Wat kan er nu het beste geregeld worden in België?


!++72++!

28 REACTIES

 1. Als het de politiek niet eens lukt om Nederland te regeren, dan wordt het er niet beter op als het groet worden.

  ‘Voordeel’ is wel dat Nederland/België dan 2e staat op de lijst met de grootste collectieve lastendruk.

 2. I.t.t. Oostblokcollectivisten die, na zich eindelijk van het juk van de USSR te hebben losgemaakt, zich vol overgave in de EUssr stortten, zie ik er weinig heil in, om Vlaanderen, wanneer het eindelijk het juk van Wallonie heeft afgeworpen, met Nederland te laten fuseren.
  Eigen boontjes doppen.
  Sterker nog. Ik zie dit slechts als een eerste stap.
  Jammer dat er geen mogelijkheid was om te kiezen voor "Maak Vlaanderen een zelfstandige Vrijstaat en bekijk vervolgens hoe je het (bv. per provincie) verder kan opsplitsen".

 3. Als Vlaanderen een vrijstaat wordt zonder Oranjes, Coburgs en socialisten, verhuis ik er snel naar toe. Of is dit wel heel veel gevraagd?

 4. Anders; voeg Vlaanderen en Zuid Nederland bij elkaar tot een Groot-Vlaanderen.
  Maak hiervan een nieuwe onafhankelijke vrijstaat naar Zwitsers model.
  Wat zou ik blij zijn als we van die randstedelijke arrogantie, de EUSSR en de Balk en zijn regelzucht af zou zijn.
  Daar zou ik (tijdelijk!) best wat materieële welvaart voor willen inleveren.
  Dit is niet tegen iemand persoonlijk hier gericht hoot;-).

 5. Omdat we allen tot de grote Europese Unie behoren, heeft het geen zin om Vlaanderen ook maar ergens van af te koppelen.
  Het armere Walonie wordt dan financieel gesteund door Europa,
  wat het zink om oud ijzer maakt.

  Het taalprobleem los je daar ook nauwelijks mee op.
  In Vlaanderen wordt er net als (en misschien nog wel meer) in Nederland veel arabisch gesproken en andere Afrikaanse talen.

  Vlaanderen heeft wel een machtig mooie vlag

 6. [6] Fait accompli, en dus maar lijdzaam accepteren? Als Vlaanderen zichzelf tot onafhankelijke vrijstaat uitroept zal de EU dat ofwel moeten acepteren (en zich helemaal gek gaan lobbyen) ofwel haar ware gezicht laten zien en met veel machtsvertoon een militaire bezetting ondernemen.

  Vlaanderen heeft helemaal geen taalprobleem, Vlamingen spreken veelal goed Frans. De problemen zitten bij de Walen. Dat is ook de reden van de status nu: de Vlamingen zijn het zat. En terecht.

 7. Welkom Vlamingen, of weer welkom dat ging ooit fout, laten we nu weer goed samenwerken.
  (van mijn mag Antwerpen de nieuwe hoofdstad worden, voor wat hoort wat, deal ?)-:)

 8. [6]

  *Omdat we allen tot de grote Europese Unie behoren, heeft het geen zin om Vlaanderen ook maar ergens van af te koppelen.
  Het armere Walonie wordt dan financieel gesteund door Europa,
  wat het zink om oud ijzer maakt.*

  Kijk; hier geef je in het kort het huidige failliet aan van de kunstmatige staat belgie en het komende catastrofe van de EUSSR.
  Taalverschillen, cultuurverschillen, welvaartsverschillen, corruptie met subsidiegelden.
  De praktijkvoorbeelden liggen er zoals België en het voormalig Joegoslavië en toch rijdt de EUSSR-trein door richting betonnen muur.

 9. Noord-Bourgondië. Een nieuw land bestaande uit de volgende provincies:
  – Oost-Vlaanderen
  – West-Vlaanderen
  – Antwerpen
  – Vlaams-Brabant
  – Belgisch Limburg
  – Nederlands Limburg
  – Noord-Brabant
  – Zeeland (of Zeeuws Vlaanderen)
  – Optioneel: Waals-Brabant, als hereniging van Brabant)

  – Geen EU, geen NAVO, geen Kyoto, geen munteenheid
  – Wel vrije handel
  – Technische normen zoveel mogelijk afstemmen op die van de EU
  – vlaktax + BTW + (wellicht toch wat accijnzen)
  – Hoofdstad: Antwerpen
  – Helft van het parlement wordt samengesteld door netto belastingbetalers
  – Helft van het parlement door ambtenaren en uitkeringsontvangers

  Je zult alleen wel verrekte goed moeten verkopen waarom de Belgische verzorgingsstaat op de schop zou moeten. Het is nog niet zo evident om daar de mensen mee te krijgen. Ook over de pensioenen moet heel goed worden nagedacht, want de Belg zal er weinig voor voelen de aanspraken op het pensioen te verliezen, en de Nederlander niet die ze zelf hebben opgebouwd.

 10. Maak dit, Maak dat. Wat een collectivistische opties allemaal.

  Waar is de optie: "Dat is niet mijn zaak, dat moeten de Vlamingen zelf weten!". Dat lijkt mij namelijk de enige juiste keuze!

 11. [10]

  Op jouw ga ik stemmen 😉
  Alleen dat quota van 50% ambtenaren en uitkeringsontvangers vind ik véééél te veel. Ik dacht zelf meer aan maximaal 20% (10 is nog beter).
  Vwb de nationale Belgische staatschuld en pensioenen; als je overheidsbemoeienis en belastingen beperkt heft dat financieële tekorten enigszins op. Om iets moois op te zetten vind ik het trouwens niet erg als me dat me financieël wat kost. Ik zie het als een investering.

 12. Vlaanderen dient te worden ingelijfd bij Nederland, dat dringend lebensraum behoeft.
  In ruil mogen de Vlamingen meeprofiteren van ons gas.
  Tevens gaan wij over tot het spreken van Vlaams.
  Oude geschiedenisbanden worden weer hersteld. Brussel wordt ingelijfd, waarna Groot-Vlaanderen uit de Unie stapt. Het leven is zo eenvoudig.

 13. Daarna wordt De Randstad tot libertarische vrijstaat verklaard, krijgt de Goudse Vlaming Hub Jongen het stadhouderschap erover, en gaan we met z’n allen kijken hoe dat libertarisme in de praktijk nu uitwerkt. Want daar wordt reikhalzend naar uitgezien, na al die theoretische beschouwingen over alle mogelijke gevolgen die dat libertarisme zou kunnen hebben of niet hebben.

 14. Waarom alleen De Randstad, zullen velle provincialen zich afvragen?
  Wegens de centrale ligging. Succes kan concentrisch in alle richtingen van Groot-Vlaanderen uitstralen.
  Maar mensen die nadrukkelijk niet willen meewerken aan de libertarische vrijstaat kunnen in geval zeer gemakkelijk naar staatsgebieden verhuizen.
  Tevens herbergt De Randstad alle capaciteiten in al haar variaties die een succesvolle libertarissche vrijstaat mogelijk zouden kunnen maken.

 15. [14] Goed voorstel:
  "Daarna wordt De Randstad tot libertarische vrijstaat verklaard,
  PRIMA, METEEN DOEN

  krijgt de Goudse Vlaming Hub Jongen het stadhouderschap erover,
  WACHT EFFE, DIT MOET JE EERST OVEREENKOMEN.
  WELKE MACHT EN WELK SALARIS KRIJGT DIE STADHOUDER? BELASTINGVRIJ NATUURLIJK.
  ALS DAT HOOG GENOEG IS BEN IK OMKOOPBAAR!!!!!

  en gaan we met z’n allen kijken hoe dat libertarisme in de praktijk nu uitwerkt.
  DE STADHOUDER GARANDEERT DAT DIT BETER DAN VERWACHT WORDT!!!

  Want daar wordt reikhalzend naar uitgezien, na al die theoretische beschouwingen over alle mogelijke gevolgen die dat libertarisme zou kunnen hebben of niet hebben.
  HIEROVER IS GEEN TWIJFEL OMDAT HET "MORELE" OOK HET "PRAKTISCHE" IS

 16. Niks ten nadele van Vlaanderen, wnat ik kom er vaak met veel plezier, maar Vlaanderen moet niet samen met Nederland. Niet zolang zoveel Vlamingen een latente hekel hebben aan Nederlanders. Uiteraard veel Vlamingen zullen dat niet hebben, maar teveel wel.

  Lijkt me ook niet goed om van het ene mislukte huwelijk meteen in ene nieuwe te springen.

  Tenslotte is de aard van de Vlaming toch nog anders op veel gebieden. Dat was oorpsronkelijk de achtergrond van de scheuring, en zal het nu ook kunnen zijn.

 17. [1] Tweede op welke lijst? Binnen de EU zijn er noge en flink aantal landen die hoger scoren. Frankrijk en de Scandinavische landen zijn landen waar de staat een significant groter deel van de BNP-koek opvreet. Voor Vlaanderen zou het een voordeel zijn, want Nederland heeft iets lagere gemiddelde colletieve lasten dan Belgie. Mogelijk dat het afbouwen van de betalingen aan Wallonie, dit compenseert, maar dat is niet zeker.

  Overigens een extra nadeel is Brussel.
  In veel gesprekken met separatistische Vlamingen, blijkt dat Brussel, het Franse Brussel mag ik wel zeggen, ene probleem is. Men wil er geen afscheid van nemen. Toch is dat een noodzakelijke voorwaarde voor een onafhankelijk Vlaanderen.

  Merk ook op, dat daarom Nederland nooit met een een Vlaanderen mét Brussel moet fuseren. Immers, dan wordt Nederland effectief verplicht nog meer slaafs naar de EU. De Belgen zijn niet voor niets al jaren voorstander van de EU als Federatie. Verhofstad kon vurige betogen tégen landen als Nederland houden die de EU liever iets meer als economische unie zagen. Hij kan ook niet anders, met de EU hoofdstad in zijn midden.

 18. [20] "Mogelijk dat het afbouwen van de betalingen aan Wallonie, dit compenseert, maar dat is niet zeker."

  We spreken over transferts t.h.v. ca. EUR 13 mrd p.a. ofte ca. 6-6,5% van Vlaanderen’s BBP.

  Dat zou een aardige belastingverlaging kunnen opleveren.

  Sterker nog, mocht ik premier zijn van de nieuwe Vrijstaat, zou ik de belasting promt met EUR 20 mrd laten zakken (*), erop rekenend dat a.g.v. de eruit resulterende economische groei, er zelfs vanaf jaar 1 al zoveel meerinkomsten en minderuitgaven (aan uitkeringen) zijn, dat e.e.a. niet in een begrotingstekort resulteert.

  (*) ik bedoel: de schijven dermate verlagen dat er 20 mrd minder in de staatskas lijkt te vloeien uitgaande van een statische visie. Omdat deze maatregel de economie echter wel degelijk beinvloedt, klopt het vervolg van mijn zin dus wel 😉

 19. [20] "In veel gesprekken met separatistische Vlamingen, blijkt dat Brussel, het Franse Brussel mag ik wel zeggen, ene probleem is. Men wil er geen afscheid van nemen. Toch is dat een noodzakelijke voorwaarde voor een onafhankelijk Vlaanderen."

  Daarover meerdere opmerkingen.

  Om te beginnen: als een zelfverklaarde Vlaming over Brussel spreekt, is ie in wezen sowieso maar een door Walen gebrainwashte robot die zich heeft neergelegd bij de terugvertaling van Bruxelles, wat op zich slechts een mislukte poging is van mensen met een spraakgebrek om "Broekzele" te zeggen.
  Dus wat is de mening van zo’n "Vlaming" die psychologisch al lang uitverkoop heeft gehouden verder nog waard?

  Maar nu even economisch.

  Ten eerste zie ik niet in waarom afstand nemen van Broekzele toch een voorwaarde zou zijn.
  Wanneer in een onafhankelijk Vlaanderen de spelregels veranderen en Broekzele de rest niets kost, zie ik geen probleem.

  Ten tweede is Broekzele helemaal niet zo economisch rampzalig als Wallonie en dus als je van de huidige 4,5 mln Franstaligen je amper nog 1 mln Broekzelenaars overhoudt, heb je je van meer dan 80% van je financiele last verlost (als je aan de huidige transfertmechanismen niet zou raken).
  Stel dus dat Brussel alleen nog maar EUR 2 mrd per jaar zou kosten, dan is dat toch nog een enorme vooruitgang voor de Vlamingen.
  Maar vanuit Nederlands standpunt?
  M.i. eveneens want Vlaanderen (met 5,5 keer meer inwoners dan Broekzele) is welvarender dan NL, dus met de "total package" fuseren lijkt me economisch gezien niet nadelig.

  Maar tenslotte: mij kan Broekzele eerlijk gezegd gestolen worden.
  Als dat de "prijs" is die we moeten betalen om van de Walen verlost te raken, nou, vooruit dan maar: dan zullen we maar afstand nemen van Matongo, Anderlecht en andere hoogstandjes van de multikul.

  Gezien het minder welvarend is dan het Vlaams gemiddelde is afstand ervan nemen m.i. geen slechte zaak.

  Zaventem blijft overigens wel puur Vlaams grondgebied…

 20. [22] Stel dat er effectief op de splitsing wordt doorgegaan en dat er echt concreet aan gewerkt wordt. Waarom dan "Brussel/Broeksele" nit verkopen aan de EU?
  Ik denk dat die het graag willen hebben als hun hoofdstad en er veel voor willen betalen.

 21. [3] Omdat de EU met een grote zak "gratis" geld staat te zwaaien. Wie wil nu niet mee eten uit de ruif die andere landen hebben gevuld.

 22. Dat Belgie geen lang leven meer beschoren is moge duidelijk zijn. De gemiddelde Vlaming betaalt per hoofd meer aan Wallonie dan een Westduitsers ooit heeft hoeven te betalen aan de Ossies. Die Vlaming heeft er dus genoeg van.

  En de Nederlanders ruiken dan meten bloed. En beginnen en masse, met de diplomatieke skills van een Rinoceros, over elkaar heen te buitelen. Eenwording! Da’s een buitenkansje. Hebben we 2 havens! Hostile take over.

  Op de Vlaming komt dit ongeveer over als zou in Duitsland opeens een discussie ontstaan dat Nederland eigenlijk best wel een nice to have zeventiende deelstaat zou zijn. Die Vlamingen schieten dus meteen in de stress.

  Even de voor- en nadelen. In de geschiedenis zijn we maar heel kort een staatkundige eenheid geweest: 15 jaar. Het was geen succes. Na 15 jaar bleek de katholieke religie belangrijker dan de gemeenschappelijke taal en de Vlamingen namen de benen. Ook in de zgn Gouden Eeuw had je al de calvinistische Unie van Utrecht tegenover de katholieke Unie van Atrecht.

  Er is weinig gemeenschappelijks. Belgie/Vlaanderen heeft niet die internationale gerichtheid zoals Nederland die heeft, met zijn multinationals, zijn VOC en zijn kolonien van vroeger, zijn zeevaarderstraditie, zijn zakelijke omgangsvormen. Nederlanders worden gezien als lomp… omdat ze dat ook zijn.

  De financieele verhoudingen zijn scheef. Op papier zijn de Vlamingen rijker, want ze hebben lagere lasten. Maar dat heeft een prijskaartje in een torenhoge staatsschuld en in vlg. met Nederland een gebrekkige publieke infrastructuur. Verder zijn de pensioenkassen in Nederland aanzienlijk beter gevuldt dan in Belgie. En dan hebben we nog het gevalletje Brussel wat het potentieel van een kruitvat heeft. Een oorspronkelijk nederlandstalige stad, die nu voor 80% frans spreekt, maar die de Vlamingen in hun hart nog niet hebben opgegeven. Brussel zal in mijn ogen uiteindelijk wel een Brussel DC-status krijgen (soort EU-stadsstaat), maar tot het zover is zijn we een hoop ellende verder.

  Samengevat: het stomste wat Nederland kan doen is achter het vlaamse bruidje aan gaan lopen. Ze hebben ons al een keertje in de kou laten staan ten gunste van een waalse vrijer, die het uiteindelijk ook niet bleek te zijn. Gewoon achterover leunen en het spektakel [kuch] zonder leedvermaak aanschouwen. Eenwording met Nederland wordt toch een drama: wij kunnen hun financieele ellende gaan overnemen en zij gaan zich al ras minderwaardig voelen en zullen alsnog naar onafhankelijkheid streven.

  Er is maar 1 scenario waaronder eenwording zin zou maken: bij het uit elkaar klappen van de EU (bv tgv opname van Turkije) en opvolgende renationalisering van Europa.

  Eerder niet.

 23. [25] Klopt niet helemaal.

  "Belgie/Vlaanderen heeft niet die internationale gerichtheid zoals Nederland die heeft, met zijn multinationals, zijn VOC en zijn kolonien van vroeger, zijn zeevaarderstraditie, zijn zakelijke omgangsvormen."

  In het oog springende multinationals geven een vertekend beeld. De Belgische economie is "opener" dan de Nederlandse. De Vlaamse al helemaal. Nu reeds, en zeker als je handel met Wallonie als import/export zou beschouwen.
  Vlaanderen is een land van (exporterende) KMO’s. Die zijn minder in het oogspringend maar wel flexibeler dan grote mastodonten en kunnen juist daarom sneller op veranderingen reageren. Vele vlaamse bedrijven bekleden de absolute toppositie in een of andere kleine niche waar ze kennelijk veel waarde in weten toe te voegen. Maar omdat het gaat om een veelheid aan kleine bedrijfjes i.p.v. enkele grote is de naamsbekendheid buiten de B2B wereld vaak erg laag. Het al bij al nog bekendste voorbeeld is Bekaert wat in de staalindustrie als geheel slechts een mug mag wezen maar wel wereldmarktleider is in productie van staalkoord en staaldraad.
  Je hebt ca. 40% kans dat je banden (van Michelin, Goodyear, Pirelli, …) ervan voorzien zijn, maar geen hond in Nederland (en overigens in Belgie evenmin) die erbij stilstaat.

  "Op papier zijn de Vlamingen rijker, want ze hebben lagere lasten. Maar dat heeft een prijskaartje in een torenhoge staatsschuld"

  Ofschoon de Belgische staatsschuld nog steeds hoger is dan de Nederlandse, is ie wel van een astronomische quote van ca. 138% van het BBP begin jaren ’90 gedaald tot ca. 80%. Vraag is hoe deze te splitsen bij een splitsing van het land. Een bedrag per inwoner of een percentage van het BBP? In het laatste (minder gunstige) geval, zou Vlaanderen dus met een quote van 80% zitten, maar met een begrotingsoverschot van ruim 6% als het van het juk van de Walen verlost is. Dat lijkt me een stuk aantrekkelijker dan bv. amper 50% schuld hebben maar amper 1% overschot.

  "in vlg. met Nederland een gebrekkige publieke infrastructuur."
  Ten eerste is dit wellicht een buitenkans om na een splitsing alles anders te doen (de geesten zijn sowieso rijp voor verandering) en e.e.a. voortaan privaat te financieren i.p.v. publiek: echt libertarisch dus.
  Maar ten tweede (mocht "ten eerste" niet lukken) is er na de splitsing met Wallonie zowel volop geld als volop autonomie om er iets aan te doen.

  "Verder zijn de pensioenkassen in Nederland aanzienlijk beter gevuldt dan in Belgie."
  Klopt, maar daartegenover staat dat Belgische gezinnen (en zeker Vlaamse) zowat de rijkste ter wereld zijn met een enorm roerend vermogen, wat ze lekker ZELF kunnen beheren i.p.v. e.e.a. door collectivistische mechanismen als (staats)pensioenfondsen te laten doen die wegens overregulering te weinig vrijheid van handelen hebben en daarom inflexibel zijn. Want ofschoon een particulier kan besluiten om bv. 20% in goud te beleggen (of desnoods nogmeer als ie dat per se wil), zou de overheid tussenbeide komen als het ABP het in zijn hoofd zou halen om nog maar 5% van haar vermogen hierin te beleggen. Welnu, ik heb liever zelf de vrijheid om 20% in goud te zitten als ik dat wil dan dat ik gedwongen bij een pensioenfonds aangesloten ben waarvan de overheid bepaalt dat het er maar voor 2% mag in beleggen.

  Gek eigenlijk dat pensioenfondsen en publieke infrastructuur op een libertarische website worden aangehaald als argumenten tegen fusie met een land dat minder collectivistisch georganiseerd is.

  Maar al met al ben ik het -zij het om andere redenen (zie ook post 3)- wel met je conclusie eens: niet fuseren.

 24. [26] Gek eigenlijk dat pensioenfondsen en publieke infrastructuur op een libertarische website worden aangehaald als argumenten tegen fusie met een land dat minder collectivistisch georganiseerd is.

  Ofschoon ik je redenatie snap, is die betreft pensioenfondsen niet juist. Qua pensioen is het juist Belgie en ook Vlaanderen dat collectivistisch georganiseerd is. Zouden de staatspensioenen in Belgie en Nederland wegvallen is in Nederland de helft van het pensioen nog over. In Belgie vrijwel niets en moet men gaan interen op eigen huis.

  Let wel, ik probeer geen Vlaanderen vs Nederland er van te maken. Beide systemen hebben hun goede en slechte kanten.

  Waarom maak ik het punt dan toch? Juist omdat – wat je ook al deze site kunt lezen – er tussen Vlaanderen en Nederland altijd zo’n strijd is. Ik weet dat de Belgsiche regering zich vaak ook bewust afzet tegen Nederland om zo de interne spanningen tijdelijk even weg te poetsen. "Gezamelijk even je Belg voelen en zo tegen Nederland zijn." Maar, bij veel Vlamingen leeft toch ook een dieper oprecht gevoel van anti-Nederlandisme is mijn ervaring.

  Juist daarom, zou ik tegen een samenvoeging zijn. Voor samenwerking, maar geen samengaan. We krijgen geheid zakelijke spanningen over tal van zaken. Als er dan onderhuids andere zaken spelen, krijg je onzakelijke conflicten en die lopen geheid uit de hand.

  Zoals ik ook al zei, is het niet verstandig voor Vlaanderen om na een mislukt huwelijk meteen in een nieuw te stappen.

  Overigens denk ik nog steeds dat Belgie niet zal splitsen. Gewoonweg omdat er geen meerderheid onder Vlamingen zal bestaan om de noodzakelijke prijs te betalen: grote herstelbetalingen en het Franse Brussel verliezen. Brussel is immers een bolwerk van Franssprekenden en bovendien het symbool van de colletivistische EU. Die zullen al hun kracht tégen afscheiding gebruiken. Wil Vlaanderen dus afscheiden zal er een grote prijs betaald moeten worden om EU instemming te krijgen.

 25. [27] Ik vrees eveneens dat de verhoopte splitsing er niet komt of toch in elk geval niet op korte termijn. (In wezen verspillen we dus onze tijd aan deze discussie) 😉

  Het klopt (helaas) dat er soms wat negatieve onderbuikgevoelens richting Nederlanders bestaan. En ofschoon die grotendeels ongegrond zijn, is het een reliteit. Niettemin is niet dat mijn reden om tegen een fusie gekant te zijn. De voornaamste is dat ik sowieso een voorstander ben van maximale concurrentie tussen staten en maximale flexibiliteit van staten. Dus liefst meerdere kleine entiteiten (allen uit de EU uiteraard).
  Zoals in een eerdere reactie beschreven, zie ik een onafhankelijk Vlaanderen dan ook niet als een eind doel, maar als een mooie eerste stap. En los daarvan zou ik het ook goed vinden mocht Nederland eveneens in minimaal 3 stuks uiteen zou vallen. Zo kunnen de burgers van het huidige Nederland en Vlaanderen dan makkelijker "stemmen met de voeten" door "rond te shoppen" en zich daar te vestigen waar de overheid hen het minst beroofd van zijn bezittingen en vrijheden.

  Dus eveneens zonder er een Nederland-Vlaanderen van te willen maken: liefst geen fusie en liefst allebei verder uiteenvallen.

  Niettemin toch even terugkomen op de pensioenproblematiek. Beide landen kennen een gelijkaardig AOW stelsel als basis.
  Daarbovenop heb je in NL "arme" gezinnen die echter wel allemaal (helaas evenwel onder dwang) bij een of ander bedrijfstakpensioenfonds aangesloten zijn en in Vlaanderen heb je dit nauwelijks maar zijn gezinnen behoorlijk vermogend qua roerend vermogen (spaartegoeden, papieren beleggingen, goud etc. – huis opeten is er dus niet echt bij).
  Nu zal de gemiddelde brave huisvader weliswaar niet beter beleggen dat een veredeld index-tracker van PGGM, maar ten minste beschikt hij over de vrijheid om het te proberen en KAN hij dus volgens eigen inzicht bv. fors in goud beleggen. Een onder dwang aangeslotene van een pensioenfonds moet gewoon lijdzaam toekijken hoe het fonds (al dan niet op instigatie van de toezichthouder) enorme verliezen gaat maken door dalende indices heilig te tracken (*). Nou, dan ben ik liever slachtoffer van mijn eigen stomiteiten dan die van een ander. Zeker als ik die ook nog eens zag aankomen en dus in het besef leef dat ik tegen beter weten in premies moet afstaan aan een hersendode (resp. hersendoodgemaakte) "beheerder".

  (*) zie hiervoor ook een artikel over de te verwachten impact van demografie op financiele markten en hoe pensioenfondsen i.t.t. wat men veelal pleegt te denken helemaal geen uitkomst zullen bieden: http://www.edelmetaal-info….

Comments are closed.