Onlangs vierde de FBI haar 100ste verjaardag. Zoals te verwachten, bleek dit een lustrum met een en al goed nieuws: de FBI heeft Amerika beschermd tegen gangsters, nazi’s, communisten, mafioso, terroristen enzovoorts. Haar imago is die van een supercompetente, supereerlijke organisatie die de kwaadwilligen opspoort.

Maar hoe zit het met de werkelijke historie van de FBI ? Senator Charles Grassley (Iowa) heeft een sceptische kijk op de FBI en ik denk dat zijn opmerkingen van een onderzoek uit 1997 terecht zijn:

‘Mijn vader’s beroep was landbouwer in Iowa. En in de jaren ’40 en ’50 toen ik opgroeide, leerde hij mij respect voor de FBI te hebben. Ik kwam naar Washington met veel respect voor de FBI. Maar in de loop der jaren heb ik nog nooit een organisatie gekend die meer controle, inclusief parlementaire controle, nodig heeft dan de FBI. Ik leerde dat na een jaar van grondig onderzoek in zaken waar de FBI bij betrokken was.

We respecteren alle goede dingen die de FBI doet. We weten dat er duizenden agenten in het veld hun leven op het spel zetten. En de meeste Amerikanen hebben het idee van de FBI als erg goed, betrouwbaar en onoverwinnelijk. De FBI heeft dat image gecultiveerd….maar serieuze problemen met het Crime Lab, net als Ruby Ridge en Waco hebben de duistere kant van de FBI laten zien. Onder de laklaag zit een lelijke cultuur van arrogantie die desinformatie, intimidatie, en machtsuitbreiding gebruikt om te krijgen wat het wil.

En ik heb documentatie die dat bewijst als u geinteresseerd bent in mijn gevoelens over die intimidatie en desinformatie. Het verzet zich tegen overzicht door een onafhankelijk lichaam. Het verzet zich tegen samenwerking en informatie uitwisseling tussen staten en lokale rechtshandhavers. Door deze halsstarrige houding ontstaan en blijven problemen als het FBI Crime Lab onopgemerkt en slepen zich voort.

Terwijl het Congres de FBI meer geld geeft dan het normaal kan opmaken – het budget is bijvoorbeeld verdriedubbeld in slechts vijf jaar om terrorisme aan te pakken. Dit doet mij denken aan hoe het Congres gedachtenloos het defensiebudget oppompte gedurende de jaren ’80, en alles wat we deden was de prijs van wat we kochten, verhogen – hamers, buizen en toiletbrillen. In dit geval denk ik dat we zorgvuldig het budget van de FBI moeten nagaan om zeker te zijn dat we krijgen waar reclame voor wordt gemaakt. Dit zou een deel van de inspanningen in de komende maanden moeten zijn want wat ik ontdekt heb is dat het senior management binnen de FBI teveel nadruk legt op hun image en budget en niet op hun product. En dat product zou wetshandhaving en publieke veiligheid moeten zijn.’

Zoals Senator Grassley zegt, moeten we de successen van de FBI erkennen. Maar een goede beoordeling van de FBI’s actuele stand van zaken moet zowel het goede als slechte beoordelen. Cato heeft een bijeenkomst georganiseerd rondom de geschiedenis van de FBI. Het panel omvatte de officiele historicus van de FBI, Dr. John Fox en een academische expert van buiten, Dr. Athan Theoharis. Om dit te zien, kijk hier.

Hier zijn 10 zaken en personen waar de FBI liever niet over praat.

1. Martin Luther King

2. Richard Jewell

3. Brandon Mayfield

4. Joseph Salvoti

5. Dr. Frederic Whitehurst

6. Randy Weaver

7. Sibel Edmonds

8. Anthony Hodgson

9. Steven Hatfill

10. The Branch Davidians

Vertaald  vanuit Tim Lynch ‘ The FBI turns 100 ‘ (The Cato Institute)

1 REACTIE

  1. FBI bestaat uit eveneens feilbare mensen. Zonder goddelijke kwalificaties.
    Derhalve vatbaar voor allerlei misstanden.
    FBI die wordt gecontroleerd? Dat kan toch niet verkeerd zijn?
    I.v.m. met bovenstaande een nuttig gegeven.
    Waarbij de schrijver van dit artikel geheel in vrijheid kan blijven fulmineren in die States, die het vrije woord werkelijk hebben gerealiseerd.

Comments are closed.