De NOS brengt geen objectief nieuws.
Ze brengt nieuws dat past in de visie van de overheid.

Dat werd weer bewezen door vermelding van een Nederlandse wetenschappelijke studie over het ijs in Groenland.
Terwijl de uitkomst van de studie was dat er geen gevaar is voor metershoge stijging van de zeespiegel werd daar met geen woord over gerept. 
 
Door Hans Labohm kregen we een publicatie over een recent Nederlands onderzoek onder leiding van Roderik S.W. van de Wal van het  Institute for Marine and Atmospheric Research van de Universiteit van Utrecht.

Duidelijk komt daaruit de conclusie dat de metershoge zeespiegelstijging van Gore Al ook een van diens onzinpunten is. 

Omdat dit een Nederlandse studie is, gepubliceerd in de vrijdageditie van Science, was ik meer dan benieuwd wat de NOS daarover in haar 20 uur nieuws zou vertellen.

Toen ze die studie inderdaad begonnen te vermelden, spitste ik extra mijn oren.
Maar ze vertelden wel uitgebreid dat verwacht werd dat er veel ijs zou smelten en dat een bepaald stuk (voor het eerst) zonder ijs zou zijn.
Met minder nadruk werd even vermeld dat het in de winter weer helemaal aangroeit, maar helemaal niets over de zeespiegel die NIET door dit smelten zou stijgen. 

Over gekleurd NOS-Nieuws gesproken!

17 REACTIES

 1. Ik vond het ook een vreemd verhaal, maar dat kwam omdat het helemaal niet ging over het eventueel stjgen van de zeespiegel, maar over de snelheid waarmee de gletsjers naar beneden komen, eventueel versneld door het stijgen van de temperatuur, waardoor aan de onderkant er meer water (lubricatie) komt, waardoor een gletsjer sneller naar beneden glijdt…
  Heeft dus niets te maken met zeespiegelstijging…

 2. De overheid heeft doem-propaganda nodig om mensen bang mee te maken en daarmee haar bestaan en omvang te rechtvaardigen. Overigens schreef een tijdje geleden iemand in de HP/De Tijd een wekelijkse kolom over het linkse opiniejournaal van de NOS. Gelukkig kijkt vooral de oudere helft van de mensen de ik ken naar dat NOS Hoernaal en die zijn er nogal aan gehecht. Het duurt even maar de invloed sterft geleidelijk aan uit. Dat beseft de staat ook, daarom richt die nu zijn peilen op internetters met dissidente opvattingen over wat de waarheid is.

 3. het was ook wel handig geweest om te vermelden dat tegelijk met het smelten in de zomer bij de Noordpool, er inmiddels aan het begin van de winter aan de zuidpool, nog nooit zoveel ijsgroei is geweest.

 4. Rob heeft gelijk. Deze wetenschappers weerlegden alleen de visie dat de gletsjers in Groenland met steeds hogere snelheid afglijden naar zee. Zij concludeerden dat de gletsjers door lubricatie aanvankelijk versnellen, maar dat door steeds verdere erosie van de gletsjer uiteindelijk over langere tijd gemeten de gletsjers zelfs sterk vertragen. Het zegt niets over de mogelijkheid dat ze verder afsmelten en dus tot zeespiegelstijging zou kunnen leiden. Ook de sceptici – waar ik bij behoor – hebben dit onderzoek misbruikt of verkeerd begrepen.
  Ernstiger vond ik het staaltje bangmakerij dat gisteren in het journaal te zien was. Een modellenmnaker van het KNMI – de wijnvlekken in zijn nek waren net zo bloedrood als de warmteplekken op de wereldkaart die op zijn beeldscherm te zien waren – had een model gemaakt waaruit bleek dat eind 21e eeuw zomerse temperaturen van 40 graden redelijk normaal kunnen worden en er zelfs woestijnvorming zou kunnen ontstaan in Nederland. Geen enkel weerwoord van andere modellenmakers, niets over het model. Alleen maar bangmakerij. Kennelijk voelde het NOS-journaal dat de aandacht voor en aanhang van de global warming theorie steeds kleiner wordt. Helaas brachten ze dit nieuws net deze week, waarin we geteisterd worden door lage zomerse temperaturen en veel regen. Het zal dus vooral een glimlach hebben gebracht en een verzuchting als: “Was het maar al zo ver!”

  • Nu ik mijn eigen bericht nog eens herlees, bedenk ik mij opeens dat er misschien een andere wind waait bij het NOS-journaal en men de modellenmaker van het KNMI bewust nu heeft gebracht. Koud, regenachtig en dan een klimatoloog een verhaal over woestijnvorming en droogte laten vertellen en hem ook nog eens dusdanig in beeld brengen dat alle aandacht naar de wijnvlekken in zijn nek gaan. Zou een klimaatscepticus dat hebben gedaan, dan zou men hem van manipulatie hebben beschuldigd. Heeft iemand hier een idee over?

   • Fred,

    Ik heb dat feest gelukkig even gemist, al had ik wel op teletekst iets gelezen over zo’n model.

    Handig vooral dat het over een schaal van 100 jaar ging, zodat men niemand meer iets kan verwijten of erop aanspreken als het niet zo blijkt te zijn. En hoewel ik geen bèta ben, kan ik ook nog wel verzinnen dat je met een “model” alle kanten op kunt, en dat het op z’n best een benadering van een complexe realiteit is. Zelfs het IPCC maakt het met haar overdrijvingen en rampscenario’s (nog) niet zo bont als de NOS, de BBC en zelfs CNN, wat technisch gesproken een commerciële omroep is.

    Wat betreft die rode vlekken die ik gelukkig niet gezien heb: misschien was het nauwelijks verholen schaamte dat hij zulke onzin moest vertellen? Ik help het je hopen dat het duidt op een verandering van koers naar een wat objectievere (of liever nog: geheel geprivatiseerde) publieke omroep, maar ik vrees van niet.

 5. Elke natuurkundige weet te vertellen dat als het ijs smelt op de noordpool dit geen enkel effect op de zeespiegel zal sorteren. Dit omdat het ijs qua omvang hetzelfde is als het smeltwater wat hier vanaf komt. Je kunt het goed zien als je een ijsblokje in je frisdrank gooit. Het niveau van de volume in het glas blijft gelijk. Bovendien als de noordpool ijsvrij zou zijn dit enorme kostenbesparingen zal opleveren omdat dan de scheepvaart kortere routes hoeft te varen naar de andere continenten. Met andere woorden de NOS heeft weer eens een storm in een glas water gecreëerd, zoals gebruikelijk.

  • Dat geldt niet voor het ijs op Groenland, als dat smelt stijgt de zeespiegel wel. Verder zet opwarmend zeewater uit en zorgt daardoor ook voor zeespiegelstijging. De discussie gaat daar ook niet over, de discussie gaat over het feit of er wel een blijvende temperatuurstijging zal zijn. Wie denkt dat de rol van de mens d.m.v. CO2-uitstoot groot is, vreest voor die zeespiegelstijging. Wie denkt dat CO2 slechts een zeer kleine rol heeft gespeeld bij de temperatuurstijging sinds 1900, is niet zo bang voor die zeespiegelstijging.

   • Smeltend Noordpoolijs en aangroeiend Zuidpoolijs, zou dat elkaar misschien mogelijk wellicht niet opheffen? Vraagt een leek. Heeft dan dat smeltwater van Groenland zoveel effect op al dat zeewater dat zich over 2/3 van het aardoppervlak en over ongeeer 1350 miljoen kubieke kilometer zeewater kan verspreiden?

 6. Belangrijker is wat dat gesmolten ijs van Groenland (zoet water) doet met de warme golfstroom.
  Het zou zomaar kunnen dat dat een negatief effekt heeft, en de temperatuur op het noordelijk halfrond omlaag kukelt. Er zijn trouwens berichten dat de warme golfstroom minder sterk is geworden… Echter, een gesmolten noorpool heeft vanwege het ontbreken van ijs, mogelijk een stijgen van de temperatuur tot gevolg, simpel omdat ijs warmte weerkaatst, en water warmte aantrekt. Ook de berichten dat er blijkbaar tussen 1999 en 2001, op de bodem ergens bij de noorpool vulkaanuitbarstingen zijn geweest, de magnetische noodpool versneld aan het verschuiven is, het aardmagnetisch veld mogelijk bezig is om te keren, en de zon ook al twee jaar geen zonnevlek laat zien, en de zuidpool blijkbaar groter wordt (waar trouwens), laten zien dat er op het ogenblik van alles gebeurt, wat een klimaat op de een of andere manier kan beinvloeden, naast de mens, uiteraard…

  • Een aardige opsomming van factoren die allemaal het klimaat en het weer kunnen beinvloeden. En om je een beetje gerust te stellen over de warme golfstroom: recente onderzoekresultaten geven aan dat het wel losloopt met die afname van de sterkte van de warme golfstroom. Maar veel zoetwater zou wel dat effect kunnen hebben, volgens sommige modellen.

 7. De laatste ijstijd zou geindigd zijn door een komeet/meteoriet-explosie boven Canada, en daarbij het Noord-Amerikaanse kontinent in de fik hebben gezet. Door het veranderde klimaat erna, en dus het smelten van landijs, zijn er enorm grote meren ontstaan. Deze meren zijn uiteindelijk doorgebroken, en hebben hun zoete water massaal in de atlantische oceaan gedumpt, waardoor kort na het einde van de ijstijd, opnieuw een ijstijd aanbrak (1000 jaar). De kleine ijstijd zou echter ontstaan zijn, door een zon zonder zonnevlekken.

 8. Allemaal leuk en aardig die theorieën, feiten zijn volgens recente data..

  De aarde koelt af sinds 2007!

  • De door mij gegeven “voorbeelden” zijn feiten, waarvan enkele zelfs van deze week…

Comments are closed.