Theo Richel *), stuurde ons onderstaand artikel met de mededeling dat hij gevraagd was om een reactie. Wel, de Vrijspreker wil ook graag een reactie geven, al zal die anders zijn dan de schrijvers verwachten. 
Om te beginnen zijn we het wel helemaal eens met de apekool van de politieke broeikastheorie.  Broeikasgassen zijn, inderdaad jammer voor de politici, geen politieke maar feitelijke verschijnselen.
 


Hier volgt het artikel waarop we zullen reageren vóór of op het aanstaande weekend.

De broeikastheorie is apekool
Door Gard Simons  

Er is geen aantoonbaar verband tussen klimaat en kooldioxide. – COLUMN SIMONS – De kooldioxidepsychose is geen these maar een politieke ideologie.

 Een paar artikelen van mijn hand waarin ik gegronde twijfels uit over de juistheid van de broeikastheorie en over kooldioxide als veroorzaker van de mogelijke opwarming van de aarde, hebben een discussie op gang gebracht onder lezers van deze krant.

 De heer van Wijlick uitte in een ingezonden brief het vermoeden dat ik mij zorgen maak over de toekomst van ons nageslacht.

Dat vermoeden is niet juist. Ik heb een probleem met de verspilling van gelden en middelen aan de oplossing van een niet bestaand probleem waardoor er minder tijd, gelden en middelen overblijven voor het nemen van maatregelen die een oplossing voor het werkelijke probleem bieden.

 Het is niet waar dat de halve graad temperatuurstijging over de afgelopen 150 jaar een gevolg is van kooldioxide. Het is een bijzonder krakkemikkige theorie, die door legio deskundigen op fundamentele punten onderuit wordt gehaald. Het grootste gedeelte van die halve graad opwarming heeft bijvoorbeeld plaatsgevonden vóór 1940 en is zelfs begonnen in een tijd dat auto’s en vliegtuigen helemaal niet bestonden. Ironisch genoeg heeft er van 1940 tot 1980 een temperatuursdaling plaatsgevonden. Als kooldioxide de boosdoener is, zou ze juist in die veertig jaar gestegen moeten zijn want na de Tweede Wereldoorlog begon de grote boze kooldioxide uitstoot pas goed.

 Geen van de grote temperatuurschommelingen van de laatste duizend jaar kan worden verklaard door kooldioxide. Er bestaat geen enkel aantoonbaar causaal verband tussen kooldioxide en klimaat. Omdat contemporaine milieuactivisten echter geen mogelijkheid onbenut laten industrie en automobilist de schuld te geven van zo ongeveer elke vastzittende scheet en mensen als Al Gore daar handig op hebben ingespeeld en een fortuin bij elkaar hebben gefantaseerd met angstaanjagende “documentaires”, heeft de kooldioxidetheorie de overhand gekregen en is er een gigantische subsidie- en banenindustrie omheen gegroeid.
De kooldioxidepsychose is geen wetenschappelijk onderbouwde these maar een politieke ideologie met trekken van een religie: volkomen redelijke en gefundeerde tegengeluiden worden domweg genegeerd en onder tafel gemoffeld.

Als de theorie ontmaskerd wordt als apekool en zijn maatschappelijke relevantie verliest, wordt het goudmijntje namelijk gesloten en dat is het laatste dat onze broeierige vrienden willen.

 De machtige advocaat van de kooldioxidetheorie, het klimaatpanel IPCC, is een VN-lichaam. Haar conclusies zijn per definitie politiek gedreven. Veel wetenschappers hebben het IPCC dan ook verlaten omdat ze de theorie als volledige lariekoek beschouwen.

 De Club van Rome schilderde in het beroemde rapport van 1971 ongebreidelde economische groei af als grote boosdoener en de oorzaak van alle ellende in de wereld. Een dogma dat tegenwoordig nog steeds als absolute waarheid wordt gekoesterd door milieubewegingen.

 Het is gevaarlijke nonsens. Er is maar één oplossing voor problemen die misschien voortvloeien uit een veranderend klimaat: economische groei. Deze mogelijke problemen kunnen alleen het hoofd worden geboden door een technologisch hoogstaande en welvarende samenleving, ingebed in de vruchtbare bodem van een parlementaire democratie.

 Ontwikkelingslanden nemen daarbij een sleutelpositie in. Armoedebestrijding, ontwikkelingshulp, uitbanning van eenvoudige infectieziekten, het bevorderen en in stand houden van stabiele democratieën en het bestrijden van verstikkende dictatoriale regimes dienen daarom de hoogste prioriteit te hebben.

Uit humanitair oogpunt, maar ook omdat een geestelijk en lichamelijk ongezonde samenleving zich onvoldoende ontwikkelt en niet opgewassen is tegen problemen die een technologisch hoogstaande aanpak vergen.

 Als je denkt dat de zeespiegel gaat stijgen moet je geen overstromingsoefeningen houden maar de dijken verhogen.

Daar moet het geld en de kennis naar toe. In de tussentijd kunnen we blijven werken aan het ontwikkelen en perfectioneren van andere energiebronnen. Omdat de olievoorraad bijna op is, zeker, maar ook om voor het zover is eens onder de knoet van die Arabieren uit te komen. Het klimaat verandert, maar dat heeft het altijd gedaan.

Overstromingsoefeningen en karrenvrachten geld uitgeven aan kooldioxidereductie: het zet beide geen zoden aan de dijk.

————————————-
Vrijspreker reactie volgt in afzonderlijk artikel binnen enkele dagen. 
———

*) De Klimatosoof!
De Nederlandse media berichten tamelijk spaarzaam over de klimaatverandering en vooral ook zeer eenzijdig. Internationaal is er echter sprake van een knetterend debat want ‘de wetenschap’ is er nog helemaal niet uit en men is het zeker niet eens. Bij de Klimatosoof kunt U nu het laatste klimaatnieuws volgen…….en er op reageren

67 REACTIES

 1. De ‘waarheid’ omtrent CO2 is m.i. alleen relevant voor wetenschappers.

  Het gaat erom wat politici anders met het geld zúllen doen, en op welke ideologie de fanatieke Groenmens zich dan (weer) gaat storten?

  Het zit m.i. immers in de mens om een doel te zoeken/hebben om de tijd door te komen.
  Groene mensen zijn nu eenmaal vanaf geboorte fanatieker/vastbijteriger en zulen dan een ideologie als Communisme (weer) omarmen?

  Wat is de ‘lesser evil’ op de vrije ideologie markt?
  Ik heb daar geen kijk.

  • “Wat is de ‘lesser evil’ op de vrije ideologie markt?”

   Dat stelen van 10 euro minder erg is dan stelen van 100 euro is geen reden om dan dat stelen van die 10 maar te accepteren.

   • Beste Huub

    Soms google ik mijzelf wel eens om te kijken of er nergens aangifte kan worden gedaan van smaad of bedreigingen. Dat was niet het geval. Wel zag ik een paar idiote berichten van een paar warhoofden op een of ander onbeduidend forum. Schouders ophalen dan maar weer. In elk geval, zo zag ik je reactie op mijn artikel. Je mag het eigenlijk nergens plaatsen, maar ik ga niet muggenziften.

    Je zegt in je reactie op mijn artikel dat ik naar de overheid ren voor de oplossing. Dat is niet wat ik bedoelde. Probleem met krantenartikelen is dat je per definitie een beperkte ruimte ter beschikking hebt. Ik moet dus keuzes maken. Ik verwacht van de overheid geen oplossing, maar de ruimte en voedingsbodem voor onafhankelijke wetenschappers om te werken aan die oplossingen. Alleen democratieën kunnen dat bieden, hoe imperfect ze ook zijn. Alles is beter dan een totalitair regime. Dat is wat ik met die opmerking “…ingebed in etc….” bedoelde. Het was meer een kort filosofisch uitstapje.

    Met vriendelijke groeten,

    Gard Simons

   • Beste Gard Simons,

    ik heb de indruk dat je niet de spreekbuis van een of andere politicus bent en je oprecht je mening wil uiten. Over de politiek ga ik zwijgen, maar over het verband tussen CO2 en temperatuur wil ik toch even aandringen op het lezen van de wetenschappelijke literatuur op dit punt. Ik wil het in het heel kort proberen uit te leggen, zoals ik het begrepen heb:

    De aarde ontvangt warmte van de zon, gebruikt een deel daarvan om zich warm te houden en een deel ervan reflecteert het terug naar de ruimte. Dankzij broeikasgassen als CO2 (en waterdamp en andere) kan de atmosfeer zich warm houden doordat ze een gedeelte van de warmte absorberen. Maar je kan ook een teveel aan broeikasgassen hebben zoals de planeet Venus, dat op een temperatuur van 450° Celsius draait en waar geen leven mogelijk is.

    Al 200 jaar geleden hebben Fourier en Tyndall de broeikasgassen ontdekt. Ze houden inderdaad warmte vast in de atmosfeer, dat is fundamentele wetenschap. We weten ook dat er tweemaal zoveel van één van die broeikasgassen (CO2) in de atmosfeer is terechtgekomen.

    Conclusie: Er zijn altijd andere factoren mogelijk die de temperatuur beïnvloeden (de zonneactiviteit bijvoorbeeld), maar de broeikasgassen vormen alleszins één factor. Die factor schijnt nu duidelijk te stijgen terwijl de andere factoren relatief stabiel blijven waardoor de aarde opwarmt.

    Ik vraag je de moed te hebben uw mening te herzien of anders met betere argumenten af te komen. Als goedhartige mensen als u al beginnen met de massa ongewild te misleiden weet ik niet meer waar het gaat eindigen.

    vriendelijke groeten
    Sumsare

 2. Olievoorraad is niet bijna op en zal nimmer opraken.
  De grootste leugen is dat olie een fossiele brandstof is.
  Olie wordt continue door de Aarde aangemaakt: Aardolie.

  http://zapruder.nl/portal/artikel/olie_is_geen_dinoplantenpap/rss

  De VN denkt dat er 45 biljoen dollar ( 29.000 miljard Euro ) nodig is om de fictieve klimaatproblematiek te bestrijden.
  Dit geld gaan ze gebruiken om de wereldregering te financieren. De wereldburgers gaan hun eigen dictatuur bekostigen.

  • Ga nu geen sprookjes verkondigen. Er zijn een paar excentrieke wetenschappers die beweren dat olie vooral een product van de aarde is. Er zijn serieuzere die beweren dat olie en aardgas ook gevormd kan worden door andere processen dan ‘fosilificatie’. Daar zijn ook best aanwijzingen voor. Maar er zijn nog veel meer aanwijzingen dat olie in ieder geval voor een heel erg groot deel wel degelijk organisch is.

   Dat steenkool en bruinkool van organische aard zijn staat echter buiten kijf, en dat de natuurlijke aanwas (van wat voor oorzaak dan ook) van olie en aardgas veel kleiner is dan ons verbruik. Dus het raakt wel degelijk op als we zo door zouden gaan.

   (Nogthans zullen we dat niet, omdat olie economisch gezien gewoon schaars en dus duur zal worden. Of ik dat overigens mee zal maken tijdens mijn leven is weer een andere discussie.)

   • Het leuke van Steenkool (en Bruinkool) is natuurlijk dat het inderdaad zeker 100% organisch is. Met andere woorden (ook wel newspeak genoemd): het is biomassa. Alleen dan wat ouder.

    Daar moeten onze groene vrienden dus dol op zijn, zou je denken. Want met biomassa maak je ‘groene stroom’.

 3. De noorpool is waarschijnlijk deze zomer al ijsvrij, met als gevolg een verhoogde opwarming, wat weer een versneld afsmelten van Groenland tot gevolg heeft.
  Op het ogenblik zijn er al berichten, dat de warme golfstroom aan het minderen is, wat uiteindelijk een “nieuwe ijstijd” kan veroorzaken.
  Ook zou de laatste ijstijd geeindigd zijn, door een komeet/meteoor expolsie, net boven de toendra van Canada…

   • Nee, de noordpool is a een paar honderd jaar niet meer ijsvrij geweest.

    Overigens zou ik mijn geld niet zetten op een ijsvrije noordpool deze zomer. Daar is geen enkele aanwijzing voor. En …

    http://www.climateaudit.org/?p=3229

    2008 lijkt zelfs weer kouder te zijn dan recordjaar 2007.

 4. Dat er geen oorzaak-gevolg relatie bestaat tussen CO2 en het klimaat wil nog niet zeggen dat er geen verband is. Misschien is er wel een oorzaak-gevolg relatie in de andere richting.

  Bij allerlei boringen lijkt er namelijk wel een verband te zijn tussen die twee…

  Hoe het zit weet ik niet, maar je zou je kunnen voorstellen: eerst wordt het warmer/kouder op aarde (door een externe oorzaak, bijv. Milankovic), en dan past het CO2-niveau zich aan…

  • Dat het CO2 niveau afhankelijk is van de temperatuur is zelfs zeer aannemelijk, heeft alles te maken met het begrip dynamische evenwicht, dat bij hogere temperaturen meer naar de kooldioxide-kant gaat, en bij lagere temperaturen meer naar de andere kant, dat zijn met name de oceanen. Wat verder een zeer grote invloed heeft zijn de vulkaanuitbarstingen, die door de meleumaffia gewoon expres worden “vergeten”. Eén en ander blijkt overigens ook uit diverse metingen, het stijgen van het kooldioxide-gehalte loopt zo’n 800 jaar achter op het stijgen van de temperatuur… Tsja, voordat een oceaan is opgewarmd…

  • “Hoe het zit weet ik niet, maar je zou je kunnen voorstellen: eerst wordt het warmer/kouder op aarde (door een externe oorzaak, bijv. Milankovic), en dan past het CO2-niveau zich aan…”

   Dat komt door de oceanen waar CO2 in opgeslagen is. Bij hogere temperaturen komt er meer CO2 vrij uit de oceaan. Het ‘opwarmen’ van de oceaan kost zo’n 800 jaar. En als er op de data van Al Gore ingezoomd wordt, dan kun je een time-lag zien van 800 jaar tussen de temperatuursverandering, en vervolgens na 800 jaar de CO2 verandering.

   Er is dus wel een oorzaak en gevolg, maar die ligt andersom.

   Wat toename van de zeespiegel betreft: op Antartica neemt het ijs toe, en dat is landijs, op de Noordpool neemt het af, maar dat is allemaal drijfijs.
   Aangezien water de grootste dichtheid heeft (i.e. het compactst is) bij 4 graden, en het om zout water gaat waardoor het onder 0 graden ook nog vloeibaar is, betekend dat het smelten van het Noordpoolijs de zeespiegel doet DALEN! Stel dat het water daar -6 is, dan neemt de waterhoeveelheid pas weer toe (t.o.v. nu) al het +10 graden is.

  • Bij allerlei boringen lijkt er namelijk wel een verband te zijn tussen die twee…

   Even zeuren: er blijkt een correlatie te zijn. De vraag is of er een verband is en zo ja of er een oorzaak-correlatie is. Dat zijn 3 stappen. Correlatie was er vroeger tussen CO2 en T, verband zou kunnen, maar historisch kan de oorzaak-gevolg enkel CO2 volgt T zijn via o.a. de door jou genoemde externe oorzaak, bijv. Milankovic. Andersom is niet mogelijk.

   Vandaag de dag echter kan het best omgekeerd zijn. Immers wij stoten actief CO2 uit. Dat deden we vroeger niet. Sterker nog, CO2 is een broeikasgas. Het zal de aarde dus opwarmen. Alelen als je het directe effect doorrekent is dat verwaarloosbaar. De IPCC-club denkt dan ook dat er allerlei zelfversterkende effecten zullen optreden. Zij ondersteunen dit met klimaatmodellen.

   Ik geloof hier om tal van redenen niet in, maar goed, het zou kunnen. Nu is er alleen vandaag de dag geen correlatie tussen CO2 en T meer. Tenminste niet op de tijdschalen die we nu bekijken (<30 jaar) en IPCC beweert dat bestaan. Geen correlatie, geeft dan ook geen sterk verband op die tijdschaal en dan ook geen sterke oorzaak-gevolg. IPCC heeft dus een probleem.

   Gelukkig hebben ze Hansen aan het roer om de GISS-temperatuurmetingen te manipuleren bij NASA, zodat in ieder geval 1 van de 5 meetsystemen aangeeft dat de temperatuur nog enigsinds stijgt en de huidige 10-jaar dip wellicht een natuurlijke fluctuatie is. Maar goed, dan moet de temperatuur de komende 10 jaar wel weer flink gaan stijgen.

 5. De aanhangers van de broeikasttheorie (laat ik de theorie over temperatuurstijging a.g.v. menselijke uitstoot van CO2 maar kort zo noemen), hebben een groot probleem. Inderdaad de stijging tot 1940 en de daling daarna. Ook de constante temperatuur sinds piekjaar 1998 en de lichte daling sinds 2007 is lastig voor deze theorie. Maar het IPCC heeft allerlei noodverbanden klaar liggen. De daling van 1940 – 1975 zou door SO2 zijn veroorzaakt. Nu voorspellen zelfs allerlei instituten een daling voor de komende 20 jaar a.g.v. diverse natuurlijke fluctuaties. M.a.w. steeds als waarnemingen in de natuur niet stroken met de broeikasttheorie moet er een andere factor bij worden gehaald om de gebeurtenissen alsnog te laten passen in de theorie.
  Krimpt de Zuidpool, dan past het in de theorie, groeit de ijsmassa, dan past het er ook in. Stijgt de temperatuur van de hogere luchtlagen niet zoals de theorie voorspelt, dan wordt daar ook een nieuwe oorzaak voor gevonden, zoalng de theorie maar kan blijven staan. Helaas willen de aanhangers maar niet onder ogen zien dat door steeds meer bepalende factoren op te nemen, het simpele CO2-model (met enige feedbackfactoren zoals waterdamp en wolkenvorming), steeds complexer wordt en daardoor ook steeds minder goed in staat nog iets te voorspellen. En een wetenschappelijke theorie die alles kan verklaren en waar alles inpast, is een slechte wetenschappelijke theorie.
  Een goede wetenschppelijke theorie sluit namelijk ook bepaalde gebeurtenissen uit. De zwaartekrachttheorie (jazeker, het is nog steeds een ’theorie’, wetenschappelijk gezien) sluit namelijk uit dat twee lichamen elkaar zullen afstoten. M.a.w. een appel zal nooit omhoog vallen. Vooralsnog staat die theorie daarom overeind. En over dat voorspellen: de eerste theorie van de jaren ’90 (het eerste IPCC-rapport dus) voorspelde ook een temperatuurstijging voor de jaren na 1998. Die is er niet geweest. Anderen voorspelden op basis van andere factoren (m.n. de zon) dat de temperatuur na 2000 niet meer zou stijgen en mogelijk zelfs zou dalen. Vooralsnog is die voorspelling wel uitgekomen. Zou die IPPC-theorie misschien wetenschappelijk onvoldoende zijn?

  • Fred,

   Het heeft eigenlijk religieuze trekken gekregen. Toegegeven, daar hebben beide zijden last van, omdat het ook een sterk ideologische kant heeft. Het doet me denken aan de “God of the Gaps”. Vroeger was God’s aanwezigheid en Hand in Alles “evident” voor de gelovigen, maar naarmate steeds meer dingen werden verklaard vanuit de Natuur, moest men iedere keer de bakens verzetten. Nu is God volgens velen nog steeds vanzelfsprekend en Almachtig, en degene die het Universum “in gang heeft gezet”, maar bemoeit zich slechts op “mysterieuze en subtiele” (met andere woorden, onmeetbare) wijze, met Zijn Schepping.

   Hetzelfde kan gezegd worden van CO2 en andere menselijke uitstoot in de ogen van de aanhangers van de anthropogene broeikastheorie. Eerst was CO2 de Almachtige Beweger van het Klimaat, toen werd het slechts “het duwtje” dat het Klimaat tot een onvermijdelijke “Apokalyps” zal bewegen. Eerst zou het hier heet als de Hel worden, toen weer werden Ijstijden voorspeld, en nu kan het vriezen of dooien, regenen of drogen, waaien of windstil zijn, een beetje of een beetje veel, maar dat het aan de Zondige Mens moet liggen, en dat het altijd “Ernstig” is, dat lijkt een onwrikbaar dogma geworden.

   En ook hier weer de mystieke paradox, dat de “Natuur” als plaatsvervanger van God alles mag wat de gewone sterveling niet mag. De God uit de Thora, Bijbel of Koran kon naar hartelust massamoorden plegen of oproepen tot kindermoord, Zondvloeden gebruiken om de Aarde “schoon” te vegen, en ondertussen zonder cognitieve dissonantie de Mens voorhouden “Gij zult niet doden”. En zo mag Gaia blijkbaar gerust een willekeurige hoeveelheid broeikasgassen in “haar” atmosfeer brengen, haar baan rond de zon veranderen naar eigen inclinatie, Ijstijden en Tropische perioden afwisselen als een Oermoeder in de Overgang, maar wee het fossiele gebeente van haar “kindertjes” als die zelf (per ongeluk) aan de thermostaat zouden willen draaien.

   Dat ondertussen, zoals je terecht opmerkt, de werkelijke rol van die mens, in ieder geval wat CO2 betreft, eigenlijk tot even “mysterieus” niveau wordt gereduceerd als de God van de Verlichting, door al die aanpassingen die men aan de “Theorie” doet, kan kennelijk weinig verschil meer maken in de motivatie van de “ware gelovige”. Als je er niet in gelooft, of zelfs maar twijfels bij hebt, ben je immers een “ontkenner”, en afgezant van de Anti-Gore, met het doel alle mooie ijsbeertjes te verzuipen. Als zo’n uit de kluiten gewassen Knut echter een Eskimo doodbijt, of zielige zeehondjes een schedelbasisfractuur bezorgt (wat hem als “intelligente” aap tot “onmens” had gemaakt), dan heet dat echter weer “Natuur”.

   Versta me niet verkeerd, ik sluit nog altijd niet uit dat de mens het klimaat verandert. Op microniveau zal ze dat sowieso vrijwel zeker doen, net als ieder organisme zijn omgeving bewust of onbewust verandert. En (extreme) klimaatverandering heeft bewijsbaar altijd al bestaan, ook zonder de mens. Maar de totale hysterie die dit klimaatgedoe inmiddels heeft bereikt, is buiten iedere rationele proportie. Zelfs al zou je geloven in de theorie, of behoefte hebben aan een bepaalde mate van natuurbehoud vanuit esthetisch oogpunt, en denken dat een zekere mate van ingrijpen of compensatie wenselijk is.

   Werkelijk iedereen “doet tegenwoordig” aan “natuur”: Energiebedrijven maken reclames waarin wij kennelijk een geruststellend gevoel moeten krijgen bij het zien overwoekeren van een stad met agressief onkruid, iedere waterdruppel die van een gletsjer afparelt is wereldnieuws, een bekend ijsmerk heeft een nieuwe ijssoort ontwikkeld waarmee ze “de natuur in Alaska wil steunen tegen de winning van aardolie” (praktisch doodgevroren toendra heeft blijkbaar ook al beschermingswaarde), iedere onbekende bekendheid adopteert pluizige diertjes of trekt naar de Noord- of Zuidpool om te constateren dat ze dood zouden vriezen als ze een seconde hun bivakmuts afdoen “maar toch dat het toch wel warm is”, en olieproducenten zien het blijkbaar als hun grootste ambitie om dankzij futuristische waterstofcellen vooral waterdamp uit je uitlaat te laten komen. Dat die waterstof wel eerst geproduceerd moet worden, waarvoor energie nodig is, en dat waterdamp een broeikasgas is, tja, da’s niet belangrijk.

   Een redelijk mens moet zich volgens mij wel op z’n minst eens achter de oren krabben als hij de 10de reclame binnen een uur ziet langskomen over hoe één of andere nieuwe anti-rimpelcrème geheel “CO2-neutraal” is gemaakt, gebruik makend van “geheime extracten uit het regenwoud”, waarbij de opbrengst voor 10% naar het nieuwste “red de planeet”-benefiet gaat. Dit is natuurlijk geen letterlijk voorbeeld, want in het regenwoud zou geen mens ooit naar anti-rimpelcrème op zoek gaan. Ze hebben wel wat beters te doen, zoals ervoor zorgen dat ze hun “harmonie” met de natuur lang genoeg overleven om rimpels te kunnen krijgen.

   Sorry voor de “rant”, maar ik word er de laatste tijd echt een tikje gestoord van. Misschien moet ik mijn tv-abonnement maar eens opzeggen. 😉

   • Kim,

    Dank je, maar ik weet niet of ik het echt een artikel vind. Het was meer een wat ontspoorde steunbetuiging aan wat Fred zei. Het was ook wat aan de bittere kant voor mijn doen. Het lucht echter wel op…

   • Ondernemers passan zich aan aan de vermeende gevoeligheden van hun potentiele klanten. Zijn die gevoelig voor een groen evangelie, gaan zij daar in mee. Net hoeren.

   • Als Bep er geen enkel bezwaar tegen heeft dat zijn (eventuele ) dochters hoer zouden willen worden, of zijn echtgenote, mag hij die vraag nog eens stellen.
    Want hoererij is zo’n typisch politiek correct onderwerp, waarbij men poseert als de vrijdenkende open liberaal, ruim van opvattingen. Totdat het binnen de eigen kring plaats vindt.
    Dan blijkt het met de beleden ‘openheid’ en ‘ruimdenkendheid’ buitengewoon tegen te vallen.
    Wees daar eens eerlijk in, i.p.v. die correcte ‘visie’ borsttrommelend en zelfingenomen, steeds de wereld in te slingeren.

   • Ik zie geen reden om te wensen dat een van mijn dochters in de prostitutie moet werken teneinde geld te verdienen.
    Maar als zij vinden dat werken voor 3,85 per uur bij een grote grutter minder aantrekkelijk is dan mannen/vrouwen neuken voor 100,- per uur, kan ik daar het rendement van inzien. Komt tijd, komt raad. Ik ga me daar nu niet druk over maken.

    Of iets een ‘correcte’ visie is weet ik niet. Blijkbaar weet u dat wel.
    Gefeliciteerd!

   • Beek,

    Behalve dat hoeren nog een echt bevredigend product leveren (naar ik hoor zeggen althans), i.p.v. dat ze letterlijk gebakken lucht verkopen.

   • Is de culturele uiting van vele ondernemers, die men noemt ‘reclame’ , niet een totale verschrikking?
    En een dagelijkse steeds terugkerende plaag en aldus grote bron van ergernis?
    Werkelijk, ook dat dagelijks gezwam was een reden die televisie voorgoed het huis uit te doen. Het leven zelf biedt al ergernissen genoeg.

   • Beek,

    Ik moet ook zeggen dat voor mij de neiging om mijn tv-abonnement op te zeggen steeds sterker wordt de laatste tijd.

    Reclame op zichzelf vind ik nog wel redelijk te tolereren, afgezien van dat de gemiddelde reclame-maker zijn publiek als volslagen debiel lijkt te beschouwen. Zolang ik mezelf er maar aan herinner dat reclamemakers op zichzelf mij niet kunnen dwingen om een bepaald product te consumeren (i.t.t. de overheid met haar Postbus51-terreur als voorbode van de volgende dwangmaatregel) is het nog net te harden, en kan het soms zelfs amusant en een enkele keer zelfs artistiek zijn. Maar die politieke correctheid die tot in de haarvaten van ieder programma lijkt door te sijpelen, begint me toch wel wat teveel te worden.

    Misschien dat het slechts reflecties zijn van wat de gemiddelde burger tegenwoordig bezig houdt, maar het komt hoe langer hoe meer totalitair over. Alsof “men” wel even zal vertellen wat je moet denken of voelen.

   • O wijze Owl.

    Verdomd lekker geschreven en ‘spot on’ wat mj betreft.

    Dank.

   • Bep,

    Ik neem aan dat je opmerking goed bedoeld is, waarvoor dank, maar ik ga me weer bijna schamen dat ik zo’n vooringenomen naam heb gekozen. 😉

   • Het is zeker goed bedoeld.

    Maar waarom moet jij je schamen voor mijn vooringenomenheid om wijsheid aan een uil toe te kennen 😉

   • Dat staat in de sprookjesboeken die ik vroeger kreeg voorgelezen en meneer den UIL van de fabeltjeskrant heeft waarschijnlijk ook zijn sporen nagelaten.
    Vandaar ook mijn realisatie, na Owl’s opmerking, dat ik degene ben die vooringenomen moet zijn, ik heb immers nog nooit een UIL wijsheden horen roepen.
    Wel diverse malen gezien dat ze muizen vreten en hun kop ronddraaien, that’s it.

   • Fred,

    Niet te danken. Al was het zoals ik al tegen Kim zei, misschien een beetje té voor mijn doen.

 6. Ons nationale Sportidool Erica Terpstra merkte tijdens de recente modeshow van de Olympische Garde tussen de bedrijven door vluchtigjes op:
  “Natuurlijk maak ik me af en toe zorgen, over het klimaat bijvoorbeeld”, waarna zij vervolgens onverstoorbaar overging tot de orde van de dag…
  Een schoolvoorbeeld van ge-institutionaliseerde cognitieve dissonantie.

  • Terpstra, is dat niet die vetklep die ons voorhoudt dat we te weinig bewegen en te dik zijn? Over ge-institutionaliseerde cognitieve dissonantie gesproken. Voor de duidelijkheid: ik heb een paar flinke dikke vrienden en vriendinnen (dik in beide betekenissen), dus dik zijn is voor mij geen probleem. De hypocrisie daarentegen wel. Hopelijk stort ze binnenkort in het Holland House in Peking door de vloer. Die Chinezen wegen zelf namelijk veel minder, dus hun veiligheidsvoorschriften in de bouw liggen op een ander niveau.

   • Inderdaad een vetklep. Men kan zich nauwelijks voorstellen, dat zij in het grijze verleden een spartelende watersportkampioene is geweest. Ze is nog steeds aktief in het openbare leven.
    Volgens Wiki is Terpstra tevens aanhangster van de filosofie van Helena Blavatsky, een van de grondleggers van de Theosofie en de “New Age”, waar de Nazi’s later ook mee wegliepen. Het occulte was hun lust en hun leven.

    Madame Blavatsky werd in verband gebracht met de vervalsing van de z.g. Mahatma brieven uit de eerste jaren van de Theosofische Vereniging. Zij werd een eeuw later min of meer gerehabiliteerd, toen zou zijn aangetoond, dat de brieven echt en de beschuldigingen vals waren.

   • Mevrouw Terpstra is overigens in de persoonlijke sfeer een uiterst hartelijk aardig mens.

   • Laat haar zich dan focussen op die persoonlijke sfeer.
    Dat ze huismoedertje wordt en gezellige buurvrouw die lekkere koekjes bakt voor de hele straat i.p.v. zich buiten de persoonlijke sfeer zo te misdragen met afgeperst belastinggeld.

   • Dat zal vast wel, aad. Maar dat was hier niet het punt. Hoewel zij voor de aardigheid om zo te zeggen vermoedelijk wel hartelijk wordt misbruikt door de politiek. 😉

  • Om de link tussen sport en milieu maar eens te leggen.
   Als het de overheid menens is met haar klimaatprietpraat dan zou ze de OS moeten boycotten, of althans de fysieke aanwezigheid van “onze” sporters aldaar.
   Ze zou moeten voorstellen dat op dezelfde dag in NL enkele lui 100 meter rennen en dit getimed wordt en hoogspringen en dit opgemeten wordt etc. En degene met de beste prestatie wint. Waarom zou het alleen tellen als je je goeie tijd in Beijing weet neer te zetten? Wat een onzin. Dus om te vermijden dat tientallen of honderden sporters in het vliegtuig moeten (o, jee, CO2 uitstoot!), zou men de Nederlandse delegatie van hieruit moeten laten deelnemen. Zet er een camera op en zendt het simultaan uit (in een apart hoekje in beeld). In ons huidige telecomunicatietijdperk moet dit een fluitje van een cent zijn.

 7. Tjemig, en nu doet de zon ook al vreemd, al 2 jaar zonder zonnevlekken.

  Zou er iets aan de hand zijn…

 8. Er is nog veel meer aan de hand.
  Het aardmagnitisch veld is bezig om te polen.
  Tevens was al bekend dat de aarde een hartslag heeft, maar nu ook adem haalt…

  • Het aardmagnetisch veld is sinds het begin der tijden al van richting aan het veranderen. Zo veranderen dus de polen ook voortdurend van plaats. En zo kan het maar gebeuren dat inderdaad de Noordpool relatief warmer wordt en de Zuidpool relatief kouder…

  • Ach help: bewonen wij een levend wezen, genaamd Gaya?
   Vertel het ons, onwetenden.
   Of geldt hier het bijbelwoord: Zij aanbidden de schepping, in plaats van de Schepper.

 9. Jan B zegt: “De grootste leugen is dat olie een fossiele brandstof is. Olie wordt continue door de Aarde aangemaakt: Aardolie.”

  ‘Leugen’ is wel erg sterk aangezet. Er zijn 2 conflicterende theorieen mbt het ontstaan van aardolie. Voor die russische theorie over de abiotische oorsprong van olie is best wel wat te zeggen. Zo heb ik nooit begrepen waarom, als het inderdaad zo is dat olie van organische oorsprong is, olie voorkomt in geconcentreerde olievelden. Aangezien organische leven uniform verspreidt over de aarde voorkomt, zou je hetzelfde verwachten tav de oliebronnen.

  Maar de vraag naar de oorsprong van olie is volstrekt irrelevant voor de problematiek van peak-oil. De ervaring leert dat als een bron eenmaal leeg is, hij leeg blijft. Op is op.

   • En dat doet ze, Beek.
    Heus, Moeder Aarde zorgt voor haar kindertjes.

    Olie kan niet op, kolen kunnen niet op, aardgas kan niet op.
    Eerlijk waar, lieve kindertjes.
    Eerlijk waar.
    Moeder Aarde wil niet dat jullie koude handjes krijgen.
    Vandaar.

   • Tja… leuk geprobeerd, maar geen invulling die correct is als Huub Beek hier een standpunt wil toedichten.

   • Hmmm, volgens mij ben je erg geinteresseerd in abiotische olie.
    Het Carboon heeft immers nooit bestaan….

   • “Het Carboon heeft immers nooit bestaan….”

    Kan ik niet over oordelen. Ik ben van na de oorlog.

   • Interesse houdt niet onmiddellijk een standpunt in.
    Er zijn ook christenen die geloven dat die olie afkomstig is van al het omgekomen leven na die wereldwijde zondvloed.
    Ook interessant..

   • Eerlijk zijn Beek.
    Jij bent bijbelaar, jij gelooft dergelijke onzin.

    Welnu,
    -de hoeveelheid koolstof in de biosfeer is veeeeeel minder dan de hoeveelheid koolstof in fossiele brandstof. Dus een eenmalige wegvaging kan nooit de hoeveelheid fossiele brandstof verklaren.
    -een wereldwijde zondvloed is er nooit geweest. Tamelijk dodelijk.
    -aardolie vormt zich niet in 5000 jaar tijd. Tamelijk dodelijk.

    Het heeft geen zin de strijd aan te binden met de empirie; dat verlies je altijd 🙂
    Lees toch eens een echt boek.

   • Empirie of theorie, dat is de vraag.
    Maar, ter jouwer informatie, momenteel lees ik
    ‘De ontrafeling van de kosmos’, van Brian Greene,
    ‘Christus kwam niet verder dan Eboli’, van Carlo Levi,
    ‘De zwarte zwaan’, van Nassim Nicholas Taleb,
    En ‘De wereld in oorlog’, van Richard Holmes.
    Heb ik even genoeg aan. Dank je wel.

 10. Zucht, doe even de coordinaten of andere plaatsaanduiding van de oliebron die volgens jou op miraculeuze wijze door moeder Aarde is nagevuldt, na eerder te zijn leeggepompt door een oliemaatschappij.

  Dank U.

  • Het zou misschien wel eens even kunnen duren, Zakh.
   We zouden over lange termijnen kunnen spreken.
   – nagevuld- is overigens de correcte spelling van dit voltooid deelwoord.
   Zakh. maakte hier geen tikfout, maar toonde even zijn onkunde. Wat in lijn is met zijn eerdere merkwaardige observaties.

 11. Jetze/Beek zegt: “Het zou misschien wel eens even kunnen duren”

  Kunnen we een tijdsindicatie krijgen?

  Plus een theoretische onderbouwing hiervoor?

  Eigen ‘competenties’ op olie-gebied ‘bewijzen’ door te wijzen op spelfouten van de opponent… daar trapt niemand meer in.

  • De ’thread’ alweer kwijt, die Zakh.
   Zijn op=op argument hoeft niet valide te zijn, daar wees ik slechts op.
   Voor deze Zakh. zit men dan echter direct in het abiotische-olie-kamp.
   Waar ik de mogelijkheden open wilhouden, en niet zomaar verwerpen vanwege de ‘argumenten’ van deze Zakh.

 12. “Zijn op=op argument hoeft niet valide te zijn, daar wees ik slechts op.”

  Als in het verleden leeggepompte oliebronnen tegenwoordig weer waren gevuld dan hadden we dat allemaal geweten. In alle redelijkheid geld dus: op=op. Maar over 100.000 jaar gaan we voor de zekerheid nog even checken. Beloofd is beloofd. Of was het nou beloofdt?

  “Voor deze Zakh. zit men dan echter direct in het abiotische-olie-kamp.”

  Ik zit misschien zelf wel in het abiotische kamp, weet jij veel. Alles wat russisch is vind ik tegenwoordig apegeil.

  Amerika is zooooo jaren zestig.

  • “ha’ha’, wat is-ie ‘grappig’.
   Hoelang boort men naar olie, Zakh.? Een factor 1000 minder dan jouw karikatuur?

 13. Zo is het Beekmans, ruim 100 jaar. En we zijn halverwege qua barreltjes (1 vd 2 GB). Dus max. nog zo’n 30 jaar te gaan, gezien de immens gestegen wereldbevolking.

  Wil jij nu serieus beweren dat een abiotische Sinterklaas in de nabije toekomst een significante duit in het zakje gaat doen?

  Bidden Beekmans, veel bidden.
  Tot de Lieve Heer.
  Baat het niet, dan schaadt het niet!

  P.S. de abiotische theorie stelt alleen maar dat de olie NIET van organische oorsprong is, maar dat olie, net als goud, uranium en stenen altijd al in de aardkorst aanwezig was. Kleine schattige kaboutertjes maken geen onderdeel uit van de abiotische theorie.

  Sorry.

 14. Er lopen teveel tobbers op aarde rond. Die geloven in het Grote Onheil, dat andere mensen hen aanpraten. Die leven diep ongelukkig.
  Je moet echter geen andere mensen geloven, je moet zelf onderzoeken zegt de klimatosoof.

  Maar dat hoeft helemaal niet. Er zijn namelijk ook mensen die geloven, dat olie ontstaat als gevolg van de chemische reacties in de gloeiende aardkern. En die blijft nog wel een paar eeuwen doorfikken, dat verzeker ik je.
  Daardoor leiden ook die lieden een vredig en zorgeloos bestaan, geloof mij of niet. 😉

 15. Ik herinner me trouwens nog heel goed van de lagere school, dat me daar is verteld, dat aan de evenaar de passaatwind op het Noordelijk halfrond een afwijking heeft naar links en op het Zuidelijk halfrond naar rechts. Dat is de wet van Buys Ballot. Die passaatwinden resulteren in een continue luchtstroom aan de evenaar in westelijke richting.
  Waarom men al die jaren na de ontdekking van BB nog niet een windmolen daar heeft gebouwd, vraag ik me af, waarom men alsmaar aan mijn kop komt z..ken.

 16. “Ik herinner me trouwens nog heel goed van de lagere school, dat me daar is verteld, dat aan de evenaar de passaatwind op het Noordelijk halfrond een afwijking heeft naar links en op het Zuidelijk halfrond naar rechts. Dat is de wet van Buys Ballot. Die passaatwinden resulteren in een continue luchtstroom aan de evenaar in westelijke richting.”

  Een ander gevolg is dat de lucht van het noordelijk halfrond nauwelijks de evenaar over komt en omgekeerd.

  Het zuidelijk halfrond is geen slechte plek om te vertoeven na een atoomoorlog in het noorden.

 17. De atmosfeer van onze aarde is maar een dun schilletje over een groot oppervlak met een ZEER BROOS evenwicht. Dat wil zeggen dat miljarden mensen die de afgelopen decennia zeker verantwoordelijk zijn voor deze klimaatcrisis. In de periode toen er nog geen mensen leefden,waren er weliswaar ook schommelingen,maar niet zo uitgesproken als nu. Vooral de laatste 25 jaar beslaat al de helft van de totale temperatuurstijging sinds begin 20ste eeuw. De stijging verloopt dus parabolisch en dit gaat perfect samen met een planeet waar de bevolkingsexplosie blijft doorgaan met daarbij weinig milieubewuste mensen die geen zier geven om de natuur,maar bijvoorbeeld liever de auto nemen voor 10km ipv deze belachelijk kleine afstand per fiets te doen. Vele mensen rijden maar rond omdat ze nu éénmaal een auto hebben. De overconsumptie is ook de grote oorzaak van milieuproblemen. Word het eens geen tijd dat mensen hun benen gebruiken waarvoor ze dienen? Klagen dat de brandstof duur is,maar nog nooit heb ik zoveel wagens zien rondrijden. Vroeger gingen mensen veel meer te voet of per fiets voor zulke afstanden. Waren dat dan supermensen of zijn de meesten nu kasplantjes geworden? In ieder geval,ik mis de auto niet en leef sinds 1970 (geboortejaar) in harmonie met de natuur…of wat er nog van overblijft.

Comments are closed.