Dat werd al aangetoond doordat er mensen zijn die hun beklag deden bij de “Reclame Code Commissie”.
En wel over een advertentie van HJC die eenvoudig stelde dat “Belasting is diefstal”.*)

Ik begrijp al niet hoe iemand bezwaar tegen een simpel feit kan hebben, maar ja dat schijnt te gebeuren.. 

 Het werd pas serieus toen die commissie daar op in ging en het aan de BNR Nieuwsradio verbood om die advertentie uit te zenden.

Ik dacht dat in die commissie toch wel mensen zaten die konden nadenken. Kennelijk niet.
Want de argumentatie slaat nergens op:
“Volgens de commissie is deze uiting in strijd met de Nederlandse Reclame Code:
“Door het heffen van belasting als diefstal te bestempelen wordt een verkeerde moraal bevorderd ….”

How can? Door een kennelijke diefstal aan de kaak te stellen, bevorder je toch een morele samenleving zonder diefstal?

Maar het gaat nog verder. De commissie zegt: “….waarbij het normaal wordt gevonden niet zelf bij te dragen aan de samenleving waarvan men zelf profiteert.”  
Als iemand ergens van profiteert, is het inderdaad normaal dat als hij dat vrijwillig kiest, dat hij dan ook vrijwillig daarvoor betaalt.

 En daar klopt in de Nederlandse samenleving dan ook helemaal niets van.

Bvb, er zijn miljoenen mensen die helemaal niet profiteren van bvb:

(Over elk van die onderwerpen kun je recente Vrijsprekerpublicaties vinden)

-Kinderopvang,
-Gaan vechten in Uruzgan/Afghanistan en nog veel meer Verweggistan
-Prentjes kopen voor allerlei musea
-Drie overheid TV zenders
-“gratis” schoolboeken
-Miljoenen euro’s die naar allerlei opperhoofden in ontwikkelingslanden gaan.
-Subsidies aan politieke partijen
-Miljarden uitgeven aan drugsbestrijding
-Al dat geld dat uitgegeven wordt om mij te verwijten dat ik mijn vrouw eerder had moeten dekken!

en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Toppunt is als die commissie zegt dat:
“Deze klacht tegen de radiospot heeft de Reclame Code Commissie gegrond verklaard omdat de reclame-uiting in strijd met het fatsoen zou zijn. Belasting zou geen diefstal zijn, omdat het wordt geheven “op basis van het zogenoemde sociaal contract”
Een niet bestaand contract!
Of is er iemand onder de lezers die een dergelijk contract heeft gelezen en getekend?
Wij zijn dan zeer geïnteresseerd om dat eens te lezen!  

Maar ja, het zijn allemaal overheidsdienaren die dergelijke onzin uitkramen.

Dat de belastingmoraal inderdaad op een dieptepunt zit, werd me bevestigd toen ik vanochtend in de trein de SPITS las.
Die noemden heel serieus die advertentie van “Belasting is Diefstal” een “belastinggrap”!

Een grap?

Dat kan alleen maar betekenen dat of de Spits heeft er niets van begrepen, OF de Spits is ook al, net als zo velen, zover gebrainwashed dat zij belasting als een groot goed beschouwen.

 Hoe krijgen we die lui toch wakker?
 Is er nog redding van dit dieptepunt?

 *) Zie: https://www.vrijspreker.nl/wp/2008/06/reclame-code-commissie-verbiedt-radiospot/#more-51958  

23 REACTIES

 1. Dat ‘sociaal contract’ is een mooie onderwerp om aan de kaak te stellen door de libertarische “Myth Busters”. De subsidiespons “reclame code commissie” heeft met zijn uitspraken politiek bedreven van het soort dat behoorlijk aanvechtbaar is. Als de commissie daar naar verwijst, zal men ook de tekst van het contract moeten kunnen tonen. Verder, met welk gezag verklaart deze subsidiesponscommissie een keurig radiospotje tot ‘verkeerde moraal’. Wie zitten er in deze commissie? Ik gok op verstoke communisten en andere bruinhemden (al dan niet in de kast).

 2. Toch lijk de algemene reactie onder de bevolking wel te zijn dat deze uitspraak van de reclame code commissie onzinnig is. Wat dat betreft is er duidelijk hoop.

  • Ik zou het nog erger willen stellen:”die hele reclame code commissie is onzinnig”
   Alleen bij het specifiek melden van foutieve gegevens zou je in kunnen grijpen. Maar ‘belasting is diefstal’ is geen foutief gegeven.
   Eigenlijk zouden we een tegenoffensief moeten beginnen, een postbus 52 zeg maar, alleen het probleem is dat dat door de overheid gewoon tegengehouden wordt. Eigenlijk is dit dus gewoon staatscencuur waarbij de staat geen kritiek duldt.

 3. (a)Sociaal fictief Wurgcontract dat alleen bestaat in de fantasie van ambtenaren die voor behoudt van hun nutteloze baantje dergelijke onzin uitkramen.

 4. Wat heeft zo’n reclamecodecommissie in de pap te brokken wat betreft moraal?
  Zijn ze een kerk of zo?

 5. Het wordt vast heel interessant.
  “Sociaal contract” is geen juridisch begrip, maar een rechtsfilosofische fictie. Rechtsfilosofen maken er al eeuwenlang ruzie over, maar juristen hebben zich daar steeds verre van gehouden.

  Je zou misschien zelfs kunnen zeggen, dat het “sociaal contract” uit de grote duim van een pseudo-juridisch staatsinstrument, i.c. de reclamecode-commissie, voortkomt.
  Die schijnen er graag hun vingers aan te willen branden.

  Want er schijnt een morele grondslag in dat “sociaal contract” te staan, waaruit belastingplicht zou voortvloeien.
  Voorzeker niet direct een erg stevige basis om belasting te heffen.

  Daarentegen is de zaak publicitair uitstekend voor het libertarisme.

  • “Voorzeker niet direct een erg stevige basis om belasting te heffen.”
   Het lijkt me wel een sterk punt om in hoger beroep te eisen dat zij dit sociaal contract laten zien. Ze baseren er immers hun afwijzing op.

   • Dat lijkt me ook wel. Anderzijds is het gewraakte statement op zichzelf betwistbaar. Diefstal idz van art. 310 van het wetboek van strafrecht zegt: “(…) wegneemt met het oogmerk om het [goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort] zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft (etc.)”.

    Het gaat hier om “wederrechtelijk” wegnemen van een goed. Belastingheffing lijkt niet “wederrechtelijk” idzv de wet. Wie dat in een procedure volhoudt, krijgt vermoedelijk een zware bewijslast.

 6. Die lui weten heel goed waar ze mee bezig zijn. Libertariers blijven altijd maar denken dat ze de economische theorie niet goed doorgrond hebben, of dat het ze nog een keer beter uit moet worden gelegd.
  Ondertussen graait de overheid een steeds groter deel van mensen hun inkomen en daarmee van hun leven. Niemand durft het geweld en de dwang aan haar basis te noemen.
  Bij de overheid hebben ze wel degelijk Solzhenitsyn begrepen toen deze schreef:
  “Violence can only be concealed by a lie, and the lie can only be maintained by violence. Any man who has once proclaimed violence as his method is inevitably forced to take the lie as his principle.”

  De leugen moet dan ook beschermd worden door de RCC en het geweld aan de basis van de overheid zelf wordt weer afgedekt door de leugens die weer beschermd worden met geweld, dat weer verborgen wordt met leugens.

  De Zweedse overheid gaat alle internationale internetverkeer in de gaten houden, tegelijkertijd klaagt de EU dat China te weinig internet vrijheid toelaat. Wilders wil het staatsapparaat gebruiken om de koran te verbieden, hij vreest het Jordaanse arrestatiebevel. Geweld en dwang kunnen niet universeel worden toegepast, het keert zich altijd tegen je.

  • Liegen zou men kunnen definieren als “opzettelijk de waarheid geweld aandoen”. Daarmee zou men het fundamenteel gewelddadige karakter van een leugenachtig politieke stelsel kunnen aangeven.
   In casu geldt dit voor verreweg de meeste politieke stelsels, inclusief het stelsel van de EU/EG.

   • De waarheid geweld aan doen is een spreuk. Je kunt de waarheid geen geweld aandoen, want de waarheid bestaat niet in de realiteit. Het geweld waar ik op doel is dat van de RCC. Ze verbieden het en als je je daar niet aan houdt, wordt de zendvergunning ingetrokken, als je je daar niets van aantrekt, krijg je allerlei officieele brieven, als je die negeert, komt er een inval, als je verzet biedt, wordt je neergeschoten. Dat is het unieke aan de overheid:de initiatie van geweld. De dreiging is soms heel ver weg, maar iedereen voelt op zijn klompen aan dat je de oveheid niet kan negeren op straffe van geweld.

    Echter om dit geweld in stand te houden, moet het afgedekt worden met allerlei leugens. Maar normaal zouden die leugens ontmaskerd worden door een hongerige pers op zoek naar waarheid. Echter die leugen wordt beschermd door het geweld van de overheid. Het verbaast mij altijd dat zelfs veel libertariers niet goed beseffen waar de gun in the room is.

   • Ik zie geen tegenstelling tussen onze gezichtspunten. De RCC liegt, wanneer ze -zoals kennelijk bedoeld wordt – een morele grondslag aanvoert ter rechtvaardiging van belastingheffing. Die morele grondslag bestaat niet.

   • Daar zijn we het over eens. Ik maak alleen bezwaar tegen verwatering van het begrip geweld. In veel discussies zeggen mensen:als een baas een werknemer ontslaat is dat ook geweld. Of iemand zijn geloof beledigen is geweld. De waarheid geweld aan doen valt ook in die catagorie.
    Maar we zijn het natuurlijk eens over de onzin van het RCC, die met moraal diefstal verdedigt en geweld gebruiken tegen degene die deze immoraliteit blootlegt en het verbod als goed verkoopt.

   • Persoonlijk zie ik een dergelijke leugenfabriek als een initiatie van geweld, weliswaar in figuurlijke zin. Maar ik geef toe, dat is mijn interpretatie van het leugenachtige totaalcomplex.

    De voorbeelden die jij noemt passen m.i. niet in die categorie.

 7. De Spits niet ook al, maar vanzelfsprekend. Gratis bestaat immers niet en wat heeft het voor een nut om jou een gratis krant te geven? Het is de wakkerste krant van Nederland, doelgroep gericht en onderweg pikt men op wat zich verveeld en maar al te graag klaagt over verkeerde dingen zoals de sms kosten in het buitenland.

  De reclame code commissie is bedacht door de overheid om het geld bij de overheid te houden. Staat weet u wel..

 8. Op de site van de RCC is de uitspraak niet te vinden. ‘BNR Nieuwsradio’ levert welgeteld één hit op, ‘belasting’ 107 waarbij HJC ontbreekt. Opvallend is het grote aantal klachten betreffende (semi-)overheidsbedrijven. Na één dossier bekeken te hebben mocht ik niks meer zien: ik moet een abonnement afsluiten! Na enig zoeken blijkt dat men twee abonnementsvormen kent:
  1) Toegang tot alle uitspraken sinds 1 jan 2000 waarvan de appèl termijn verstreken is
  2) Email uitspraak waarschuwing per specifiek onderwerp (categorie).
  Abo 1) kost € 500 per jaar, abo 2) € 250 per categorie.
  ‘Openbare’ uitspraken zijn gratis.

  Waarschijnlijk kan HJC nog in appèl, wat zou verklaren dat de uitspraak ontbreekt.

  Dat men zeer kostbare abonnementen moet afsluiten om inzage te krijgen in besluiten voor de totstandkoming en vastlegging waarvan ik al middels de fiscus heb betaald vind ik ronduit schofterig. Privacy overwegingen kunnen niet in het geding zijn, want dat beletsel zou dan voor € 500 afgekocht kunnen worden. Wie bepaalt wat ‘openbaar’ is en wat niet?

  Men stelt op de site onomwonden: “De uitspraken uit de database kunnen bijvoorbeeld van dienst zijn bij nieuw te ontwikkelen campagnes of kunnen gebruikt worden om een mogelijke zaak voor de rechter te onderbouwen.” In het laatste geval ben je dus verplicht te betalen om toegang te krijgen tot informatie die je nodig hebt om evt. je rechtszaak te kunnen winnen. Dit zou minimaal onder de WOB moeten vallen, gezien de bij wet vastgelegde consequenties van uitspraken van deze club. Kortom, weer een overbodige instantie die middels afpersing in stand wordt gehouden.

 9. Belasting is eerder te vergelijken met roof dan met diefstal. Er is immers sprake van dwang met bedreiging.

 10. Tax his land, Tax his bed, Tax the table at which he’s fed.
  Tax his tractor, Tax his mule, and teach him taxes are the rule.
  Tax his work, Tax his pay, He works for peanuts Anyway!
  Tax his cow, Tax his goat, Tax his pants, Tax his coat.
  Tax his ties, Tax his shirt, Tax his work, Tax his dirt.
  Tax his tobacco, Tax his drink, Tax him if he tries to think.
  Tax his cigars, Tax his beers, if he cries, then Tax his tears.
  Tax his car, Tax his gas, and Find other ways to tax his ass.
  Tax all he has then let him know that you won’t be done till he has no dough.
  When he screams and hollers, then tax him some more, Tax him till He’s good and sore.
  Then tax his coffin, Tax his grave, Tax the sod in which he’s laid.
  Put these words upon his tomb,” Taxes drove me to my doom…”
  When he’s gone, Do not relax, its time to apply the inheritance tax.

 11. Toine Manders dat is iemand die zelf betaald wordt door de EU. Hij is daar Europarlementarier!

  Heb je wel eens naar zn ideen geluidsterd: hij is voor de uitbreiding van veeeeeeeeeeel overheidstaken. Hij is voor een kiesdrempel (protectie, lekker liberaal). Hij is voor overheidsbemoeienis wat mensen eten (weinig suiker).

  Deze man is een fucking socialist.

 12. Ik heb niks gezegd als dit een andere Toine Manders is……..maar zoveel Toine Manders zullen er wel niet zijn op deze aardbol…

  • Heh? Ik dacht dat “Arjen” zelf voor Toine Manders werkte.
   Maar misschien ben jij niet de Arjen die hier zelf ook stukjes post. In dat geval is het raadzaam van alias te veranderen voor je met hem verward wordt, een beetje zoals de 2 Toines 😉

Comments are closed.