vrijdag, 18 juli 2008
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

“Komplotisme”

Aanvankelijk was dit artikel een reactie op een commentaar van lezer VmaX, die zich afvroeg of “komplotisme” nodig was voor het promoten van het libertarisme. Gaandeweg mijn reactie realiseerde ik me dat er de laatste tijd veel discussie is geweest over komplot-theorieën, en leek het me nuttiger om er een apart artikel van te maken.

Libertarisme en “komplotisme” hebben helemaal niets met elkaar te maken. Wat VmaX “komplotisme” noemt heeft dan ook niets met het promoten van libertarisme van doen.

Libertarisme is een morele overtuiging, de vrijheid om je leven te leiden zoals jij dat wilt, zonder diezelfde vrijheid van anderen geweld aan te doen. Afijn, bekijk de filosofie van de vrijheid en je weet genoeg.

Libertarisme vergt echter wel een redelijk vermogen tot rationeel denken, en argwanend zijn ten aanzien van verhalen die niet kloppen. Dat het ‘officiële’ 9/11 verhaal van de Amerikaanse overheid aan alle kanten rammelt is een feit, waar een beetje kritische denker niet omheen kan. Heeft met natuurkunde en oorzaak-en-gevolg te maken. Dat betekent echter niet dat dan ook meteen maar allerlei wilde komplot-theoriën allemaal waar zijn. Maar dat Pearl Harbour vooraf bekend was bij Roosevelt en dat die het gewoon heeft laten gebeuren als legitimatie om zich in WOII te kunnen mengen staat inmiddels wel vast. Dat Kennedy Northwoods heeft geblokkeerd (en daar misschien wel om vermoord is) is eveneens een feit.

Het idee van de ‘truthers’ is dus niet zo heel vergezocht, zeker niet als je dat koppelt aan een aantal opmerkelijke zaken die duidelijk in tegenspraak zijn met de officiële lezing, de dingen die NIST niet heeft onderzocht en de arrogantie waarmee nabestaanden van slachtoffers zijn bejegend. Wat het zo onacceptabel maakt om de argumenten van de ‘truthers’ zelfs maar in overweging te nemen is ongeloof jegens de enorme schaal waarop deze operatie is uitgevoerd, zou het een inside job zijn. Massamoord is tenslotte iets dat alleen communistische/socialistische regeringen doen, Mao, Pol Pot, Lenin/Stalin, etc., het verlichte westen doet dat niet. Maar is dat wel zo? Pearl Harbour was ook niet kleinschalig.

Niemand zegt dat vrijheid gemakkelijk is. Kritisch denken is onlosmakelijk verbonden aan het libertarisme en objectivisme. Komplot-denken is dat zeker niet. Maar als iets stinkt, dan verdient dat onderzoek, ook als de eventuele uitkomsten van dat onderzoek onverkwikkelijk, zelfs stuitend zouden kunnen zijn. Van struisvogelpolitiek is nog nooit iemand wijzer geworden. Het is gemakkelijk om onwelgevallige zaken af te doen als “komplotisme”.

Zoals Ayn Rand al stelde: “Contradictions cannot exist. If you encounter one, check your premises“. Als je tegenstrijdigheden tegenkomt zul je dus moeten onderzoeken wat daarvan de oorzaak is, want ergens moet een uitgangspunt, een veronderstelling, niet kloppen. Wil of kun je dat niet, dan moet je eigenlijk ook geen mening vormen. Doe je dat toch, dan zul je die tegenstrijdigheden moeten accepteren als bron van discussie. En als je die tegenstrijdigheden niet wilt zien, dan houdt alles op.

Niemand heeft de wijsheid in pacht (al proberen sommigen anders te doen geloven). En of we de werkelijke waarheid rond 9/11 nog tijdens ons leven boven water krijgen is twijfelachtig. Maar vertrouwen op de moraal van de staat is dodelijk, zoveel heeft de geschiedenis ons wel geleerd. Kritisch denken, en kwesties van verschillende kanten willen bekijken, is tot nu toe altijd nuttig gebleken. Meehuilen met de wolven in het bos niet.

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Libertarisme, Overheid, Terrorisme
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. SpyNose schreef op : 1
  Spy-Nose

  Prima artikel R. Hartman. Veel mensen die op voorhand elk komplot uitsluiten zonder de zaak in kwestie te hebben onderzocht, getuigen meestal van ofwel denkluiheid of wel van angst voor de eventuele consequenties. Het zou hun vertrouwde wereldbeeld bijvoorbeeld kunnen doen instorten. Ze weigeren te accepteren, dat de waarheid vaak bikkelhard is. Of ze geven om een andere reden de voorkeur aan lemmingengedrag. Dat verklaart ook het feit, dat politici bijna overal ter wereld maar hun gang kunnen gaan.

  Probleem van de onderzoeker is, dat hij geconfronteerd wordt met tegenwerking van de goedgelovige, waardoor noodzakelijk onderzoek uitblijft, zoals bij de gebeurtenissen van 9/11 het geval is. De gevolgen van die gebeurtenis zijn niet allemaal te overzien, maar hebben onmiskenbaar wel geleid tot een enorme en onacceptabele beperking van onze vrijheid.

  “The most important thing to safeguard freedom is to keep asking questions”, om Albert Einstein te parafraseren.

 2. Fred schreef op : 2

  Ik ben al opgehouden te lezen bij Roosevelt die op de hoogte was van de aanvalsplannen voor Pearl Harbour. Zucht.

 3. Armin schreef op : 3

  Zelfs als je er wel in zou geloven, is het nog steeds verstandig het niet te verkondigen daar het geheel niets met libertarisme te maken heeft, maar mensen wel kan afschrikken. “Daar heb je weer een idioot”, en “Als mensen dit soort onzin geloveen, zal de rest ook wel onzin zijn.”

  Overigens is het deels begrijpelijk, want libertariers hebben een afkeer van de staat en die kan wel eens doorslaan naar paranoide. Plu sdat Amerikanen dol zijn op complotten en het libertarisme vooralsnog vooral een USA bedoening is.

  Ron Paul Fan reageerde op deze reactie.

 4. SpyNose schreef op : 4
  Spy-Nose

  Ook hierboven zie je weer de lethargie van twee lieden, die zo afgestompt zijn, dat ze niet eens de moeite nemen te proberen de feiten te onderzoeken. Laat staan, dat er met hen discussie mogelijk is.
  Bovendien hebben Amerikanen alle reden om zich te bekommeren over de feiten. Dat dit in dit deel van Europa nauwelijks gebeurt en kennelijk niet “in de genen zit” verklaart mede, waarom het marxisme hier zo diep wortel heeft geschoten. De meeste mensen hier zijn, als puntje bij paaltje komt, helemaal niet geinteresseerd in de vrijheid. Integendeel. Die saboteren de vrijheid liever.

 5. Kim schreef op : 5
  Kim Winkelaar

  9/11 was natuurlijk hoe dan ook een complot.
  De vraag is wie er achter zat, Bin Laden en de 20 kapers, of iemand anders?

  Feit blijft verder dat er héél veel niet is onderzocht, en dat er conclusies zijn getrokken door NIST die onmogelijk zijn. Er is dus veel geprutst in het onderzoek.

 6. SpyNose schreef op : 6
  Spy-Nose

  Precies, Kim.
  Het is al per definitie een komplot, immers er steekt onmiskenbaar een samenzwering achter, want er zijn eenvoudigweg meerdere personen bij betrokken.
  Zolang de “vermeende” daders geen geloofwaardige getuigenis hebben afgelegd, blijft het brainstormen geblazen. En dat is gelukkig (nog) niet verboden. Sterker nog het gedachteproces is absoluut noodzakelijk om redelijke, toetsbare hypothesen te kunnen opstellen.

 7. R. Hartman (NI) schreef op : 7
  R. Hartman

  @Fred 2008-07-18 14:50:44
  “Ik ben al opgehouden te lezen…”

  Waarom? Voel je je teveel aangesproken? Oh nee, dat stuk heb je niet meer gelezen… Heb je toch nog een belangrijk stukje gemist.

  Hoe kun je ooit een gebalanceerde en weloverwogen mening vormen als je niet eens kennis durft te nemen van aanwijzingen die tegen je bijna dogmatische overtuiging in deze ingaan?

  De op één na laatste alinea lijk ik bijna speciaal voor jou geschreven te hebben.

  Het staat je uiteraard geheel vrij niet te willen lezen, en zelfs om dan toch te posten, maar logischer zou zijn om het artikel dan maar over te slaan. Daar kies je dus niet voor. Wat is je bijdrage in deze draad dan?

 8. Klaas Den Helder schreef op : 8

  Precies, het leid ook alleen maar af van het werkelijk doel.

  De reacties die ik krijg als niet-roker die het niet eens is met de betutteling van de rokers zegt al genoeg.

  Voor die mensen hoef je al niet met complexere onderwerpen aan te komen want ze zijn volledig geindoctrineerd door de propaganda machine.

  De mensen willen maar niet inzien dat ze bloksgewijs tegen elkaar worden uitgespeeld en dat er telkens wel weer een groep de klos is.

 9. SpyNose schreef op : 9
  Spy-Nose

  Is dat inderdaad niet een grappig voorbeeld van cognitieve dissonantie, i.c. van een historicus nog wel ?

 10. R. Hartman (NI) schreef op : 10
  R. Hartman

  @Armin 2008-07-18 14:57:53
  “Zelfs als je er wel in zou geloven, is het nog steeds verstandig het niet te verkondigen…”

  Wat je hier met zoveel woorden zegt is dat als jij denkt ooggetuige te zijn van een misdaad het verstandiger is daar maar geen melding van te maken, omdat dat mensen kan afschrikken. Tja…

  Ik ben toch wel blij dat veel mensen daar anders over denken. Of geldt jouw overweging alleen maar voor misdaden op grote schaal?

  Het is toch echt heel simpel, Armin: je denkt iets te zien dat niet in de haak is, of voor mijn part iets dat een ander over het hoofd gezien lijkt te hebben. Dat wordt onderzocht, en daar komt een eenduidige conclusie uit, zijnde een vaststaand feit, dan wel een zeer plausibele verklaring van waarschijnlijkheid.

  Zolang er geen eenduidige conclusie ligt, maar zoals hier een conclusie die overduidelijk niet strookt met de waarneembare werkelijkheid, is het onderzoek die naam niet waard en dient er dus doorgezocht te worden. Onderzoek naar vliegrampen is hier een goed voorbeeld van.

  Net als bij het klimatisme stond de uitkomst van dit onderzoek al vast voordat het gestart werd. Maar jij vind dus dat je daar beter over kunt zwijgen.

  Neem een voorbeeld aan Einstein. Zijn werk liet geen andere conclusie dan dat er deeltjes moesten bestaan waarvoor tot op dat moment nooit aanwijzingen waren geweest. In plaats van daarover te zwijgen en zijn theorie als absolute waarheid te presenteren stelde hij dat hij ergens een fout gemaakt moest hebben. Hij heeft die fout nooit kunnen vinden, en het bestaan van die deeltjes is later ook aangetoond.

  Dat is onderzoek, dat is wetenschap. Doorgaan totdat alle tegenstrijdigheden weg zijn. Alleen dan kun je een conclusie als betrouwbaar kwalificeren.
  Ron Paul Fan reageerde op deze reactie.

 11. SpyNose schreef op : 11
  Spy-Nose

  In de praktijk pleeg ik onderscheid te maken tussen twee archetypen: meesters en slaven. De meesters zijn baas over hun eigen leven, de slaven danken hun leven geheel aan de meesters.

  Er zijn slimme en domme meesters, zoals er slimme en domme slaven zijn.
  Een slimme slaaf probeert zich vrij te kopen en zijn eigen leven te leiden.
  Maar een slaaf die denkt, dat een meester noodzakelijkerwijs hetzelfde gedachtegoed moet hebben als hij, is een domme slaaf. Die is verloren voor het nageslacht, zoals ook een domme meester verloren is.
  Een domme meester onderscheidt zich van een slimme, doordat hij bijvoorbeeld een slaaf voor een meester houdt.

  Een slimme meester laat zijn kinderen een erfenis en zijn nagedachtenis na. Een domme slaaf laat aan zijn kinderen niets anders dan de vergetelheid na.

  Mutatis mutandis moet een soevereine samenleving zijn toekomst niet aan domme slaven overlaten. Zo’n samenleving is verloren en zal zich moeten schikken in zijn onderwerping en de vergetelheid.

 12. moerstaal schreef op : 12

  Misschien zien we zaken over het hoofd….

  Gisteren las ik ergens iets over elkaar beconcurrerende veiligheidsdiensten.
  Kan het zijn dat daar de oorzaak voor het mogelijk maken van 911 moet worden gezocht.
  Als ik mij verdiep in de machtstructuren van de USA blijkt dat er duidelijk sprake is een marktwerking zoals ook bij commerciële bedrijven het geval is. Men moet vechten voor budgetten en zaken werden of worden nog steeds door verschillende inlichtingendiensten gedaan. Ook zijn er de adviserende en vaak niet objectieve denktanks en de overheidsuitbestedingen aan bedrijven met nauwe banden met de Cheney en Bush familie. Kortom er was of is een machtstrijd en er zijn belangenverstrengelingen. Kan het zijn dat hierdoor 911 mogelijk was of zelfs mogelijk is gemaakt?

  Ik denk dat wij met z’n allen even terug bij af moeten en de discussie zuiver moeten krijgen.

  Dat kan alleen door een scheiding te maken tussen feiten en je eigen afkeur van bepaalde zaken.
  Ik denk dat wij het allen eens zijn dat de regering Bush ronduit slecht is voor de wereld zowel moreel als economisch en dat 911 een prima aanleiding was om een opportunistische politiek door te drukken, wars van elke diplomatie.

  Dus los van het feit of de Bush administration wel deugd moeten we gewoon kijken naar de rokende kanonnen.
  Afwezigheid van luchtverdediging zou zo’n rokend kanon kunnen zijn of opties op de betrokken luchtvaartmaatschappijen.

  Ik heb getracht op NuJij een degelijke discussie te voeren maar het bleek daar onmogelijk. Debunkers zagen mij voor aluhoedje aan en de complotters zagen mij voor debunker aan.
  Laten we de emoties even aan de kant schuiven en als academici cq nuchtere mensen met gezond verstand samen de feiten bekijken. Laten we open van geest zijn, tolerant voor andere meningen en andersmans zoektocht en uitglijders accepteren.

  Graag krijg ik jullie visie op de beconcurrerende inlichtingen diensten…..

 13. NvdBeek schreef op : 13

  Het artikel beoogt iets te zeggen over complot theorieën, tenminste als wij de auteur in de laatste zin van de eerste alinea goed begrijpen, maar het verzand al snel in een brij van stellingen en stelligheden die het weinig aantrekkelijk maken voor de gemiddelde lezer.

  In plaats van een bespreking van de geschiedenis van complot theorieën, het noemen van de kenmerken van de groep mensen die deze aanhangen en mogelijk een link met het libertarisme en haar aanhang te maken, krijgt hij of zij die kritisch is ten aanzien van complot theorieën impliciet het verwijt een imbeciel te zijn. Immers, wie kritisch denkt moet wel voor complot theorieën zijn.

  Dat is echter aperte nonsens. De kennis van de mens is beperkt en subjectief van aard. Om onze gebrekkige kennis te verbeteren moeten we rationeel en kritisch met informatie omgaan. Zoveel mogelijk het debat aangaan. Er zijn genoeg complot theoretici die vervallen in blind fanaticme en rationele verklaringen voor verschijnselen verwerpen of geheel niet in ogenschouw willen nemen. Om in termen van de 9-11 discussie te blijven; denk een de stelling dat een kruisraket in het Pentagon was gevlogen. En dan nog in combinatie met de stelling dat WTC 7 zou zijn opgeblazen. Een schrijnend gebrek aan consistentie die klaarblijkelijk deze kritische geesten niet als irrationeel voorkomt. Waarom blaas je een gebouw waar je de volledige macht over hebt op met een raket, terwijl je een privaat gebouw door middel van een uiterst moeilijke operatie uitrust met explosieven met bijkomend extreem gevaar voor vroegtijdige ontdekking? Wat mij vooral verbaast is dat deze complottheorie nog niet is verenigd met de complottheorie van aliens. Gezien de hoogwaardige technologie waarmee de aanslagen zijn gepleegd, moet het toch duidelijk zijn dat er ook alien-handen bij betrokken zijn?

  Maar alle gekheid op een stokje. Er is genoeg interessants te zeggen over complottheorieën, de mensen die ze ontwikkelen en de invloed die ze op de maatschappij hebben. Maar dit artikel doet dat niet.

  Ron Paul Fan reageerde op deze reactie.

 14. bep schreef op : 14

  Met welke tijdschaal wil jij het beleid van Bush c.s. beoordelen?
  Vindt jij dat er (mensen) offers gebracht moeten kunnen worden om een grotere groep te redden?

  Concurrentie is goed, behalve wanneer het je eigen handel betreft.

 15. VmaX schreef op : 15

  Ik kan me best voorstellen dat iemand ophoud met lezen als je begint met het met zekerheid stellen dat pearl harbor een fals flag operation was, dat is namelijk net zo’n discutabele stelling als zeggen dat 9/11 een inside job is geweest.
  zie bijvoorbeeld: www.straightdope.com

  Verder kan ik me goed vinden in het artikel waar het kritisch denken betreft.
  Het probleem is echter dat juist veel liefhebbers van samenzweringen totaal niet kritisch naar hun eigen “bronnen” kijken.
  Persoonlijk durf ik hardop te stellen dat ik:
  *niet weet of 9/11 een inside job was
  *niet weet of pearl harbor een “false flag” was
  *niet weet of er een NWO beweging van gemene pikkeboeven achter de schermen opereerd.

  Wat ik dan doe is alle opties openlaten, in beide kampen zoeken naar “harde” aanwijzingen enof bewijzen en daar vervolgens mijnpersoonlijke (voorlopige) conclusie aan verbind.
  In bovenstaande 3 gevallen heb ik de volgende conclusies getrokken:
  *9/11 : meest waarschijnlijke (ockhams razor) is een aanslag door moslim terroristen, met een kleine mogelijkheid dat men de aanslag zag aankomen en door heeft laten gaan for obvious reasons.
  *Pearle harbor: Roosevelt wist van een aanval maar niet waar. geen false flag dus.
  *NWO: volslagen van de pot gerukte bullshit. Het natuurlijke streven van veel wereldleiders naar globalisatie in een komplotterig sappig consiperacy jasje gestoken.

  Nogmaals die conclusies heb ik getrokken NADAT ik alle kanten van de verhalen zo objectief mogelijk heb bekeken. En geloof me, ik heb daar bijzonder veel tijd aan besteed.

  Het moet me echter van het hart mijn beste Hartman dat mij in je artikel en in je reacties het gevoel besluipt dat jij volkomen achter de conspiracies staat maar dat je dat hier niet hardop kunt zeggen. Je verbergt dit in een artikel waarin je pleit voor de ruimte die de komplotters moeten krijgen.
  Ik kan me hierin vergissen maar zo komt het op me over.

  Ik blijf toch bij mijn standpunt dat het verspreiden van de libertarische gedachte niet gebaat is bij associaties met komplottisme.
  Ik weet vrij zeker dat dit een afschrikwekkende werking heeft op veel potentiele libertariers.

  Ron Paul Fan reageerde op deze reactie.

 16. Jimmy schreef op : 16
  Jimmy

  Ik denk niet dat complotdenken bij het libertarisme thuishoort, maar wellicht zegt het wat over libertariërs. Het libertarisme is, zoals bekend is, vooral erg populair bij jonge, technische mannen die erg gericht zijn op het vergaren van nieuwe info en werk in de IT (handig met PC’s dus). Bovendien zijn ze erg wantrouwend naar elke vorm van overheid. (@Vrijsprekers: zie enquête) Het lijkt me dat je met zo’n profiel ook neigt naar 9/11-truth-achtige verklaringen. Dus, nee, volgens mij heeft het libertarisme niets te maken met complotdenken, maar veel libertariërs zijn zeker gevoelig voor complotdenkerij. Wellicht dat er daarom zoveel clustering is tussen beiden.

  En nee, ik geloof niet dat er sprake is van een complot. Ik heb een vliegtuig in het WTC zien vliegen én ik heb de krater in New York gezien. De taal van Osama en Al’Qaida neem ik voor waar aan, bovendien heb ik genoeg gezien van het Midden-Oosten dat mij sterkt in de overtuiging dat ze daar anti-Westers genoeg zijn om dit soort aanslagen uit te denken.

  Er is m.i. GEEN complot en er is geen enkel bewijs voor zo’n positie.

  Ron Paul Fan reageerde op deze reactie.

 17. R. Hartman (NI) schreef op : 17
  R. Hartman

  @Jimmy
  “Er is m.i. GEEN complot en er is geen enkel bewijs voor zo’n positie”
  Je hebt kenelijk de posts van Kim en Spynose hierboven gemist (15:29 / 15:38) want er is hoe dan ook een complot geweest, ongeacht welke uiteindelijke lezing je gelooft.

  Verder onderscheiden hier de ‘ontkennende’ reacties zich weer met name door het belachelijk maken van het idee, hetgeen in een bepaalde richting wijst. Onderbouwende feiten waarom het een belachelijk idee zou zijn worden niet gegeven. Ik ga daar nu even niet verder op in, hoewel mij intenties worden toegedicht die niet aan het artikel te ontleden zijn.

  Voordat iedereen zich geroepen voelt om hier ook weer een 100+ welles/nietes draad van te maken: dat is niet de intentie waarmee ik het artikel heb geschreven. De kern van mijn betoog ligt in de voorlaatste alinea, maar kennelijk is het toch te moeilijk om de discussie tot deze essentie te beperken.

  NvdBeek had graag een andere insteek gezien, maar de zijne was niet de mijne. Ik wil hem bij deze wel uitnodigen om een artikel vanuit zijn insteek te schrijven en dat in te sturen. Ook die benadering kan namelijk een interessante discussie opleveren.

 18. Jimmy schreef op : 18
  Jimmy

  Alhoewel ik je gelijk geef dat zoiets gewoon vrij moet kunnen worden besproken, zie ik het gewoon werkelijk niet. Er is gewoon geen bewijs dat Bush & Co samenspanden om 9/11 in scène te zetten (meest extreme versie) of dat ze voorkennis hadden en 9/11 lieten ‘gebeuren’ om zo oorlog (minst extreme versie) met het Midden-Oosten van een casus belli te voorzien.

  Truthers moeten in elke discussie noodgedwongen terugvallen op hun twee sterkste argumenten; 1) kan een gebouw met valsnelheid ineenstorten en 2) waarom viel gebouw #7 later en onafhankelijk van alle anderen, vooral met dien verstande dat gebouw #7 zoveel betrokken overheidsinstanties huisvestte.

  Ad 1) Ja, dat kan. Het is een keer bewezen en uitgelegd met wetenschappers bij het programma Zembla.
  Ad 2) Er zijn meerdere voorbeelden van ontploffingen in steden waar bepaalde gebouwen bleven staan, terwijl anderen wel ineenstorten. Het is vreemd, maar mogelijk. Re de in gebouw #7 gehuisveste overheidsinstanties is het simpel; als Bush & Co 9/11 lieten gebeuren (en de door Bush & Co geplaatste explosieven in de gebouwen, dus non-existent waren, het was enkel en geheel de klap van de botsing met het vliegtuig wat gebouw #7 deed instorten) dan hebben ze wel verdomd veel mazzel gehad met de toevallige ineenstorting van gebouw #7. Alle sporen zijn toen volgens de Truthers immers gewist. Truthers moeten dus terugvallen op de meest extreme variant van het 9/11-complot, want de minst extreme versie is onmogelijk. Dit brengt mij bij mijn eerdere concluderende punt: er is geen bewijs voor die overtuiging positie, nergens.

  Ergo: GEEN 9/11 complot.

  (Los van het feit dat Al’Qaida de VS al jaren bedreigde en aanslagen wereldwijd heeft gepleegd.)
  Ron Paul Fan reageerde op deze reactie.

 19. moerstaal schreef op : 19

  @R. Hartman,

  Zou je alsjeblieft op mijn reactie in willen gaan?

  Aan allen:

  Er bekruipt mij weer zo’n naar gevoel van welles nietes zoals op NuJij.
  Elke keer als ik op originele wijze alternatieven aandraag welke eea. zouden kunnen verklaren laat men mij links liggen en als ik teveel aandacht opeis gaan we straks weer op de persoonlijke toer verwacht ik zo.

  Ik zeg:

  IK WEET HET NIET, IK BEN NOCH DEBUNKER NOCH COMPLOTTER, IK WIL HET SLECHTS ONDERZOEKEN AUB (sorry voor de caps maar dit wil ik even duidelijk hebben).
  Laten wij het grijze gebied aan mogelijkheden onderzoeken.
  Laten wij kijken naar tekenen die wijzen op voorkennis van BEPAALDE lieden binnen het beveiligingsapparaat. Mogelijk wist de Bush administration van niks.
  Mogelijk is er beperkte voorkennis en zelfs dat als niet zo is kunnen we altijd nog discussiëren over de gebrekkige samenwerking van de inlichtingendiensten of mogelijk zelfs tegenwerking onderling. Los daar weer van kunnen we discussiëren over het misbruik van 911 om onze vrijheden te beperken en om ouderwetse koloniale oorlogen te beginnen om assets zoals energievoorziening veilig te stellen.

  Als ik verder geen normale respons krijg welke duidt op enig intellect namelijk buiten de hokjes denken dan laat ik de vrijspreker ook maar voor wat het is en trek ik me net als mijn “buurman” als ook voormalig NuJij-er Rajvan terug.
  Klinkt kinderachtig maar ik ben dat welles nietes stadium voorbij, daar kom ik hier niet voor.
  Het valt me tegen van jullie, het is of het ene of het andere, jullie schijnen het ieder voor zich blijkbaar al helder te hebben en ik moet blijkbaar een keuze maken voor het ene of andere kamp. Dat wil ik niet en daar kwam Robert-Jan ook niet voor.
  Wij willen vragen kunnen stellen en op normale wijze van gedachten kunnen wisselen. Overigens met alle respect voor ieder individu, ik wil niemand persoonlijk aanvallen!

 20. jetze schreef op : 20

  Waar het NIST dan in de fout gaat wordt door de aanhangers van “s”linkse complot denkers vooralsnog niet aangetoond.

  Triest, helder ook.

  Ron Paul Fan reageerde op deze reactie.

 21. moerstaal schreef op : 21

  “linkse complot denker”

  Zonder persoonlijk te willen worden maar is deze reactie een uitzondering of is dit tekenend voor de Nederlandse fora in het algemeen?
  Sorry, maar zo voer je geen discussie.
  Zeg dan niets of voeg iets van waarde toe.
  Ik zoek antwoorden maar mag niet nadenken en moet gedwongen of het ene of het andere kamp kiezen.
  Kijk, dan taai ook ik af en zullen pas volgende generaties met antwoorden komen…(beetje grootspraak maar bij wijze van spreken)

 22. moerstaal schreef op : 22

  @bep,

  Is dit een reactie op mij of een algemene mededeling?
  Ik zie namelijk niet direct causaal verband.
  Je mag me er gerust met de neus opdrukken 😉

 23. VmaX schreef op : 23

  beste moerstaal

  je maakt hier ondanks je vaak realistische visies wel een cruciale inschattingsfout.
  het gaat hier imo niet om het bediscussieren van het vermeende 9/11 complot maar om de vraag of zoiets uberhaupt op een site als vrijdenker moet worden behandeld.
  Om de “feiten” te bespreken kun je al terecht op 10 zillioen andere sites. persoonlijk vind ik dat het geen overhand mag krijgen als je doelstelling het promoten van libertarisme is.

  En als je het over “complotters” hebt… Je buurman rajvan hoort alleen thuis op argusoog. Tis een beste kerel maar hij kan niet beschuldigd worden van enig realisme, wel van andere zaken maar die bespreek ik hier liever niet.

  Ron Paul Fan reageerde op deze reactie.

 24. VmaX schreef op : 24

  Ik vind het veel triester dat je abusievelijk er van uitgaat dat komplot denkers “(s)links” zijn.
  Ik kan je komplot sites laten zien die zuiver anti-semetisch zijn en met veel geblaat de joden overal de schuld van geven.
  Zoek je dan ietsiepietsie verder dan ontdek je dat alles terug te leiden is tot sites als stormfront e.d.
  Als je al een politieke richting wilt benoemen dan is het vaak eerder extreem rechts dan links.

  Aan de andere kant is het ook zo dat extreem links extreem rechts ontmoet aan de andere kant van de cirkel

 25. SpyNose schreef op : 25
  Spy-Nose

  @moerstaal.
  Je betoog is mij uit het hart gegrepen. Maar er komen hier verschillende types, of archetypes.
  Een type is bereid tot open discussie zonder vooropgezette mening. Het andere probeert voortdurend zand in het raderwerk te kieperen. Dat zijn vooral zwart-wit denkers die op voorhand hun gelijk claimen met een en dezelfde (onbewezen) stelling en die steeds maar lopen te “roeptoeteren”, andere deelnemers voor rotte-vis uitmakend. Dat is het probleem met elke site, waar vrijelijk gediscussieerd kan worden.

  Het zou mij zeer spijten, wanneer je zou afhaken, want ik voel wat dat betreft precies hetzelfde als jij. Ik hoop dan ook, dat je je dus niet laat afschrikken door de trollen.

 26. SpyNose schreef op : 26
  Spy-Nose

  Zie mijn opmerking @moerstaal.
  Libertarisme / klassiek liberalisme is niet links en niet rechts. Libertarisme / klassiek liberalisme staat voor individuele vrijheid tegenover het collectivisme: i.e. de dictatuur van een z.g. “democratische” meerderheid.

 27. SpyNose schreef op : 27
  Spy-Nose

  Jimmy,
  Wat versta jij precies onder een “complot” ?
  En wat versta je precies onder een “complottheorie” ?

 28. VmaX schreef op : 28

  exact, en nog afgezien daarvan wordt ik zo langzamwerhand erg moe van dat stompzinnige hokjesdenken

 29. beek schreef op : 30

  Het nietszeggende in het artikel is gelegen in het feit dat, door elkaar, wordt gesproken over iets dat als een algemeen verschijnsel schijnt te worden beschouwd: het zgn. komplotdenken, waartegen dan allerlei algemeenheden worden aangevoerd, en het 9/11-gebeuren, waartegen ook allerlei algemeenheden worden ingebracht.
  Komplotten dienen onderscheiden te worden naar elk complot afzonderlijk, en dan op waarschijnlijkheid te worden beoordeeld.
  ‘Komplotdenken’ is een nietszeggende verzamelnaam, net als ‘religie’, waarbij allerlei te onderscheiden zaken en gebeurtenissen voor het gemak op 1 grote hoop worden gegooid.