Onderstaande brief is naar de Kamer gestuurd in de hoop dat de Kamerleden eens nuchter gaan denken.U zou deze actie kunnen versterken door ook een brief (e-mail) te sturen om onderstaande brief te versterken.Aan de Tweede Kamer der  Staten-Generaal

t.a.v. de commissie VROM
p/a Postbus 20018,    2500 EA Den Haag
Betr.: algemeen klimaatbeleid d.d. 2 juli 2008
Oosterwolde,  3-06-2008

Geachte Commissieleden,

Via de griffie van  uw commissie hebt u een afschrift ontvangen van mijn open
brief aan mevrouw Cramer d.d. 18-4-2008. *)

Het Ministerie geeft toe dat klimaatmodellen  onbetrouwbaar zijn.

Het klimaatbeleid van mevrouw Cramer is gebaseerd op de inzichten van het IPCC en  Nederlandse instellingen als KNMI, ECN en Milieu- en NatuurPlanburo.

Het Ministerie is uitgebreid op de hoogte van alle onderzoeken die het oneens zijn met het door bovengenoemde instituten op gang gebrachte en verdedigde klimaat-alarmisme.

Dit betekent dat het huidige klimaatbeleid van mevrouw Cramer en in het biezonder  de op basis van  aantoonbaar aanvechtbare aannames doorgevoerde (CO2)heffingen  onvoldoende wetenschappelijk is onderbouwd. Het u bekende PCCC-rapport “De Staat van het Klimaat 2007 “  is vooral geprezen omdat het de kunst van het weglaten tot wetenschap heeft verheven.  Tienduizenden wetenschappers uit de gehele wereld komen in verzet tegen de door mevrouw Cramer verdedigde klimaat-hype:  we gaan ten onder tenzij ….Ik verwijs U naar de Manhattan-verklaring,  de recent verschenen verklaring ondertekend door ruim dertigduizend Amerikaanse wetenschappers alleen al, etcetera. Alles ruimschoots bekend bij het Ministerie.

Mevrouw Cramer heeft haar beleid voorzien van wetenschappelijk dubieuze argumenten.  Zij staat bekend als adept van de milieu-beweging.  Haar opvattingen over de noodzaak de menselijke C02-uitstoot te beperken en te belasten  missen elk wetenschappelijk fundament. Publiekelijk  verdedigt ze  de klimaatverandering en de globale opwarming zonder informatie erbij te geven waaruit blijkt dat haar beleid ongefundeerd is.  Ik vermoed dat ze ook U als Kamerleden  daarmee niet lastig valt.  Onvolledig en zelfs onjuist voorlichten van de leden van de Tweede Kamer lijkt me voor een Minister  politiek niet zo geslaagd.

Ik verzoek U dringend rekening te houden met deze perikelen  bij uw klimaat-debat op  2 juli 2008.

Hoogachtend,

W.H. Siemonsma

*)  https://www.vrijspreker.nl/wp/2008/04/mevrouw-cramer-u-bent-ernstig-tekort-geschoten/#more-51316 

5 REACTIES

 1. Ik zal de brief ondersteunen.

  Maar ik zou tevens aandacht willen vragen voor de actie van Ir Arend Lammertink inzake de ratificatie van het verdrag van Lissabon.
  Die actie kwam te laat voor de Tweede Kamer, maar de Eerste Kamer moet nog stemmen.

 2. Simon Rozendaal van Elsevier noemde deze minister al eens de ‘minister van milieudefensie’ vanwege het activistenverleden van deze minister bij de milieu-extremisten van milieudefensie. Hetgeen voldoende zegt over wat wij nog kunnen verwachten…

 3. Hopelijk is deze nog wel eerst door de spelcheck gehaald voordat deze werd uitgestuurd. Maar verder een lovenswaardig initiatief. Ben benieuwd of hier tijdens het debat ook aan gerefereerd gaat worden, of dat men zich als blinde kippen achter de minister zal scharen.

 4. Wat nou klimaat?
  NASA Censuur over klimaatverandering

  George W. Bush wilde niet te veel aandacht voor
  klimaatverandering, dus legde hij wetenschappers
  van de NASA het zwijgen op.

  Leuk stukje in de DAG van donderdag 05-06-2008

  Het verplicht invullen van je email-adres is trouwens illegaal.

 5. Deze klimaatkosten zijn zo hoog teneinde ons zoveel geld afhandig te maken dat wij volledig afhankelijk worden van de staat waardoor een eco-dictatuur tor de mogelijkheden gaat behoren.

Comments are closed.