De PvdA wil dat de overheid burgers helpt bij het beschermen van hun spaar- en pensioen tegoeden tegen een onverwacht gestegen inflatie.

Daarvoor is het nodig dat er door de overheid waardevaste obligaties worden uitgegeven, aldus PvdA tweede-kamerlid Paul Tang.

Hij legt zijn voorstel voor aan minister Wouter Bos (Financiën) tijdens een debat over het financiële jaarverslag van 2007.

Tang wijst erop dat de waardevaste obligaties al bestaan in landen als Engeland, Frankrijk of de Verenigde Staten, die aflossingen voor de staatsschuld op die manier financieren.

Volgens Tang laat de banken het risico van inflatie nu bewust liggen bij hun klanten, die bij een lage rente vervolgens hun spaartegoed uitgehold zien worden.

Als de overheid het risico van een stijgende inflatie afdekt, kan de bank in de ogen van Tang de klant een waardevaste spaarrekening aanbieden.

In de regel is het zo dat het financieringsoverschot oploopt als de inflatie stijgt. Dat geeft volgens Tang de overheid de benodigde financiële ruimte.

Tot zover de media.

Als je dit leest springen de tranen je ogen.

Tevens blijkt hieruit dat het linkse gedeelte van het kabinet niet weet of beseft wat het linkere gedeelte van het kabinet van plan is.

Op 14 mei 2008 liet staatssecretaris Jan Kees de Jager (belastingen) ons nog weten, dat hij en zijn collega’s van de andere EU landen een voorstel van de Europese commissie willen, om de grote gaten in de Europese spaarrentebelasting te dichten.

De gaten in de EU-spaartaks kwamen duidelijk aan het licht toen de Duitse justitie de hand legde op een klantenlijst van een Liechtensteinse bank.

Veel vermogende Duitsers en enkele rijke Nederlanders bleken voor miljoenen euro’s aan belasting te ontwijken.

EU-commissaris Laszlo Kovacs (belasting) heeft enkele plannen in petto tegen de grote gaten in de spaarbelasting. Zo wil hij een lijst opstellen van alle soorten stichtingen, maatschappen en andere rechtspersonen die ook spaarbelasting zouden moeten gaan betalen.

Tegelijk wil hij de belasting uitbreiden naar andere financiële producten dan een spaarrekening. Alles wat een vast rendement oplevert, zou onder de Europese regeling moeten vallen.

Dus als Tang de spaarder tegen inflatie wil beschermen, waarom dan niet als eerste aanzet de spaarbelasting afschaffen? Dit scheelt de spaarder in Nederland 30 procent belasting van een fictief rendement van vier procent. Een ander bijkomend voordeel is tevens dat de EU ambtenaren niet meer op jacht hoeven naar spaartegoeden.

Wat Tang vergeet te vermelden is, dat de overheid door haar geldmonopolie de oorzaak van inflatie is. Ook de rentestand wordt door de overheid gemanipuleerd. Dus het is een zwak argument om te zeggen dat de banken het risico van inflatie bewust bij hun klanten laten liggen.

Hoe kan de overheid het risico van stijgende inflatie afdekken?

Het zijn immers de spaarders die hun bijdragen moeten leveren (via de belastingen) om hun eigen risico af te dekken!

Zoals gewoonlijk is elk politiek voorstel een sigaar uit eigen doos.

Als Tang echt de spaarder tegen inflatie wil beschermen dan moet hij het volgende voorstellen:

a) schaf de belasting op spaartegoeden af.

b) verlaag de inkomsten- en loonbelasting met hetzelfde percentage als de inflatie bedraagt.

 

Dan worden de spaarders echt beschermd, en krijgen geen sigaar uit eigen doos.

24 REACTIES

 1. Het is een beetje het zelfde verhaal als met de economie als geheel. Als het daarmee slecht gaat komt dat door de ‘markt’. Als het goed gaat dankzij het ‘beleid’ van de politiek. Het omgekeerde lees ik nooit in de dodeboom media.

  Off topic: in Amsterdam zie je de laatste jaren overal ‘marktpleinen’ van de gemeente opduiken. Zo ver ik kan nagaan zijn dat loketten nieuwe stijl om uitkeringen en subsidies aan te vragen. Dit bewijst hoe weinig de soosjalisten (pvda en roodlinks) werkelijk snappen van markt en -werking.

  • Net als internationale bedrijven die slechte resultaten toeschrijven aan ‘de dollar’ en goede resultaten aan het ‘stroomlijnen van de organisatie’ en scherper stellen van de ’targets’? 🙂

 2. En toen zei de vos tegen de boer:

  “ik maak mij zorgen om jouw kippen, breng ze maar naar mij”.

 3. Hij zou beter pleiten voor echt geld i.p.v. fiat currency. Misschien moeten we hem Alberts stukjes over goud toesturen?

 4. Eigenlijk wordt het pensioenstelsel (als pensioenfonsen deze obligaties kopen) stiekem omgezet naar een omslagstelsel, aangezien de valuta’s in waarde dalen en de werkende belasting betaler deze mag gaan indexeren,, zal wel met de eu te maken hebben, de pensioengerechtigen worden beroofd van hun opgebouwde kapitaal en de belasting stelt ze schadeloos.

 5. Het allerergste is dat je als belastingbetaler ook de hedgies hun valutarisico mag gaan “hedgen” en dat ze dat risico niet eens lopen aangezien ze dat geld geleend hebben, ze hoeven dus minder reele waarde af te lossen, terwijl de euro,s die ze lenen geindexeerd worden, dubbel profijt dus.

  Er komt dus een soort van carrytrade op gang als ze dit gaan doen? mits er niet teveel renteverschil is

 6. “Daarvoor is het nodig dat er door de overheid waardevaste obligaties worden uitgegeven, aldus PvdA tweede-kamerlid Paul Tang.”

  Als daar vraag naar zou zijn, zouden de banken die waardevaste obligaties dan niet gewoon uitgeven? Kunnen mensen zelf kiezen of ze dat willen of niet.

  • Private financiele dienstverkeners geven ook dit soort producten uit. Deze zijn doorgaans qua rendement iets minder, maar hebben dus wel een bescherming tegen (hevige) inflatie.

   Wat de staat dus doet is oneerlijke concurentie op de kapitaalmarkt met ons belastinggeld. Immers, private bedrijven moeten zelf een afweging maken van de kosten vs baten van zo’n product. De overheid wentelt het risico op ons af via de belastingen.

   (Plus zoals ik elders betoog, remt de de investeringen.)

 7. Hebben we hier te maken met een schijnheilige hypocriet die wil scoren voor de bühne of met een economisch onbenul??
  De officiële inflatiecijfers komen nog niet eens in de buurt van de werkelijke inflatie op dit moment.
  Zijn partij hoeft maar enkele dingen te doen nl de belasting op spaartegoeden afschaffen en met zijn partij pleiten voor de herinvoering van de goudstandaard.
  Weg met die criminelen van de ECB en stop met de financieel steunen van banken met ongedekt nieuw geld!!
  Daar ligt nl de kern van de nieuwe inflatiegolf; de ongeremde geldgroei.

  Het gaat trouwens lekker met Fortis/ABN op de beurs zie ik.
  Ze moeten 8 miljard (!!!) ophalen om het hoofd voorlopig boven water te houden.
  Wanneer komen daar de eerste rijen te staan van berooide spaarders?
  Of gaan we dit ook weer allemaal via de achterdeur (inflatie) betalen??

  • Reken maar dat we allemaal zwaar naar de kloten gaan. Laten mensen zich maar voorbereiden op het ergste! De natte droom van ongebreidelde geldzucht is over….en uit. En de arrogante houding van mening mens die gelooft in macht, status en bezit zal spoedig merken dat alles in dit aardse bestaan, relatief is. De hete aardappel die men in het strotje heeft, kan binnenkort worden uitgekotst.

   De medaille heeft altijd twee kanten, maar degene die dit was vergeten zal daar spoedig aan worden herinnerd.
   En men mag hopen dat het niet verder gaat dan ’terug naar af’. Ik persoonlijk denk dat het verder en dieper zal gaan dan wat men ooit eerder heeft gezien of beleefd.

  • Waar een ongeremde groei van de geldhoeveelheid zorgt hebben de Amerikanen mogen ondervinden. Door steeds de interest voor de banken verder te verlagen konden de banken meer en meer uitlenen. Het gevolg was de housing bubble. Kwam de politici heel goed uit, met hun 4 jarige tijdshorizon. Het schept echter inflatie. En zoals Richard Cantillon heeft verwoord betekent dat weelde voor eenieder behalve het gewone volk. Want groei van de geldhoeveelheid zonder corresponderende groei van productie betekent inflatie. En degenen die daar de prijs voor betalen zijn de gewone burgers. Er komen namelijk eerst hogere prijzen, dan pas hogere lonen. En dan pas hogere pensioenen, als die al verhoogd worden. En als je dat te lang volhoudt, zoals Japan in de jaren 80, verspil je een decennium aan economische groei voordat het enigzins goed komt.

   Door monetair beleid te beleggen bij overheid of tot het establishment behorende organisaties geeft de burger een blanco check aan dezelfde overheid. Voor een belasting die inflatie heet en die bijna geen enkele burger als belasting ziet. Geen wonder dat de M3 maatstaf voor geldhoeveelheid in de VS niet langer wordt bijgehouden. Het is te pijnlijk. Door de geldhoeveelheid door rente verlaging meer te verruimen dan de groei van het productievermogen wordt een schijn economie geschapen. Die niet is gebaseerd op daadwerkelijk economisch potentieel. In mijn ogen een bewuste en foute keuze van mensen die moesten weten waar ze mee bezig waren. Uiteindelijk moet men in het land dan de prijs betalen, en dat zien we dus gebeuren door de val van de dollar.

   Als Tang echt de spaarder tegen inflatie wil beschermen dan moet hij het volgende voorstellen:
   de euro totaal loskoppelen van de EU en andere overheidsinvloeden. (eventueel zelfs een mix van gouden / zilveren / platina / olie standaard oid introduceren icm de euro, of als dat te moeilijk is de gouden standaard herstellen)

 8. vertaling:
  Breng je kippen als bescherming tegen periodes met diefstal en honger voor de veiligheid naar meneer Vos. Het blijkt namelijk dat in perioden van grote kippendiefstal, meneer Vos altijd een volle buik heeft, zodat dit hem ruimte geeft mensen tegen kippendiefstal te beschermen.

 9. Het inflatiepercentage op korte termijn is rechtevenredig met de actuele kredietbehoefte van de staat.
  De belastingbetaler wordt op die manier niet alleen gepakt, omdat hij moet opdraaien voor de rentebetalingen op staatsleningen, maar ook door de groei van de geldcirculatie door toename van de staatsschuld.

 10. Een additioneel argument tégen het uitgeven van dit soort nieuwe obligaties met inflatieverzekering – want dat is het, niet meer of minder – komt vanuit de Chicago school. Namelijk dat dit rechtstreeks concureert met de kapitaalvraag van de private sector. Ofwel, door dit soort aantrekkelijke producten – met risico voor inderdaad ons belastingbetalers – uit te zteten, drijft ze de prijzen in de kapitaalmarkt kunstmatig op, waardoor de private sector ook duurder aan kapitaal kan komen met negatieve effecten op investeringen.

  • Er is weinig risico voor de belastingbetaler, want de obligaties compenseren voor de prijstijgingen zoals uitgerekend door de overheid zelf, na de nodige ‘aanpassingen’

   • Weinig risico voor de belastingbetaler betekent dat er een risico bestaat dat de betastingbetaler op moet draaien voor de stommiteiten van een ander. In plaats van een afstraffing krijgt men een aai over de bol. Moral hazard heet zoiets.

   • De Chigaco-school was diegene die hier het eerst op wees. Ook logisch, want de Austrian school had even tijd nodig af te stappen van het klassieke goud-economiemodel van de goudstandaard tot de moderne geldleer. De Austrain school is ontstaan als een tegenreactie op Keynes (die beweerde dat er geheel geen ‘crowding-out was’). Later kwam de Chigaco-school hier ook bij kijken, maar met een andere insteek, namelijk dat die er wel is én bovendien erger dan zelfs de Austrian school aannam. Austrian school heeft bepaalde elementen van de Chicago-school toen ook overgenomen in haar latere werken.

 11. Ik ziet nog wel eens mensen die absoluut geen geld hebben.
  Ook absoluut geen idee hebben wat de problemen zijn als je het heb.
  Ze zijn zelf altijd bezig met voedsel zoeken ,gevolgd door onderdak.
  Meestal met succes.
  Als ik het zou proberen om te overleven op die grens ,zou ik absoluut niet weten hoe !
  En zou gewoon dood gaan .
  Dat laatste is de angst van Tang om het maar zo te zeggen !

  • “Als ik het zou proberen om te overleven op die grens ,zou ik absoluut niet weten hoe !”

   Dat leer je op dat moment. Omdat je dat op dat moment wil.

Comments are closed.