dinsdag, 29 juli 2008
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Conspiracy en werkelijkheid (2/3)


Hoe je ook over conspiracy verhalen denkt, het is een feit dat er veel over gesproken wordt, en vaak met emoties.
Hier nog eens een poging tot een objectieve beschouwing en discussie te komen.

In drie delen. Vandaag deel 2. 
 

Conspiracy en Werkelijkheid (2/3)Uit voorgaande artikelen waarin over samenzweringen geschreven werd, bleek steeds date er snel emoties worden opgeroepen. Net als bij discussies over religies waarvoor mensen zelfs oorlogen gaan voeren. 

In ons vorige artikel probeerden we tot antwoorden te komen over de realiteit van de verhalen. Net als we daar probeerden niet het bewijs voor een bepaald geval te leveren. Daarover gaan al zoveel sites.
We willen hier wel eens nuchter kijken naar wat er in de wereld gebeurt in de richting van de New World Order, in de richting van een Wereldregering. Graag los van welke samenzwering. Alleen objectieve feiten WAT er nu aan het gebeuren is. 

Dan valt niet te ontkennen dat er een duidelijke trend is naar grotere machtsconcentraties en naar meer macht bij overheden en minder vrijheid voor ieder individu. 

De EU is een groeiende machtsconcentratie. Veel Vrijsprekerartikelen tonen dit glashelder aan.Met een begin van de Benelux kregen we eerst de EEG (Europese Economische Gemeenschap) die werd uitgebouwd tot de EU (Europese Unie) die nu al 27 landen omvat en werkt aan uitbreiding tot 44 landen. (voorlopig!). Nederland en de (burger) kunnen steeds minder zelf over hun eigen geld en toekomst beslissen. 

–De macht van de EU neemt continu toe en de politici trekken zich steeds minder aan van de burgers.Drie jaar geleden werd voor het invoeren van de EU-grondwet nog een volksraadpleging gehouden.Toen die grondwet door het volk werd afgestemd, namen de politici daar geen genoegen mee. Ze maakten dezelfde tekst onleesbaar, deden er “een andere kaft om”, noemen het “verdrag van Lissabon” en gaan het invoeren zonder de burgers te vragen. (Terwijl ze kunnen weten dat de meerderheid er niet voor voelt). 

–Bovendien, terwijl ook die hernoemde grondwet nog niet eens is aangenomen, sluit de EU een grotere Unie met de landen om de Middellandse zee: De EU-Meditairane Unie. Het volk had er nog nooit iets over gehoord. Het was er opeens!

Een duidelijke aanwijzing voor grotere slaafsheid van het volk is ook het volgende:
Toen de Ieren NEE stemden, ging de voorzitter van de EU, Nicholas Sarkozy, naar Ierland om de Ieren aan te zeggen dat ze maar opnieuw moesten stemmen, en dan Ja.
Het is te hopen dat de Ieren niet door de knieën gaan voor bvb “meer democratie“. 

–De NAFTA (North American Free Trade Association) omvat heel Noord Amerika: de Verenigde Staten, Mexico en Canada.
Centraal en Zuid Amerika vormen gelijksoortige grote eenheden.

–In Afrika is de OAE, Organisatie van Afrikaanse Eenheid waar Prins Willem begin deze maand nog een lezing voor hield in het bijzijn van de beschermeling van Jan Pronk, Robert Mugabe. Een aanduiding dat “hoogheden onder elkaar” kennelijk niet vies van elkaar zijn. 

–De VN, (de Verenigde Naties), waarvan 192 landen al lid zijn, oefent zijn invloed uit over een nog groter aantal landen en zou zelf een begin kunnen zijn van een wereldregering.
Daar wordt het spel o.a. gespeeld via allerlei grote sub-organisaties.
Om een klein idee te hebben waarmee ze zich bemoeien, hoef je alleen maar naar hun onderdelen te kijken. *)

De VN heeft in bijna elk van de 192 landen en ook bij niet leden een vertegenwoordiging en ze stuurt “Vredesmissies” naar een groot aantal landen.

Machtige organisaties van de VN zijn o.a.:
-de FAO, Food and Agricultural Organisation. Alleen hier werken al meer dan 4000 mensen
-De WHO (World Health Organisation met een personeelsbestand van over 8000 personen.
-Het IMF (International Monetary Fund)

–De WERELDBANK is een andere machtige concentratie met onder zich belangrijke, invloedrijke organisaties als:
-International Development Association (IDA)
-International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
-International Finance Corporation (IFC)
-Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
-International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID)

Het vereist een verdere intensieve studie om er achter te komen hoe de onderlinge verbanden en invloeden zijn.
Bij de VN zit nog meer, maar tijdgebrek verhindert op dit moment een uitgebreidere studie. Maar de hier genoemde feiten geven toch een beeld van de enorme omvang en de daarmee gepaard gaande invloed.

G8, de leiders van de “Grote Acht” komen bij elkaar en maken afspraken die ons allemaal aangaan!
Onder andere hebben zij ook de meeste invloed op het beleid van de Wereldbank.

–De NAVO (Noord Atlantische Verdrags Organisatie) is een verband tussen vooral Amerika en de Eu voor een gemeenschappelijke militaire organisatie.

–DE militaire wereldmacht van de Verenigde Staten is op grote schaal overheersend. De Verenigde Staten hebben militairen in ongeveer 140 landen!! Nog steeds DE politieagent van de wereld? Niemand kan daar tegenop. De enige mogelijkheid van tegenspelen is guerrilla. (terrorisme?)

–De WTO (World Trade Organisation) krijgt ook wereldwijd meer invloed.

–De macht en verwaandheid van politici wordt ook steeds groter. Zie hoe Balkenende het verraad van Lissabon er door duwde, weigert een onderzoek naar Irak toe te laten. Als er miljoenen besteed worden, is zelfs de taal dat:” “De minister X heeft 100 miljoen gegeven aan “een of ander opperhoofd””.

Centrale Banken trekken het beheer over het geld steeds meer naar zich toe. In de EU is de ECB (Europese Centrale Bank) die al belangrijker geworden is dan de Central Banken van de afzonderlijke landen.
Al probeert op dit moment Sarkozy zijn macht over de Europese Centrale Bank (ECB) ook weer te versterken tegelijk met het werken aan meer macht voor zichzelf in Frankrijk.

–De veroorzaakte geldontwaarding grenst aan het ongelooflijke. Door de stap voor stap procedure wordt het geslikt. 

–De persoonlijke vrijheid neemt af. Een duidelijke indicatie is de verplichting om steeds een identificatiebewijs bij je te hebben. Vingerafdrukken registreren en eye-scans worden steeds meer vereist. Zonder je vingerafdrukken te registreren kom je bvb Amerika niet meer binnen. 

–De collectivisering neemt toe. Pensioenen en gezondheidszorg en onderwijs zijn in handen van overheden.
Overheden bepalen bvb tot hoe lang de mensen moeten werken.

 Deze bloemlezing (die niet eens uitputtend is) geeft een bewijs van doorgaande machtsconcentraties en vermindering van de vrijheid van ieder individu. Het zit nog ingewikkelder in elkaar dan hier even duidelijk te maken is!

Het is geen bewijs dat er een “conspiracy” ergens zit die al deze plannen maakt en leiding geeft ze uit te voeren.

 In deel drie van deze trilogie zullen we proberen of we een rationele verklaring kunnen vinden.

 ————————————————————-
*)  Onderafdelingen van de VN waarvan hier enkele worden genoemd:
Civilian Police [1]
Drug Control and Crime Prevention  [16]
Economic Affairs [14]
Electoral Affairs [5]
Engineering [33]
Human Resources [32]
Human Rights [22]
Humanitarian Affairs [17]
Legal Affairs [16]
Logistics [125]
Medical [11]
Political Affairs [27]
Population Affairs [2]
Public Information [41]
Security [19]
Social Affairs [13]
Statistics [3]

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen, Politiek
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Klaas Den Helder schreef op : 1

  Het is geen bewijs van een samenzering maar allemaal wel heel toevalig dat wereldwijd dit soort zaken gebeuren.

  En allemaal toevallig zo mooi op elkaar afgestemd

  En allemaal toevallig zo mooi overeenkomend met eerder uitgelekte plannen

  In dit voorbeeld het plan om de wereld eerst in 3 verticale machtsblokken te verdelen en die dan later samen te voegen.

  Je gaat je afvragen hoe oorzaak en gevolg in dit opzicht werken.

  Voorbeeld

  Worden wetenschappers geinspireerd door SF films om dat soort dingen te gaan bouwen.
  Of worden we met SF films voorbereid op dingen waar wetenschappers allang mee bezig zijn

 2. Loneman schreef op : 2

  Klaas,

  – beide.
  of beter: de ‘wetenschap ‘ krijgt haar ideeen ‘aangereikt ‘. En vervolgens worden die uitgewerkt.
  De meeste mensen zouden het mentaal niet eens aan kunnen, wanneer getoond werd, wat de ‘wetenschap ‘ al gemaakt heeft. Er is dus een ( kunstmatig ) wereldbeeld , terwijl een mengeling van echt bestaande technologie en fantasie als SF films wordt gebracht.

  Een mens kan NIET leven in deze eendimensionale, platte, vulgaire gevangenis, die wij ‘onze moderne maatschappij ‘noemen. Alleen iemand ZONDER ZIEL kan dat.
  We worden doodgegooid met WCeend, onzinradio, onzinpolitiek, onzinvoetbal : iedere dag opnieuw; en wij denken dat we ‘leven ‘ – en dan ook nog zgn ‘beschaafd ‘ ;
  en dat wij het SUMMUM zijn van de geschiedenis.

  Maar het blijkt wel uit de hang naar het onbegrijpelijke ( inclusief conspiracy ) en bovennatuurlijke, dat er iets anders aan de hand is; en dat de mens te maken heeft met krachten ( en machten ! ) die groter – en vooral sterker – zijn dan hijzelf.

  L

 3. Marcellus schreef op : 3

  “We willen hier wel eens nuchter kijken naar wat er in de wereld gebeurt in de richting van de New World Order,… Dan valt niet te ontkennen dat er een duidelijke trend is naar grotere machtsconcentraties en naar meer macht bij overheden en minder vrijheid voor ieder individu. ”

  Dat klopt wel, maar is het directe gevolg van de machinaties die binnen een overheidsorgaan aanwezig/ingebouwd zijn en niet het gevolg van een vooraf geplande machtsovername-gedachte van een (beperkte) groep personen.
  Dat er een groep personen te herkennen valt die veel meer profijt van deze machinaties hebben dan hen wiens vrijheid steeds minder wordt valt niet te ontkennen. En om deze lopende band van steeds groter wordend collectivisme (noem het maar neo-marxisme of gewoon fascisme) te stoppen zullen die profiterende personen op allerhande manieren aangepakt moeten worden. Maar ga hun profiteursschap niet verwarren met opzet. Dat is teveel eer voor deze groepen en personen. Zulks verhoogt alleen maar hun status en is daarom ook een teveel aan eer voor die types. Types die er geen probleem mee hebben dat de arbeid van anderen voor hun inkomen zorgt terwijl zij zelf niets anders hoeven te doen dan zichzelf zo belangrijk als mogelijk voor te stellen. Kortom, maak ze niet groter dan dat ze zijn. Het zijn allemaal dezelfde jan-lulletjes als een ieder die je op straat tegen kan komen.

  Klaas Den Helder: “Worden wetenschappers geinspireerd door SF films om dat soort dingen te gaan bouwen. Of worden we met SF films voorbereid op dingen waar wetenschappers allang mee bezig zijn.”

  Kijk dat bedoel ik nou. Ik wil niet tegenspreken dat er sprake zal zijn van wederzijdse inspiratie tussen SF-verhalen en wetenschap. Maar uiteindelijk komen die, al dan niet uitgevoerde, ideeën allemaal uit dezelfde soort hersenen, die op dezelfde manier getraind zijn in dezelfde tijd en met dezelfde culturele achtergrond. Een mens kan niet anders dan van zijn eigen tijd zijn.
  Voorbeeld: Pyramidale bouwvormen in Mesopotamië, Egypte, Europa, China en in de Amerika’s; allemaal het resultaat van een tot nu toe nog niet herkende vorm van cultuur-uitwisseling (misschien wel mbv. prehistorische ruimtereizigers) of toch gewoon doordat een pyramidale vorm de enige manier is om met beperkte technologische middelen in de hoogte te kunnen bouwen?

 4. SpyNose schreef op : 4
  Spy-Nose

  “Toeval” bestaat niet. (M.a.w. Onderzoek het mogelijk verband.)

 5. Marcellus schreef op : 5

  op dezelfde dag dat de aanslagen op het WTC in New York gepleegd werden begon ik met mijn bedrijfje. Ben ik nu onderdeel van een samenzwering (want er zal vast wel een mogelijk verband te bedenken zijn) of is dat dan toch toeval?

  😉

 6. Sander schreef op : 6

  de ‘wetenschap ‘ krijgt haar ideeen ‘aangereikt ‘:
  www.vrijheidsstrijder.nl

 7. Sen Huwa schreef op : 7

  Het proces van acceptatie van nieuwe inzichten in complotten verloopt vaak in drie stappen:

  1. ontkenning;
  2. als het niet meer valt te ontkennen: ridiculisering;
  3. als het niet meer valt te ridiculiseren: stellen dat het niet interessant en actueel is.

  Aan de reacties te zien, zitten we ergens tussen stap 1 en 2. De reacties op complottheorieën zijn veelal van eenzelfde aard:

  – belachelijk maken;
  – schelden;
  – het verstand en de integriteit van de schrijver in twijfel trekken;
  – de bestaande bewijzen ontkennen en bagatelliseren;
  – en vervolgens stellen dat er geen bewijzen zijn.

  Je zult zien dat wanneer de beerput echt open gaat, de doorgewinterde debunker moeiteloos overstapt naar stap 3.

  Hij zal zeggen dat er oude koeien uit de sloot worden gehaald. Dat hij verveeld is door steeds dezelfde berichten. Dat hij de zaken die hij altijd belachelijk heeft gemaakt en ontkent heeft, niet interessant genoeg vindt.

 8. NvdBeek schreef op : 8

  Mijn complimenten Huib. Je analyse is gedegen en beide artikelen willen duidelijk een punt maken. Wat betreft de nieuwe concentratie van de macht zou ik graag het volgende ter overweging willen geven:
  De ontwikkeling van de machtsconcentratie is m.i. niet zo lineair als je hier stelt. Met name de ontwikkeling van de europeese rechtspraak heeft de macht van staten en de EU in het verleden nogal eens beperkt. De benelux en met name de EEG, die ook in de EU setting nog bestaat onder de naam ” eerste pijler” heeft juist de macht van de lidstaten tegenover de burger verkleind. Mogelijk dat juist daarom de lidstaten de macht van de EU, of beter gezegd de raad van ministers, willen vergroten: op die manier herkrijgen ze de macht die ze in het verleden verloren zijn.
  In dezelfde zin zie je dat in Nederland de machten van concentratie en deconcentratie elkaar afwisselen. Onder Paars was er relatief gezien deconcentratie, onder het christenjuk neemt de concentratie weer toe.
  Wat betreft de VN was in de jaren ’50 de macht al groot. Denk aan hoe Nederland onder druk van de Amerikanen Indonesie moest opgeven.

  Om e.e.a. samen te vatten: M.i. bespreek je hier een bruto-concentratie, zonder rekening te houden met deconcentratie op andere vlakken.

  Maar deze opmerkingen zijn, zo geef ik toe, allemaal niet direct relevant. Hoogstens roepen zij de vraag op waarom de nadruk ligt op negatieve ervaringen, maar dat is waarschijnlijk meer psychologie.

  Overigens vind ik je opmerking dat de conspiracy theorieen vooral worden aangewakkerd door desinformatie vanuit de overheid een sterke. Ik kijk uit naar deel 3.

 9. VmaX schreef op : 9

  Het proces van het bedenken van komplotten verloopt vaak in drie stappen:

  1. een gebeurtenis die schokkend is;
  2. Niet kunnen accepteren van het bestaan van dergelijke gebeurtenissen: ongeloof tov officiele verklaringen;
  3. Het activeren van een rijke fantasie: fabriceren, bedenken en posten van bewijsmateriaal en naar elkaar linken als “bewijs”.

  Aan de reacties te zien, zitten de meeste complot aanhagers in fase 3. De reacties op complottheorieën zijn veelal van eenzelfde aard:

  – religieus aandoende overtuiging;
  – negeren tegenovergesteld bewijsmateriaal;
  – het verstand en de integriteit van de debunker in twijfel trekken;
  – de bestaande bewijzen ontkennen en bagatelliseren;
  – en vervolgens stellen dat het ontbreken van bewijzen tegen de complottheorie bewijzen zijn want immers in een doofpot gestopt.

  Je zult zien dat wanneer de complottheorie echt onderuit gehaald word, de doorgewinterde complotter moeiteloos overstapt naar stap 2.

  Hij zal zeggen dat er een geheim genootschap bestaat die de ‘echte’ bewijzen verdoezeld, dat de tegenstander gevangen zit in de mindcontrol van de MSM, hij zal de tegenstander beschuldigen van op de loonlijst staan van de AIVD, hij zal zijn handen op de oren leggen en keihard LALALALALA roepen.

 10. VmaX schreef op : 10

  Hub, ik was er al een beetje bang voor..
  Waar je starte in deel 1 met een grotendeels “open” stuk waarmee de discussie zuiver gevoerd zou kunnen worden, heb je in dit deel 2 je objectieve masker laten vallen en stel je geen open vragen meer maar leg je je persoonlijke anti-globalistische en anti-EU visie neer ter discussie.
  je “stelt” al heel veel en stelt minder vragen.

  Jammer.
  Einde oefening
  vervolg: discussie over VN en EU met uitstapjes naar NWO en Bilderbergers.
  de zoveelste…

 11. Sen Huwa schreef op : 11

  Mijn complimenten VmaX, je hebt er wel werk van gemaakt.

 12. R. Hartman (NI) schreef op : 12
  R. Hartman

  Zie ook deze video t.a.v. de parallellen tussen EEG / EU en NAFTA / NAU. Toeval?

 13. VmaX schreef op : 13

  ja goed he? 😉

 14. R. Hartman (NI) schreef op : 14
  R. Hartman

  Aldus VmaX, die al eerder heeft laten zien (vrij onderaan de draad) slechts kritiekloos dubieuze bronnen te kunnen aanhalen en afhaakt zodra een beroep op het eigen denkvermogen gedaan wordt.

 15. VmaX schreef op : 15

  ach gaat de islamofoob op de man spelen? (lees de dubbelzinnigheid 😉 )

  Zit jij nou de hele tijd al te wachten tot je een wrokkige postje op mij kunt loslaten? 🙂
  Waar is de inhoud van jou post nu dan?

  In de laatste reacties op je islamofobisch geneuzel gaf ik aan dat ik geen zin meer had in een inhoudsloze discussie, als jij denkt dat je een discussie gewonnen hebt omdat je het langer volhoudt nou dan heb je gewonnen hoor.
  chapeau.

 16. R. Hartman (NI) schreef op : 16
  R. Hartman

  Aan welke zijde zat het gebrek aan inhoud, vraag ik me dan af…
  Gewonnen? Er staan nog steeds zo’n vijf vragen open, daar. Dus als jij daar geen inhoudelijk antwoord op hebt is dat misschien zo. Is wel een beetje een Pyrrhus overwinning dan, want mijn doel, je na te laten denken over het waarschijnlijkheidsgehalte van de ‘inhoud’ van door jou aangehaalde bronnen, is niet bereikt.

  Qua inhoud hier: Hub heeft een zeer objectief, inhoudelijk stuk geschreven, in een hernieuwde poging de aandacht op de objectiviteit te vestigen in plaats van op de welles/nietes inhoud. Wat mij betreft is hij daar uitstekend in geslaagd.

  Maar jij wilt alweer welles/nietes inhoud lezen, omdat de objectieve feiten die als voorbeeld worden aangehaald niet met jouw gekleurde NOS visie overeen komen. Je matigt je zelfs aan de inhoud van deel 3 te gaan voorspellen. Tja.

 17. VmaX schreef op : 17

  Als jij nou eerst eens stopt met “om de zin” een mislukte poging te doen om de “opponent” te ridiculiseren komen we misschien ook eens ergens in een discussie.

  Je begint alweer te stellen dat je er niet in geslaagd bent mij na te laten denken. Daarmee impliceer je dus dat ik niet na zou denken en jij dus wel.

  vervolgens plaats je de vermeende ‘inhoud’ van mijn bronnen tussen ” daarmee aangevend dat mijn bronnen niet relevant of betrouwbaar zouden zijn.
  Overigens was de bewuste bron The Guardian maar ik had ook 100 andere linkjes met exact dezelfde informatie kunnen geven.
  www.google.com

  Vervolgens:
  Waar jij een objectief stuk leest, lees ik een gekleurde visie.
  Ik zie in het stuk van hub veel visies van hub terug, naast de droge feiten. Is prima, geen probleem mee, maar is niet objectief hoe je het ook went of keert.
  Kortom omdat het JOU visie bevestigd is het nog niet objectief.

  Goed daarna ga je en passant nog even mij een NOS visie aanwrijven, tja…
  Er zit je blijkbaar iets dwars, maar wat?

 18. Marcellus schreef op : 18

  nee hoor, geen toeval. Verwijst slechts naar de machinaties binnen de overheden waar ik het in mijn reactie hierboven over had. Let ook maar eens op het feit dat er de laatste tijd steeds weer gesproken wordt over DE overheid en niet over EEN overheid wanneer vooral overheidsdienaren en -schatplichtigen een bepaald overheidsingrijpen willen verdedigen. EEN overheid zou verwijst naar een bestuursorgaan (eventueel van en door het volk) terwijl DE overheid verwijst naar een appart van het volkopererende instelling. Overheden hebben zichzelf nu ook woordelijk losgekoppeld van hen die zij zouden moeten dienen. Binnen de huidige wetgeving kunnen zij niet meer teruggeroepen worden. Zelf de ontwikkelingen terugdraaien zit er ook niet in daar deze personen dan hun ongelijk zouden moeten toegeven en daardoor zouden zij ahw. geëxcommuniceerd worden. De enige weg die zij nu nog kunnen volgen is het blindelings doorzetten van de ingeslagen weg. Overheden, en de personen daarin, zitten gevangen in hun eigen spel. Een spel dat alleen maar kan eindigen in een hele hoop ellende. Ik kijk er al naar uit.

 19. R. Hartman (NI) schreef op : 19
  R. Hartman

  “Er zit je blijkbaar iets dwars, maar wat?”

  Lijkt me duidelijk. Zo’n vraag of vijf, zes zelfs, twee direct aan jou, vier meer algemeen. Maar aangezien dat een ander topic betreft stel ik voor dat we er hier over ophouden. Als je die antwoorden nog kwijt wilt kun je dat beter in het originele topic doen, lijkt me. Laten we het hier on-topic houden, s.v.p.

 20. VmaX schreef op : 20

  lol
  wie begon daarmee dan? 🙂

  Maar idd offtopic.

 21. SpyNose schreef op : 21
  Spy-Nose

  Sterker, op 11/9/1991 (precies 10 jaar eerder) ben ik gelukkig gescheiden!
  Dankzij een vooruitziende blik van de Goddelijke Voorzienigheid en de H. Maagd natuurlijk. 🙂

 22. Softie schreef op : 22

  Welke krachten (en machten) zijn dat dan?

 23. Owl schreef op : 23

  Vmax,

  Het lijkt me dat Hub vooralsnog probeert objectief te bekijken of een bepaalde ontwikkeling, namelijk het concentreren van politieke macht in steeds grotere territoria, het gevolg is van “complotten”, of dat het andere oorzaken heeft dan bewuste planning. Hierin lijkt hij me tot nu toe best aardig geslaagd. Dat hij daarbij die ontwikkeling, ongeacht haar oorzaken, negatief vindt, is vrij normaal op een libertarisch forum dat maximale macht van het individu over diens eigen leven nastreeft.

  En persoonlijk kan ik best wat argumenten bedenken waarom het (zelfs ongeacht of men nu een libertariër of een collectivist zou zijn) níet wenselijk is om macht te monopoliseren. Daarentegen heb ik weinig steekhoudende argumenten kunnen bedenken vóór federalisatie en machtsconcentratie, behalve enkele emotionele en vage begrippen, zoals “gelijke vrede en rechtvaardigheid over de hele wereld” die ik tot mijn spijt enige jaren terug zelf nog “overtuigend” vond. Als je wilt, kunnen we daar (iets off-topic misschien) over discussiëren.

  Maar de bedoeling van Hub’s artikel is volgens mij een poging tot het objectief bekijken wat de oorzaken zijn van deze ontwikkeling (al weet ik niet wat hij in deel 3 gaat zeggen), en niet een betoog over de wenselijkheid van federalisering, want die wordt door veel mensen (zeker op fora aan beide uitersten van het individu-versus-collectief politiek spectrum) al afgewezen. En de rest heeft er mijns inziens nog niet goed over nagedacht.

  Maar zij (en jij) mogen mij proberen te overtuigen met goede argumenten. Al is een kleine waarschuwing op zijn plaats: als je al dacht dat Hartman probeert je met kwantiteit te “overtuigen”, zul je met mijn gemiddeld reactie-volume al snel uitgeput raken. Dit is echter geen complot van mijn kant om een discussie door afmatting te beslechten.

 24. Fred schreef op : 24

  De hele geschiedenis zie je pogingen van machtsconcentratie. Meestal d.m.v. oorlogen (van het Perzische Rijk tot aan Hitler), soms door oorlogen te combineren met gearrangeerde huwelijken (Bourgondiërs/Habsburgers) en nu dus via samenwerking (EU). Maar het laatste is geen complot. Het gebeurt zeer openlijk. Kortom: ik wacht je derde artikel af. Verder is mijn visie al uitstekend verwoord door Vmax.

 25. rob schreef op : 25

  – belachelijk maken;
  – schelden;
  – het verstand en de integriteit van de schrijver in twijfel trekken;

  Dat gebeurt ook als je een iets andere mening hebt, niet alleen omdat je kritiek hebt.
  De mens kan op het ogenblik alleen maar zwart/wit denken, grijs ziet hij niet…

 26. VmaX schreef op : 26

  @Owl
  Ik weet ook donders goed hoe moeilijk het is een issue objectief te benaderen vooral als je er een sterke mening over hebt zoals Hub.
  Voor iemand die Hub’s mening deelt is al snel het artikel ” objectief” natuurlijk..
  Snap ik.

  Daarnaast moet ik hierbij wel vermelden dat ook ik al enkele jaren en de laatste tijd in het bijzonder non transparante en non democratische verschijnselen zie in de vorming van bijvoorbeeld de EU als machtscentrum.

  Daar kom ik al snel in een spagaat.
  Basicly ben ik een goort voorstander van libertarisme, echter zie ik ook daar naast de mogelijkheden diverse onmogelijkheden voor de praktijk.
  Hetzelfde probleem wat ik heb met de vorming van de EU.
  In beide gevallen kleven er voor en nadelen aan.

  Mijn uitgangspositie, de onvermijdbaarheid van schaalvergroting/globalisering, dwingt mijn gezonde verstand om libertarisme als een gedeeltelijke utopie te zien en de EU als een noodzaak maar tegelijk als een potentieel gevaar.
  Mijn standpunt is dan ook zoveel mogelijk ” van binnenuit” de EU libertarische aspecten te promoten en de transparantie en democratie te verdedigen, om op die wijze het best mogelijke compromis te bereiken.

  De uitgangspositie van veel libertariers hier, zoals bij Hub, is dat de EU de anti-christ is en bestreden moet worden. Mijns inziens voer je dan alleen een idealistisch achterhoede gevecht met weinig resultaat.

 27. beek schreef op : 27

  Ik vermoed dat Sen Huwa hier en beschrijving geeft van reacties op zijn eigen samenzweringsconcept?
  Allemaal leuk en aardig, maar is het niet wat klagerig, Huwa, om direct zo te gaan zeuren over reacties?
  Zou het niet zinvoller zijn met heldere feiten te komen?
  Of e.e.a. eens nader aan het onwetend publiek te gaan uitleggen?

  Waartoe dienen die keurige stapjes van Huwa?
  Om een soort natuurwet te formuleren, die zijn waarheid altijd oproept?
  Waarmee iedereen die het niet met hem eens is, onmiddellijk in een psychische ‘fase’ kan worden gezet, waardoor z’n opvattingen er verder niet meer toe doen, terwijl die van Huwa een schijn van onaantastbare vanzelfsprekendheid krijgen?

  Allemaal inhoudsloos gewauwel, zonder verder met feiten of duidelijke aanwijzingen te komen.
  Veel ‘truthers’ komen met vage filosofietjes en een boel geweeklaag. Met feiten komen zij bijna nooit. En op feiten reageren zij bijna nooit.
  Ook een constatering, maar wel een die vele malen nuttiger is, dan het gejammer van ene Huwa, die meer weet van de Galactische Federatie dan de gemiddelde bezoeker hier, maar zich liever beklaagt over de andersdenkende reacties waarin hij een reflex meent te moeten ontwaren, dan z’n eigen verhaal ook maar 1 cent duidelijker te maken.

 28. beek schreef op : 28

  Kortom, Huwa, als ik wil weten of de butler het gedaan heeft, heb ik concrete aanwijzingen nodig, en bekende feiten.
  Geen vaag geleuter over fases waarin een ontkenner zou zitten.
  Die fases zijn misschien nuttig ter diagnostisering van een psychiatrisch patient.
  Maar is elke opponent patient?!
  Mevrouw Palmen deed iets dergelijks m.b.t. Fortuyn. De man werd als een patient benaderd, waardoor z’n opvattingen tot symptoom van een ziekte werden verklaard.

 29. Sen Huwa schreef op : 29

  In een van onze dialogen bespraken we het ‘vliegtuig’ in het pentagon. Laten we dit dan samen eens feitelijk bekijken.

  Hoeveel feiten weet jij over dit incident?

 30. Owl schreef op : 30

  Vmax,

  Ik kan me je redenatie voorstellen, maar het lijkt me heel riskant. Juist omdat het zo verleidelijk kan zijn. Wie wil er immers niet “één wereld van vrede en recht”?

  Maar wat is “vrede” en “recht” nu eigenlijk? Oude Chinese filosofen en hun keizers dachten ook dat een verenigd China onder hun heerschappij “rechtvaardiger” of in ieder geval “vrediger” zou zijn dan de strijdende koninkrijken. Maar ondanks lange periodes van “vrede”, en waarschijnlijk ook een hoop goede bedoelingen, heeft de Chinese overheid zelf door de eeuwen heen behoorlijk wat ellende aangericht. En niet iedere Chinees, Arabier, Amerikaan of Nederlander zal over “recht” hetzelfde denken. Een SP’er zal daar heel iets anders bij zien dan een PVV’er, en beiden weer anders dan een liberaal. Als je eenmaal accepteert dat globalisatie territoriale schaalvergroting en machtsconcentratie met zich mee moet brengen, en probeert het resulterende monster van binnenuit te hervormen (wellicht in de hoop jouw idee van recht over een veel groter gebied te verspreiden), heb je in feite reeds verloren.

  Landen als Zwitserland, Nieuw-Zeeland, Singapore, en tot op zekere hoogte zelfs Hong Kong (ondanks dat ze “officieel” niet langer onafhankelijk is), behouden een hoge mate van autonomie, ondanks de globalisering, en hebben ook (mits ze een liberaal beleid voeren) een goede economische ontwikkeling. Het is niet geheel vergelijkbaar, omdat Hong Kong en China niet beide een redelijk “democratisch” systeem hebben (niet dat democratie op zichzelf zo geweldig is overigens), maar zou je ook voorstander zijn dat Hong Kong voortaan geheel vanuit Beijing wordt bestuurd, en de Hong Kongers adviseren om te proberen China van binnenuit te hervormen? (Con)federale staten met grote lokale autonomie hebben doorheen de geschiedenis niet bepaald slechter gefunctioneerd dan de unitaire. Zij het dat ze helaas een neiging vertonen op den duur ook te centraliseren. Dit is echter een gevolg van de neiging van politici om alles “centraal” te willen beslissen, en overal dezelfde regels te laten gelden, en niet omdat het zoveel “beter” is, of een “natuurwet”.

  Vrijhandel en globalisering kun je ook hebben zónder centrale wereldoverheid. Het enige dat nodig is, is dat individuele staten unilateraal hun handelsbelemmeringen opheffen. Sterker nog, als landen simpelweg wettelijk zouden vastleggen dat buitenlanders en hun producten toegang tot hun interne markt moeten krijgen op basis van dezelfde gelijke voorwaarden als hun eigen burgers, zou hiermee ook het probleem van “harmonisatie” opgelost zijn. Nu is de “oplossing” voor ieder conflict van lokale wetgeving met de lokale wetgeving van een ander land, om dan die wetgeving gelijk te trekken. Dat kan soms in voordeel zijn van individuele vrijheid, maar vaak ook in het nadeel: het vrijere land wordt immers iets omlaag getrokken, en het onvrijere land omhoog. Netto gezien kan het misschien een verbetering zijn, maar het is voor de grotere vrijheid in bepaalde landen wel funest. Als daarentegen ieder land gewoon haar eigen wetgeving mag behouden, maar wél gelijke toegang moet geven voor buitenlanders, zou men beide kunnen behouden. De SP kan dan in Nederland streven naar haar socialistische “heilstaat”, en de liberale Ieren kunnen hun lagere belastingen houden. Al zie ik dat uiteraard liever omgekeerd.

  Het alternatief, namelijk het centraliseren van macht, is op den duur fataal voor vrijheid. Want zodra een voldoende sterk monopolie of oligopolie van staten bereikt is, is er voor de burger geen uitwijkmogelijkheid meer. Dan zijn politici niet langer genoodzaakt zich enigszins in te houden, en kunnen ze ook openlijk minder en minder vrijheid toestaan. Wat ze in de EU nu al doen met hun Europees arrestatiebevel, bewaren van telefoon- en internetgegevens, samenwerking op immigratiegebied (m.a.w., Nederland moet straks net zo keihard of laks zijn als de EU wil), het uitwisselen van bankgegevens en het onder druk zetten van landen met een liberaal bankbeleid om ook hun gegevens af te staan, landbouwbeleid, enzovoorts.

  Ik vel even geen waarde-oordeel over de wenselijkheid van de lokale nationale wetgevingen. Ik zeg ook niet dat ik graag een SP- of PVV-beleid wil (alsjeblieft niet zelfs…), maar ik zou zo één, twee, drie niet kunnen bedenken wat dé absolute rechtvaardige wetgeving is die overal zou moeten gelden. En ik heb ook niet teveel vertrouwen dat als ik het al zou weten, we dat recht momenteel in Nederland kunnen invoeren, laat staan in Europa. Dan zouden we eigenlijk moeten streven naar grote autonomie voor Nederlandse gemeentes, en daarheen migreren. En vrijheid bereiken via de VN zou met haar meerderheid van vrijheid-minachtende naties en politici al helemaal geen optie zijn.

  Dus om dan maar te gokken dat de EU niet slechter zal zijn dan de vele voorbeelden van nationale overheden die in heden en verleden zijn ontspoord op dat gebied, lijkt me vrij naïef. Als het mis gaat in alleen Duitsland, alleen Noord-Korea, alleen Zimbabwe, alleen de VS, of alleen Nederland, hebben de burgers nog een vluchtmogelijkheid. Als het in de EU misgaat, of in een toekomstige Wereldfederatie, gaat het overal mis. En gezien het feit dat de EU en VN uit exact dezelfde politici bestaan als de nationale overheden die zoveel ellende hebben aangericht, zie ik niet waarom dat niet zou kunnen. Als zij in staat zijn tot oorlogen, totalitarisme, genocides, populisme, bevoordelen van lobby’s, enzovoorts, lossen we dat niet op door ze nog meer macht over een groter gebied te geven.

  Dat lijkt me een dermate groot risico, dat we echt moeten streven naar ontbinding van die supra-nationale organisaties, en juist moeten gaan voor grotere autonomie van districten binnen nationale staten. En dan proberen om door een sterke verdediging en vrijwillig, eenzijdig liberalisme op lokaal nationaal niveau de rest van de wereld over te halen om hetzelfde te doen. Volgen ze massaal het voorbeeld, des te beter. Volgen ze het voorbeeld niet, dan is dat een duidelijke indicatie en waarschuwing dat zulk soort “naties” en met name hun politici, niet het soort mensen zijn aan wie we onze liberalere natie onderschikt zouden willen maken. En als andere landen liberaler worden dan Nederland, zou ik onze liberale medestanders daar het niet toewensen om onliberale Nederlanders mee te laten beslissen over hun wetgeving. En dan hebben wij een voorbeeld om te volgen of naar te emigreren.

  En wat betreft die onvermijdbaarheid: de Sovjet-Unie, Tsecho-slowakije Joegoslavië, en andere multi-nationale staten hebben hun experiment met kunstmatige “gelijkheid” ook niet overleeft. Zelfs een destijds redelijk mono-ethnische VS heeft haar burgeroorlog ternauwernood doorstaan. En daar waar meerdere volkeren in hetzelfde land leven (India met o.a. de Kashmiri’s, Sri Lanka met de Tamils, Turkije met de Koerden, Spanje met de Basken, Thailand, Kenia, Ethiopië, enzovoorts, is het bijna altijd op den duur gedonder. Alleen Zwitserland lijkt reeds meer dan anderhalve eeuw (ook na een burgeroorlog overigens) redelijk stabiel, maar die hebben dan ook een hoge mate van federalisme waardoor de banden iets minder knellen. Al zie ik het daar op den duur ook misgaan, aangezien hetzelfde proces van centralisatie ook daar sluipenderwijs lijkt plaats te vinden.

  Maar inderdaad, ik ben erg bang dat er teveel mensen zijn, ook weldenkende zoals jij, die het echt als “onvermijdelijk” en zelfs “wenselijk” zien. Vandaar dat ik de toekomst ook zéér somber inzie. Zelfs mét onafhankelijke Staten, maar al helemaal met enkele continentale machtsblokken die tegen elkaar gaan opbieden wie “de grootste” heeft, wie het meest “humanitair interveniëert”, wie “het best voor haar menselijk (stem)vee zorgt” als paternalistische voogd, enzovoorts. En als het één wereldstaat wordt, zeker als het onbeperkt de democratie als “dictatuur van de meerderheid” omarmt, met alle nieuwe technologie en één gesloten wereldwijd systeem zonder ontsnappingsroute, is het denk ik echt over en sluiten voor de vrijheid. Al hoop ik dat mis te hebben uiteraard.