Weet wel: De Vrijspreker heeft je gewaarschuwd!  
Kijk daarbij dan ook naar wat de deskundige insiders er zelf over zeggen.

Zoals bvb de schrijver van de EU-grondwet, Giscard d’Estaing”.

Naar aanleiding van het NEEN van de Ieren verklaarde Giscard weer dat in tegenstelling tot de oorspronkelijke grondwet [zoals door Nederlanders overtuigend afgestemd], is het verdrag [verraad] van Lissabon zorgvuldig samengesteld om het publiek in verwarring te brengen. *)
 
Verder zegt hij: Met het verraad van Lissabon is opzettelijk van alles door elkaar gemixt. Als je bvb naar passages over instituten kijkt, zijn die verspreid over verschillende plaatsen en over verschillende pagina’s.

Iemand die zou willen begrijpen wat er in de grondwet stond, zou dat kunnen.
Dat kan niet met dit verraad.

Dit over hoe het Europese volk bewust wordt bedrogen. Geeft wel vertrouwen in de toekomst!!

En hoe politici het volk verder behandelen, blijkt ook duidelijk uit opmerkingen van Giscard over het Ierse NEE: Hij zegt dat door dit NEE het verraad niet is afgelopen zelfs al was er de legale afspraak van unanimiteit van alle 27 staten. We moeten toch evolueren naar meerderheid stemmingen. Ierland betekent toch maar 1 % van de EU. 
Natuurlijk, die minderheid moet zich maar schikken. Net als Nederland dat ook maar 2 % van de EU is. Daar hoef je als groot land toch geen rekening mee te houden.

Meerderheids beslissingen in de EU betekenen de dictatuur van de meerderheid van staten nog boven op de dictatuur van de meerderheid van Haagse politici over het individu.

Giscard, daarbij gesteund door Nicolas Sarkozy en Angela Merkel, vinden dat de Ieren maar gedwongen moeten worden om het verdrag op de een of andere manier maar te accepteren. Bvb door een nieuw referendum!! Net zo lang tot er een JA uitkomt!!
Om dit voor elkaar te krijgen vóór de Europese Verkiezingen in 2009 moet er uiterlijk op de EU-top van 15 oktober een oplossing komen. (Een oplossing natuurlijk zoals Duitsland-Frankrijk dat willen.

Vaclac Klaus, de Tsjechische President is zowat de enige die een rechte eerlijke koers vaart: “Het verdrag is afgestemd, en daar hoort iedereen zich aan te houden”. Afspraak is afspraak.
Klaus doorziet ook dat “Het verdrag is democratisch geweigerd door Ierland en daarom zal iedere poging om dit te ontkennen en over te gaan op druk en politieke manipulatie om het toch door te drukken catastrofale gevolgen hebben.

Er zijn nog wel enkele topmensen het eens met Klaus, al zijn ze minder bekend. Maar de lezer zal de essentie wel begrepen hebben.

DE eindlijn is dat we belazerd worden, en de meesten hopeloos niet weten wat te doen.
Ik hoop daarbij, dat zij zich dit wel nog bewust zijn!

*) http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/2200026/EU-Constitution-author-says-referendums-can-be-ignored.html

19 REACTIES

 1. Misschien moet Giscard de volgende referenda laten organiseren door Mugabe? Die weet wel hoe je een ‘nee’ moet aanpakken. Gidsland Zimbabwe; land met eerlijke verkiezingen en waar alle inwoners miljonair zijn…

 2. Weet je waar het verdrag me aan doet denken? Aan woekerpolissen.
  Je maakt allerlei ingewikkelde constructies en verpakt ze met moeilijke woorden onoverzichtelijk in een contractje. Heel slim want een insider heeft nog moeite om het te begrijpen laat staan een leek.
  Vervolgens zeg je tegen de klant (burger) dat alles klopt en geeft hem een pen om te tekenen. Uitkomst van het verhaal; je wordt gruwelijk genaaid.
  Helemaal anders maar toch eigenlijk hetzelfde die 2 dingen…
  Misschien dat het kwartje bij de mensen wel valt als je het over de EU-woekerpolis hebt

 3. De EU voer een duidelijke koers.

  Vraag het volk om accoord, als je za zeggen zien we dat dan direct als een mandaat in de vorm van een blanco cheque om door te gaan en het volk verder nooit meer om accoord te vragen.

  Zeggen ze nee, dan overdonderen we ze met een propaganda campgne, dreigenmenten en alles wat nodig is om ze ja te laten zeggen. Met als gevolg het hierboven genoemde.

  Als ook dat niet lukt vragen we ze gewoon niks en laten de politici zelf we even namens hen tekenen.

  Eindresultaat blijft hetzelfde. De EU ziet de handtekening van Balkie als het JA van het hele nederlandse volk.

  Ik heb al eerder geschreven dat dit volgens mij grondwettelijk helemaal niet kan.
  Balkenende heeft van het volk het mandaat gekregen om voor 4 jaar te regeren.

  Dat mandaat omvat uitdrukkelijk niet het recht om die regeringsbevoegdheid aan een derde partij over te dragen en al helemaal niet voor een periode die langer geldig is dan zijn mandaat.

  Daar komt nog bij dat het EU geen onderdeel uitmaakt van ons democratisch (kuchkuch) bestel. Wij kunnen op geen enkele manier invloed uitoefenen op wie daar zitten en wat ze daar doen.

  Ik ga bij de eerste de beste regel uit de EU die mij dwars zit dan ook een proefproces beginnen omdat ik mij niet gebonden voel aan regelgeving uit de EU.

  • Ik heb het al vaker gezegd: zo’n proefproces is kansloos, omdat volgens vaste rechtspraak, de rechter de wet (i.c. Rijkswet tot goedkeuring van het verdrag van Lissabon) niet mag toetsen aan de Grondwet, art. 120 Gw, Arresten: Spoorwegstaking, Harmonisatiewet.
   Bovendien werkt EU-recht volgens het arrest Costa/ENEL door in het nationale recht van de Lidstaten, i.c. Nederland, art. 93 en 94 Gw.

 4. Dit heet “Détournement de pouvoir” ofwel “Misuse of power” ofwel “machtsmisbruik”: aanwenden van macht voor een ander doel dan waarvoor hij gegeven is.
  Mits het verdrag in kracht treedt, zou het, m.i. volkenrechtelijk gezien, een rechtvaardigingsgrond voor een volksopstand zijn.

 5. @Spynose,

  Ervan uitgaande dat je gelijk hebt mbt het recht dan is een volksopstand waarschijnlijk de enig overgebleven optie.

  • 1. Ik mag aannemen, dat ik gelijk heb, dunkt mij. 🙂 🙁
   2. Jouw conclusie dringt zich dan ook op, lijkt mij. 🙂 🙁

  • “Volksopstand”?

   1. Kan niet in Nederland waarin de massa te lethargisch en slaafs zich alles laat gevallen.
   2. In deze situatie zou een geslaagde volksopstand er binnen de kortste tijd toe leiden dat we weer in dezelfde situatie zitten.

   Voor een echte verandering is nodig dat VEEL meer mensen het ideaal, de moraliteit en de voordelen van een vrije maatschappij begrijpen.
   Als voldoende mensen het begrijpen, zal het verlangen voor een (dan blijvende) verandering wel succes kunnen hebben.

   Dus: Help de Vrijspreker groeien!!

   • Nederland was tot 10 mei 1940 officieel neutraal, maar had een leger van lik mijn vestje.
    Sinds Nederland door de geallieerden is bevrijd, laat het zich leiden door de “internationale gemeenschap” om voor rekening van de Nederlandse belastingbetaler, aan wie niets gevraagd wordt, allerlei militaire klusjes voor de grootmachten op te knappen.

    Als Nederlandse politici net zoveel lef hadden als de Deense had Nederland tenminste een status aparte in de EU bereikt.
    Ik vraag me nog steeds af, waarom Nederland niet met de Noren apart aan tafel gaat zitten en een bilaterale overeenkomst sluit voor olie- en gasleveranties.

 6. De EU is betrouwbaar in die zin, dat ze in haar bestaan blijk heeft gegeven van een consequent en systematisch streven naar maximale corruptie en macht ten koste van de Europese burger.

 7. De EU is als een verstandshuwelijk dat wordt gepresenteerd als een hartstochtelijk beleden liefdesrelatie: puur uit eigen belang promoten politici schaamteloos de EU.
  Elke kritische noot over haar functioneren, doelstellingen etc.wordt behandeld als uiting van wilsonbekwaamheid en oncontroleerbare rancune van een onbetrouwbare partner, waaraan geen enkele aandacht hoeft te worden geschonken.

  Samenwerking in Europees verband is uitstekend en noodzakelijk, maar niet ten koste van de moedwillige euthanasie op onze nationale souvereiniteit.
  De schandalige geldverspilling die in dit orgaan plaatsvindt, wordt duidelijk in onderstaand filmpje: http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=6473

  @Spynose.

  Je afkeer van inzet van nationale troepen voor internationale doelstellingen vind ik n slecht onderbouwd en bovendien kortzichtig van je.
  De steun aan de VS in Afghanistan is een logisch uitvloeisel van ons NAVO-lidmaatschap en iets om te koesteren. Vrienden en bondgenoten steun je niet alleen in goede, maar vooral in slechte tijden. Dat je daarvoor in de politiek soms zware offers moet brengen, is daaraan inherent in mijn ogen. Het treuren om gesneuvelde Nederlandse en ander NAVO-militairen sluit niet een positieve grondhouding versus het belang van deze missie uit.

  Dat onze regering met haar verkooppraatje over een ‘opbouwmissie’ ons een rad voor de ogen heeft gedraaid, wil ik volmondig beamen. Een bewuste keuze om felle reacties uit ons pacifistisch-ingestelde en bange (laffe) landje tegen militaire operaties waarbij vechten het hoofdoel is, te omzeilen.
  Overigens is het bij dit soort moeilijke missies niet nodig ten allen tijde openheid van zaken te verschaffen; operaties met bijv. ‘special forces’ dienen m.i. onder grootst mogelijke geheimhouding te worden uitgevoerd.

  • Verlate plaatsing van de post van ACP. Als gevolg van de berg links is de post in het ‘moderation filter’ blijven hangen. Ik heb deze zojuist goedgekeurd. Sorry voor de vertraging. Ook de Vrijspreker Schrijvers moeten nog aan deze functie wennen…

   • Wat mij betreft had je dat postje in het filter mogen laten hangen.

    Van die eeuwige pogingen van lieden uit de kring van ACP, om ons Nederlanders een schuldgevoel aan te praten, heb ik nu zo langzamerhand de buik van vol.

    Nederland moet en zal kapot. Dat was de politiek onder bolshewisten, onder de nieuw-linksers en dat is het nu nog steeds, nu ze zich tegenwoordig ‘neocons’ noemen.

    Nieuwe namen, zelfde politiek.

 8. Volgens mij hangen op dit forum allemaal lieden rond die definitief NIET in het “nieuwe en o zoooo progressieve” Europa thuishoren … en die mettertijd dan ook eenvoudig ausradiert gaan worden. Overigens, wat mij betreft mag het forum ook een zelfde lot ondergaan … omdat men hier niet eens kan zeggen wat men op z’n lever heeft … aangezien de webmaster BANG is “ontboden” te worden …

 9. “Volgens mij hangen op dit forum allemaal lieden rond die definitief NIET in het “nieuwe en o zoooo progressieve” Europa thuishoren … en die mettertijd dan ook eenvoudig ausradiert gaan worden.”

  Is dit een voorspelling of een neo-trotzkistisch ‘actiepuntje’?

Comments are closed.