Den Haag, 20.00 uur
René van Wissen: ‘ De Algemene wet bestuursrecht – belangrijk voor libertariërs(?)’

 René van Wissen:
‘De Algemene wet bestuursrecht – belangrijk voor libertariërs(?)’

In de lezing wordt op hoofdlijnen ingegaan op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), door een uitleg van kernbegrippen als besluit, bestuursorgaan en belanghebbende. Ook zal aandacht worden besteed aan de manieren waarop burgers besluiten van de overheid kunnen aanvechten. Verder wordt kort ingegaan ingaan op toekomstige wijzigingen van de Awb (vooral op de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen). Ten slotte is er vooral ook gelegenheid geven voor het stellen van vragen.

Over de spreker
René van Wissen (1973) studeerde in 1999 af als jurist aan de Universiteit Leiden. Hij begon in 2000 als wetgevingsjurist bij het Ministerie van Landbouw. Tegenwoordig werkt hij als senior jurist bij het Ministerie van Volksgezondheid. Hij is redacteur van het Sdu-tijdschrift Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht.
Vorig jaar verscheen zijn eerste boek: Handboek farmaceutische vergunningen, een boek dat ook een uitgebreide algemene uitleg over de Algemene wet bestuursrecht bevat.