Roken veroorzaakt ziekten; de helft van degenen die beginnen met roken, overlijdt  hieraan.  De ellende   die drank aanricht is onbeschrijfelijk. Drankgebruik veroorzaakt huiselijk geweld, verkeersslachtoffers en andere  ongewenste verschijnselen.
 
Vergeleken hierbij   is het consumeren van drugs een hobby die aanzienlijk minder slachtoffers eist.

 

Momenteel  wordt  slechts 50 procent van de gevangeniscapaciteit  gebruikt voor  aan drugs gerelateerde misdaad. Uitbreiding van de prohibitie met rookwaren en drank zou  de  voor andere  delinquenten beschikbare ruimte nog verder doen afnemen. De  drang tot consumptie van deze artikelen is zo groot, dat met één pennestreek een groot percentage van de bevolking tot misdadiger  bestempeld zou worden.

 

Interessant  is het te zien,  hoe de  sancties tegen drugsgebruikers uiteenlopen.  Een Nederlander die de politie belt met  het verzoek even langs te komen omdat zich iemand in zijn woning bevindt die  zeven gram heroïne bij zich heeft, zal vermoedelijk te horen krijgen, dat voor een dergelijk geringe hoeveelheid de politie niet bereid is uit te rukken. Dezelfde hoeveelheid in Guernsey of Jersey doet de  bezitter voor zeven jaar in een cel belanden.

De vraag is, wat voor zin  het heeft, drugsgebruikers op de delinquentenlijst te houden.  Waarom moet er tegen deze hobby  gediscrimineerd worden?

 

Ik kan mij  een  aantal  beroepscategorieën voorstellen, die  grote schade zouden lijden ten gevolge van een opheffing van de   prohibitie op dit stuk:

 

·        importeurs, exporteurs, detaillisten en groothandelaren in deze branche, waar  terecht  hoge winstmarges gehanteerd worden  om alle risico’s te dekken  die aan de betreffende handel inherent zijn:  

·        de hulpverleningsindustrie

 ·        verkopers van alarmapparatuur ( tengevolge van de daling van  het inbraakrisico door   consumenten van drugs)

 ·        douaneambtenaren en antiwitwasambtenaren die bezig zijn met drugs en de hierdoor gegeneerde geldstromen

De politieke macht van de gecombineeerde benadeelde partijen is groot.  Sommige van deze partijen besteden miljoenen aan  het lobbyen  voor het voortzetten van de prohibitie.

Op grond van het bovenstaande  valt aan te nemen, dat de prohibitie voorlopig niet opgeheven zal worden.

 Hugo van Reijen 

19 REACTIES

 1. drugs kunnen wel gevaarlijk en akelig zijn (wil je dan al die verslaafde kinderen?) maar staat en politie ook (wil je al die mensen in de cel of in de ongebluste kalk?).
  ten eerste zullen mensen handelen in schaarse (dus illegale) goederen voor grote winsten, en ten tweede zijn die ‘oorlogen tegen..’ goed voor de verbroedering en geeft grote groepen een doel in het bestaan. zolang we het allemaal geloven is het nog waar ook. geweldig voor politici!

  u zult ploeteren en lijden in dit ondermaanse tranendal en de overheid als dienaresse gods zal u daarbij zonodig helpen. drugs leiden de aandacht af van ora et labora.

  trouwens vreemd dat religie nog niet onder de opiumwet valt, na een snuifje jezus of een lijntje god staan de gelovigen strak de van de natural drugs met de armen omhoog te trippen en dat met grondwettelijke beschermning!

  • Drugs kunnen alleen gevaarlijk en akelig zijn voor de gebruikers ervan, niet of nauwelijks voor de rest van de bevolking. Er wordt altijd gezegd dat iedereen dan dus heel makkelijk aan de drugs gaat. Ik denk dat je maar weinig mensen zult vinden die zeggen: “Ik wil dolgraag drugs gebruiken, maar het mag niet van de wet!”
   Overigens zijn de meeste “natuurlijke” drugs (cocaine, cannabis) helemaal niet zo gevaarlijk. Wel de alternatieven zoals meth en heroine.

 2. Drugs zijn minder gevaarlijk dan roken of alcohol? Je op een avond te pletter roken lijkt me onmogelijk, je op een avond dood te snuiven of te spuiten lijkt me geen probleem. Hallicunerende weggebruikers lijken me ook niet echt jofel als je ze als tegenligger in het verkeer tegenkomt. Nee, ik heb er al heel wat erg jong door louter en alleen druggebruik begraven zien worden. Popsterren als voorbeeld ook te over.

  Maar daar gaat het natuurlijk allemaal niet om. Het gaat om ‘maat’ houden. En zelf geloof ik niet dat met matig roken, drinken of drugsgebruik er ook maar iemand een dag eerder dan noodzakelijk aan komt te overlijden. Gelijk aan matig eten overigens.

  Sigaretten kan iedereen kopen. Is iedereen roker? Nee, steeds minder (zegt Stivoro) Geld dit ook voor drugs? Uiteindelijk wel, maar het zal eerst wel wat meer slachtoffers kosten dan jij denkt Hugo, ben ik bang.

  Individuele vrijheid? Ik ben er klaar voor. Maar de jeugd? Ik heb mijn sterke twijfels. Moet ik de jeugd beschermen? Nee, maar wel de ouders bij minderjarigheid. Kunnen die ouders dat?

  • Maar wat wil je dan? Dat we alles wat slecht is verbieden? Wist je dat een paar liter water achterelkaar opdrinken dodelijk is? Kan de staat er überhaupt voor zorgen dat mensen geen drugs gebruiken? Denk je echt dat een potentiële gebruiker zich laat tegenhouden door de wet?
   Hoe doe je dat met andere gevaren in het leven. Laten we zeggen: scherpe objecten. Moeten we die gaan verbieden omdat men zichzelf anders eraan zal steken? Of kunnen de ouders hun kinderen leren om voorzichtig om te gaan met naalden en messen?

 3. Zij die het willen gebruiken, gebruiken het toch. Juist omdat het verboden is gaat de jeugd ermee experimenteren.
  Net als alcohol onder de 16. bepaalde jeugd doen alles om alcohol te krijgen via via.

  Iets wat niet mag is immers veel spannender!

  Het lijkt mij echt niet gebeuren dat wanneer drugs legaal worden vele zullen zeggen”He, het mag, dus nu ga ik eens lekker verslaaft worden!”

  De drugs illegaal houden is mijnsinziens om de criminelen bezig te houden zodat de gemeenschap niet wordt overspoelt met werkeloze drugscriminelen die een andere bron van inkomsten moeten zoeken.

 4. De productiekosten van een pakje sigaretten bedraagt per pakje minder dan een euro. Word er meer gerookt als een pakje voor 1,50 euro word verkocht? Ik denk ja. Ik denk veel meer. Dan naar drugs. Gaan die meer verkocht worden bij een lage prijs? Ik denk ja, veel meer.

  Dat werkt zo: op elke hoek van de straat staat nu al jarenlang een niet te missen bord “stoppen met roken”. Mensen stoppen. Maar staat er morgen op elke hoek een bord met “Beginnen met roken, gratis sigaretten”, dan rookt in no time 75% van de bevolking. Het is immers gratis en we zijn Nederlanders. Aanbod maakt vraag. (markt) Lage prijs vergroot die markt. Gezondheidswaarschuwingen veranderen daar maar bitter weinig aan. Zeker bij roken.

  En dan komen we dus op het punt van een prachtig expiriment. Stel dat er nu eens geen meer ‘roken-gerelateerd- geachte’ zieken bijkomen? Dat het aantal longkanker slachtoffers bijvoorbeeld ook niet stijgt in gelijke trend met de toename van het aantal rokers? Hartpatienten? (Mijn persoonlijke overtuiging overigens) Dan gaan ‘we’ natuurlijk roken als een gek omdat dit betekent dat we al die tijd flink voor de gek gehouden zijn, en de prijzen vanwege overheidsredenen niet langer kunstmatig hoog gehouden kunnen worden.

  Met drugs kun je natuurlijk hetzelfde doen. Maar door gelijke marktprincipes a.b. zullen er zeker wel meer gebruikers komen. Krijg je geen extra sterfgevallen is er geen probleem, maar als ‘de kidds’ massaal naar de eeuwige jachtvelden vertrekken heb je natuurlijk weer wel een probleem. Ik weet niet hoe het zal uitpakken, maar weet wel dat meer gebruikers automatisch ook zal leiden tot meer misbruikers.

  Als redelijke libertarisch sta ik hier dus voor een dillema. In principe mag van mij (bijna) elke overheidsbemoeienis verdwijnen. Ik vraag me t.a.v. drugs echter af of dat wel kan? Het is net als een kind een geladen revolver in de handen geven en zeggen; “pas op Jantje, je moet er niet mee op Marietje gaan schieten, hoor”! Wat gaat Jantje dus doen?!

  Ik vrees daarom met grote vrezen dat dit een van die zaken zal zijn waar de overheid toch altijd (enige) bemoeienis mee zal moeten hebben. Wel zo min mogelijk.

  Daarom zou ik best voorstander zijn van een expiriment van bijvoorbeeld maximaal 5 jaren om eens te kunnen meten wat er zou gebeuren (op alle fronten!) als drugs volledig zouden zijn gelegaliseerd. Zonder opcenten voor de overheid uiteraard! En laten we maar eens kijken wat er gaat gebeuren. Ik weet het niet, maar daarna wel.

  En lukt het dan lukt het. Maar zo niet, en ontspoort het proces jammerlijk, dan jammer, maar dan ben ik op dit punt toch maar geen Libertarier. Want als de straten vol liggen met lijken dan geeft die lijkengeur mij ook geen (individuele) vrijheid, toch?

 5. Als drugs vrij worden gegeven, gaat de markt uiteraard reageren.
  Bedrijven zullen verlangen van hun personeel dat er geen drugs worden gebruikt, en dit in een clausule opnemen. Immers, de druggebruiker herkent men snel aan zijn gestamel en gebrekkige motoriek en denkvermogen. Die blijvend schijnt, waar men na wat alcohol redelijk snel weer de normale is.
  Bedrijven zullen tevens mogelijkheden verlangen dit drugsgebruik te kunnen (laten) vaststellen.
  Verzekeringen, en zeker automobilistenverzekeringen, zullen ook eisen dat er geen drugs worden gebruikt. En tevens de mogelijkheid willen dit door bevoegde instanties te kunnen laten vaststellen.
  Scholen zullen eveneens eisen willen kunnen stellen.
  De notoire gebruiker zal aldus eveneens buiten de samenleving komen te staan.
  Tevens zullen er controlerende instanties zijn.
  Ik zie niet wat het verschil is met het huidige verbod.
  Een verbod houdt in elk geval een groep gezond, die, nu sommige drugs vrij te koop zijn, maar al te gemakkelijk ernaar grijpt. En dan bedoel ik een groep jeugdigen.
  Tegen echte hardliners is niet veel kruid gewassen. De twijfelaars en wankelmoedigen, die kunnen achter een streep worden gehouden.

  • “Ik zie niet wat het verschil is met het huidige verbod.”

   De vrijheid.
   Het moet mensen vrij staan te gebruiken.
   En het moet anderen vrijstaan gebruikers te discrimineren.
   De gebruikers zullen dit aspect meewegen wanneer ze gebruik overwegen.
   Bedrijven eveneens. Wie al te rigoureus eenieder die wel eens een jointje consumeert ontslaat, houdt vroeg of laat geen personeel meer over. Vroeg of laat zullen alleen de zware gevallen gediscrimineerd worden en de anderen terecht niet.
   Maar wie bereid is de gevolgen te dragen of wie reeds gepensioneerd of sowieso reeds rijk is, kan dus ongestoord drugs consumeren.

   Met het huidige verbod echter is het vadertje staat (lees: Jan-Peter de betweter) die weer eens meent te weten wat goed voor haar kinderen is.

  • Hoe kom je erbij dat een (hard) drugs gebruiker een stamelende chronische motoriek ontwikkeld?
   Dat is juist een van de verschijnselen van een noitoire alcoholist en dat is juist onomkeerbaar.
   Uiteraard krijg je bij langdurige heroine verslaving ook chronische bijverschijnselen.
   maar het sleutelwoord is in beide gevallen ‘misbruik’
   net zoals er nu een percentage alcoholgebruikers chronisch verslaafd raken zullen er evenveel gevallen onder de cocaine, meth en heroine gebruikers vallen.
   het een en ander heeft te maken met genetische aanleg tot verslaving. mensen die behept zijn met dit soort erfelijke materiaal zullen voor een deel sowieso ten prooi vallen aan de ene of de andere verslaving.

   Dit soort “misbruikers” zullen altijd buiten de maatschappij vallen tenzij hun verslaving in goede banen geleid kan worden en ze (voor een deel) kunnen blijven participeren.
   Een verbod van alle genotsmiddelen zal dit niet oplossen het vrijgeven en op vrijwillige basis begeleiden door bijvoorbeeld gezondheidszorg zal uiteindelijk het beste (minst slechte) resultaat opleveren.

   Naast deze voordelen is het feit dat je de megawinsten van de criminele zult zien opdrogen als sneeuw voor de zon en de geldverslindende war on drugs (plus het kostbare gevangenisinstituut) die dan niet meer voor de kosten van de burger komen voor een logisch denkend mens van doorslaggevende betekenis.

   Uiteraard zullen er slachtoffers vallen.
   Die vallen er nu ook.
   Uiteindelijk zal drugsgebruik in de cultuur ingepast gaan worden zoals nu het alcoholgebruik.

 6. Verder is het wereldje dat snel rijk wil worden met smokkel, niet in enig welzijn van de clientele ge-interesseerd.
  Snel veel geld, koste wat het kost, is hun enige motief.
  Dezelfde lieden zullen, als de snelle rijkdom door deze handel verdwijnt, uitzien naar andere mogelijkheden, en zich niet bekommeren om al of niet criminele methoden daarbij. Hoogstens zullen zij risico’s inschatten.
  De criminaliteit verplaatst zich dus gewoon.

 7. In de eerste 2 alinea’s laat Hugo al zien het verschil tussen vrij-toegelaten artikelen en verboden artikelen.
  In de eerste alinea beschrijft Hugo de gevolgen van de vrij te kopen producten als alcohol en sigaretten.
  In de tweede alinea beschrijft Hugo de positieve gevolgen van het verbod op drugs.
  Slecht uitgangspunt voor de rest van zijn geloof.

  • In aanmerking genomen dat dit een slecht uitgangspunt is, wat is dan een beter uitgangspunt?
   Ik streef er uiteraard te allen tijde na, mijn uitgangspunten te verbeteren. En daarbij is hulp meer dan welkom.
   Hugo van Reijen

   • Dat het gebruiken van drugs minder slachtoffers eist, kan wel eens verband houden met de moeilijker verkrijgbaarheid ervan. Die voor de goegemeente een drempel is.
    Kan men drugs bij wijze van spreken in de supermarkt kopen, zou het aantal drugsgerelateerde ongevallen wel eens hoger kunnen uitvallen en die van de alcohol benaderen of overtreffen. Om nog maar te zwijgen van het gebruik van een combinatie van de middelen.
    Bedenk dat in die vrije wereld de drugsgebruikers tevens met wapens rondlopen.
    Ik pleit niet tegen het drugsverbod, dus is het niet aan mij voor jou een beter uitgangspunt te formuleren.
    Maar een uitgangspunt dat een voordeel van het verbod aanhaalt om tegen het verbod te pleiten, lijkt mij niet handig.
    Vervolgens komt een verbod op alcohol of sigaretten ter sprake, terwijl dat helemaal niet aan de orde is.

   • Net hoe je het bekijkt. Alochol, nicotine, cocaine, heroine, zijn allemaal drugs. Gelijke monniken gelijke kappen.

    Over wapens en druggebruikers: in de VS worden meer mensen doodgetrapt dan neergeschoten. Gaan we nu alle schoenen verbieden? “Bedenk dat in die vrije wereld de drugsgebruikers tevens met schoenen rondlopen”?

    Afgezien van de praktische problemen (kosten van justitie/politie, autoradio’s die gejat worden, hogere verzekeringspremies etc) zijn er ook de principiële problemen. Niemand hoeft mij te verbieden iets te doen waar niemand anders slachtoffer van is! Dat is toch allemaal niet zo moeilijk te bevatten?

    Trouwens, als alcohol een nieuwe drug zou zijn, dan zou deze meteen verboden worden door de overheid, kijkend naar de schade die het aanbrengt. Dan zouden we een soortgelijke discussie krijgen, maar dan over alcohol. Beelden van alcoolverslaafden die de straten afstropen op zoek naar geld en alcohol.

   • De schoenen in jouw voorbeeld worden niet verboden, maar wel de drugs.
    Mensen onder invloed weten niet meer in hoeverre zij anderen tot slachtoffer kunen maken.
    De alcohol is al erg genoeg. Hoeven niet ook nog eens de drugs bovenop.

   • De overheid hangt graag de goede sier uit door hier en daar een maatregel te nemen die goed is voor het volk.

    Van zo´n sigaar uit eigen doos krijg je namelijk als burger de indruk van dat de roverheid het beste met je voor heeft.

    Op het punt van alcohol is het beleid echter: alcohol blijft vrijelijk beschikbaar.

    Het is namelijk erg fijn als de gemiddelde burger bij tijd en wijle uitgeschakeld is.

    Al met al maakt dit het makkelijker om de echt belangrijke dingen er door te drukken.

    En in de tweede plaats is de omzet belasting welkom, alsmede de vennootschapschapsbelasting aannemende dat we te maken hebben met een slijterij BV / N.V,, de accijns, en natuurlijk de loonbelasting en inkomstenbelasting op het personeel.

    En als beetje politicus, ambtenaar danwel diplomaat wil je toch wel dat je inkomen veilig is. En niet te vergeten de maandelijkse borrels met kaas, worst, wijn, borrelnoten en dergelijke op kosten van de belastingbetaler. Die borrels heb ik trouwens uit eigenhand mogen aanschouwen bij het verlenen van de betere hand en span diensten voor een tweetal overheidsinstituten. En de snoepreisjes en hier en daar een huursubsidie voor trouwe diensten, die moeten financieel natuurlijk ook opgebracht worden.

    Het is natuurlijk maar een theorie maar wat als het waar is dat onze roverheid de alcohol maar heel goed kan gebruiken voor haar plannen?

    Kan die Jetze even dit verhaal ontkrachten als hij klaar is met, naar ik mag aannemen: de kaasblokjes en de wijn?

Comments are closed.