Op het voorstel voor een nieuwe partij kwamen heel wat reacties. Zie *)

Om die discussie in goede banen te leiden, stelt Karel Want voor om de onderwerpen te rubriceren, liefst in volgorde van belangrijkheid.

Daarbij wordt veel belang gehecht aan de mening van geïnteresseerden.

Zou u uw mening willen geven over die volgorde, en eventueel ook andere punten noemen die op onderstaande lijst thuis horen:

De eerste conceptlijst volgt hier:
Onderwerpen

1. Vrijheid. Hoe vrijer de samenleving, hoe beter het individu in staat is om vrij te streven, en zijn geluk te bereiken. Want als de overheid de individuen allerlei “keuzes” oplegt gaat de overheid voorbij aan de natuur van de mens als uniek individu, met unieke behoeftes.
2. Respect voor individualiteit. Uitgangspunt is dat elk individu uniek is en zijn eigen behoeften en wensen heeft. Als van iedereen het besteedbaar inkomen gemaximaliseerd word, dus niet eerst afgeroomd met belastingen, heffingen, onzinnige boetes en heffingen blijft het besteedbare bedrag beschikbaar voor de invulling van zijn persoonlijke behoeften. M.a.w. niet eerst innen (werkgelegenheid ambtenaren) en dan weer herverdelen naar de smaak van een beperkte elite naar bijvoorbeeld onzinnige kunstwerken als een regenboog laan etc.
3. Privacy personen
4. Deregulering
5. Het principe van de toegevoegde waarde. Iedere wet of voorstel moet waarde creëren.
6. Belastingen. Elke belasting moet te herleiden zijn tot de bestemming. Op basis van voor en nacalculatie en vergelijkingen dient de redelijkheid van de heffing regelmatig beoordeeld te worden. Voorstellen Voor werkende vrouwen moet een aparte belastingschaal komen van XXX %. De 1e ¤ 12.000 zijn vrijgesteld van belastingen. Belastingen moeten aan het KISS principe gaan voldoen. Rondpompen van geldstromen is improductief en voegt geen waarde toe. De successierechten (sterf tax) moet verdwijnen.
7. Overheidsfinanciën. De overheid moet als een onderneming vorm gegeven worden. De overheid moet een permanente kosten baten analyse maken waarbij hun diensten vergeleken worden met een die van partijen die in het normale bedrijfsleven functioneren. Uitbesteding van diensten dient prioriteit te hebben.
8. De organisatie van de overheid. De overheid moet back to the basis en afslanken. Wildgroei en corruptie moeten aangepakt worden. De overheid is er voor de mensen en niet andersom. Een mentaliteit en kwaliteitsprogramma moeten de overheid klantvriendelijke en service gerichter maken.
9. Veiligheid en criminaliteit
10. Gezondheidszorg
11. Educatie
12. Emigratie
13. Ouderen beleid
14. Pensioenen
15. Sociale verzekeringen. De overheid moet van haar automatisch primaat op het beheer van de sociale verzekeringen af. Mensen moeten vrij zij zijn om deze in de open markt economie bij gespecialiseerde dienstverleners onder te brengen.
16. Hypotheekaftrek. De hypotheek aftrek is nu een sigaar uit de eigen doos. Eerst worden allerlei heffingen gedaan overdrachtsbelasting etc. om daarna een in Europees marktvreemd systeem van aftrek te introduceren. Er moeten voorstellen komen om de hypotheek aftrekt kritisch te beoordelen.
17. De EU

De lijst is nog niet op prioriteit of urgentie gesorteerd.
Om tot een ranking te komen is het prettig als iedereen een top 3 samenstelt.
De 1e keus krijgt 3, de 2e keus 2 en de 3e keus 1 punt. Ik zal dan de ranking berekenen en uiterlijk het weekend aanleveren.

——————————————————————————-
*) WOW 1 www.vrijspreker.nl/vs/item/…
en WOW 2
www.vrijspreker.nl/vs/item/…

Ingezonden door K. Want

23 REACTIES

 1. Waarom niet punt 1: Afschaffen inkomstenbelasting. Tevens ook hypotheekrenteaftrek én alle subsidies schrappen.

 2. [1] Heel goed punt. Zal ook aanspreken.
  In Massachussets wordt daar een serieuse poging voor gedaan,
  Zie o.a. http://www.smallgovernmenta

  Overigens zou punt 17, de EU, vooraan kunnen staan vanwege de URGENTIE en misschien ook om de nieuwe partij een grote push-start bekendheid te geven.
  Maar dit is echt urgent!

 3. 18 Financieël beleid.
  Terug naar de goudstandaard of goud/zilver als een volwaardig alternatieve valuta naast fiatgeld.
  Wat het best werkt laat ik aan de economen over. Er moet echter een concurerend alternatief voor fiatgeld komen wat echte waarde vertegenwoordigd.

 4. [4]
  Iedereen zou geld moeten kunnen verstrekken. Nu ligt het monopolie bij de Nederlandse Bank/Europese Bank.

  Als iedere instelling een eigen valuta mag invoeren dan ontstaat er concurrentie en zullen al deze valuta dus zo waardevast mogelijk moeten zijn.

  Er zou dus een situatie moeten zijn met "goudguldens", "fiatguldens", "oliedollars", "kredietmarken" naast de Euro.

 5. Emigratie:

  Iedereen met vreedzame bedoelingen is welkom en moet hier kunnen wonen en werken. In een systeem waar sociale zekerheid is geprivatiseerd en de woningmarkt vrij is levert dat geen problemen op. Alleen zij die hun broek kunnen ophouden zullen hier dan heen willen komen.

  Veiligheid en criminaliteit:

  -Alleen feiten waarbij slachtoffers vallen zijn strafbaar. Handel in drugs, exploiteren van casino’s e.d. zijn dus niet meer strafbaar.
  -Schade die ontstaat door een misdrijf wordt vergoed door de dader(s)
  -Iedereen heeft het recht om zichzelf en zijn/haar eigendommen te verdedigen en zich daarvoor te bewapenen. Ook kan hij deze verdediging uitbesteden aan derden, zoals een beveiligingsbedrijf.
  Verdediging moet wel proportioneel zijn. Dus niet iemand doodschieten omdat deze een rolletje drop steelt.

 6. [6] Maar iemand die iets steelt of een misdrijf pleegt moet worden beboet of bestraft en misschien begint daar alweer de ellende en betutteling, want niet iedereen zal onder indruk zijn van straf….Wie gaat straf geven en wie veroordeelt? Misschien helpt het als er eerst eens eerlijke en betrouwbare mensen als leiders zijn en die er voor zorgen dat het moreel wordt opgekrikt en burgers vertrouwen hebben in de leiders.

 7. [7] Standaard regeltje: 5 maal de waarde van het gestolene, te betalen aan het slachtoffer.
  Het slachtoffer dient de misdaad dan wel te kunnen bewijzen. Zo wordt het erg kostbaar om een Ferrari te stelen 🙂

 8. [7]
  "eerlijke en betrouwbare mensen als leiders"

  Moraliteit begint bij jezelf en wordt net zo vrolijk afgebroken door zichzelf ‘eerlijke en betrouwbare leiders’ noemende mensen, die het morele gelijk aan hun zijde beweren te hebben; denk aan de multi-culti-dogmatiek en de blinde liefde voor regels ("regels zijn regels") als zouden de regels op zich de rechtvaardiging voor het moeten navolgen daarvan zijn.

  Waar dat ‘moreel opkrikken’ door ‘leiders ‘ toe leidt, kun je dagelijks zien aan de vrijheidsinperkende maatregelen van de Balkenbende.

  Be careful what you wish for..

 9. [5]
  O.k. kan ik in komen.
  Er MOETEN in ieder geval alternatieven komen voor fiatvaluta’s waarbij de overheden een monopolie hebben.

 10. "eerlijke en betrouwbare mensen als leiders"
  [7]

  Macht corumpeert altijd. Dit geldt zelfs voor leiders die met de beste bedoelingen en principes aan die klus beginnen. Ik zou me zo maar kunnen voorstellen dat een Balkenende, Pol Pot of Lenin het beste met de mensen en het land voor hadden. In het begin dan natuurlijk;-)
  Je moet een staatsvorm zo inrichten dat de macht zoveel mogelijk gedecentraliseerd wordt en bij de individuele burger komt te liggen.

 11. Ik heb nu voordurend het gevoel te worden gestraft, zonder ook daadwerkelijk een overtreding te hebben begaan…het moraal van de leiders is duidelijk; burgers uitzuigen en beperken…..Maar we worden m.i. niet meer geregeerd door leiders maar door een bende struikrovers en die zijn niet aan te spreken op hun onfatsoenlijk gedrag….hoe fatsoenlijker ik leef, hoe meer ik gepakt wordt. [9]

 12. En maar hopen dat de kikker ook veren heeft….Anders gewoon met de Ferrari er overheen rijden? [8]

 13. [12] Dat klopt IIS, het grappige is dat degene die het meest corrupt is wordt beloond. Eens was er een grap, sta je ¤ 100.000,– rood bij de bank, dan heb je een probleem, sta je ¤ 100.000.000,– rood bij de bank dan heeft de bank een probleem. Weet je de schuld op te schroeven tot ¤ 1.000.000.000,– dan ben je minister president….

 14. Als je werkelijk macht wilt dan moet je zorgen dat de omgeving je voor gek verklaart, maar de politieke club waar je lid van bent je voor geniaal uitmaakt. Verder wat al deze lijers doen of ooit hebben gedaan; ze geloven in zichzelf….en voor een gek is dat niet zo heel moeilijk, doch noodzakelijk om een groot opperhoofd te worden! En vooral blijven lachen natuurlijk….. http://nl.youtube.com/watch

 15. [11] linkje vergeten….De grijze cellen takelen af….misschien is het tijd om lid te worden van een politieke partij…

 16. Met 20% BTW kom je een heel eind.

  Het voorstel afschaffen inkomstenbelasting = heel veel overhead kan ook weg.

  Ander voorstel: alles wat een individu/vereniging kan betalen/organiseren hoeft niet door de overheid georganiseerd worden.

  Bv: Ontwikkelingshulp: helemaal afschaffen: iedereen kan dat zelf doen.

  Autobelastingen: alleen accijns, dat is de meest eerlijke wegenbelasting: hoe meer je rijdt, hoe meer je betaalt.

  Private organisaties mogen wegen aanleggen (als ze de grond beschikken), het principe: als er meer vraag is, komt er ook meer aanbod.

 17. "Een mentaliteit en kwaliteitsprogramma moeten de overheid klantvriendelijke en service gerichter maken"

  Kansloos. De overheid werkt voor zichzelf, anders zouden ze nooit zo grooit geworden zijn.

  Geen enkele burger heeft belang bij zo’n grote overheid.

 18. Noem je partij een Sociale partij.

  De VVD heeft het liberale begrip verkwanselt.

  En al je standpunten zijn sociaal, als je het maar op de juiste manier brengt.

  Bijna alle standpunten van de SP/PvdA zijn Asociaal, als je dat maar op dejuiste manier brengt.

  Wat is socialer? Een partij die inkomstenbelasting afschaft (positief ook voor de mensen met een modaal inkomen), of een partij die allemaal onzinnige projecten uitvoert die nooit individueel uitgevioerd zouden worden.

  De SP en Pvd staan voor het dwingen van mensen. Is dat sociaal?

 19. [6] Moet je dan eerst aan de inbreker vragen of ie al je bezittingen dan wel een rolletje drop komt stelen voor je beslist om ‘m al dan niet neer te schieten?
  Een inbreker is per definitie levensbedreigend (je mag toch veronderstellen dat ie gewapend is en je molt als je je verzet?) en dus is een inbreker neerschieten per definitie een daad van zelfverdediging.

 20. Wat is sociaal aan een fiat geld systeem dat zorgt voor inflatie? Inflatie onder de goudstandaard is te verwaarlozen.

  Wie wordt er het hardst gepakt door inflatie? De mensen met weinig geld.

  Sociaal?

  Wat is er sociaal dat ik mee moet betalen aan een oorlog om olie. Sociaal?

  Wat is er sociaal aan om Franse boeren te subsidieren, en daarmee arme Afrikaanse boeren weg te concurreren?

  Sociaal?

  Het liberalisme is veel socialer. Je moet het alleen wel op de juiste manier verpakken.

Comments are closed.