd.

 5. Zeit für die Wende. für gaat +4. Sorry, ik kon het niet laten. Wel een goed stuk overigens!

  O ja, en enigszins is zonder d.

 6. Ik wist niet dat ik zo veel moord neigingen op kon wekken door afgelopen regeer periode van die 2.

Comments are closed.