In een artikel in “The American Conservative” staat een reële waarschuwing; of is het paniekzaaierij?


Er schijnen bewijzen of sterke aanwijzingen (?) te zijn dat de “National Security Council” van de USA besloten heeft door te gaan met “plannen” om een trainingskamp voor Irakese militanten in de buurt van Teheran te vernietigen.*)Het is de bedoeling om aan de regering in Iran een niet mis te verstaan teken wordt gegeven dat het Amerika ernst is met zijn diplomatieke protesten. Mogelijk een teken in de vorm van kruisraketten!

OP diplomatieke protesten heeft Iran tot nu toe stoer geantwoord dat Amerika maar naar zichzelf moet kijken en ophouden met zijn bemoeienis met Iran.
Voor daadwerkelijk uitvoering van de plannen van de NSC moet de president altijd zijn toestemming geven.
Nu is het voorstelbaar dat de minst populaire president, George Bush, geneigd is om nog een keer voor zijn aftreden lekker flink te doen.

Ondertussen voelen Nederlandse parlementariërs Martijn van Dam (PvdA), Farshad Bashir (SP) en Mariko Peters (GroenLinks) zich geschoffeerd door de Iranese ambassadeur in Nederland. Omdat deze weigerde hen te woord te staan over de zaak van de Maastrichtse mensenrechtenactivist Abdullah al-Mansouri en voor een gesloten deur liet staan. Ook weigerde hij een brief van de Maastrichtse burgemeester Gerd Leers aan te nemen uit handen van mensenrechtenorganisatie Amnesty International.**)

Dergelijke voorvallen zijn natuurlijk prachtig voor onze bondgenoot en grote kameraad Amerika. Dit helpt de Amerikaanse politici om steun te krijgen bij hun Nederlandse collega’s als ze dadelijk echt kruisraketten naar Iran sturen.

Het is niet eenvoudig om de waarde en de invloed van dergelijke berichten te wegen, maar prettig en zorgeloos is de wereldsituatie in ieder niet.
——————————————————-

ZIE: *) www.amconmag.com/blog/2008/…

ZIE NRC: **) www.nrc.nl/binnenland/artic…

— zie ook:
http://www.newsmax.com/newsfront/Report_US_to_Attack_iran/2008/05/20/97545.html?s=al&promo_code=62B6-1
EN
http://w3.newsmax.com/a/apr07/?s=al&promo_code=62B6-1

6 REACTIES

 1. Neem nou Japan ,was het geen tobberatie om dat land vredelievend te maken .
  Uiteindelijk moest er een bom op gegooid worden om duidelijk te maken waar peace
  voor staat.
  En was het geen succes ! geen aardiger mensen op de planeet als de Japanners ,daar kunnen de Nederlanders nog een puntje aan zuigen !
  Nou denkt Iran nog in termen van die tijd , alleen is het nu geen peace ,maar een geloof
  dat aan uitbreiding doet .
  Er moet volgens dat land een bom er op om de ongelovigen er van te overtuigen dat deze keer een geloof de oplossing is voor eeuwig durende vrede.
  Nederland hoeft niet bang te zijn ,onze regering geeft de volledige medewerking aan dit idealistische streven van Iran.
  Onze Christenbroeders d,r voorvaderen gingen ooit ook op omvorming,s toer met een heilig boek in de hand wat wonderen deed in vreemde landen.
  Een kanon moest af en toe helpen ,maar wie daar naar kijkt is een zeur.
  Iran begrijpt niet dat als er 1 bom afgaat,tegen het belang van de USA, het land totaal via pinpoint ABC oorlogs voering ,included sympathiserende landen zoals Nederland en anderen door de USA terug gebracht gaan worden tot kwantum material.

 2. Wij waren afgelopen zondag op de CIDI-bijeenkomst ter gelegenheid vanhet 60-jarig bestaan van de moderne staat Israël.
  De sprekers waren o.a. Maxime Verhagen, Dennis Ross, en Ami Ayalon, Israëlisch minister en voormalig hoofd van Shin Beth ( zeg maar de Israëlische CIA).
  Naast een verbazingwekkend grote bereidheid om de Palestijnen in veel zaken tegemoet te komen ( in mijn ogen in téveel zaken… maar ik sta dan ook meer aan de kant van een Effi Eitam en een Benny Elon)bleek uit de toespraken van al deze mensen in de eerste plaats hun enorme huiver, ja… zelfs angst, voor Iran.
  Is daar zelfs nog meer aan de hand dan wij hier vaak horen?

 3. Abdullah al-Mansouri is gewoon een terrorist en moet zodanig behandeld worden. Wilt het westen in dialoog dan moeten ze zelf alle namen vrijgeven van de gevangenen die ze hebben en eerlijke processesn hebben.

 4. Antisociale persoonlijkheidsstoornis

  Kenmerken
  De essentie is een patroon van geen rekening houden met en het met geweld schenden van de rechten van anderen.
  Als kind is er is er vaak sprake van agressief en destructief gedrag. Ze kunnen niet voldoen aan sociale normen en aan de wet en kunnen geen rekening houden met de wensen en gevoelens van anderen. Er is vaak sprake van impulsiviteit; beslissingen worden genomen zonder rekening te houden met de gevolgen, zodat ze vaak in de problemen komen (verlies relaties en banen, gevangenis). Ze zijn vaak snel geïrriteerd en agressief en vaak betrokken bij een vechtpartij, waarbij ze geen rekening houden met het gevaar voor zichzelf en voor anderen. Er kan sprake zijn van roekeloos autorijden, gevaarlijk seksueel gedrag of drugsmisbruik en ze komen vaak in financiële problemen. Hun gedrag is vaak onverantwoordelijk ten aanzien van de werkgever, familie, vrienden etcetera en ze hebben meestal weinig berouw over hun daden. Zelf vinden ze wel terecht was wat ze hebben gedaan. Ze voelen zich vaak verheven boven andere mensen en hebben geen realistisch beeld van zichzelf. Sommigen hebben een talent om anderen voor zich in te nemen. De klachten die ze zelf ervaren zijn vaak: gespannenheid, ontevredenheid, een depressieve stemming en zich snel vervelen. Soms zijn er angstklachten en verslavingsproblemen.
  Het beloop van is vaak chronisch, alhoewel er vaak een afname van crimineel gedrag is op latere leeftijd.

  A. Een diepgaand patroon van gebrek aan achting voor en schending van de rechten van anderen vanaf het vijftiende jaar aanwezig, zoals blijkt uit drie (of meer) van de volgende:
  1. niet in staat zich te conformeren aan de maatschappelijke norm dat men zich aan de wet moet
  houden, zoals blijkt uit het bij herhaling tot handelingen komen die een reden voor arrestatie
  kunnen zijn
  2. oneerlijkheid, zoals blijkt uit herhaaldelijk liegen, het gebruik van valse namen of anderen
  bezwendelen ten behoeve van eigen voordeel of plezier
  3. impulsiviteit of onvermogen “vooruit te plannen”
  4. prikkelbaarheid en agressiviteit zoals blijkt uit bij herhaling komen tot vechtpartijen of
  vechtpartijen of geweldpleging
  5. roekeloze onverschilligheid voor de veiligheid van zichzelf of anderen
  6. constante onverantwoordelijkheid zoals blijkt uit het herhaaldelijk niet in staat zijn geregeld
  werk te behouden of financiële verplichtingen na te komen
  7. ontbreken van spijtgevoelens, zoals blijkt uit de ongevoeligheid voor of het rationaliseren van
  het feit anderen gekwetst, mishandeld of bestolen te hebben
  B. De leeftijd is ten minste achttien jaar.
  C. Er zijn aanwijzingen voor een gedragsstoornis beginnend voor het vijftiende jaar.
  D. Het antisociale gedrag komt niet uitsluitend voor in het beloop van schizofrenie of manische episodes.

 5. @Robbe:
  Hierom kan ik die psychologie zo haten.
  Men heeft allerlei kenmerken op een rijtje gezet die men in de praktijk waarnam, en die op dat moment als anti-sociaal golden.
  Vervolgens geeft men aan dat pakket observaties 1 naam.
  Vervolgens wordt die ene naam misbruikt, zoals hier gebeurt, om lieden die dergelijk gedrag vertonen onder die naam te brengen en hen aldus tot patient te verklaren.
  Waarbij de omstandigheden nauwelijks meer meetellen.
  Want die zgn. zielkundigen vergeten daarbij snel, dat, toen zij allerlei gedrag observeerden voordat zij er hun stempeltje op drukten, er allerminst sprake was van een of andere psychologische ‘ziekte’.
  Die ‘ziekte’ ontstond pas nadat zij hun stempeltje onder de observaties hadden gezet.
  Kortom: die psychologen fabriceren hun eigen ‘ziektegevallen’.
  Behalve natuurlijk als de stoornis erg duidelijk was. Maar in dat geval was die voor leken en betrokkenen ook erg duidelijk, en was er geen extra stempel van de psycholoog nodig.

  Het ‘ziektebeeld’ dat Robbe hier beschrijft zegt dat de omstandigheden per definitie ‘juist’ zijn, en dat ieder die zich ertegen verzet, een patient is.
  USSR-methoden.

Comments are closed.