“De kosten voor Europese emissievergunningen stijgen zo snel dat Duitse bedrijven er over denken om het land te verlaten en zich buiten de EU te vestigen. Duizenden banen kunnen verloren gaan. En als resultaat zal het klimaat er niet beter door worden.
Dit schrijft Der Spiegel  
 
Een directeur van een cementfabriek merkte op bij een presentatie van ambtenaren over de emissierechten dat ze hun buik vol hadden van al dat geregel en dat hij er over dacht het bedrijf naar de Oekraïne te verplaatsen. “Hier zullen dan de lichten uit gaan”. Een uitspraak die me aan Atlas Shrugged    deed denken!

De kosten voor emissievergunningen zijn in een jaar tijds met 30 % gestegen. Die worden natuurlijk doorbelast aan de klanten, bvb voor elektriciteit.

De enige die er NU flink aan verdient, is de overheid.
Maar dat is maar een fractie van de verliezen die gaan optreden door het verlies aan banen. 
En dat alles vanwege een onbewezen politieke hype.

Wanneer wordt het volk wakker en neemt het deze nonsens niet langer?

11 REACTIES

 1. Hee wat is er aan de hand; heeft Ivo Cerkel niets te melden in deze draad?

 2. Niet de enigste reden. Ook zal men, om gewoon “kosten” te besparen ervoor kiezen, om eventueel naar het “voormalig” oostblok te gaan, danwel verder, om zowel loonkosten, danwel belastingvoordelen, en daar sta je dan als medewerker… Is door menig “groot” en “klein” bedrijf al gedaan. Wees niet alleen negatief tegen de politiek, maar zie ook eens wat het bedrijfsleven doet… Een groot deel heeft gewoon maling aan de werknemer, net als de politiek aan de burger…

  • Beste Rob,

   Het bedrijfsleven moet zich onder dreiging van geweld de onzin van de overheden laten welgevallen; wat dat betreft zitten werknemers en werkgevers in hetzelfde schuitje. Je zult mij, analoog aan jou klacht richting werkgevers, niet horen klagen over werknemers die vanwege de geldontwaarding constant de neiging hebben om hogere lonen te ‘vragen’.

   Ter illustratie zal ik je tekst nog even inverteren:

   “Ook zal men, om gewoon “kosten” te besparen ervoor kiezen, om eventueel naar het “voormalig” oostblok te emigreren, danwel verder, om zowel loonkosten, danwel belastingvoordelen, en daar sta je dan als werkgever… Is door menig “grote” en “kleine” werknemer al gedaan. Wees niet alleen negatief tegen de politiek, maar zie ook eens wat de werknemers doen… Een groot deel heeft gewoon maling aan de werkgever, net als de politiek aan de burger…”

   De overheid is als marktverstorende partij het enige probleem en daarmee de oorzaak van alle ellende, met als gevolg het vertrek van werkgevers en werknemers.

  • Maling aan de werknemer? De werknemer heeft juist maling an de werkgever! Immers als jij in de stad loopt koop jij ook die goedkope spullen uit China en niet die mooie eerlijke spullen uit Nederland. Die zijn immers een stuk duurder.

   UIteindelijk zijn de gewone burgers het die de werkgevers dwingen zuinig te zijn en desnoods het land uit te gaan.

   Ook niks mis mee, wat de truc is enkel nieuwe markten aan te boren. Dat vereist echter ondernemingschap, innovatie en niet teveel regels die nieuwe dingen proberen tegenhoud. Zie nu waarom bij ons het vaak zo moeilijk is. De overheid verboed nieuwe innovaties en heft zoveel, dat er te weinig geld is om studies naar nieuwe innovaties te bekostigen.

   Dat werkgevers vs werknemers is zo’n ouderwets 1920 verhaal. De huidige realiteit is het dat de hardwerkende werkgever en werknemer beide te leiden hebben van de staat. Het is dus mee de bewust inactieve en de overheid vs de werkenden, waarbij de echt hulpbehoevende in het geweld ten onder gaan.

 3. Mijn baas betaalt mij loon, maar wil dat via het kopen van zijn produkten weer terug.
  Loonslaaf, en iets uit de jaren 20, toen inderdaad de baas de macht had over de werknemer.

  Ik verdien een loon, en bepaal zelf wel of en waar ik produkten koop, en als blijkt dat de economie daar een probleem mee heeft, dan klopt het economische systeem niet. Tenslotte maakt de mens de economie, niet de economie de mens.

  Dus liever geen vrije markteconomie…

 4. “Wanneer wordt het volk wakker en neemt het deze nonsens niet langer?” Pas als de eerste schapen verdronken zijn, dempt men de put. Het zal helaas nog wel eventjes duren, ben ik bang Hub. Maar websites als deze, ook al zijn ze momenteel nog een druppel op de gloeiende plaat, dragen hun steentje bij. Al is het alleen maar omdat hier onderwerpen besproken worden die de reguliere massamedia te vaak negeren. En zich maar blijven verbazen over het feit dat TON en PVV zo groot zijn in de opiniepeilingen. Niet mijn favoriete partijen – ik zal niet op ze stemmen, hoewel? – maar hopelijk laten ze in Den Haag nogal wat kamerleden, bestuurders en hoge ambtenaren de stront in zeven kleuren dun door de broek lopen.
  PS: Het moet voor een hoop klimaatgekken heel vervelend zijn dat we de afgelopen weken berichten kregen over versnelde opwarming in Nederland en zomerse temperaturen die eind 21e eeuw kunnen oplopen naar 45 graden, terwijl ik gisteren zelfs even de verwarming weer moest aanzetten. De hoeveelheid Nederlanders die al grinnikend dit soort berichten naast zich neerlegt, groeit.

  • Lees verdere berichten over het klimaat:
   o.a. het lang afwezig zijn van zonnevlekken.
   het smelten van de noorpool (mogelijk door vulkaanuitbarstingen)
   het aangroeien en smelten van de zuidpool
   het zich snel verplaatsen van de magnetische noodpool
   het zich snel veranderende aardmagnetisch veld
   en verder, de mens…

   o ja, en de laatste ijstijd is waarschijnlijk geeindigd door een komeet/meteoriet nabij Canada…

 5. De media dragen hun steentje bij om politici van ammunitie te voorzien om ons nog meer klimaatregels door de strot te kunnen duwen en geld af te kunnen troggelen. Gisterenavond bijvoorbeeld op het 6-uur journaal.
  Een wetenschapper beweert dat deze zomer het drijvende noordpoolijs weleens helemaal zou kunnen smelten. De journalist bezoekt de wetenschapper op Spitsbergen. Normaal rond deze tijd is Spitsbergen ijsvrij, nu barst het van de ijsschotsen. Volgens dezelfde wetenschapper komt dat doordat de winter dit jaar erg lang duurde in het noorden. “En in augustus gaat het weer vriezen”, zei hij er nog bij.
  Aangezien het nu al eind juli is en het dus volgende maand al gaat vriezen en er zelfs zuidelijker nog ijs is dan normaal, lijken mij dit aanwijzingen voor de stelling dat het volledig wegsmelten van het noordpoolijs – in ieder geval deze zomer – zeer onwaarschijnlijk is.
  Geen enkele kritische vraag van de journalist hierover, maar eerder een kritiekloze bewondering. Het leek er zelfs op, gezien het enthousiasme van de wetenschapper, de journalist en de nieuwslezer die dit bericht brachten, alsof ze zitten te wachten op het einde der tijden en dat niet snel genoeg kan beginnen.

  En wat het hele item nog grappiger maakte was dat die wetenschapper aan het begin van het item stelde dat hij de kans op een ijsvrije noordpool deze zomer op 50% schatte. 50 procent: inderdaad, het kan vriezen of het kan dooien.

 6. Interessante observaties uit NRC van 8-6-2002:
  Bernard Ulrich had net bekend gemaakt dat de bodem onder stervende bossen die hij had onderzocht zwaar verzuurd was en dat de bomen het slachtoffer werden van aluminiumvergiftiging. In andere delen van Duitsland en Europa zou hetzelfde gebeuren, voorspelde hij…

  Het Nederlandse ministerie van VROM begon in maart 1985 een dramatische zure regencampagne.
  Bossen, maar ook vennen en cultuurmonumenten…, zouden ten onder gaan als er niet gauw iets gebeurde. Ook milieuactivisten lieten zich niet onbetuigd: ‘Eerst de bossen – straks de kinderen’. De burger kreeg de stuipen op het lijf gejaagd.

  Nu, 20 jaar later, wordt het Waldsterben bijna als het Wateloo van de milieubeweging beschreven. De regen was altijd al zuur, betoogt de bejubelde Bjorn Lomborg, autuer van ‘The sceptical Environmentalist’.
  Bossen groeien beter dan ooit.
  (…)
  Lokale aantasting van d enatuur door industriele activiteit is van alle tijden. En wat Ulrich zag, was zo’n lokaal effect: rookschade. Rauchschaden.
  Ulrich heeft zelf erkend dat hij ernaast zat met zijn ‘ecologisch Hiroshima’.
  (Uit: Tijdsbeelden in vogelvlucht, van Heidelberg Appeal Nederland)

  Niettemin werden boeren opgezadeld met een mestwetgeving tegen ammoniak.
  Ammoniak dat als base het zuur neutraliseert.
  Die wetgeving bestaat nog steeds, hoewel het Waldsterben als fabel is erkend.
  ‘Het verdwijnen van de biodiversiteit’, wordt nu als geldige reden voor het beleid genoemd. Wat een erg subjectief begrip is. En allerminst dramatisch.

  • Zo werden ook rond 1980 de nitraten uit de wasmiddelen gehaald, omdat de zeeen erdoor vervuild werden. Achteraf bleek dat die nitraten zorgden voor een enorme groei van het plankton, hetgeen de visstand weer bevorderde. Uiteraard is er sinds de jaren 70 ook sprake van overbevissing, maar dit ging gepaard met voedselarmere zee, doordat er minder nitraten werden weggespoeld. De visstand is dus ook achteruit gegaan omdat de mens door een milieumaatregel de zee verarmde. Of liever: doordat de mens voor 1980 veel nitraten in zee loosde, was de zee rijker aan plankton en vis dan daarvoor. Soms doen we als diersoort per ongeluk wel eens iets goeds, ook al gaat het om ‘afval’.
   Helaas combineren veel milieu- en natuurbewegingen een sterk gereformeerde kijk op de mens (zondig, slecht) met een socialistische visie (kapitalisme is slecht) en een kritiekloze bewondering voor onheilsprofeten die zich vermommen als wetenschapper. Alleen als wetenschap een onheilsboodschap heeft, zijn de aanhangers van die bewegingen bereid wetenschap serieus te nemen. Komen er andere boodschappen uit de wetenschap, dan lopen die wetenschappers opeens aan de leiband van het verfoeide grootkapitaal.

 7. Wij moeten ons hoeden voor de nieuwe dictatuur; doen wij niets dan is hopelijk een zachte versie van Cambodja ons voorland. Van onze politici hebben wij niets te verwachten; die spelen hun spelletje met milieubewegingen, grote bedrijven, financiele instellingenen enpseudo- wetenschappers. Misschien komt het wel tot een nieuwe klassenstrijd aa; immers de bevolking moet het gelag betalen en zal door deze eco-dictatuur alleen maar verarmen.

Comments are closed.