“Om de een of andere reden”, zei ik tegen X, “word ik nooit geloofd. Zelfs niet als ik mijn beweringen zwart op wit kan bewijzen. ”

Neem nou Srebrenica. Laatst probeerde ik iemand aan zijn verstand te brengen dat onze jongens indertijd niet door de NAVO, maar door hun eigen regering in de steek zijn gelaten. Dat Kok en Voorhoeve vanuit hun Haagse bunker stad en land hebben zitten afbellen om te verhinderen dat er luchtsteun kwam. Om dat handjevol door de Serviërs gegijzelde blauwhelmen niet in gevaar te brengen. 
Maar hij geloofde me niet. 
  
Dus ik loop naar huis, pak het Srebrenica rapport van het NIOD uit de kast, en toon hem de bladzijde waar het zwart op wit staat. 

Weet je wat ie zei? Hij zei: “Ik heb mijn leesbril niet bij me.” Vervolgens bestelde hij een pils, en begon over iets anders.” 

“Dat komt”, zei X, “omdat jij altijd in zulke apocalyptische doemscenario’s praat. Niks is bij jou gewoon een voorval of een incident. Het is altijd een symptoom van een groot naderend onheil: het afkalven van de rechtsstaat, het uithollen van de grondwet, het opdoeken van de persvrijheid, de Nieuwe Wereld Orde, herlevend fascisme vermomd als antifascisme… Dat maakt je ongeloofwaardig. Natuurlijk gaat er wel eens iets fout, en natuurlijk zijn veel ambtenaren en rechters en hoogwaardigheidsbekleders corrupt of zelfs crimineel. Maar dat is niks bijzonders; dat komt gewoon door domheid en luiheid en slordigheid en incompetentie. Meer zit er niet achter. Je ziet spoken.” 

“Don’t change the subject”, wou ik eigenlijk zeggen. Want ook X zijn relaas – het spijt me dat ik het zeggen moet – was weer symptomatisch. Vrijwel iedereen komt altijd met die afgezaagde analyse aanzetten, daarmee het gesprek behendig op een zijspoor rangerend. 

Want wat doet het er toe of incompetentie dan wel sheer evil de oorzaak is van de naderende ineenstorting? Het zal mij eerlijk gezegd een rotzorg zijn waarom onze machthebbers ons te gronde richten, uit domheid of uit pure slechtheid; dàt ze ons te gronde richten, thàt’s what worries me! 

Ik voel me als iemand die op de Titanic zit, en tot de opvarenden roept: Hé daar! Krijg nou wat! We zinken! 

En mijn medepassagiers leunen achterover in hun dekstoelen, steken een vers sigaartje op, en prevelen bedachtzaam: “Ja Pam, dat zou best eens waar kunnen wezen. Maar je moet goed begrijpen: de kapitein heeft ons niet expres op die ijsberg laten lopen hoor! Hij had alleen maar een borrel teveel op, zodat hij de macht over het roer is kwijtgeraakt. Dat was een beetje dom. Maar een slecht mens is hij niet. Zulke dingen gebeuren nou eenmaal; niks nieuws onder de zon. Dus hou op met je hysterische gedoe en je paranoïde gewauwel, en kom gezellig een robbertje met ons bridgen. Ik bied drie sans.” 

Later, terwijl ik bed lag verder te tobben, vroeg ik me af hoe het mogelijk is dat die leeftijdgenoten van mij (die gemiddeld twintig jaar over hun studie niet-westerse sociologie hebben gedaan omdat ze dag en nacht met maatschappelijk geëngageerde spandoeken over straat zwalkten, en bijna dagelijks een collegezaal bezetten om daar teach-ins te organiseren over inspraak, medezeggenschap en alle macht aan het volk), dat diezelfde lui nu glazig de andere kant uit kijken terwijl hun burgerrechten worden opgedoekt waar ze bijstaan. 
En ineens realiseerde ik me dat wij Babyboomers zo’n beetje de eerste generatie uit de wereldgeschiedenis zijn die nooit tirannie, oorlog, genocide, armoe, honger of gebrek heeft gekend. Babyboomers kennen honger, armoe, oorlog, genocide en tirannie alleen maar van horen zeggen, en van hartverscheurend mooie bekroonde IDFA documentaires in de bioscoop. Ze zijn blind voor gevaar. Hun overlevingsinstinct is ingedut, omdat ze het nooit nodig hebben gehad. 

Laatst verzuchtte iemand op internet: “Ik heb nooit geleerd om voor mijn vrijheid te vechten, alleen maar om ervan te genieten.” 

Hear Hear. 

Ik word tegenwoordig ook vaak herinnerd aan een scène uit “Man for All Seasons”. Prachtige film trouwens. Helaas is ie vrijwel nergens meer te huur. Het gaat over Thomas More, Lord Chancellor of England, die op het hakblok eindigde omdat hij Henry VIII niet wilde erkennen als Supreme Head of the Church. Een akkefietje over de scheiding van kerk en staat, als het ware. 

In de loop van de film zie je hoe het net langzaam om de arme drommel wordt dichtgehaald, terwijl zijn vrienden hem om strijd blijven verzekeren dat hij niks te vrezen heeft. Hij leeft toch zeker in een beschaafde rechtsstaat, de enige natie ter wereld die er een echte grondwet genaamd Magna Carta op na houdt?
 
(“Come on Thomas! Cheer up! This isn’t Spain, you know; this is England!” )

O jee, o jee, wat komen die geruststellende woorden me akelig bekend voor.
________________
Ingezonden door Pamela Hemelrijk

30 REACTIES

 1. Pam, ik ben een grote fan, je stukjes zijn een verademing. Maar (here we go) ergens heeft X wel gelijk. Je verliest je soms in complottheorieën. De overheid faalt, knoop dat nou in je oren. Als ze in staat waren een dergelijk masterplan uit te voeren zou ik ze ook nog wel vertrouwen met zoiets simpels als onderwijs of gezondheidszorg. Er is corruptie, er is corporatisme, er is kwaadaardigheid, maar dat is omdat wij het toelaten.

  • Ik kom oorspronkelijk uit een ander EU-land en woon en werk al langer in Nederland. Ik heb de indruk dat dit soort “scherpe” artikelen hier juist nodig zijn omdat gemiddeld meer blind vertrouwen in de overheid hebben dan elders. Er is meer nodig om de mensen hier wakker te krijgen.

   • Dat blinde vertrouwen in de overheid verbaast mij al jaren en ik woon al mijn hele leven in NL. Men wil graag geloven in de mythe van “De overheid is goed en tot het goede geneigd”; zolang dat geloof hardnekkig blijft zullen veel mensen andere meningen en visies ontkenne. Gisteren had ik een discussie over grontwetten met een paar mensen en eentje wist zeker dat de Amerikaanse grondwet niet deugde, gelezen had die hem niet.

   • Daarom heb ik altijd een bewondering gehad voor de Belgen, die zien elke overheid, ook als ze er zelf voor gekozen hebben, eigenlijk als een bezetter. En de basis van vrijheid is wantrouwen. Onze heel stelsel van gescheiden machten is gebaseerd op het idee dat de mens een wolf is voor z’n medemens. Alleen door machtsscheiding en controle hoopte Montesquieu dat tirannie voorkomen kon worden. Als we het wantrouwen laten varen en uitgan van goede bedoelingen, geef je machtshebbers de kans misbruik te maken van hun positie.
    Als ik dit mensen probeer uit te leggen, kijken ze mij aan alsof ze water zien branden. Ze geloven namelijk dat de mens in feite goed is en dat het ‘de structuren’ zijn die iemand slecht maken. Ik denk niet dat de mens per definitie slecht is, maar wel geneigd om als het even kan zijn eigen belang ten koste van anderen veilig te stellen. Dat is wat je nu ziet gebeuren. Een grote groep mensen van rond de 50 (hoor ik ook bij) die eerst vanaf halverwege jaren zestig een greep naar de macht hebben gedaan en nu proberen te behouden wat ze hebben en daarvoor bereid zijn – al beweren ze het tegenovergestelde – andere generaties en de vrijheid die hen in gelegenheid bracht hun huidige posities te bereiken, op te offeren. Ik ben niet trots op mijn generatie.

  • @Kirk

   Een simpele poging om je relaas te ontzenuwen.

   Een statistisch gegeven is dat iemand die incomepetent is fouten maakt in zowel zijn voordeel alsook zijn nadeel.

   De fouten van deze regering zijn alleen in hun voordeel.
   In het extreem zeldzame geval dat ze zich een keer verrekend hebben komt er razendsnel een correctie.

   De statistiek vertelt mij dan dat dit geen toeval is maar opzet.

 2. Dat er een zere plek zit, ben ik volledig mee eens.
  Helaas weet niemand de vinger erop te leggen!

  Ook ik ben een babyboomer die nooit oorlog heeft meegemaakt, wel armoede en dat houd een mens ook scherp en overlevend.

  maar dit soort stukjes houd mij in ieder geval alert
  Goed verhaal

 3. Vrijheid wordt inderdaad als iets vanzelfsprekends gezien door de babyboomgeneratie.
  Ze vallen tot nu toe ook overal precies op een gelukkige manier tussen. Ze hebben geen oorlog, dictatuur of echte armoe gekend. Daarnaast hebben ze allemaal de zegen van een goed en vroeg pensioen.
  De jongere generatie zal krom moeten liggen om de verworvenheden van deze verwende generatie te bekostigen.
  Ik denk dat ze die solidariteit op een gegeven moment (terecht) niet meer op willen brengen.
  Ze zouden al met al toch nog wel eens hele vervelende jaren in hun laatste levensfase kunnen hebben. En voor sommigen vind ik dat helemaal niet erg (de goede niet te na gesproken).
  Vooral niet die voormalige linkse idealistische kuthippies die nog steeds te ijdel zijn en een te groot ego hebben om hun jeugdige dwalingen toe te geven.

  • “Ze zouden al met al toch nog wel eens hele vervelende jaren in hun laatste levensfase kunnen hebben. En voor sommigen vind ik dat helemaal niet erg (de goede niet te na gesproken).”

   Ach boontje komt om zijn loontje.
   De objectivisten onder hen hebben al lang geleden de juiste analyse gemaakt en maatregelen voor zichzelf getroffen door voldoende te sparen en in goud te beleggen.
   De rest die zijn hele leven nooit de feiten wou zien (en op een of andere manier collectivist en daarmee m.i. een immorele schoft is), heeft geen flauw benul over wat hem te wachten staat, is derhalve niet voorbereid en zal dadelijk eindelijk gerechtigheid mogen ondergaan wanneer de pensioenstelsels instorten zoals Michielsens ooit in dit artikel (http://edelmetaal.wilbertgeers.nl/Michielsens_1.html) beschreef (al zal de collectivist het niet zo ervaren en zal hij “speculanten” overal de schuld van geven).
   De objectivisten onder de babyboomers daarentegen zullen heus wel over voldoende goud beschikken.

   En zo krijgen na decennia van schaamteloze en blinde arrogantie de collectivisten, die feiten nooit belangrijk vonden in discussies, alsnog de rekening gepresenteerd voor hun ontkennen van de feiten.
   Ik verheug me er nu al op.

   • “En zo krijgen na decennia van schaamteloze en blinde arrogantie de collectivisten, die feiten nooit belangrijk vonden in discussies, alsnog de rekening gepresenteerd voor hun ontkennen van de feiten.”

    Of zoals ik steeds roep: “Economisch negationisme is financieel strafbaar. De markt treedt daarbij op als rechter.”

   • Wat een negativisme over de babyboomers.

    Wij hebben tegen wil en dank gespaard voor onze oude dag in de vorm van AOW premie en pensioen premie. (beide verplicht door de overheid).
    Ja, dat was altijd een flink bedrag (AOW 35%) van het salaris. Pensioenpremie is altijd een beetje ondoorzichtig geweest, maar zonder werkgever onbetaalbaar.

    Nu is de jeugd die een lekker verwende opvoeding heeft genoten uit dezelfde ruif (want zeg eens eerlijk, hoe rijk zullen jullie het hebben gehad als er 2 paar opa en oma in het gezin verzorgt moesten worden?)
    ineens anti ouderen die aan hun pensioen gerechtigde leeftijd komen. Bahh

    Het collectivisme kun je op tegen zijn, maar papa en mama hebben er toch maar mooi van gestudeerd en nu een lekker ruim inkomen.

    Nou, de ikke ikke en de rest kan stikke maatschappij is ook niet alles hoor.

   • Zoals een dief liever een oud vrouwtje besteelt ipv van een gevaarlijke maffiabaas, zo heeft de overheid ook de zwakste partij bestolen:de ongeborenen. De volgende generatie wordt met een enorme schuld opgezadeld. Feestje gevierd, rotzooi voor de nieuwkomers. Wegen, ziekenhuizen, rechtbanken, financieen, alles een bende. Je kunt niet direct zeggen dat de ouderen verantwoordelijk zijn, ze moesten immers onder dreiging van geweld meedansen in deze dodendans. Wel kun je zeggen dat ze zich te weinig verzet hebben. Ze hebben zich bang laten maken met ijstijden en zure regen en sociale onzekerheid en hebben vertrouwd op de golden gun om die angst weg te nemen, wie dat doet zal er de consequencies van ondervinden.

 4. Het probleem van veel mensen is dat ze niet meer weten wat vrijheid precies is.

  Wat dat betreft heeft de media zijn werk goed gedaan in het verbloemen dat we in feite slechts loonslaven zijn.

 5. Ik denk dat ik het toch eigenlijk ook wel met X eens ben. Het maakt wel degelijk uit wat de reden is van een tenondergang. Dat bepaald immers zowel de ernst als een mogelijke oplossing. De vergelijking met de Titanic is denk ik niet zo’n goede, vergelijk het liever met een ziekte. Een dokter volstaat ook niet met concluderen dat de patient bezig is dood te gaan, hij probeert uit te zoeken waaraan, zodat hij het, hopelijk, kan voorkomen.

  Het tweede stuk van Pamela’s verhaal ben ik het dan wel weer helemaal mee eens. Het klopt denk ik inderdaad. Er zit een stukje collectieve naïeviteit in de babyboom generatie. Het hele politieke circus in Nederland heeft gewoon zo onzettend weinig niveau.

  Juist daarom ben ik niet zo bang voor grote complotten en dat soort dingen. De meeste politici zijn daar simpelweg veel te dom voor. Als je kijkt naar al dat geneuzel in de kamer. Wow.

  Natuurlijk betekent dat ook dat een enkele slimme, kwaadaardige politicus extra veel schade kan veroorzaken. Er is immers niemand die hem tegenhoudt. Dat zie je bijvoorbeeld in de affaire nekschot. Ballin speelt zo overduidelijk een smerig spelletje, en de hele kamer slikt het voor zoete koek. En ja, dat is zeer gevaarlijk. Als de hele politieke incompetent is, zijn enkele kwaadaardige individuen genoeg om ons ten gronde te richten.

  Toch ben ik nog wel optimistisch. Je ziet toch dat de kiezer dit soort bullshit niet slikt. En massaal naar alternatieven zoekt (Fortuyn, SP, Wilders, Verdonk, PvdD). Dat die alternatieven voorlopig niet veel soeps zijn, tsja, dat is zeker waar. Maar het kan toch niet zo lang meer duren voordat er een alternatief langskomt dat én fatsoenlijk is én niet vermoord wordt.

  • Beste Diadem,

   ‘Een dokter volstaat ook niet met concluderen dat de patient bezig is dood te gaan, hij probeert uit te zoeken waaraan, zodat hij het, hopelijk, kan voorkomen.’

   Voorkomen kan niet. Alles is in bruikleen.
   Rekken en der bijblijven, that’s it!

 6. ‘..Dat de meeste politici daar simpelweg veel te dom voor zijn…’ bevestigd slechts wat Pamela aankaart. De maffia kent ook niet slechts intellectuelen. Hoog in de (wereld)top zal dat echter anders zijn, en daar zal men er buitengewoon gelukkig mee zijn. Pamela heeft m.i. veel te vaak (helaas) het gelijk aan haar zijde. Daarom hoop ik dat ze nog heel lang doorgaat. Het fenomeen over de ‘ingedutte babyboomers’ komt mij ook weer maar al te herkenbaar voor. Gelukkig bemerk ik steeds vaker dat een enkeleing toch wakker lijkt te worden.

 7. Er gaat een verhaal rond over een kikker. Als je die kikker in een pan heet water gooit zou hij er gelijk uitspringen. Als je hem echter in lauw water gooit en hem langzaam opwarmt, blijft hij zitten. Het verhaal is niet waar heb ik begrepen, maar het is wel zo dat het kankergezwel van de staat alleen langzaam kan groeien zonder argwaan te wekken.
  Alle belastingen weer wat omhoog en burgerlijke vrijheden omlaag en even wachten om ze te laten wennen en dan weer verder. Steeds een paar bloedvaten aanleggen om het gezwel te laten groeien en die kransslagader die iets verder dichtslibt, net zo langzaam dat je het niet merkt dat je steeds iets moeilijker de trap oploopt.
  Injecteer mensen met steeds iets meer oranje koorts en nationalisme. Buit hun angsten voor global warming, dieven en enge buitenlanders uit door hen om een license to kill te vragen om die angst weg te nemen.
  Maar het loopt natuurlijk gegarandeerd op een financieel infarct uit. Steeds minder productie van dingen die mensen willen (vrijwillig voor betalen) en steeds meer dingen die mensen niet willen (onder dreiging van gevangenis voor betalen)
  De overheid groeit elk kabinet. Of door hogere belastingen van hen die leven, of door belasting op hen die nog geboren moeten worden (schuld). Een dief gaat ook liever weerloze oude vrouwtjes bestelen dan maffiabazen. Welkom op de wereld klein lief babytje, we hebben een feestje gehouden en hier is de rekening. By the way:de wegen staan vol files, onze defensie heeft overal vijanden gemaakt, de gezondheidszorg heeft wachtlijsten, de politie jaagt alleen op bekeuringen en vangt geen dieven meer, het rechtssysteem jaagt alleen op bolletjes slikkers, het geld is niets meer waard en de vrijheid van meningsuiting is verkracht.

 8. Spijker op de kop, Pam !

  “Dat Kok en Voorhoeve vanuit hun Haagse bunker stad en land hebben zitten afbellen om te verhinderen dat er luchtsteun kwam. Om dat handjevol door de Serviërs gegijzelde blauwhelmen niet in gevaar te brengen.”

  Hadden die gewapende Nederlandse militairen zich werkelijk moeten laten gijzelen ?
  Daar geloof ik geen ruk van: als ze tijdig ook maar een schot gelost hadden, was er zeker WEL luchtsteun gekomen. Maar NIEMAND durfde zijn verantwoordelijkheid, laat staan de algehele verantwoording te nemen. En al helemaal niet de Haagse Politici met Staatsman-Voorzitter Kok voorop.

  En wat ook gebeurde:
  1. Er werden pal naast het kamp van Dutchbat 7.000 a 8.000 moslims vermoord, die op dat moment NEDERLANDSE bescherming genoten.
  2. Het NEDERLANDSE commando zette een tolk het Nederlandse kamp uit.
  3. De 7000 moslimweduwen werden niet schadeloos gesteld.
  4. Kok en Voorhoeve aten er geen boterham minder om.

  Sterker nog, Koks carriere kwam daarna pas echt goed op gang. Na een soort sabattical aanvaardde Kok in 2003 enkele commissariaten, bij de ING Bank, TPG Post, Shell en de KLM. Deze commissariaten leidden tot verontwaardiging, omdat Kok tijdens zijn bewind meerdere malen had afgegeven op bestuurders van grote bedrijven, hen “ordinaire zakkenvullers” en hun salarissen een geval van “exhibitionistische zelfverrijking” had genoemd. Als commissaris stemde hij echter in met verdere salarisverhogingen, wat hem op vragen van journalisten en kritiek uit eigen partij kwam te staan.

  Foei toch. Journalisten, althans Nederlandse, horen niet te vragen, die horen ja te knikken.

  Zijn werk als commissaris, legde hem geen windeieren: in 2006 verdiende hij €235.000. Dat is 18% meer dan in het jaar ervoor. Naast zijn commissariaten vervult Kok enkele Europese adviesfuncties.

  Op 10 december 2002 werd Wim Kok benoemd tot Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau.
  Op 11 april 2003 werd Wim Kok op voordracht van de ministerraad bij Koninklijk Besluit benoemd tot Minister van Staat.

  Op 2 september 2003 kreeg Kok een eredoctoraat van de Universiteit Nyenrode vanwege de “voorbeeldige wijze waarop hij als premier en als minister van Financiën een financieel en sociaal-economisch beleid heeft gevoerd”. Karel van Miert, strijdmakker uit de vakbondsperiode, oud-president van Nyenrode en oud-eurocommissaris, reikte de onderscheiding uit.

  Eveneens kreeg Kok op 10 december 2003 zijn tweede eredoctoraat in de filosofie aan de Universiteit van Münster.

  Op 14 september 2003 werd Kok geïnstalleerd als Baron van Ooit door Het Land van Ooit.

  En Nederland zal vast nog meer van hem horen.

  Kortom, een Man waar Nederland Trots op mag zijn. Als het aan de Kroon ligt, zal deze Staatsman vast en zeker tot de Grootste Nederlander, pardon Lafaard, aller tijden worden BENOEMD.

  Laat ons zien, of de Eerste Kamer, die het Verdrag van Lissabon “moet” ratificeren van hetzelfde Nederlandse kaliber is.

  • Links is goed en rechts is fout, constateerde Pamela eens.
   Kok was een linkse leiders wiens schoenen door bijna al het journaille werden afgelikt. Vrij naar Pamela.
   Links ging socialistisch oorlogvoeren, met te weinig bewapening, maar voor ‘de vrede’.
   Fraaie bedoelingen alom, die Dutchbat tot sitting duck maakten.
   Pamela lijkt mij 1 van de weinigen die het rapport echt heeft doorgenomen. Ze wist in haar artikel destijds zelfs de paginanummers te noemen waarin wordt beschreven hoe de ‘leiders’ Kok, Voorhoeve en Van Mierlo radeloos waren in hun kelder, en Voorhoeve wanhopig belde om luchtsteun af te breken.
   Later trachtte men dit Janvier in de schoenen te schuiven.
   Maar de Navo zou toch wel hebben afgezien van luchtsteun, ook zonder de oproepen van voornoemde lieden, concludeerde het rapport, meen ik.
   Als links blundert, sukkelt, geld en mensenlevens verspilt , is er geen verontwaardigde reflex. Nee, die arme socialisten worden steeds zo naar dwarsgezeten door die criminele niet-socialisten, dat is de gangbare reflex onder de kameraden.
   Blundert rechts op dezelfe manier, is het land vele malen te klein voor hun grote verontwaardiging.
   Kok nog steeds geacht, is inderdaad een gotspe!

 9. Het is ook geen wonder dat niemand ons gelooft en dat de libertarische beweging zo’n spectaculaire mislukking is geworden. Waarom schoppen totaal krankzinnige religies het zo ver? Waarom gaan de handjes op elkaar voor de staat met haar tegenstrijdige en schadelijke wetten?
  Omdat hun aanhangers tenminste geloven wat ze zeggen. Als Ron Paul echter gevraagd wordt of hij privatisering een goed idee vindt, antwoordt hij enthousiast:’natuurlijk de vrije markt kan alles beter’. Volgende vraag:’Geldt dat ook voor het leger?’ Ron Paul:’Nee, natuurlijk niet voor het leger’.
  De bijbel beweert dat homos, echtbrekers en ongelovigen vermoord moeten worden. Nu is het onmogelijk volgens de bijbel te leven (er staat immers ook: gij zult niet doden), netzo min als het onmogelijk is volgens de wet der staat te leven, maar als puntje bij paaltje komt, is Abraham bereid zijn zoon Isac te doden. De staat en religie zijn wel verschrikkelijke bloeddoordrengte gedachtenspinsels, maar je kunt niet zeggen dat hun aanhangers daar niet in geloofden.
  Maar libertariers beweren: er zijn geen positieve ongekozen verplichting. Er is alleen de negatieve verplichting dingen na te laten (moorden en stelen). Gedwongen worden iets te doen of met iemand om te gaan tegen je wil, is slavernij. Belasting is diefstal. Maar waarom gaan we dan nog gezellig een pilsje drinken met iemand die onze dood voorstaat? Waarom de volgende keer eens niet in abstracte termen spreken, maar zeg eens tegen iemand terwijl je een biertje drinkt:”zeg, als ik mijn belasting niet zou betalen, ben jij er dan voorstander van dat ik in de gevangenis gegooid wordt ?” “en wat als ik mij probeer te verzetten tegen de mensen die mij komen ophalen, moet ik dan doodgeschoten worden?”. Kijk, dat is gewoon net even wat duidelijker dan het over abstracte libertarische theorieen hebben. Als je dan toch gewoon blijft doorgaan gezellig met iemand een hapje te gaan eten die je zonder blikken of blozen bereid is overhoop te laten schieten, dan weet je tenminste wie je de schuld moet geven van je ondergang.

  • Dat zijn inderdaad de kernvragen. Die hoefde ik mijn eigen “vrienden” niet eens te stellen, want die namen het heft al in eigen handen, toen ik erover durfde te beginnen.

   • “… nieuwe vrienden nodig” is het woord niet, maar een nieuwe betrouwbare geestverwant is altijd hartelijk welkom.
    Anderzijds: vriendschap groeit op termijn, denk ik.
    Stuur een e-mail naar info@vrijspreker.nl met je contactgegevens en het verzoek de mail door te sturen naar mijn persoonlijk mailadres.
    Na ontvangst zal ik je rechtstreekse mailen.

   • In gesprekken met bekenden noem ik nooit de term ‘libertarisme’. Dat ligt veel te ver buiten hun ‘comfort-zone’. Je kan beter (is mijn ervaring) punten aankaarten die goed aansluiten bij hun belevingswereld en eventueel later dit aan politieke theorie koppelen. Bijvoorbeeld wanneer zij een ‘fijne’ belastingaanslag hebben gekregen vanwege een erfenis of zo. Maar zo lang de mensen de overheid zien als een soort vader (in plaats van knecht) die ze allerlei voordeeltjes kan geven verandert er weinig.

    Het liberalisme (waar ik gemakshalve het libertarisme bij indeel) heeft vooral dank zij de VVD veel van haar aantrekkingkracht verloren. Veel mensen die ik ken -ook de welwillende- zullen nooit op een liberale partij stemmen vanwege het imago van corpsballen, directeuren-oude-stijl, parelkettinkjes, kouwe kak en dikke Mercedessen met ‘foute’ types er in. Hiermee mag je het van harte oneens zijn, het is wel hoe het stereotype is.

   • Hoewel ik ook weet hoe moeilijk het is door alle vooroordelen heen te schipperen, moet ik toch zeggen dat het mij in de oren klinkt als een jood in 1930 Duitsland die tegen een andere jood zegt: je kunt beter niet tegen die nazis zeggen:”dus jij wil mij dood?” Dat ligt veel te gevoelig. Begin maar niet te snel over je religie of ethnische afkomst. Je kunt ze het best benaderen als ze een volle maag hebben en het zonnetjes schijnt en dan heel voorzichtig…..

  • Zou er in de libertarische wereld ‘spam’ bestaan?
   Nee, vermoedelijk niet. Immers, de spammerds werken met hun opgedrongen boodschappen contra-productief, daar de potentiele klant zo genoeg zal krijgen van de opgedrongen reclame-uitingen dat hij zal afhaken en zo zal de spammerd slechts klanten verliezen. Zo zal de fraaie redenering zijn van de libertarier als hij zijn roze droom propageert.
   Maar helaas, er is spam, veel te veel zelfs.
   Realiteitszin is beslist geen overbodige luxe.

   • Gelukkig zijn er ook goede spam-filters. Als je het email programma Thunderbird download is het helemaal graties en voor niks.

 10. Ik heb naar aanleiding van dit stukje de film “Man for All Seasons”. nog eens gezien.

  Toch vind ik die Thomas More erg naief om zich zo aan de wet vast te klampen.
  Door alle tijden heen vonden tegenstanders wel ergens iets wat principiele mensen in discrediet konden brengen.

  Principe is een mooi goed, maar om daar je gezin voor in gevaar te brengen? Daarom vind ik zijn standpunt onverantwoordelijk.

  Als 99,9% achter de koning staat kun je toch vooruit kijken dat zijn principe geen stand kon houden volgens de wet!

  VANDAAG DE DAG IS ER NOG MAAR 51% NODIG OM PRINCIPES WEG TE STEMMEN MET ONZE DEMECRATIE!

 11. Er zijn te veel naieve mensen met oogkleppen op , en dat zal ons op een gegeven moment opbreken.

Comments are closed.