De opperhoofden van de EU-landen bespreken vandaag hoe ze alsnog hun grondwet er door kunnen ritselen. De mooiste kreet komt van de Commissie: die wijt het Ierse ‘nee’ tegen het Verdrag van Lissabon aan kennisgebrek.*) 

Uit het NEE blijkt echter dat de Ieren het beter weten dan hun eigen politici.
Want ze hebben zelf het verraad van Lissabon niet gelezen of begrepen, maar stemmen toch vóór!
En dat is wel heel kwalijk.
 

Net als het kwalijk is om dan het volk te verwijten dat ze te dom zijn, terwijl ze zelf ook te weinig weten om de soevereiniteit van het land zo maar te verkwanselen. 

Natuurlijk heeft iedere Ier te weinig echte kennis van alles wat er in die 3000 pagina’s wordt omschreven in een onleesbare taal met oneindig veel verwijzingen.

En niet alleen iedere Ier, ook iedere Nederlander! (Misschien is één te vinden die het wel weet? Zou die een debat aandurven met Jens Peter Bonde om dat te bewijzen **)?) 

Geen wonder dat de Ieren hun politici niet vertrouwen. De aandrang van de politici om voor te stemmen bewijst dat ze gelijk hebben. 

Hetzelfde gebeurt echter ook in Nederland.
We hebben daar aan alle leden van de Eerste Kamer gevraagd hoe ze in godsnaam een verdrag kunnen ratificeren als ze dat niet gelezen en begrepen hebben.

Daar komen we nog op terug nadat we hen iets meer tijd gegeven hebben voor een antwoord. Tot nu toe zijn de binnengekomen antwoorden in ieder geval teleurstellend, en lijkt het er op alsof ook zij domweg achter Balkenende aanhollen.
_____________________________________________________

*) http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/buitenland/articleview/)/components/actueel/rtlnieuws/2008/06_juni/20/buitenland/0619_1315_eu_vindt_ieren_dom.xml

**) https://www.vrijspreker.nl/wp/2008/03/wat-doen-de-kamerleden-met-de-hernoemde-eu-grondwet/#more-51182

18 REACTIES

 1. De Overheid beboet bedrijven door middel van de AFM als er onduidelijke (of onvoldoende) informatie wordt verschaft bij het afsluiten van een contract. Ieder contract moet in duidelijk en begrijpelijk Nederlands worden geschreven zodat de klant weet waar hij aan toe is en wat voor gevolgen dit contract heeft.

  Nu ligt hier een Grondwet (of verdrag) welke meer dan 400 pagina’s dik is, onleesbaar is, en slechts door enkele experts begrepen wordt. En aan de andere kant van de tafel staat de financieel adviseur (de overheid) die ZELF niet eens weet wat er in staat, en wat voor gevolgen het verdrag heeft.

  !!!En dit contract moet iedere burger maar gewoon klakkeloos ondertekenen!!!

  Mij is altijd verteld dat ik geen contracten moet ondertekenen waar ik de gevolgen niet van kan overzien, of die ik niet begrijp. Dit verdrag kan geen enkele verstandige Nederlander goedkeuren, TENZIJ hij blind vertrouwen heeft in de Overheid dat het allemaal wel snor zit. Als je echter leest hoeveel financiele adviseurs in de loop der tijden oplichters bleken die alleen aan hun eigen belang dachten, zou een ieder er goed aan doen om heel hard NEE te roepen.

 2. Er is trouwens iets interessants aan de hand met duitsers en de euro:

  “Germans – who were never consulted and who never had a chance to vote against euro-accession – are selling any euro notes with serial numbers that reveal they originate from a southern European country like Italy, Spain, Portugal, or Greece. Germans have of late been exchanging those southern notes for euros printed by the German Bundesbank.

  In essence, they are doing with the southern euros what the world is doing with the dollar:

  Sell.

  This does not have an immediate effect on the different notes’ buying power because they are by law exchanged at a one-to-one ratio. Yet, over time, if this process continues, it cannot help but undermine the structural integrity of the entire euro system.”

  http://www.small-business-goldmine.com/fed-ache.html

  • JensDensen,

   Dit heeft geen enkel effect op de Euro. De Euro op zich is niet afhankelijk van hoeveelheden spaargeld op rekeningen, en het maakt al helemaal niet uit of de spaarrekening in Italie, Griekenland of Duitsland staat. De Euro wordt wel beinvloed door bijdrukken van note’s, de rente van de ECB, en de inflatie van de aangesloten landen.

   De hoofdreden dat duitsers hun geld weer terug halen heeft te maken met de belastingdienst. Deze zijn met intensieve controle’s bezig, en het heeft geen nut meer om het geld in het buitenland te stallen. En men heeft klaarblijkelijk ook meer vertrouwen in de eigen Duitse bankinstellingen dan banken in griekenland / italie

   Het wordt pas spannend (en een logische zet van de Duitsers) om hun geld om te zetten in commodities zoals Goud / Zilver / Platina. Dit is waar de amerikanen ook naartoe grepen toen hun bankbiljetten in waarde vielen. En dit scenario is ook op korte termijn niet ondenkbaar (sterker nog, het is al aan de gang, kijk maar naar de goudprijs ontwikkeling van de laatste 2 jaar)

   • “De hoofdreden dat duitsers hun geld weer terug halen heeft te maken met de belastingdienst. Deze zijn met intensieve controle’s bezig, en het heeft geen nut meer om het geld in het buitenland te stallen.”
    Wat heeft dit in vredesnaam te maken met het uit je portemonnee weren van eurobiljetten uit zuidelijke landen? Bij gebrek aan D-Marken willen de Duitsers nu hun eigen D-Euro’s, en geen ES-Euro’s of I-Euro’s. That’s all, en dat is wel een teken aan de wand.

   • Hallo R Hartman,

    Mijn reactie was op het artikel, en vooral deze opmerking:
    “This does not have an immediate effect on the different notes’ buying power because they are by law exchanged at a one-to-one ratio. Yet, over time, if this process continues, it cannot help but undermine the structural integrity of the entire euro system”

    Dus mijn opmerking was enkel ter informatie.

    Je hebt gelijk dat het wel een teken aan de wand is. Alhoewel niemand in Europa het een verrassing zal vinden dat er nationalistisch ingestelde Duitsers zijn. 😉

 3. De duivel en z’n ouwe rot moer kan 3000 pagina’s vol schrijven, of was het Bassie van Adriaan…wie zijn de hooggeleerden die er aan hebben gewerkt. Misschien even langs het blauwe gesticht, paviljoen 3 om te vragen?

 4. Hoewel de EU-klojo’s in deze context natuurlijk een enorme boterberg op hun hoofd hebben hebben ze collectief gezien wel gelijk, natuurlijk. Die burgers zijn inderdaad zo dom geweest om op de politici te stemmen die hen aan hun riante belastingvrije baantjes hebben geholpen. En tevens zo dom dat ze niet eens boos worden over de overduidelijke minachting waarmee ze als dank nu bejegend worden.
  Die collectieve domheid mag dus wel een feit genoemd worden…

 5. Maar dan wel afschaffen en de gulden terug en de ouwe prijzen. Als hun het zegt dat we dom zijn vind ik het prima,moet hun weten.

  Slaap maar lekker.

 6. Konden ze niets orginelers verzinnen dan dat de plebs dom en ongeinformeerd is? Die hadden ze bij de nederlandse nee ook gebruikt.

 7. De Ieren zijn dus toch slim door iets niet te tekenen wat ze niet snappen.
  Of zijn de politici nou zo dom dat ze niet begrijpen dat je iets niet tekent als je het niet snapt?
  Wie snapt het nog?;-)

  • “Wie snapt het nog?;-)”
   GB, er is iets als een Haagse nomenclatura. Deze gaat dwars door de partijen heen. Het is een “ons kent ons” kliek. Een klein, of sub Bilderbergje. En die volgen slaafs wat Balkenende hen vertelt.
   Wil je niet uit de boot vallen voor een toekomstige leuke baan, dan moet je nu geen afwijkende meningen verkondigen.
   Dit alles vereist meer studie. Hoe dit goed te analyseren zonder te vervallen in wilde kreten en onbewijsbare conspiracy-theorieen?
   Hadden we maar meer tijd en geld!!!!

   • Inderdaad is er een chronisch gebrek aan tegendraadse denkers en ik ben het eens dat die middelmaat dwars door alle partijen heen gaat.
    Ik denk nog niet eens in conspiracytheorieën maar vooral in totale lethargie en incompetentie. Voor de Balk ligt het wel iets anders want die is in de loop der tijd gecorrumpeerd door de macht en het zou goed kunnen dat hij het zelf nog niet eens in de gaten heeft. Het is en blijft een sulletje (dit in tegenstelling tot iemand als bv Verhagen).
    Tenminste de partijen die al deccenia de macht onder elkaar verdelen en elkaar dus ook niet bijten. PvdA, CDA, VVD, D’66 het is allemaal dezelfde troep met achter de komma wat verschilletjes.
    Ik denk wel dat deze idioten niet door hebben dat er ook voor hen gevaarlijke tijden aanbreken. Het is wachten op een compete crash van de economie.
    En die komt er daar ben ik van overtuigd. Het is gewoon nodig dat de mensen geen auto meer kunnen rijden en honger aan hun sodemieter krijgen.
    Zolang dat niet gebeurt veranderd er niks.

    Leuk is anders maar op de puinhopen groeien na verloop van tijd de mooiste bloemen.

   • Ik heb inmiddels kennis genomen van meerdere conspiracy-theorieën. Er is ook heel veel bewijs. Tenminste: als je het bewijs wilt zien.

    Bewijs is krachteloos wanneer deze niet in het paradigma past van de lezer.

    Bewijs is afhankelijk van acceptatie. Wanneer we bewijs niet accepteren omdat het bijvoorbeeld te ongeloofwaardig klinkt, zegt dat wellicht meer over ons paradigma dan de kwaliteit van het bewijs.

    Wanneer iemand vraagt om bewijs, kun je deze persoon beter loslaten. Impliciet geeft hij aan dat hij niet bereid is om zijn paradigma groter te maken om het aangeboden bewijs in te passen. Bewijs vragen en bewijs willen leveren, is een ego-kwestie en neigt naar druk en macht. ‘Overtuig mij maar!’ of ‘Zal ik jou eens overtuigen hoe het zit!’

    Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen overtuigingen.

   • nou, sen huwa,
    dit komt bij mij over als de omgedraaide wereld.
    Niet het feit moet mij overtuigen, maar ik moet in mijn fantasie het feit maken. En dat moeten anderen dan maar overnemen.

    Ik kan me niet voorstellen dat je dat bedoelt, maar zo komt het wel over.

    Een feit is een feit, en dat is eenduidig.
    Je moet eerst zeggen waar je het over hebt en de bewijzen daarvoor kunnen aanvoeren. Zo je dat niet kunt, kom je in dezelfde positie als politici die ook fantaseren over “algemeen belang, samenwerking, solidariteit, enz.” en die er het tegengestelde mee bedoelen als ik!

   • Hallo Hub,

    Ik werd getriggerd door jouw stelling dat we niet moeten vervallen in wilde kreten en onbewijsbare conspiracy-theorieen.

    Er is vele malen meer bewijs dat 911 door de VS zelf is geënsceneerd dan dat dit door Islamitische kapers is gedaan. Toch staat het eerste te boek als een conspiracy-theorie. Wellicht zelfs als een onbewijsbare conspiracy-theorie.

    Dat doet mij dan de vraag stellen: hoeveel bewijs heeft men nodig?

    Ik begrijp jouw pleidooi voor onderbouwing en ik streef ook naar onderbouwing. Toen echter Galileo Galilei suggereerde dat de aarde om de zon draait en niet de zon om de aarde, wezen alle wetenschappers en kerkelijke leiders hem op het feit dat de zon om de aarde draait. Iedereen kon dit feit immers dagelijks waarnemen. Pas toen het bestaande paradigma over ons zonnenstelsel werd losgelaten, werd het ‘feit’ herzien.

    Of iets een feit is, heeft dus veel te maken met interpretatie. We denken dat we feiten constateren maar we interpreteren slechts wat we waarnemen.

    Volg degenen die de waarheid (de feiten) zoeken,
    twijfel aan hen die de waarheid hebben gevonden.

    Hartelijke groet, Sen Huwa

 8. http://www.bollyn.com/index/

  Christopher Bollyn is pleased to announce a crucial 9-11 discovery. This discovery is central to identifying the key players in the Israeli-Zionist network who set the stage for the false flag terror attacks on the World Trade Center.

  This crucial discovery will greatly advance the public understanding of the central role played by Israeli military intelligence agents in 9-11. Key individuals will be named. It will be impossible to deny Israeli involvement in 9-11 following the publication of this article. In one fell swoop this information answers several of the most important questions about 9-11.

 9. Een commissie adviseert om al in de kleuterklassen met Engels te beginnen . sommige
  lezers van HVV hebbben daar niet op gewacht en demonstreren nu al trots , ten aanzien van de Hollandse en Vlaamse boerenlummels hoe meesterlijk zij het Engels beheersen .
  In Vlaanderen heet dat : “pour les Flamands la même chose”

Comments are closed.