Den HAAG – Rita Verdonk vindt dat er in Nederland juryrechtspraak moet worden ingevoerd.

Dat stelt zij in een interview met dagblad Spits.

De leidster van de beweging Trots op Nederland (TON) wil op deze manier de kloof tussen de burgers en rechters dichten.

Verdonk stelt ontevreden te zijn over de huidige rechtspraak.
“Rechters moeten goed kunnen uitleggen waarom ze een bepaalde beslissing nemen”, legt ze in Spits uit.
“Daar slagen ze te weinig in. Mensen begrijpen het nu niet meer.
De afstand tussen de rechterlijke macht en de burgers is te groot.”

De oud-minister van Vreemdelingenzaken is voorstander van meer betrokkenheid van burgers bij de rechtsgang.
“Dat burgers vanuit hun eigen belevingswereld kunnen meekijken en er niet alleen vanuit de rechterlijke macht wordt gekeken. Ook mensen die gewoon met hun voeten in de blubber staan, moeten hun zegje kunnen doen.”

—————————————
Als experiment het proberen waard denk ik.
Nu krijgen de ergste misdadigers en moordenaars soms alleen maar taakstraffen of komen op vormfouten vrij.
——————–
Ingezonden door Anno

——————–
RED: In Nederland heerst het idee dat juryrechtspraak iets ouderwets is.
Maar er zitten zoveel goede kanten aan, dat het echt wel de moeite van een serieus onderzoek waard is.
Het kan nuttig zijn om op de Vrijspreker een begin aan die discussie te maken.
Een lijst van VOOR en Nadelen zou al een fantastisch begin zijn.

BVB een groot goed lijkt al te zijn dat “gelijkwaardige burgers” bij een proces ook mee kunnen denken/oordelen of die hele onderhavige wet wel rechtvaardig is.

25 REACTIES

 1. Heeft op basis van de ‘grondwet’ in NL en de aard van het stelsel (schuldig tenzij onschuld bewezen is) geen enkele zin, om over de invloed vanuit Brussel en beyond nog maar te zwijgen. Het gehele stelsel moet op de schop; juryrechtspraak is daar eventueel slechts een onderdeel van.

 2. Dat uberhaupt er aan gedacht wordt om het eerlijker te maken, vind ik fantastisch. Volgens mij is Rita óf heel onwetend en gewoon eerlijk óf heel slim en eerlijk en doet ze zich onwetend voor.

 3. Ik denk dat het probleem veel groter is.
  – Rechters worden voor het leven benoemd
  – Nevenactiviteiten van rechters zijn geheim vanwege ‘privacy’
  – Veel rechters zijn advocaten die naast hun advocatenbaan deeltijd rechter zijn. Hierbij is het risico van belanenverstrengeling.
  – Niet zelden zijn rechters partijdig danwel onderhorig aan hun broodheer (denk aan Pikmeer arrest dat de overheid vrijstelt van strafrechterlijke vervolging)

  En google maar eens op de artikelen van Micha Kat en Paul Ruijs over de rechtspraak. Het lijkt mij al een hele verbetering als (hoofd-) rechters gekozen worden voor een termijn van maximaal 5 jaar en daarover verantwoording moeten afleggen aan de kiezers in hun district. Net als dat in de USA gebeurt (al weet ik niet of dat voor alle staten geldt; in elk geval niet voor het hooggerechtshof).

 4. Ik ben vóór juryrechtspraak.
  Grootste voordeel is dat het oordeel niet meer van één persoon afhankelijk is.
  Ieder mens heeft bepaalde vooroordelen, levensvisie en politieke overtuiging.
  Ook een rechter!
  Met juryrechtspraak kan dit worden "uitgemiddeld".
  Daarnaast denk ik dat de gewone burger beter de impact van een misdrijf kan inzien puur en alleen omdat hij meer met zijn poten IN de maatschappij staat.

 5. Hierbij een poging.
  Voordelen:
  – Democratische legitimatie
  – Bredere acceptatie van oordeel (vergl. met punt 1)

  Nadelen:
  – Kosten van juryplicht, denk aan dienstplicht.
  – Risico op ongeinformeerde participanten. (De meesten van ons hebben zich nog niet in de rechtswetenschap verdiept, ik heb liever ook geen amateur-chirurg.)
  – Deel van het proces gaat over het samenstellen van de jury => verspilling van middelen.

  Professionele rechtspraak daarentegen kent het voordeel van specialistische kennis, een goedkoper screeningproces (wraking komt zelden voor, zeker in het begin)en een grote onafhankelijkheid.

  Bij de discussie over jury- of lekenrechtspraak is het belangrijk om rekening te houden met het onderdeel van het proces dat je eraan onderwerpt. Gaat het om de feiten, om de schuld of om de strafmaat? Zo kan de vaststelling van de feiten sneller aan leken worden overgelaten dan de straf. Bij het eerste is het voordeel van gespecializeerde rechtspraak in Nederland klein, omdat men daar geen bijzondere training voor krijgt. Denk aan de afhankelijkheid van de rechtspraak van het PBC of NFI. Strafoplegging daarentegen is een delicate kwestie die moet voldoen aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit.

  In de basis is er niets tegen lekenrechtspraak zolang zij van voldoende kwaliteitswaarborgen is voorzien. Een combinatie van leken en specialisten ligt voor de hand, en zou ook het uitgangspunt van discussie moeten zijn.

  Hoeveel dagen van inkomen / arbeid willen jullie missen om zitting te nemen in een strafproces wegens winkeldiefstal, waarbij het enkel gaat om de vraag of de verdachte de feiten heeft gepleegd?

  Als het voor participatie uit zou maken of men ook de straf mag bepalen, dan is m.i. die persoon alleen al daarom ongeschikt voor zitting.

  Dat zijn in de kern mijn overpeinzingen met betrekking tot lekenrechtspraak.
  Het risico van zittingsplicht is voor mij overigens voldoende om het niet te doen. Ik metsel ook mijn muurtjes niet, dat kan ik beter uitbesteden. Idem voor rechtspraak.

  [3]
  Met het stemmen van rechters hebben ze in de VS hele slechte ervaring omdat er nogal een ongeschikte kandidaat tot het vak verkozen wordt. Ongeschikt in de zin van volledig gespeend van enige inhoudelijke kennis van het gebied. Sowieso is het stemmen op mensen i.p.v. partijen / ideeën heel gevaarlijk.

 6. [5] "Hoeveel dagen van inkomen / arbeid willen jullie missen om zitting te nemen…"
  Inderdaad: in de VS en GB proberen burgers hun plicht bij oproep zoveel mogelijk te ontlopen. Ik durf er geld om te wedden dat veel voorstanders van juryrechtspraak dezelfde zijn die uit alle macht zullen proberen onder de oproep uit te komen.
  En stel: een Marokkaans jochie in Amsterdam heeft een blanke vrouw beroofd. De jury bestaat voor de meerderheid uit Marokkaanse Nederlanders, want de rechtbank staat in Amsterdam. Hoe te klein zal het land dan zijn? Ik kan de ingezonden reacties bij Vrijspreker dan nu al dromen.

 7. [6]

  De jury moet een afspiegeling zijn van de bevolking van Nederland en niet van Amsterdam.
  De media en politiek Den Haag is al een afspiegeling van Amsterdam en dat is al erg genoeg.
  Verder vind ik dat juryleden wel aan een aantal voorwaarden moeten voldoen zoals; – geen strafblad (daarmee bedoel ik zware misdrijven en geen verkeersovertredingen)
  – geen dubbele nationaliteit (=dubbele loyaliteit).
  – geen keppeltjes, hoofddoekjes en kruizen in de jury. Onafhankelijkheid dus van een of ander sprookjesboek.

  Kan toch niet zo moeilijk zijn als je de politieke correctheid van je afwerpt;-)??

 8. Bij den discussie over wat juryrechtspraaak is, zou je moeten beginnen met wat je daarmee bedoelt. Vraag het 10 mensen en je krijgt waarschijnlijk veel verschillende antwoorden.

  Het gevaar bestaat namelijk dat automatisch naar de USA gekeken wordt. Niet dat ik daar op tegen zou zijn, maar wanneer in Nederland over het invoeren van juryrechtspraak geproken wordt wordt meestal iets anders bedoeld en dat kan verwarring geven.

  De vraag moet zijn: bepaald de jury de straf (zoals in Denemarken) of of iemand schuldig is (zoals in het VK of USA).

  Het ironische is, dat veel ellende onstaat bij de straf. Criminelen worden vaak met belachelijk lage straffen naar huis gestuurd, maar ze krijgen wel straf. Juryrechtspraak zal dan weinig uithalen, indien zij enkel de schuldigheid kan bepalen.

  Echter de jury de straf laten bepalen geeft gegarandeerd willekeur omdat een jury niet weet wat in de zitting een dag ervoor uitgesproken is. Maar missschien is de willekeur dan niet groter dan nu?

 9. [6] Bij jurie is er meestal selectie-recht door zowel OM als advocaat. En ind e USA bestaat het recht om een verzoek in te doenen bij een ander gerechtshof indien verwacht wordt dat de lokale inwoners niet objectief zullen zijn.

  Voor dit soort – met all respect – triviale tegenwerpingen (net zoals de bekende dat jurymensen leken zijn en dus geen kwaliteit hebben) blijken in de praktijk niet zo’n groot probleem te zijn. Daar zijn vele passende oplossingen voor.

  Plus dat je ook moet kijken naar vandaag/ Is een rechter objectief? En dan heb ik het eens over de discussie over belangenverstrengeling, maar een rechter is ook mensen en heeft dus subjectieve inzichten en hoe goed die zijn best ook zal doen die terzijde te schuivgen, geen enkel mens lukt dat volledig. Rechters zullen dat wellicht ontkennen :-), maar één rechter geeft dus ook meer kans op elementen van tunnelvisie. Zeker als het emotionele zaken betreft.

  Je moet dus nadelen van juries afwegen tegen nadelen van ons huidige systeem.

 10. [5] Tja, stemmen op rechters. De eeuwige vraag van het kiezen door de de incompetente massa vs het benoemen door een corrupte gezelschap.

  Vroeger dacht ik altijd dat benoemingen beter waren, omdat ik een afkeer had van de grote massa. Nu echter weet ik niet of dat kwaad niet overschaduwd wordt door de potentieel corruperende machten van de elites.

 11. Als ik de reacties [1] , [3], [5] en [10] samenvoeg is mijn idee aangaande jury-rechtspraak wel zo’n beetje verwoord.
  Dank daarvoor, scheelt me een hoop typwerk ;-).

 12. Trial by Jury is de ENIGE manier om burgers tegen de staat te beschermen en UNJUST laws tegen te gaan.

  Iemand als Padraig Nally die een indringer op zijn erf doodschoot zou in een achterlijk land als Nederland nooit zijn vrijgesproken, in Ierland waar trial bij jury in de grondwet is vastgelegd dus wel want de jury vond terecht dat Padraig uit zelfverdediging handelde.

  Kijk ook eens op: http://www.democracydefined

 13. De gemiddelde Nederlander heeft het iq van een stoeptegel. Lekker als die moeten gaan bepalen of iemand schuldig is of niet.
  Dat de rechterlijke macht in dit land moet worden aangepakt is natuurlijk evident.

 14. Ja, juryrechtspraak top idee natuurlijk Not!!!!!!!!! kijk naar de regering die er nu zit, daar word je nou niet echt vrolijk van maar gekozen door de burgers van dit land?? en nu willen jullie deze zelfde mensen wel laten bepalen of iemand schuldig is of niet??
  De hele rechtelijke macht/politiek is vanaf de wortels helemaal verrot en zal op de schop moeten of in ieder geval onafhankelijk wat nu niet het geval is.

 15. [14] Precies ’t soort gezwam waarmee Nederlanders al decennia lang van jongsaf mee worden geindoctrineerd. Kijk dan naar de huidige rechterlijke macht; daar zit precies ’t soort kliek als in de regering.

 16. [15]
  Dat zeg ik het zijn allemaal bobo’s van de PVDA, nou dan weet je het wel natuurlijk.

 17. Ik blijf dit vrij verwarrend vinden. Er zitten zowel voor- als nadelen aan meer "democratie" in de rechtspraak, maar wordt hier niet een dieper liggend probleem ontweken?

  Als rechters volslagen willekeurig worden benoemd (dus zonder een bepaald selectieproces dat hun politieke of morele voorkeuren beïnvloedt), dan ís de rechterlijke macht toch eigenlijk al een gerandomiseerde afspiegeling van de maatschappij, net als een jury? Even aannemend dat de over het algemeen iets hogere intelligentie en sociaal-economische positie van een afgestudeerd jurist geen invloed heeft. We kunnen immers veel denken van juristen of de inhoud van de rechtenopleiding, maar het voltooien van een studie geeft toch wel een indicatie dat je waarschijnlijk over een hogere intelligentie (en inkomen) beschikt dan een willekeurige Nederlander. Of dat de rechtspraak positief of negatief beïnvloedt laat ik in het midden.

  Veel voor- en tegenstanders van juryrechtspraak vind ik echter ook bizar en inconsistent redeneren. Je kunt zeggen dat de gewone burger "te dom" is om te bepalen of iemand wel of niet schuldig is, en te populistisch om een redelijke, proportionele strafmaat te bepalen i.p.v. de onderbuikgevoelens bot te vieren. Maar het is exact diezelfde burger die de huidige dictators-voor-4-jaar mag kiezen, die uiteraard op precies diezelfde tekortkomingen inspelen als een aanklager of advocaat bij een juryproces zou doen. En die politici zijn ook degenen die uiteindelijk de rechterlijke macht benoemen. Dus indirect hebben we eigenlijk al "rechtspraak door het volk". Nog even afgezien van dat ik inderdaad niet zelf in een jury zou willen zitten, maar zolang ik kan weigeren heb ik ook geen bezwaar tegen jury’s vergeleken met de huidige situatie. Maar die huidige situatie vind ik verre van ideaal.

  De vraag is uiteindelijk veel fundamenteler. Niet: "jury of niet?", maar eerder: "democratie of niet?". Als we van mening zijn dat democratie ongewenst is wegens de domheid of slechtheid van de burger, moeten we wetten hebben die zulke vermeende domheid of slechtheid uitsluiten in wetgeving, bestuur én rechtspraak. Maar hoe doe je dat, zonder dat je diezelfde feilbare burger:
  1. Andere feilbare personen laat kiezen die zo’n wet gaan maken.
  2. Diezelfde burger dat laat beslissen via een aselecte steekproef van de bevolking als jury\parlement.
  3. Ze er hoofdelijk over laat stemmen in referenda?

  Maar ongeacht of op het bovenstaande een goed antwoord is te vinden, lijkt me dat als je tegen onbeperkte democratie bent, je ook tegen jury’s bent. En als je tegen jury’s bent, ben je ook tegen onbeperkte democratie.

 18. juppie kees en koos naar de rechtzaal daar zal zeker de waarheid gedient mee zijn.

 19. Even geen tijd om er een nieuw artikel van te maken, maar Stan de Jong heeft ook een artikeltje aan jury-rechtspraak gewijd, n.a.v. een uitzending van Pauw en Witteman, die uiteraard meteen over onderbuikgevoelens begonnen te zeuren. Je bent een iNazi of je bent het niet.

  In de reacties postte ene Karl Kraut 3 youtube linkjes naar Ron Paul videos over het onderwerp (wel een jonge RP overigens, volgens mij).

  Voor de liefhebbers: http://www.standejong.nl/20

 20. [20]
  R. Hartman,

  Ik had toevallig ook die uitzending van Paul & Witteman gezien, en dat spookte nog door mijn hoofd toen ik mijn eerdere reactie schreef.

  Aan de ene kant wel "pro-democraten" (en als door een wesp gestoken toen die ene Afrika-correspondent terecht opmerkte dat democratie niet per se een goede zaak is), maar aan de andere kant panische angst voor de mening van het "gewone volk". Die angst kan ik me wel goed voorstellen, want ik heb ook niet zo’n hoge dunk van de dictatuur van de meerderheid. Maar dat ze daaruit dan toch de conclusie trekken dat democratie vanzelfsprekend wél een goede zaak (i.p.v. "het minste kwaad") zou zijn bij het kiezen van wetgevers, die nota bene de rechters benoemen en de wet en strafmaat bepalen waaraan de rechters zich moeten houden, is toch wel een vreemde tegenspraak.

  Veel huidige jurysystemen (zoals de meeste democratische landen die kennen, wat die rechter in P&W ook terecht opmerkte) kennen bovendien een combinatie van leken- en juristenrechtspraak. Als je die lijn iets verder zou doortrekken, zou je misschien een rechter én een jury, beide apart kunnen laten beslissen over zowel de schuldvraag als de strafmaat, en dan kiezen voor de laagste straf, of een gemiddelde. Dan heeft de verdachte altijd nog een kans om vrijgesproken te worden als er werkelijk sprake is van gerede twijfel of vergissingen. Of zoals in het oude Athene gebeurde: de aanklager en de verdediger moeten zelf aan de volksjury een straf voorstellen, waarbij de jury kiest voor de meest redelijke. Daarbij hadden zowel de aanklager als de verdediging reden om niet een absurd lage of hoge straf te kiezen, omdat anders de jury zou kiezen voor de strafmaat van de tegenpartij.

  Dit zal echter niet het idee zijn van vele voorstanders van juryrechtspraak, die juist hopen dat zo’n systeem leidt tot meer veroordelingen en hogere straffen. Ik heb echter persoonlijk liever een iets te lakse rechtspraak en een wat te milde wetgeving, dan een Draconische wetgever in samenwerking met een onverbiddelijke, volgzame scherprechter. Tegen eventuele onveiligheid op straat valt immers nog wel wat te beginnen met persoonlijke keuzes (niet in bepaalde buurten komen, traangas\wapens bij je dragen, in een privaat beschermde omgeving leven, enzovoorts), maar tegen een Totale Staat die je voor iedere (al dan niet terechte) overtreding onmiddelijk van je bed licht en voor jaren opsluit, waarbij ze liever een onschuldige te lang straft dan een schuldige te kort, valt weinig te beginnen.

 21. [13]

  Ironisch of niet dat je de conclusie trekt dat het rechtssysteem op de schop moet en dat de doorsnee burger zo intelligent als een stoeptegel is, maar dat je tegelijkertijd geen enkele poging doet je conclusies te onderbouwen en ook geen enkele poging doet je oplossingen te formuleren.

  Daar schieten we heel wat mee op, wil ik maar zeggen.

  [21]

  Owl, die Afrika correspondent behoort tot het Nederlandse journalisten-gilde van de politiek correcte oligarchie van Nederland, dus zijn minachting voor democratie moet je denk ik eerder zoeken in het andere en verkeerde uiterste.
  Deze man zal ongetwijfeld eerder vinden dat er een soort aristocratie van intellectuelen moet komen in plaats van volledige libertaire individualisering (qua politiek bestuur) van de samenleving.

  Zelfs libertariers mogen in dat geval dus als door een wesp gestoken reageren, lijkt mij. Democratie is nauwelijks ideaal, maar geef mij tien keer democratie dan de anti-democratische houding van geheime intellectuele dictatortjes met minachting voor gewone mensen.
  Dat is precies waarom ik toch liever juryrechtspraak heb dan benoemingen en rechtspraak door rechters die benoemd worden door anderen dan zij die uiteindelijk voor die rechter zouden kunnen verschijnen.
  Dictatuur van de meerderheid is nog steeds beter dan dictatuur van een minderheid, omdat de belangen van een meerderheid uiteindelijk toch sneller geneigd zijn overeen te komen met jouw eigen belang.

  Over hoe de rechtspraak nu zo’n beetje kan werken, hier een helder interview:
  http://cgi.omroep.nl/cgi-bi

 22. [22]
  ZoZo,

  Juist die anderen bij P&W aan tafel leken me het soort dat gelooft in een "welwillende elite" gekozen door het volk, met totale macht over dat volk. Behalve misschien die Fortuyn die erbij zat, maar die lijkt me mogelijk weer een voorstander van totale macht door het volk, over alle individuele leden van dat volk.

  Ergens heb ik de hoop dat als zo’n journalist de puinhopen in sommige "democratieën" ziet, hij toch wel enige twijfels krijgt bij onbeperkte democratie als concept. Ik zeg hier ook duidelijk bij dat ik zeker democratie het "minste kwaad" vind voor zover een overheid noodzakelijk zou zijn, maar het blijft een kwaad, dat voor zover het simpelweg een vehikel voor het opleggen van willekeur is, zoveel mogelijk zou moeten worden vermeden. Dus jury’s of rechters maken me niet zo bijster veel uit, zolang de wet die ze hanteren maar rechtvaardig is, met zo min mogelijk dwang en willekeur. Want of je nu wordt vermoord, verminkt of onterecht in je vrijheid beperkt en gedirigeerd door "het volk", een dictator gekozen door dat volk, of een ongekozen "verlicht despoot", het blijft even onrechtvaardig.

  Wat betreft de zaken genoemd in het door jou gelinkte interview, zou het om te beginnen al eens handig zijn om het OM te privatiseren en hun monopolie te doorbreken. En dan lijkt me (afgezien van rechtvaardige wetgeving en robuuste bewijsvereisten) zolang ik niet weet of nu een rechter of een jury de beste resultaten geeft, een combinatie van een rechter én een jury, die beiden een veroordeling kunnen blokkeren of een lagere straf afdwingen, misschien nog de beste combinatie. Een beetje de combinatie van een "elite" en "het volk", die beide elkaars dwaasheden, arrogantie en extremen kunnen blokkeren, maar die niet mogen versterken of over elkaar heersen. Het geven van extra opleiding voor die rechters in statistiek, wetenschap en dergelijke zou misschien ook geen kwaad kunnen. Of inderdaad ze beter laten motiveren waarop ze nu precies hun oordelen baseren.

  Dat interview met Derksen was zeer interessant trouwens. Zijn opmerking dat in Duitsland (of all places…) de rechter wél moet motiveren wat zijn persoonlijke afweging is en men bij een gebrek hierbij in cassatie kan gaan bij het Duitse equivalent van de Hoge Raad, en dat Nederland een achterlijk land is ("wat dat betreft") was komisch. Al vond ik het minder komisch om te horen dat volgens die presentator en Derksen 3 op de 5 veroordeelden voor moord en zedenzaken onschuldig vast zouden zitten. Lijkt me ook een prima idee om niet alleen een openbaar aanklager te ontslaan, maar zelfs het betrokken OM, de rechters en de eventuele jury, financiëel en\of zelfs crimineel aansprakelijk te stellen voor het veroordelen van een onschuldige.

  Want wat is het wezenlijke verschil tussen iemand die jou wederrechtelijk opsluit voor 10 jaar in zijn kelder om diens "persoonlijke redenen", of een aanklager, rechter of jury die een onschuldige daarvoor onterecht 10 jaar in de cel gooien vanwege hun "persoonlijke overtuiging"?

 23. Typisch iets voor Rita Verdonk, allerlei dingen roepen om stemmen te winnen terwijl ze donders goed weet dat het onmogelijk is. Iets wat die stemmers niet weten, dat zijn over het algemeen geen intellectuele hoogvliegers namelijk.

 24. Het wordt ook tijd dat rechters die criminele feiten begaan, zoals iedere burger, vervolgd en veroordeeld kunnen worden.

  Volgens de grondwet is iederéén gelijk voor de wet (alhoewel er eigenlijk zou moeten staan: ‘Volgens de grondwet ZOU iederéén gelijk moeten zijn voor de wet’).

Comments are closed.