- Vrijspreker.nl - https://www.vrijspreker.nl/wp -

Dekking: Jongerius vindt dat Nederlandse mannen te laat dekken..

Sommige mensen weten uitstekend mee te lullen over zaken waar ze geen bal verstand van hebben. Zo ook FNV voorzitter Agnes Jongerius.

Als ik de Telegraaf van zondag 15 juni voor de verandering mag geloven, is feministe Mevrouw Jongerius van mening dat de ‘man jonger vader moet worden’. De man wil namelijk maar liefst anderhalf jaar langer nadenken over kinderen als hun vrouw daar al aan toe is.

Als goede socialist vindt ze dan ook, dat er maatschappelijke winst te boeken zou zijn, als mannen kunnen worden verleid eerder aan kinderen te beginnen. Het vermindert risico’s van medische problemen of kinderloosheid. omdat bij zwangerschappen op jongere leeftijd minder complicaties op zouden treden.

Volgens haar aarzelen mannen door ‘het gebrek aan aandacht voor de rol van vaders en de beperkte ruimte die mannen krijgen voor het combineren van werk en zorgtaken’.

Tot zover deze dienstmededeling van de zelf kinderloze Jongerius, die derhalve ook niet bepaald een ‘ervaringsdeskundige’ is te noemen.

Haar uitspraak is een duidelijke uiting van het idee dat de samenleving maakbaar is, waarin maatschappelijke dwang (“man moet jonger vader worden”) voortkomend uit conclusies op basis van misbruik van statistiek (“de man wil anderhalf jaar langer nadenken”, “minder complicaties op jongere leeftijd”) ten koste van anderen het argument vóór een langer kraamverlof voor vaders is.

Ze gaat daarbij compleet voorbij aan de individuele wensen van de mannen in kwestie, en ziet ‘collateral damage’ van de door haar beoogde maatregelen gemakshalve ook even over het hoofd. Niet iedere man wil immers gemiddeld anderhalf jaar ‘te vroeg’ aan de kinderen. Wat is dan ‘op tijd’ ? De vrouw bepaalt, daartoe aangespoord door kenau Jongerius ? In de visie van deze kinderloze vrouw en carriëre-bobo zijn man en vrouw samen niet in staat om zelf te beslissen over het juiste tijdstip voor het krijgen van kinderen; dat zal het FNV cq. de staat wel voor ze doen op basis van deze of gene statistiek, ter meerdere eer en glorie van deze afpersersbendes uiteraard. Ten slotte moet de pijp van de sjofeur van Jongerius ook roken.

Ook altijd interessant is het beroep op maatschappelijke winst, gebaseerd op de impliciete aanname van de suprematie van het collectief boven het individu, daarbij het empirisch bewezen maatschappelijk voordeel van eigenbelang terzijde schuivend. Zou bèta-wonder mevrouw Agnes “breekijzer” Jongerius ooit kennis hebben genomen van- en nagedacht hebben over de “Austrian School” ?

Dat mevrouw Jongerius alles uit de kast wil trekken om vrouwen “gelijker” te maken, is ondertussen iedereen wel duidelijk. Geen enkel idee, met als grootste gemene deler externe dwang als motivator, is haar te gek. Aan eigenbelang heeft ze een broertje dood, tenzij het haar eigen feministische eigenbelang dient uiteraard. Niets menselijks is haar vreemd, zo blijkt.

In de Tweede Wereldoorlog hadden de Nazi’s ook ideeën over het maken van kinderen, in dat geval met blond haar. Ik adviseer mevrouw Jongerius, wat mij betreft eerder een gevaarlijk mens dan een clown, om beter kennis te nemen van de historie; blijkbaar is ze op de Reichsuniversität von Utrecht als historicus niet helemaal goed ingelicht.

Wat zou je er van denken als deze mevrouw in navolging van Wim ‘kwartje’ Kok premier van Nederland zou worden ? Dekking..

FNV profiel Jongerius

Meer vrouwen in de top