Die doet niets waar je vertrouwen in kunt hebben of waar je wat aan hebt.

Dat is nu weer duidelijk bewezen door hun behandeling van de ratificatie van het verraad van Lissabon.
 
De Eerste Kamer is DOM. Zij hebben een verdrag goedgekeurd dan ze zelf niet gelezen/begrepen hebben.
De Eerste Kamer is SIMPEL om iets te tekenen wat bewust door de samenstellers onleesbaar gemaakt is.
De Eerste Kamer VERRAADT de Nederlandse soevereiniteit door het volk ondergeschikt aan de EU te maken.
De Eerste Kamer is SLAAFS en volgt op wat de Tweede Kamer zegt en die volgt wat Balkenende zegt.
De Eerste Kamer is “KNETTERGEK” en onderschrijft een verdrag dat al is afgekeurd door Ierland.
De Eerste Kamer is STOM omdat ze niet eens probeert er voor de burgers een betere deal uit te halen.
De Eerste Kamer BEDRIEGT de burgers door een (in referendum) afgekeurd stuk, toch te ratificeren en te vertellen dat het een “heel ander” verdrag is.
De Eerste Kamer is VERWAAND en antwoord niet op vragen van de burgers, haar opdrachtgevers.

De Eerste Kamer, kortom, is OVERBODIG en kost nog belastinggeld ook.

 Al deze punten, en nog meer, zijn in voorgaande artikelen ruimschoots onderbouwd.

14 REACTIES

  • Inderdaad, Overnight. Er is door de mainstream media geen enkele aandacht aan dit HISTORISCH LANDVERRAAD besteed.

 1. @Overnight – dat valt mij ook heel erg op… ook in mijn directe omgeving, de berichtgeving in diverse media vertellen allen hetzelfde verhaal dat Fuhrer Balk ingenomen is met het feit dat de Eerste Kamer heeft ingestemd… Leden van die Kamer hoor je er zeker niet over, mijns inziens zal dat toch met de beperkte kennis van zaken te maken hebben. Een voorbeeld… als een persoon een verzoek niet uitvoert en zelfs afkeurt, dan stel je jezelf toch op zijn minst vragen als dat zelfde verzoek jou wordt voorgelegd… (hoop dat je vergelijking met Ierland duidelijk is). Ik heb altijd gedacht dat de Eerste Kamer een controlerende taak heeft tov de regering…en niet een groep ja-knikkers is. Het lijkt wel of het behoort tot de huidige tijd…

 2. Het besluit van de Eerste Kamer om de rijkswet tot goedkeuring van het verdrag van Lissabon te aanvaarden was te verwachten, maar is desalniettemin buitengewoon teleurstellend te noemen.

  Vooral de traditionele partijen hebben laten zien, dat ze onvoorwaardelijk allemaal bereid zijn tot LANDVERRAAD en VERRAAD aan hun opdracht als EK-lid, ten gunste van hun PARTIJ-carriere.

  Behalve de ministers van het KABINET van LANDVERRADERS Balkenende, Bos en Rouvoet zijn hun MEDEPLEGERS in de Eerste Kamer, de woordvoerders van de fracties van 1.CDA, 2. PvdA, 3. ChristenUnie, 4. VVD, 5. D’66, 6. Groen Links en de 7. Onafhankelijke Senaatsfractie OSF, ook bekend.

  Dit zijn achtereenvolgens:

  -1. Drs Rene van der Linden (internat. bestuurswetenschappen, Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg, 1966-1970)
  -2. Drs Jean Eigeman (politicologie 1972-1984, VU)
  -3. Prof. dr Roel Kuiper (nieuwe geschiedenis 1981-1986, VU; filosofie 1994-1998, VU)
  -4. Mr Ankie Broekers-Knol (rechten, Leiden 1965-1970)
  -5. Prof. Hans Engels (publiek recht, RU Groningen, 1977)
  -6. Mr drs Tineke Strik (Nederlands Recht 1994-1998, Katholieke Univ Nijmegen)
  -7. Drs Henk Ten Hoeve (kandidaats rechten Groningen, Economie NEH Rotterdam 1963-1971).

  Uiteraard zijn hun fractieleden ook allemaal individueel schuldig.

  Maar dat neemt niet weg, dat de woordvoerder van de SP Tiny Kox een groot compliment verdient voor de wijze waarop hij tegenstand bood. Niet alleen bestreed hij de inhoud van het Verdrag in alle toonaarden, ook hekelde hij het kiezersbedrog van de PvdA, die voor de verkiezingen nog voor het houden van een referendum heeft opgeroepen.
  Tiny Kox studeerde aan de HEAO de Eindhoven van 1970-1973 en rechten (kandidaats) aan de Katholieke Hogeschool Tilburg, van 1973-1975.

  Ook Drs Niko Koffeman (psychologische economie, Erasmus universiteit 1976-1989) deed een verdienstellijke duit in het zakje door de nadruk te leggen op vele decennia mislukt landbouwbeleid van de (E)EG/EU.
  Ook de SGP en Yildirim stemden tegen de rijkswet.

  Bron: http://www.eerstekamer.nl/

  • Letterlijk een lijstje van “doorgeleerden” van lage maatschappelijk afkomst. die 50 jaar geleden van groot geluk mochten spreken als zij aan een middenstands diploma toe kwamen … en ergens aan de slag kwamen …

   Deze lieden zijn dan ook letterlijk de markeerders van de ONDERGANGS van dit land die tesamen nog voor geeeen cent aan toegevoegde waarde hebben opgebracht … of wel soms?

 3. Ik zou iedereen die dit leest nadrukkelijk willen aanraden kennis te nemen van de gang van zaken rond de z.g. Tijdelijke gemengde commissie subsidiariteitstoets (TGCS)en de Tijdelijke Commissie susidiariteitstoets (TCS)
  om enig idee te krijgen, hoe het parlement sinds 2006 echt “functioneert”.

  Daaruit zal dunkt mij voldoende duidelijk worden, op welke wijze het Parlement zichzelf sinds 2006 voor eens en voor altijd heeft afgesneden van praktisch elke taak, die het krachtens de Grondwet dient uit te voeren.
  Dit betreft dus ook de Tweede Kamer. Ook die dient -naar mijn gevoelen- te worden afgeschaft. Kortom, als dat juist is, dient het hele Parlement zo spoedig mogelijk te worden afgeschaft, niet alleen de Eerste Kamer.

  De werkelijke soevereiniteit -of wat er nog van over is- wordt namelijk niet door het Parlement maar door de TGCS uitgeoefend.

  Zie de agenda:
  http://europapoort.eerstekamer.nl/9345000/1/j9vvgy6i0ydh7th/vhqrifvi7auo

  De enige manier om essentiele grondwettelijke taken alsnog terug te halen is -naar mijn gevoelen- via een volksopstand.

 4. We kunnen onze hoop nog vestigen op het staatshoofd van het Koninkrijk der Nederlanden: Koningin Beatrix van Oranje-Nassau. Zij moet het ook nog ondertekenen.

  • Ha, Tricksie is de opdrachtgever tot het geheel, of ik moet me heel sterk vergissen. En moet zij inderdaad tekenen? Dat zou dan wel een merkwaardig beeld opleveren voor iedereen die meent dat ze slechts een symbolische functie als lintjesknipster bekleedt…

 5. Inderdaad Hubert, de eerste kamer moet worden vervangen door een constitutioneel hof, zodat alle wetten kunnen worden getoetst aan de grondwet, inclusief dat malafide verdrag van Lissabon. De eerste kamer zit boordevol nietsnutten en ignoramussen die niets weten van de grondwet of waar het eigenlijk voor moest dienen. Het zijn gewoon klonen van de tweede kamer. Opdoeken dus.

 6. Wat in NL voor “democratie” moet doorgaan is een complete farce! In al hun brutaliteit denken ze er zelfs mee weg te komen niet eens meer de schijn op te houden; de burgers moeten ze daarop afrekenen want de hele inteelt regering met 1e/2e kamer, de ministeries, het OM enz.enz is een pot nat.

  Het is in 2008 nog steeds, meer dan ooit, de bevolking tegen de regenten; welk een vooruitgang!! Hoe krijgt het nederlandse volk het voor elkaar zodanig te stemmen dat de meest beroerde optie werkelijkheid is geworden.

  Hopelijk heeft de pvda zichzelf nu eindelijk de das omgedaan! (wat mij betreft had den uyl dat al gedaan, alle kansen die ze sindsdien hebben gehad hebben ze verpest dus:weg er mee!!)

 7. Niet alleen dient de eerste kamer te worden opgedoekt, maar er bestaat ook helemaaaaal geen echte behoefte meer aan Provinciale staten en dus ook niet aan “commissarisen” der … , enwel omdat de fysieke en politieke afstanden tussen de gemeenten en Den Haag in feite niet langer meer bestaan …

  Bovendien kan men op de “fraktie-voorzitters” na (die dan proportioneel mogen “stemmen” … gemakkelijk letterlijk alle Parlementaire kadavertuig naar huis sturen … En als dan ook nog de helft van de ministeries worden afgeschaft … kan ook de staatbegroting eindelijk OMLAAG … Of niet soms?

  Rest slechts nog dat de Kwien eveneens ruimschoots … de ZAK heeft verdient … Of niet soms?

 8. Ja het is echt stil in de media, ook bij Nova en Netwerk wordt hier geen aandacht aanbesteed. Goed dat Ierland ook NEE heeft gezegd tegen dit verdrag, er worden steeds meer mensen wakker, hoort zegt het voort:))

Comments are closed.