Volgens haar officiële website is het Internationale Comité van het Rode Kruis an independent, neutral organization ensuring humanitarian protection and assistance for victims of war and armed violence. Deze onafhankelijke neutraliteit is van groot belang voor de veiligheid van haar medewerkers, die overal ter wereld, en vooral in oorlogsgebieden, hun medische en humanitaire hulp verstrekken. Misbruik van het logo is volgens de Geneefse Conventie verboden. Groot was dan ook de verontwaardiging van de media, toen bleek dat president Uribe van Colombia het symbool van het Rode Kruis had misbruikt om een groep gegijzelden, waaronder ex-presidentskandidate Ingrid Betancourt, te bevrijden.

Eén aspect van deze opmerkelijke actie kreeg echter wat minder aandacht. Een aspect dat zich toen al kort aan mij opdrong, maar waar ik bij gebrek aan achtergrond weinig mee kon, waarna het me weer ontschoot. Een prima artikel van Clark Kent op HVV, FARC geholpen door NGO’s, bracht het me echter weer in herinnering, en ik vind het belangwekkend genoeg er alsnog op Vrijspreker aandacht voor te vragen.  De grote vraag die niemand in al die verontwaardiging stelde is namelijk: Waarom zou Uribe het logo van het Rode Kruis inzetten om de slagingskans van zijn actie te vergroten?

Daar is maar één antwoord op mogelijk: Uribe wist dat het Rode Kruis (evenals andere NGO’s) hand- en spandiensten verleent aan het FARC. Reeds in 2003 zei Uribe dat sommige “mensenrechten” organisaties in zijn land niets anders waaren dan dekmantels voor terroristen. De Amerikaanse senator Christopher Dodd (Connecticut) ging daarvan zo over zijn plas dat hij het nodig vond de Colombiaanse president een lesje te geven over “het belang van democratische waarden”. Maar de bevrijdingsactie lijkt Uribe dus alsnog gelijk te geven.

Een artikel van Mary Anastasia O’Grady in de Wall Steet Journal, FARC’s ‘Human Rights’ Friends, beschrijft nauwkeurig hoe “left-wing NGO’s” de strijd tegen terroristen en guerilla’s als het FARC verlammen met hun tactieken, door de bekwaamste bestrijders te laten ontslaan middels “juridische oorlogvoering” met dank aan de wijdverbreide politieke correctheid: zodra een ‘geloofwaardige’ aanklacht van schending van mensenrechten wordt ingediend tegen een officier dient deze bij wet van zijn functie ontheven te worden. Hoewel de meeste van deze officieren na jaren procederen onschuldig werden bevonden konden de NGO’s op zich deze wijze simpel van hun tegenstanders ontdoen. Merk ook even op hoe human rights champions als Hugo Chavez en de Colombiaanse senator Piedad Cordoba het FARC van adviezen voorzien: “Wat Sarkozy ook voorstelt, laat Betancourt niet vrij!” Mw. Cordoba is inmiddels onderwerp van gerechtelijk onderzoek.

Lezers die het conflict tussen Israël en Hezbollah een beetje hebben gevolgd herinneren zich ongetwijfeld nog de raketaanval door het Israëlische leger op ambulance 782 van het Libanese Rode Kruis, twee jaar geleden, die in de pers breed werd uitgemeten. Van de MSM bracht alleen het veelverguisde Fox later het nieuws dat deze aanval een hoax was, geënsceneerd door de Libanezen, met de bereidwillige hulp van het Rode Kruis. Een uitgebreide analyse van de gebeurtenissen zijn op het web gezet, onder de titel The Red Cross Ambulance Incident. Het artikel maakt onder andere gebruik van een hoge resolutie foto, die door het Rode Kruis zelf op haar website was gezet, met de vermelding The media is welcome to download these high resolution photos for professional use. Na het verschijnen van (de eerste versie van) de analyse is de foto schielijk van de site verwijderd.

Het is niet voor het eerst dat de media graag de anti-Israël stemming aanwakkert door geënsceneerde misstanden klakkeloos als waarheid te presenteren, of zelfs aantoonbaar zelf actief zijn bij dat ensceneren; ik verwijs daarvoor bv. naar de Al Dura hoax. Het valt dan ook niet uit te sluiten dat ook  in dit geval de media haar welwillende medewerking heeft verleend, want een journalist moet toch wel behoorlijk kritiekloos zijn om het verhaal in combinatie met het voorgeschotelde ‘bewijs’ voor zoete koek te slikken. Zeker oorlogsjournalisten zouden moeten weten hoe een door een raketaanval “volledig vernield” busje eruit hoort te zien.

Waar Clark Kent op HVV nog nadrukkelijk stelt dat er geen bewijzen zijn dat het Rode Kruis daadwerkelijk hulp verleent aan clubs als het FARC kan ik dat slechts uitsluitend in juridische zin met hem eens zijn. Mijn gezonde verstand vertelt mij namelijk dat het zeer opvallend is dat Uribe juist het Rode Kruis logo koos om de slagingskans van zijn missie te verhogen, en dat bij het FARC deze keuze als juist werd bevestigd door het getoonde volledige vertrouwen dat het gegijzelden-transport niet meer was dan dat: een transport door het FARC, voor het FARC, ondanks, of dus juist door, de aanwezigheid van deze Rode Kruis official. En dat hiertoe door een (fictieve) NGO belangeloos een helicopter ter beschikking werd gesteld vond het FARC al even normaal.

Blijft de vraag: wie misbruikt er nu eigenlijk wat? En hoeveel van uw belastinggeld gaat er naar deze NGO’s?

Bronnen:
Uribe: Betancourt rescuers used Red Cross
FARC geholpen door NGO’s

FARC’s ‘Human Rights’ Friends
The Red Cross Ambulance Incident
De Al Dura hoax
De Fox clip

6 REACTIES

 1. “Blijft de vraag: (…) En hoeveel van uw belastinggeld gaat er naar deze NGO’s?”
  Ik weet het antwoord: te veel, hoe weinig het ook moge zijn

 2. Ik ken niet alle feiten dus wil het RK ook niet blindweg vrijpleiten maar louter en alleen dat het FARC hen niet argwaande betekent lang niet dat het RK fout was. Het kan ook betekenen dat tot dusverre het RK altijd volkomen neutraal gewonden had verpleegd zonder zich inhoudelijk te mengen.

  Als een inbreker zijn arts vertrouwd die wel eens wat snijwonden (van glascherven van een ingeslagen raam) heeft behandeld, en weet dat die arts hem wegens diens beroepsgeheim niet spontaan aan de politie zal melden dat ie zonet een verdachte patient had met glassnijwonden, maakt dit de arts nog niet tot medeplichtige aan inbraak.

  Dus wellicht had het RK (in Colombie) gewoon een uitstekende reputatie van 100% neutraliteit en verder blindweg slachtoffers verplegen. Hen zonder over meer feiten te beschikken alvast beschuldigen, vind ik dan wel wat kort door de bocht.

  • Precies. Als het Rode Kruis nog altijd faam geniet vanwege die absolute neutraliteit in politieke zin, kan ook het Farc daar vertrouwen in hebben gehad.
   En als hier gegijzelden werden bevrijd, kan men zich ook nog afvragen of er werkelijk sprake was van misbruik, of van een daad waarbij duidelijke slachtoffers werkelijk van hun ellende werden bevrijd. In dat laatste geval zou ik niet van misbruik willen spreken, maar van een geslaagde actie.

   Uiteraard wordt en werd dat logo in oorlogen misbruikt.
   Ik denk aan de filmpjes van ‘Pallywood’.
   Maar Hartman insinueert hier een betrokkenheid van het Rode Kruis met de Farc. Waarom eigenlijk? Wat wil de man nu toch zeggen?
   Dat hij onraad ruikt? Maar dat ruikt hij wel vaker op misplaatste momenten.
   Daar wordt niemand wijzer van.
   En wat heeft dat incident met die Rode Kruis ambulance in Libanon daar mee te maken?
   Het verband ontgaat mij volledig.
   Als die ‘aanval’ een hoax was, waarom zou het Rode Kruis daar dan aan hebben meegewerkt?
   Een oude deels verroeste ambulance opduikelen, om vervolgens te suggereren dat deze werd beschoten door Israelische raketten, kan ook eenvoudig zonder die medewerking. Het logo is gemakkelijk na te maken.

   Kortom, de strekking van dit artikel ontgaat mij, tenzij dit artikel slechts is bedoeld een organisatie die goed werk verricht, in een kwade reuk te zetten.
   NGO is hier ook al zo’n nietszeggend collectivistisch begrip, net als ‘religie’, om maar geen moeilijk onderscheid te hoeven maken en fijn algemeen te kunnen aanklagen.
   Libertarische bibob, zo lijkt het.

 3. dit soort dingen zijn behoorlijk zorgwekkend. Ik ben laatst overtuigd om aan het rode kruis te geven om gehandicapte kinderen wat plezier te brengen, maar ik hoop niet dat er dit soort dingen mee gedaan worden.

 4. De derde alinea van dit verhaaltje slaat alles. Een bom speculatieve verdachtmakingen zonder feiten.
  Hartman zegt dat er maar 1 antwoord op zijn vraag mogelijk is. Maar dat zijn er natuurlijk 2.
  1. Farc had vertrouwen in de onafhankelijke betrouwbaarheid van het Rode Kruuis.
  2. Farc werkt samen met het Rode Kruis. Het Rode Kruis werkte samen met Farc, en werkte alszodanig tegen de belangen van de Farc (??).

  Hand- en spandiensten die door het Rode Kruis werden verleend, suggereert Hartman hier als zijnde nogal verdacht.
  Tja…
  Dat Rode Kruis werkte ook op de Nazi-slagvelden, maar was daarmee uiteraard, gezien haar beginselen, niet noodzakelijk een medewerker van de Nazi’s.
  Juist vanwege die politieke onafhankelijkheid, opereert het Rode Kruis ook onder tal van verdachte regimes.
  Maar dat betekent NIET dat zij samenspant met die regimes.
  Schijnt Hartman niet te kunnen vatten.

 5. Anna Ajae Iraqis thank the Netherlands the Dutch government to help and stay in the Netherlands for the period Aagid Alholndepollinclaiziparjuamancm language to provide a means to learn Dutch, financial assistance or Zivpaml earn some money because there is a great vacuum and I thank you dokkum azc uint i95

Comments are closed.