Als de   volgende tien   zaken  verwezenlijkt  zouden worden,  zou  de wereld er  wellicht iets beter uitzien.
 
01. Vrijheid van immigratie  en emigratie  in combinatie met punt  02.  en punt  03.

02. Afschaffing van grenscontroles in welke vorm dan ook

03. Afschaffing van  dwangvoorzieningen (  door de opponent sociale voorzieningen genoemd)

04. Kordaat optreden tegen immigranten   die crimineel gedrag manifesteren , gevolgd door verwijdering   (naar het voorbeeld van landen zoals de Verenigde Ariabische Emiraten , Oman, Bahrain en andere landen, waar 75 procent van de bevolking uit buitenlanders bestaat en  criminaliteit   schittert door afwezigheid)

05. Vrijheid van meningsuiting  en  vrijheid van godsdienst,  goddeloosheid, godsdienstige uitingen en uitingen van goddeloosheid , hierbij inbegrepen het  al dan niet dragen  van grote of kleine kruizen, tulbanden en andere demonstraties van het geloof in een opperwezen  ZONDER  hierbij   anderen overlast te bezorgen  of anderen in hun vrijheid te beperken

06. Vrijheid van import, export, transport, opslag en consumptie van  drugs  zonder uitzondering

07. Het vervangen van  dwangheffingen  door  een inzamelingssysteem op basis van vrijwilligheid

08. Vrijheid van  geld- en vermogensbezit  en –eigendom, afschaffing van controle op   bezit, geldstromen en geldtransport

09. Terugbrengen van de omvang van de overheid  tot maximaal een ambtenaar per 1000 personen

10. Afschaffing van alle vergunningstelsels op het  gebied van transport   in de ruimste   zin des  words

Hugo van Reijen 

 

 

 

19 REACTIES

 1. Ik kan me er in grote lijnen wel in vinden. Alleen vwb in de vrijheid van godsdienst in combinatie met immigratie zie ik beren op de weg. We moeten niet roomser zijn dan de paus tov geweldadige imperialistische godsdiensten die door een dubbele agenda en met behulp van de thuislanden gebruik kunnen maken van je achilleshiel (in de vorm van zo veel mogelijk persoonlijke vrijheid) om je in de toekomst te overheersen.
  Veel persoonlijke vrijheid valt of staat met het nemen van evenredige hoeveelheid persoonlijke en gezamelijke verantwoordelijkheid.
  Dat wil dus zeggen keiharde repressie tegen hen die de vrijheden en rechten van individuenen willen ondermijnen.
  Strikte naleving van de (aangescherpte)wetten voor zowel die witteboordcrimineel als die haatbaard is van cruciaal belang.
  Conclusie; als het plan al kans van slagen zou hebben dan moet eerst het hele gecorrumpeerde justitieële apparaat op de schop.

  Bij 8 neem ik aan dat je ook afschaffing van het monopolie op geldschepping door Centrale Banken en fiatgeld bedoeld?

  • Dat is juist, iedereen moet natuurlijk zijn eigen geld kunnen scheppen.
   Ik denk dat godsdiensten hun langste tijd gehad hebben. Of er iets beters voor in de plaats komt is de vraag.
   hugo van reijen

   • Over het eerste zijn we het eens maar het tweede zie ik toch echt anders.
    Heel veel mensen zijn groepsdieren en hebben een handvat (cq sprookje) nodig om het leven aan te kunnen.
    Hoe zie jij de handhaving van deze regels in de praktijk voor je, Hugo?
    Ben je het eens met mijn stelling dat je je strikt aan vastgelegde wetten en regels moet vasthouden om slagen mogelijk te maken?

    Libertariërs zijn over het algemeen nl niet zo van de regels en wetten 😉

 2. Afschaffing van grenscontroles in welke vorm dan ook, is afschaffing van de grenzen en de opmaat voor een wereldregering.

  Bad idea.

  • Waar wil je de mensen dan stoppen en controleren:

   – bij het reizen tussen het ene continent en het andere?

   – bij het overschrijden van lijnen aan weerszijden waarvan verschillende kleuren domineren ?

   – bij het reizen tussen gebieden met verschillende talen?

   – bij het zich verplaatsen tussen gebieden met verschillende religies?

   – bij het overschrijden van een landsgrens?

   – bij het overschrijden van een provinciale grens?

   – bij het reizen tussen verschillende eilanden die tot hetzelfde land behoren? ( Van Bonaire naar Curacao bij voorbeeeld?)

   – bij het oversteken van een zeestraat?

   – bij het oversteken van een rivier?

   – bij het reizen tussen verschillende steden en dorpen?

   – bij het op de bus stappen van Buiksloot naar Amsterdam?

   – bij het oversteken van een straat?

   – bij het zich verplaatsen naar het huis van de buurvrouw?

   – bij het zich begeven van de ene kamer naar de andere ?

   – bij het lopen van de kast naar de muur?

   hugo van reijen

 3. De Europese Unie heeft ook de grenscontroles afgeschaft, maar is de verste verte geen libertarisch grondgebied. Het klassiek-liberalisme betekent namelijk niet dat grenscontroles worden afgeschaft, maar dat de vrijheid binnen de grenzen gewaarborgd is. Je moet erop kunnen letten dat je geen criminelen en religieuze of seculiere terroristen tot je grondgebied toelaat. Ook als deze verbannen zijn moet je natuurlijk kunnen controleren dat deze niet meer terugkomen, wat zonder grenscontroles een behoorlijk moeilijke, zoniet onmogelijke opgave is. Ik ben het met de vorige schrijver eens dat een grenzeloze wereld alleen mogelijk is met een wereldregering en daar zit niemand op te wachten. Ergo, er bestaat wel vrijheid van emigratie, maar niet van immigratie. Hans-Hermann Hoppe heeft dit al uitvoerig beschreven in zijn boek Democracy, the god that failed. Voor alle andere zaken ben ik het roerend eens met Hugo.

 4. Hugo loelt maar wat … immers … het Libertarisme is TEGEN het hebben of concentreren van macht. Maar ZONDER macht is men totaaaaaal nergens … en heeft men ook helemaal niets te zeggen … Dus WAT hoopt het COLLECTIEVE Libertarisme ooooit te kunnen bereiken.

  Droooooooom maar lekkerrrrr door … Hugo … Want de enige dat een men kan “bevrijden” is hooguit … zichzelf … Waaaarom daar een NEP-ideaaaalogie en/of een ideoooologie van gemaakt dat uitzichtloos is ?

 5. Mooi, een aardige uitwerking van de basis (missie) van de Veijspreker:

  “De Vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is:
  ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil,
  zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert. ”

  GB:”Dat wil dus zeggen keiharde repressie tegen hen die de vrijheden en rechten van individuenen willen ondermijnen.”
  Bedoel je dat de collectivistische (meerderheids)mass keihard moet optreden tegen de libertariers die hun rechten op collectieve voorzieningen en hun recht op belasting innen willen ondermijnenen?

  Albert :”……wel vrijheid van emigratie, maar niet van immigratie. Hans-Hermann Hoppe..”
  Dit lijkt een contradictie, maar is eenvoudig op te lossen dooe het eigendomsrecht.
  Of immigratie mag, is de vraag van wie het stuk grond (huis) is waarop iemend wiuk toetreden.
  De eigenaar bepaalt dan.

  • Nee natuurlijk niet Hub.
   In een libertarische wereld zul je ook figuren hebben die dmv allerlei trucs (hoeft niet direct geweld te zijn) zich willen verrijken ten koste van anderen.
   De onrecht is duidelijk maar de scheidslijn van of men dwang (misleiding is een beter woord) hiervoor heeft toegepast is moeilijker te trekken.
   De mens is niet ideaal dus ook een libertarische wereld is nooit een ideale samenleving.
   Een groep zal zich niet aan de libertarische principes houden als hem dat beter uitkomt. Net zo min als men zich in een communistisch systeem aan communistische principes houdt.
   Het staat of valt volgens mij bij een goed juridisch systeem dat zich niet laat corrumperen door macht, geld en klassejustitie en die zo rechtvaardig mogelijk het grijze gebied bestrijkt.

   • “De mens is niet ideaal ”

    Waarom niet? Wanneer is hij wel ideaal?
    Ideaal naar wiens opvattingen?

    In mijn opvattingen is de mens niet slecht of goed. De mens is.

    Vergelijk met een moordenaar van een kat die steeds muizen doodmaakt.
    Wanneer is de kat “Goed” of “ideaal”?

  • Jammer dat nog zoveel grond van de overheid is!
   Eigenlijk zou alles bij opbod verkocht moeten worden aan de meestbiedende, totdat de overheid geen vierkante meter meer in eigendom heeft.
   hugo van reijen

  • Mee eens Hubert, dat geldt zowel voor een klassiek-liberale als een anarcho-kapitalistische maatschappij. Dat betekent evenwel niet dat er een absolute vrijheid van immigratie is, doch alleen de unanieme (en dus niet meerderheids-)toestemming van de (mede-)eigenaren van het stuk grond, regio, land etc. Hoppe stelt dit ook terecht, dat in een nationale jurisdictie de bevolking het allemaal eens moet zijn over de immigranten, omdat de openbare wegen gedeeld moeten worden met deze immigranten. Ergo, er is geen vrijheid van immigratie, echter een toestemming tot immigratie. Dit zie je bijvoorbeeld ook terug in huidige klassiek-liberale staten, zoals Andorra, Bermuda, Kaaiman-eilanden en Nauru.

 6. Het BLIJKT maar weer … Libertarisme is helaas net een “hefboom” ZONDER enige steun of afzetpunten … omdat die slechts door een mate van macht zijn te verwerven. Bovendien, letterlijk alles moet (ook nog eens op “vrijwillige” basis) … eerst prcies zooooo zijn of gaan … It’s whistling Dixie … onder, van en voooor ideeeealisten …

 7. Heel erg eens met Hugo.

  Wat ik wel grappig vind is deze:

  “naar het voorbeeld van landen zoals de Verenigde Ariabische Emiraten , Oman, Bahrain en andere landen, waar 75 procent van de bevolking uit buitenlanders bestaat en criminaliteit schittert door afwezigheid)

  Hahaha, niet-moslimse buitenlanders zijn sowieso niet zo gauw crimineel. Ook moslims in hun eigen land voegen zich wel. Het zijn enkel moslims die in het dar-al-harb wonen die geen graten zien in het bestelen en molesteren van de kaffiers rondom hen zolang ze er voorlopig nog eventjes geen baas over kunnen zijn.

  Het is dus niet te verwonderen dat die landen weinig last hebben van criminaliteit.

  • Dit is wel erg kort door de bocht en niet in overeenstemming met waarnemingen zoals door mij het hele jaar door verricht in tal van landen.
   Ik moge er op wijzen dat criminaliteit onder in Nederland wonende Indionesische, Philiippijnse , Turkse en Srilankese moslims laag tot zeer laag is. Dit is geen uitputtende opsomming.
   Hugo van Reijen

 8. Helemaal mee eens.
  Bedenk dat door het uitvoeren van punten 3 en 7 er ook geen sociale voorzieningen meer zullen zijn. Kansarme immigranten zullen het dan niet meer in hun hoofd halen naar Nederland toe te komen.

  • Er zal altijd een categorie verhuizers zijn die roven en stelen in hun vaandel hebben staan. Het is zaak dergelijke elementen stante pede zonder enig pardon voor goed te verwijderen en hen bij voorbaat angst in te boezemen.

   Men hoeft trouwens geen buitenlander te zijn om dergelijke misdadige tendenties te vertonen. De in Nederland door allochtonen gestolen bedragen zijn wel heel laag in verhouding tot de bedragen die de overheid dag en nacht onder dwang en
   indien nodig toepassing van geweld uit de zakken van haar burgers klopt.

   Deze overheid bestaat evenmin als het Naziregime uit e e n persoon : er zijn tal van medeplichtigen die maar al te graag een functie aanvaarden bij het inherent immorele en stelende overheidsapparaat.

   hugo van reijen

 9. Geen enkel systeem werkt zonder een hoog moraal.

  Als een slecht moraal van een paar mensen niet wordt aangepakt, dan
  gaat (in een korte tijd) iedereen de gemakkelijkste en de snelste
  weg zoeken om geld te verdienen of krijgen.
  Dit kan zijn via een uitkering, maar ook via een kartel, monopoly etc.
  De overheid verzuimt/verzuimde dit aan te pakken.
  Dit waarschijnlijk omdat ze zelf niet belangeloos is.

  Socialisme heeft niet alleen schuld aan het vastzitten van de economie.
  Veel plichten (belastingen), regels en wetten ontstaan wel door het doorgeslagen socialisme en de motivatie is ook een stuk lager door het socialisme,
  maar men moet niet vergeten dat het socialisme en vakbonden zijn ontstaan door
  een slecht moraal van een groep schijnliberalen die drempels, kartels en monopoly’s maakten zodat anderen geen kansen meer hadden.

  Hierdoor zoeken mensen bescherming in het socialisme.
  Ze hebben er geen vertrouwen in, dat dit niet weer gebeurd en de kansen hierdoor voor
  hun weer nul worden. Wat heb je aan vrijheid, als je geen kansen krijgt.

  Het socialisme loopt vast door misbruik van mensen en het afnemen van de motivatie
  door plichten, regels en wetten door een slecht moraal.

  Het liberalisme loopt uiteindelijk ook vast door een slecht moraal van enkele schijnliberalen die connecties, chantage en corruptie gebruiken om hun markt te beschermen.

  Een groep schijnliberalen bouwen zelf het fundament voor het socialisme.

  De economie zit vast door een combinatie van bovenstaande.
  De economie zit vast door een slecht moraal van nepsocialist en de schijnliberaal.
  Ze houden elkaar in balans.

  Geen enkel systeem werkt zonder een hoog moraal.

Comments are closed.