donderdag, 3 juli 2008
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

De broeikastheorie is apekool

 
Theo Richel *), stuurde ons onderstaand artikel met de mededeling dat hij gevraagd was om een reactie. Wel, de Vrijspreker wil ook graag een reactie geven, al zal die anders zijn dan de schrijvers verwachten. 
Om te beginnen zijn we het wel helemaal eens met de apekool van de politieke broeikastheorie.  Broeikasgassen zijn, inderdaad jammer voor de politici, geen politieke maar feitelijke verschijnselen.
 


Hier volgt het artikel waarop we zullen reageren vóór of op het aanstaande weekend.

De broeikastheorie is apekool
Door Gard Simons  

Er is geen aantoonbaar verband tussen klimaat en kooldioxide. – COLUMN SIMONS – De kooldioxidepsychose is geen these maar een politieke ideologie.

 Een paar artikelen van mijn hand waarin ik gegronde twijfels uit over de juistheid van de broeikastheorie en over kooldioxide als veroorzaker van de mogelijke opwarming van de aarde, hebben een discussie op gang gebracht onder lezers van deze krant.

 De heer van Wijlick uitte in een ingezonden brief het vermoeden dat ik mij zorgen maak over de toekomst van ons nageslacht.

Dat vermoeden is niet juist. Ik heb een probleem met de verspilling van gelden en middelen aan de oplossing van een niet bestaand probleem waardoor er minder tijd, gelden en middelen overblijven voor het nemen van maatregelen die een oplossing voor het werkelijke probleem bieden.

 Het is niet waar dat de halve graad temperatuurstijging over de afgelopen 150 jaar een gevolg is van kooldioxide. Het is een bijzonder krakkemikkige theorie, die door legio deskundigen op fundamentele punten onderuit wordt gehaald. Het grootste gedeelte van die halve graad opwarming heeft bijvoorbeeld plaatsgevonden vóór 1940 en is zelfs begonnen in een tijd dat auto’s en vliegtuigen helemaal niet bestonden. Ironisch genoeg heeft er van 1940 tot 1980 een temperatuursdaling plaatsgevonden. Als kooldioxide de boosdoener is, zou ze juist in die veertig jaar gestegen moeten zijn want na de Tweede Wereldoorlog begon de grote boze kooldioxide uitstoot pas goed.

 Geen van de grote temperatuurschommelingen van de laatste duizend jaar kan worden verklaard door kooldioxide. Er bestaat geen enkel aantoonbaar causaal verband tussen kooldioxide en klimaat. Omdat contemporaine milieuactivisten echter geen mogelijkheid onbenut laten industrie en automobilist de schuld te geven van zo ongeveer elke vastzittende scheet en mensen als Al Gore daar handig op hebben ingespeeld en een fortuin bij elkaar hebben gefantaseerd met angstaanjagende “documentaires”, heeft de kooldioxidetheorie de overhand gekregen en is er een gigantische subsidie- en banenindustrie omheen gegroeid.
De kooldioxidepsychose is geen wetenschappelijk onderbouwde these maar een politieke ideologie met trekken van een religie: volkomen redelijke en gefundeerde tegengeluiden worden domweg genegeerd en onder tafel gemoffeld.

Als de theorie ontmaskerd wordt als apekool en zijn maatschappelijke relevantie verliest, wordt het goudmijntje namelijk gesloten en dat is het laatste dat onze broeierige vrienden willen.

 De machtige advocaat van de kooldioxidetheorie, het klimaatpanel IPCC, is een VN-lichaam. Haar conclusies zijn per definitie politiek gedreven. Veel wetenschappers hebben het IPCC dan ook verlaten omdat ze de theorie als volledige lariekoek beschouwen.

 De Club van Rome schilderde in het beroemde rapport van 1971 ongebreidelde economische groei af als grote boosdoener en de oorzaak van alle ellende in de wereld. Een dogma dat tegenwoordig nog steeds als absolute waarheid wordt gekoesterd door milieubewegingen.

 Het is gevaarlijke nonsens. Er is maar één oplossing voor problemen die misschien voortvloeien uit een veranderend klimaat: economische groei. Deze mogelijke problemen kunnen alleen het hoofd worden geboden door een technologisch hoogstaande en welvarende samenleving, ingebed in de vruchtbare bodem van een parlementaire democratie.

 Ontwikkelingslanden nemen daarbij een sleutelpositie in. Armoedebestrijding, ontwikkelingshulp, uitbanning van eenvoudige infectieziekten, het bevorderen en in stand houden van stabiele democratieën en het bestrijden van verstikkende dictatoriale regimes dienen daarom de hoogste prioriteit te hebben.

Uit humanitair oogpunt, maar ook omdat een geestelijk en lichamelijk ongezonde samenleving zich onvoldoende ontwikkelt en niet opgewassen is tegen problemen die een technologisch hoogstaande aanpak vergen.

 Als je denkt dat de zeespiegel gaat stijgen moet je geen overstromingsoefeningen houden maar de dijken verhogen.

Daar moet het geld en de kennis naar toe. In de tussentijd kunnen we blijven werken aan het ontwikkelen en perfectioneren van andere energiebronnen. Omdat de olievoorraad bijna op is, zeker, maar ook om voor het zover is eens onder de knoet van die Arabieren uit te komen. Het klimaat verandert, maar dat heeft het altijd gedaan.

Overstromingsoefeningen en karrenvrachten geld uitgeven aan kooldioxidereductie: het zet beide geen zoden aan de dijk.

————————————-
Vrijspreker reactie volgt in afzonderlijk artikel binnen enkele dagen. 
———

*) De Klimatosoof!
De Nederlandse media berichten tamelijk spaarzaam over de klimaatverandering en vooral ook zeer eenzijdig. Internationaal is er echter sprake van een knetterend debat want ‘de wetenschap’ is er nog helemaal niet uit en men is het zeker niet eens. Bij de Klimatosoof kunt U nu het laatste klimaatnieuws volgen…….en er op reageren

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen, Milieu
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. bep schreef op : 1

  De ‘waarheid’ omtrent CO2 is m.i. alleen relevant voor wetenschappers.

  Het gaat erom wat politici anders met het geld zúllen doen, en op welke ideologie de fanatieke Groenmens zich dan (weer) gaat storten?

  Het zit m.i. immers in de mens om een doel te zoeken/hebben om de tijd door te komen.
  Groene mensen zijn nu eenmaal vanaf geboorte fanatieker/vastbijteriger en zulen dan een ideologie als Communisme (weer) omarmen?

  Wat is de ‘lesser evil’ op de vrije ideologie markt?
  Ik heb daar geen kijk.

 2. Hub Jongen schreef op : 2
  Hub Jongen

  “Wat is de ‘lesser evil’ op de vrije ideologie markt?”

  Dat stelen van 10 euro minder erg is dan stelen van 100 euro is geen reden om dan dat stelen van die 10 maar te accepteren.

 3. Jan B. schreef op : 3

  Olievoorraad is niet bijna op en zal nimmer opraken.
  De grootste leugen is dat olie een fossiele brandstof is.
  Olie wordt continue door de Aarde aangemaakt: Aardolie.

  zapruder.nl

  De VN denkt dat er 45 biljoen dollar ( 29.000 miljard Euro ) nodig is om de fictieve klimaatproblematiek te bestrijden.
  Dit geld gaan ze gebruiken om de wereldregering te financieren. De wereldburgers gaan hun eigen dictatuur bekostigen.

 4. rob schreef op : 4

  De noorpool is waarschijnlijk deze zomer al ijsvrij, met als gevolg een verhoogde opwarming, wat weer een versneld afsmelten van Groenland tot gevolg heeft.
  Op het ogenblik zijn er al berichten, dat de warme golfstroom aan het minderen is, wat uiteindelijk een “nieuwe ijstijd” kan veroorzaken.
  Ook zou de laatste ijstijd geeindigd zijn, door een komeet/meteoor expolsie, net boven de toendra van Canada…

 5. wladi schreef op : 5

  ik dacht dat de noordpool eigenlijk iedere zomer ijsvrij was.

 6. Willie schreef op : 6

  Dat er geen oorzaak-gevolg relatie bestaat tussen CO2 en het klimaat wil nog niet zeggen dat er geen verband is. Misschien is er wel een oorzaak-gevolg relatie in de andere richting.

  Bij allerlei boringen lijkt er namelijk wel een verband te zijn tussen die twee…

  Hoe het zit weet ik niet, maar je zou je kunnen voorstellen: eerst wordt het warmer/kouder op aarde (door een externe oorzaak, bijv. Milankovic), en dan past het CO2-niveau zich aan…

 7. aad schreef op : 7

  Dat het CO2 niveau afhankelijk is van de temperatuur is zelfs zeer aannemelijk, heeft alles te maken met het begrip dynamische evenwicht, dat bij hogere temperaturen meer naar de kooldioxide-kant gaat, en bij lagere temperaturen meer naar de andere kant, dat zijn met name de oceanen. Wat verder een zeer grote invloed heeft zijn de vulkaanuitbarstingen, die door de meleumaffia gewoon expres worden “vergeten”. Eén en ander blijkt overigens ook uit diverse metingen, het stijgen van het kooldioxide-gehalte loopt zo’n 800 jaar achter op het stijgen van de temperatuur… Tsja, voordat een oceaan is opgewarmd…

 8. Freek schreef op : 8

  “Hoe het zit weet ik niet, maar je zou je kunnen voorstellen: eerst wordt het warmer/kouder op aarde (door een externe oorzaak, bijv. Milankovic), en dan past het CO2-niveau zich aan…”

  Dat komt door de oceanen waar CO2 in opgeslagen is. Bij hogere temperaturen komt er meer CO2 vrij uit de oceaan. Het ‘opwarmen’ van de oceaan kost zo’n 800 jaar. En als er op de data van Al Gore ingezoomd wordt, dan kun je een time-lag zien van 800 jaar tussen de temperatuursverandering, en vervolgens na 800 jaar de CO2 verandering.

  Er is dus wel een oorzaak en gevolg, maar die ligt andersom.

  Wat toename van de zeespiegel betreft: op Antartica neemt het ijs toe, en dat is landijs, op de Noordpool neemt het af, maar dat is allemaal drijfijs.
  Aangezien water de grootste dichtheid heeft (i.e. het compactst is) bij 4 graden, en het om zout water gaat waardoor het onder 0 graden ook nog vloeibaar is, betekend dat het smelten van het Noordpoolijs de zeespiegel doet DALEN! Stel dat het water daar -6 is, dan neemt de waterhoeveelheid pas weer toe (t.o.v. nu) al het +10 graden is.

 9. Freek schreef op : 9

  Je was me net voor!

 10. Armin schreef op : 10

  Ga nu geen sprookjes verkondigen. Er zijn een paar excentrieke wetenschappers die beweren dat olie vooral een product van de aarde is. Er zijn serieuzere die beweren dat olie en aardgas ook gevormd kan worden door andere processen dan ‘fosilificatie’. Daar zijn ook best aanwijzingen voor. Maar er zijn nog veel meer aanwijzingen dat olie in ieder geval voor een heel erg groot deel wel degelijk organisch is.

  Dat steenkool en bruinkool van organische aard zijn staat echter buiten kijf, en dat de natuurlijke aanwas (van wat voor oorzaak dan ook) van olie en aardgas veel kleiner is dan ons verbruik. Dus het raakt wel degelijk op als we zo door zouden gaan.

  (Nogthans zullen we dat niet, omdat olie economisch gezien gewoon schaars en dus duur zal worden. Of ik dat overigens mee zal maken tijdens mijn leven is weer een andere discussie.)

 11. Armin schreef op : 11

  Nee, de noordpool is a een paar honderd jaar niet meer ijsvrij geweest.

  Overigens zou ik mijn geld niet zetten op een ijsvrije noordpool deze zomer. Daar is geen enkele aanwijzing voor. En …

  www.climateaudit.org

  2008 lijkt zelfs weer kouder te zijn dan recordjaar 2007.

 12. Kim schreef op : 12
  Kim Winkelaar

  Het leuke van Steenkool (en Bruinkool) is natuurlijk dat het inderdaad zeker 100% organisch is. Met andere woorden (ook wel newspeak genoemd): het is biomassa. Alleen dan wat ouder.

  Daar moeten onze groene vrienden dus dol op zijn, zou je denken. Want met biomassa maak je ‘groene stroom’.

 13. Armin schreef op : 13

  Bij allerlei boringen lijkt er namelijk wel een verband te zijn tussen die twee…

  Even zeuren: er blijkt een correlatie te zijn. De vraag is of er een verband is en zo ja of er een oorzaak-correlatie is. Dat zijn 3 stappen. Correlatie was er vroeger tussen CO2 en T, verband zou kunnen, maar historisch kan de oorzaak-gevolg enkel CO2 volgt T zijn via o.a. de door jou genoemde externe oorzaak, bijv. Milankovic. Andersom is niet mogelijk.

  Vandaag de dag echter kan het best omgekeerd zijn. Immers wij stoten actief CO2 uit. Dat deden we vroeger niet. Sterker nog, CO2 is een broeikasgas. Het zal de aarde dus opwarmen. Alelen als je het directe effect doorrekent is dat verwaarloosbaar. De IPCC-club denkt dan ook dat er allerlei zelfversterkende effecten zullen optreden. Zij ondersteunen dit met klimaatmodellen.

  Ik geloof hier om tal van redenen niet in, maar goed, het zou kunnen. Nu is er alleen vandaag de dag geen correlatie tussen CO2 en T meer. Tenminste niet op de tijdschalen die we nu bekijken (<30 jaar) en IPCC beweert dat bestaan. Geen correlatie, geeft dan ook geen sterk verband op die tijdschaal en dan ook geen sterke oorzaak-gevolg. IPCC heeft dus een probleem.

  Gelukkig hebben ze Hansen aan het roer om de GISS-temperatuurmetingen te manipuleren bij NASA, zodat in ieder geval 1 van de 5 meetsystemen aangeeft dat de temperatuur nog enigsinds stijgt en de huidige 10-jaar dip wellicht een natuurlijke fluctuatie is. Maar goed, dan moet de temperatuur de komende 10 jaar wel weer flink gaan stijgen.

 14. Fred schreef op : 14

  De aanhangers van de broeikasttheorie (laat ik de theorie over temperatuurstijging a.g.v. menselijke uitstoot van CO2 maar kort zo noemen), hebben een groot probleem. Inderdaad de stijging tot 1940 en de daling daarna. Ook de constante temperatuur sinds piekjaar 1998 en de lichte daling sinds 2007 is lastig voor deze theorie. Maar het IPCC heeft allerlei noodverbanden klaar liggen. De daling van 1940 – 1975 zou door SO2 zijn veroorzaakt. Nu voorspellen zelfs allerlei instituten een daling voor de komende 20 jaar a.g.v. diverse natuurlijke fluctuaties. M.a.w. steeds als waarnemingen in de natuur niet stroken met de broeikasttheorie moet er een andere factor bij worden gehaald om de gebeurtenissen alsnog te laten passen in de theorie.
  Krimpt de Zuidpool, dan past het in de theorie, groeit de ijsmassa, dan past het er ook in. Stijgt de temperatuur van de hogere luchtlagen niet zoals de theorie voorspelt, dan wordt daar ook een nieuwe oorzaak voor gevonden, zoalng de theorie maar kan blijven staan. Helaas willen de aanhangers maar niet onder ogen zien dat door steeds meer bepalende factoren op te nemen, het simpele CO2-model (met enige feedbackfactoren zoals waterdamp en wolkenvorming), steeds complexer wordt en daardoor ook steeds minder goed in staat nog iets te voorspellen. En een wetenschappelijke theorie die alles kan verklaren en waar alles inpast, is een slechte wetenschappelijke theorie.
  Een goede wetenschppelijke theorie sluit namelijk ook bepaalde gebeurtenissen uit. De zwaartekrachttheorie (jazeker, het is nog steeds een ‘theorie’, wetenschappelijk gezien) sluit namelijk uit dat twee lichamen elkaar zullen afstoten. M.a.w. een appel zal nooit omhoog vallen. Vooralsnog staat die theorie daarom overeind. En over dat voorspellen: de eerste theorie van de jaren ’90 (het eerste IPCC-rapport dus) voorspelde ook een temperatuurstijging voor de jaren na 1998. Die is er niet geweest. Anderen voorspelden op basis van andere factoren (m.n. de zon) dat de temperatuur na 2000 niet meer zou stijgen en mogelijk zelfs zou dalen. Vooralsnog is die voorspelling wel uitgekomen. Zou die IPPC-theorie misschien wetenschappelijk onvoldoende zijn?

 15. Owl schreef op : 15

  Fred,

  Het heeft eigenlijk religieuze trekken gekregen. Toegegeven, daar hebben beide zijden last van, omdat het ook een sterk ideologische kant heeft. Het doet me denken aan de “God of the Gaps”. Vroeger was God’s aanwezigheid en Hand in Alles “evident” voor de gelovigen, maar naarmate steeds meer dingen werden verklaard vanuit de Natuur, moest men iedere keer de bakens verzetten. Nu is God volgens velen nog steeds vanzelfsprekend en Almachtig, en degene die het Universum “in gang heeft gezet”, maar bemoeit zich slechts op “mysterieuze en subtiele” (met andere woorden, onmeetbare) wijze, met Zijn Schepping.

  Hetzelfde kan gezegd worden van CO2 en andere menselijke uitstoot in de ogen van de aanhangers van de anthropogene broeikastheorie. Eerst was CO2 de Almachtige Beweger van het Klimaat, toen werd het slechts “het duwtje” dat het Klimaat tot een onvermijdelijke “Apokalyps” zal bewegen. Eerst zou het hier heet als de Hel worden, toen weer werden Ijstijden voorspeld, en nu kan het vriezen of dooien, regenen of drogen, waaien of windstil zijn, een beetje of een beetje veel, maar dat het aan de Zondige Mens moet liggen, en dat het altijd “Ernstig” is, dat lijkt een onwrikbaar dogma geworden.

  En ook hier weer de mystieke paradox, dat de “Natuur” als plaatsvervanger van God alles mag wat de gewone sterveling niet mag. De God uit de Thora, Bijbel of Koran kon naar hartelust massamoorden plegen of oproepen tot kindermoord, Zondvloeden gebruiken om de Aarde “schoon” te vegen, en ondertussen zonder cognitieve dissonantie de Mens voorhouden “Gij zult niet doden”. En zo mag Gaia blijkbaar gerust een willekeurige hoeveelheid broeikasgassen in “haar” atmosfeer brengen, haar baan rond de zon veranderen naar eigen inclinatie, Ijstijden en Tropische perioden afwisselen als een Oermoeder in de Overgang, maar wee het fossiele gebeente van haar “kindertjes” als die zelf (per ongeluk) aan de thermostaat zouden willen draaien.

  Dat ondertussen, zoals je terecht opmerkt, de werkelijke rol van die mens, in ieder geval wat CO2 betreft, eigenlijk tot even “mysterieus” niveau wordt gereduceerd als de God van de Verlichting, door al die aanpassingen die men aan de “Theorie” doet, kan kennelijk weinig verschil meer maken in de motivatie van de “ware gelovige”. Als je er niet in gelooft, of zelfs maar twijfels bij hebt, ben je immers een “ontkenner”, en afgezant van de Anti-Gore, met het doel alle mooie ijsbeertjes te verzuipen. Als zo’n uit de kluiten gewassen Knut echter een Eskimo doodbijt, of zielige zeehondjes een schedelbasisfractuur bezorgt (wat hem als “intelligente” aap tot “onmens” had gemaakt), dan heet dat echter weer “Natuur”.

  Versta me niet verkeerd, ik sluit nog altijd niet uit dat de mens het klimaat verandert. Op microniveau zal ze dat sowieso vrijwel zeker doen, net als ieder organisme zijn omgeving bewust of onbewust verandert. En (extreme) klimaatverandering heeft bewijsbaar altijd al bestaan, ook zonder de mens. Maar de totale hysterie die dit klimaatgedoe inmiddels heeft bereikt, is buiten iedere rationele proportie. Zelfs al zou je geloven in de theorie, of behoefte hebben aan een bepaalde mate van natuurbehoud vanuit esthetisch oogpunt, en denken dat een zekere mate van ingrijpen of compensatie wenselijk is.

  Werkelijk iedereen “doet tegenwoordig” aan “natuur”: Energiebedrijven maken reclames waarin wij kennelijk een geruststellend gevoel moeten krijgen bij het zien overwoekeren van een stad met agressief onkruid, iedere waterdruppel die van een gletsjer afparelt is wereldnieuws, een bekend ijsmerk heeft een nieuwe ijssoort ontwikkeld waarmee ze “de natuur in Alaska wil steunen tegen de winning van aardolie” (praktisch doodgevroren toendra heeft blijkbaar ook al beschermingswaarde), iedere onbekende bekendheid adopteert pluizige diertjes of trekt naar de Noord- of Zuidpool om te constateren dat ze dood zouden vriezen als ze een seconde hun bivakmuts afdoen “maar toch dat het toch wel warm is”, en olieproducenten zien het blijkbaar als hun grootste ambitie om dankzij futuristische waterstofcellen vooral waterdamp uit je uitlaat te laten komen. Dat die waterstof wel eerst geproduceerd moet worden, waarvoor energie nodig is, en dat waterdamp een broeikasgas is, tja, da’s niet belangrijk.

  Een redelijk mens moet zich volgens mij wel op z’n minst eens achter de oren krabben als hij de 10de reclame binnen een uur ziet langskomen over hoe één of andere nieuwe anti-rimpelcrème geheel “CO2-neutraal” is gemaakt, gebruik makend van “geheime extracten uit het regenwoud”, waarbij de opbrengst voor 10% naar het nieuwste “red de planeet”-benefiet gaat. Dit is natuurlijk geen letterlijk voorbeeld, want in het regenwoud zou geen mens ooit naar anti-rimpelcrème op zoek gaan. Ze hebben wel wat beters te doen, zoals ervoor zorgen dat ze hun “harmonie” met de natuur lang genoeg overleven om rimpels te kunnen krijgen.

  Sorry voor de “rant”, maar ik word er de laatste tijd echt een tikje gestoord van. Misschien moet ik mijn tv-abonnement maar eens opzeggen. 😉

 16. Kim schreef op : 16
  Kim Winkelaar

  Owl: dit is geen reactie, dit is literatuur! Plaatsen op de voorpagina als artikel??

 17. SpyNose schreef op : 17
  Spy-Nose

  Ons nationale Sportidool Erica Terpstra merkte tijdens de recente modeshow van de Olympische Garde tussen de bedrijven door vluchtigjes op:
  “Natuurlijk maak ik me af en toe zorgen, over het klimaat bijvoorbeeld”, waarna zij vervolgens onverstoorbaar overging tot de orde van de dag…
  Een schoolvoorbeeld van ge-institutionaliseerde cognitieve dissonantie.

 18. beek schreef op : 18

  Ondernemers passan zich aan aan de vermeende gevoeligheden van hun potentiele klanten. Zijn die gevoelig voor een groen evangelie, gaan zij daar in mee. Net hoeren.

 19. Bep schreef op : 19

  O wijze Owl.

  Verdomd lekker geschreven en ‘spot on’ wat mj betreft.

  Dank.

 20. Bep schreef op : 20

  Heeft u iets tegen (alle) hoeren?

 21. Fred schreef op : 21

  Dank voor deze mooie aanvulling.

 22. Fred schreef op : 22

  Terpstra, is dat niet die vetklep die ons voorhoudt dat we te weinig bewegen en te dik zijn? Over ge-institutionaliseerde cognitieve dissonantie gesproken. Voor de duidelijkheid: ik heb een paar flinke dikke vrienden en vriendinnen (dik in beide betekenissen), dus dik zijn is voor mij geen probleem. De hypocrisie daarentegen wel. Hopelijk stort ze binnenkort in het Holland House in Peking door de vloer. Die Chinezen wegen zelf namelijk veel minder, dus hun veiligheidsvoorschriften in de bouw liggen op een ander niveau.

 23. rob schreef op : 23

  Tjemig, en nu doet de zon ook al vreemd, al 2 jaar zonder zonnevlekken.

  Zou er iets aan de hand zijn…

 24. SpyNose schreef op : 24
  Spy-Nose

  Inderdaad een vetklep. Men kan zich nauwelijks voorstellen, dat zij in het grijze verleden een spartelende watersportkampioene is geweest. Ze is nog steeds aktief in het openbare leven.
  Volgens Wiki is Terpstra tevens aanhangster van de filosofie van Helena Blavatsky, een van de grondleggers van de Theosofie en de “New Age”, waar de Nazi’s later ook mee wegliepen. Het occulte was hun lust en hun leven.

  Madame Blavatsky werd in verband gebracht met de vervalsing van de z.g. Mahatma brieven uit de eerste jaren van de Theosofische Vereniging. Zij werd een eeuw later min of meer gerehabiliteerd, toen zou zijn aangetoond, dat de brieven echt en de beschuldigingen vals waren.

 25. rob schreef op : 25

  Er is nog veel meer aan de hand.
  Het aardmagnitisch veld is bezig om te polen.
  Tevens was al bekend dat de aarde een hartslag heeft, maar nu ook adem haalt…

 26. Owl schreef op : 26

  Kim,

  Dank je, maar ik weet niet of ik het echt een artikel vind. Het was meer een wat ontspoorde steunbetuiging aan wat Fred zei. Het was ook wat aan de bittere kant voor mijn doen. Het lucht echter wel op…

 27. Owl schreef op : 27

  Beek,

  Behalve dat hoeren nog een echt bevredigend product leveren (naar ik hoor zeggen althans), i.p.v. dat ze letterlijk gebakken lucht verkopen.

 28. Owl schreef op : 28

  Bep,

  Ik neem aan dat je opmerking goed bedoeld is, waarvoor dank, maar ik ga me weer bijna schamen dat ik zo’n vooringenomen naam heb gekozen. 😉

 29. Owl schreef op : 29

  Fred,

  Niet te danken. Al was het zoals ik al tegen Kim zei, misschien een beetje té voor mijn doen.

 30. bep schreef op : 30

  Het is zeker goed bedoeld.

  Maar waarom moet jij je schamen voor mijn vooringenomenheid om wijsheid aan een uil toe te kennen 😉