Overheden in een assortiment van landen richten- overigens zonder veel resultaat  – hun aandacht steeds meer op money laundering:  het witwassen van geld. 

Dit  witwassen  is een populaire bezigheid geworden, waarmee voornamelijk de volgende categorieën  zich bezighouden:

 01.Personen in landen met een hoge belastingdruk die trachten een deel van de door hen verdiende gelden aan waarnening door de overheid te onttrekken

02.Personen die  zich bezighouden met een  activiteit die door de overheid niet gedoogd wordt, zoals de handel in drugs

 Teneinde het optreden tegen witwassen te faciliteren heeft de overheid in een aantal landen  onder meer de volgende regels gecreeerd:

          bij in- en uitvoer van geld boven een zeker bedrag moet een formulier ingevuld  worden, bij afwezigheid waarvan het geld geheel of ten dele verbeurd verklaard kan worden

        contant geld in het bezit van een burger kan in beslag genomen worden, als de bezitter niet stante pede kan aantonen welke de legale oorsprong van het geld is

    banken , notarissen, advocaten, accountants en anderen moeten  de overheid attenderen op hoeveelheden contant geld die opgenomen of gestort worden

 Het aantal ambtenaren dat zich met money laundering bezighoudt stijgt;  het werk dat zij anderen bezorgen eveneens.

 Toen onlangs een Europese bank mij mededeelde dat  mij vanaf 1 januari 2008  circa  300 euro per jaar in rekening gebracht zou worden als kosten van witwascontrole, heb ik de rekening maar opgezegd: het werd mij te duur!

 Duidelijk is dat de witwascontrole aan het uitgroeien is tot een gigant die veel kost, maar weinig oplevert.

 Het voornaamste resultaat van alle maatregelen is dat het witwassen duurder wordt.

 Maar evenals  het niet mogelijk is het stromende water in een rivier tegen te houden of het tij van de oceaan te keren, evenmin zal het mogelijk zijn om geld dat men wil laten stromen van punt A naar punt B, te  stoppen.  Het hele antiwitwasgedoe is daardoor een grote verspilling geworden.

 In het bankwezen heeft de antiwitwaswetgeving tot een grote window dressing geleid : een enorme toename in de aanmaak van papieren.

 Maar het geld zal blijven stromen : van A naar B en van B naar A.

 Hugo van Reijen

1 REACTIE

  1. En dan is er ook nog de omgekeerde weg, personen die hun witte geld willen laten verdwijnen zodat ze geen rendementsheffing IB of successie rechten hoeven te betalen. En dus een jaarlijks tripje Kleve, Luxemburg, Zwitsterland of Liechtenstein ondernemen.

Comments are closed.