maandag, 23 juni 2008
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Drijven speculanten marktprijzen op ?

De laatste tijd valt regelmatig het verwijt dat speculanten marktprijzen opdrijven.
Niks nieuws onder de zon.
Op het moment betreft dat de olie- en voedselprijzen.
In hoeverre klopt die veronderstelling?

 

De Austrian School of Economics heeft aangetoond, dat consumenten bepalend zijn voor de prijs. Als consumenten een produkt niet willen kopen, blijft de producent niks anders over dan een prijsverlaging.

Speculanten verdienen geld met het voorspellen van de richting van de markt. Als men verwacht dat de prijzen zullen stijgen, neemt men een ‘long’ positie in, als men verwacht dat ze gaan dalen, neemt men een ‘short’ positie in.

De ingenomen positie is een contract tussen twee partijen. Een contract kan alleen afgesloten worden als er ook daadwerkelijk een tweede partij is, die de tegenovergestelde positie in wil nemen. Je kunt alleen short gaan als een andere partij long wil gaan, en andersom. Uiteindelijk vertegenwoordigen de ingenomen posities de toekomstige verwachtingen van de speculanten; niks meer, niks minder. Men staat borg met een hoeveelheid geld, die het verschil afdekt tussen de ingenomen positie en de marktprijs. Is die hoeveelheid geld op, dan moet er bijgestort worden. Speculanten handelen dus slechts conform de heersende meningen onder specialisten betreffende toekomstige prijsontwikkelingen van specifieke goederen.

Future contracten nemen de onderliggende goederen niet uit de markt. Het zijn in feite papieren afspraken tot betaling. Er worden ook geen onderliggende goederen opgeslagen.

Iedere speculant die tegen de marktrichting ingaat, verliest geld. De marktrichting wordt veroorzaakt door consumenten; speculanten proberen uitsluitend geld te verdienen door de richting van de markt te voorspellen. Ze kunnen grote sommen geld verdienen als de voorspelling klopt, en grote sommen geld verliezen als de voorspelling niet klopt. De bewering dat speculanten grondstofprijzen opdrijven die op een wereldmarkt worden verhandeld, is foutief. Een dergelijke handelswijze, ingaande tegen de door de consument veroorzaakte marktrichting, komt neer op financiële zelfmoord.

Nadat het Congres in de VS een onderzoek heeft opgestart, gaat nu ook de Europese Commissie de rol van speculanten onderzoeken. De media smullen er van en wakkeren het vuurtje aan. Niks is er tenslotte mooier dan het blootleggen van een vermeende samenzwering tegen het volk.

Vreemd, dat overheid en media nooit te horen zijn als de prijzen dalen. De speculanten verdienen in dat geval geld doordat ze de daling, veroorzaakt door consumenten, juist hebben voorspeld door short te gaan. In de visie van de overheid en de media zouden de speculanten in dat geval geprezen moeten worden !

De ware schuldigen van de door hen verfoeide, stijgende marktprijzen zijn de overheden zélf, doordat ze  middels prijsingrijpen in feite samenzweren tegen het publiek. Het is een regelrecht ingrijpen in het prijssysteem, dat de koop- en verkoop beslissingen van het publiek weergeeft. Door het ingrijpen wordt het publiek van foutieve informatie voorzien, waardoor hun beslissingen zijn gebaseerd op foutieve informatie. Helaas gelooft -o ironie- het merendeel van datzelfde publiek, dat de overheden in hun interesse handelen. De media doen maar al te graag mee. En zo ontspringen de schuldigen, de overheid, weer eens de dans, en profiteren ze er van.

Parool artikel

NRC.NEXT artikel

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Economie, Overheid, Politiek
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Anno Zijlstra schreef op : 1

  de laatse 50 jaar werd alles duurder ipv goedkoper, dat is raar, gelukkig weten welke politieke partijen daar mede aan schuldig zijn, hoeven we daar niet meer op te stemmen.
  Er is bij mijn weten hier in Thailand rijst genoeg, overvloed zelfs alleen werd het ineens duurder…………………….

 2. Andre (auteur van dit artikel) schreef op : 2
  Andre

  Hogere prijzen worden mede veroorzaakt door geldontwaarding: het verhogen van de geldhoeveelheid door de overheid zodat ze er ‘leuke dingen voor de mensen’ van kunnen betalen.

 3. Ron Paul Fan schreef op : 3

  Inflatie via de geldpers is zeker een factor, maar verklaart niet alles. Ik weet dat het niet populair is, hier op het forum, maar in 1969 heeft de Club van Rome het al zien aankomen, dat rond 2000 alle mogelijke grondstoffen schaars zouden gaan worden. En dat bij een mondiaal exploderende bevolkingsgroei. DAT is mijns inziens de grote drijvende factor achter de toegenomen prijzen van vrijwel alles. www.amazon.com

 4. Andre (auteur van dit artikel) schreef op : 4
  Andre

  De essentie van dit artikel is, dat het niet aan de speculanten ligt.

  Uiteraard worden hogere prijzen niet alleen door geldontwaarding veroorzaakt; ik ga mijn reaktie hierboven dienovereenkomstig aanpassen.

  De aankomende energiecrisis is een goed voorbeeld van door de overheid veroorzaakte schaarste. Er is olie zat, maar men verrekt het om toe te staan dat het uit de grond wordt gehaald. Bedenk daarbij, dat 93% van de olievoorraad door overheden wordt gecontroleerd washingtontimes.com

  Bureaucraten zijn niet in staat om hier mee om te gaan. Innovatie en efficiency zijn onbekende begrippen in dat metier. Ik zie daarom ook niet in waarom er mensen zijn die peak oil niet serieus nemen, temeer daar de invloed van overheden op de olie-industrie toe zal gaan nemen. Dhr. Obama zal dat gaan bewijzen, mocht hij het worden (op intrade.com geeft men deze meneer een dikke 60% kans).

 5. IIS schreef op : 5

  Drijven de marktprijzen de speculanten op?

  Je kan pluizen, wijzen of zoeken tot je een ons weegt, maar de prijzen stijgen en de EU-burger bloedt, zoals het hoort….Men moet gewoon doorgaan met ademhalen en braaf afrekenen, dan komt het vanzelf allemaal wel weer op zijn pootjes terecht….Is het al bekend hoe de nieuwe euro gaat heten?

 6. Andre (auteur van dit artikel) schreef op : 6
  Andre

  “Drijven de marktprijzen de speculanten op?”

  Erm – dat lijkt me niet.. 😀

 7. Ivo Cerckel schreef op : 7

  Opdat vraag en aanbod elkaar zouden kunnen ontmoeten zodat tot een prijs kan gekomen worden,
  is het noodzakelijk dat de maatstaf waarin ze elkaar ontmoeten enige waarde heeft.

  Op internationale markten worden aardolie en voedsel (goud dus niet?) in VS van A dollar verhandeld
  en dat groen stuk paper heeft sinds 15 augustus 1971,
  toen VS van A president Richard Nixon het Bretton Woods system ophief,
  geen waarde meer.

  OPEC and oil speculation revisited
  June 23rd, 2008 by Ivo Cerckel
  bphouse.com

 8. Ron Paul Fan schreef op : 8

  Andre: “De aankomende energiecrisis is een goed voorbeeld van door de overheid veroorzaakte schaarste. Er is olie zat, maar men verrekt het om toe te staan dat het uit de grond wordt gehaald.”

  Dat “olie zat” kunnen we nauwkeuriger kwantificeren. Van de oorspronkelijk 2 gigabarrel is er nog 1 gigabarrel over. Dat lijkt veel. Maar in de praktijk betekent het dat de olie op is. Waarom?

  1). De eerste gigabarrel is hoofdzakelijk opgesoupeerd door een relatief kleine hoeveelheid blanke Europeanen (enkele honderden miljoenen), al dan niet met een amerikaans paspoort. En dat in een tijdsbestek van 50 jaar, aangezien het massabezit van een auto pas in de jaren zestig begon. Pas sinds een jaar of 10 komen daar zeer grote groepen Aziaten bij, die opeens ook olie willen. Het gaat dus niet nog eens 50 jaar duren om al die mondjes op hetzelfde niveau gevuld te houden.

  2). Easy oil is voorbij. Het ‘laag-hangende fruit’ is geplukt. Wat overblijft zijn ouwe afgeleefde arabische oliebronnen die door massale inspuiting van zeewater op druk gehouden moeten worden en nieuwe kleine bronnen (Brazilie) op vele kilometers diepte in de oceaan. Het kan wel wezen dat de olie pas voor de helft op is, dat wil niet zeggen dat het tweede en laatste deel even makkelijk ‘geoogst’ gaat worden. We hebben het niet over balen meel die je ongehinderd tot de laatste baal met een vorkheftruck uit een magazijn kunt rijden. We hebben het bij olie over een magazijn met een smalle deur. De nieuwe beperkende factor is productiecapaciteit, die om fysieke redenen niet verder opgevoerd kan worden.

  “maar men verrekt het om toe te staan dat het uit de grond wordt gehaald”

  Dat is echt niet waar. Op een paar natuurgebieden (Alaska) na, met relatief insignicante voorraden, probeert elke overheid zoveel mogelijk olie te produceren ten einde de inkomsten te verhogen.

  Wat dat artikel van jou betreft, dat jij aanvoert om aan te tonen dat ‘de overheid’ weer de boosdoener is… waarom zou een russische of een arabische overheid in vredesnaam de zeggenschap over de olie afgeven aan een oliemultinational? Dat heeft niets te maken met de vraag overheid of markt, maar alles met nationale belangen.

  Zoals gezegd: de olie is zo goed als op. Consequenties: verdwijning van de auto uit het dagelijkse leven over 3-7 jaar. Idem vliegen. Economische ontwrichting in de ontwikkelde wereld. Begin van massasterven in de derde wereld over zo’n 10 jaar.

  P.S. luxe-discussies als libertarierdom houdt straks niemand meer. Darwin keert terug.

  It ain’t pretty.

 9. Andre (auteur van dit artikel) schreef op : 9
  Andre

  “geen waarde meer”

  Dat is de asymptotische waarde. Je bedoelt waarschijnlijk “aanzienlijk in waarde verminderd” of iets van die strekking. Het vod is voor velen nog steeds wat waard.

 10. Ivo Cerckel schreef op : 10

  Andre,

  Neen,
  ik bedoelde dat de Federal Reserve, de centrale bank van de VS van A, uiter-aard geen foreign exchange-reserven heeft.
  Haar goudreserven, zogezegd in Fort Knox, blijken ook allen verdwenen.

  Wat kan dan de waarde zijn van dat groen stuk papier?

 11. IIS schreef op : 11

  Ik dacht al waarom rijden we in NL niet massaal op LPG? Maar de overheid wachtte liever op een geschikt moment natuurlijk….S..hell..kon de overheid overtuigen dat er voldoende olie bronnen voorhanden waren. 😉

 12. Ivo Cerckel schreef op : 12

  zowel de euro
  als haar/zijn goudreserven
  zijn vrij-vlottend (freely floating)

  daarom
  hebben beiden niks met mekaar te maken

  de dollar is thans ook vrij-vlottend
  voor (before) 1971 was de dollar dat niet
  toen was de dollar gebonden aan 42 dollar of zo per ounce gold

  thans vlot de dollar op lucht
  de dollar heeft immers geen reserven waarmee hij/zij iets zou kunnen te maken hebben

 13. Ron Paul Fan schreef op : 13

  “Wat kan dan de waarde zijn van dat groen stuk papier?”

  Geloof, gebaseerd op geaccumuleerd prestige uit het verleden: overwinnaar vd wereldoorlogen (waarin Amerika zichzelf als de ‘goeden’ kon afschilderen), economische voorspoed, maanlanding, Hollywood, t.v.-soaps.

  Geloof kan snel verdampen.

 14. Andre (auteur van dit artikel) schreef op : 14
  Andre

  De inschattingen qua timeframe lopen uiteen; ik ben benieuwd waar je apocaliptische visie van 3-7 jaar vandaan komt.

  “Op een paar natuurgebieden (Alaska) na..” Nee, dat zie je fout. Ik had laatst een overzicht van in welke gebieden er niet in Noord Amerika geboord mag worden, maar ik vind het even niet terug. Er is veel meer gebied waar niet- dan waar wel mag worden geboord.

  Wat niet wegneemt, dat de kans groot is dat er een probleem aan zit te komen. Overheden moeten zich daar vooral niet mee bemoeien, dat kunnen bedrijven in onderlinge concurrentie veel beter. Helaas staat de mens met zijn geindoctrineerde fixatie op de natie-staat en alle daaraan gekoppelde inherente ellende een oplossing in de weg, door deze via het sanctioneren van maatregelen van de diverse overheden af te schieten. Uiteindelijk zou het wel eens in echt schieten kunnen ontaarden.

 15. peter schreef op : 15

  Het is mijnsinziens toch niet zo moeilijk!

  De overheid heft +/- 70% accijnsen op benzine. Dus is de overheid verantwoordelijk voor 70% van de prijsverhoging. de overige 30% is marktwerking
  Die 30% is in onze benzineprijs te verwaarlozen.

  Hetzelfde hebben ze met het Nederlandse gas gedaan. koppelen aan de olieprijs.
  Toen het buitenland 10 cent p.m3 betaalde, moest de Nederlander al 30 cent per meter betalen. Foutje in de buitenlandse contracten.

  Hoef ik niet voor naar Nijenrode economie te studeren.

  of heb ik dat nu helemaal fout?

 16. Fred schreef op : 16

  Onzin: allles is de afgelopen halve eeuw juist goedkoper geworden. Een modaal gezin kon zich in 1958 geen auto veroorloven, geen ijskast of wasmachine, weinig kleding, geen vakanties, niet elke dag vlees, etcetera etcetera. Alles is juist veel goedkoper geworden. Alleen woonkosten en belastingen nemen tegenwoordig een groter deel van het budget in dan 50 jaar geleden. En die woonkosten zijn wel relatief hoger, maar het was in 1958 heel gewoon dat een net ge trouwd stel nog jaren bij een van de ouderparen moest inwonen. Dus ook dat is verbeterd. Waar komt die rare vertekende visie toch vandaan?

 17. Anno Zijlstra schreef op : 17

  Alles werd duurder omdat de staat duurder werd of beter gezegd groter, nu werken de meeste mensen als slaaf voor de staat, 70/80 % van het verdiende inkomen wordt afgenomen (als we alles lasten bij elkaar tellen) er blijft weinig over om de dure benzine nog van te betalen.

 18. Ron Paul Fan schreef op : 18

  “De inschattingen qua timeframe lopen uiteen; ik ben benieuwd waar je apocaliptische visie van 3-7 jaar vandaan komt.”

  Directeur Gazprom: 250$ per vat in 12-18 maanden
  Energy consultant Hirsch: 500$ per vat in 3-5 jaar: www.youtube.com
  Een verdrievoudiging in 4 jaar van de benzineprijs betekent het einde van de auto-economie. En die prijsstijging neemt alleen nog maar toe. Vandaar mijn range 3-7 jaar.

  Verder het regelmatig verblijven op fora als: www.peakoil.com en forum.peakoil.nl

  Het lezen van www.amazon.com en www.amazon.com van Richard Heinberg en www.amazon.com van Paul Craig Roberts

  Zie website Richard Heinberg www.richardheinberg.com (de MuseLetters aldaar zijn een treasure trove)

  Ga je maar inlezen in de problematiek, want het heeft gigantische consequenties voor je persoonlijke leven: keuze woonlokatie, keuze partner (Cosmo-girls met grote waffel zijn mega-out), keuze beroep: out zijn garagehouder, stewardess, vrachtwagenchauffeur; in zijn paardefokker, zeilmaker, agrarier, alles met IT, alles met nieuwe energiebronnen).

 19. Ron Paul Fan schreef op : 19

  Andre: “De inschattingen qua timeframe lopen uiteen; ik ben benieuwd waar je apocaliptische visie van 3-7 jaar vandaan komt.”

  “De inschattingen qua timeframe lopen uiteen; ik ben benieuwd waar je apocaliptische visie van 3-7 jaar vandaan komt.”

  Directeur Gazprom: 250$ per vat in 12-18 maanden
  Energy consultant Hirsch: 500$ per vat in 3-5 jaar: www.youtube.com
  Een verdrievoudiging in 4 jaar van de benzineprijs betekent het einde van de auto-economie. En die prijsstijging neemt alleen nog maar toe. Vandaar mijn range 3-7 jaar.

  Verder het regelmatig verblijven op fora als: www.peakoil.com en forum.peakoil.nl

  Het lezen van www.amazon.com en www.amazon.com van Richard Heinberg en www.amazon.com van Paul Craig Roberts

  Zie website Richard Heinberg www.richardheinberg.com (de MuseLetters aldaar zijn een treasure trove)

  Ga je maar inlezen in de problematiek, want het heeft gigantische consequenties voor je persoonlijke leven: keuze woonlokatie, keuze partner (Cosmo-girls met grote waffel zijn mega-out), keuze beroep: out zijn garagehouder, stewardess, vrachtwagenchauffeur; in zijn paardefokker, zeilmaker, agrarier, alles met IT, alles met nieuwe energiebronnen).

 20. Ron Paul Fan schreef op : 20

  Aan de eigenaren van dit forum: ik heb 2 keer een uitvoerig antwoord gesubmit, zonder foutmelding. Toch wordt die niet getoond. Kan het liggen aan de vele links in die post?

  P.S. ik vond het oude ‘lineaire’ systeem overzichtelijker dan de huidige geneste structuur. Op die manier kunnen interessante postjes aan de aandacht ontsnappen omdat ze midden in de draad terecht kunnen komen. Niemand scant elke keer weer een draad af op nieuwe postjes.

  (Ben zeker niet progressief genoeg)

 21. Andre (auteur van dit artikel) schreef op : 21
  Andre

  Bedankt voor de tip.

  Dat waren in feite dezelfde antwoorden als ik het goed heb gezien. Ik vermoed inderdaad dat ze vanwege het grote aantal links aan mij ter goedkeuring zijn voorgelegd. Ik heb de eerste goedgekeurd, de tweede niet omdat die identiek is.

  Ik heb intern gevraagd of het mogelijk is om een lineaire mode in te kunnen stellen. Ik moet zeggen dat ik dat persoonlijk ook handiger vind.

 22. GB schreef op : 22

  Het artikel gaat uit van een vrije handel en een vrije markt met speculanten die winst of verlies kunnen maken door te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.
  Er wordt een beetje aan 2 factoren voorbij gegaan in de markt wel degelijk marktprijzen kunnen manipuleren.
  Beide zijn hierboven al genoemd en je kunt ze ook niet los van elkaar zien; de grootste “speculant” in de vorm van de overheid/centrale bank en het ruilmiddel dat bij transacties wordt gebruikt; fiat schijtpapier.
  Ik ben geen insider maar ik voel aan mijn theewater dat bijna elke markt tegenwoordig gemanipuleerd wordt. Of het nu gaat om aandelen, olie, goud of graanmarkt.
  Dit kan gebeuren doordat de macht van het creeëren van het ruilmiddel bij de overheid (specifiek de Centrale Bank) ligt. Ze bloeden ook niet bij verliezen.
  Wie gelooft er bijvoorbeeld nog in een vrije markt van vraag en aanbod op bv de NYSE. De ramp die de amerikaanse economie heet komt totaal niet tot uitdrukking in de beurskoersen is mijn mening. Nooit zie je uitslagen van meer dan 3% naar beneden en dreigt dit te gebeuren dan zie je een spike naar boven.
  Heet hier de speculant Plunge Protection Team?? Het heeft er alle schijn van!
  Maakt die speculant verlies?? Nee natuurlijk niet want het geld wordt gewoon weer opnieuw gecreeërd door een druk op de knop van de geldpers of digitaal een paar nulletjes erbij te tikken.
  Op de fysieke zilvermarkt schijnen er grote tekorten te zijn maar toch kan men ook hier de prijs gigantisch manipuleren door dumpen van futures en certificatenluchthandel die een veelvoud van fysieke markt is.
  De oliemarkt zal wel iets moeilijker liggen (=globaler en groter) maar de huidige prijsexplosie is mijn inziens meer een gevolg van een overvloed aan dollars dan een tekort aan olie.

  Op de langere termijn kunnen de overheden dit spelletje hopelijk niet volhouden zodat we naar een eerlijke handel kunnen met eerlijke speculatie.

 23. Andre (auteur van dit artikel) schreef op : 23
  Andre

  “Een verdrievoudiging in 4 jaar van de benzineprijs betekent het einde van de auto-economie.”

  Dat zal zeker een impact hebben, maar niet het einde betekenen. Het zal betekenen dat men gedwongen wordt om efficiënter te gaan transporteren in de meest brede zin van het woord. De markt zal zijn werk doen, als de overheid dat tenminste toestaat.

 24. GB schreef op : 24

  Ik weet het niet Ron Paul Fan. De spotgoedkope olie is misschien op.
  Ik kijk eerst naar mijn eigen waarnemingen.
  Is olie spotgoedkoop? Naar mijn mening wel.
  In NL is 2/3 van de prijs voor de overheid; tel dat er eens af! Is het dan een schaars goed?
  Daarnaast schat ik het luxeverbruik van alle fossiele brandstoffen op minimaal 50%. Ga voor jezelf eens na hoeveel km je rijdt voor pure luxe naast de km’s voor het verdienen van je boterham.
  Het vliegverkeer is voor 80% luxe (zie bv spotgoedkope charters voor lachwekkende prijzen naar Europese steden).
  Waarom maakt het zakenleven niet meer gebruik van de huidige communicatietechnieken zoals bv sattelietverbindingen ipv tijd (en dus geld) verslindende intercontinentale vluchten?

  Rampenscenario’s gaan volgens mij veel te ver maar dat er een kentering komt in ons zeer luxe leven is een feit.
  We zullen meer met de rest van de wereld moeten gaan delen puur en alleen omdat die meer welvaart gaan krijgen en wij minder.
  Dat is geen ramp als je je daar maar op instelt.
  It’s the end of the world as we now it and I feel fine 🙂

  Voor de goede orde; ik zal het nieuwe boek van Willem Middelkoop eens gaan lezen en kijken of dat me nog op andere gedachten kan brengen.

 25. Andre (auteur van dit artikel) schreef op : 25
  Andre

  Het klopt dat het artikel de verstorende werking van het fiat-geldsysteem achterwege laat, GB. Het spel wordt vals gespeeld, zo je wil.

  Dat alles maakt de verwijten aan het adres van speculanten door de diverse overheden er alleen nog maar hypocrieter op.

 26. Ron Paul Fan schreef op : 26

  “Dat zal zeker een impact hebben, maar niet het einde betekenen.”

  Het is niet alleen de rekening die je bij de pomp moet betalen; de prijs van energie werkt overal in door, in alle goederen en diensten, waardoor de koopkracht massief naar beneden gedrukt gaat worden. En dan hebben we het niet over een paar procent, maar over tientallen procenten.

  “Het zal betekenen dat men gedwongen wordt om efficiënter te gaan transporteren in de meest brede zin van het woord.”

  Dat zal er in de praktijk op neer komen dat vooral niet meer getransporteerd gaat worden over langere afstanden. En dat komt lokale producenten ten goede ten koste van producenten in ‘Verweggistan’. De veel bewierookte globalisering gaat dus in de reverse gear.

  “De markt zal zijn werk doen, als de overheid dat tenminste toestaat.”

  Dat is een altijd-ware-bewering. De vraag is: op welk niveau gaan we in de toekomst leven? Kunnen we door inzetten van nieuwe energie-bronnen voortgaan op de oude voet of komt er een terugval. Ik vrees het laatste. In minder dan 100 jaar tijd hebben we er een kapitaal doorheen gejaagd dat in honderden miljoenen jaren is opgebouwd en dat onvervangbaar is in zijn grote energiedichtheid (kilowattuur per liter olie). En daar komt nog bij, dat ik vrees dat we dermate laat zijn, dat de maatschappelijke ontwrichting al gaat beginnen voordat we er serieus onze schouders onder gaan zetten. Ik zie het inderdaad, met vele peak-oilers, tamelijk somber in.

 27. GB schreef op : 27

  Daarover zijn we het eens. Er moeten echter zondebokken gevonden worden voor een aanstaande crash van het systeem. En daar is men druk mee bezig.
  In de VS zijn ook al 2 managers opgepakt van die geklapte bank.
  Naar ik aanneem kleine visjes en zolang ze niet de Bernankes of Rockefellers van deze wereld oppakken neem ik het niet serieus.

 28. Ron Paul Fan schreef op : 28

  “In NL is 2/3 van de prijs voor de overheid; tel dat er eens af! Is het dan een schaars goed?”

  Ja! De wereld staat op maximale capaciteit te pompen. Dat is de essentie van peak-oil. Er is geen aanbod-elasticiteit meer. Elke geproduceerde barrel wordt door de markt opgezogen. Als de overheid zijn accijnzen zou opgeven (doen ze nooit) dan zou de prijs van olie precies naar hetzelfde niveau navigeren. De vrijgekomen marge zou in de zak van een sheik verdwijnen ipv ‘onze’ Wouter.

  “Daarnaast schat ik het luxeverbruik van alle fossiele brandstoffen op minimaal 50%. Ga voor jezelf eens na hoeveel km je rijdt voor pure luxe naast de km’s voor het verdienen van je boterham.”

  Werkelijk? Het overgrote deel van de kilometers zijn woon-werk (in NL gem. 38 km per dag per werkende). Ik ken niemand die nog ‘zo maar even gaat toeren’. Men haalt de boodschappen eens per week, eens per maand naar oma en wat ritjes om de koters naar tennissen te brengen. That’s it.

  “Waarom maakt het zakenleven niet meer gebruik van de huidige communicatietechnieken zoals bv sattelietverbindingen ipv tijd (en dus geld) verslindende intercontinentale vluchten?”

  Wat dacht je van de gewone werknemer? 60% van de werkenden zit op een stoel achter een PC. Die hoeven eigenlijk helemaal niet naar het werk. Een laptop thuis met een groot beeldscherm met webcam vraagt een klein wijnglaasje van 0.1 ltr aan benzine-equivalent energie om 8 uur lang te zoemen (die op het werk sowieso eveneens gebruikt wordt). Daarmee spaar je 3 liter benzine per dag per werknemer uit aan woon-werkverkeer. Die werknemer hoeft niet per se thuis te zitten, hij kan ook lopend naar een verzamel-buurtkantoor gaan. Wat we daarvoor nodig hebben is een super-snel glasvezel-netwerk (iets waar Fortuyn ook al vor pleitte).

  “Voor de goede orde; ik zal het nieuwe boek van Willem Middelkoop eens gaan lezen en kijken of dat me nog op andere gedachten kan brengen.”

  Ik zie net op zijn site dat hij zegt dat peak-oil over een paar jaar gaat optreden. Hij loopt achter, het was in 2006.

 29. Ron Paul Fan schreef op : 29

  “een aanstaande crash van het systeem.”

  Als conservatieve instellingen als de royal bank of scotland dit soort waarschuwingen af gaan geven, kun je maar beter beginnen richting de heuvels te rennen.

  www.telegraph.co.uk

  “The Royal Bank of Scotland has advised clients to brace for a full-fledged crash in global stock and credit markets over the next three months as inflation paralyses the major central banks.”

  “A very nasty period is soon to be upon us – be prepared,” said Bob Janjuah, the bank’s credit strategist.

  September… dat zou wel eens samen kunnen gaan vallen met acties van het ‘Evil Empire’ richting Iran.

  Even terzijde, Paul Craig Roberts heeft weer eens goed uitgehaald tegen de VS: www.lewrockwell.com

 30. Andre (auteur van dit artikel) schreef op : 30
  Andre

  “Als de overheid zijn accijnzen zou opgeven (doen ze nooit) dan zou de prijs van olie precies naar hetzelfde niveau navigeren. De vrijgekomen marge zou in de zak van een sheik verdwijnen ipv ‘onze’ Wouter.”

  Je kunt inderdaad constateren dat er bij de bestaande prijzen nog steeds klanten zijn die het accepteren. Je kunt ook constateren dat Woutertje de markt enorm verstoort en allerlei ‘leuke dingen’ faciliteert waar producerend Nederland geen bal aan heeft. Als je vóór een vrije markt bent, kun je niet anders dan tégen Woutertje zijn.