In een persbericht van 22 mei *) kondigen zij een “onafhankelijke” studie aan die geen spaan heel laat van het woningbouwbeleid van de overheid.
Hiermee voegen ze weer een bewijs toe aan de stelling dat alles wat de overheid doet, verkeerd loopt.

En dat zowel voor de koop- als voor de huurwoningen.


Die ellende is overigens al begonnen toen na de Tweede Wereldoorlog de overheid zo nodig de woningnood ging “oplossen” met woonvergunningen en het beschikbaar stellen van huurwoningen. In vergelijking met België, waar veel minder geregeld werd, was het in Nederland al vlug veel moeilijker om een woning te vinden. En ook nu nog, meer dan 60 jaar later, zitten we in een woningmarkt met grote problemen die eerder groter dan kleiner worden.

Het persbericht begint met:
“Regulering en subsidiëring van de Nederlandse huurwoningmarkt verlagen de huren met gemiddeld 50%. Hiermee is jaarlijks een bedrag van 14½ mld euro gemoeid, evenveel als met de fiscale subsidiëring van koopwoningen. Slechts 6¾ mld euro hiervan komt terecht bij huurders met lage inkomens voor wie het bedoeld is. Meer dan de helft – 7¾ mld euro – komt terecht bij huurders met midden- of hoge inkomens. Dat is een belangrijke oorzaak van de grote problemen waarmee de woningmarkt momenteel kampt, zoals goedkope woningen die bewoond worden door mensen met een hoog inkomen, mensen met een laag inkomen die geen betaalbare woning kunnen vinden en starters die jarenlang op een woning moeten wachten. Mede hierdoor overtreffen de maatschappelijke kosten van de regulering en de subsidiëring van de huurwoningmarkt de maatschappelijke baten met ongeveer duizend euro per huurwoning per jaar.”

En verder onder andere:
–” De huurverlaging stimuleert de vraag naar woningdiensten. Tegelijkertijd wordt het hierdoor voor commerciële verhuurders erg onaantrekkelijk gemaakt om huurwoningen aan te bieden”
–” De grote verliezers zijn de ‘outsiders’, d.w.z. de mensen met een laag inkomen die jarenlang moeten wachten tot er een betaalbare woning vrijkomt”

Het CPB geeft zelfs de (voor de hand liggende) oplossing aan:
“De problemen op de huurwoningmarkt kunnen worden bestreden door vrije-marktwerking. Woningtoewijzing is dan niet langer nodig, waardoor wachtlijsten en woonkeuzebeperking tot het verleden behoren. Daardoor kan iedereen wonen zoals hij wil – gegeven zijn financiële mogelijkheden – en scheefwonen of een gebrekkige doorstroming is niet langer aan de orde.”

MAAR ook:
“Zonder nadere maatregelen gaat dit echter gepaard met koopkrachtverlies van huurders, hetgeen vooral bij huurders met een laag inkomen hard kan aankomen. Om de solidariteit te herstellen, zijn andere vormen van inkomensondersteuning nodig. In het bijzonder moet worden gezocht naar een zodanige omzetting van het stelsel dat de extra inkomsten van verhuurders beschikbaar komen voor het behoud van koopkracht van huurders” .
Waardoor er via een ander kanaal de overheidsregulatie weer binnengehaald wordt.

De enige goed oplossing is om in de richting te werken van een kompleet vrije woningmarkt.
Het zit er echter niet in dat dit door de socialistische overheid (of partijen) geaccepteerd zal worden. In tegendeel, zij zullen dit tegenwerken en aan hun kiezers nog sterker vertellen dat dank zij hun partij de huurder zo lekker goedkoop woont, (ten koste van anderen).
Dit uitdelen van kadootjes levert stemmen op. Net zo lang tot de hele boel echt vast loopt.
————————————————————————–
*) www.cpb.nl/nl/news/2008_22….

Zie ook: www.nrc.nl/economie/article…

6 REACTIES

 1. Wel weer leuk al dat geregel.

  De ene kant geld pompen om ‘scheefwoners’ (Mensen met knaken die wonen niet zo belangrijk vinden als bijvoorbeeld een grote auto of vakantie of geld geven aan arme landen.) te doen verhuizen naar een duurdere woning, en daarmee dus een éénzijdige mens-soort in een wijk creerend.

  Aan de andere kant geld pompen in ‘prachtwijken’ (Veel sociale opvangpunten/ buurthuizen e.d.) voor mensen die dan helemaal geen ‘goede voorbeelden’ meer in hun buurt hebben wonen en zich dan maar lethargisch laven aan de buurthuisbingo….

  Eén ding is echter een feit; er zijn mensen nodig om dat allemaal op te schrijven, controleren, organiseren, vergaderen…..
  Totdat ook die mensen rust vinden in de dood. (Mits goedgekeurd door de overheid 😉

 2. Toch is het maar hoe je er tegenaan kijkt. Liberalisering wat mij betreft (bijna) altijd OK, maar dan wel voorafgegaan door een bijzonder substantiele inkomstenbelastingverlaging, en wel over de volledige breedte van het inkomensspectrum! http://www.vrijheidsstrijde

 3. [2] Precies. Simpelweg: overheid terug op haar kerntaken (minarchisme) met een lage flattax, of helemaal geen inkomenstax en alleen een lage BTW (bv. 4 tot 7%, per provincie vast te stellen, geeft concurrentie tussen provincies).

  Of helemaal geen staat (anarchisme). Maar in beide gevallen: alle subsidies en dus ook tax-aftrekposten schrappen.

 4. [3] Beste Hartman, Deze aanpak (hoe waardig ook) zal helaas nimmer in 0031 worden ingevoerd. Er zijn teveel handenophouders. Die moeten door werkende 0031ers worden voorzien van euros. Met alleen 7% BTW is dat onbetaalbaar. We betalen nu immers ruim 40% plus allerlei premies. Ik voel heel veel voor alleen btw te betalen over zaken die je zelf wilt kopen. En dan mag van mij het BTW tarief best naar 25%, echter wel onder he tvoorbehoud dat de IB word afgeschaft. Daarnaast ook de andere idiote belastingen zoals BPM…

 5. Ooit komt het zover dan woont iedereen gratis!….Met waardeloos geworden centen kan men geen huis bekostigen, dus de overheid zal ons dan wel gratis een huis moeten geven.

 6. Het is gewoon NIET in het belang van
  (etatistische)politici om realisatie,
  ..om onderzoek naar:
  1)privatisering aankoop (grond)gebied
  2)afschaffen Directe Belastingen
  3)afschaffen staats-huurtoeslagen
  4)afschaf. Indir. bel.goedkope woningen
  5)Uiteindelijk grondwettelijke verbod:
  staatseigendom,staatsbezit,staatsbeheer

Comments are closed.