Geert Wilders  wil dat de regering de  Nederlands-Jordaanse relaties bevriest als Jordanië hem  een internationaal arrestatiebevel oplegt.
Verhagen moet nu actie ondernemen.

Het volgende betoog van Geert Wilders is wel interessant:
  
Wilders:

Koning Abdallah II van Jordanië is een (verlicht) despoot. Jordanië is dan ook geen democratie met een onafhankelijke rechterlijke macht of sterk ontwikkelde civil society.

Deze week nog oordeelde de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch vernietigend over een tweetal wetten die de vrijheid van maatschappelijke organisaties zoals ngo’s verder aan overheidsbanden leggen. Kritiek wordt niet geduld.

Demonstraties worden niet zelden beperkt of verboden. Daders van frequent voorkomende eerwraakmoorden krijgen geen of lagere straffen en het parlement buigt als een knipmes voor de almachtige koning die goede banden onderhoudt met het Nederlandse koningshuis.

 Koning Abdallah II is overigens niet te benijden, volgens zijn stamboom is hij een nazaat van de barbaarse profeet Mohammed en wel in de 43ste generatie. Dat verklaart een hoop. Want weinig of niets gebeurt in het Hasjemitische koninkrijk aan de verkeerde kant van de Jordaan zonder instemming van de Koning.

Neanderthalers
Zoals het gegeven dat het Jordaanse openbaar ministerie heeft besloten mij op een vijftal aanklachten te trakteren waaronder het beledigen van de profeet Mohammed (waarvan de Koning immers afstamt, dat is nog eens belangenverstrengeling), het beledigen van de islam en het krenken van de gevoelens en tere zielen van die arme Jordaanse moslims.

Ook zou ik met Fitna hebben aangezet tot haat en me schuldig hebben gemaakt aan racisme. Waar het Nederlandse OM geen reden zag mij te vervolgen omdat ik binnen de kaders van de Nederlandse wet ben gebleven met de film, hebben de Jordaniërs het in hun hoofd gehaald mij te vervolgen vanwege mijn gedachten en politieke opvattingen. Dat is op zich al kwalijk genoeg; het toont aan dat Jordanië  en zijn koningshuis de politieke en democratische fase van de Neanderthalers nog niet zijn ontstegen.

Erger is dat het land niet honderd procent uitsluit mijn arrestatie en uitlevering te vragen aan landen waar ik verblijf als ik niet in Nederland ben.  ‘Wilders is gesommeerd voor de rechtbank te verschijnen’, zei Tarek Hawamdeh, een advocaat van een groep van dertig Jordaanse organisaties die de klachten tegen mij indiende, tegen het Franse persbureau AFP. ‘Hij krijgt vijftien dagen om zich vrijwillig te melden, doet hij dit niet, dan zal er een arrestatiebevel uitgaan via Interpol.’

 Daarmee – hoe groot of klein de kans op arrestatie of uitlevering ook moge zijn – is een Nederlandse parlementariër vogelvrij verklaard. Dat is onacceptabel; het legt de bijl aan de wortel van onze democratie.

 Soevereiniteit
Zoals de rechtsfilosoof Afshin Ellian terecht opmerkte in een van zijn Elsevier-columns, zet dit de deur open voor andere abjecte totalitaire regimes om andere kritische politici in het Westen te gijzelen, door hun arrestatie en uitlevering na te streven.

Koning Abdallah II stamt af van de barbaarse profeet Mohammed – dat verklaart een hoopDe actie van Jordanië is een directe aantasting van de soevereiniteit van Nederland. En gaat dus niet om Geert Wilders (morgen is een andere politicus de klos), maar om het behoud van onze nationale soevereiniteit.

Het meest pijnlijke is de oorverdovende stilte in politiek Den Haag.

CDA-minister Verhagen is niet eens bereid de Jordaanse ambassadeur te ontbieden en op zijn minst de garantie te eisen dat Jordanië nooit om mijn arrestatie en uitlevering zal vragen.

Zijn argument dat hij niet in de rechtsgang van Jordanië wil treden, is even dom als naïef, wetende dat Jordanië geen democratische rechtsstaat is en een onafhankelijke rechterlijke macht ontbeert. Ik heb het eerst geprobeerd op de manier van minister Verhagen, maar dat heeft niks opgeleverd want zijn diplomatieke inspanningen blijken ineffectief: de Jordaniërs zetten gewoon door.

 Nu moet Verhagen actie ondernemen.

 Plicht
Het is de taak van de minister van Buitenlandse Zaken de belangen van Nederland in het buitenland met kracht te verdedigen. Het belang van het parlement en vrije bewegingsruimte van Nederlandse parlementariërs behoort tot dat Nederlandse belang. Verhagen verzaakt hier zijn plicht. Ook vraag ik me af of de oorverdovende stilte van Verhagen van partijpolitieke aard is.

Was het niet Wilders, maar Van Geel of Hamer geweest die door de Jordaniërs werden vervolgd en gezocht dan waren de mariniers al naar de Golf van Aqaba gestuurd.

 Varkensflats
De stilte van de Kamer is ook pijnlijk. Op een enkele schriftelijke Kamervraag van VVD-leider Rutte na is men al overgegaan tot de orde van de dag. Het besef dat het vervolgen en beperken van de vrijheid van een collega-parlementariër door een buitenlandse mogelijkheid een partijoverstijgend probleem is, wordt gemakshalve genegeerd.

 Ik schaam me dood tussen zoveel collega’s te zitten die hun stem wel verheffen als het gaat om het wel of niet toestaan van varkensflats in Gelderland, maar tolereren dat het islamitisch barbarisme uit het Midden-Oosten er inmiddels ook voor heeft gezorgd dat een gekozen parlementariër iedere reis naar welk buitenland dan ook moet melden aan zijn politieke opponent, de minister van Buitenlandse Zaken.

 Ik kan Nederland pas verlaten als de minister een verklaring van het land dat ik ga bezoeken heeft ontvangen waarin men belooft mij niet uit te leveren aan Jordanië.

 Een procedure die veel tijd kost en een manier van werken met zich meebrengt die het functioneren van mij als fractievoorzitter en buitenlandwoordvoerder van de PVV welhaast onmogelijk maakt. Maar de minister vindt het ongepast de Jordaanse ambassadeur te ontbieden en de Kamer zwijgt.

 Vijandige handelwijze
Ik heb altijd geleerd dat de aanval de beste verdediging is.

Diplomatiek overleg met regimes als Jordanië wordt in de Arabische en islamitische wereld niet als respectvol maar als pure zwakte gezien.
Zolang Jordanië niet honderd procent uitsluit de uitlevering van politici uit andere landen te eisen omwille van hun gedachtegoed, kunnen we niet overgaan tot de orde van de dag.

 De handelwijze van Jordanië is als vijandig te beschouwen. Dit moet effectief en stapsgewijs worden aangepakt. Eerst dient de Jordaanse ambassadeur in Nederland te worden ontboden. Indien dat ineffectief blijkt, zal hij moeten worden uitgewezen en moet de Nederlandse ambassadeur uit Jordanië worden teruggeroepen. Als dat ook niet helpt, zullen de banden tussen onze koningshuizen worden verbroken en zijn Jordaanse burgers en bedrijven niet langer welkom in Nederland.

 Krachtige maatregelen om te laten zien we niet met ons laten sollen.
Als het hier Femke Halsema of Alexander Pechtold zou betreffen, dan had ik hetzelfde bepleit.
Soevereiniteit mag geen partijpolitieke kleur of agenda hebben. Wij laten parlementariërs van welke kleur en richting dan ook, niet knevelen.

Of heeft Verhagen liever dat ik naar de in zijn ogen blijkbaar perfecte democratische rechtsstaat Jordanië afreis om als getuige te worden gehoord? Zodat ik kan getuigen over de abjecte islamitische ideologie en de fascistische Koran en ook verslag kan doen van de dhimmitude van de Nederlandse politieke elite?

 Het is bijna het overwegen waard.
——————————————— 
Geert Wilders is voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de PVV.
http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/934/Bevries_desnoods_de_relaties_met_Jordani%EB

 —————————
Inderdaad had het een ander kamerlid geweest, was de Hollandse (kruideniers) wereld te klein geweest.

Die ambassadeur dient ontboden te worden, excuses van Jordanie voor deze aanval op onze integriteit politiek en zo niet einde oefening.

Ik wil er van Oranje geen woord meer over horen, Jordanie is een niet bevriend land meer na nu.(punt)
—–
Ingezonden door Anno Zijlstra

16 REACTIES

 1. Wat veel mensen niet begrijpen is, dat als dit niet tegengehouden wordt, dat Jordanie ook Nederlandse homo’s aan kan klagen of Nederlandse vrouwen omdat ze zich niet aan Jordanese wetten houden.

  Wilders legt een fundamentele fout die zich hier voordoet. Het gaat er niet zozeer om dat het nu Wilders betreft, maar dat het eenieder had kunnen zijn.

  Wat wij hier in Nederland uitvreten, gaat die islamitische neanderthalers in het oosten niet aan.

 2. Het is inderdaad interessant hoe obscure dictaturen als Jordanie via internationale verdragen hun juridisch territorium proberen uit te breiden, en hoe laffe politici in NL daar op reageren. Wat zou deze regering hebben gezegd als zij geregeerd zouden hebben in pakweg 1968, toen het Oostblok socialisme wel even liet zien hoe hun ‘recht’-staten functioneerden? Het gekruip van de NL politici voor de islam en diens aanhangers is stuitend; een politicus van een vrij land onwaardig. Er is ook geen enkele goede reden waarom het operetteparlement in Den Haag meer dan 2 maanden op vakantie is, er is genoeg werk te doen voor hen.

  • “….waarom het operetteparlement in Den Haag meer dan 2 maanden op vakantie is…”
   Ik vraag me af of het niet nog beter is als ze 6 maanden op vakantie waren?

   • Daar heb je wel gelijk in mits dat onbetaald verlof zou zijn. Als ze toch geld kosten dan kunnen zij beter hier zijn, al zie ik dat grijze muizennest liever met een bezem in de handen de straat aanvegen. Dan doen zij tenminste iets nuttigs voor de samenleving (idem dito voor kabinet Grijs 1).

 3. Hoeveel geld en hulp gaat er ook al weer van Nederland naar Jordanie?
  Misschien een idee om die subsidie een tijdje te stoppen?

 4. Tja, er zitten een hoop Judassen in de 2e kamer.

  Het probleem Wilders laten weglekken via het afvoerputje en allemaal de andere kant opkijken. Daar komen ze goedkoop mee weg!

  Zo begon het in de 2e wereld oorlog ook met de eerste Joden door de NSB

 5. Nog maar eens het teken dat globalisatie niet alleen maar in economisch opzicht ellende brengt voor een land als NL. Wij in het westen zijn natuurlijk niet beter dan Jordanië want we bemoeien ons met Irak, Afghanistan, Zimbabwe etc.
  De verschillen tussen wat men daar en hier als normaal ervaart zijn gewoonweg te groot.
  Die zijn niet in pakweg 100 jaar te overbruggen.
  Gewoon handelen met elkaar maar soevereiniteit van landen respecteren ook al vind je de zittende macht nog zo abject. Verandering komt vroeg of laat wel van binnenuit in die landen. Alle inmenging van buitenaf heeft een dubbele bodem en neigt naar imperialisme.

  • Jordanie is een democratie met politieke partijen en verkiezingen.
   Het land heeft vele mensenrechtenverklaringen ondertekend.
   Op papier is er een onafhankelijke rechtspraak.
   Zo achterlijk als GB het hier voorstelt, is het daar niet. De voormalige koning Hoessein was beslist niet anti-westers.
   Maar de moslimbroederschap heeft er wel grote aanhang en invloed. Die zal die aanklacht wel hebben ingediend.
   Vergeten zij daarbij dat die zelfmoordmoordenaars een veel grotere belediging van de islam zijn. Met echte slachtoffers.
   Wilders wijst daar slechts op, en maakte geen slachtoffers.

   • In het 110 leden tellende parlement, heeft de broederschap (IAF) 6 zetels.
    Op het gebied van persvrijheid in het Midden-Oosten staat Jordanie op een derde plaats, na Israel en Koeweit.
    Beetje dom van Wilders om over Neanderthalers te praten.

   • Ik heb ook nergens gezegd dat Jordanië achterlijk is.
    Dat zijn vooral die 6 parlementsleden. Het zou de rest wel sieren als ze daar fel afstand van zouden doen. Of zijn ze daar net zo bang voor de fundamentalistische islam als hier???

 6. i.p.v dat mensen zoals Henk Kamp die graag de rechtse stoere jongen wil uithangen iets laten horen zijn ze muis stil nu,van Balen wil voor de VVD in het EU parlement de Libarele krachten gaan bundelen maar met de PVV wil hij niets te maken hebben.
  Nu zal Wilders zich daar net zoveel van aantrekken als de ijsmeester van de Elfsteden tocht in de zomer van mooi weer of zo….toedeloe…
  Verdonk en Wilders stijgen in de peilingen, dat is een ding wat zeker is !-:)

 7. Wilders heeft natuurlijk grotendeels gelijk (alleen de opmerking over de Neanderthalers is een beetje raar, want we weten niets over de staatsinrichting van de Neanderthalers). De Jordaanse actie heeft mogelijk een geheel ander gevolg, namelijk dat het internationale arrestatiebevel via Interpol – en daarmee Interpol zelf – onder vuur zal komen te liggen als Nederland – en het liefst de EU – niet protesteert. Of het op termijn buitenspel zetten van Interpol een drama is, is weer een andere vraag. Gezien het feit dat we als Nederlands staatsburger steeds meer onder de macht van niet-democratisch gekozen en niet-democratisch gecontroleerde internationale organisaties komen te staan, kan ik het geen slechte ontwikkeling vinden als die organisaties aan macht inboeten.

 8. Wilders heeft in zijn betoog groot gelijk en heeft als iedere Nederlandse burger recht op bescherming door zijn overheid. Dat de kwezel Verhagen niet in de rechtsgang van Jordanië wil treden, geeft alleen maar aan hoe dom en kwaadaardig hij is. Want ziet hij niet dat Jordanië wel in het Nederlands recht treedt door vervolging van een in Nederland gepleegd feit, terwijl dit feit in Nederland niets strafbaars oplevert. Het kan zijn dat Verhagen op deze manier hoopt van Wilders af te komen; interpol arresteert Wilders en Jordanie zet hem vast of hangt hem op.

  Verhagen is geen knip voor de neus waard, maar dit weet ik al sinds hij als co-auteur van het ‘probleemlandebeleid’ de rechten van Nederlanders op vrije internationale (huwelijks)parnerkeuze inperkte. Maxime Verhagen die zich als groot democraat en rechtsstaatsman opwerpt, is zeer dubbel en een schande voor Limburg en Nederland.

  • “Dat de kwezel Verhagen niet in de rechtsgang van Jordanië wil treden, geeft alleen maar aan hoe dom en kwaadaardig hij is.”
   Dom en kwaadaardig sluiten elkaar min of meer uit. Zijn kwaadaardigheid zou dan immers niet opzettelijk zijn; hij zou dan gewoon niet beter weten. Was het maar waar dat Verhagen dom is. Dat is hij beslist niet, en juist dat maakt duidelijk hoe kwaadaardig hij is. Dit is pure berekening, in de hoop zo van Wilders af te komen. Operatie ‘Pim’ lukt tenslotte geen tweede keer.

   Inderdaad gaat hij voor het gemak maar even voorbij aan het precedent dat hier gezet wordt, en dat die boemerang ook hem kan treffen. Maar hij acht zichzelf superieur en onschendbaar. Ook Verhagen gelooft waarschijnlijk niet in de dag des oordeels, maar uitsluitend in macht, zijn eigen macht. Komt Pat Condell’s jongste video ook weer in beeld…

   • Condell had het over de ‘clergy’.
    Verhagen behoort niet tot de ‘clergy’.
    Maar inderdaad, veel kerkgangers geloven eigenlijk nauwelijks in de Schrift, tenzij als leuk moralistisch werkje ter ‘inspiratie’.

 9. Nu kan een land als Jordanie zo veel willen van een organisatie als Interpol, maar Interpol kan dit politieke verzoek ook afwijzen, ze moet in iedergeval een misdaad bestrijdingsorganisatie blijven en zijn en geen politieke loopjongen wat ze zouden worden als ze zich als organisatie voor het politieke karretje van landen als Jordanie zou laten spannen.
  Ik acht ze daar net even te wakker/slim voor eerlijk gezegd.
  Als het anders is vernemen we dat wel.

Comments are closed.