In Metro van 27 juni 2008 lezen we: “De stad Utrecht ziet geen reden de orthodoxe opleiding van Suhayb Salam aan te pakken. De leraar predikt haat tegen ongelovigen. De Gemeente Utrecht laat het Instituut voor Opvoeding en Educatie ongemoeid. Dat heeft burgemeester Aleid Wolfsen (PvdA) aan de gemeenteraad laten weten. (..) Een journalist had een jaar lang lessen gevolgd bij Salam, de zoon van de imam die in 2004 de hand van Rita Verdonk weigerde.”
Salam wordt aldus geciteerd: “Iedereen kan ongelovigen haten tenzij je geestelijk gehandicapt bent.”

Aleid W. uit Utrecht doet hiermee een naarstige poging zijn partijgenoot-collega Job C. uit Amsterdam naar de kroon te steken om de gunst van de Islamitische Jihad.
Blijkbaar is niet alleen de openbare orde bij deze voormalig rechter en huidig burgemeester Aleid W. niet in veilige handen. Bovendien worden autochtonen die hiertegen opkomen gediscrimineerd door deze makker.

Conclusie: Socialisten voeren RASSENSTRIJD in de naam van de KLASSENSTRIJD

Wie doet hiervan aangifte bij de politie ?

10 REACTIES

 1. Van mij mag die man dat roepen in zijn schooltje.
  En mogen er ook mensen voor zijn schooldeur demonstreren.

  ‘Iedereen mag geestelijke gehandicapten haten’

  • Dat is het punt niet, bep. Dat is jouw subjectieve mening. Daarentegen begaan deze lieden volgens huidige Nederlandse regelgeving en rechtspraak een misdrijf, wanneer ze handelen in strijd met art. 137 f en g Sr. Deze artikelen verbieden deelnemen aan of steunen van discriminatie en het plegen van discriminatie in een ambtelijke functie. En daarvan is hier overduidelijk sprake.

   • Beste Spynose,

    Dat iets volgens de wet die op dit moment geldig is niet mag is ook het punt niet. Verander je toch gewoon de wet c.q. geeft een nieuw boekje uit waarin die zinnen zijn ‘ge-delete’?
    Wetten zijn ook subjectief.
    Zoals de Koran of de Bijbel ook maar subjectieve boeken zijn.

 2. De Bijbel een subjectief boek?
  Ja, het woordenboek is natuurlijk ook een subjectief boek.
  Dikke van Dale, Koenen, Prisma, hoogst subjectieve boeken.

  De Koran is in ieder geval ook zeker niet subjectief, maar bevat ontzettend overtuigende propaganda. Overtuigender als de propaganda die van het Vatikaan. Met “ongelovige”, bedoelt men een persoon, die de propaganda niet gelooft. Leugens over God, in dit geval. Nou ik weet in ieder geval wel dat de Koran effectieve propaganda is, want de Koran is grotendeels geschreven door het Vatikaan. Dit kan ik gemakkelijk aantonen dankzij de Bijbel, omdat bepaalde historische figuren in de Bijbel ook beschreven zijn in de Koran. Door deze beschrijvingen te vergelijken, kan men dan gemakkelijk zien, dat de Koran door het Vatikaan opgesteld moet zijn, omdat Jezus en Maria niet beschreven zijn zoals de apostelen in de Bijbel deze beschrijven, maar zoals de papen in Rome ze beschrijven.

  Dat is niet subjectief.

  Feiten zijn:
  Een van de weinigen die durft te protesteren tegen deze gevaarlijke Rooms Katholieke Propaganda in Nederland genaamt Islam is Gregorius Nekschot. Deze werd onlangs gearresteerd door de Hermandad van de Heilige Inquisitie, de papen regeren dit land.

 3. Hoe RODER de leiding wordt HOE slechter de autochtoon wordt behandeld!Stelde al eerder in een commentaar dat het water in de polders EERST ROOD(van het bloed) moeten worden alvorens er weer een ECHT NORMAAL LAND zal ontstaan.Nederland wordt,dank zij de socialisten(“Dat is het doel waarnaar wij streven,ons ideaal…”)veranderd dat water .Velen zullen slachtoffer worden vanwege dat HEILIGSCHENNIS ideaal,iets wat door de GESTAPO (OM) en WAFFEN SS(POLITIE)nu al bezig is.Vrijheid?Waar?Niet hier,je mag geen enkel woord tenadele van moslims zeggen maar die mogen wel de haat prediken,dank zij rode burgermeesters zoals Cohen met maatje Aleid,beiden zouden in mijn opinie tijdens de 2e wereldoorlog echte verraders zijn geweest of op zijn minst “groene kikkers”scheldwoord voor hen die een ander uniform aantrokken en de bevolking verried en beschoot!
  We staan weer aan het begin van de MEIDAGEN 1940 en Hitler ,alias Balkenende,viert geen teugel integendeel,Goebels BOS helpt hem onder het nieuwe motto”Geen autochtonen maar Allochtonen-inplaats van geen boter maar kanonnen!”Terwijl de CU minkukel alles toegeeft wat maar kan als hij maar een klein graantje “HEER”mag meepikken oftewel;diskriminatie van de homo!!!!!!!!!!!

 4. Het betreffende boek is “Salaam” van Patrick Pouw. Uitgever Nieuw Amsterdam, ISBN 978-90-468-0368-4.

  Het is een beklemmend boek dat ik mensen die twijfelen of er een geheime agenda is van de Islam mbt West Europa zeker kan aanraden. Het vervelende is dat dit niet de enige Islam academie is. Er zijn er meerdere, die echter allen twijfelen of hun concurrenten, de andere Islam academies, of de Westerse wereld de grotere vijand is.

  Het is een boek waarin duidelijk wordt dat mensen met idealen langzaam maar zeker worden misvormd naar haat. Er wordt steeds meer beslag gelegd op de studenten zodat ze uiteindelijk alleen maar de Islam over houden. De banden met de rest van de samenleving worden verbroken. Tevens wordt er steeds meer nadruk gelegd op haat. En dan worden ze na 3 of 4 jaar op de maatschappij losgelaten.

  Het zou best kunnen dat deze personen volgens de wet strafbaar zijn. Echter welke libertarier wil zich daarop beroepen? Er hoort vrijheid te zijn en als er een Islamitische bende opstaat die de rest van de maatschappij weet te overtuigen, so be it. Ga je svp niet verschuilen achter art. 137 f en g van welke wet of besluit dan ook. Als een dergelijk artikel ooit was aangenomen en tegen de libertarische gedachte was dan trok je je daar toch ook niets van aan? Dat socialisten bukken voor andere onvrijheidslievende organisaties is niets nieuws, soort zoekt soort.

  Wel interessant is de financiering van deze organisaties, voor een deel moesten de studenten schoolgeld betalen, uit het boekje bleek duidelijk dat er geen ongelimiteerde financiering achter dit soort activiteiten schuilt. De locatie van de academie was ook duidelijk derderangs, er was duidelijk geldgebrek. Maar verdere duidelijkheid over de financiering zou verhelderend zijn.

  • **er zijn meerdere islam academies** dit wordt niet zo duidelijk gesteld in het boek, wel wordt duidelijk dat er de nodige Islamieten worstelen met de vraag wat de juiste richting is, moeten ze nu de ene of de andere richting volgen? Er is een duidelijke richtingenstrijd. Volgelingen van “het Instituut voor Opvoeding en Educatie” worstelden met deze vraag. Welke imam moest hun trainen? Wat is de juiste interpretatie? Dit gaf bij mij aan dat er alternatieve instituten dan wel opleidingsmogelijkheden waren, maar dat hoeft niet zo te zijn.

  • Net als bij de westerse versie van geloof ook diverse stromingen zijn?

   Stimuleer de verscheidenheid aan opvattingen over de ‘juiste’ interpretatie, schrijf desnoods zelf een (iets andere) versie van ‘het boek’en zet dat in de markt c.q. geef gratis aan dit soort noodruftige indoc. instistituten.
   Hebben ze het binnen no-tme drukker met elkaar, en hoef je alleen maar toe te kijken.

   Verdeel hun hersens, en heers. (iets meer)

Comments are closed.