De commissie die minister Ab Klink (volksgezondheid) adviseert over een nieuw systeem van orgaandonatie, voelt zich gepasseerd. De commissie onder voorzitterschap van oud-minister Jan Terlouw, is kwaad dat de minister het advies al naast zich heeft neergelegd.

De commissie was van plan om het advies gisteren officieel aan te bieden aan Klink, maar ziet daar nu vanaf.

“We gaan geen toneelstukjes opvoeren”, zegt Paul Beerkens van de Nierstichting, die aan de basis stond van het masterplan orgaandonatie. Hij is ontstemd over het standpunt van de minister.

“Die commissie heeft wel 10 maanden serieus aan een advies gewerkt.”

Uit een uitgelekte brief blijkt dat Klink (CDA) niet voor een geheel nieuw systeem voelt. De commissie-Terlouw zou willen voorstellen dat iedere Nederlander orgaandonor wordt, tenzij hij of zij dat uitdrukkelijk niet wenst.

Klink is er principieel op tegen dat mensen op deze manier kans lopen donor te worden zonder dat ze dat zelf willen.

Ook verwacht hij dat bij de mensen die wel organen willen doneren, dit vaker achterwege zal blijven. Nabestaanden zullen eerder geneigd zijn hier een stokje voor te steken omdat ze niet weten of de overledene uitdrukkelijk toestemming heeft verleend of eigenlijk nooit een beslissing heeft genomen.

Klink wil daarom de toestemming voor orgaandonatie nodig blijft. Wel wil hij de mogelijkheid toevoegen dat mensen toestemming geven voor donatie, mits de nabestaanden zich daar ook in kunnen vinden. Wie niets invult laat de keuze aan nabestaanden.

SP en D66 zijn wel voor een verregaand systeem, maar kregen nul op het rekest toen ze Klink in de tweede kamer om opheldering vroegen. De minister verwees naar de ministerraad van vrijdag, die nog de knoop moet doorhakken over zijn voorstel.

Tot zover de media.

Het blijkt dus weer verspilling van tijd en geld te zijn geweest als een commissielid zegt, “Die commissie heeft wel 10 maanden serieus aan een advies gewerkt.”

Of is Klink misschien vergeten de commissie te instrueren wat hij als eindresultaat verwachtte?

Met de libertarische filosofie als leidraad is dit “probleem” binnen enkele seconden op te lossen. Ter verduidelijking volgt hier een korte samenvatting van wat het libertarisme inhoudt.

Het libertarisme is een politieke filosofie die gebaseerd is op individuele vrijheid. Het individu heeft het recht om met zijn leven, lichaam en eigendom te doen en te laten wat hij wil, zolang als hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.

Individuele vrijheid houdt daarom zowel persoonlijke als economische vrijheid in. Geen enkel individu of collectief mag geweld, dwang of fraude initiëren tegen een ander of zijn eigendom. Elke samenwerking tussen individuen is dan gebaseerd op vrijwilligheid.

Dus of iemand wel of niet donor wil zijn bepaalt hij of zij zelf.

Het kan dus niet zo zijn dat, wie niets invult de keuze aan de nabestaanden laat.

Wie niets invult heeft besloten om niet als donor gezien te worden. Dus ook de nabestaanden kunnen en mogen die beslissing tot het afstaan van organen niet nemen.

En het is natuurlijk helemaal niet aan de overheid om hier wettelijke bepalingen voor in het leven te roepen.

10 REACTIES

 1. Het meest frustrerende aan de verslaggeving over de resultaten van deze commissie in de media gister was het totale gebrek aan hoor en wederhoor. Het werd heel duidelijk gemaakt dat de beslissing van Klink ontzettend slecht was omdat een automatisch donorschap systeem (tenzij bij afmelding) wel 60 – 100% meer donoren zou kunnen opleveren. Er werd totaal voorbijgegaan aan het (libertarische) argument dat dit een volstrekte inbreuk is op persoonlijke vrijheid. Het is namelijk helemaal niet aan de overheid om te bepalen of je je nieren etc. automatisch moet inleveren. De overheid bezit je lichaam niet! Dit argument werd nergens genoemd en geeft een beetje de totalitaire mindset weer van de betrokkenen, inclusief de media.
  Ok…het was de NOS dus het viel te verwachten wellicht, maar het blijft verontrustend.

 2. @Louis,

  Helemaal mee eens natuurlijk. Maar wat zou het libertarisch standpunt zijn ten aanzien van de bepaling dat mensen die weigeren om zelf donor te zijn geen beroep zouden moeten kunnen doen op de organen van anderen (althans op de wachtlijsten achtergesteld worden)?

  Ik zal niet slaafs het libertarische standpunt volgen, maar ik worstel er wel een beetje mee. Principieel is zo’n regel ingrijpen in de markt voor organen door de overheid en dus af te keuren. Gegeven echter het feit dat de gezondheidszorg al letterlijk kapot gereguleerd wordt en er geen vrije markt van goede organen is, valt er wat voor te mensen die minder hechten aan lichamelijke integriteit na hun dood tijdens hun leven te laten voordringen op de wachtlijst voor organen (of anderszins te belonen, bv. met lagere premie).

  Of niet?

  • “….mensen die weigeren om zelf donor te zijn geen beroep zouden moeten kunnen doen op de organen van anderen (althans op de wachtlijsten achtergesteld worden)?”

   Hier ga je uit van de huidige overheidsregeling
   A. Die overheid zou dan best zo’n achterstellingsregeling kunnen maken.

   Maar uitgaand van het libertarisch standpunt moet ieder mens zelf over zijn eigendom kunnen beslissen. En wat je dan als donor te bepalen dat jouw organen niet gegeven mogen worden aan donorweigeraars? Of wel alleen aan andere donoren? Misschien een donor-vereniging beginnen?

   “k zal niet slaafs het libertarische standpunt volgen”
   Prima! Mijn advies is is GEEN ENKEL STANDPUNT slaafs te volgen. Alleen je eigen!

   Zie ook reactie van .M
   Als mensen NU geld krijgen, zullen er beslist meer donors komen. Zeker als de beloning hoog genoeg is. Dat zal de markt uitmaken. Prijzen zullen dan mede bepaald worden door plannen/voorstellen van verzekeringen.

 3. Het is weer heerlijk treffend van hoe de overheid werkt:
  “Die commissie heeft wel 10 maanden serieus aan een advies gewerkt.”

  Hoe kun je in hemelsnaam 10 maanden werken aan een advies over zoiets?
  Lijkt me een kwestie van een vergadering plannen, en onder het genot van een hapje en een drankje argumenten uitwisselen. Aan het eind van de avond kom je tot een duidelijk standpunt, dat laat je uittypen, en verstuurd dat naar de deelnemers.

  Die lezen het, maken nog wat op- en aanmerkingen, die in de tweede vergadering worden besproken. Vervolgens heb de definitieve versie. Klaar.

  Kost hooguit, afhankelijk van de agenda van de deelnemers, 1 maandje tijd. Wat hebben ze in hemelsnaam in die andere 9 maanden gedaan??????????

 4. Lijkt mij dat in de libertarische gedachtegang de beslissing juist wel aan jouw nabestaanden toevalt als je niets geregeld hebt. Of nauwkeuriger gezegd jouw erfgenamen. Die erfen immers jouw eigendommen, dus ook jouw lichaam.

  Tenzij je vantevoren anders specificeert mogen jouw nabestaanden dus beslissen wat ze willen. Pas als jij vantevoren anders aangeeft ligt dat anders.

  Met andere woorden: De huidige situatie is perfect, vanuit libertarisch oogpunt.

  Ik zeg het niet graag. Maar de minister heeft helemaal gelijk in dit geval.

  En ik hoop dat iedereen het er over eens is hier dat het voorstel van die commissie volledig absurd is. Dat is gewoon postmortale verkachting door de overheid.

 5. Ik pleit voor marktwerking waarbij de aanbieder (“het toekomstige lijk”) eventueel via een testamentaire bepaling voorwaarden kan stellen aan de kopers. Bv. mijn organen gaan naar de hoogste bieder mits dat geen ambtenaar of steuntrekker is. Deze lieden worden van biedingen uitgesloten.

 6. Aan mijn lijf geen polonaise…de lijkenp(r)ikkers blijven met hun klauwen van mijn lichaam af!!….Heeft onze mooie en geweldige koningin en haar familie al zo’n codicil ingevuld?? Nee!?
  Waarom zou ik dan wel één invullen!? Krijg ik de volledige garantie dat mocht ik kantje boord komen te liggen, ze mij niet stilletjes het hoekje omduwen daar mijn organen nog zo lekker vers zijn!…Zolang dat allemaal niet duidelijk is en Queen Mum geen organen afstaat, mogen mijn organen na mijn leven verteren, verrotten of verbranden….Jammer dan, hier valt niks te halen…zelfs niet tegen betaling.

  • Maar weiger je dan ook de organen van anderen mocht je ze nodig hebben? Dat voelt voor mij namelijk als een dilemma.

   • Nee, nood breekt wetten. Dat heb ik van Balkenende en zijn gereformeerde kliek geleerd….;)

    Ik stel voor om iedereen donor te maken, Jood, Moslim, gereformeerden, iedereen met geloof en iedereen zonder kut geloof…wat denk jezelf zal dat lukken?….Van mij mag het, maar dan ook iedereen…Stichting; “Iedereen redt Iedereen”, ik word penningmeester…

    Is trouwens een orgaan van onze koningin niet geschikt voor transplantatie, maar een orgaan van ons wel? Zal de koningin een orgaan van iemand weigeren als ze getransplanteerd moet worden?? Wat, ze durven voor haar nog wel iemand om te brengen, had ik zo gedacht. Heeft zij geen dilemma’s, maar ik moet ze wel hebben…waarom? Of bestaat er toch nog steeds het al heersende beeld dat ons koningshuis superieur is en boven iedereen staat? Hebben alle groten der aarde ook een codicil op zak?? Nee?…och, die kopen bij nood in India toch gewoon een onderdeeltje!?

    Zullen de artsen bij een donor eerder een stekker uit het stopcontact trekken? Nu wordt er een beroep gedaan op ons allemaal, zonder ook maar een paar simpele vragen te beantwoorden.
    Duidelijk het plebs kan in het dagelijkse leven doodvallen, maar mag bij zijn dood nog wel even zijn organen afstaan voor God mag weten wie? Ik ben bij leven niet belangrijk, maar als dooie heb ik nog iets te betekenen? Krijg dan allemaal maar het heen en weer…Jammer als er voor mij geen organen of andere reststoffen aanwezig zullen zijn….maar goed van onze regering mogen we toch al doodvallen dus dat komt dan mooi uit.

    Kort gezegd; een ander krijgt niks van mij, dus hoef ik niks van een ander…Zo consequent is ons koningshuis en de hele santenkraam vast en zeker ook!

 7. Ik heb al jaren een donorcodicil, maar als er een regel komt dat men automatisch donor is, tenzij…., dan zeg ik alsnog mijn donorschap op. En de opmerking van ISS deel ik. Wie voorkomt dat iemand die nog niet volledig is uitbehandeld, vanwege een nier toch maar van de medische apparatuur wordt losgekoppeld? De sketch uit Monty Pythons Meaning of Live (waarin men bij een nog kerngezonde man alvast zijn nieren komt ophalen), komt steeds dichterbij.

Comments are closed.