Alle aandacht is nu gericht op de bevrijding van de buitenlandse overheersing door de Duitsers.

Helemaal mee eens.

Maar dat blijkt toch heel raar. Besef je wel dat:

1.Het heeft zich ontwikkeld tot een enorme persoonlijke onvrijheid in Nederland.

2.De Nederlanders zich nu als domme schapen ondergeschikt laten maken aan de EU.

(waarin overigens datzelfde Duitsland een dominerende rol speelt)

Punt 1.: De persoonlijke vrijheid van iedere Nederlander is sinds 1945 in sneltreinvaart afgenomen.
In 1945 mocht iedereen op zijn eigen terrein een boom kappen, een carport bouwen, een dakkapel of een serre maken, zijn keukenraam vergroten, mocht zonder ID op straat, en mocht iemand “een ouwe jood” of een “neger” noemen. Een vinger opsteken tegen een agent werd alleen maar als onfatsoenlijk ervaren, maar het was ondenkbaar dat je daar een boete voor kreeg. Als je een reisje wild maken, hoefde niet eerst je hele stamboom bloot te leggen. Je bank hoefde niet jouw “beleggerprofiel” te analyseren en niet aan de staat op te geven hoeveel rente ze aan je hadden betaald. Ooit gehoord van “bankgeheim”? Dat bestond toen. Een “briefgeheim”LIJKT er nu nog te zijn, maar al je e-mails en telefoongesprekken worden al vastgelegd.

Dit zijn slechts een paar punten die me nu al schrijvende te binnen schieten. Ik ben ervan overtuigd dat lezers dit lijstje tot een veelvoud kunnen verlengen.

Punt 2.: Het Nederlandse volk heeft in een referendum de EU-Grondwet overtuigend afgekeurd.
De Nederlandse Minister President, Jan Peter Balkenende, en zijn trawanten hebben er toen een “andere kaft” omgedaan, en maken nu het volk wijs dat het om een heel ander “verdrag” gaat en dat het houden van een nieuw referendum dus niet nodig is. (Terwijl andere staatshoofden, waaronder Angela Merkel, net aan hun volk vertellen dat dit verdrag van Lissabon essentieel hetzelfde is als door Nederland afgestemde grondwet.)
Natuurlijk heeft Balkenende cs gelijk dat een nieuw referendum niet nodig is. Het is niet nodig OMDAT HET ZELFDE DING al IS afgestemd. Terwijl ALS het iets nieuws is, een nieuw referendum natuurlijk logisch zou zijn. Maar de politici zijn te bang dat het volk dan hun sinister spel wel eens zou kunnen afkeuren!

Dat ze dan toch doorgaan met het “verdrag” te ratificeren, waardoor ze Nederlandse soevereiniteit te grabbel gooien, grenst aan het ongelooflijke, en is in feite een daad van landverraad.

Maar de grootste verbazing is dat het volk dat in 40-45 voor zijn vrijheid heeft gevochten, nu als makke schapen slikt dat ze door een paar politici onder een nieuwe vreemde dictatuur geschoven worden.
Onverklaarbaar!
En er is nog geen Nederlandse jurist of advocaat te vinden die deze politici een proces durft aan te doen.

En dan nu wel met allerlei poeha vieren dat we meer dan 60 jaar geleden onze “vrijheid” weer terugkregen.
Is groter hypocrisie mogelijk?

14 REACTIES

 1. Veel Nederlanders van het type, waar politici en ambtenaren nog voor opzij gaan, dreigen te worden vermoord of zijn al vermoord. De meeste zijn vertrokken. Vandaar. De rest is liever een levende lafaard dan een dooie held. Op 5 mei viert men in Nederland Kneveldag (niet te verwarren met Andries).

 2. Ben iedergeval blij dat jij ons wakker houdt met kritische artikelen omtrent de EU. Zelf vraag ik me ook geregeld af waar die berusting vandaan komt die het volk tegenwoordig schijnt te hebben. Een antwoord heb ik er nog niet op gevonden.

 3. [2] De belangrijkste reden is denk ik dat men de tijd en energie er niet voor heeft. De NL mens zwoegt en tobt om zichzelf te onderhouden. Dat gezwoeg en getob komt grotendeels doordat de lasten van de overheid zo zwaar zijn, ik bedoel waar leef en werk je tegenwoordig nu nog voor? Voor de socialistische heilsstaat met zijn afgedwongen `solidariteit’. Het beetje vrije tijd dat men nog wel heeft besteed men (zorgeloos) aan het gezin, familie en hobbies.
  Ik kan het de mensen niet kwalijk nemen; de overheid neem ik het wel kwalijk.


  http://freedigits.blogspot….

 4. Welke volk heeft in ’40-’45 voor zijn vrijheid gevochten? Dit volk? Laat me niet lachen!

  Ik heb grote bewondering voor mensen die onderduikers in huis haalden en verzetsdaden pleegden, maar dit was echt een hele kleine minderheid. De rest was, ook toen al, makke schaapjes.

  Degenen die echt voor onze vrijheid hebben gevochten waren de Amerikanen, de Britten en de Canadezen.

  En tsja, ik weet eigenlijk niet eens of je dat al die mensen kwalijk kunt nemen. Het is ook veel gevraagd om je leven te wagen voor vrijheid.

 5. En laten we vooral de belasting-dictatuur niet vergeten !
  B.v. : Verpaktax, lees salarisverlaging voor iedere Nederlander.
  Lang leve onze calvinistische zeeuwse babbelaar met z’n rooi-bos thee.

 6. ja, kunnen we de VS misschien vragen ons weer te bevrijden, ze zijn nu toch in de buurt (Afghanistan) bezig, dit wat we nu hebben is ook een soort communistische staats Taliban !-:)

 7. [2] "….vraag ik me ook geregeld af waar die berusting vandaan komt die het volk tegenwoordig schijnt te hebben."

  De andere reacties geven al een deel van een antwoord.
  Een ander deel is afkomstig van de PR en Reclame van de overheid waarin veel misleiding zoals verwarren van
  -socialisme met sociaal zijn
  -dwang voor solidair zijn

  Met resultaten:
  –We hebben het nog nooit zo goed gehad.
  –Elders is het veel erger dan bij ons
  –Je kunt er toch niets tegen doen
  –ZE doen toch wat ze zelf willen

  Waarvan de laatste twee dan een "selffulfilling prophecy" zijn.

 8. [3] Quote"Dat gezwoeg en getob komt grotendeels doordat de lasten van de overheid zo zwaar zijn,"unquote

  Is er iemand die denkt dat dit toeval is?? De lasten zijn sluw tot een uitgekiend maximum opgeschroefd JUIST om ons geen tijd te gunnen al te veel tijd en aandacht te besteden aan wanbeleid, corruptie en diefstal door de onbetrouwbare overheid!
  Op het moment dat de benzine voor ons lekker voordelig was kwam er onmiddelijk een maatregel, het "kwartje van kok". Zo zijn er legio voorbeelden te geven.
  En de Nederlander sliep rustig verder…………..

 9. [8] Dat heet "salami-taktiek": elke keer een schijfje van je worst snijden dat zo dun is dat de mensen het net slikken; totdat ze op een ogenblik ontdekken dat ze helemaal geen worst meer hebben.

 10. [9] En wat doen ze vervolgens ??
  Naar laf Nederlands gebruik zal men zeggen "ach, we hebben die worst eigenlijk niet nodig en, bovendien, je doet er toch niets aan"!!

 11. EUROPA !!!!

  Als wij zien hoe ons land onder de hoede van EU langzaan verarmd ,verloederd en veel verplichtingen opgelegd krijgt, dan kun je niet begrijpen dat er nog veel landen, die bij Rusland aangesloten zijn, zich aan willen sluiten bij EU. Juist Rusland bied mogelijkheden voor de toekomst. Rusland heeft een enorme potentie waar het gaat om energie en daar draait alles om. Ook zal Rusland zich wel aanpassen in een soort democratie, en het is niet te wensen dat het gelijk wordt als onze democratie. Bij ons zie je dat het niet optimaal functioneert en als je dat ziet dan zou je je wel tien keer bedenken om ook onder de hoede van EU te gaan. Ook voor ons zou het niet goed zijn,want het kost ons kapitalen en we worden door het grote aantal arme landen niet veel wijzer. Zou er nog een moment komen dat wij uit EU stappen en ons aansluiten bij Rusland, en zou dat niet beter zijn voor onze energie voorziening.

 12. Is er nog wel een reden om feest te vieren.

  Landelijk vieren wij nog wel feesten , maar is er nog wel een reden om feest te vieren?
  Kunnen wij ons in feite nog wel een feest permitteren. Juist in deze periode dat wij de pijn en verdriet van het verleden nog moeten verwerken, en er overal feesten georganiseerd worden, gaat onze overheid alle belastingen en heffingen nog even verhogen, en nieuwe belastingen invoeren. Het is allemaal berekend door onze overheid dat het verantwoord is en er zullen compensatie regelingen komen. Daar kun je voor geen cent op vertrouwen, en helemaal niet meer sinds de euro er is. Het is nu wetenschappelijk bewezen: vroeger was uw geld meer waard. Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis heeft op zijn website een koopkracht omrekenmachine. Daar blijkt duidelijk uit dat we al 50% ingeleverd hebben.

  Waar men ook geen rekening mee houd is dat Gemeenten en Provincies en alles wat daarbij hoort, ook alle belastingen en heffingen verhoogd. In Leek gaan nu de riool heffing jaarlijks tot 2015 met 8.7 % per jaar omhoog. Als je nu weet dat dit een onfaire verhoging is en kijkt hoe dit ontstaan is krijg je achterdocht. Wij hebben altijd onroerend goed belasting betaald, daarin zat ook rioolheffing. Toen werd er rioolbelasting ingevoerd doordat men wilde reserveren voor vervangingen van riool stelsel in de toekomst. Het gaat dus om oude rioleringen, want de nieuwe riolering wordt al ingecalculeerd ( bovenwijkse voorzieningen ) in ieder project wat gebouwd wordt. Ondertussen zijn de meeste oude rioleringen al met rijksbijdrage vervangen. Waarschijnlijk willen anderen een feestje bouwen van onze euro’s , maar is er voor ons geen redenen en geld over om nog feest te vieren. Waarschijnlijk zal dat elders ook zo zijn , maar dat troost ons niet.

 13. [11] Dit is een reactie op reiny
  "Zou er nog een moment komen dat wij uit EU stappen en ons aansluiten bij Rusland,"

  UITSTAPPEN JA, aansluiten NEE.
  Zelfstandig, goede producten maken die anderen wensen te kopen.
  Vriend/handel met iedereen, slaaf van niemand!

  Eerste belangrijke stap kan zijn te zorgen dat Verdrag v Lissabon getorpedeerd wordt.

 14. [3] Sorry hoor, maar met het teloor gaan een groot deel van onze vrijheden is (hoe controversieel) ook de ‘socialistische heilstaat’ grotendeels afgebroken. Deze oude dame herrinnert zich nog al te goed wat HEILstaat inhoud. Liberale bijdrage aan onze welvaart: afbreken die studiebeurzen voor minder welgestelden, je hebt meer aan een domme massa. Hoe dommer je ze houdt hoe beter je ze kan manipuleren. Nog nooit zo’n hypocriete bende gezien als het gristenklupje dat ons momenteel onderdrukt.

Comments are closed.