Onlangs, 29 maart, rapporteerden we dat Jens-Peter Bonde het Europarlement gaat verlaten om zich geheel te wijden aan de opbouw/versterking van de EUDemocrats.*)

Ter gelegenheid hiervan heeft hij nu voor de EU een “politiek testament” van 10 punten gepubliceerd. Hij noemt daarin de tien meest belangrijke veranderingen die de EU noodzakelijk en snel moet uitvoeren om die EU werkbaar en geloofwaardig te maken.

Het lijken allemaal heel waardevolle verbeteringen. Het is moeilijk om nu meteen te beoordelen of die veranderingen voldoende zouden zijn om de EU acceptabel te maken. Dat vereist meer tijd. Wel kunnen we stellen dat die punten veranderingen in de goede richting zijn.

De urgentie blijkt vooral uit punt nr. 10.
Daarin adviseert Jens-Peter om een nieuw en eenvoudig “Basis Verdrag” te maken, en dat met referenda gelijktijdig voor te leggen aan de bevolking van alle deelstaten.
Leuk is dat hij zegt dat het niet gecompliceerd mag zijn; eerste ministers moeten in staat zijn om het te lezen en te begrijpen. En dat voor dat ze het ondertekenen!
Wij vinden dat het ook voor de gemiddelde burger in alle staten begrijpbaar moet zijn.

De urgentie hiervoor is zeer hoog, want nu zijn politici bezig om te zorgen dat de zeer gecompliceerde en onbegrijpbare Hernoemde EU-Grondwet, het “Verdrag van Lissabon”, door alle deelstaten geratificeerd wordt. 11 hebben dat al gedaan.

Is ratificatie nog wel tegen te houden?
Wij vrezen het ergste. De enige kleine kans is dat er voldoende burgers wakker worden en een tijdig referendum weten te krijgen of een officiële aanklacht wegens landverraad door Jan Peter Balkenende (en zijn trawanten). Zie ook ***)

———————
Hieronder volgt de originele tekst van het “testament”, met dank aan Ivo voor het inzenden ervan.
———————-

Bonde’s Political Testament **)
Wednesday, 7 May 2008
Jens-Peter Bonde is leaving the Parliament, but not politics altogether. While he will focus now on leading the EUDemocrats, he wants to leave behind a 10 point legacy – a political testament. In it he names the most needed reforms and changes that the European Union needs.

The Testament is the following:
“1. An end to secretive public servant legislation: Any EU-law should be supported by 75% of the member countries in the Council AND a simple majority in the European Parliament. Judge-made laws must be stopped or let them be approved by the Council and the EP.
2. All meetings in the EU shall be public, unless a decision -which can be questioned- is taken to close them.
All documents shall be available to the public, unless specifically made secret. The names of all participants in the working groups shall be made public online, unless individual participants are protected, through a substantiated exception.
3. Information regarding all expenses based on funds from the taxpayers shall be freely available online, unless a specific -and substantiated- exception is made for a given case.
4. Clear out unnecessary laws and subsidies. Introduce a termination clause for all rules, so that rules and subsidy schemes are automatically discontinued, unless explicitly renewed.
5. Introduce elections to all leading offices -just as in regular democracies. The President and the Commissionaires shall be accountable to the publicly elected politicians in the European Parliament and the national parliaments.
And why not let each country choose its own Commissioner, at the same time and in the same manner as they elect their members of the European Parliament?
6. Use minimum-regulation instead of standardisation through total-harmonisation. Allow the member countries to be pioneer countries for example when it comes to the fight against climate change, health reforms or the environment.
7. Give the publicly elected an appropriate salary through the front door. Stop the extra pay at the back door – through cheating with travel allowances and appointments. Clean up the European Parliament, so that it will get the authority and legitimacy to clear up whatever necessary in all the European Institutions. Let electronic voting show how the members vote -all the time.
8. Stop wasting both millions of Euros as well as CO2 with meetings in both Brussels and Strasbourg.
The Parliament can decide on its own to hold all sessions in Brussels. Then the prime ministers and presidents will probably come up with an appropriate compensation.
9. Remove EU propaganda expenses and allow the Medias to cover the European institutions freely. Do this by giving them unrestricted access to all buildings and by paying for press-rooms with all the necessary technical facilities.
10. Make a new and simple “Basic Treaty” and send it for referendums in all member countries at the same time. It must not be complicated; prime ministers should manage to read and understand the treaty before signing it.”

———————————————————————-

*) www.vrijspreker.nl/vs/item/…

**) www.eudemocrats.org/23/arti…

***) www.vrijspreker.nl/vs/item/…
en
www.vrijspreker.nl/vs/item/…

4 REACTIES

 1. "Hij noemt daarin de tien meest belangrijke veranderingen die de EU noodzakelijk en snel moet uitvoeren om die EU werkbaar en geloofwaardig te maken."

  Duidelijk uitgangspunt lijkt hier toch te zijn dat een moloch als een politieke EU onafwendbaar is, en dat die dan maar op de minst slechte manier moet worden ingevoerd. Maar dat is dus al een ontzettend foute insteek.

  Alleen al een term als ‘geloofwaardig maken’ heeft de stank van een beerput bij zich.

  Bonde wil de EU transparanter maken en kwetsbaarder maken voor kritiek. Politiek gezien misschien een loffelijk streven, praktisch een wassen neus. Hij stapt niet voor niets op: zijn eigen kritiek heeft nooit iets bereikt. Net als bij de UKIP (u weet wel, die club van Nigel Farrage) wacht men netjes (meestal) tot de criticus is uitgesproken, toont al dan niet zijn ontstemdheid en gaat gewoon verder met waarmee men bezig was.

  Alleen al het feit dat men voor het zoveelste jaar op rij (weet even niet meer exact hoveelste) de begroting en de jaarverslagen niet goedgekeurd krijgt mag aantonen dat men totaal niet wakker ligt van welke kritiek dan ook, vooral omdat er toch geen enkele consequentie aan verbonden wordt. En ook Bonde zie ik nergens voor ‘accountability’ en sancties pleiten.

  EU Nee, op welke manier dan ook. Geen politieke megalomanie, maar een vrije samewerking op de vrije markt. Dat punt zie ik nergens. Laat de politici maar eens eerlijk werk gaan doen, in plaats van het er van te nemen, parasiterend op de belastingbetaler. Ergens gaan asperge steken, of zo.

 2. Die man heeft een leuke bril. Heeft hij nog in het politbureau van de voormalige D.D.R. gezeten? Dit commentaar is natuurlijk wel off-topic.

 3. [1] Volkomen gelijk!
  Zelfs iemand die grote stappen aan "verbetering" wil verwezenlijken als Jens-Peter Bonde, blijft "kurieren am Sympton".
  R. Hartman heeft gelijk, afschaffen die boel. Voor Nederland zou dat betekenen "er uit treden".
  KAN DE RATIFICATIE VAN DE VEROORDELING NOG WORDEN TEGENGEHOUDEN?

 4. Bonde heeft al bij punt een verloren:ieder lichaam van wetgeving vereist dat de rechterlijke macht die haar toepast instaat is om, daar waar zij tot onrechtvaardige of welvaart vernietigende uitkomsten zal leiden, haar te corrigeren.

  Dit is slechts anders indien het systeem waarmee rechters worden benoemd en opgeleid dusdanig slecht is dat zij niet tot die taak bekwaam geacht moeten worden. Echter, als wij dergelijke incompetente rechters hebben, waarom vertrouwen wij ze de toepassing van de wetgeving überhaupt toe?

  neemt men het spiegelbeeld van de incompetente rechtspraak, de incompetente regering/het incompetente parlement, dan neemt het belang van een ruimhartige bevoegdheid van de rechterlijke macht nog meer toe. In het bijzonder daar rechtsvorming door rechters slechts mogelijk is als door de partijen die betrokken zijn bij het conflict en rechtsvraag aan de rechters wordt voorgelegd die aanleiding geeft tot het aanpassen van het recht. Oftewel; recht dat wordt gemaakt door rechtspraak komt van uit de praktijk (Bottom up), terwijl de wetgeving vanuit regering en parlement gedreven wordt door de belangen van de bestuurders en regenten (top-down).

  noodzakelijk is alleen een regel die de omvang van het budget beperkt tot een bepaald percentage van het bruto nationaal product, en een stelsel van klassieke grondrechten die de burger beschermt tegen al te veel overheidsbemoeienis. transparantie van besluitvorming is immers nutteloos als burgers niet tegen ongewenste besluitvorming kunnen optreden.

Comments are closed.