Hier volgt een ingezonden artikel van P.J.G.A. Ego, die heel duidelijk stelt dat dit niet mag.

We kunnen daar echter (minstens) een tweetal vragen over stellen:

RESPECT VOOR DENEDERLANDSE VLAG
door P.J.G.A. Ego 
 

In het kader van een kunstexpositie in Enschede vorig jaar werd de Nederlandse Vlag besmeurd met het woord JIHAD. De kunstenares had de kreet – Arabisch voor heilige oorlog – als een soort artistieke uitspatting op de vlag aangebracht. 

Enige studenten hebben daaraan aanstoot genomen en toen bleek dat de gemeente dit zonder meer liet passeren hebben zij de vlag eigenhandig verwijderd. De politie maakte direct een proces-verbaal op en het OM ging tot vervolging over. De kantonrechter sprak de studenten vrij. Het OM legde zich hier niet bij neer en ging in hoger beroep Voor het hof in Arnhem eiste het OM nu een geld boete van150 euro. 

Het blijkt dat het OM in het algemeen na een reeks van ernstige missers nog niet van haar scoringsdrift genezen te zijn.

In plaats van de gemeente te vervolgen, omdat zij het toestond dat de Nederlandse Vlag zo werd onteerd, meende het OM te moeten scoren met studenten te vervolgen, die niets anders deden dat het voor de Nederlandse Vlag op te nemen, die met de oproep tot een heilige oorlog werd besmeurd. En vooral omdat de gemeente daartegen niets ondernam en zij niet accepteerden dat de Nederlandse Vlag zo werd onteerd.

Dat het kennelijk niet tot het OM is doorgedrongen dat er in ons land nog mensen zijn met respect voor de Nederlandse Vlag geeft aan dat zij ook lijdt aan de dhimmitudeinfectie.

Hoe het ook zij, het is schandalig dat deze studenten nu zelfs tot in hoger beroep worden vervolgd en daartegen dient met kracht te worden geprotesteerd.

Het woord JIHAD hoort niet thuis op de Nederlandse Vlag en dat heeft met welke kunstuiting (!!) niets te maken. Integendeel
———————-
P.J.G.A.Ego, Breda 
 ———————
VRAGEN:
1.Over het besmeuren van de nationale vlag is nogal veel te doen geweest in de Verenigde Staten, vooral over de “vlag-verbrandingen”.

Na een aantal juridische procedures is daar toen door het Hoge Gerechtshof besloten dat dit niet “strafbaar” is. Je kunt het namelijk laten vallen onder de Vrijheid van (politieke) Meningsuiting.

Al schijnt ook daar het laatste woord er niet over gezegd te zijn omdat er toch steeds weer mensen opstaan die het wel strafbaar willen maken.

Verder is er een verschil in “een gekleurd stuk doek” en “voor welk ideaal is het een symbool”? 

2.Over wat de Nederlandse driekleur nu precies symboliseert, heb ik nog geen eenduidig wetenschappelijk verhaal gevonden. Alleen Wikipedia zegt:
“De vlag van Nederland  is het symbool van de eenheid en de onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden en is tevens de vlag van het land Nederland. De rood-wit-blauwe vlag behoort overal waar zij op het Nederlands grondgebied wordt ontplooid de ereplaats te hebben.”

 Wel, die “onafhankelijkheid” bestaat na het verraad van Lissabon toch niet meer.

Balkenende heeft de EU-vlag daarom al officieel in het “vlagprotocol” opgenomen en een volgende stap is om dan de Nederlandse vlag te laten wegsudderen.

Voorlopig nog nuttig bij voetbalwedstrijden om onze EU-provincie aan te geven.

Maar dat kan straks ook weg, want dan sein alle menschen immers bruuder!  

Conclusie: Waarom ons dan nu nog druk maken over de verdwijnende NL-vlag?

22 REACTIES

 1. Hoe ranzig het misschien ook is, het besmeuren van een zelf gemaakte of -gekochte vlag valt wat mij betreft onder de vrijheid van meningsuiting; het besmeuren van andermans vlag is vernieling van diens eigendom. De gemeente hoort dit soort ‘kunst’ in geen geval te subsidieren (net als met andere kunst of ‘kunst’). Het OM lijkt met zijn vervolgingsdrang de kant van de reli-oorlogshitsers te hebben gekozen, dat is pas echt ranzig. Maar matennaaierij is het handelsmerk van de Nederlandse overheid

 2. Hoe moeilijk het ook is om voor me toe te geven, maar in deze ben ik het eens met het OM. De vlag is simpelweg prive eigendom van de kunstenares, de studenten hebben geen recht om dit te stelen. Moet je je voorstellen als studenten bij jou inbreken en een meubel weghalen omdat ze het met de vorm niet eens zijn. Wellicht niet een hele zuivere vergelijking, maar dat is wat er is gebeurt, simpelweg diefstal. En diefstal is, hoe nobel de intenties, simpelweg fout.

  En hoewel ik het absoluut niet met de kunstenares eens ben, is het zetten van jihad op de Nederlandse vlag gewoon vrijheid van meningsuiting. Het hele probleem van vrijheid van meningsuiting is dat er genoeg mensen zijn die dingen vinden en zeggen waar je aanstoot aan kan nemen. Maar dat is ook het idee achter vrijheid van meningsuiting, dat zij dat mogen zeggen, dat zij beschermd zijn tegen de macht van de staat. (dit geld dus ook voor de mensen die controversiele meningen verkondigen waarmee je het eens bent, denk bijvoorbeeld aan een Gregorius Nekschot) John Stuart Mill heeft dit mijns inziens perfect uitgelegd in ‘On Liberty’. Vrijheid van meningsuiting is op 2 manieren van groot belang zelfs als een individu tegenover de rest van de samenleving staat:
  1. Hij/zij kan gelijk hebben
  2. Hij/zij heeft ongelijk, maar dit dwingt je over je eigen argumenten en redeneringen na te denken en te verbeteren.
  Deze actie van het OM is mijns inziens correct, en de actie van de kunstenares hoe verfoeilijk ook, zou moeten mogen.

  • Eens, doch een kleine kantekening: ik weet de motivatie van het OM niet betreft vervolging. Als dat daadwerkelijk betreft vernieling is, heeft het OM gelijk. Als het OM echter een andere motivatie hanteerd houd ik een slag om de arm.

  • Ik vermoed, dat de kunstenaar/kunstenares de stellingen van J.S. Mill heeft willen toetsen. Daar kun je respect voor hebben.
   Je zou ook kunnen denken, dat hij/zij bijvoorbeeld de dhimmitude van Balkeneinde en/of het optreden van Cohen als burgemeester aan de kaak wilde stellen.
   Slim idee, dat kunstwerk.

  • Hieruit blijkt dat de idee belangrijker is dan het stuk textiel.
   Een zeer menselijke eigenschap, die mensen zeer duidelijk onderscheidt van dieren.
   Wat wilde die kunstenares?
   1. Aangeven dat Nederland werd bedreigd door de jihad?
   2. Of aangeven dat ook de jihad ‘recht’ heeft op Nederland?

   Wat wilden die studenten?
   1. Protesteren tegen de islamisering van Nederland, wat werd gesymboliseerd door die met ‘jihad’ besmeurde vlag?
   2. Of protesteren tegen de veronderstelde islamofobie van de kunstenares?

   Welke oogmerken zijn er, dat is hier belangrijker dan de vraag of het textiel mocht worden beschreven.
   Een vlaggenmaker met een vlag waarop is geschreven ‘leve de koningin’ zal zeer vermoedelijk niet worden vervolgd.
   Want ik zie tegenwoordig ook vlaggen die rood-wit-blauw- gegolfd zijn, met een oranje strook erboven en eronder.
   Daartegen heb ik nog geen aanklachten vernomen.
   Zeer zeker omdat men hier geen ‘onjuiste’ politieke standpunten vermoedt.
   De idee, daar gaat het hier om, niet alleen maar om een gekleurd stuk textiel.
   Maar zodra het met islamisme te maken heeft, beginnen alle alarmbellen te rinkelen, bang als men is voor hun geweld.
   Een tasjesdiefdoodrijder zal nooit zoveel aandacht in de pers krijgen en landelijke ophef veroorzaken, als het een Nederlands rotjoch betrof, dat werd aangereden door een bevrijde vrouw b.v.

   • Veronderstelden de studenten 1, dan was hun motivatie 2.
    Veronderstelden die studenten 2, dan was hun motivatie 1.
    Wil men het zuiver houden, dient daar de focus op te worden gericht.

   • Tenzij hier gewoon geldt: diefstal is diefstal.
    Maar dat leek in eerste instantie niet te gelden.

   • Dat is natuurlijk het lastige met ideeen.
    De één maakt het niet uit wat je over zijn god, vlag, moeder, koeien of zijn zelfgemaakte pasta zégt of schrijft. Een ander slaat je direct voor den bek of bindt dynamiet met een trektouwtje om zijn middel.

    Een vlag (en andere symbolen) MOET discriminatie bevorderen, vandaar ook het EU-vlag gedoe.
    In principe is de Staat hier schuldig 😉
    Maar och, het idee van eigendom is ook symbolisch en betwistbaar.
    Het is de mens zelf die zich aan allerlei strohalmen vastklampt om de tijd door te komen, totdat de ‘Grote Overwinnaar’ zich meldt.

  • “jihad kalken op de Nederlandse vlag is m.i gewoon vrijheid van meningsuiting”

   Hm..Valt de reactie op een provocerende meningsuiting in het openbaar niet ook onder de vrije meningsuiting? Kan iemand de vlag van ons land in die zin trouwens wel ‘bezitten’, en mag ‘ie daar zomaar iets aan veranderen??? Is een vlag ooit eigendom in de zin van een stoel in je eigen huis?

   Is het OM niet op zijn best ongelooflijk silly om te besluiten deze kwestie te vervolgen; zelfs in hoger beroep te gaan als de rechter zo verstandig is om de studenten vrij te spreken?

   Is het OM niet lomp-pc om juist dit schaarse, spontane burgerprotest tegen brutale jihadi’s te vervolgen?

   Is het OM niet eens te meer landsverraderlijk in zijn meelopersijver tegen landgenoten die wèl respect hebben voor het symbool van wat nog steeds ons vrije land is?

   Is het OM, dat toch onze grondwet moet verdedigen niet juist zo landsverraderlijk omdat het zich zo gráag achter onze overheid schaart die immers óok geen boodschap heeft aan de de onafhankelijkheid van ons land?
   Terwijl toch in onze grondwet staat dat aan de hoedanigheid van Nederland niets zal worden veranderd zonder instemming van het volk?

   Moeten wij ons eigenlijk nog wel iets aantrekken van een openbaar gezag dat ons verkocht en verraden heeft?

 3. Wat een achterlijke actie, en vooral: wat een achterlijke eis.
  Het aantal studenten wordt niet genoemd, maar als het er 10 zijn lappen ze allemaal € 15 en het leven gaat door. Intussen heeft dit geintje al weer duizenden, zo niet tienduizenden euro’s aan belastinggeld gekost.

  De studenten hebben zich schuldig gemaakt aan diefstal van andermans eigendom, en da’s heel lullig voor die kunstenares. Maar voor minder dan € 300 komt mijn rechtsbijstandsverzekering niet eens in actie (eigen risico), dus wie gaat hier over een vlag procederen? De te maken kosten zullen te allen tijde hoger zijn dan de geleden schade. Het blijft natuurlijk een economische afweging. Een knappe vlag die meer dan € 300 kost…

  Als het OM zonodig wil vervolgen (principieel is er natuurlijk sprake van diefstal en dient bij gekende dader het slachtoffer schadeloos gesteld worden) moet men teruggave dan wel vervanging door gelijkwaardig van het gestolen goed eisen alsmede een veroordeling tot vergoeding van de gemaakte proceskosten. Aangezien de studenten per definitie fout zijn zullen ze het dan wel uit hun hoofd laten zich nog eens aan andermans eigendom te vergrijpen.

  Qua ‘bezoedeling’ van de Nederlandse vlag: niemand, maar dan ook niemand in dit land kan de vlag erger bezoedelen dan het koningshuis en de Balkenbende al gedaan hebben. Maar daar hoor je die studenten niet over…

 4. Ik zie niet in waarom je meer respect moet hebben voor een vlag dan voor een handdoek.

 5. En wat doen we met voetbalsupporters die de Nederlandse vlag om hun middel binden en waarbij de uitienden over de grond slepen? De vlag mag namelijk de grond niet raken. Arresteren zou ik zeggen, tenminste als we Ego zijn principes zouden volgen. De studenten hebben een kunstwerk gestolen en vernield. Dat is strafbaar, of je het nou kunst vind of niet. Zelf vind ik dit wel een interessant geval. Inderdaad: bekritiseert zij de (zelf)islamisering of is zij er een voorstander van. Het grappige met kunst is, dat het er zelden tot doet wat de kunstenaar vind. Het gaat om de reacties van mensen op kunst. Dit werk is duidelijk multiinterpretabel en dat is voor mij een vn de criteria voor kunst.
  Maar het doet er verder niet toe wat iemand ervan vind. Als we vinden dat Nekschot niet gearresteerd mag worden vanwege zijn grove cartoons, dan hebben een paar dronken studenten ook geen recht die vlag te verwijderen. Wat voor halvegares studeren daar eigenlijk in Enschede?

  • Ik stel voor om eenzelfde kunstuiting te doen op en met een EU-vlag en dan de reacties te bekijken.

 6. “In plaats van de gemeente te vervolgen, omdat zij het toestond dat de Nederlandse Vlag zo werd onteerd”

  Een lap textiel kan niet onteerd worden, hoogstens vuil.

 7. Die zichzelf kunstenares noemende subsidie lellebel had met haar fikken van onze vlag moeten afblijven.
  Als ze zonodig iets wil besmeuren kan ze beter een bad nemen in een giertank.

 8. Als je de echte betekenis van jihad eens zou leren, betekent dat zoeken naar het goede in jezelf, jezelf verbeteren en eraan werken en beter persoon te zijn. dat ‘besmeurd’ op een NL vlag is niet verkrachting van de vlag, ze hebben hem verbeterd.

  Als we dat samen doen, allochtoon/autochtoon vind ik het een mooie vlag. mooi ook dat in veel discussies op inet mensen meteen op marokkanen beginnen te zeiken en dat dn later pas duidelijk wordt dat ie door nederlanders gemaakt is. het toont ook nog eens bekrompenheid aan. heel mooi en echt kunst als je erover nadenkt

Comments are closed.