De Algemene Energie Raad (AER) is een “onafhankelijk” adviesorgaan waarvan de leden “door de overheid” worden benoemd.
En die door de overheid benoemde leden adviseren dan de overheid over energiebeleid.

“De Energieraad wil dat het kabinet consumenten gaat dwingen energie te besparen.”
 
Dat schrijft het adviesorgaan voor de regering en het parlement in zijn dinsdag gepubliceerde jaarverslag. ‘Het kabinet moet nu welbewust harde instrumenten inzetten (normen, verplichtingen, belastingen)’, aldus de raad in zijn verslag.”  *)  

In de Groene Rekenkamer staat een goede analyse van dat jaarverslag. **)
Zeer lezenswaardig voor iedereen die meer wil weten over energiebeleid. 

De kernpunten komen neer op:

 • Pleidooi voor gedwongen energiebesparing
 •  Kritisch ten opzichte van duurzame energie
 •  Fluisterend kiezen voor kernenergie.

 In het jaarverslag wordt er nadrukkelijk op gewezen dat we behoefte hebben aan politici met LEF om die zaken aan te pakken.
Dit zal de politici als muziek in de oren klinken.
Echt iets waar we op zitten te wachten! 

————————————————
*) Zie de Volkskrant”  http://www.volkskrant.nl/economie/article1034769.ece/Energieraad_dwing_consument_tot_energiebesparing?source=rss

 *) ZIE:  http://www.groenerekenkamer.nl/     

8 REACTIES

 1. Dit kun je natuurlijk verwachten van iets dat de “Algemene Energie Raad” heet, en is ingesteld en wordt betaald door de overheid. Zelfde argument als dat alle wetenschappers die de anthropogene klimaatveranderingshypothese niet onderschrijven wel zullen worden betaald door oliemaatschappijen, maar dan iets feitelijker. Immers, een klimaatwetenschapper, of een bureaucraat die zich moet bezighouden met energiebeleid, zou wel gek zijn om het nut van zijn eigen baan te relativeren, en te beweren dat er geen problemen op dat gebied zijn, of dat deze door vrij handelende mensen vanzelf worden opgelost, en er dus ook geen geld naar (hem) toe moet. Maar afgezien van dat probleem van objectiviteit bij alle “wetenschappers” die worden betaald door private of publieke belanghebbenden, vraag ik me nog wat af:

  Ten eerste, als “we” energie gaan besparen, wat gebeurt er dan met die bespaarde energie? Gaat die ergens in een batterij zitten, of blijft er meer fossiele brandstof in de Aarde? Maar wordt die energie die straks door onze Grote Roergangers niet langer in een gloeilamp verdwijnt dan niet gewoon voor andere doeleinden alsnog gebruikt? Het lijkt me erg stug dat er door zulke gedwongen “besparingen” ineens netto minder energie wordt geproduceerd, of minder brandstof uit de grond gehaald. Zelfs als dat het geval zou zijn, wordt die brandstof op een iets langere termijn alsnog opgebruikt.

  Ten tweede, als het dwangbeleid werkelijk zou leiden tot “minder” energieproductie en dus netto minder consumptie, wat is dan precies het uiteindelijke doel? Als we eenmaal 10% minder energie gebruiken, gaan we dan naar 20%, 30%, en zo langzaam door tot er helemaal geen energie meer wordt geproduceerd en gebruikt? Dan zou het beleid van “besparing om de besparing” in feite alleen maar leiden tot een reductie naar pre-industriële tijden, waarin we allemaal als Amish moeten gaan leven, wat bijzonder onpraktisch, en voor vele miljoenen mensen waarschijnlijk dodelijk zou zijn. Maar als het alleen maar gaat om besparing van CO2-uitstoot, dan is energiebesparing als doel op zich onnodig en onlogisch. Dan zou het niet moeten uitmaken of mensen gloeilampen gebruiken, of zelfs fossiele brandstof, zolang er maar geen CO2 bij wordt geproduceerd.

  Als dat al werkelijk nodig zou zijn natuurlijk. Ik had altijd zo mijn twijfels of er nu wel of geen klimaatverandering door de mens plaatsvindt, maar door de hysterische toon die de anthropogene hypothese de laatste tijd aanneemt, begin ik steeds meer te vermoeden dat de hypothese echt niet klopt, en de voorstanders ervan nu uit alle macht proberen om alsnog de invloed en centen te oogsten, voordat de bubbel barst. Want je wordt werkelijk gestoord van al die openlijke en verholen “mens is slecht voor klimaat”-boodschappen. De selectiviteit of pertinente onjuistheid straalt ervan af. Dat de Zuidpool meer landijs heeft dan in tijden, zoals gemeld op deze site, wordt niet gemeld in de media, maar dat mogelijk de Noordpool tijdens de zomer helemaal smelt wél. Dat dit smeltend zee-ijs geen gevolgen voor zeeniveau’s heeft, en dat in de vorige winter in recordtempo het ijs weer was aangegroeid, werd niet gemeld, evenals het feit dat sinds 1998 de temperatuur niet meer gestegen is. Dat een (Hongaarse?) wiskundige mogelijk heeft aangetoond dat de klimaatmodellen van het IPCC een fatale fout bevatten door een oneindig dikke atmosfeer aan te nemen, met drastische gevolgen voor het effect van CO2-toename op temperatuur wordt ook niet genoemd.

  Werkelijk bijna iedere reclame heeft tegenwoordig ook wel een “milieu” of “klimaat”-thema. En gisteravond viel ik bijna van mijn stoel toen in spelprogramma “Per seconde wijzer” even en passant werd beweerd dat de dinosauriërs waren uitgestorven door een enorme toename van het broeikaseffect na inslag van een “komeet die veel CO2 produceerde”, i.p.v. de gangbare theorie dat ze omkwamen door fatale afkoeling van de Aarde na stofopwerping door een meteorietinslag, of combinatie van factoren. Op z’n minst een erg opvallend selectief shoppen in de bestaande conflicterende theorieën op dat punt.

  • Goed gesteld Owl,
   Zou je dit (al of niet een beetje aangepast) beschikbaar willen maken voor een artikel? Daar krijgt het meer de aandacht die het verdient.
   Bericht mij rechtstreeks bij hub@vrijspreker.nl

  • Per seconde dommer dus……Ach er zijn zelfs hele volksstammen die ook de tsunami van een paar jaar geleden toeschrijven aan CO2-uitstoot.

   • Fred,

    Dat is waar, en van het “Nieuws” op de publieke omroep was ik inmiddels wel wat gewend. Veiligheid, gezondheid en milieu zijn zaken waar ze daar gretig misbruik van maken.

    Ik rook bijvoorbeeld zelf niet, maar het was opvallend dat het “Journaal” nu 2 keer achter elkaar even wilde melden dat de Italianen en Fransen het rookverbod in “openbare” ruimtes “wel best” vinden. Ook bij warm weer, koud weer, droogte, overstroming of wat dan ook wordt op z’n minst gesuggereerd dat het wel door het “menselijk klimaat” zal komen. CNN presteerde het laatst “een onderzoeker” aan het woord te laten die “de kans op 50% acht” dat tegen 2030 de hele Noordpool ijsvrij zal zijn. Wat we precies worden geacht te geloven van zo’n onderzoek, of de data en methodologie betrouwbaar zijn, het peer reviewed is, hoe dat smelten (wat ik op zich best wil aannemen) te rijmen is met een niet warmere gemiddelde wereldwijde temperatuur sinds 1998, laten ze allemaal aan het “gezond verstand” of de fantasie van de gemiddelde kijker over.

    Maar van zo’n “kennisquiz” had ik toch wel even wat meer objectiviteit verwacht. Ik weet niet of dit expres was gedaan, maar als je even wikipedia erop naslaat dan zou iedere debiel kunnen zien dat het niet om een “komeet” ging, en dat bovendien de broeikashypothese slechts één mogelijk subtheorietje is, vergeleken met de gangbare theorieën. Ik kan me langzamerhand niet aan de indruk onttrekken dat redacties van alle tv-programma’s (ook internationaal, zoals BBC en CNN) instructies hebben gekregen om het klimaat overal desnoods aan de haren bij te te slepen. Maar misschien is het klimaat momenteel gewoon “hot”. Bij wijze van spreken dan.

 2. En dan te bedenken dat de “energievoorraad” onuitpouttelijk is. Maar de meisjes en jongens die op de olievaten zitten willen die winsten nog niet kwijt. Eigenlijk is het dood gewone marketing. De cash cow “olie” levert nog steeds voldoende winst op dus laten ze de productien die als alternatief kunnen dienen nog maar ff lekker op de plank liggen. Zou het u verbazen als er over 10 jaar opeens een konijn uit de hoed komt die er voo rzorgt dat het energie probleem is opgelost? Mij niet hoor. Dus ik verrek het om met die milliemaffia mee te doen en verstook fijn diesel in mijn trutpeugeotje, heb nog geen enkele spaarlamp en zet de kachel een graadje hoger als het koud is. En als de staatsloterij goed valt… is deze meneer een maand later vertrokken uit deze staatsgereguleerde doodgeknechte omgeving.
  Fijne zaterdag allemaal

 3. Die “Algemene Energie Raad” is denk ik niet veel meer dan een ordinaire subsidiespons die wat roept om diens jaarlijkse subsidie veilig te stellen. JJ’s energie-tip van de dag: stop subsidies aan dit soort stichtingen, dan gaan deze spoedig failiet en dat scheelt een hoop energieverbruik. De leden van de Raad hebben thuis uiteraard de CV op 10 graden afgesteld om het goede voorbeeld te geven, toch?

 4. Dwingen…
  Bestraffen…
  en men heeft nog nooit gehoord van BELONEN!
  Domme mensen…

Comments are closed.