vrijdag, 4 juli 2008
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Fourth of July: Onafhankelijkheidsdag

Dit jaar komt de 4e juli als “Onafhankelijkheidsdag”, meer dan anders, pijnlijk op me over.

Amerika viert Onafhankelijkheidsdag, Nederland is volop bezig zijn eigen onafhankelijkheid te grabbel te gooien voor de EU.
En dat nog vrijwillig, onder aanvoering van de eigen “gekozen” politici.
 
Hierover zijn op de Vrijspreker de laatste weken veel artikelen verschenen, alles in de hoop dat er nog een redder voor de vrijheid van ons allen gaat opstaan!
Het laatste “Nederlandse” hoopje ligt bij de Eerste Kamer die a.s. maandag een besluit zou gaan nemen. (Zie de betreffende artikelen van de laatste dagen op de Vrijspreker) 

In het kader van onafhankelijkheid zijn talloze filosofen eeuwenlang bezig geweest om een juiste samenlevingsfilosofie te ontwikkelen. Onafhankelijkheid tussen staten onderling, maar ook en vooral van ieder individu ten opzichte van de staat.

Daarbij kwam dan constant de discussie terecht bij het “Algemeen Belang”, (onder welke naam dan ook.)

U kunt ook daarover op de Vrijspreker ruim voldoende artikelen vinden. Daarin hebben we vaak genoeg aangetoond dat het politieke gebruik van het woord “algemeen belang” puur bedrog is, omdat datgene wat politici bedoelen met algemeen belang, altijd gaan ten koste van een aantal, dat dit algemeen belang MOETEN verschaffen/betalen. En dat is niet in het belang van die mensen. Waardoor het dus weer niet “algemeen” is.

Conclusie: het algemeen belang bestaat niet.

Maar laat nu mijn vriend Tibor Machan **) komen met een schokkende doch eenvoudige verklaring dat het algemeen belang wèl bestaat. *)

En hij stelt dat het ontdekt is door de Founding Fathers, toen ze de “Declaration of Independence” schreven. Zij ontdekten, en trachtten te omschrijven, dat het algemeen belang is de bescherming van de onvervreemdbare individuele rechten van ieder individu!

Het is jouw en mijn en ons belang dat onze individuele rechten op ons leven, vrijheid en eigendom adequaat en efficiënt en integer worden beschermd. En dat leidt ons politiek gezien naar een zeer gelimiteerde overheid. Een overheid die alleen maar zorgt voor de bescherming van onze rechten, en niets anders. Geen prentjes voor musea kopen, geen ontwikkelingshulp, geen onderwijs, geen voetbalsubsidie of welke andere subsidie dan ook, om maar een paar dingetjes te noemen.

Als ieder mens vrij is van dwang en geweld (en dus oorlog) kan iedereen zichzelf het beste ontwikkelen. En de maatschappij in vrijheid tot grote bloei komen.

Dit is natuurlijk geen “groots” idee voor een overheid. Maar het is een des te groter ideaal voor ieder rechtvaardig individu!

En daarom, zegt Tibor, kunnen we dit geweldige revolutionaire idee, groots in zijn eenvoud, op 4 juli beter vieren dan wat anders dan ook.

———————————————–
*)  www.yumasun.com  
**) Tibor Machan holds the R.C. Hoiles Chair in Business Ethics and Free Enterprise at Chapman University and is a research fellow at the Pacific Research Institute and Hoover Institution (Stanford).
He advises Freedom Communications.

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. SpyNose schreef op : 1
  Spy-Nose

  M.a.w. algemeen belang is het handhaven van de rechtsorde. Maar de vraag is, of het algemeen belang strookt met de rechtsorde die inmiddels is ontstaan, een hele andere rechtsorde dan welke de founding fathers voor ogen stond.

 2. Hub Jongen (auteur van dit artikel) schreef op : 2
  Hub Jongen

  NEEN, ..”…M.a.w. algemeen belang is het handhaven van de rechtsorde..”

  Dat is net NIET wat Tibor Machan schrijft. In tegendeel. Hij is het er mee eens dat wat nu allemaal is geschreven is en “rechtsorde” genoemd wordt, een “onrechtsorde” is.

  De stelling van Tibor sluit zelfs naadloos aan bij de missie vabn de Vrijspreker:
  “De Vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is:
  ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil,
  zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert. ”

  Tibor heeft het er over dat alleen DAT recht in de maatschappij gegarandeerd moet zijn en dat noemt hij “HET algemeen belang”.

 3. SpyNose schreef op : 3
  Spy-Nose

  Akkoord, Hub. Er is dus maar een Algemeen Belang en dat is HET Algemeen Belang, zoals omschreven in de Declaration of Independence (kort gezegd: “de bescherming van de onvervreemdbare individuele rechten van ieder individu”).

  Het betreffende fragment uit de Declaration luidt:

  “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.
  –That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed,
  –That whenever any form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect Safety and Happiness.”

  Ook het Nederlandse politieke systeem claimt, dat het gedragen wordt door deze uitgangspunten: rechtsstaat en democratie.
  Het rechtsstaatbeginsel houdt in, dat alle overheidsmacht beperkt moet worden door het recht.
  Het democratiebeginsel houdt zelfbestuur door het volk in.

  Het recht dient te bepalen wat de grenzen zijn van de overheidsmacht. Maar in het Nederlandse systeem bepaalt de overheid het recht. Zij bepaalt wat in concrete gevallen “het algemeen belang” is en zij kent in wezen “rechtens” zichzelf alle bevoegdheden toe, die zij uit ANDERE doeleinden dan welke noodzakelijk zijn voor de bescherming van HET (enige echte) Algemeen Belang, wenselijk acht.

  Er is i.c. echter geen sprake van machtenscheiding en het systeem van checks & balances is zwaar corrupt. Beide beginselen worden dus door het huidige politieke stelsel geweld aangedaan.

  Kortom, in Nederland bepaalt de overheid rechtens wat goed is voor het volk, i.p.v. het volk zelf, hetgeen in flagrante strijd is met de beginselen van de democratische rechtsstaat.

 4. R. Hartman (NI) schreef op : 4
  R. Hartman

  Onafhankelijkheid bestaat niet meer in Europa, Ies verboten. Opkomen voor vrijheid betekent optreden tegen geweldplegers. Maar dat doen onze ‘leiders’ niet. In Denemarken, dat toch de naam heeft één van de actiefste anti-Jihad-landen te zijn betaalt een kerk inmiddels moslims om gewelddadigheden door (andere) moslims te voorkomen/bepreken.

  Een ordinaire ‘protection-racket’ in mafia-stijl, dus. En de kerk? Die is er blij mee. De overheid doet niets…

 5. cgon schreef op : 5

  Als dat het algemeen belang is is de overheid wel ver van het pad afgedwaald. Het lijkt steeds moeilijker te worden om meer vrijheid te krijgen.

 6. R. Hartman (NI) schreef op : 6
  R. Hartman

  “voorkomen/bepreken”
  Aardige verspreking, in de context…
  Moet natuurlijk zijn: “voorkomen/beperken”

 7. Lukas schreef op : 7

  Wat handig zou zijn is een meetlat waartegen je de onvrijheid van het individu aan kan leggen, waarbij je dan toetst aan de grondwet zoals deze door de Founding Fathers is opgezet. Aan de hand daarvan kun je, objectief berekenbaar, een score toekennen aan de programma’s én het daadwerkelijke handelen van de verschillende politieke partijen in een soeverein gebied. Ik weet niet of er zoiets al bestaat, maar ik ga er komende week in de auto wel over nadenken.

  Het zou in verkiezingstijd gebruikt kunnen worden om dmv een getal (of een kleine serie van getallen) te laten zien waar men nou eigenlijk op stemt.

 8. ACP schreef op : 8

  Hiervolgt het relaas HOE en WAAROM Hitler de oorlog verloor die hij gemakkelijk had kunnen winnen … Stel je voor als dat nu WEL het geval was geweest … dan was heeeeel EUROPA (onder Hitler) … gegarandeerd ooit TEGEN de VS ten oorlog getrokken. IETS wat overigens … ALSNOG zou kunnen gebeuren … onder de neo-nazies en neo-marxisten van BRUSSEL … en de confesionele neo NSB-ers in Den Haag …

  www.youtube.com
  www.youtube.com
  www.youtube.com
  www.youtube.com
  www.youtube.com
  www.youtube.com
  www.youtube.com

  DENK HIER EENS GOED OVERNA …

 9. ACP schreef op : 9

  Hieronder het relaas HOE en WAAROM Hitler de oorlog verloor die hij gemakkelijk had kunnen winnen … Stel je voor als dat nu WEL het geval was geweest … dan was heeeeel EUROPA (onder Hitler) … gegarandeerd ooit TEGEN de VS ten oorlog getrokken. IETS wat overigens … ALSNOG zou kunnen gebeuren … onder de neo-nazies en neo-marxisten van BRUSSEL … en de confesionele neo NSB-ers in Den Haag …

  www.youtube.com
  www.youtube.com
  www.youtube.com

  wordt vervolgd

 10. Ron Paul Fan schreef op : 11

  De oorlog werd gewonnen door de Russische bolshevisten en helemaal niemand anders. Dat wil zeggen, jouw mensen ACP. (Amerika speelde een onbelangrijke rol en kwam pas aankakken toen het al beslist was. Daarom is die hele documentaire complete amerikaanse propaganda bullshit).

  Maar het kan ook verkeren, ACP.

  www.guardian.co.uk

  Toen die Trotzki in Mexico-stad een ijspik door zijn jodenhart gespietst kreeg was dat tevens het symbolische einde van het joodse communisme en zijn verschrikkingen en muteerde het in een russisch nationaal-communisme en kreeg vanaf Chroestjov langzaamaan menselijker trekken tot uiteindelijk onder Gorbi deze joodse volkerenkerker daar belande waar zij hoorde: op de schroothoop van de geschiedenis.

  En zo zal het ook gaan met de JewSA, een revolutie van onderop, nadat jullie je derde fatale fout zullen begaan na eerder Irak en Afghanistan: Iran.

  DENK HIER MAAR EENS GOED OVER NA …

 11. Bep schreef op : 12

  Beste ACP,

  IK twijfel er zelfs niet aan dat een verenigde Unie van Europa ooit ten strijde zal trekken tegen de Unie van Amerikaanse staten.(of andersom)
  Lijkt mij logisch in de ultieme strijd om dominantie.
  Wanneer dat gaat gebeuren, geen flauw idee.

  Voorlopig hebben ‘we’ echter een gezamenlijke vijand. 😉

 12. ACP schreef op : 13

  Ron Paul “Fan” BEWIJST hier dat tie dat is … oooook NO f-ck-ng brains whatsoever … . Want als Hitler geen TWEE FRONTEN had waren ook de Bolsjewieken ERSCHLAGEN .. of niet soms? en Hitler had ook de Ukrainers en anderen mee Anderszijds hebben de Commies alleen kunnen winnen omdat de druk vanuit het Westen op Hitler TE GROOT voor hem was …

  Tussen haakjes die RP Fan weeet niet eens dat RP himself een JOOD is … wat een stupide hypocriet … Daaar hoef je niet eens over na te denken … (Wat overigens te veel gevergd zal zijn van de “fan” …).

 13. SpyNose schreef op : 14
  Spy-Nose

  Bep maakt een opmerking die hout snijdt. Het gaat niet aan, discussiepartner(s) zomaar verrot te schelden, zoals ACP nog steeds niet kan nalaten. Schijnbaar is hij ongeneeslijk ziek.

  Er wordt hier in het wilde weg gekeuveld over machtsverhoudingen, terwijl de machtsverhoudingen voortdurend veranderen. Wie daarover ordelijk en zinvol wil dicussieren, moet:
  1. bekijken welke machtsprocessen er toe doen en
  2. hoe die op dit moment verlopen.
  3. Je moet ook rekening houden met de korte en de lange termijn en
  4. tenslotte met het “onverwachte”.

 14. Ron Paul Fan schreef op : 15

  “Want als Hitler geen TWEE FRONTEN had waren ook de Bolsjewieken ERSCHLAGEN .. of niet soms?”

  Fout. Hitler is verslagen net als Napoleon verslagen is: door de fysieke grootte van Rusland, het winterklimaat en de taaiheid van de Russen. De ommekeer kwam eind 1942 bij Stalingrad. Toen was er nog helemaal geen westers front. Die overwinning werd vrijwel geheel op eigen kracht en met eigen wapens tot stand gebracht. Voor elke gesneuvelde Amerikaan vielen er 50 Russen. Dit is de meest redelijk eindbalans van het aandeel van de geallieerden (dwz het joodse kamp) in de eindoverwinning:
  SU: 80%
  VS: 15%
  UK: 5%

  “Tussen haakjes die RP Fan weeet niet eens dat RP himself een JOOD is … wat een stupide hypocriet”

  Het is duidelijk dat jij de betekenis van het woord ‘hypocriet’ niet eens begrijpt.

  Het idee dat RP een jood is, is om jullie eigen vocabulair te gebruiken: mesjogge. Zijn politiek is niet openlijk antisemitisch, maar gaat wel lijnrecht in tegen de belangen van het joodse establishment in Amerika:
  a) afschaffing van de jewish owned FED
  b) voor sluiting van de grenzen en dus tegen de door de joden geplande Endloesung van het blanke ras dmv massa-immigratie en de joodse multiculturele ideologie (Frankfurter Schule)
  c) limited government, dus geen imperium, wat die joodse necocons (zoals jij en jetze) willen; de neocons die de oude trotzkistische droom van een door de joden geleide wereldrevolutie nog steeds niet hebben opgegeven, wat altijd fout afloopt. Denk daar maar eens aan als jij en jetze weer eens in de trein zitten (vierde klas) op weg naar werkkampen in pakweg Minnesota.

  P.S. RP is erg populair op Stormfront en dit met een goede reden.

 15. ACP schreef op : 16

  “” P.S. RP is erg populair op Stormfront en dit met een goede reden.”” Ergo RPF ooook tuurlijk en vice versa … Of niet soms? Yaaaa … yaaaa ….

  “”Hitler’s Jewish Soldiers …””
  www.kansaspress.ku.edu

 16. ACP schreef op : 17

  Acher ELKE boodschap staat altijd een boodschapper … die rechtstreeks en dientengevolge PERSOONLIJK daarvoor verantwoordelijk kan worden gesteld. Het is overigens het LINXE dfoorgeleerde nep-ethiek in Nederland dat voroodineert dat “niet op de man mag worden speeld en ook niet “ongenuanceert” mag worden “gediscrimineert, gemarginaliseerd, ge-dit en ge-dat” evenals wat volgens hun … “kiezersbedrog” … wel of niet is …

  Over specifieke (transiente) machtsverhoudingen wordt helemaaaaal niet gepraat … wel over algemene TRENDS en grooote (parallel) lijnen … Zeer typisch kruideniersmentaliteit overgigens om zich vast te bijten in triviale detailles …

 17. Ron Paul Fan schreef op : 18

  ACP meent zeker te weten: “P.S. RP is erg populair op Stormfront en dit met een goede reden.” “Ergo RPF ooook tuurlijk en vice versa … Of niet soms? Yaaaa … yaaaa ….”

  Het zou goed kunnen zijn dat ik populair zou kunnen zijn op SF, maar ik ben het niet omdat ik daar niet post. Verdien net iets te veel om me aangetrokken te voelen tot het nationaal-socialisme, en al helemaal niet tot die historische implementatie ervan tussen 33-45. Net iets te totalitair. Wat niet weg neemt dat ik aanzienlijk meer begrip heb voor het handelen van de Duitsers dan de gemiddelde nederlandse lolbroek (think Buchanan).

  Ik ben meer een 19-eeuwse mild-racialistisch denkende libertarier. Nu is in de praktijk iedereen een racialist, getuige bv. de tendens in Amsterdam dat het gebied binnen de rondweg steeds witter wordt en daarbuiten steeds zwarter (net als in Parijs). Maw, iedereen verdomd het om gemengd bij elkaar te gaan wonen (en jij trekt toch ook liever niet met de goyim op, niet waar?). Dus aan die multiculturele en multiraciale sprookjes van jullie, die uiteindelijk tot genocide voeren, doe ik dus even niet mee. En aangezien jij, net als de meeste joden, blijft hameren op de multiraciale samenleving, ben jij dus mijn politieke tegenstander.

  Dat het je tot eer moge strekken.

 18. ACP schreef op : 19

  Ik ben nog veeeeel erger … want MIJN model van een harmonieuze samenleving is NIET ZOZEER een multiraciale … maar dat van horizontale millieus …. een ouderwetse KLASSE systeem dus.

  Waar het veel meer belangrijker is dat mensen uit het ZELLUFDE miliieu komen dan godsdienst, ras of kleur … Immers er zijn daar zeer veel uiterst beschaafden bij, evenals onacceptabele (cultuur) barbaren onder …

  Wat ik NIET ben is echter een sjosjialist of een uniformist … want VERSCHIL is immers een NATUURLIJKE fenomeen … of niet soms? Het maakt mij echt weinig uit hoe men eruit ziet of wat men gelooft … want het MILLIEU , beschaving en ontwikkelingspeil is BEPALEND ( en dan heb ik het niet over de GETEISEME doooorleerden als de nederlandse politieke “leiderschap” van de laatste 40 jaar, als een Kok, Balkenende of Melkert).

  En ik ben als praktizerend libertarier laaaang niet met iedereen vriendjes … of ben dat van hun …

 19. Ron Paul Fan schreef op : 20

  ACP zegt: “Ik ben nog veeeeel erger … want MIJN model van een harmonieuze samenleving is NIET ZOZEER een multiraciale … maar dat van horizontale millieus …. een ouderwetse KLASSE systeem dus.”

  Mag ik je er nog even aan herinneren dat jij in de post-fortuyn jaren herhaaldelijk op diverse fora hebt herhaald dat Nederland een multiraciale samenleving moest worden…

  Kleine bloemlezing uit het verzamelde werk van ACP:

  www.vrijspreker.nl

  “Streef naar reductie va de Multikul tot een vreedzame en vooral productieve multiraciale samenleving.”

  www.vrijspreker.nl

  “DE realiteit is dat monoculturele-multiraciale-gemeenschappen levensvatbaar en MOGELIJK zijn … ”

  Over de realiteit van dergelijk stronthoop-samenlevingen vandaag weer een fraai MSM-bericht uit Zimbabwe waar de laatste blanke boer het land uitgepest wordt (omdat hij blank is): www.telegraph.co.uk

  Ik heb wel zo’n vermoeden waar deze laatste boer, genaamd Reinier Van Rensburg, heen zou kunnen gaan. Echter, waar kunnen Nederlanders nog naar toe als wij een minderheid zijn geworden in eigen land?

  Over de voortgaande segregatie in Amsterdam zie: www.dag.nl

  Kortom, de multiraciale samenleving is een ziek concept.

 20. ACP schreef op : 21

  Ik sta de multikul nog steeds VOOR … of beter gezegd heb er NIETS op tegen … zolang als de vreemdelingen uit de upper en middle crust komen … maar GEEN analfabetishe menselijk VEE op de hoef … zoals het linxe regiem (onder een linxe majesteit) die HIER hebben binnengelaten.

  DAAAAAROM ben ik nu PERMANENT naar een MERITOCRATIE verhuisd ,,,,. Per slot heeft Nederland reeds eeuwen onderdak geboden aan mensen van allerlei ras kleur en geloof die zich hier wisten te HANDHAVEN en aan de samenleving bijdroegen … en NIET het (ook in land van herkomst ) maatschappelijk DREK . Die hier alleen gewenst zijn om de nederlandse UNDERDOGS het gevoel te geven nog ergens boven te staan …

 21. jjvandinges schreef op : 22

  Mee eens. Zo lang het ‘maatschappelijk drek’ op PvdA, CDA en andere steun-belovers blijft stemmen, zal de import er van alleen maar toenemen. Hun landgenoten met echte merites en ambitie verhuizen naar Noord Amerika waar men het legioen ‘welfare’ consumenten bepaald niet welkom heet.

 22. Ron Paul Fan schreef op : 23

  “Ik sta de multikul nog steeds VOOR … of beter gezegd heb er NIETS op tegen … zolang als de vreemdelingen uit de upper en middle crust komen … maar GEEN analfabetishe menselijk VEE op de hoef … zoals het linxe regiem (onder een linxe majesteit) die HIER hebben binnengelaten.”

  Je wilt toch hoop ik niet suggereren dat die tientallen miljoenen Mestizo’s, die weliswaar undocumented zijn, maar waartegen het regime in Washington niets ondernomen heeft, allemaal raketgeleerden zijn? En dat terwijl Eisenhower in de jaren vijftig met operatie wetback heeft bewezen dat je wel degelijk miljoenen indringers kunt laten oprotten. Maar ja, trixie is duits terwijl die zio-elite uit Washington jou natuurlijk veel nader staat. Kijk, DAT is nu hypocriet.

  “Per slot heeft Nederland reeds eeuwen onderdak geboden aan mensen van allerlei ras kleur en geloof die zich hier wisten te HANDHAVEN en aan de samenleving bijdroegen”

  Het ging daarbij om duizenden christelijke franse Hugenoten, ‘spaanse’ Brabanders, verwante Nedersaksen of Joden, nooit om honderduizenden moslims. Tot aan 1970 was Nederland onbedreigd een vrijwel homogeen nederlandse staat, niks geen multikul. Zeer tot het nut van het algemeen, incl. minderheden. De laatste keer dat er stront aan de knikker was, was met de beeldenstorm, een minor event. En dan hadden we nog de hoekse en kabeljauwse twisten.

  Iets vergeten?

 23. ACP schreef op : 24

  RP-F heeft duidelijk vanwege de bomen het bos nog nooooit gezien daaaarom is en blijft tie als misserabel iemand … in een misserabel land rondhangen. Edoch … hoewel hij zich “FAN van …” noemt, weet hij geen kloot af van hoe de Noord Amerikaanse samenleving samengesteld is … laat staan funcitioneert …

  Genoeg gezegd echter met de samengevatting dat het uit vele maatschappelijke lagen bestaat die elk echter maar al te goed weten dat zij van elkaar afhankelijk zijn … terwijl de bovenliggende groepen nog het meeste aan vrijheid en goed bezitten … Ga es erregens anders staan te snotteren RP-F … of trek je aan je eigen veters op …

 24. ACP schreef op : 25

  In de VS heerst gezonde (horizontale) klassen-CONCURRENTIE … met doorbraak mogelijkheden voor INDIVIDUEN … maar GEEN ziekelijke onderlinge klassestrijd. DAAROM heeft men er (tegenwoordig) geen oog of oog meer voor … VERTIKAAL paralelle compartementatie en VERZUILING … naar Ras, Kleur of Geloof … (zoals RP-F daar wel in gelooft).

  Wat echter in Pleuropa (zowel als in Nederland) gebeurt … is dat de in feite zwaar ONDERONTWIKKELDE edoch “doorgeleerde” maar van laaaage afkomst zijnde neo-marxistische politici totaaaal VERKEERD hebben begrepen is … wat men nu in feite in de VS “multicultureel” noemt ….

  Zij VERWARREN namelijk het (op eigen kosten) HORIZONTAAL multikulturisme met het … op allemans kosten … (multikul) zuilen die OOK naar de macht dingen … als zijnde toelrant, humaan en “progressief”.

 25. jetze schreef op : 26

  Precies, op Speakers Corner- Hyde Park, Londen- stikt het van die simpelen van geest, zoals ene zakheim, rpf, dirk of hoe ze zich ook wensen te noemen.

  Een simpele troll.

 26. Ron Paul Fan schreef op : 27

  ACP ijlt: “In de VS heerst gezonde (horizontale) klassen-CONCURRENTIE … met doorbraak mogelijkheden voor INDIVIDUEN … maar GEEN ziekelijke onderlinge klassestrijd. DAAROM heeft men er (tegenwoordig) geen oog of oog meer voor … VERTIKAAL paralelle compartementatie en VERZUILING … naar Ras, Kleur of Geloof … (zoals RP-F daar wel in gelooft).”

  Ach, jullie geloofden ook in dat communisme van jullie, waar jullie grote delen van de wereld mee getiranniseerd en over de kling gejaagd hebben. Nu ligt het op de schroothoop van de geschiedenis.

  Met die multiculturele samenleving van jullie zal het niet anders gaan. Uiteindelijk keert alles weer terug naar de normaliteit.

 27. Ron Paul Fan schreef op : 28

  “Precies”

  Ach, kijk toch eens hoe onze twee koshere vrienden het roerend met elkaar eens zijn. Elkaar goed vasthouden hoor, er komt heel zwaar weer aan!

  En je moet twee triljoen groeten van Dov hebben!

 28. beek schreef op : 29

  Ha..(ha)…ha?
  Die ACP lijkt mij allerminst een aanhanger van hullies’ communisme.
  Maar de zakh. ziet wel vaker zaken die er niet zijn.
  ‘Hullie’ is gewoon een groep die per definitie ondeugdelijk schijnt te zijn.
  Pluriformiteit wordt te ingewikkeld voor zo’n zakh.

 29. Ron Paul Fan schreef op : 30

  “Ha..(ha)…ha?”

  Hou je gebit vast!

  Jetze/Beek zegt: “Die ACP lijkt mij allerminst een aanhanger van hullies’ communisme.”

  Heb ik ook nergens gezegd, sufferdje van me.

  Ik heb het over de onbedwingbare neiging van jullie ethnische groep om de wereld op te zadelen met allerlei tegennatuurlijke ideologieen, die tot dood en verderf leiden, om het even of het gaat om communisme, multiculturalisme of tegenwoordig neoconservatisme.

  www.vdare.com

  www.prometheism.net