Door Pamela Hemelrijk

 Op de historische dag dat Nederland de facto werd opgeheven, en ingelijfd bij een totalitaire supermacht, opende het NOS Journaal met het nieuws dat Barak Obama de strijd om het lijsttrekkerschap had gewonnen van Hillary Clinton. Over het feit dat ons parlement als een mak schaap had ingestemd met het Verdrag van Lissabon: geen woord. Niks naks. Nada .

De historische misrekening van Lodewijk de Zestiende, die op de dag dat de Bastille werd bestormd in zijn dagboek noteerde: “14 juli 1789. Rien”, is er niks bij. (Het Frankrijk van Louis XVI vertoont trouwens nog meer frappante overeenkomsten met de EUSSR van Barroso: astronomische stijging van de voedselprijzen, en een torenhoge werkloosheid. Maar ik dwaal af.)

 Stel je voor dat het kabinet gisteren, geheel buiten ons om, Nederland definitief bij Duitsland zou hebben ingelijfd. Zou het Journaal daar dan ook geen stom woord aan hebben vuilgemaakt? Stel je voor dat de president van de VS voortaan zou worden benoemd door de staf van het Witte Huis en een handvol uitgerangeerde politici. Zou de NOS correspondent in Washington dat dan ook de gewoonste zaak van de wereld vinden, en ijskoud doorgaan met zijn jolige stand-ups alsof er niets was gebeurd?

 En dan te bedenken dat het veel erger is dan dat. We zijn een provincie geworden van een pan-Europese dictatuur. Onze grondwet is voortaan volledig ondergeschikt aan die van de EU. Al onze wetten kunnen door dat Kremlin in Brussel worden overruled. De EU is nu officieel getransformeerd van een veredeld overlegorgaan tot een supranationale mogendheid, met alle bevoegdheden van een nationale staat, en een eigen president, een eigen minister van Buitenlandse Zaken, een eigen corps diplomatique en een eigen Openbaar Ministerie. De bevolking van de 27 lidstaten kan op dit monstrum niet de geringste invloed uitoefenen, want het Europees Parlement is net zo’n lachertje als de Doema. Het Duizendjarig Rijk is er toch nog gekomen. Het enige verschil is dat de bezetting niet door soldaten, maar door bureaucraten is uitgevoerd.

 De EU blaakt altijd van morele verontwaardiging over de schertsdemocratieën in Rusland en Zimbabwe (en het Journaal komt ook altijd woorden tekort om daar schande van te spreken), maar de Russen en de Zimbabwianen mochten tenminste nog kiezen tussen Medvedev en Medvedev, respectievelijk Mugabe en Mugabe. Wij mochten niet eens voor de show naar de stembus! Barroso is gewoon door de bepoederde hovelingen in Brussel tot koning gezalfd! En straks wordt er eentje benoemd tot president van de EUSSR. (Ik zie nu al voor me hoe het Journaal enthousiast gaat speculeren over de kansen van Balkenende op deze ‘prestigieuze functie’: “Volgens onze correspondent Paul Sneijder wordt er in welingelichte kringen gefluisterd dat….”).

 “We shall have World Government whether we like it or not. The only question is whether World Government will be achieved by conquest or by consent”, heeft iemand in 1950 in de Amerikaanse senaat verklaard. Hij heette James Paul Warburg. Was die man helderziend, of lag er toen al een zorgvuldig uitgestippeld plan, dat nu zijn voltooiing nadert? Er zijn al een Afrikaanse en een Aziatische Unie in de maak, en Bush heeft onlangs in alle stilte met Mexico en Canada een convenant ondertekend dat moet leiden tot de North American Union, met een eigen munt (de Amero), een eigen vlag, en als het een beetje meezit een eigen Goelag Archipel. (Zie: http://www.youtube.com/watch?v=T74VA3xU0EA) en http://weeswaakzaam.punt.nl/?id=425614&r=1) Het lijkt erop dat de klus waar die Warburg het in 1950 over had bijna geklaard is.

 Maar het ergste heb ik u nog niet eens verteld. Het verdrag van Lissabon voorziet ook in een Europees Arrestatie Bevel http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:190:0001:0018:EN:PDF . Daarin worden de misdaden opgesomd die in de hele Europese Unie strafbaar zijn, inclusief “racisme”, “xenofobie” en last but not least: “islamofobie”. De begrippen worden niet gedefinieerd, zodat je er alle kanten op kunt.

Op grond van dit Arrestatie Bevel mag elke lidstaat die van oordeel is dat iemand waar dan ook in Europa de Europese strafwet heeft overtreden, de uitlevering van dat persoon eisen om hem eigenhandig te berechten. Oftewel: als Hirsch Ballin vindt dat Denemarken te slap optreedt tegen kwetsende cartoons, kan hij eisen dat Denemarken Kurt Westergaard aan hem uitlevert, zodat de goede man hier op water en brood kan worden gezet.

Maar het is nog erger, want de EU heeft grote uitbreidingsplannen. Ook de toetreding van Rusland, het midden oosten en noord Afrika staat al op de agenda. http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/7095657.stm

Als het ooit zover komt (en de plannen liggen er, dus het gaat ervan komen), dan kan pakweg Turkije of Jordanië desgewenst in Italië of Denemarken cartoonisten wegens belediging van de Islam van hun bed laten lichten, waarna zij aan ter berechting danwel openbare steniging door Interpol worden overgedragen aan de Turkse of Jordanese autoriteiten.

Zei ik daar Jordanië? Sakkerloot! Dat is ook toevallig! Jordanië neemt alvast een voorschotje op de New World Order! Want wat lees ik op 3 juni de Copenhagen Post: “Het Jordaanse OM heeft elf Denen gedagvaard om voor een Jordaanse rechtbank te verschijnen wegens blasfemie en bedreiging van de nationale vrede. Onder hen zijn de tekenaar van de Mohammed cartoons en de hoofdredacteuren van 10 Deense kranten die de gewraakte cartoons hebben gepubliceerd.”  
http://www.jihadwatch.org/archives/021261.php 

 Mijn laatste hoop is nu gevestigd op het referendum in Ierland. Het Verdag van Lissabon moet met algemene stemmen worden aangenomen, dus alleen de Ieren kunnen deze nachtmerrie nog tegenhouden. Doen ze dat niet, dan zijn we met ingang van 1 januari 2009 voorgoed de klos.

Heer, ontferm u over ons.

 De EU blaakt altijd van morele verontwaardiging over de schertsdemocratieën in Rusland en Zimbabwe (en het NOS Journaal komt ook altijd woorden tekort om daarover zijn afkeuring uit te spreken), maar de Russen en de Zimbabwianen mochten tenminste nog kiezen tussen Medvedev en Medvedev, respectievelijk Mugabe en Mugabe. Wij mochten niet eens voor de show naar de stembus! Barroso is gewoon door de bepoederde hovelingen in Brussel tot koning gezalfd! En straks wordt er  benoemd tot president van de EUSSR. (Ik zie nu al voor me hoe het Journaal geestdriftig gaat speculeren over de kansen van Balkenende op deze prestigieuze functie: “Volgens onze correspondent Paul Sneijder wordt er in welingelichte kringen gefluisterd dat….”)

Maar het ergste komt nog.  

40 REACTIES

 1. Check: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/7095657.stm

  Altijd grappig hoe die ambtenaren zichzelf steeds tegenspreken:


  In his first major speech on the UK’s relationship with Europe, he said the EU would not become a “superpower” but should be a “role model” for the world.

  It could be a “model power of regional co-operation” dedicated to free trade, the environment and tackling extremism.


  He also said European nations had to “improve their capabilities”.

  “It’s frankly embarrassing that when European nations – with almost two million men and women under arms – are only able, at a stretch, to deploy around 100,000 at any one time,” he said.

 2. Ik had het artikel op HVV gezien.

  Er staan zoveel feitelijke onjuistheden in, dat ik me er echt aan begon te ergeren en het jammer vond dat er geen reactie op mogelijk was.

  Met name de paragraaf over het Europese arrestatie bevel is hemeltergend! Niet alleen staat het woord Islam er niet in, daarnaast is er een duidelijke beperking in termen van jurisdictie. Het voorbeeld van de Deense Cartoons gaat simpelweg niet op, omdat Nederland geen jurisdictie heeft over de handelingen van Deense burgers in Denemarken. En zelfs als een lidstaat zijn jurisdictie uitbreid tot de wereld, zoals de VS, dan nog mag een lidstaat uitlevering weigeren in het genoemde voorbeeld omdat het hier gaat over de vrijheid van meningsuiting(zie overweging 12). Negeren wat stukje informatie, dan krijgen we nog artikel 3 van het kader besluit: GEEN uitlevering als de uitvoerende lidstaat bevoegd was de betreffende handelingen te vervolgen en amnestie heeft verleend of zelf vervolging heeft ingesteld. Zal misschien niet al te vaak voorkomen, maar dan is er nog het wat zachtere artikel 4: Een lidstaat MAG weigeren om uit te leveren als de handelingen niet strafbaar zijn volgens haar eigen wetgeving. De coffeeshophouders en softdrugs gebruikers hebben derhalve weinig te vrezen, maar zijn wel in grote mate afhankelijk van de ballen van het OM. Niet direct een geruststellende gedachte.

  Kortom, het merendeel van het stuk van Hemelrijk geeft blijk van een onvoldoende beheersing van de besproken materie, kan daarom niets toevoegen aan de maatschappelijke kennis en is derhalve waardeloos.

  Wel heeft ze gelijk dat de besluitvorming van gisteren onvoldoende in de traditionele media is belicht. Had ze zich maar tot dat punt beperkt…

  • « De coffeeshophouders en softdrugs gebruikers hebben derhalve weinig te vrezen, maar zijn wel in grote mate afhankelijk van de ballen van het OM. »

   Als je kijkt naar het gemak waarmee justitie Nederlandse staatsburgers uitlevert aan bijvoorbeeld de USA of Polen, dan hebben genoeg mensen iets te vrezen binnenkort. De onderdanigheid aan de Islam stemt ook tot zorgen. Er is een goede kans dat het binnenkort strafbaar is als je vind dat Allah niet bestaat (en tot dusver is er geen enkel spoor van bewijs gevonden dat op zijn bestaan duidt) of dat je vind dat dat ene haatboek van A tot Z bij elkaar gefantaseerd is.

   • — Als je kijkt naar het gemak waarmee justitie Nederlandse staatsburgers uitlevert aan bijvoorbeeld de USA of Polen, dan hebben genoeg mensen iets te vrezen binnenkort.–

    Daar gaat het nog steeds om handelingen die ook in Nederland strafbaar zijn. Als je in Polen / de VS / Frankrijk in het vizier komt als drugsdealer, dan heb je inderdaad iets te vrezen. Dat is ook waar als je in Nederland als drugsdealer e.d. in het vizier komt. Het uitleveren van onderdanen op basis van de gedachte van gelijkwaardige rechtssystemen is niet iets nieuws, dat bestond al. Nederland is in het verleden wel vaker bekritiseerd om het gemak waarmee burgers worden uitgeleverd, maar dat heeft niets met het EAB te maken. Kortom, de impliciet geuite vrees dat wij onder het recht van een andere lidstaat zouden vallen zonder dat wij feitelijk in dat land handelen is ongegrond en speelt in op onderbuikgevoelens. Daar schiet echt helemaal niemand iets mee op, omdat het de aandacht van wel belangrijke zaken afhoudt.

    — De onderdanigheid aan de Islam stemt ook tot zorgen. Er is een goede kans dat het binnenkort strafbaar is als je vind dat Allah niet bestaat (en tot dusver is er geen enkel spoor van bewijs gevonden dat op zijn bestaan duidt) of dat je vind dat dat ene haatboek van A tot Z bij elkaar gefantaseerd is. —

    HALLOOOO?!?!?! We worden geregeerd door een kabinet vol christenen, en jij denkt dat we ons zorgen moeten maken over de Islam? Het religieus fundamentalisme is er al, daar hebben we de mohammedanen niet voor nodig. Wat doe jij zondag? In mijn woonplaats niets, mag niet. Ja, dan kan ik de kleine kinderen die collecteren voor de stichting ter bescherming van het ongeboren kind weer van mijn erf af trappen. Hoeveel generaties worden zo nog geïndoctrineerd?
    Dat stoort me ook zo aan Wilders: waarschuwen dat de dijken doorbreken vanwege de tsunami van de Islamisering, terwijl ik al jaren verzuip in de stortvloed van Christenen. Het religieus fundamentalisme is een reëel gevaar, maar de grootste dreiging komt zeker niet uit het oosten…

   • Dat stoort me zo aan Wilders.
    Een zin die ik even opnieuw moest lezen.
    Ik kan hem ook alleen van de TV en internet ,en zover heb ik hem nog nooit iets horen vertellen waarvan ik dacht ,je overdrijft !
    Met de Christelijke dogma,s [verergerd door inteelt] zijn wij ,en ben ik opgegroeid,en de gevolgen zijn nog altijd te zien en te horen als je naar het CDA luistert.
    De mensen die gekozen hebben voor deze stroming in de politiek hoopten op een teruggang naar stabiliteit en kalmte.
    Zonder dat zij ,gehandicapt, ook door een geloof ,beseften dat de filosofie van de Christen, heb uw vijanden lief ,zo gruwelijk misbruikt zou worden door een ander geloof ,de Islam.
    Die Islam ,het mag NvdBeek niet opgevallen wezen ,heeft bloed aan d,r handen , NY, London ,Madrid waren gericht op onze samenleving,en G….betert het,om een voorbeeld te stellen.
    In Nederland word niemand bewaakt doordat het CDA kwaad wil ,wel doordat de Islam
    mensen af wil slachten die kritiek leveren op dat geloof.
    Wilders word bewaakt ,dag en nacht ,maar blijft waarschuwen ,en dat stoort NvdBeek !
    NvdBeek ,gaat een tijdje wonen in een land waar dat geloof standaard is in uitvoerende wetgeving.
    Of Google eens naar een hoofd afsnijd festijn , of steniging van een vrouw ,allemaal in naam van dat Islam geloof, dat jij wel ziet zitten als opvolger van de Christen filosofie .

   • Er worden in Nederland meer mensen in aanzienlijke mate beperkt door het Christendom dan door de Islam. Hoeveel mensen beschermt moeten worden door fundamentele christenen weet ik niet, en u ook niet. Verplichte zondagsrust, subsidie aan bijzondere scholen en sponsoring van christelijke omroepen raakt iedereen. Dat zijn meer dan 16 000 000 mensen!
    En omdat er een 4tal mensen door islamieten bedreigd worden, mogen we het christenfundamentalisme negeren? Is eenzijdige aanpak gerechtvaardigd? Hoeveel burgers worden door criminelen bedreigd? Of erger? En deze burgers verkeren in een aanzienlijk zwakkere situatie dan Wilders c.s., want deze laatsten krijgen tenminste nog bescherming! In plaats van het beschermen van burgers heeft de politie het te druk met flitsen, zodat de gratis schoolboeken betaald kunnen worden (ook voortkomend uit christelijk fundamentalisme).
    [Kom niet met onzin dat deze criminelen juist de islamieten zijn. De straatrovers komen zelden naar de moskee, terwijl de hofstadgroep c.s. zich niet met traditionele criminaliteit bezig hield].

    Overigens heeft elke religie die in het westen een rol van betekenis heeft gespeeld op enig moment bloed aan haar handen gehad. Dat komt omdat religies, onder andere, excellente methoden zijn om groepen zo gek te krijgen dat zij door geweld de macht van de machthebbers vergroten, alles in naam van een groter goed. Dat er machthebbers zijn die de Islam gebruiken om hun macht te vergroten is niet bijzonder. Dat is een eigenschap van alle religies, en mocht het voor een machthebber voordelig zijn om dat te doen dan zal hij ook het christendom gebruiken om mensen tot geweld te prikkelen.

    Dat u in mijn betoog leest dat ik voorstander zou zijn van de Islam bevreemd mij.

   • “Als je in Polen / de VS / Frankrijk in het vizier komt als drugsdealer, dan heb je inderdaad iets te vrezen. Dat is ook waar als je in Nederland als drugsdealer e.d. in het vizier komt. Het uitleveren van onderdanen op basis van de gedachte van gelijkwaardige rechtssystemen is niet iets nieuws, dat bestond al.”

    Alleen was die Nederlander die aan Polen werd uitgeleverd in Nederland dus wel vrijgesproken van dezelfde feiten…

    Je hoeft dus alleen maar in Polen in beeld te komen als crimineel en NL levert je zonder blikken of blozen uit, zonder dat er ook maar iets van aannemelijke grond hoeft te zijn. Maar als je een criminele allochtoon bent die in eigen land wordt gezocht voor moord mag je blijven, omdat er in het eigen land kans op vervolging bestaat. In zo’n land leven wij. Ga nou niet politiek correct lopen roepen dat het wel meevalt.

   • Beste Renée,

    “Alleen was die Nederlander die aan Polen werd uitgeleverd in Nederland dus wel vrijgesproken van dezelfde feiten…”

    Dan is het EAB een verbetering omdat Nederland dan niet meer MAG uitleveren. Je zou blij moeten zijn.

    “Maar als je een criminele allochtoon bent die in eigen land wordt gezocht voor moord mag je blijven, omdat er in het eigen land kans op vervolging bestaat.”

    Dan gaat het klaarblijkelijk niet om een lid van de Europese Unie en is het EAB niet van toepassing.

    “In zo’n land leven wij. Ga nou niet politiek correct lopen roepen dat het wel meevalt.”
    Mijn kritiek richt zich op het niveau van de discussie. Te veel onjuistheden en te veel onzin. Dat heeft weinig te maken met politieke correctheid. Als je van mening bent dat mijn stellingen onjuist zijn, dan sta ik open voor je van argumenten voorziene tegenstelling. Discussies moeten leiden tot een vergroting van kennis, het benaderen van de waarheid. Dat is volgens mij ook waar we hier mee bezig zijn.

    Vriendelijke groet,

    NvdB

   • Hé, het was me nog niet bekend dat ik een geslachtveranderende operatie had ondergaan 😉

    Pamela geeft alleen maar invulling aan het EAB, zoals we dat nu in UN verband al kennen; dat het woord islam er niet in voorkomt mag duidelijk zijn, want als ze zeggen wat ze bedoelen krijgen zelfs de politiek correcten dit niet doorgedrukt.

    Als voor jou niet duidelijk is welke bevolkingsgroepen doelwit zijn en welke nadrukkelijk niet, dan zou ik zeggen: lees je nog eens in. Kijk eens naar wie er vervolgd worden en wie niet, en kijk eens naar de doelstellingen van clubjes als MDI en CGB, die allemaal door de staat zijn ingericht en nadrukkelijk niet over de handelingen van de staat mogen oordelen. Kijk vervolgens, iets breder, naar de ‘special envoys’ van de UN, die allemaal jacht maken op mensen die aan xenofobie en islamofobie ‘lijden’, en die zelf zonder uitzondering uit landen komen waar het met de mensenrechten niet te nauw genomen wordt (Zimbabwe als voorzitter mensenrechtencommissie, ik noem maar wat).

    Kijk dan naar de doelstellingen van de EU (EuroMed, om nog maar eens wat te noemen), en de bedoelingen die de EU met NL heeft (“NL laat te weinig allochtonen toe”) en roep dan nog eens dat de EU een goede zaak is. Dat Nederland niet-schuldig verklaarde onderdanen uitlevert aan het buitenland terwijl het criminelen van buiten voor vervolging behoedt (op kosten van de belastingbetaler, die mag opdraaien voor de uitkering en alles wat er verder bij komt kijken om zo’n parasiet in de watten te leggen) zegt meer over de mentaliteit, de ware bedoelingen en het gebrek aan moraal van diegenen die per sé de EU moeten doordrukken dan jouw voorbeeldje dat Hörchner nu niet meer uitgeleverd zou MOGEN worden. Geloven dat dat een beletsel zou zijn getuigt van grenzeloze naïviteit.

    Je denkt ook vast dat nu de monarchie wordt opgeheven: op grond van Lissabon is discriminatie op grond van geboorte voortaan verboden; prins pils mag dus niet opvolgen omdat-ie toevallig de zoon van z’n moeder is. Daar zou ik ook blij mee zijn, maar op de één of andere manier denk ik toch dat het er niet van komt.

    Overigens lijkt het mij dat op basis van jouw voorbeeld Pamela wel gelijk heeft met haar DK voorbeeld, hoewel DK hier een slecht voorbeeld is omdat DK waarschijnlijk (i.t.t. NL) uitlevering zou weigeren. Het hele EAB is echter gebouwd op een hoge mate van onderling vertrouwen tussen de lidstaten (art 10) en dat zegt mij al genoeg: een staat is per definitie de meest onbetrouwbare partner die je je kunt indenken.

   • Beste René,

    Sorry voor het verkeerd schrijven van je naam. Ik wou niet impliceren dat je geen ballen had. 😉
    Jij durft openbaar te spreken, dat gaat mij nog een brug te ver.

    “Pamela geeft alleen maar invulling aan het EAB, zoals we dat nu in UN verband al kennen; dat het woord islam er niet in voorkomt mag duidelijk zijn, want als ze zeggen wat ze bedoelen krijgen zelfs de politiek correcten dit niet doorgedrukt.”

    Een dergelijke interpretatie mag wel wat meer expliciet. Uitleveringsverdragen kennen we al langer in het internationale strafrecht en zijn vooral bi-lateraal. Dat er op Europees gebied gestroomlijnd wordt volgt voor zover ik weet niet uit de VN, maar meer de klassieke EU/EG traditie van het uniformeren van recht.

    “Als voor jou niet duidelijk is welke bevolkingsgroepen doelwit zijn en welke nadrukkelijk niet, dan zou ik zeggen: lees je nog eens in. Kijk eens naar wie er vervolgd worden en wie niet,”
    Als we de arresten van de Hoge Raad over de uitlevering van verdachten er op na slaan, kan daar niets pro-islam uit gehaald worden.

    “en kijk eens naar de doelstellingen van clubjes als MDI en CGB, die allemaal door de staat zijn ingericht en nadrukkelijk niet over de handelingen van de staat mogen oordelen.”
    Het MDI en de CGB zijn nationaal rechtelijk, hebben geen strafrechtelijke competentie en passen derhalve niet in deze discussie. Voor zover ik weet maakt de AWGB geen uitzondering voor publiekrechtelijke rechtspersonen. Denk aan het geval Kebakteke (of zo iets, het meisje dat griffier wou worden bij de rb Zwolle en volgens de CGB aangenomen had moeten worden).

    “Kijk vervolgens, iets breder, naar de ’special envoys’ van de UN, die allemaal jacht maken op mensen die aan xenofobie en islamofobie ‘lijden’, en die zelf zonder uitzondering uit landen komen waar het met de mensenrechten niet te nauw genomen wordt”
    Ach, breek me de bek over de VN niet open. Ooit wel eens de arresten / resoluties / verdragen over de afscheiding van staten na het kolonialisme gelezen? De hypocrisie druipt er van af. Gelukkig is het maar een klein deel van het internationale publiekrecht en niet representatief.

    “Kijk dan naar de doelstellingen van de EU (EuroMed, om nog maar eens wat te noemen), en de bedoelingen die de EU met NL heeft (”NL laat te weinig allochtonen toe”) en roep dan nog eens dat de EU een goede zaak is.”
    Laat de stromannen maar op stal staan. Ik heb met niet over het goed zijn van de EU gehad. Dat is een normatieve vraag, ik heb enkel een positieve analyse uitgevoerd. Nu ben ik wel van mening dat de EU/EG goede kanten heeft, maar dat is een afzonderlijke discussie, die past binnen het economisch federalisme en de optimale omvang en bevoegdheden van de staat.

    “Dat Nederland niet-schuldig verklaarde onderdanen uitlevert aan het buitenland terwijl het criminelen van buiten voor vervolging behoedt (op kosten van de belastingbetaler, die mag opdraaien voor de uitkering en alles wat er verder bij komt kijken om zo’n parasiet in de watten te leggen) zegt meer over de mentaliteit, de ware bedoelingen en het gebrek aan moraal van diegenen die per sé de EU moeten doordrukken dan jouw voorbeeldje dat Hörchner nu niet meer uitgeleverd zou MOGEN worden. Geloven dat dat een beletsel zou zijn getuigt van grenzeloze naïviteit.”
    Een consequente analyse toont aan dat in het algemeen Nederland niemand uitlevert als een goede rechtsgang niet is gewaarborgd. Dat staat ook in de kaderregeling (er wordt verschillende keren verwezen naar artikel 6 EVRM). Of de persoon om wiens uitlevering in Nederland onderdak en inkomen krijgt is afhankelijk van de sociale zekerheidswetgeving. Als je daar moeite mee hebt moet je je daarop richten. Mijn voorkeur gaat sowieso uit naar het volledig afschaffen van allerlei bijzondere bijstandsregelingen e.d. Simpel is simpel: Verzekeren doe je zelf, de huizenmarkt moet volledig vrij zijn en het RO beleid moet snel op de schop. Dat heeft alleen weer niets te maken met de uitlevering.
    Wat Hörchner betreft stelde jij dat hij voor dezelfde feiten al in Nederland was vervolgd. Gegeven die aanname (ik heb het niet gecheckt) en gegeven de inhoud van artikel 2 van de kaderregeling, volgt dat onder het EAB uitlevering niet mogelijk is. Dat heeft niets te maken met naïviteit, maar met inhoudelijke kennis. Ik heb veel tijd geïnvesteerd om het rechtssysteem te kunnen begrijpen, inclusief de politieke finesses. Als jij denkt dat jij, zonder gedegen opleiding, daartoe ook in staat bent vraag ik me werkelijk af wie er nu naïef is.

    “Je denkt ook vast dat nu de monarchie wordt opgeheven: op grond van Lissabon is discriminatie op grond van geboorte voortaan verboden; prins pils mag dus niet opvolgen omdat-ie toevallig de zoon van z’n moeder is. Daar zou ik ook blij mee zijn, maar op de één of andere manier denk ik toch dat het er niet van komt.”
    Prachtige redenatie. Nu bevat Lissabon dat verbod niet, maar verwijst het naar het EVRM (art. 3 van protocol II als ik het goed heb) . Dat bevat de bepaling dat “Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, moet worden verzekerd zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status”
    Kortom, welke vrijheden uit het EVRM wil je inroepen om toegelaten te worden tot het Koningshuis?
    (http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/655FDBCF-1D46-4B36-9DAB-99F4CB59863C/0/DutchN%C3%A9erlandais.pdf)

    “Overigens lijkt het mij dat op basis van jouw voorbeeld Pamela wel gelijk heeft met haar DK voorbeeld, hoewel DK hier een slecht voorbeeld is omdat DK waarschijnlijk (i.t.t. NL) uitlevering zou weigeren.”
    Ik denk van niet: uitlevering is onmogelijk vanwege de vrijheid van meningsuiting (zie overweging 12), voor zover ik weet zijn er geen lidstaten behalve DK die strafrechtelijke competentie hebben over deze handelingen en in ieder geval zijn ze niet strafbaar volgens het Deense recht. De eerste twee punten staan uitlevering dwingend in de weg en de laatste geeft onder het EAB de Denen de keuze.

    “ Het hele EAB is echter gebouwd op een hoge mate van onderling vertrouwen tussen de lidstaten (art 10) en dat zegt mij al genoeg: een staat is per definitie de meest onbetrouwbare partner die je je kunt indenken.”
    Als ik het goed herinner gaat dit beginsel van reciprociteit er van uit dat de staten even goed zijn, en gezien jouw stelling moet dat wel te halen zijn: allemaal het ultieme kwaad! 😉

   • Dank voor je uitgebreide reactie. Ik ben inderdaad niet deskundig op het gebied van het rechtssysteem, anders dan dat ik regelmatig zie dat het met rechtvaardigheid vaak weinig te maken heeft, en met name de laatste tijd regelmatig verkracht wordt. Ik zal dan ook niet proberen je feitenkennis te weerleggen, en erkennen dat ik in ieder geval qua theorie weer eens stukje heb bijgeleerd. Je hebt inderdaad niet gesteld dat de EU een goede zaak is, dat was te kort door de bocht. De EG is inderdaad een andere zaak, alleen al omdat het daar om vrijwillige samenwerking gaat (hoewel de diverse overheden ook de EU vrijwillig lijken te omarmen) en om economische samenwerking (helaas ook met protectionisme).

    Ik zeg echter wel uitdrukkelijk: qua theorie. Want je stelt wel “uitlevering is onmogelijk vanwege de vrijheid van meningsuiting (zie overweging 12)“, maar het geval Nekschot toont duidelijk wat daar de praktijk is: meningsuiting mag niet kwetsend zijn. En aangezien gekwetst zijn een keuze wordt die hele ‘vrijheid’ nogal arbitrair. Aangezien de EU wetten bij voorrang gelden voor de hele Unie en ‘xenofobie/islamofobie/haatzaaien’ dus in de hele EU strafbaar is (mijn interpretatie en ik zou graag willen dat ik ‘m vergezocht kon vinden) zou elk willekeurig EU land dus uitlevering kunnen vragen van een land dat zelf niet vervolgt of vervolgd heeft.

    Uit je reactie leid ik af dat we het in de grond wel eens zijn, zeker over de richting waarin de zaken zich ontwikkelen, maar dat jij over specifieke kennis beschikt die je in staat stelt (veel) genuanceerder te kunnen discussiëren. Ik moet je complimenteren met het doorzettingsvermogen, nodig om dat verdrag door te spitten. Zelfs de ‘leesbare’ versie die onlangs door Spynose gelinkt is kon ik niet doorworstelen. Dat is uiteraard ook de bedoeling van het stuk…

   • Beste René,

    Jij ook bedankt voor het voeren van de discussie.

    Je opmerking ten aanzien van Nekschot heeft zeker wel een ware kern. De grens van meningsuiting en belediging / godslastering e.d. is een moeilijke. Ik denk dat alle landen wel een wet hebben die smaad, belediging en godslastering strafbaar stelt hebben of hadden. Dat staat tamelijk los van de islamieten. Maar je hebt gelijk dat hier een belangrijk gevaar bestaat voor de vrijheid, en niet alleen in Nederland. Gelukkig zijn de grondregels voor de vrijheid van meningsuiting in Europa dezelfde, dankzij het EVRM.

    In die context zijn een paar vragen van belang: 1) waar wordt gehandeld en 2) wie wordt beledigd?
    Als ik een kritisch stuk schrijf over de katholieke kerk voor een Nederlandse krant die in Polen wordt verspreid, ben ik daarom dan volgens de Poolse wet strafbaar? Of alleen de uitgever? Hoe veranderd dat als ik het op een .nl server neerzet?

    Wat dat betreft mogen we meer over de plas kijken. De facto hebben ze daar al een situatie waar wij naar toe gaan: Een continent van 300 miljoen mensen verdeeld over 51 landen (staten).Die staten hebben een verregaande autonomie, maar zijn begrenst door een centrale overheid die de valuta, het leger en de rechtspraak stuurt. De problemen zijn daar bekend. Wat de vrijheid van meningsuiting betreft moet je dan aan de Miller doctrine denken, wat betreft immigratie aan Mexicanen en Aziaten.

    Overigens verwacht ik dat wanneer collectivistische delicten zoals racisme en godslastering van stal worden gehaald het EVRM opgerekt zal worden. In die zin geef ik Nekschot ook een goede kans.

   • weer een zin ,ik heb veel tijd besteed om het rechtssysteem te begrijpen,en de politieke finesses,daar heb ik weer ,als lezer, grootte moeite mee.
    Het rechts systeem begrijpen ,is het zelfde als ,de sterkste heb altijd gelijk,neem als voorbeeld de nazi tijd rechtsspraak ,allemaal goed ,tot de sterkste vertelde dat ze goed fout zaten .
    Er is geen bench marking systeem om te leren wat is recht en onrecht.
    De ontsnapping is dus de politieke finesses, in plat Nederlands vertaalt ,zo de wind waait ,waait m,n zakje staat helemaal los van rechtspraak ,bol van hoop op deelname ,dat wel.

   • “Er is geen bench marking systeem om te leren wat is recht en onrecht.”

    Als je op zoek bent naar het positieve recht, dan is de benchmarkt dat wat nu door de hoogste rechter als recht wordt geaccepteerd. Hoe je dat bepaalt leer je in die vier jaar op de universiteit.

    Maar in de kern heb je gelijk. De machthebber beslist wat recht is en wat niet. De truc is om te bepalen wie de machthebber is en hoe hij/zij de regels zal gaat bepalen.

   • Maak van christen een werkwoord; Ik christen, jij christent, wij christenen….we christenen vandaag met z’n allen…Vandaag hebben we allemaal héérlijk gechristend tijdens het fietsen…….Op heel de wereld zullen ze gaan christenen, ja! Zelfs de islam af en toe aan het christenen…De cokesnuivers in Den Haag zijn al jaren aan het christenen….Brussel zal nog vele jaren christenen en zal dat laten merken ook!….De EU burger moet en zal mee christenen…Met christenen kun je veel geld verdienen…Van hard christenen komt men in de hemel….Een goed mens christend 24 uur per dag…Er gaat niet boven een lekker potje christenen…Eén dag niet gechristend is een dag niet geleefd….En als mensen niet willen christenen dan sluiten we ze op!

   • Mijn verwijzing naar de Islam heeft te maken met het artikel hierboven dat meldt dat justitie in Jordanie Denen wil vervolgen vanwege de Mohammed cartoons. Ik vind de gristensoosjalisten geen haar beter. Prive heb ik er de nodige ervaring mee en zo ver mij bekend is er geen volk achterbakser dan deze soort die zogenaamd zo begaan is met de medemens. Ik ben het met je eens dat de gristelijke regering momenteel een grotere bedreiging is voor onze vijheid dan de muzelmannen; maar de gristensoosjalisen hoereren met de Islam en dat maakt de Islam indirect net zo’n grote bedreiging. Mordor rukt op…

 3. “The world is a dangerous place, not because of those who do evil, but because of those who look on and do nothing.”
  Albert Einstein

  Het “evil” is momenteel oppermachtig aan het worden. Maar de mensen maken zich liever druk om de EK voetbal en of Obama wel of niet president wordt van de USA (hopelijk niet).

  • Einstein was helaas zelf ook iemand die in world government geloofde. Ik denk niet dat Ierland de laatste hoop op redding is, ondanks het feit dat Ierland voor lange tijd een samenleving had zonder centrale overheid.

   De redding komt omdat ‘het geven van een volmacht om geweld te gebruiken aan een elite tegen haar slaven’, zich niet verhoudt tot de realiteit dat mensen gelijkwaardig zijn. Als je je niet conformeert aan de realiteit, dan krijg je hetzelfde resultaat als je denkt dat je kunt vliegen; de realiteit maakt er genadeloos korte metten mee.

   In de VS zie je al een financieele chaos van jewelste zich aandienen, omdat de slaafhouders hun slaven steeds verder uitpersen. Er zijn nu zo’n 50 biljoen USD aan ongedekte verplichtingen. De geweldsfetisjisten hebben wel premie geind, maar dat is in allerlei zakken verdwenen, via een congres dat sneller geld uitgeeft dan een dronken zeeman op verlof.

   Het zinken van de Titanic der staat is daarom niet te voorkomen. Er zit een financieel einde aan deze leugens. De vraag is alleen of mensen dan om meer geweld vragen als oplossing, of inzien dat de initiatie van geweld de oorzaak van de ellende was.

   • Op dat financiele einde zit niemand te wachten, want dat betekent een collectief bankroet, waarbij al het (onbeschermde) privebezit verdampt door hyperinflatie. Mensen zien in het algemeen alleen in wat het krantje schreef vanmorgen. Ik denk dat na zo’n situatie de geschiedenis zich herhaalt.

    Verkeerde kwoot? Dan maar deze als Einstein zo’n hypercollectivist was…

    “The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing” Edmund Burke, statesman

 4. ik ben voor de EU, 16 miljoen mensen in een lilliputterslandje , in feite een grote stad dat is te klein voor bijna alles, dus samenwerken prima alleen…………….de taken die Brussel doet of gaat doen moet den Haag dan NIET meer doen, dat is de besparing/het voordeel.
  Geen dubbel werk dus.

  • “Geen dubbel werk dus.”
   En dat geloof jij echt?
   Moetje eens nakijken hoeveel we nu al onder de extra druk van de EU moeten of niet mogen.
   Je gaat te goeder trouw te veel uit van hoe het zou kunnen. Zoals een “echte” communistische samenleving waarin iedereen werkt naar zijn capaciteiten en niemand ook maar ergens in nood zit!
   Lees nog maar eens http://johncini.com/AtlasShrugged.aspx het verhaal van
   “The Twentiest Moror Company

 5. “de taken die Brussel doet of gaat doen moet den Haag dan NIET meer doen, dat is de besparing/het voordeel.”

  Waarbij Anno voor het gemak maar even aan een hele reeks van realiteiten voorbijgaat, die ik hier toch niet meer hoef uit te leggen, naar ik mag hopen…

  Welterusten.

 6. Op naar het Joegoslavië-scenario!
  Dat is ons voorland en de politici samen met hun bazen (de banken/multinationals) zijn hier verantwoordelijk voor.
  Het komt zoals altijd neer op meer macht en meer geld over de ruggen van de gewone burger. Onderschat hierbij de rol van de grote internationale bedrijven niet.
  Na het multiculti drama (miljoenen mensen met een achterlijke religie binnenhalen voor winstmaximalisatie) zijn zij nu de oorzaak van het EUSSR drama.

  • “…….zijn zij nu de oorzaak van het EUSSR drama.”

   Ik denk niet dat bedrijven de “oorzaak” zijn van het drama.
   Bedrijven hebben geen (directe) fysieke macht over ons. Dat hebben alleen politici.

   Het bedrijfsleven weet dat natuurlijk al decennia lang en “maakt daar gebruik van” door de politoci te lijmen. Door ze “belangrijk” te maken en wie weet voor straks een mooie beloning. (Voorbeeld: Wim Kok, en vele anderen)

   • Ik zie de grote multinationals en politiek niet meer los van elkaar.
    Het is verworden tot een twee-eenheid.
    Het is volgens mijn niet meer een kwestie van “gebruik maken van” maar een gezamenlijk spel waarbij voor beiden een win-win situatie geldt.
    Een dikke min komt er alleen voor de individuele vrije burger.
    Het zou goed zijn als ook hier eens wat kritischer naar de bedrijven en de zgn “vrije” markt wordt gekeken. Dat mis ik erg.
    Wil je een verregaande bevoegheid van de EUSSR tegengaan dan zal er iets meer de handen ineen moeten worden geslagen op dit punt.
    Zelfs met stromingen en organsaties die ver afstaan van wat de meesten hier voorstaan. Dus met de SP, linkse anti-globalisten, communisten, nationalisten etc.
    De gevolgen zijn te catastrofaal.
    Organisatie van ALLE tegenkrachten is essentieël op dit punt.
    Misschien een oproep voor iedereen om ook eens op de linkse blogs eens een woordje hierover te doen.

 7. Klein detail: bestorming van de bastille was niet in 1689 maar een volle eeuw later.

  Ik hoop echt dat men hier in Nederland (of wat ervan over is) eens wakker wordt, zodat het tij gekeerd kan worden. Helaas ben ik bang dat men hier een beetje ingeslapen is.

  Groeten,

  Jan

 8. Nog geen jaar geleden verzekerde onze uber-Christen Balkenende de Nederlandse bevolking er nog van dat zijn onderhandelingskunsten ertoe hadden geleid dat er recht gedaan werd aan het Nederlandse “NEE” m.b.t. de Europese grondwet. Alle grondwettelijke elementen zouden worden geschrapt, inclusief de functie van Europees President.

  Inmiddels is de discussie wie er Europees President gaat worden, waarbij de naam van JP ook is genoemd als mogelijke kandidaat. Er wordt geen enkele uitleg gegeven over deze merkwaardige ontwikkelingen – verantwoording aan het volk is men kennelijk niet verschuldigd – en de media is muis en muis stil.

  Kennelijk is het bij de media “not done” om de regering hierop aan te spreken, en schrijft of spreekt men liever over de kansen dat JP president wordt, dan dat men hem aanspreekt op het feit dat hij de Nederlandse bevolking kennelijk keihard heeft voorgelogen. De media heeft wel de mond vol over persvrijheid in landen als Rusland, maar zelf zijn ze kennelijk bang om kritiek op het kabinet te uiten.

  Of men lijdt aan ernstig geheugenverlies.

  Bronnen :

  Geen nieuw referendum over Europees verdrag
  http://www.wereldomroep.nl/actua/nl/nederlandsepolitiek/referendum_20070921

  ChristenUnie ‘draait’ niet om Europa
  http://www.christenunie.nl/nl/k/91/news/view/169715/48130/ChristenUnie-draait-niet-om-Europa.html

 9. ik geloof niet dat we ineens vastzitten als er getekend is. Stel Wilders komt hier na de volgende verkiezingen aan de macht en hij haalt Nederland uit de EU, gewoon we willen niet meer meedoen. Wat gaat er dan gebeuren ? Stuurt de Europese Commissie een leger op ons af ? Ik denk van niet. En zoiets gaat echt gebeuren want de EU is een doodgeboren kindje. We zijn ook van de SU afgekomen, al die Socialistische monstruositeiten gaan vanzelf te nonder.

  • …al die Socialistische monstruositeiten gaan vanzelf te nonder….

   Daar ben ik het mee eens, maar gedurende het proces kunnen die monsters veel schade aanrichten. Het zou fijn zijn als wij die kunnen beperken. Hopelijk is deze schade kleiner dan destijds in de Sovjetunie of Joegoslavie.

 10. Bedoel je hiermee dat ze zichzelf monddood maken? Nee, dan hebben ze zichzelf eerst ingedekt zodat iemand anders er weer voor kan opdraaien

  • Misschien is de EU d.o.d. (dead on arrival). Maar voorlopig is de kwien hier de uiteindelijke bazin van het spul en zoals zij het wenst zal het ook gebeuren … of niet soms?

 11. Weet u het nog?
  http://www.depers.nl/binnenland/107406/Actie-tijdens-PvdA-congres.html
  Vette actie voerden we met zijn allen. Niet dus. Er waren wél PNVD’ers aanwezig tijdens die actie, maar u was er niet.
  Zie o.a. http://www.pnvd.nl/PvdA_congres.jpg
  In totaal voerden er negen (9) mensen actie voor het opnieuw houden van een referendum.

  En welke partij stelt gewoon keihard in haar partijprogramma als speerpunt: “Per direct uit de EU”. Jawel, opnieuw de PNVD: http://www.pnvd.nl/prog_mei_2008.html

  Allerlei zaken waarover wordt gemekkerd op MeerVrijheid en bij Vrijspreker wil de PNVD aanpakken. Geen of zo min mogelijk subsidies, artikel 120 uit de grondwet, alle nevenfuncties van rechters openbaar, afschaffing v/d verplichte procesvertegenwoordiging, legalisering van drugs, geen verplichting tot het meedragen van een identiteitsbewijs, vrijheid van godsdienst niet apart in de wetgeving, terugdraaien rookverbod cafés, in plaats van opslag van internet- en telefoonverkeer juist het briefgeheim ervoor laten gelden, enzovoort.

  Jullie trappen er toch niet in, in die leugens van de zittende politici en de media over de PNVD? Hebben jullie je verdiept in waar de PNVD écht voor staat? Documenten doorgelezen op de website? U weet wel, zelf kritisch denken, vrijdenken, niet alles geloven wat u hoort.

  Zeg het maar. Welke zittende partij naast de PNVD maakt zich echt druk over de EU? Jullie stemmen allemaal op de SP? En welke partijen die in de Kamer proberen te komen verzetten zich tegen de machtsovername vanuit de EU? Wederom: zeg het maar.

  PNVD niet goed genoeg? Ik begrijp dat u zelf een partij gaat oprichten binnenkort? Of blijven we alleen posten op de forums? Preken voor de eigen parochie is het. Bush en Balkenende leven in de echte wereld, daar worden de besluiten genomen. Niet in de virtuele.

   • Zei ik ergens dat libertijns hetzelfde is als liberaal? Nee. Waarom is het enige commentaar dat je levert het benadrukken van verschillen, terwijl je ook common ground had kunnen zoeken?

 12. Regeren met invloed van het christelijk geloof…..is via de gereformeerde achterdeur je leven binnendringen! Onbegrijpelijk dat anno 2008 regeren met het geloof nog steeds samen mag gaan…Modern regeren met een middeleeuws geloof…onvoorstelbaar, maar realiteit.

 13. Terzijde: de kaders waarin de reacties worden geplaatst, zouden helderder onderscheiden moeten worden.
  Waarom geen afwisseling :licht kader, donker kader, licht kader, enz.
  Is bevorderend voor het inzicht in de reacties.

Comments are closed.