Dat is de strekking van wat Paul Tang, als Kamerlid te berde bracht volgens InFinance:

De overheid moet spaarders helpen bij het beschermen van hun spaar- en pensioentegoeden als de inflatie te hoog wordt. Dit kan de overheid  doen door het uitgeven waardevaste obligaties, aldus Tweede Kamerlid Paul Tang. Dit gebeurt al in landen als Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten.
 

Ja hoor beste Paul, fantastisch idee, wellicht dat dat de overheid enigszins helpt om de door diezelfde overheid veroorzaakte inflatie!!, tegen te gaan.

De overheid financiert daar de staatsschuld met inflatiebestendige, waardevaste obligaties (zogeheten indexleningen of inflation linked bonds). Voor pensioenfondsen en spaarders biedt dat een groot voordeel. Tang: ‘Pensioenfondsen willen een waardevaste voorziening voor de oude dag te garanderen. Juist in een tijd van oplopende inflatie is dat nog geen eenvoudige opgave. De mogelijkheid om te kunnen beleggen in waardevaste obligaties is dan welkom. Voor spaarders geldt hetzelfde: een onverwachte prijsstijging holt hun spaarrekening uit.’

Het rendement op spaar- en pensioentegoeden gaat omlaag, door een lage rente en oplopende inflatie. Tegelijkertijd moeten sommigen toch rendementsheffing betalen. Banken durven het risico van inflatie niet op zich te nemen en laten bewust dit risico bij hun klanten. Tsja waarom zouden banken dat risico niet durven nemen? Zou het misschien iets te maken hebben met  een onbetrouwbare overheid die de staatsschuld laat oplopen, financiert met zelfgemaakt geld en dat dus weer de geldhoeveelheid laat toenemen ten opzichte van de hoeveelheid goederen? Oja, dat laatste was dus precies de definitie van inflatie. De introductie van waardevaste obligaties door de Nederlandse overheid biedt banken echter de mogelijkheid om te komen tot een introductie van een waardevaste spaarrekening.

De overheid neemt daarbij een rol op zich die andere (financiële) instellingen niet kunnen nemen. Tang: ‘In de regel is het zo dat het financieringoverschot oploopt als de inflatie oploopt. Dat biedt de Nederlandse overheid de ruimte om pensioenfondsen en spaarders tegen inflatie  te beschermen. Bovendien, tegenover het risico van inflatie staat een lagere rente op staatsobligaties.’

Ervaring in het buitenland leert wel dat om de omvang van de markt groot genoeg moet zijn om het voordeel van een lagere rente goed tot uitdrukking te brengen. Daarom zou de Nederlandse overheid afspraken kunnen maken lees: verplichtingen op leggen, met de Nederlandse pensioenfondsen om de markt een vliegende start te geven.

40 REACTIES

 1. Dit is er weer eentje van de categorie, de overheid schept door ingrijpen in de markt een probleem, en maakt de burger wijs dat de burger tegen dat markt probleem beschermd moet worden door meer ingrijpen van diezelfde overheid.

  Helaas kan dit probleem voortduren zolang de burger monetair beleid niet snapt. Gevalletje eigen schuld dus, als burger heb je toch een zekere haalplicht van info, anders zet je de deur open naar misbruik door de overheid. Niet dat dat goed te praten is overigens.

  Een andere optie is terug te keren tot een vorm van een gouden standaard. Goudhoeveelheid is min of meer constant. Deze kan de overheid of de centrale bank, hoe graag ze dat ook wil, niet manipuleren.

  • “Helaas kan dit probleem voortduren zolang de burger monetair beleid niet snapt. ”
   Veel libertariers denken dat je eerst monetair beleid moet uitleggen en mensen niet bewegen voordat ze dat snappen. Ik ben het daar niet mee eens. Mensen komen niet in beweging door kennis van monetair beleid. Iedere econoom is het er wel over eens dat vrijhandel het beste is, maar de tarieven zijn niet van de lucht.

   De staat is gebaseerd op de initiatie van geweld en niemand heeft een excuus om dat niet te begrijpen als het hem 1 keer is verteld. Dat geweld ligt aan de basis van de staat, het wordt afgedekt met leugens. Als mensen eerst moeten begrijpen hoe de overheid de yield curve manipuleert, ziet de toekomst er somber uit. Dat is echter niet zo:het communisme heeft ook niet de halve wereld veroverd door eerst de mensen van haar superieure economische kwaliteiten te overtuigen. Mensen komen in beweging voor goed en kwaad, voor onrecht en rechtvaardigheid. Zelfs eigenbelang is onvoldoende om dit te verslaan. De uitbuiting is van een moralistische aard (we moeten het land verdedigen en de zwakkeren bschermen, geef ons een license to kill om dat te doen), de tegenaanval moet ook filososisch zijn (de initiatie van geweld is immoreeel). Vraag je familie, vrienden en kennissen direct:keur je de intitiatie van geweld tegen mij goed? en vraag je af of het dan nog wel een vriend is. Handel naar je principes, overheden doen dat namelijk ook, zij zullen niet aarzelen je in het gevang te smijten als je je belastingen niet betaalt. 200 miljoen doden zijn het bewijs van het geweld van de overheden de afgelopen 100 jaar.

   De reden dat veel libertariers niet volgens hun principes durven te leven, is omdat dit linke soep is. Maar anderen zullen zich (terecht) afvragen waarom je je medicijn zo aanbeveelt aan anderen, maar het zelf niet slikt.

   • Preekt Pcrs alleen voor de anderen? Of ook voor zichzelf.
    Zit hij zelf al in de gevangenis wegens het niet-betalen van zijn belastingen?
    Zoniet, doet hijzelf toch ook gewoon wat hij anderen verwijt?
    Kortom, slikt hijzelf eigenlijk wel z’n aanbevolen medicijnen?
    Ik moet denken aan een ‘progressief’ foldermaker, die van mening was dat ouders hun kinderen moeten voorlichten m.b.t. aids.
    De interviewer was zo verstandig hem te vragen of hijzelf er al met z’n eigen kinderen over had gesproken. De man ontkende, en gaf toe dit erg moeilijk te vinden.
    Maar hij wist heel goed wat anderen dienden te doen.

   • Ik zeg nergens dat je uit principe in de gevangenis moet gaan zitten wegens belastingontduiking

   • Hohoho. Dat wordt een verdraaiing. Je beschuldigt anderen van een principeloze houding.
    Maar als jijzelf wel geheel principieel handelt, zit je nu achter de tralies. Tamelijk eenvoudig. Maar zo lult men zich er altijd weer uit. Praatjes zijn zeer goedkoop, Pcrs. Zeker die van jou.

   • dat is een projectie, dat is wat het is, want ik verdraai niets, jij verdraait mijn standpunt. Ik zeg nergens dat je in de gevangenis moet gaan zitten. Het is ook geen logische uitkomst van mijn principes. Ik zal ook nooit zeggen dat als iemand een pistool op je neus zet en om je geld vraagt, dat je dan je leven moet geven. Ik zeg alleen dat het roof is en dat het immoreel is.

   • Als pcrs zijn eigen reactie al zo snel weer ‘vergeet’, houdt alles op natuurlijk. Toedeloe.

  • JA, dat heet eigenlijk:

   De overheid slaat je eerst kreupel en biedt je daarna een kruk aan.

   (Nou da’s een goeie voor Libje misschien, Overnight!)

 2. Ik ben het met pcrs eens. Er moet veel meer op filosofisch gebied worden gestreden. Dit doen de opponenten van vrijheid en het libertarisme ook. Er is altijd een morele cause achter hun idee. We kunnen daarom ook nog veel leren van onze opponenten op dat gebied.

  Het probleem is dan ook dat veel libertariers een beetje initiatie van geweld goedkeuren (minarchisten). Hiermee gaan ze in tegen de kern van hun eigen filosofie.

  • Precies, het lijkt wel of veel libertariers volkomen negeren dat de vrijheid bijna totaal verslagen en van de kaart geveegd is. Als je claimt dat rationaliteit je methode is en je de oostenrijkse school aanhangt, dan komt het wat vreemd over als je gewoon op dezelfde manier doorgaat, de totale mislukking uit het verleden volkomen negerend.

   ‘Laat ik nog maar eens uitleggen dat een centrale bank fout is, misschien dat mensen nu opeens wel luisteren’
   De minarchistische en religieuze compromissen aan de rationaliteit zijn natuurlijk ook fout. Als vrijwilligheid een goede dienstverlening waarborgt, dan is vrijwilligheid voor alle diensten de beste oplossing voor. Laten we niet vergeten dat er al een experiment geweest is met een minarchistische staat (de USA) en dat dit tot de grootste overheid leidde die ooit bestaan heeft. Een klein kankergezwelletje is niet ok.

   Als we logica volgen, dan is een logisch tegenstrijdige godheid ook moeilijk uit te leggen. Als het klopt wat we zeggen, dan komen mensen die initiatie van geweld propageren in de problemen en dan moet je daar zo weinig mogelijk mee te maken hebben.
   voor meer filosofische argumenten hier omtrend, beveel ik van harte aan:
   http://www.freedomainradio.com

   • De USA de grootste overheid ooit? Wat bazel je toch.
    Je verwart invloed met overheid.

   • USA overheid kan met 1 druk op de knop de mensheid 18 maal vernietigen. Met een budget van 2650 miljard dollar, 1.8 miljoen civiele werknemers exclusief the post bergen adviseurs en lokale overheden, 737 militaire basis over de wereld, het grootste overheidsapparaat in mijn boek, maar je kunt groot op verschillende manieren definieeren. Ik ben benieuwd wat volgens jou de grootste overheid is.

   • Kon die USSR dat niet? Of Rusland today?
    En wat te denken van communistisch China? Die de rijkdommen beslist in wapens zal investeren.
    Nu verwar je technische mogelijkheden met overheid.
    Slechts een paar kapers konden 3000 mensen vermoorden.

   • 3000 is natuurlijk niets bij slachtpartij van 1.2 miljoen in Iraq en dan vergeet ik maar even de eerdere Iraq oorlog of wat er in Afghanistan gebeurt.

   • De feiten zeggen dat die miljoenen doden voornamelijk werden veroorzaakt door de moslimbroeders onderling, die er niet voor terugdeinzen mede-gelovige-marktbezoekers op te blazen.

    Maar ik heb een goed voorstel voor Pcrs:
    Word lid van de goedisme-beweging!!
    Het goedisme streeft naar een wereld waar alleen plaats is voor het goede!
    Het slechte zal. door de feiten genoodzaakt, gaan beseffen dat hetslecht is, aangezien het slechte voornamelijk kan bestaan door het niet-erkennen van het goede.
    Theoretisch zit je, pcrs, altijd goed! Je hangt immers het goedisme aan!?
    En, per definitie, is elke tegenstander een aanhanger van het kwade!
    Wat wil je nog meer, pcrs!!!?
    Zit je ALTIJD goed, ook als sterf je op je zolderkamertje achter je schermpje..
    Beslist een aanrader voor de liefhebbers van eenvoudige ideologieeen die verder geen zin hebben in risico’s.

   • Ik begrijp dat je een hoop angst voelt en ik weet waar dat vandaan komt, maar je begint nu echt te raaskallen.

   • Angst? Jij zegt het, en schijnt het te weten als amateurpsycho loog. Ik lach voornamelijk om pcrs, maar dat zal dan ook wel ‘angst’ zijn, of, beter, een ‘projectie!’.
    Want pcrs is dol op projecties, en als hij het niet meer weet, roept hij gewoon ‘projectie’.

    En intussen worden zijpaden bewandeld die doodlopen, zoals Palmen dat deed m.b.t. Fortuyn.

   • Probleem is dat je nu weer zegt dat je lacht om zoveel onzin, maar uit je berichten blijkt duidelijk dat je je gigantisch op zit te winden. Dat is ook logisch, want als christen leef je niet volgens de bijbel (want die is namelijk logisch tegenstrijdig) en als er dan iemand komt die zegt: leef volgens je principes, dan slaan bij jouw de stoppen door en begin je met van alles te smijten om te zien of het blijft plakken.
    Vreemd dat je het steeds over ‘hij’ hebt als het over mij gaat. Tegen wie praat je eigenlijk over mij? Onzichtbare vrienden?

   • Men kan zich opwinden over onzin, maar dan hoeft men nog geen angst te voelen.
    Die angst komt pas als de pcrs-en regeringsmacht gaan krijgen.
    Dan kan men voor tribunalen van boeren en arbeiders verschijnen, die er een eenvoudige psychologie en een eenvoudig wereldbeeld op na houden, die u zeer gemakkelijk naar de kerkers doet brengen.
    En DAT, pcrs, is al vaker vertoond.
    Die prinzipienreiter met eenvoudige, voor hen overzichtelijke, wereldconcepties, veroordelen maar al te gemakkelijk, al begrijpen zij zelf geen snars van wat er allemaal gebeurt.

   • Je windt je over me op en je lacht om me. Ik ben een anarchist dwaas, ik wil geen regeringsmacht. Waarom is het nooit in je opgekomen iets te begrijpen voordat je begint te typen? Vormt begrijpen soms een bedreiging voor bepaalde overtuigingen in je leven?

   • Zoals men kan lachen om dwazen. Totdat die dwaasheid erkend wordt als ‘waar’. Dan wordt het griezelig.

   • En dan steed weer de religie de initiatie van geweld in de schoenen schuiven, als een blind paard.
    Houd het vooral zeer vaag, d.m.v. het begrip ‘religie’.
    Ik mag pcrs erop wijzen dat het ideaal van de zwaarden die worden omgesmeed tot ploegscharen, een volstrekt Nieuwtestamentisch ideaal is. Ongeveer tweeduizend jaar geleden gepropageerd en verkondigd, door Christus.
    Ik vrees dat de islam een dergelijk ideaal niet kent, m.b.t. hun kromzwaarden.
    Tevens predikte deze Christus een geestelijke strijd met geestelijke wapenuitrusting. Toen al, het Woord.
    Waar islamieten liever vertrouwen op letterlijke zwaarden en letterlijke bloedvergietende strijd.

   • tja, als gelovige kun je natuurlijk niet naar de feiten kijken. Maar wat is er volgens jou meer geweest in de geschiedenis?
    -militaire en financieele interventies van het (christelijke) westelijke regeringen in het midden oosten
    -militaire en financieele interventies van moslimregeringen bij ons

    Is er meer bloed vergoten door westerse regeringen daar of andersom?
    boycot iraq miljoen doden, 1e golfoorlog, 2e golfoorlog, kruistochten, britse empire egypte, palestina, franse legers in egypte, italiaanse aanval op abessinie, Franse bezetting van Marokko, amerikaanse legerbases in SA

    andersom: val constantinopel, theo van gogh, turken in griekenland en bulgarije, 11 september

    Vergelijk eens even dat er moslimsoldaten gelegerd zijn bij Slochteren en probeer eens even uit hoe dat voelt, misschien begrijp je dan hoe ze in SA de amerikaanse bases zien.

   • Tamelijk bekrompen blik in de geschiedenis.
    Die islamieten hebben vanaf de 7e-eeuw zeer veel geweld gebruikt, ook tegen de toen bestaan overwegend christelijke landen.
    De christelijken waren voornamelijk steeds in de verdediging, ook bij die Kruistochten.
    En zelfs libertariers achten verdedigend geweld geen verkeerd middel.

   • Maar ik begrijp hieruit dat het pcrs geen zak kan schelen, als mensen in naam van de islamitische eenheidsregeringen desnachts van hun bed worden gelicht, om verhoord te worden, middels enig lichamelijk geweld, door de aanklager die tevens rechter is, om daarna het executiepeleton te mogen aanschouwen? Ook al betreft het hier tieners, of vrouwen die enige ontwikkeling nastreefden?
    Gewoon laten gebeuren, pcrs? Zal jou een worst wezen?
    Of dient men ook daar wat vrijheid te brengen?
    De vrijheid van een advocaat b.v.
    De vrijheid zich openbaar uit te spreken tegen een absoluut regime.
    De vrijheid onmenselijke daden van regeringsfunctionarissen publiekelijk aan de kaak te stellen?
    Pcrs blijft liever in een soort luchtledige hangen.
    Die dagelijkse realiteit, die die vrijheid moet bevechten, die verkettert hij, wegens de rivieren van bloed die de dictaturen daarbij betrokken, veroorzaken.
    Fraai staaltje vrijblijvend babbelen over ‘vrijheid’, en alszodanig de virtuele verzetsheld te kunnen uithangen.
    Pcrs: de wereld is niet alleen jouw computerschermpje! Of je interessante boekje!
    Pcrs betoont zich hier de gelovige.

   • Je toon bevalt me niet erg. Het scheelt mij dusdanig veel dat in Egypte en Saoedie Arabie mensen midden in de nacht van hun bed worden gelicht, dat ik voorstel om de financiering van de schurken die het doen met ons belastinggeld te staken. Nou, hoeveel geef jij om ze?

   • is het de taak van onze regering om monsters op te zoeken om te vernietigen? Is Balkje, of George verantwoordelijk voor de binnenlandse politiek van (……………vul maar een land in)

    Hoe triest het in de rest van de wereld soms ook is, hoe de vrijheid elders ook beknot wordt, wees geen utopist die denkt met geld of dwang een betere wereld te kunnen scheppen. Dat denken de socialisten / collectivisten in onze regering ook. En dat geeft alleen maar leed.

    Er is een verschil tussen niet ingrijpen en het je geen bal kunnen schelen. Wees zelf een voorbeeld en hoop dat dat doet volgen, meer kan je niet doen. Geloof in het brengen van democratie heeft Irak niet echt geholpen, noch de VS.

  • Huwa verwijst naar zichzelf, om vervolgens alleen maar met zeer vage vermoedens te komen aanzetten. Kenmerk van veel samenzweringsadepten.

   • Beste beek,

    Ik schrijf nu eenmaal weleens stukjes.

    Zou jij, om ons van de vaagheden te verlossen, kunnen vertellen aan wie wij een staatschuld hebben?

   • Obligaties aan….. Nu, dat kan immers van alles wezen? Hollander hieronder geeft ook al wat antwoorden.
    Een verwijzing doet meestal vermoeden dat men elders nog meer informatie kan vinden. In dit geval vindt men slechts meer van hetzelfde, van dezelfde. Wat zeer teleurstellend is , gezien de stelligheid waarmee e.e.a. werd beweerd.

   • Jouw antwoord is het antwoord wat velen geven. We weten het niet, maar het zal wel goed zitten.

    Let’s keep it simple and stupid.

    100 jaar geleden was er minder geld in omloop dan nu. Waar komt dat geld vandaan?

    Uit de drukpers! OK, maar voor wie drukt de drukker dat geld? Wie komt dat geld ophalen als zijn/haar bezit?

    De grootste valkuil van monetair denken is het onnodig ingewikkeld maken.

    Wij hebben een staatsschuld aan diegenen die het geld komen ophalen bij de drukpers en het aan jou en mij uitlenen.

    Dit is niet vaag, dit is te simpel voor woorden.

   • Obligaties is een feit. Maar Huwa negeert volledig een antwoord van Hollander, ook een kenmerk van samenzweringsadepten. En geeft zelf helemaal geen antwoord.
    Een kwart schelp schuld van 1, is niet wezenlijk anders dan een schuld van 25 schelpen bij 100.

 3. Nederland heeft wel degelijk een staatsschuld. Deze is ontstaan doordat de overheid jarenlang meer geld uitgaf dan dat er binnen kwam.

  Nederland staat in het krijt bij diverse pensioenfondsen, banken en beleggingsfondsen. Onze staatsschuld is voor ongeveer 30% in handen van Japan.

  Het hebben van schuld is vervelend omdat je een vergoeding ( rente) moet betalen voor het geleende geld. Het is daarom goed dat men van de Eurolanden eist dat zowel de staatsschuld als het begrotingstekort binnen de perken blijft.

  • Op subtiele aanwijzing van de heer beek, wil ik hier graag op reageren.

   Formeel heeft Nederland inderdaad een staatsschuld. Bijna 300 miljard en het groeit met enkele tientallen miljarden per jaar.

   Het geld wat in de economie ‘zit’, is gecreëerd door een klein clubje particulieren. Zij hebben het alleenrecht om geld te maken uit niets. Zij lenen dit aan de ECB en de FRB die dat weer ‘uitlenen’ aan de banken.

   Hoewel dit clubje er niets voor heeft hoeven doen, vinden ze wel dat de bevolking dit zelf gemaakte geld aan hen moet teruggeven. Plus rente! De truc is om elke keer net even te weinig geld ‘uit te lenen’ aan de bevolking om ‘hun schulden’ te kunnen betalen. Dus wordt er elk jaar opnieuw geleend. Plus rente. En zo ontstaat een groeiende staatsschuld.

   Om de indruk te wekken dat het geld wel een echte oorsprong heeft, schrijft de staat regelmatig obligaties uit zodat we denken dat het allemaal ‘geleend’ is.

 4. Terzijde: die Vrijspreker krijgt steeds meer hinderende trekken.
  Was het oorspronkelijk gemakkelijk om te blijven reageren, is hier na 8 kaders, het nest vol.
  Kon men eerder gemakkelijk d.m.v. ‘de laatste reacties’, en de nummering van de reacties, een woordenwisseling blijven volgen, is dat ook al lastiger geworden.
  Kon men eerder daar de volledige reactie alvast lezen, dient men nu te raden naar het vervolg.
  Wordt er tevens een e-mail adres vereist.
  En nu kan men uitsluitend meedoen aan de enquete, als men z’n laptop open heeft staan voor cookies.
  Geen vooruitgang, vind ik.
  Maar ik ben slechts bezoeker.
  De incrowd hier zal het wel beter weten.
  Zoals zovele incrowds.

 5. Sommige mensen willen de waarheid gewoon niet zien. Zij beschermen hun wereldbeeld (zichzelf) met woorden die inhoudelijk geen betekenis hebben, en reageren ontwijkend als je dieper op de zaak ingaat. Een wetenschappelijke discussie zal niet van de grond komen. Het enige wat deze mensen doen is projecteren en proberen om degenen die de waarheid verkondigen emotioneel uit evenwicht te brengen. Maar inspelen op emoties werkt niet meer. Die tijd is voorgoed voorbij. Wisten jullie dat nog niet?

 6. De overheid hoeft de spaarder niet de beschermen tegen inflatie. De spaarder moet zelf handelen door zijn spaargeld in goud om te zetten.

 7. Er is inmiddels gebleken dat overheidssteun zinvol is. Wel zou er meer bemoeienis moeten zijn met de stumperts die zich door banken die verschikkelijke leningen laten aanpraten. Dat zou verboden moeten worden!!!

Comments are closed.