Ene radicale imam eist 55.000 euro omdat hij zich door Wilders beledigd voelt.
Dit zegt Elsevier 

Als ik ga zoeken, vind ik beslist ook wel iets waardoor ik me ook beledigd zou kunnen voelen.
Mar voor ik iets doe, moet ik eerst weten of het de moeite waard is om daardoor een stuk financiering voor de Vrijspreker te betalen.

Graag advies!!! 
 
(Dit neemt niet weg dat een wet tegen belediging toch een onding blijft en in strijd is met de Vrijheid van meningsuiting.)

18 REACTIES

 1. Geachte heer Jongen, beste Hub,

  Een prachtig artikel, daar niet van, maar één ding moet me van het hart:
  u schrijft “Dit neemt niet weg dat een wet tegen belediging toch een onding blijft en in strijd is met de Vrijheid van meningsuiting”.
  Hier past toch wel een kanttekening.

  De vrijheid van meningsuiting, zoals wel meer rechten en vrijheden, is een grondrecht.
  Geen énkele vrijheid is absoluut; er kunnen altijd uitzonderingen en beperkingen bestaan. Die vrijheid zoals u die misschien in gedachten heeft is de “theoretische 100% vrijheid”,
  die dus niet bestaat.
  De vraag is alleen vervólgens: wat is belangrijk genoeg om te rechtvaardigen dat er zo’n uitzondering of beperking óp die vrijheid komt. Bij het Europese mensenrechtenverdrag EVRM, dat boven alle Nederlands recht gaat, geldt: volgens art. 10 EVRM mag de vrijheid van meningsuiting alleen worden beperkt als * deze beperking voorzien is bij (kenbare) wet, en * deze beperking in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van: de nationale veiligheid, territoriale integriteit, openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen.
  Nou, hieraan is voldaan: belediging wordt verboden door het Wetboek van Strafrecht, dat is een (kenbare) wet, en ook één of meer van de verdere criteria zijn van toepassing.
  Zo’n wet, die daaraan voldoet, perkt dus die -theoretische- 100% vrijheid – van – meningsuiting in. Wat blijft er dan over in het échte leven?
  Wat is nu de échte vrijheid van meningsuiting?

  Nu, simpel. Dat deel van de theoretische 100% dat n i e t is beperkt of uitgezonderd door zo’n wet. Stelt u het zich bijvoorbeeld voor als een taart (100%), waarvan na aftrek van een flinke taartpunt (voor alle wettelijke uitzonderingen en beperkingen op de vrijheid die men theoretisch 100% zou kunnen hebben) nog altijd een flink stuk overblijft, laten we zeggen: 85%. Die 85% is dan de ECHTE vrijheid van meningsuiting: dat wat niet verboden, ingeperkt of uitgezonderd is, kortom: vrij is.

  Je kunt dus n i e t zeggen dat de wet tegen belediging “in strijd is met” de vrijheid van meningsuiting, nee: zij sluiten elkaar uit. Waar uw ECHTE vrijheid is (die 85%) is die wet er niet, immers: u doet niets verkeerd en hebt op dat terrein met de strafwet geen aanvaring; en waar die WET is, waar de wetten/verboden/beperkingen zijn, laten we zeggen: het gebied van de 15% (van de theoretische vrijheid), is uw echte vrijheid er niet: u kunt daar immers niet vrij uw zin doen, omdat de wet dat verbiedt.

  De ECHTE vrijheid van meningsuiting, die u echt hééft, is dus het terrein waar er GEEN beperkingen/verboden/uitzonderingen door de wet bestaan. Dus wat er OVERBLIJFT, nadat de wet “er klaar mee is”, z’n deel heeft afgenomen. Ziet u?
  De wet is niet in strijd met die vrijheid, nee, die wet en de vrijheid bestaan naast elkaar en sluiten elkaar uit. Idem dito bijvoorbeeld met uw vrijheid van vergadering, recht op persoonlijke vrijheid, recht op eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer.
  (Voorbeeld: u ziet een zwembad voor u van 20×40 meter. Veel ruimte om te zwemmen, in theorie! Alleen is er een trapje, om aan de kant te klimmen. Op de plek van dat trapje kunt u niet zwemmen. Is nu dat trapje in strijd met uw kansen om te zwemmen? Nee, trapje en zwemwater sluiten elkaar domweg uit; maar uw ruimte is allicht iets kleiner dan die 20×40 meter. Dat échte, overblijvende zwemwater is te vergelijken met uw “echte vrijheid”. – Ander voorbeeld: een ondernemer maakt 1 miljoen euro omzet. Prachtig, maar is dàt de hele waarheid, moet hij dáár blij mee zijn, zijn vrij te besteden kapitaaltje? Nee. Daar moet belasting vanaf, loonkosten, afschrijving, huur, elektra, noem maar op. Wat overblijft als de rest er “klaar mee is”, als er niets meer in de weg kan staan, dat is zijn wínst: dàt is zijn echte vrijheid, zijn mogelijkheden! – Nog één. De vangrail en de berm maken deel uit van de autosnelweg. Mooi, maar u kunt daar niet rijden. Zijn zij nu “in strijd met” uw mogelijkheden om van de snelweg gebruik te maken? Nee. Ze zijn een uitzondering. Alleen op het wegdek kunt u rijden. Dáár ligt uw vrijheid, uw mogelijkheden, uw recht!)

  Vrijheid bestaat niet in een vacuum. Vrijheid heeft bescherming nodig, en vooral door het recht kan men dat bereiken. De vrijheid van allen veronderstelt een zekere orde, om te voorkomen dat de één zijn vermeende vrijheid uitoefent ten koste van de ander. De overheid heeft in te staan voor een systeem dat dat garandeert: onze democratische rechtsstaat. En dit systeem moet ons, tenslotte, behalve tegen elkaar, ook beschermen tegen de overheid.
  Libertarisme kan niet zonder dit systeem, zonder het fundament van de rechtsstaat, sterker: libertarisme zonder rechtsstaat is domweg a n a r c h i e.
  Oorlog van allen tegen allen, of brute overheersing, waarin de zwakken weerloos zijn tegenover de sterkere partijen: degenen met de sterkste wapens, het grofste geweld, de dikste portemonnee, de meeste macht, de grootste bek (excusez le mot). Een land van krakers, brommerdiefjes, Lonsdalers, Taliban-fascisme, kortom: egocentrische hufters.
  Het recht, de democratische rechtsstaat, dit systeem van beschermende rechtsregels (ook tegen de overheid!), is onze damwand tegen die toestanden. Alleen dit heeft gemaakt dat we al ruim 50 jaar in een relatief vredige, vrije en welvarende uithoek van de wereld leven. Dus niet die naieve, stompzinnige mentaliteit en gedachte van “We lossen het samen wel op”, zoals je die een paar jaar geleden nog wel eens tegenkwam op stickers van de pro-“vrij roken”-beweging; nee, wij burgers moeten ook tegen elkáár beschermd worden, en zonder die bescherming leggen we het af tegen een burger met overmacht t.o.v. ons. Recht, dus; en niet “laissez faire, laissez passer”.
  Libertarisme is n i e t s zonder de rechtsstaat!

  Zó werkt het rechtssysteem in de lidstaten van het EVRM; zó werkt de liberale, democratische rechtsstaat. Begrijpen we elkaar goed, in de theoretische onderbouwing van ons gedachtengoed? Ik hoop en veronderstel toch, dat dit alles ook úw uitgangspunt en úw ideale systeem is, dat van u, die ook de Filosofie van de Vrijheid aanhangt?

  Met vriendelijke groet,
  Dimitri Vlas

  • Voor de goede orde: de aanklacht van de ‘beledigde’ moslim is lasterlijk op grond van art. 268 Sr. Hij is namelijk niet zelf beledigd, integendeel. Hij doet alsof. Dit blijkt uit het feit, dat hij zegt zich beledigd te voelen, als niet hij maar een ander -terecht overigens- wordt aangepakt, namelijk de opruier en pedofiel Mohammed.
   Maar de claim van de ‘beledigde’ moslim is niet objectief vast te stellen. Bullshit dus.

   Daarentegen tast de ‘beledigde’ moslim zelf de eer en goede naam van Wilders aan. De betrokken moslim riskeert met zijn lasterlijke aanklacht een maximum gevangenisstraf van twee jaar.

   Wat betreft de z.g. democratische rechtsstaat die Nederland zou zijn, kunnen we kort zijn. Die rechtsstaat beschermt de dictatuur van de zogenaamde “meerderheid”, behalve als die meerderheid toevallig tegen de Haagse partijpolitiek stemt, zoals bij het referendum het geval was. Want dan wordt die meerderheid uitgerangeerd.
   Voorts heet de staatsvorm met een politieke elite, die zich niet laat controleren, en de wet naar zijn hand zet, en die de grondwet stelselmatig omzeilt, zoals in het monistische Nederland het geval is, ook al is die elite z.g. gekozen, toevallig ook dictatuur.
   De “democratische rechtsstaat” zoals Nederland die kent, is een aanfluiting van de “democratische rechtsstaat” in rechtsfilosofische zin.

   Tenslotte een voorbeeld. Politiek en rechtspraak schermen met het algemeen belang. Alle onrecht wordt netjes rechtgebreid door er het etiket “algemeen belang” op te plakken. Maar het begrip “algemeen belang” zoals door politici en andere rechtsverkrachters misbruikt, is een verworden begrip.
   De Founding Fathers definieerden het in de zin van het individuele belang tegenover het staatsbelang. Het (algemene) individuele belang gaat boven het staatsbelang.
   Het staatsbelang kan slechts liggen in de dienende functie ten behoeve van het individuele belang. Het staatsbelang dient te wijken, waar het individuele belang wordt geschaad, aangetast of bedreigd.

   Mvg.

   • Waarom heb ik toch die gut-feeling, dat het OM zulks niet zal gaan initiëren, SpyNose ?

   • Wellicht omdat:
    1. Het OM en PC Nederland op dit moment misdrijven tegen het individu legaliseren, daar een hele boel macht aan ontlenen en een hele dikke boterham mee verdienen;
    2. In het andere geval een groot deel van politiek en justitieel Nederland zijn levensdagen voortaan zelf in de gevangenis zou moeten slijten, zo niet erger.

  • “het gebied van de 15% (van de theoretische vrijheid), is uw echte vrijheid er niet:”

   Enorm bedankt voor uw uitleg betreffende de werking van het Europese rechtssysteem.

   Dit systeem gaat uit van het principe “u heeft 0% vrijheid van meningsuiting, u mag ons danken voor de 85% die wij u wel toestaan, en helaas kunnen we u de 15% niet toestaan. O ja, bij de weg, volgend jaar wordt het 16 vs. 84%, 17 vs. 83%. Wij gaan u niet mededelen, dat dit systeem de inherente neiging heeft om richting 0% VVM te gaan, want dan zou u wel eens kunnen gaan steigeren.”

   Dit systeem is niet compatibel met libertarisme, om de simpele reden dat indien (een)ander(en) zonder toestemming van een individu bepaalt wat deze al dan niet mag zeggen, dit een geweldsactie is.

   Het systeem dat wél compatibel is, gaat uit van 100% VVM, tot op het punt waar een ander geweld wordt aangedaan. Dat is bijvoorbeeld het geval, indien men een ander bedreigt.

  • Dat trapje in het zwembad belemmert wel degelijk de vrijheid tot zwemmen, immers neem het trapje weg en je kan ook daar zwemmen waar het voorheen niet kon.
   Zelfde met die wet. Die lijkt u als een soort goddelijk gegeven aan te nemen, als een iets “wat er nu eenmaal is”. Maar dan verwart u is met ought. Als we de vigerende wetgeving als uitgangspunt beschouwen, als iets onaantastbaars, dan heeft deze hele site geen zin meer. Punt is nl. dat elke wet ooit wel eens door mensen (veelal van bedenkelijk niveau) gemaakt is en dus in vraag gesteld kan worden. En net zoals verwijderen van het trapje dat iemand daar (ongetwijfeld met de beste bedoelingen) ooit geinstalleerd heeft (al dan niet nadat meerdere belanghebbenden democratisch hadden gestemd over het formaat, de precieze locatie en de gebruiksvoorschriften) de zwemvrijheid wel degelijk vergroot, zo zal het afschaffen van een wet op belediging de vrijheid van meningsuiting wel degelijk verruimen. Want nu vormt ze daarvoor wel degelijk een obstakel, ongeacht welke andere nobele doelen zij al of niet dient en ongeacht hoe ze eventueel tot stand kwam.

   Wat nu uw schrikbeeld betreft (brute overheersing, waarin de zwakken weerloos zijn tegenover de sterkere partijen: degenen met de sterkste wapens, het grofste geweld, de dikste portemonnee, de meeste macht, de grootste bek) het volgende:
   De overheid is hier nu net die sterke bruut en u en ik als burger zijn weerloos tegenover die sterke partij: die met wapens (“geweldsmonopolie”), miljarden ter beschikking (van u en mij afgeperst onder het etiket belasting), de wet aan hun kant (want door haarzelf gemaakt en rechters bij haar in dienst dus uiteraard onpartijdig of gelooft u echt in trias politica), en tot slot de grootste bek met de gebrainwashte mainstream media aan haar kant (wat met collumnisten met een dissidente mening gebeurt, daar kan mw. Hemelrijk u alles over vertellen – hoezo vrije media?).
   M.a.w. best heer Vlas, uw ergste nachtmerrie is reeds bewaarheid. Al is de overheid zo in haar propaganda-opzet geslaagd door u van kindsbeen af in haar scholen voor te houden hoe goed ze voor u is, dat u het zelf niet eens beseft(e). Hopelijk nu wel.

  • Dimitri Vlas,

   Dat de vrijheid “grenzen” heeft, met name waar het in conflict komt met de vrijheid van een ander, kan ik me wel wat bij voorstellen. Maar in wat voor zin is Vrijheid van Meningsuiting ooit in conflict met andermans vrijheid? En wat blijft er nog van over als we het gaan inperken op basis van willekeurige criteria?

   Als “beledigd” zijn een reden is om meningsuiting te beperken, is die ruimte afhankelijk van de meest gevoelige persoon op Aarde. Als iemand er bezwaar tegen heeft dat de lucht blauw wordt genoemd, zou dit niet meer mogen worden gezegd. Zelfs al is het waar.

   Als “onwaarheid” verkondigen niet mag, heb je het probleem dat zonder vrije discussie over wat “waar” is, dus zonder afwijkende meningen waarvan je niet kunt weten of ze waar zijn, je nooit een objectief criterium hebt om dat te toetsen. Zelfs al zegt de huidige meerderheid van objectieve wetenschappers (en hoe weet je of ze objectief zijn?) dat de feiten A en B waar zijn, en de meest passende verklaring theorie C is, wil nog niet zeggen dat dat zeker is. Zonder vrijheid om andere vermeende feiten te noemen, of de juistheid van A en B in twijfel te trekken, zal het ook onmogelijk zijn om de juistheid van verklaring C te weten. Het is slechts “voorlopig” waar, zonder dat we weten voor hoe lang. En dat alleen voor de personen die de gebruikte bewijsmethode accepteren. Mensen zouden niets meer kunnen zeggen zonder “overtuigend bewijs”, zonder dat ze van tevoren weten wat “overtuigend” zal zijn. En wetend dat als ze niet overtuigen, dit ze hun geld of fysieke vrijheid zal kosten.

   Als “aanzetten tot” bepaalde zaken niet mag (of het nu gaat om haat, geweld of andere zaken), is de vrijheid van meningsuiting ook nietig. Want als we niet uitgaan van onafhankelijke individuën, die zelf beslissen of ze handelen op informatie die een ander ze gegeven heeft, kan je ieder gedrag toeschrijven aan “aanzetting”. Dan zou het verongelukken van persoon X, die Mount Everest beklom na het zien van een documentaire over bergbeklimmen, de verantwoordelijkheid van de programmamakers worden. Het zou, consequent toegepast, leiden tot een totalitaire maatschappij waarin iedere communicatie is verboden, omdat het “ergens toe kan leiden”. Zelfs aanzetten tot veiligheid zou dan verboden moeten zijn, omdat niemand kan bewijzen dat veiligheid als levensdoel boven alles, wel het “juiste” en “onbeïnvloede” gedrag is.

   Het is misschien “immoreel” of “niet leuk” om op te roepen tot haat of mensen te beledigen, maar haat of beledigd worden is op zichzelf geen geweld. Iedereen heeft voorkeuren en afkeren van personen, groepen, of maatschappelijke verschijnsels. Dat haat, of gekrenkt zijn, kan leiden tot geweld is waar. Maar geboorte, vrij rond mogen lopen, of het hebben van een eigen wil, kan ook leiden tot geweld. De oorzakelijke keten willekeurig afknippen op het punt dat persoon 1 aan persoon 2 zegt dat persoon 3 zou moeten sterven, en het volgende gedrag van persoon 2 dan op de verantwoordelijkheid van 1 schuiven, is volkomen willekeurig.

   Zelfs oproepen tot geweld is dan op zichzelf geen misdaad. Het is de misdaad van degene die het geweld pleegt. Als we bang zijn dat er altijd wel “een gek” rondloopt die zo’n oproep serieus neemt, wat op zich best waar kan zijn, kunnen we net zo goed meteen iedereen opsluiten. Immers, er loopt ook altijd wel een gek rond die zonder “inspiratie” aan het geweldplegen slaat. Maar wat dan eigenlijk praktischer is: laat de neuroten en overgevoeligen die zo panisch zijn voor vrijheid, zichzelf in een gesloten gemeenschap opsluiten. Dan doen ze dat vrijwillig, zijn ze relatief veilig, en kunnen wij daarbuiten blijven en het risico nemen van leven in zo groot mogelijke vrijheid.

   En als iemand in zo’n situatie tot moord oproept, kun je eventueel tot diens moord oproepen, totdat deze dit dreigement intrekt. Hij (of zij) kan daar moeilijk bezwaar tegen maken, zonder inconsistent te zijn. Vrijheid van meningsuiting beperken wegens “belediging” of “aanzetting”, maakt dat de meerderheid van de maatschappij zich moet aanpassen aan het meest gevoelige en meest beïnvloedbare individu in de maatschappij, i.p.v. omgekeerd. Meningsuiting beperken op basis van “waarheid”, maakt het onmogelijk om de waarheid te kennen.

 2. las laatst een lijstje van Spynose over zijn boek, minimaal 3 miljoen waard
  -Allah is an enemy to unbelievers. – Sura 2:98

  -On unbelievers is the curse of Allah. – Sura 2:161

  -Slay them wherever ye find them and drive them out of the places whence they drove you out, for persecution is worse than slaughter. – 2:191

  -Fight against them until idolatry is no more and Allah’s religion reigns supreme. (different translation: ) Fight them until there is no persecution and the religion is God’s entirely. – Sura 2:193 and 8:39

  -Fighting is obligatory for you, much as you dislike it. – 2:216
  -(different translation: ) Prescribed for you is fighting, though it is hateful to you.
  ….. martyrs…. Enter heaven – Surah 3:140-43

  -If you should die or be killed in the cause of Allah, His mercy and forgiveness would surely be better than all they riches they amass. If you should die or be killed, before Him you shall all be gathered. – 3:157-8

  -You must not think that those who were slain in the cause of Allah are dead. They are alive, and well-provided for by their Lord. – Surah 3:169-71

  -Let those fight in the cause of God who sell the life of this world for the hereafter. To him who fights in the cause of God, whether he is slain or victorious, soon we shall give him a great reward. – Surah 4:74

  -Those who believe fight in the cause of God, and those who reject faith fight in the cause of evil. – 4:76

  -But if they turn renegades, seize them and slay them wherever you find them. – 4:89

  -Therefore, we stirred among them enmity and hatred, which shall endure till the Day of Resurrection, when Allah will declare to them all that they have done. – 5:14

  -O believers, take not Jews and Christians as friends; they are friends of each other. Those of you who make them his friends is one of them. God does not guide an unjust people. – 5:54

  -Make war on them until idolatry is no more and Allah’s religion reigns supreme – 8:39

  -O Prophet! Exhort the believers to fight. If there are 20 steadfast men among you, they shall vanquish 200; and if there are a hundred, they shall rout a thousand unbelievers, for they are devoid of understanding. – 8:65

  -It is not for any Prophet to have captives until he has made slaughter in the land. – 8:67

  -Allah will humble the unbelievers. Allah and His apostle are free from obligations to idol-worshipers. Proclaim a woeful punishment to the unbelievers. – 9:2-3

  -When the sacred months are over, slay the idolaters wherever you find them. Arrest
  them, besiege them, and lie in ambush everywhere for them. – 9:5

  -Believers! Know that idolators are unclean. – 9:28

  -Fight those who believe neither in God nor the Last Day, nor what has been forbidden by God and his messenger, nor acknowledge the religion of Truth, even if they are People of the Book, until they pay the tribute and have been humbled. – 9:29 (another source: )

  -The unbelievers are impure and their abode is hell. (another source: ) Humiliate the non-Muslims to such an extent that they surrender and pay tribute.
  -Whether unarmed or well-equipped, march on and fight for the cause of Allah, with your wealth and your persons. – 9:41

  -O Prophet! Make war on the unbelievers and the hypocrites. Be harsh with them. Their ultimate abode is hell, a hapless journey’s end. – 9:73

  -Allah has purchased of their faithful lives and worldly goods, and in return has promised them the Garden. They will fight for His cause, kill and be killed. – 9:111

  -Fight unbelievers who are near to you. 9:123 (different translation:
  Believers! Make war on the infidels who dwell around you. Let them find harshness in you. (another source: ) Ye who believe! Murder those of the disbelievers….

  -As for those who are slain in the cause of Allah, He will not allow their works to perish. He will vouchsafe them guidance and ennoble their state; He will admit them to the Paradise He has made known to them. – 10:4-15

  -Allah has cursed the unbelievers and proposed for them a blazing hell. – 33:60

  -Unbelievers are enemies of Allah and they will roast in hell. – 41:14
  -When you meet the unbelievers, smite their necks, then when you have made wide slaughter among them, tie fast the bonds, then set them free, either by grace or ransom, until the war lays down its burdens. – 47:4

  -(different translation: ) When you meet the unbelievers in the battlefield, strike off their heads, and when you have laid them low, bind your captives firmly.
  -Those who are slain in the way of Allah – he will never let their deeds be lost. Soon will he guide them and improve their condition, and admit them to the Garden, which he has announced for them. – 47:5

  -Muslims are harsh against the unbelievers, merciful to one another. – 48:25

  -Muhammad is Allah’s apostle. Those who follow him are ruthless to the unbelievers but merciful to one another. Through them, Allah seeks to enrage the unbelievers. – 48:29

  -Prophet! Make war on the unbelievers and the hypocrites and deal sternly with them. Hell shall be their home, evil their fate. – 66:9

  -The unbelievers among the People of the Book and the pagans shall burn forever in the fire of hell. They are the vilest of all creatures. – 98:51

  -Fight them so that Allah may punish them at your hands, and put them to shame. (verse cited in Newsweek 2/11/02)

  • Zeer goed opgemerkt, pcrs. Hub vroeg om advies. Je brengt het hem op een presenteerblaadje. 🙂
   Helaas tel ik hierboven slechts 34 beledigingen. 🙁 Goed voor 1,7 miljoen. Een goed begin is het halve werk.
   Maar eerlijk gezegd had ik gehoopt op 60 stuks. Zijn er nog meer leverbaar? Het geld zal goed besteed worden, dat spreekt.

 3. Inderdaad, een wet tegen beledigen is een onding.
  Naast het recht van vrije meningsuiting, raken we hier het punt van subjectiviteit.
  Hoe willen we ‘belediging’ immers definieren? Wat de een als een belediging ervaart, zal de ander als een compliment opvatten.
  En wel helemaal in dat bijzonder kleurrijk samengesteld toetje, wat ons (echt veel en veel te kleine landje waar men elkaar steeds moeilijker lijkt te verdragen, wat ook weer niet zo heel gek is als we de bevolkingsdichtheid beschouwen) inmiddels geworden is. Hoe zullen we weten of onze nieuwe buurman zich misschien al beledigd voelt, als we op een zomerse dag in onze anderhalve vierkante meter tuin eens spontaan in lachen uitbarsten. (heb ik een voorbeeld van)( Een drumstel kun je inruilen voor een elektrisch geval ( voor het oefenen) maar volume van een lach kan pas bedwongen door de stembanden in te korten. )
  Of iemand voelt zich diep beledigd omdat hij/zij een hand krijgt aangereikt, of zelfs alleen maar een blik.. (ook een voorbeeld van)
  Hoever willen we gaan?
  Iemand aanklagen voor beledigen is achterlijk en te absurd voor woorden.
  Meteen uit de wet halen tegelijk met Godslastering en majesteitsschennis. Weg ermee!

 4. Altijd grappig als mensen menen dat de vrijheid van meningsuiting beperkt moet worden, of dat daar niets mis mee is.
  Ongetwijfeld kennen ze in Noord Korea en China ook de vrijheid van meningsuiting. Je mag er alleen niet alles zeggen!

  Voor mij is het heel simpel: mijn stembanden zijn mijn eigendom en dus mag ik ermee doen wat ik wil, mits ik er anderen geen aantoonbare schade mee berokken. Ja aantoonbaar. Dus als een imam kan aantonen dat hij door woorden (en dus niet door zijn eigen gestoordheid) schade heeft ondervonden, dan heeft ie een punt.

  • Maar daar zit juist de moeilijkheid.
   Wie moet gaan vaststellen wat precies ‘schade’heeft aangericht? Sommige mensen kunnen door het lint gaan door een (in mijn ogen) heel milde of humoristisch bedoelde opmerking. Daar hoeven ze niet eens speciaal gestoord voor te zijn. Soms is het slechts de overbekende ‘druppel’die hen buiten zinnen brengt.

   En wie is deskundig : een psychiater? ( dure en langdurige onderzoeken met n.a.w. discutabel resultaat ..)
   Juristen? Niet thuis in gevoelskwesties, lijkt me.

   En moet dan meegewogen worden of de spreker met opzet kwetsend of beledigend is geweest?

   Ik geloof er niet in dat men bij dergelijke kwesties ooit werkelijk causaal verband kan aantonen. Misschien suggereren, maar dat heeft geen juridische betekenis denk ik.

   Ik ben zeker geen liefhebber van kwetsend/beledigend gedrag ( toegegeven, behalve heel soms..want het kan wel enorm lucht aan frustraties geven..) maar straffen?
   Je reinste larie . Het leidt alleen maar weer tot onnodig hoge kosten en zet aan tot uitbuitgedrag.
   We begeven ons op glad ijs, als we dit soort claims serieus nemen.
   Gewoon schrappen.

   • Schade is betrekkelijk makkelijk aan te tonen, zodra tengevolge van de belediging de uiterlijke gedraging van de gekwetste schade veroorzaakt aan eens anders lijf of goed. Maar dan blijft de pleger wel zelf verantwoordelijk. De kwetser kan niets aangerekend worden.

   • Eigenlijk dus inderdaad heel simpel: daadwerkelijke schade is vrij simpel tot zelf heel simpel aan te tonen, zelf bedachte schade (zoals “belediging”) is niet wettelijk/wetenschappelijk aan te tonen dus er kan ook geen schadevergoeding geëist worden.

   • Precies. Of die moslim moet aantonen, dat hij een hersenkneuzing oid tengevolge van de belediging heeft opgelopen. Lijkt me een al te zware bewijslast, zeker voor hem. Als er al sprake van een kneuzing is, dan was ie er al, voor de belediging. Het is aannemelijk, dat in dat geval de belediging werd uitgelokt door de breinkneuzing. 😉

   • Hoe je het ook wendt of keert, nu ik er nog eens over nadenk, moet er toch ergens wel sprake zijn van een kneusje.

   • Ja maar is dat kneusje een gevolg van de belediging, of een gevolg van andere factoren (levensstijl, invloed van anderen (imams), hoofd gestoten bij geboorte)?

    Ik ben van mening dat het onmogelijk is om mensen te beledigen. Wel kunnen mensen zich beledigd voelen. Dat ervaar ik dagelijks, als ik het journaal zie, ik voel mij dan beledigd door politici.

   • Juist Frenkelfrank, zo is het.

    En hoe lastig blijkt het soms – zo zien we maar weer – (aanschouw de enorme berg woorden die eraan gewijd zijn. Zulke enorme bomen die zijn opgezet en die het bos aan het zicht dreigen te ontnemen) om simpele zaken simpel te zien..

    Wilders vreest overigens hoge advocaatskosten i.v.m. deze krankjoreme claim.
    Ik heb altijd gedacht ( en vind ook ) dat kosten, gepaard gaand met dergelijke nonsensclaims , onmiddellijk en geheel – evt aangevuld met een boete / claim van de ‘beklaagde’wegens eventueel oponthoud of vanwege smaad of laster , verhaald dienen te worden op dit soort eisers.
    Door deze ranzige graaipogingen hard af te straffen, zal dergelijke belediggevoeligheid als sneeuw voor de zon verdwijnen..

Comments are closed.