Hoe je ook over conspiracy verhalen denkt, het is een feit dat er veel over gesproken wordt, en vaak met emoties.
Hier nog eens een poging tot een objectieve beschouwing en discussie te komen.

In drie delen. Vandaag deel 3, en voorlopig slot.
 
Conspiracy in de praktijk? Een alternatief? (3/3)

In de voorgaande twee artikelen over dit onderwerp hebben we trachten aan te tonen dat er in de maatschappij heel wat gebeurt waar we niet direct een 100% overtuigende waterdichte verklaring voor kunnen geven en tevens dat er een concentratie van macht aan de gang is.

Samenzweringen zijn er in de maatschappij talloze. “Elke boevenbende” is er al een.  Maar of er (en welke) daarvan slechte bedoelingen hebben en uitgaan van zogenaamde “nette mensen” die misdaden begaan om hun doel te bereiken, is een niet bewezen punt. 

Een deel van de verklaring van de gebeurtenissen in de richting van de New World Order, Wereldregering, kan liggen in wat je zou kunnen noemen de onofficiële “samenzwering” van de nomenclatura’s. 

Laten we alleen de Nederlandse nomenclatura eens bekijken: De (Haagse) kliek die het land regeert.

Dan zien we dat er een groep van steeds dezelfde personen is, die bij elke verkiezing weer een rol speelt. Ze kennen elkaar en spelen elkaar de bal toe. Bvb door te zorgen dat je vriendjes op de lieslijst komen. Of zoals Hans van Baalen nu Europarlementariër wil worden en meteen de publieke steun krijgt van een aantal VVD prominenten. (En liefst blijft Hans ook tegelijkertijd zitten in het NL-Parlement) 

Als iemand ervan niet rechtstreeks bij regering of parlement betrokken kan worden, zijn er tientallen andere invloedrijke baantjes die goed betalen en die definitief of tijdelijk kunnen zijn.

Ministeries, Burgemeesters, Provinciale Staten, Raad van State, Commissies, Departementen, Autoriteiten, bestuurders van overheidsorganen, ambtenaren in allerlei gradaties. 

Hoeveel personen hieronder vallen is niet duidelijk. Pamela Hemelrijk noemde onlangs in een Vrijsprekerartikel een getal van 3000. Nadere studie gaat buiten het bestek van dit artikel, maar gegevens van lezers zijn welkom. 

Je kunt in de nomenclatura terecht komen door politiek bezig te zijn en je dan omhoogwerken. Want net als elders heb je hier ook een rangorde van hoog tot laag. 

Naast deze politici zijn er nog enkele andersoortige groepen.

De eerste daarvan is samen te vatten onder de noemer “bedrijfsleven”. Veel leiders uit het bedrijfsleven hebben al lang ontdekt dat in Den Haag grote zaken te doen zijn. Er zijn grote orders en belangrijke vergunningen te vergeven. Om van subsidies niet eens te praten.

Er is zelfs een officieel contactorgaan via de “werkgeversverenigingen”.

De wederzijdse belangen van opdrachten verwerven, en vriendjes te hebben voor mooie baantjes ook buiten de politiek, leiden tot “samenwerking” die je “corporatisme” kunt noemen.
Nederland is duidelijk een corporatistische staat. 

De derde groep die een rol speelt zijn de leiders van de vakverenigingen. Ook die zitten in de club en switchen wel van de ene naar de andere groep. Werkgevers en werknemersverenigingen zijn daardoor een verlengstuk van de regering.

Zij hebben met zijn drieën ook een gezamenlijk overlegorgaan: de SER, de Sociaal Economische Raad.

Dat de SER een verlengstuk van de regering is, blijkt duidelijk uit de officiële drie doelstellingen.

De drie doelstellingen van de SER zijn:  **  http://www.ser.nl/nl/raad/ser_kort/drie%20centrale%20doelstellingen.aspx  **

 • een evenwichtige economische groei, passend binnen het streven naar duurzame ontwikkeling;
 • een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie;
 • Een redelijke inkomensverdeling.

Niet echt een vrije economie!

Dit alles vindt niet plaats in het geheim. Zelfs al zullen bepaalde personen best wel geheime onderlinge afspraakjes maken. Het is echter niet een bewezen geheim genootschap waaraan de rest ondergeschikt is.

Desondanks zou je stelsel een “conspiracy” kunnen “noemen” en dan heb je in Nederland heel wat verklaard.
In andere landen gebeurt dat op analoge wijze.

De politici van de verschillende landen zijn al vele jaren geleden begonnen met elkaar op te zoeken. Het was niet moeilijk om op het idee te komen dat ze meer macht konden verwerven door meer samen te doen.

Daardoor ontstonden de organisaties waarvan er in ons vorig artikel een aantal genoemd werden en waarin werd aangetoond dat er steeds grotere machtsconcentraties aan het ontstaan zijn.
Mogelijk is dat met de diverse nomenclaturas een soort “natuurlijk proces”?

 Met de collectivistische mentaliteit van deze nomenclaturas  en de slaafsheid waarmee de huidige generaties hen volgen, is dit geen aantrekkelijke toekomst.

De enige reële manier van tegengas, en straks redding, ligt in het ontdekken van de moraliteit (en voordelen) van de libertarische persoonlijke vrijheid voor ieder individu.

En om dat te bereiken kan IEDER mens met nog hoop, meewerken.

16 REACTIES

 1. Nieuwe complottheorie:Waarom laat de overheid zo vaak “TBS-ers” ontsnappen of stuurt ze met verlof als ze net in een labiele bui zitten, door mensen die 10 jaar gestudeerd hebben voor die onzin.

  En waarom wil ballin dan een onderzoek?

  Omdat de naam “tbs-er” en hun gevaarlijk zijn in de hoofden van mensen gepompt moet worden,
  Beginnen ze bij serieverkrachters, via joke kaviaar , acp , weesie en weet ik veel wie allemaal kunnen oppakken, en de opinie laten denken dat je gevaarlijk bent voor de samenleving.

  • Gewoon omdat als jij vast zit je ook probeert te ontsnappen. Niet dan?

   Is het subject braaf en rationeel en wil hij graag 10 jaar in een ‘cel’ of zoekt ook hij vrijheid, voor zijn manier, van leven?

   Maar weest gerust, uiteindelijk ontsnapt niemand 😉
   ‘morbid in the morning’

  • Klinkt een beetje als wartaal, ik bedoel dus dat ze met opzet dingen laten gebeuren om de actie ertegen te kunnen legitimeren, een TBS-er is immers een gek, alleen zal indicatie voor tbs wat verruimd worden.

   Ik kan er volledig naast zitten, maar wel frappant dat er de laatste tijd zoveel gebeurt met TBs-ers.

  • Stel ik heb TBS gekregen voor het op zijn bek slaan van me broer.
   Krijg op een gegeven moment verlof om met een stagiare naar de winkel te gaan (om mijn sociale vaardigheden te oefenen)
   Dan ga ik echt niet ontsnappen, je snapt wel dat ik niet met mijn smoel op de nieuwste handlanger van de staat namelijk geenstijl.nl wil.
   En de kwezel van een weesie maar denken dat ie goed bezig is.

   • Klinkt ook een beetje als wartaal 😉

    Waarom zou een stagiar bewust worden meegestuurd met de opdracht een TBS-er te laten ontsnappen? Of de opdrachtgever erop vertrouwen dat de stagair incompetent genoeg is dat vanzelf te laten gebeuren?

    Waarom zou een TBS-er van Geenstijl afweten? En mocht hij dat wel weten, daar iets om geven?

   • Beste Dave,

    De basis ligt m.i. gewoon bij ‘mensen’ en onze faalbaarheid c.q. het gebrek aan perfecte communicatie om bedoelingen exact duidelijk te maken voor elkaar.
    Dan heb je nog natuurlijke driften/emoties.

    Ik verbaas me er meer over dat dingen zo goed gaan 😉

   • Goed gezien, Geenstijl als nieuwe spreekbuis van de staat. Sinds de gezagstrouwe Televaag de keet heeft overgenomen is het enorm bergafwaarts gegaan met GS, behalve met de bezoekersaantallen. Zie bijvoorbeeld de artikelen over dat Weesie bij de politie moest langskomen; inhoudelijk een hoop gezwam met als belangrijkste afwezige de vrijheid van meningsuiting en de verdediging daar van. De laatste knieval jegens de ‘Main Stream Media’ van GS is die klacht bij de Raad voor de Hoernalistiek waar men bij GS in het verleden zo tegenaan zat te keffen. Maar om daar nou een complot in te zien?

 2. hello

  Ik zag je tekst over Pamela Hemelrijk en heb geen idee of je zelf contact met haar hebt.
  Eigenlijk zou ze dat in een soort van boomstructuur moeten plaatsen, zodat je makkelijk het patroon kan volgen van punt A naar B .

  En vervolgens kan je zien wie je moet aanpakken, dat heeft meer effect dan de mensen onder aan de ladder door het slijk te halen.

  misschien leuke docu betreft 9-11 en de boomstructuur, de personage in de docu stelt zich zelf steeds de vragen met meedere wegen en komt op gegeven moment in bepaald structuur en wat uit eindelijk tot een bepaald plaatje komt.

  Who killed john o neil zogezegd specialist in Bin Laden http://video.google.nl/videoplay?docid=5802098235622738454

 3. Huib, libertarisch gezien heb je gelijk. Ik wou eerst een heel ander stuk schrijven, maar ben in de tussentijd tot de conclusie gekomen dat je stelling logischerwijze juist is.
  Een samenzwering is de al dan niet geheime samenwerking tussen personen om een onrechtmatige daad handeling, c.q. een handeling in strijd met de wet, te plegen. Libertarisch gezien is daarmee elke handeling in het publieke domein een samenzwering daar de politiek libertarisch gezien de legitimatie mist om besluiten te nemen omdat er niet besloten is met uninamiteit (a) en omdat de gebruikte middelen c.q. de genomen besluiten door middel van de (dreiging met) geweld verkregen zijn (b). Beide gronden leiden tot onrechtmatigheid van de besluitvorming.

  Overigens mist juist de bespreking van de onrechtmatigheid in je stuk. De verhandeling over de toegenomen machtsconcentratie van de laatste 50 jaar is onjuist omdat miskent wordt dat er sprake is van een golfbeweging en omdat miskent wordt dat er netto een machtsdeconcentratie heeft plaatsgevonden (denk aan het homo-huwelijk, de toegenomen persoonlijke vrijheid, de afschaffing van het ondernemersdiploma).

  In dezelfde zin is het huidige deel onvolledig: Niet alleen is er op zich niets mis met samenwerking binnen een maatschappij om bepaalde wenselijk geachte doelen te bereiken, ook al vindt die samenwerking plaats binnen een gesloten genootschap, dergelijke samenwerking leidt al helemaal niet tot de conclusie van een cooperatistische staat. Ook binnen een libertarische samenleving zal die samenwerking noodzakelijk zijn, daar samenwerking juist de bron van welvaart is die het libertarisme op veel gebieden mogelijk maakt!

  Hetgeen je beschreven hebt leidt daarom niet tot de conclusie dat er sprake is van een samenzwering. Dat gebeurt pas op het moment dat je het, niet besproken, libertarische kader introduceerd. Het is jammer om te moeten vaststellen dat je serie vastloop op een probleem van definities, terwijl je juist in deel 1 aangaf dat dat een probleem was bij veel samenzweringsdiscussies. Tegelijkertijd ben je heel open en duidelijk geweest, althans naar mijn mening. Anders was ik ook zeker niet in staat geweest deze onvolledigheid te ontdekken. Ik ga er vanuit dat je mijn aanvulling weet te waarderen, niet alleen omdat ze je stelling ondersteund.

  Je hebt gelijk in je eerste alinea dat het probleem van samenzweringsdiscussies hem steekt in definities.

  Tenslotte wat betreft de beperkte informatie vanuit de overheid: Vergeet niet dat de overheid een feilbare organisatie is. Niet iedere gebrekkige informatiestroom vloeit voort uit kwaad opzet, maar uit incompetentie. Ook zij weten het niet, en zeggen daarom maar dat wat ze denken. Daarbij zitten ze er vaak naast.

  Een reactie zou ik zeer waarderen.

 4. Slechte referentie, die Meyssan.
  Linkse Franse activist.
  Anti-Amerika en Israel.
  Held in Iran.
  Auteur van het boek dat de raketinslag in het Pentagon proclameerde, in de plaats van het vliegtuig, de vele bewijzen voor het tegendeel negerend.
  Een man die voor alles Amerika en Israel zwart wil maken, daarbij echte feiten negerend.
  Onbetrouwbare bron.

 5. Bij veel theorieën word er ook foutief gequoteerd. Over Zeitgeist the movie is er een site gemaakt om aan te tonen dat er veel niet van klopt. Het is zelf niet zo makkelijk te onderzoeken of de quotes kloppen, waardoor je automatisch er maar van uitgaat dat het grotendeels klopt. Dat is het nadeel van dat je tegenwoordig zoveel informatie kan binnenkrijgen via het internet. Dit is de site:
  http://www.conspiracyscience.com/articles/zeitgeist/part-three/#supposed_quotes

  Ik zelf denk dat er een hoop corruptie is in de overheid, maar dat er geen sprake is van het volgen van een uitgestippelde lijn (dus geen conspiracy). Ik denk dat clubjes als de Skull and Bones je carrière een enorme boost geven, vanwege de contacten, net zoals het voordelig is als je bij een studentenvereniging hebt gezeten. Maar ook grote corruptie in de overheid kan zorgen voor vreselijke en onmenselijke situaties. Dus we moeten nog altijd heel erg op onze hoede zijn.

 6. … en ik denk dat dingen die niet bewezen zijn, even goed nog wel waar kunnen zijn….

  kortom: tegen de tijd dat we ‘het’ kunnen bewijzen is het waarschijnlijk al gebeurd, dus te laat

Comments are closed.