De reacties op; “Ga toch eens koken” verleiden mij tot de volgende opmerkingen. Ze zijn verre van volledig maar dienen om gedachten uitwisseling te starten.Situatie mei 2008. De laatste verkiezingen voor de 2e kamer waren 15-05-2007. De regerende partijen verliezen enorm veel draagvlak bij de kiezers. Recente ontwikkelingen tonen aan dat een groot deel van de politieke kaste zich vervreemd heeft van de mensen die zij vertegenwoordigen. Het is tijd voor veranderingen maar ik verwacht niet dat de alternatieven PVV en TON een blijvende factor in de politiek zijn. Een partij gebaseerd op 1 hoofdthema en of gedomineerd door 1 persoon heeft geen lange toekomst.

Ik denk dat er voor een partij met een doordachte visie (een masterplan) uitgedragen door een aantal charismatische en waarachtige personen, basis is om in 2011 een entree met minstens 5 zetels in de 2e kamer te maken. Politiek gevoed uit idealisme is sterker en duurzamer dan wanneer macht en nepotisme de drijfveren zijn.
Uitgangspunten.
Libertarisme is een duidelijke politieke visie, die te weinig bekendheid geniet.
De Libertarische beweging heeft en kan veel intellectuele capaciteiten mobiliseren voor adequate oplossingen voor problemen. Het boek ”Politiek Speelt Geen Rol in het ik-tijdperk” van Sjef Roark (klik hier) kan al als basis voor het beginsel programma dienen.
Er is geen goede positionering waardoor de naamsbekendheid nagenoeg ontbreekt. Ik denk dat je een nieuwe naam voor de partij moet vinden die aansprekkelijke associaties oproept. In het vervolg zullen we de werknaam WOW gebruiken
Los hiervan je moet je kernwaarden duidelijk communiceren naar je kiezers. Je moet je kiezers ook specifiek op hun waarden aanspreken. Dus duidelijk segmenteren en daar de communicatie strategie op afstemmen.
Bijna alles is geëvolueerd en aangepast aan de mogelijkheden die de technologie (internet etc.) ons biedt. Een onderneming die nog functioneert zoals het 20 jaar geleden was bestaat niet. De politieke besluitvorming is bijna niet verbeterd t.o.v. toen. Promoot en ontwikkel daarom het “open source” principe, hieronder versta ik het delen en combineren van materie deskundigheid. Verfijn dit met een evaluatie modus over wat de collega politieke partijen zeggen en gedaan hebben en je creëert een objectief geactualiseerd overzicht wat je kunt gebruiken. Hiermee heb je ook een USP gevonden.
Introduceer een relatie management systeem om altijd met je kiezer in contact te blijven.

De blauwdruk
WOW is een partij of NV met een directeur en een raad van wijze mensen die de vrijmaking van het individu van staatsbemoeienis nastreeft. Het is een politieke partij die op veel punten verschilt van de bestaande structuren. WOW is een belangenbehartiger van de sympathisanten en of leden en is strategische allianties aangegaan met diverse dienstverleners.
WOW concentreert zich op de grote lijnen en probeert op efficiënte wijze pragmatische oplossingen aan te dragen. Dit betekent dus dat WOW geen zetels op gemeentelijk of provinciaal niveau zal bezetten. Wel op EU en mondiaal niveau.
Het gezicht is de lijsttrekker fractievoorzitter in de 2e kamer. WOW heeft voor elk van haar kerngebieden, zoals economie een woordvoerder, die met hulp van een team van wijze mensen en het open source” principe een probleem analyseert en hiervoor oplossingen aandraagt. Selectief en kwalitatief anticiperen dus.
In de beginfase zal WOW waarschijnlijk getalsmatig te weinig invloed uit kunnen oefen maar door consequent te monitoren en te evalueren, kan dat op termijn waarschijnlijk wel veranderen.
De WOW streeft naar een 2 partijen stelsel omdat de huidige partij verdeling altijd tot compromissen, vaagheid en het belangrijkste tot inefficiëntie leidt. En dan ben ik nog niet eens volledig om alle schadelijke bij effecten te vermelden. Om de discussie te verlevendigen spreek ik een mogelijke combinatie voor de verkiezingen van 2011/2015 uit en wel WOW, VVD, D66, PSP aangevuld met een van de andere mogelijkheden (groen links) waarmee dan pragmatische gelijkvormigheid te vinden is. Dan heb je in 2015 de keuze uit de “oude politiek” of een werkbaar alternatief WOW***** met flair en een duidelijke visie. Onnodig te vermelden dat dit revolutionair zal zijn. De WOW***** kan haar verkiezingsprogramma zo omzetten in de regeringsverklaring zonder dat hier eerst coalitiebesprekingen en 100 dagen oriëntatie aan vooraf moet gaan. M.a.w. wat je stemt krijg je ook!!!!!!!!

En hoe nu verder?
Het idee om een beweging te starten die o.a. deel neemt aan de eerstvolgende 2e kamer verkiezingen krijgt hopelijk steun van minimaal 10 personen. Deze gaan gestructureerd de kansen en bedreigingen onderzoeken van dit initiatief en komen uiterlijk eind augustus met een ja of nee advies. Ik wil als een van de leden van de projectgroep WOW hieraan meewerken. Als zich minder dan 10 mensen bereid tonen om hieraan een bijdrage te leveren is dit helaas het zelfde als een no go advies.

P.s., Ik heb nog snel even naar de financieringsbronnen gekeken maar die zijn in ruime mate beschikbaar.
————————–
Ingezonden door Want KJAM

17 REACTIES

 1. "Een partij gebaseerd op 1 hoofdthema en of gedomineerd door 1 persoon heeft geen lange toekomst."
  Ik neem aan dat je hier vooral op PVV doelt (‘one issue’ en ‘Geert Wilders’) en in mindere mate op TON (Rita heeft geen thema’s, laat staan een hoofdthema). PVV is allerminst een one-issue partij (ik zou zeggen: lees het programma eens). De islam-kwestie is nu eenmaal een hele belangrijke en wordt door de huidige coalitie in hoog tempo door onze strot geduwd.

  Gezien de verstrekkende gevolgen van de islamisering van Europa is het uiterst belangrijk hier tegenstand aan te bieden. Aangezien er in dit landje kennelijk maar één club is die de realiteit van het gevaar onderkent en daat dus tegen ageert is het voor de islamiseerders simpel om stempels als one-issue en one-man op te plakken.

  Ik deel je verwachting dat PVV geen toekomst heeft dan ook beslist niet. Maar… De PVV is natuurlijk verre van libertarisch. WOW is natuurlijk een naam van niks, misschien nog wel erger dan TON, maar ik vermoed dat de ‘W’ van ‘Want’ een rol speelt. Daarbij is de beoogde megalomanie (2-partijenstelsel op continentaal dan wel mondiaal niveau) dermate collectivistisch dat ik hier absoluut geen heil in zie.

  Toedeledokie!

 2. Ik sta altijd wel open voor dit soort initiatieven. Probleem is om het echt van de grond te krijgen.
  Overigens zou ik de naam STOP gebruiken. De Stem Tegen Onnodige Politiek.

 3. [1] Het positieve is dat de discussie gestart is. Wat minder geslaagd is de werknaam WOW die gekozen is. Sommigen associëren dit met een bestaande afkorting en dit is niet de bedoeling. Het is een fantasie afkorting die tijdelijk in gebruik is. De gedachten was dat WOW uitdrukking geeft aan kreet die je gebruikt bij een prettige verrassing . Elke andere associatie is dus foutief.

 4. [3] Starten van een discussie is inderdaad altijd positief. Die associatie was een vermoeden. Ik vind STOP, zoals door Kim geopperd een betere werknaam. Hoewel Onnodige Politiek een contaminatie of evt. tautologie is.

  Ik had ook iets te snel gelezen: op landelijk nieveau wil je wel actief zijn, niet alleen EU en mondiaal. Sorry voor een iets te snelle veroordeling.

  Het uiteindelijke doel is voor mij echter niet geweldig, gezien de fantastische keuze waar de Amerikanen momenteel mee opgezadeld worden in hun 2 partijen systeem. Dat doel zou hooguit acceptabel zijn als tussenstap in een pad naar een geen-partijen stelsel.

  Want of je nu door de hond gebeten of door de kat gekrabd wordt, in beide gevallen doet het pijn.

  Ook de betrokkenheid op EU en mondiaal niveau zou er uitsluitend op gericht moeten zijn politieke gobalisatie te ontmantelen. De burger moet keus hebben, en daarvoor dienen vestigingsgebieden met elkaar te kunnen concurreren.

  Economische globalisatie is prima, politieke globalisatie is dodelijk.

  De kunst wordt nu de discussie in leven te houden. Succes.

 5. Onnodige politiek is lekker vaag. Zoals de VVD voor ‘vrijheid’ zegt te staan.
  Het mooie daarvan is dat iedere Nederlander zich wel voorbeelden kan bedenken van onnodige politiek.
  En met democratie heb je nu eenmaal aantallen nodig. Democratie is immers de kracht van domme mensen in grote groepen.

 6. Ik sta altijd open voor initiatieven. Ik snap snap ook dat ik het niet op alle punten eens kan zijn met libertariëers. Als je een effectieve partij wilt vormen zul je toch op een paar punten je persoonlijke mening moeten inslikken en braaf het partijprogramma volgen. Zolang dit (voor jou) relatief onbelangrijke punten zijn is dat niet zo erg.

  Maar ik ben het wel op erg veel punten met dit voorstel oneens.

  – WOW vind ik een verschrikkelijke naam. Het is zo ontzettend popie jopie. Libertarisme is wat mij betreft een serieuze politieke stroming, niet alleen voor kinderen.

  "WOW is een partij of NV met een directeur en een raad van wijze mensen die de vrijmaking van het individu van staatsbemoeienis nastreeft."
  – Dit lijkt mij een slechte organisatiestructuur. Een vereniging lijkt mij veel geschikter. Bij een democratische partij hoort wat mij betreft een democratische partijstructuur. Anders krijg PvdA toestanden waarbij de top alle contact met de leden kwijt is.

  "WOW concentreert zich op de grote lijnen en probeert op efficiënte wijze pragmatische oplossingen aan te dragen. Dit betekent dus dat WOW geen zetels op gemeentelijk of provinciaal niveau zal bezetten. Wel op EU en mondiaal niveau."
  – Ik ben het helemaal eens met de eerste zin. Maar niet met de tweede. Als je een langdurige factor wilt zijn in de politiek moet je toch een sterke en actieve achterband hebben. ‘Grassroots activism’ zoals ze in de VS zeggen. Lokale afdelingen zijn de aangewezen plekken om dat te organiseren. Bovenzien zal een libertarische partij, hoop ik, toch voor zoveel mogelijke decentralisatie van macht pleiten. Het is vreemd en inconsistent om voor sterkere lokale overheden te pleiten maar deze tegelijkertijd links te laten liggen.

  "Het gezicht is de lijsttrekker fractievoorzitter in de 2e kamer. WOW heeft voor elk van haar kerngebieden, zoals economie een woordvoerder, die met hulp van een team van wijze mensen en het open source” principe een probleem analyseert en hiervoor oplossingen aandraagt. Selectief en kwalitatief anticiperen dus."
  – Sure, klinkt goed. Maar wat is hier anders aan dan bij elke andere politieke partij?

  "De WOW streeft naar een 2 partijen stelsel"
  – Huh? Wat? Wat heeft dit met libertarisme te maken? Ik ben hier niet a priori voor of tegen, maar het lijkt me nu niet bepaald een belangrijk punt. Wil je hier een speerpunt van maken? Overigens is een tweepartijenstelsel altijd het gevolg van een districtenstelsel. Tenzij je per wet het aantal partijen op 2 wilt vastleggen. Maar dat laatste riekt naar dictatuur. Een districtenstelsel heeft voor en nadelen.

  Maar een libertarische partij oprichten met als een van de eerste programmapunten om samen te gaan met de VVD en D66 stuit mij toch tegen de borst. Wordt dan gewoon lid van die partijen zou ik zeggen. Bovendien is het nogal hoogmoedig om als nieuwkomer meteen twee grote partijen te willen annexeren…
  Ik ben helemaal voor initiatieven deze richting in. Maar ik denk dat je hier nog even wat beter over moet nadenken. Sorry.

 7. [2]

  Hmm, STOP is beter dan WOW. Maar nog steeds. Klinkt mij te popie jopie. Wat is er mis met gewoon een gedegen, nietszeggende afkorting. Overal ter wereld komen partijen daar mee weg.

  De mooiste naam, eigenlijk, is natuurlijk Partij voor de Vrijheid. Maar ja, die is al gestolen door iemand die helaas bijna net zo collectivistisch is als de rest van de politiek. Dus dat valt af.

  Ik zou gewoon het woord Libertarisch in de partijnaam stoppen denk ik. Het is geen heel bekende term, maar wel een duidelijke, en die bekendheid moeten we gewoon voor zorgen.

  LP of LPN dus wat mij betreft.

  Of misschien Libertarische Politiek Genootschap, LPG. Onder het motto: Rijdt net zo lekker, maar een stuk goedkoper 🙂

 8. [9] Als je libertarisch zegt, hoort men liberaal, en een groot aantal mensen denken dan aan vieze-vette-vvd-ers, met een sigaar in de mond die wel eventjes die zielige arbeiders dwingen om in hun stinkende fabrieken te werken.
  Ik zou graag iets zien als Ware Vrijheid (om de PVV in dat opzicht te dwarsbomen), of Partij Tegen Dwang (lekker concreet, altijd toepasbaar, want de meesten snappen een concept als "vrijheid" toch niet). Iets in die richting.

  Overigens is het raar dat libertariërs via een collectieve weg proberen hun ideaal te bereiken. Ik zeg niet dat het anders kan, maar raar is het wel.

  Beslissingen moeten zoveel mogelijk bij het individu liggen. Een twee partijen stelsel haalt die beslissingskracht weg, naar slechts 2 partijen. Dat is niet zo handig. 1 partij voor elke Ñederlander!

 9. Ik wil opzicht wel meedoen, maar ik ben niet vakkundig genoeg ect.
  Daarnaast zou ik als naam een naam pakken die voor een lange tijd mee kan, en vooral op je politiek slaat. Libertarische Partij is wat dat betreft goed, maar libertarisme is onbekend= onbemind. Beter zou zijn: de Vrijheidspartij. En dan als slogan: Dé Vrijheidspartij. Dan heb je nog altijd dat idee dat het verandering brengt en dé oplossing brengt, maar dan zit je niet vast aan een naam die niet lang mee kan.

 10. Ik heb er trouwens vertrouwen in, omdat mensen in Nederland best bereid zijn te luisteren naar alternatieve ideeën.
  Het zou gek zijn als mensen die ontevreden zijn, niet overtuigd kunnen worden met goede argumenten. Meestal zijn ontevreden mensen bereid om verandering te accepteren.

 11. Uhm, U is marketeer?
  We willen ons onderscheiden? Ophouden met namen verzinnen waarin "vrijheid" voorkomt. Daar zijn er al een paar van.
  Denk in constructieve woorden, positief geladen. Denk ook in individuele woorden. Collectieviteit roept associaties op met de zittende politiekerts. Doelgroepbepaling? Doelstelling? PVA? Heel boeiend idee. Ben zeker geinteresseerd. Bedenk echter dat ik maar een gewone man ben. Geen Universitaire achtergond, wel bevlogen en kotsziek van 0031 zoals het nu geregeerd word. Nadere gegevens zijn bij Hub bekend.

 12. Misschien moeten we in het programma zetten dat we vinden dat iedereen die in Nederland geboren is, niet een slaaf hoeft te zijn, maar vrij zou moeten zijn (met rechten).

 13. Aanvullingen en opmerkingen.
  Er zijn al verschillende opmerkingen over de naam. Ik denk dat dit nu nog niet aan de orde is. Een naam is pas aan de orde nadat definitief besloten is om het hele proces op te starten. Zie reactie 3 verder even.
  Diadem heeft de volgende inhoudelijke kanttekening gemaakt: Als je een langdurige factor wilt zijn in de politiek moet je toch een sterke en actieve achterband hebben. ‘Grassroots activism’ zoals ze in de VS zeggen. Lokale afdelingen zijn de aangewezen plekken om dat te organiseren. Bovenzien zal een libertarische partij, hoop ik, toch voor zoveel mogelijke decentralisatie van macht pleiten. Het is vreemd en inconsistent om voor sterkere lokale overheden te pleiten maar deze tegelijkertijd links te laten liggen. Ik heb voor mijn voorstel gekozen om de volgende redenen;
  1. het getalmatig moeilijk zal zijn om lokale afdelingen op te starten. In de moderne geïndustrialiseerde samenleving wil men nog wel een uurtje via de moderne media informatie uitwisselen maar daar blijft het dan bij;
  2. als deze lokale partijen in de gemeentepolitiek vertegenwoordigt raken dein je een opleiding en trainingsinstituut te hebben;
  3. Het afbreuk risico is groot;
  4. De invloed zal bijna te verwaarlozen zijn.

  In mijn visie kun je beter regelmatig via de landelijke platformen aandacht vragen voor je gedachtegoed dan op lokaal niveau. In het begin heb je beperkt munitie en die moet je selectief gebruiken.

  Het twee partijenstelsel ondervindt nogal wat tegenwind dit zou voor mij ook geen hard punt zijn maar als deze link geeft toch wat gedachtenstof. http://www.politiek-digitaa… Ik probeer allen een modus te vinden om de Libertarische visie vertaald te krijgen in beleid. En daar heb je nu eenmaal een bepaalde schaalgrootte voor nodig. Uitsluitend oppositie voeren lijkt mij ook een doodlopende weg. Dan maar beter strategische allianties smeden en daar zoveel mogelijk in kwijt kunnen. Als je niet rijd kun je ook niet sturen en vooraan in bus zitten en regelmatig sturen is leuker dan stil staan op de vluchtstrook.

  Tenslotte.
  Het positieve is dat er een uitwisseling van argumenten en ideeën op gang komt die mijn idee bevestigen dat er veel intellectuele kennis beschikbaar is. Van mening verschillen maakt het boeiend maar ik merk er meteen bij op dat het “bij elkaar”komen of zo u wilt consensus bereiken makkelijker is in een live gesprek dan nu via dit forum.
  Ik tel ook 7 mensen die actief mee willen werken aan het onderzoek, dus dat begint bemoedigend te worden.
  Ik heb niet het idee dat het boek waar ik naar verwijs bij iedereen bekend is, daarom de link ; http://www.meervrijheid.nl/

 14. De naam moet sowieso geen "libertarisme" bevatten. Dat woord is al net zo onderhevig aan velerlei interpretatie als "liberaal". Zoek alleen al de verschillende stromingen op op Wikipedia.
  Daarbij hebben collectivisten het woord "liberaal" gestolen maar hebben "wij" het woord "libertarisme" gestolen van een Franse communist.

  Als je een mentaliteit onderverdeelt in de stromingen "collectivisme" en "individualisme" zou individualisme goed zijn. Of het effect heeft is een tweede, omdat individualisme voor velen synoniem is met "egoisme" (iets waar ik heel Randiaans niet eens veel problemen mee heb).

  Hoe dan ook zou ik mijn evt. steun voor iets dergelijks laten afhangen van de precieze standpunten. Ik weiger namelijk voorbij te gaan aan de realiteit van vandaag en de problemen die er zijn, die verergerd zouden kunnen worden door bepaalde libertarische standpunten op de verkeerde momenten.

  Ook het tweepartijen-stelsel bevalt ook mij niet. In Amerika wordt door met name de elite geaccepteerd dat beide partijen in ieder geval voor overheidsbemoeienissen zijn. Libertariers van verschillende snit kunnen het daarbij per definitie schudden, omdat de informatievoorzienings-instituties (onderwijs, media) bevolkt worden door collectivisten.

  Laat ik maar gewoon eerlijk erover zijn. Ik geloof er absoluut niet in dat de politiek verdwijnt, en dat het enige is dat men kan doen om zijn eigen vrijheid op bepaalde punten zo groot mogelijk te maken, het stemmen is op partijen die dat proberen te bewerkstelligen. En als dat niet een libertarische partij is, moet dat een andere zijn.

  Het beste is financieel onafhankelijk worden en migreren naar Andorra.

 15. [16] "Hoe dan ook zou ik mijn evt. steun voor iets dergelijks laten afhangen van de precieze standpunten. Ik weiger namelijk voorbij te gaan aan de realiteit van vandaag en de problemen die er zijn, die verergerd zouden kunnen worden door bepaalde libertarische standpunten op de verkeerde momenten."
  ZoZo…. Hier ligt een uitgelezen kans om ZELF de standpunten te bepalen en vorm te geven. Zowel inhoudelijk als qua verpakking…
  Pak je die kans?

Comments are closed.