[HTML1]

19 REACTIES

 1. EXCELLENT!!
  Alle parlementariers moeten dit horen.
  En laat ze dan eens proberen een antwoord op de vraagpunten te geven.

  Dat kunnen ze niet.
  ZE HEBBEN HET SPUL GOEDGEKEURD ZONDER HET TE LEZEN, ZONDER TE WETEN WAAR ZE DE BURGERS IN HEBBEN GESTORT!
  Alleen maar met de verwachting dat daar veel en leuke baantjes komen.

  Wie heeft ideeen hoe deze video te vertalen, te distribueren is?
  Wie wil welke acties gaan doen>

 2. It began with the forging of the Great Rings.
  Three were given to the Elves, immortal, wisest and fairest of all beings.
  Seven to the Dwarf lords, great miners and craftsmen of the mountain halls.
  And nine, nine rings were gifted to the race of men, who, above all else, desire power.

  But they were, all of them, deceived, for another Ring was made.

  In the land of Mordor, in the fires of Mount Doom, the Dark Lord Sauron forged in secret a master Ring, to control all others. And into this Ring he poured his cruelty, his malice and his will to dominate all life. One Ring to rule them all.

  One Ring to rule them all, One Ring to find them, One Ring to bring them all and in the darkness bind them

  Uiteraard uit Lord of the Rings.
  De meesten die aan het project Europa meewerken, denken er beter van te worden.
  Volgens mij hebben ze niet door dat ze de infrastructuur creëren voor een dictatoriale staat, waar ze uiteindelijk zelf ook niets meer te zeggen zullen hebben. Want zodra de Europeesche grondwet geratificeerd is, zullen de afgezanten van de NWO de werkelijke intenties van Europa openbaren…

  De oorlog met Iran staat al tijden in de startblokken, het is een kwestie van tijd voordat zich een incident zal voortdoen ( echt of synthetisch ) en er zal een nieuwe oorlog opgestart worden. Een bodemloze put welke veel geld en bovenal mensenlevens gaat kosten…

  But they were, all of them, deceived

  • Dat vroeg ik mij ook al af. Net als dat de herinvoering van de doodstraf er in zou staan. Bestaan noch ontkennen daarvan zijn makkelijk te vinden; in elk geval niet zo ver ik heb kunnen googelen en zo.

 3. Jo Conrad blijkt echter een conspiracy-crackpot te zijn, tot en met chemtrails toe.

  Ik maak mij in toenemende mate bezorgd over dit conspiracy-denken. De regerende klasse zal niet aarzelen een een-op-een associatie tussen dit crackpot-denken en oppositie alsook het libertair gedachtengoed in de media op te hangen.

  Samenzweringsverzinsels zijn zelden waar en tasten de geloofwaardigheid van de “believer” ernstig aan.
  Daarom beschouw ik het als een groot gevaar voor het libertarisme.
  Daarom vind ik dat wij samenzweringswaan (en pseudo-wetenschap) actief moeten bestrijden.

  • UFO’s bestaan wel degelijk, in de zin van ‘Ongeidentificeerde Vliegende Objecten’. Die worden inderdaad af en toe gezien en gefilmd maar het is zeer onwaarschijnlijk dat het om groene mannetjes in een vliegapparaat gaat die een weekendje Aarde doen vanaf de planeet Knuftelfnurk-3…

   Een met je opmerkingen dat het libertarisme zich ver moet houden van samenzwerings-gekken en pseudowetenschappers. Net als het op afstand houden van die malloten van de kleuterneuqpartij die hier rondhangen en hun obsessie ‘libertarisch’ noemen.

   • Bud, dat zijn marthijn uittenbogaard en norbert de jonge, kleuterneukers welke op meerdere fora (zoals hier) hun perverse gedachtengoed proberen aan de man te brengen.

    Jouw stelling dat samenzwerings geneuzel het Libertarisme geen goed doet onderschrijf ik, ergos, aanhangers daarvan betrekken hun informatie zelf -uit een “knipsel” krant-. Bewijzen kunnen ze het niet.
    Zelfstandig kunnen denken heeft hier dan ook niets mee van doen, eerder het omgekeerde.

 4. Pas op je bloeddruk.

  De overheid is de vijand, díe vraagt er om te worden bestreden. Dát zijn de werkelijke samenzweerders die zich bedienen van pseudo-wetenschap.

  Verspil je energie niet aan het schieten op niet relevante targets 😉

  • André ik begrijp je, maar ik vind dit zo belangrijk (bedreigend voor onze geloofwaardigheid) dat ik er een punt van ga maken op onze volgende vergadering.

   • Alle controverses moeten uit de lucht, anders kan een beweging nooit ingekapseld worden in de gevestigde orde, immers. 😉

   • Wens ik Bud heel veel sterkte.
    Uiteraard heeft hij volkomen gelijk.
    Ik zie hier eigenlijk slechts 4 personen aan wie ik het libertarisme zou willen toevertrouwen, en dat zijn Hub Jongen, Wladimir, Bud en Louis.
    Misschien ook Abert Spits, hoewel hij mij te vaak te zeker over economische verschijnselen predikt, die slechts, als alles, uit onvolkomen mensenwerk bestaan.
    Bij deze mensen proeft men verdraagzaamheid en een zeker medemenselijk begrip.
    Bij de andere prizipienreiter proeft men voornamelijk frustratie en bitterheid, die gemakkelijk tot guillotine-achtige taferelen zouden kunnen leiden.
    Wat ik bij de voornoemde personen niet zie. Hulde voor hen.
    Maar tevens tragisch voor de beweging an-sich. Een handjevol echt libertarisch bewogen mensen als medemensen.

 5. @Bud: Die möglichen negativen Seiten des Lissabonner Vertrags

  The possible negative aspects of the Lisbon treaty

  The crucial paragraphs of the Lisbon Treaty which could possibly affect the self-determination and freedom of the EU nationals.

  Whoever has taken a look at the many paragraphs of the Lisbon treaty (see link below) will find that the content of the treaty consists of an illegible chaos which is impossible to comprehend without having the declined EU-Constitution on hand at the same time.
  Barely anybody will have made an effort to bring some calm to the disorder. This means that we can’t expect anybody who votes for or against the treaty to have closely read it, if at all.
  Furthermore we can assume that the reason for this chaotic text is not always a good one. Why else should the treaty have been written in a way which makes it almost impossible for the reader to understand?

  Every pro to the Treaty will say that everything will be better now. “ Fianna Fáil“, Ireland’s biggest party, for example fights for Yes-Vote of the Irish at the upcoming referendum using arguments like the Reform Treaty will: Make the European Union more democratic. Give it a better and more effective system of making decisions. Ensure that the rights of the Union’s Citizens are better protected. Equip the EU better to meet the global challenges that the Union and every Member State faces. Protect the interests of smaller states. One of the great successes from the negotiation of this Treaty is that these new areas of activity are balanced with clear protection for our national interests in areas like Corporation Tax.
  When “Libertas”, an Irish organization against the Lisbon Treaty, claims that death Penalty will be re-introduced, Fianna Fáil responds: The truth: The EU Charter for Fundamental Rights prohibits the death penalty & no country can join the EU if it permits the death penalty.
  When “Libertas” claims that Europe can easily change this treaty into the future, Fianna Fáil answers: This claim is false. Article 48 provides that any proposed Treaty changes must be ratified in accordance with the constitutional requirements of each Member State of the EU. In our case, the Irish Government will seek the advice of the Attorney General, as is currently the situation, in order to determine if a referendum is required.

  However it does not criticize anybody from fundamental considerations that the European Union is not at all democratically developed, where nevertheless the whole world talks continuously of „democracy “. In a correctly written democracy the legislator is the parliament (legislation). The implementing organ is the government (executive). In the European Union there is no parliament in the sense of a legislation. The legislator (legislation) is here the Commission, the European Council etc., thus executive bodies. This structure of the European Union contradicts reliably all constitutions of its member states. Strange to say nobody excites itself over it.

  The content of the Lisbon Treaty apparently looks very good. But nobody considers that the law in its existing form in future does not have to be respected by the EU-Institutions (Commission, European Council etc.), as, if the Lisbon treaty is accepted, each further or additional amendment of this law by the Institutions will be possible by operation of law (Simplified revision procedures). This is after the acceptance of the Lisbon Treaty.

  Thus, a democratic society is a stage of development of men which on the other hand gladly gets messed up by men. Instead of building up the EU with wisdom and intelligence, shrewdness seems to be of more importance.

  Professor Dr. Schachtschneider, Professor of Public Law at the University of Erlangen-Nürnberg, Germany, pointed out in an expert’s assessment that all the positive statements do not withstand real contents to the Lisbon Treaty. Professor Schachtschneider provided this expert’s assessment on request of the FPÖ/Austria. It examines the Lisbon Treaty in relation to the requirements of the Austrian constitution, with referring to the constitutions of other member states.
  Prof. Karl Albrecht Schachtschneider has just entered a petition before the Federal Constitutional Court, in an attempt to prevent Germany from ratifying the Lisbon Treaty.
  Prof Schachtschneider says that the Simplified revision procedures are an enabling act for the European Council and a constitution of dictatorship. I mean that such a statement has to be demonstrated by addition of the respective articles.
  Therefore I suggest to add to statements and comments the most important articles and explanations of the treaty for not being in the position that advocates or supporters of the treaty could accuse you of only having allegations and conjectures.

  In the following the paragraphs are specified, which could affect particularly serious our future. To assist in the understanding, which the individual sentences contain, the most meaning lines are partially emphasized in fat or in colour. The way, in order to find the individual articles, is indicated.

  Finally, please take note about the scandal-quotation from the ex-EU-chairman Jean-Claude Juncker about EU-politics:
  “We decide on something, and then we put it out and wait a while to see if anything happens. And then, if there isn’t any big outcry or revolt, because most people don’t understand what’s been decided, we keep on going, step by step, until there’s no turning back”(Jean-Claude Juncker explains the democracy to his EU colleagues. MIRROR 52/1999, page 136).

  Dr. Ulrich Neumann

  Die entscheidenden Paragraphen des Lissabonner Vertrages, die die Selbstbestimmung und Freiheit der EU-Bürger unter Umständen negativ beeinflussen können.

  Wer einen Blick auf das Paragraphenwerk des Lissabonner Vertrages (s. u. die Internetadresse) geworfen hat, konnte feststellen, daß dies ein unleserliches Gewirr darstellt, daß ohne das gleichzeitige Vorliegen des abgelehnten EU-Verfassungsvertrages nicht verstehbar ist. Fast niemand wird sich der Mühe unterzogen haben, in dieses Gewirr für sich Klarheit zu bringen. Das bedeutet, daß wir davon ausgehen können, daß fast alle, die über das Vertragswerk abzustimmen haben, den Lissabonner Vertrag nicht genau, wenn überhaupt, gelesen haben.

  Des weiteren können wir davon ausgehen, daß hinter diesem Wirrwarr nicht immer redliche Absichten stehen, warum sonst sollte man ihn in der Weise verfaßt haben, daß er im Grunde unleserlich ist.

  Überall beschreiben die Befürworter des Vertrages, daß nun alles besser wird. So wirbt z. B. Fianna Fail, die größte Partei Irlands, für die Zustimmung der Iren beim kommenden Referendum mit Argumenten wie, die EU würde demokratischer, die EU-Institutionen könnten effektiver arbeiten, die Rechte der Bürger würden gestärkt, die EU könnte den globalen Herausforderungen besser begegnen, Irlands traditionelle Politik der Neutralität und Position der Steuererhebung würden geschützt, Irlands Position zur Abtreibungsfrage würde garantiert und dem Irischen Parlament mehr Befugnisse in den EU-Entscheidungen gegeben, mehr Mitbestimmung würde möglich, die Grundrechte würden verwirklicht, ja sogar die EU-Bürger könnten Vorschläge einbringen; und die Befugnisse des Europäischen Parlaments würden erweitert. So kann man unisono von allen Befürwortern des Lissabonner Vertrages hören.

  Niemand aber moniert, daß die EU gar nicht demokratisch aufgebaut ist, wo doch die ganze Welt dauernd das Wort „Demokratie“ im Munde führt. In einer korrekt verfaßten Demokratie ist der Gesetzgeber das Parlament (Legislative). Das ausführende Organ ist die Regierung (Exekutive). In der EU gibt es kein Parlament im Sinne einer Legislative. Der Gesetzgeber (Legislative) ist hier die Kommission, der Europarat usw., also Exekutivorgane. Dieser Aufbau der EU widerspricht sicher allen Verfassungen ihrer Mitgliedsstaaten. Und sonderbarerweise regt sich niemand darüber auf.

  Der Inhalt des Lissabonner Vertrages sieht anscheinend sehr gut aus. Nur wird nicht beachtet, daß das ganze Gesetzeswerk in der jetzt vorliegenden Form von den EU-Organen im gegebenen Fall nicht beachtet werden muß, weil ja in Zukunft kraft Gesetzes (Nach Annahme des Lissabonner Vertrages) jede weitere oder zusätzliche Änderung dieses Gesetzeswerkes durch die Führungsinstitutionen erlaubt ist.

  Vor allem ist zu bedenken, daß es in der Natur des Menschen liegt, immer „befehlen“ zu wollen, jedenfalls derjenigen Menschen, die Führungspositionen erlangt haben. Die sozialen Verhältnisse bei den meisten uns verwandten Affenarten zeigen es. Dort streiten sich auch immer einige, den „bestimmenden“ Posten des Alpha-Tieres (Silberrücken bei den Gorillas usw.) einzunehmen. Außerdem können wir dort beobachten, daß die Mitglieder einer Gruppe sich immer nach den „Richtlinien“ des „Silberrückens“ orientieren. Die Mitglieder der EU-Institutionen, aber auch der nationalen Parlamente, werden deshalb in der Regel den Weisungen von oben beistimmen bzw. den Konsens pflegen.
  Ein ganz natürliches Phänomen ist außerdem, daß die „Silberrücken“ (von denen es in der EU mehrere gibt) sich nicht gerne in die Karten schauen lassen wollen, daß sie davon überzeugt sind, daß ihre Ideen, Vorstellungen und Wünsche für alle die richtigen seien, die aber unter Umständen die anderen Menschen nicht begreifen können, weshalb sie eben mit List und Schlauheit Strategien entwickeln müssen, die sie ohne zu viele Umwege zu ihrem Ziel führen.

  In den Parlamentsdebatten zum Lissabonner Vertrag in Österreich und in der BRD wurden die negativen Inhalte angesprochen. Die Debattenredner wurden ausgelacht bzw. ausgebuht (Strache, FPÖ, im Nationalrat in Österreich und Nitzsche, ehemals CDU, jetzt fraktionslos im Bundestag BRD). Die etwas einfältigen Menschen können sich eben nicht vorstellen, daß sich die heutigen Umstände, wo sich alle nur positive Ziele vorstellen können, ganz schnell ändern können. Man hat schon wieder vergessen, daß sich Kroaten und Serben, miteinander verwandt, durch Heirat usw., von heute auf morgen, gegenseitig in einem mörderischen Krieg getötet haben. Man hat vergessen, daß noch vor wenigen Jahrzehnten beispielsweise in den kommunistischen Ländern Menschen erschossen wurden (z. B. wegen Republikflucht). Bilden wir uns ein, daß dies ganz „andere“ Menschen gewesen seien, die es heute nicht mehr gibt? Nein, es waren dieselben Menschen wie heute. Menschen verhalten sich nur dann korrekt, wenn die Verfaßtheit eines Staates dies gebietet und ermöglicht.

  Eine demokratische Gesellschaft ist deshalb eine Entwicklungsstufe der Menschen, die nur allzu gern über den Haufen geworfen wird. Anstatt die EU mit Weisheit und Klugheit aufzubauen, kommt Bauernschläue zum Tragen.

  Prof. Dr. Schachtschneider, Verfassungsrechtler an der Universität Erlangen, hat in einer Expertise aufgezeigt, daß all die positiven Stellungnahmen zum Lissabonner Vertrag dem wirklichen Inhalt nicht standhalten. Prof. Schachtschneider hat diese Expertise auf Ersuchen der FPÖ erstellt. Sie untersucht den Lissabonner Vertrag im Verhältnis zu den Geboten der Österreichischen Verfassung, mit Hinweisen auf die Verfassungen anderer Mitgliedsstaaten.

  Im Folgenden werden die Paragraphen aufgeführt, die besonders schwerwiegend unsere Zukunft beeinflussen könnten. Zum besseren Verständnis, was die einzelnen Sätze beinhalten, sind die bedeutungsschwersten Zeilen in Fett und z. T. in Rot hervorgehoben. Der Weg, um die einzelnen Artikeln zu finden, wird angegeben.

  Ulrich Neumann

  Verdrag van Lissabon, Sameling van Artikelen
  Publicatieblad Nr. C 306 van 17 december 2007
  Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, ondertekend te Lissabon, 13 december 2007
  http://eur-lex.europa.eu/nl/treaties/dat/12007L/htm/12007L.html nach Anklicken erscheint
  Inhouds-Verzeichnis nach Anklicken von Artikel 1 erscheint

  WIJZIGINGEN VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE EN VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
  http://eur-lex.europa.eu/nl/treaties/dat/12007L/htm/C2007306NL.01001001.htm

  hier finden wir Artikel 48 und 49

  Artikel 48 wordt vervangen door de volgende tekst;
  „Artikel 48
  1. De Verdragen kunnen worden gewijzigd volgens een gewone herzieningsprocedure. Zij kunnen ook worden gewijzigd volgens vereenvoudigde herzieningsprocedures.
  Von außerordentlichen Interesse ist Artikel 48/6, auf den Prof. Schachtschneider besonders eingeht. Hier heißt es, daß „irgendwer“ jederzeit, also z. B. irgend eine Regierung eines Mitgliedsstaates, Änderungsvorschläge machen könnte, was aber noch ohne Belang wäre. Wenn jedoch der Europarat von einer solch neuen „Idee“ irgend einer Regierung überzeugt werden könnte, dann würde ganz einfach zur Durchsetzung der Änderung ein (bindender) Beschluß erlassen. Diese Änderung könnte für den eigenen Staat auch eine negative sein. (Neumann):
  Vereenvoudigde herzieningsprocedures
  6. De regering van een lidstaat, het Europees Parlement en de Commissie kunnen de Europese Raad ontwerpen tot gehele of gedeeltelijke herziening van de bepalingen van het derde deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie over het intern beleid en optreden van de Unie voorleggen.
  De Europese Raad kan een besluit nemen tot gehele of gedeeltelijke wijziging van de bepalingen van het derde deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. De Europese Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van het Europees Parlement en van de Commissie alsmede van de Europese Centrale Bank in geval van institutionele wijzigingen op monetair gebied. Dit besluit treedt pas in werking na door de lidstaten overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen te zijn goedgekeurd.
  …….
  Artikel 49a gibt einem Mitgliedsstaat die Möglichkeit, jederzeit aus der EU austreten zu können, wenn ihm die EU nicht mehr passen sollte. Zu beachten ist, daß mit dem betreffenden Staat ein Abkommen über die Austrittsmodalitäten geschlossen wird, über die der austreten wollende Staat gar keine Einflußmöglichkeiten hat, weil der Sinn der EU nicht ist, daß sie sich eines Tages auflöst. Der austreten wollende Staat wird mit solchen Forderungen konfrontiert werden, daß er es tunlichst unterläßt, weiterhin austreten zu wollen. Man erinnere sich an die Sanktionen, die gegen Österreich verhängt wurden, nur weil da eine nationalliberale Partei an der Regierung beteiligt war. Gegenüber der BRD könnten Feindstaatenklauseln in Stellung gebracht werden; oder als zentraler von der EU umgebener Staat könnten die Transportmöglichkeiten zu Lande und in der Luft eingeschränkt werden. Es gäbe für die EU eine Unzahl von Möglichkeiten, jedem Mitgliedsstaat einen Austrittswunsch zu vermiesen. Was wiederum natürlich wäre, weil man ja eine EU nicht deshalb in die Welt gesetzt hat, daß danach jedes Mitglied nach Lust und Laune das „festgeschnürte Paket“ wieder aufzurren könnte. (Neumann)
  Het volgende artikel 49 A wordt ingevoegd:

  1) Een lidstaat kan overeenkomstig zijn grondwettelijke bepalingen besluiten zich uit de Unie terug te trekken.

  2) De lidstaat die besluit zich terug te trekken, geeft kennis van zijn voornemen aan de Europese Raad. In het licht van de richtsnoeren van de Europese Raad sluit de Unie na onderhandelingen met deze staat een akkoord over de voorwaarden voor zijn terugtrekking, waarbij rekening wordt gehouden met het kader van de toekomstige betrekkingen van die staat met de Unie. Over dat akkoord wordt onderhandeld overeenkomstig artikel 188 N, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Het akkoord wordt namens de Unie gesloten door de Raad, die met gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluit, na goedkeuring door het Europees Parlement.

  3) De Verdragen zijn niet meer van toepassing op de betrokken staat met ingang van de datum van inwerkingtreding van het terugtrekkingsakkoord of, bij gebreke daarvan, na verloop van twee jaar na de in lid 2 bedoelde kennisgeving, tenzij de Europese Raad met instemming van de betrokken lidstaat met eenparigheid van stemmen tot verlenging van deze termijn besluit.

  4) Voor de toepassing van de leden 2 en 3 nemen het lid van de Europese Raad en het lid van de Raad die de zich terugtrekkende lidstaat vertegenwoordigen, niet deel aan de beraadslagingen of aan de besluiten van de Europese Raad en van de Raad die hem betreffen
  ……
  wir gehen(klicken) zurück und klicken
  Im Inhaltsverzeichnis Artikel 2 an, es erscheint

  WIJZIGINGEN VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE EN VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
  http://eur-lex.europa.eu/nl/treaties/dat/12007L/htm/C2007306NL.01004201.htm
  wo wir die relevanten Artikel finden:
  RECHTSHANDELINGEN VAN DE UNIE”
  Artikel 249 wordt als volgt gewijzigd:
  a) De eerste alinea wordt vervangen door:

  „Teneinde de bevoegdheden van de Unie te kunnen uitoefenen, stellen de instellingen verordeningen, richtlijnen, besluiten, aanbevelingen en adviezen vast.”

  b) De vierde alinea wordt vervangen door:

  „Een besluit is verbindend in al haar onderdelen. Indien de adressaten worden vermeld, is zij alleen voor hen verbindend.”

  De nieuwe artikelen 249 A tot en met 249 D worden ingevoegd:

  „Artikel 249 A

  1) De gewone wetgevingsprocedure behelst de vaststelling van een verordening, een richtlijn of een besluit, door het Europees Parlement en de Raad tezamen, op voorstel van de Commissie. Deze procedure wordt beschreven in artikel 251.

  ……

  3) De volgens een wetgevingsprocedure vastgestelde rechtshandelingen vormen wetgevingshandelingen.

  4) In de bij de Verdragen bepaalde specifieke gevallen kunnen wetgevingshandelingen op initiatief van een groep lidstaten of van het Europees Parlement, op aanbeveling van de Europese Centrale Bank of op verzoek van het Hof van Justitie of van de Europese Investeringsbank worden vastgesteld.

  Artikel 249 B

  1) In een wetgevingshandeling kan aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen niet-wetgevingshandelingen van algemene strekking vast te stellen ter aanvulling of wijziging van bepaalde niet-wezenlijke onderdelen van de wetgevingshandeling.
  …….

  Artikel 249 C

  1) De lidstaten nemen alle maatregelen van intern recht die nodig zijn ter uitvoering van de juridisch bindende handelingen van de Unie.

  2) Indien het nodig is dat juridisch bindende handelingen van de Unie volgens eenvormige voorwaarden worden uitgevoerd, worden bij die handelingen aan de Commissie, of, in naar behoren gemotiveerde specifieke gevallen en in de bij de artikelen 11 en 13 van het Verdrag betreffende de Europese Unie bepaalde gevallen, aan de Raad uitvoeringsbevoegdheden toegekend.

  Artikel 249 D

  De Raad stelt aanbevelingen vast. De Raad besluit op voorstel van de Commissie in alle gevallen waarin in de Verdragen is bepaald dat hij handelingen op voorstel van de Commissie vaststelt. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen op de gebieden waarop handelingen van de Unie met eenparigheid van stemmen moeten worden vastgesteld. De Commissie, alsmede de Europese Centrale Bank in de in de Verdragen bepaalde specifieke gevallen, stellen aanbevelingen vast.”

  ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN

  „Artikel 308

  1) Indien een optreden van de Unie in het kader van de beleidsgebieden van de Verdragen nodig blijkt om een van de doelstellingen van de Verdragen te verwezenlijken zonder dat deze Verdragen in de daartoe vereiste bevoegdheden voorzien, stelt de Raad, op voorstel van de Commissie en na goedkeuring door het Europees Parlement, met eenparigheid van stemmen passende bepalingen vast. Wanneer de bepalingen door de Raad volgens een bijzondere wetgevingsprocedure worden vastgesteld, besluit hij eveneens met eenparigheid van stemmen, op voorstel van de Commissie en na goedkeuring van het Europees Parlement.
  …….

  Wir gehen zurück und klicken
  Im Inhaltsverzeichnis

  Slotakte van de Intergouvernementele Conferentie an:

  http://eur-lex.europa.eu/nl/treaties/dat/12007L/htm/C2007306NL.01023101.htm

  De CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN, bijeengeroepen te Brussel op 23 juli 2007, om in onderling overleg de wijzigingen vast te stellen die moeten worden aangebracht in het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, heeft de volgende teksten vastgesteld:

  Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en I het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap
  II Protocollen
  III Bijlage bij het Verdrag van Lissabon

  De Conferentie heeft de volgende aan deze Slotakte gehechte verklaringen vastgesteld:

  A.Verklaringen betreffende bepalingen van de Verdragen

  17.Verklaring betreffende de voorrang

  De Conferentie memoreert dat, in overeenstemming met de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, de Verdragen en het recht dat de Unie op grond van de Verdragen vaststelt, voorrang hebben boven het recht van de lidstaten, onder de voorwaarden bepaald in die rechtspraak.
  Voorts heeft de Conferentie besloten het advies van de Juridische dienst van de Raad betreffende de voorrang, als vervat in document 11197/07 (JUR 260), te hechten aan deze Slotakte:
  „Advies van de Juridische dienst van de Raad van 22 juni 2007
  Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie vloeit voort dat de voorrang van het EG-recht een fundamenteel beginsel van het communautair recht is. Volgens het Hof gaat dit beginsel samen met het specifieke karakter van de Europese Gemeenschap. Ten tijde van het eerste arrest dat tot deze vaste rechtspraak behoort (Zaak 6/64, Costa/ENEL(1), van 15 juli 1964), bevatte het Verdrag geen verwijzing naar zulk een voorrang. Dit is nog altijd het geval. Het feit dat het beginsel van voorrang niet in het nieuwe Verdrag wordt opgenomen, verandert hoegenaamd niets aan het bestaan van dit beginsel of aan de rechtspraak van het Hof van Justitie.
  Het Verdragsrecht, dat uit een autonome bron voortvloeit, kan op grond van zijn bijzonder karakter niet door enig voorschrift van nationaal recht opzij worden gezet, zonder zijn gemeenschapsrechtelijk karakter te verliezen en zonder dat de rechtsgrond van de Gemeenschap zelf daardoor wordt aangetast.”
  Da die Handvest van de grobdrechten dazugehört, klicken wir
  http://eur-lex.europa.eu/nl/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303NL.01000101.htm
  Wir wählen Handvest van de grobdrechten,, es erscheint
  Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie kondigen plechtig het navolgende Handvest van de grondrechten van de Europese Unie af.
  HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE EUROPESE UNIE
  Artikel 1
  De menselijke waardigheid
  De menselijke waardigheid is onschendbaar. Zij moet worden geëerbiedigd en beschermd.
  Artikel 2
  Het recht op leven
  1) Eenieder heeft recht op leven.
  2) Niemand wordt tot de doodstraf veroordeeld of terechtgesteld.
  wir gehen zurück und klicken toelichtingen an:

  TOELICHTINGEN(*)BIJ HET HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN
  http://eur-lex.europa.eu/nl/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303NL.01001701.htm
  (2007/C 303/02)
  Deze toelichtingen werden oorspronkelijk opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het praesidium van de Conventie die het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie heeft opgesteld. Zij zijn bijgewerkt onder de verantwoordelijkheid van het praesidium van de Europese Conventie, in het licht van de wijzigingen die door laatstgenoemde Conventie in het Handvest zijn aangebracht (met name in artikel 51 en 52) en van verdere ontwikkelingen in het recht van de Unie. Hoewel zij op zich geen juridische waarde hebben, vormen zij een waardevol hulpmiddel voor de interpretatie, bedoeld om de bepalingen van het Handvest te verduidelijken.
  Toelichting ad artikel 2 — Het recht op leven
  1. Lid 1 van dit artikel is gebaseerd op artikel 2, lid 1, eerste zin, van het EVRM, die als volgt luidt:
  „1. Het recht van eenieder op leven wordt beschermd door de wet …”.
  2. De tweede zin van deze bepaling, die over de doodstraf gaat, is vervallen als gevolg van de inwerkingtreding van het Zesde Protocol bij het EVRM. Artikel 1 daarvan luidt als volgt:
  „De doodstraf is afgeschaft. Niemand wordt tot een dergelijke straf veroordeeld of terechtgesteld.”.
  Artikel 2, lid 2, van het Handvest is opgesteld op basis van laatstgenoemde bepaling.
  3. De bepalingen van artikel 2 van het Handvest1 corresponderen met die van voornoemde artikelen van het EVRM en van het aanvullend Protocol. Overeenkomstig artikel 52, lid 3, van het Handvest hebben zij dezelfde inhoud en reikwijdte. Derhalve moeten de „negatieve” definities die in het EVRM staan, worden geacht eveneens in het Handvest te staan:
  a) artikel 2, lid 2, van het EVRM:
  „De beroving van het leven wordt niet geacht in strijd met dit artikel te zijn geschied ingeval zij het gevolg is van het gebruik van geweld dat absoluut noodzakelijk is:
  a) ter verdediging van wie dan ook tegen onrechtmatig geweld;
  b) teneinde een rechtmatige arrestatie te bewerkstelligen of het ontsnappen van iemand die op rechtmatige wijze is gedetineerd, te voorkomen;
  c) teneinde in overeenstemming met de wet een oproer of opstand te onderdrukken.”;
  (Een beroving van hat leven is absoluut noodzakeljik teneinde een oproer of opstand te onderdrukken. … Hiermit wird „willigen“ Machthabern ganz offensichtlich ein Ausnahmerecht gegenüber der Grundrechtecharta Artikel 2/2 ermöglicht. Denn, wie lautet die Definition für Aufruhr oder Aufstand? Hierzu Prof. Schachtschneiders Aufsatz: „Ermöglichung der Todesstrafe und der Tötung“ [Neumann].)

  b)artikel 2 van het Zesde Protocol bij het EVRM:
  „Een staat kan bepalingen in zijn wetgeving opnemen waarin is voorzien in de doodstraf voor feiten, begaan in tijd van oorlog of onmiddellijke oorlogsdreiging; een dergelijke straf wordt alleen ten uitvoer gelegd in de gevallen die zijn neergelegd in de wet, en in overeenstemming met de bepalingen daarvan …”.

Comments are closed.