De Amerikaanse Libertarian Party is niet meer “Libertarisch”.

Vier of acht jaar geleden is het proces van onttakeling begonnen. Toen waren er al leden die het gelukt is om water in de wijn van het principiële programma van de partij te doen. Mensen die vonden dat principes te consequent waren en te veel afwijkend van de gemiddelde publieke mening, en dat daardoor de partij te weinig stemmen kreeg.

Het lukte hen om het programma een beetje “aantrekkelijker” te maken met tot gevolg dat het de volgende keer weer iets minder principieel werd.

Dit heeft er dit jaar op de conventie in Denver toe geleid dat nu zowel de Presidentskandidaat als de vicekandidaat geen libertariërs zijn. Te gek voor woorden!
Zowel Bob Barr (Pres) als Wayne Root (vice-Pres) zijn beiden rechtse conservatieven ipv libertariërs. Overgewaaid vanuit de Republikeinen.

Helemaal gek is dat de Conservatieve Partij, de Republicans, met Ron Paul een kandidaat hebben die meer Libertarisch is dan de kandidaat van de LP!

Doordat het programma niet meer strikt Libertarisch was, werd de LP interessant voor conservatieven, en die hebben nu de macht gegrepen.
En daardoor is er nu de grote vraag wat er nu gaat gebeuren.

Lees het spannende verhaal van Jim Peron over de gang van zaken op de conventie. Het lijkt op het ritselverschijnsel dat bij politieke partijen zo normaal is, maar wat tot nu toe in de LP praktisch onbekend was.

Zie: http://freestudents.blogspot.com/2008/05/libertarian-party-1972-2008-rest-in.html   

In een ander artikel, van Walter Block, worden eveneens interessante facetten belicht van dit “drama” maar Walter zegt daarin terecht dat het nu eerst zaak is om te zien hoe dit geheel zich de komende maanden gaat ontwikkelen. Hij heeft nog een sprankje hoop dat de LP misschien nog te redden is.

Zie:  http://www.lewrockwell.com/block/block102.html   

Laten we hopen dat het optimisme van Walter wordt verwezenlijkt. Anders zijn we weer een illusie armer.

Kunnen we nog harder knokken?

10 REACTIES

 1. “Organizing libertariëns is like herding cats” las ik pasgeleden op het net.
  Wat mij betreft dekt die uitspraak wel een beetje de lading.
  Door de aard van de personen die het libertarisme aanhangen lijkt het mij in de praktijk NIET mogelijk om een goede politieke beweging van de grond te krijgen.
  Daarvoor zijn ze te principieel in hun standpunten, te individualistisch en te wantrouwend tegenover alles dat naar organisatie (zie ze al snel als collectivisme) riekt.
  Ik ken de situatie in de VS niet maar op zich hoeft het geen probleem te zijn als rechtsconservatieven voor een deel opgaan in libertariërs. Zeg maar the best of both worlds.
  Standpunten kunnen voor een deel hetzelfde zijn; verregaande afbouw van de overheid, afschaffing van monopolie positie over het geldsysteem van de roverheid, vrij wapenbezit etc, etc.
  Velen hier zullen zeggen dat dit niet mogelijk is omdat het water bij de wijn doen is en dat smaakt (inderdaad) nergens naar.
  Misschien is dat wel zo, misschien niet. Het is kiezen tussen het experiment aangaan of een politieke stroming in de marge blijven m.i.

  • ““Organizing libertariëns is like herding cats””

   Persoonlijk vind ik dit een van de grootste misvattingen ten aanzien van het libertarisme dat door libertariërs in stand gehouden schijnt te moeten worden. De enige reden dat er geen politieke beweging van libertariërs is, is m.i. simpelweg vanwege het feit dat er überhaupt niet zoveel libertariërs zijn. Op een bepaalde manier is het sociobiologisch misschien zelfs wel tegennatuurlijk libertarisch te denken en natuurlijk socialistisch te denken. Met bovenmatig denkvermogens en het objectief zoeken naar de best mogelijke manier van menselijke interactie heeft die natuurlijkheid natuurlijk weinig te maken.

   “Daarvoor zijn ze te principieel in hun standpunten, te individualistisch en te wantrouwend tegenover alles dat naar organisatie (zie ze al snel als collectivisme) riekt.”

   Deze waardeoordelen zijn alleen houdbaar en betekenisvol vanuit een collectivistische manier van naar politiek, en politieke bewegingen kijken. Collectivisme is collectivisme. Vrijwillige menselijke interactie en groepsvorming heeft niets met collectivisme te maken.

   Als je de culturele erfgoedstandpunten even wegdenkt is er al een pseudo-libertarsiche partij in Nederland aanwezig die de rest van het Nederlandse politieke spectrum qua libertarisch gehalte wegvaagt. ‘T begint met de W en het eindigt op ilders.

   • Als Wilders niet zo tegen de Islam te keer zo gaan en vóór ipv tegen de versoepeling van het ontslagrecht had gestemd, zou ik hem overwegen, maar ik heb toch sterke vraagtekens bij de heer Wilders.

   • @ Quintus:
    Als je vindt dat Wilders te veel tegen de Islam schopt (en ten onrechte tegen versoepeling van het ontslagrecht is), wat spreekt je dan precies aan in zijn programma?

    Tegen de politieke Islam zijn vind ik niet erg. De Koran willen verbieden wel. Ik had liever dat Wilders had gezegd dat Mein Kampf dus ook niet verboden zou moeten zijn, maar hier toont hij zich pragmatisch: dat zou hem te veel in de extreem-rechtse hoek zetten.

    Overigens is Wilders denk ik in veel opzichten een goed voorbeeld van een rechtsconservatief, met de voor- en nadelen die daar aan kleven.

   • Heeft de PVV tegen versoepeling van het ontslagrecht gestemd? Wat vreemd.

    Het enige wat ik op pvv.nl kan vinden, komt uit de Onafhankelijkheidsverklaring:

    ‘Meer mensen aan het werk door het afschaffen van het minimumloon en versoepeling van het ontslagrecht.’

    Maar goed; het belangrijkste voor enige kans op meer vrijheid is nog altijd de onafhankelijkheid van de kleinere overheden. Afgezien van de gemeenteraad en het waterschap, is elke verkiezing een referendum over het opheffen van Nederland. Dus dan zijn in de praktijk de enige Neen-opties: de SP, de SGP en de PVV (gristenunie telt niet meer mee sinds het kabinet).

    In dat geval druk ik wel even die PVV-knop in, hoe hopeloos de situatie ook is.

   • *Vrijwillige menselijke interactie en groepsvorming heeft niets met collectivisme te maken.*

    Vrijwillige samenwerking is inderdaad beter. Collectivisme heeft een bepaalde dwang in zich en dat vergeet ik steeds weer want zo bedoel ik het uiteraard niet.
    Toch moeten libertariërs ook beseffen dat ze , als ze werkelijk invloed willen krijgen, zullen moeten inschikken. Puur pragmatisme dus om trede voor trede te strijden voor meer individuele vrijheid.
    Wilders is inderdaad een pseudo libertariër maar is dat erg??
    In grote lijnen kan ik me in zijn beleid vinden ondanks zijn soms niet libertarische beleid. Maar puur praktisch snap ik zijn beslissingen vaak wel.
    Moet er volledige vrijheid van godsdienst zijn als diezelfde godsdienst de vrijheid ondermijnt en in de kern fascistisch is??
    Moet ontslagrecht eenzijdig volledig op de schop terwijl bedrijven/banken van overheidswege wel zwaar beschermd worden??

 2. Als libertariërs te bang zijn om hun ideeën uit te dragen, worden ze vanzelf gekaapt door anderen. Zelfde is in Nederland gebeurd met liberale partijen. Enkel op financieel gebied liberaal, wat de rest betreft totaal onliberaal.

  • Dank je wel, dat je ons even waarschuwt voor die op kleuters geilende achterban van je. De vrijheid om je kinderen met gepast geweld te beschermen tegen pervers tuig, staat zeker niet in jouw liberale programma, of wel?

   • Niet zo klagen. Ik heb even in het partijprogramma van de PNVD gekeken

    (http://www.pnvd.nl/prog_mei_2008.html)

    en hun opvattingen zijn voor een groot deel behoorlijk libertarisch:

    – Internet- en telefoonverkeer wordt niet opgeslagen.
    – Het briefgeheim gaat ook gelden voor e-mails en telefonische contacten.
    – Er komen geen wettelijke beperkingen wat encryptie betreft.
    – Geen gedwongen chipimplantatie, ook niet bij (ex-)gedetineerden.
    – Burgers kunnen de gegevens die de overheid over hen bewaart inzien.
    – Eigenaren van cafés bepalen zelf of ze voor een rookverbod kiezen.
    – Er worden geen computergames verboden.
    – De overheid geeft haar copyright op onder meer boeken vrij.
    – Kinderen mogen vanaf hun twaalfde jaar bepalen bij wie ze willen wonen.
    – De vaste boekenprijs komt te vervallen.
    – De overheid bemoeit zich niet met arbeidscontracten.
    – Geen verplichte vergunningen voor bepaalde beroepen.
    – Ondernemers mogen zelf de openingstijden van hun bedrijven bepalen.
    – Een bedrijf starten wordt in principe overal mogelijk.
    – De aparte regelgeving voor seksbedrijven en seksshops wordt afgeschaft.
    – De wettelijke minimumlonen worden afgeschaft.
    – Werken tegen betaling is toegestaan vanaf het twaalfde levensjaar.
    – De overheid en werkgevers dragen niet verplicht bij aan kinderopvang.
    – Euthanasie wordt ook toegestaan bij geestelijk lijden.
    – Private zorginstellingen zijn toegestaan.
    – Geen integratiebeleid.
    – De hoeveelheid inspraak van leerlingen en ouders bepaalt de school zelf.

    Scholen krijgen grote vrijheid om de leerstof en leermethode te kiezen.
    – Na de basisschool kiezen kinderen zelf hun school.
    – Iedereen mag buiten naakt rondlopen.
    – Pornografie mag overdag worden uitgezonden.
    – Vrijheid van godsdienst niet apart in de wetgeving.
    – Discriminatie is toegestaan, behalve door de overheid.
    – Burgers zijn niet verplicht een identiteitsbewijs bij zich te dragen.
    – Organisaties mogen alleen verboden worden als die oproepen tot geweld.
    – Softdrugs en harddrugs worden gelegaliseerd.
    – Alcoholische dranken, tabakswaar en drugs worden accijnsvrij.
    – Reclame voor drugs, alcohol en roken wordt toegestaan.
    – De dienstplicht wordt afgeschaft.
    – Gestreefd wordt naar een wereldwijd verbod op export- en importheffingen.
    – Seksuele contacten in openbare natuurgebieden worden toegestaan.
    – Geen verplichte classificatie van films en dvd’s.
    – De Holocaust (Shoa) ontkennen moet niet strafbaar zijn.
    – Er worden geen wapens geleverd aan ondemocratische regimes.
    – Op organismen kan geen patent worden verkregen.
    – Besnijdenis van jongens en meisjes onder de zestien jaar wordt strafbaar.
    – Gevaarlijke seks met minderjarigen blijft strafbaar.
    – Minder belastingsoorten en minder aftrekposten.
    – De studiefinanciering komt te vervallen.
    – Iedereen mag na de middelbare school maximaal zes jaar gratis studeren.
    – De overheid moet geen casino’s beheren of loterijen houden.
    – Het downloaden van muziek en speelfilms door particulieren blijft legaal.
    – Het huwelijk wordt geschrapt uit de wetgeving.
    – Een straf dient hoger te worden bij herhaling van hetzelfde delict.
    – Geen mindering in celstraf.
    – Opgepakte relschoppers betalen mee aan de gemaakte ME-kosten.
    – Slachtoffers en verdachten krijgen meer spreekrecht tijdens rechtszaken.
    – Er moet niet worden gedoogd.
    – Er moet geen verjaringstermijn zijn bij moord.
    – De Zondagswet wordt afgeschaft.
    – De tekst “God zij met ons” moet verdwijnen van de 2-euromunt.
    – De landelijke overheid moet zich alleen met kerntaken bezighouden.
    – Nederland moet uit de NAVO stappen.
    – Het volk kan met 100.000 handtekeningen een referendum afdwingen.
    – De Provinciale Statenverkiezingen worden afgeschaft.
    – De Nederlandse Antillen en Aruba mogen onafhankelijk worden.
    – Gemeenten krijgen meer autonomie.
    – Het college van B&W wordt afgeschaft.
    – Inwoners moeten toestemming geven voor gemeentelijke herindelingen.
    – Nederland moet per direct uit de EU.
    – Het aantal wetsvoorstellen per kamerlid wordt gelimiteerd.
    – De Eerste Kamer wordt afgeschaft.
    – Het kabinet wordt afgeschaft.
    – Geen politieke, koninklijke en diplomatieke onschendbaarheid. Voor de wet moet iedereen gelijk zijn.
    – De vennootschapsbelasting gaat omlaag voor het midden- en kleinbedrijf. (sinds 04-2004)
    – Het volk moet alle door de overheid (mede)gefinancierde onderzoeken kunnen inzien.
    – Meer verpleegkundigen/doctoren en minder managers bij zorginstellingen.
    – Postbus 51 wordt afgeschaft.
    – Nederlandse troepen moeten weg uit Afghanistan.
    – Bij disfunctioneren krijgt een ambtenaar nooit een gouden handdruk.
    – Er worden geen of zo min mogelijk subsidies gegeven.
    – De Opstapbanen (In- en Doorstroombanen, Melkertbanen) worden afgeschaft.

    Alleen jammer dat de nadruk te veel op (kinder)seks ligt. Als argument tegen de algemene identificatieplicht schrijven ze: “Anders zou men niet eens geheel naakt over straat kunnen lopen.” Alsof er geen belangrijkere/dringendere problemen zijn in Nederland…

Comments are closed.